Results for 'power-sharing'

1000+ found
Order:
 1.  47
  Hybrid Power Sharing: On How to Stabilize the Political Situation in Multi-Segmental Societies.Krzysztof Trzcinski - 2018 - Politeja 56 (5):86-107.
  There are various ways of reducing conflicts and of stabilizing the political situation in states where society is made up of many different ethnic groups and religious communities, and where relations between these segments – or between them and the central government – are tense. A particularly important way is the establishment in those states of a political system based on power-sharing (PS), which allows members of various ethnic and religious segments to take part in the exercise of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  67
  Hybrid Power-Sharing in Indonesia.Krzysztof Trzcinski - 2017 - Polish Political Science Yearbook 46 (1):168–185.
  The aim of this study is to demonstrate the validity of the thesis that in Indonesia one can find institutions that characterize two power-sharing models which are considered opposites of one another in political theory – centripetalism and consociationalism. In consequence, the Indonesian power-sharing system should be viewed as a hybrid, or mixed, system, and not a typically centripetal system as is usually the case in the literature. At the beginning of this article, a short analysis (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. What is Power Sharing? Consociationalism, Centripetalism, and Hybrid Power Sharing.Krzysztof Trzcinski - 2018 - Studia Polityczne 46 (3):9-30.
  In this article, the author analyzes the term "power-sharing" in the context of power exercised within a state. He first examines the term in the very general sense, in which it can be applied to all types and dimensions of sharing of power between various groups and institutional entities. Second, the author examines the meaning of the term in the narrow sense, that is, the phenomenon of systemic sharing of power by groups (segments) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  44
  Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Przegląd Politologiczny 3:27-39.
  Artykuł traktuje w zarysie o istocie i głównych modelach power-sharing. Choć powersharing może być pojmowane w sposób bardzo szeroki, tematyka tego artykułu dotyczy jego wąskiego rozumienia. Odnosi się ono do fenomenu dzielenia się władzą państwową przez różne segmenty (np. grupy etniczne lub wspólnoty religijne) społeczeństw pluralnych (podzielonych, sfragmentaryzowanych), w tym zwłaszcza wieloetnicznych i/lub wieloreligijnych. Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie treści power-sharing we wskazanym wąskim rozumieniu i wytłumaczenie w zarysie jego głównych modeli (konfesjonalizm, model Lewisa, konsocjonalizm, centrypetalizm).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  55
  How Theoretically Opposite Models of Interethnic Power-Sharing Can Complement Each Other and Contribute to Political Stabilization: The Case of Nigeria.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Politeja 42 (3):53-73.
  The aim of this article is to demonstrate the thesis that the stabilization of Nigeria’s complicated political situation is furthered by the functioning in that country of institutions based on two models of interethnic power-sharing – consociationalism and centripetalism – and that the two are to some extent complementary in Nigerian practice, despite the fact that political theory sees the two as opposites of each other. The article begins with a short analysis of the political situation in Nigeria. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  59
  Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing.Krzysztof Trzcinski - 2019 - Warszawa: Elipsa.
  Monografia ta traktuje o ograniczaniu konfliktów w relacjach między segmentami społecznymi (takimi jak grupy etniczne, wspólnoty religijne), w których członkostwo opiera się na podstawach askryptywnych i kulturowych, a także między nimi a władzą centralną w Nigerii i Indonezji. Państwa te mają burzliwą historię niepodległego bytu, ogromne wieloetniczne i wieloreligijne populacje, duże gospodarki oraz zasoby surowców energetycznych. Jak wskazują liczne raporty, będą wkrótce należeć do najważniejszych w świecie. W Nigerii i Indonezji funkcjonują systemy polityczne oparte na tzw. power-sharing (współrządzeniu), (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  81
  Sharing the Benefits of Research Fairly: Two Approaches.Joseph Millum - 2012 - Journal of Medical Ethics 38 (4):219-223.
  Research projects sponsored by rich countries or companies and carried out in developing countries are often described as exploitative. One important debate about the prevention of exploitation in research centres on whether and how clinical research in developing countries should be responsive to local health problems. This paper analyses the responsiveness debate and draws out more general lessons for how policy makers can prevent exploitation in various research contexts. There are two independent ways to do this in the face of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 8.  27
  Słów kilka o potencjalnej przydatności indyjskich rozwiązań politycznych dla demokratyzacji państw Afryki Subsaharyjskiej.Krzysztof Trzcinski - 2014 - In I. Kraska-Szlenk & B. Wójtowicz (eds.), Current Research in African Studies: Papers in Honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski. Warsaw: pp. 355-366.
  Demokratyzacja, rozumiana jako proces zmierzający do przekształcenia rządów autorytarnych w ustrój demokratyczny, przebiega od początku lat 90. XX wieku w państwach Afryki Subsaharyjskiej w sposób niezwykle skomplikowany, a niekiedy wręcz dramatyczny. Źródła problemów procesu demokratyzacji w Afryce Subsaharyjskiej mogą przynajmniej po części leżeć w niewłaściwej organizacji politycznej wieloetnicznych społeczeństw państw afrykańskich. Organizacja ta zwykle nie zapewnia reprezentantom części grup etnicznych udziału w podejmowaniu decyzji politycznych, zwłaszcza na szczeblu władzy centralnej, i w konsekwencji często nie daje tym grupom możliwości obrony swoich (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  43
  Centrypetalizm - integrujący system polityczny dla państw wieloetnicznych. Zarys teorii empirycznej.Krzysztof Trzcinski - 2015 - Studia Polityczne 39 (3):183-213.
  Artykuł traktuje o systemie politycznym typu power-sharing, który określany jest mianem centrypetalizmu (ang. centripetalism). System centrypetalny ukształtowany został w dwóch ważnych – zwłaszcza ze względu na dużą liczbę ludności, wielkość gospodarek oraz posiadane zasoby surowców energetycznych – państwach wieloetnicznych: Nigerii i Indonezji. Państwa te mają prezydencki system rządów. Centrypetalizm dopuszcza do udziału we władzy reprezentantów elit politycznych różnych grup etnicznych, stymulując ich do pojednania, współpracy i integracji politycznej w poprzek podziałów etnicznych. W ten sposób ma osłabiać znaczenie tych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  35
  The Consociational Addition to Indonesia’s Centripetalism as a Tactic of the Central Authorities: The Case of Papua.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Hemispheres 31 (4):5-20.
  In 2001 the Indonesian government agreed to the introduction in the Indonesian Papua of regional, consociational elements of power-sharing, despite the fact that the dominant model of this system in Indonesia is centripetalism. The so-called special autonomy for the Indonesian Papua has never been fully implemented, however. The article seeks to test the thesis that the Indonesian authorities' institution of consociational arrangements for Papua, and their subsequent failure to fully implement those arrangements, were, in fact, tactical moves serving (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  32
  The Centripetal Spatial Vote Distribution Requirement in Presidential Elections: The Cases of Nigeria and Indonesia.Krzysztof Trzcinski - 2017 - Acta Asiatica Varsoviensia 30 (1):89-107.
  The principal aim of this article is to explain the specificity of the requirement for the spatial distribution of votes in presidential elections – an institution that has existed in Nigeria since 1979 and in Indonesia since 2001. It also seeks to describe the political conditions which contributed to that institution’s introduction and functioning in those two countries. The article will end with a comparison between the two cases, including a discussion of the present differences between them. The article will (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej.Krzysztof Trzcinski - 2013 - Warszawa: ASPRA-JR, Uniwersytet Warszawski.
  [Democratization in sub-Saharan Africa: West African political thought perspective]. Krzysztof Trzcinski's book deals with democratization as one of the leading themes in contemporary West African political thought. The process of establishing democracy in sub-Saharan African countries is extremely complex. African politicians often resort to democratic procedures only during elections. After winning them, they often limit freedom of opposition, media, and civil society organizations. By deriving numerous benefits from being in power, they are not willing to give up power (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. नेपाल : लोकतंत्र की स्थापना के लिये आन्दोलन.नेपाललोकतंत्र की स्थापना के लिये आन्दोलन - 2014 - SOCRATES 2 (1):234-242.
  The Communist Party of Nepal (Maoist) won the largest number of seats in the Constituent Assembly election held on 10 April 2008, and formed a coalition government which included most of the parties in the CA. Although acts of violence occurred during the pre-electoral period, election observers noted that the elections themselves were markedly peaceful and "well-carried out". The newly elected Assembly met in Kathmandu on 28 May 2008, and, after a polling of 564 constituent Assembly members, 560 voted to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  43
  Centripetal Federalism.Krzysztof Trzcinski - 2020 - 50 Shades of Federalism, Ed. By S. Keil, P. Anderson.
  Centripetalism is often perceived as a type of a political system for a multi-segmental, especially multi-ethnic, country in order to create among the members of the political elite of integrative and moderate political behavior cross-cutting segmental divisions which, reaching beyond group interests, depoliticize the segmental separateness and, in this manner, reduce their significance. One of the central institutions of centripetalism is decentralization leading to a division of large segments into smaller parts that inhabit different, ideally multi-segmental regions, thus inclining regional (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  40
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część I).Krzysztof Trzcinski - 2011 - Afryka 35:30-42.
  Krzysztof Trzciński, ‘The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 1).’ The article has been published in “Afryka” 34, 2011, pp. 30-42. It consists of two parts. Part 1 explains Nigerian political thinker Claude Ake’s concept of the ‘chamber of nationalities,’ in the context of the idea of recognizing and strengthening the ethnic groups’ rights in a multiethnic African state. According to the concept, in an African state, a bicameral parliament should be (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  44
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część II).Krzysztof Trzcinski - 2012 - Afryka 35:11-26.
  Krzysztof Trzciński, ‘The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 2).’ The article has been published in “Afryka” 35, 2011, pp. 11-26 and is a continuation of the previous paper published under the same title in “Afryka” 34. Part 2 explains a couple of cases (of the Senate of Lesotho, and two Houses of Chiefs, in Botswana and Zambia) that seem useful in the analysis of the Nigerian political thinker Claude Ake’s concept (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  51
  Wymóg uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów (poparcia) w wyborach prezydenckich.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Athenaeum 49:113-137.
  Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, który funkcjonuje w trzech wieloetnicznych państwach (Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r.) oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu trzech kazusów, zostały wskazane szczegółowe różnice występujące obecnie między nimi. W artykule zostały również zaprezentowane wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń związanych z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Ethics of Transactions in an Unjust World.J. Millum - 2016 - In K. Zeiler & E. Malmqvist (eds.), Bioethics and Border Crossing: Perspectives on Giving, Selling and Sharing Bodies. Routledge: Oxon. pp. 185-196.
  In this paper I examine the ethics of benefit-sharing agreements between victims and beneficiaries of injustice in the context of trans-national bodily giving, selling, and sharing. Some obligations are the same no matter who the parties to a transaction are. Prohibitions on threats, fraud and harm apply universally and their application to transactions in unjust contexts is not disputed. I identify three sources of obligations that are affected by unjust background conditions. First, power disparities may illegitimately influence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. “Say ‘Yes!’ to the Demon: Amor Fati in the Eternal Hourglass”.Jeffrey Lucas - 2018 - The Agonist : A Nietzsche Circle Journal 11 (II):82-100.
  Rather than assume—based on the contents of the Nachlass—that the Eternal Recurrence, in its initial formulation, coheres with the later theoretico-metaphysical sense (i.e., sharing abstract space with the Will to Power) I propose the inverse (contrary to Heidegger, Deleuze, and Nehamas (whose Proustian exegesis (Nietzsche: Life as Literature) I’m obliged to radically extend)); namely, that the rotary cosmology of recurrence, as a literal proposition, is a consequence of the poetic sense of the earlier parable (GS)–which, I find, ultimately (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ethical Pitfalls for Natural Language Processing in Psychology.Mark Alfano, Emily Sullivan & Amir Ebrahimi Fard - forthcoming - In Morteza Dehghani & Ryan Boyd (eds.), The Atlas of Language Analysis in Psychology. Guilford Press.
  Knowledge is power. Knowledge about human psychology is increasingly being produced using natural language processing (NLP) and related techniques. The power that accompanies and harnesses this knowledge should be subject to ethical controls and oversight. In this chapter, we address the ethical pitfalls that are likely to be encountered in the context of such research. These pitfalls occur at various stages of the NLP pipeline, including data acquisition, enrichment, analysis, storage, and sharing. We also address secondary uses (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  9
  Universal Relevance of Guru Nanak's Teachings.Devinder Pal Singh - 2019 - In Proc. Fourth Canadian Punjabi Conference (Celebrating 550th Birth Anniversary of Guru Nanak Dev Ji), 6th July 2019,. Ottawa, ON, Canada: pp. 318-330.
  Although 550 years have passed since the birth of Guru Nanak, his life and teachings still hold great power and meaning for humanity in the 21st century. He was not only the founder of the Sikh religion but was a great poet, an eminent philosopher, a notable humanist, and a leading social reformer. His philosophy for a social revolution and universal brotherhood is relevant more than ever before. He not only propounded a new way of life but a realistic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Role of Religions in Imparting Social Justice in Indian Socio-Political Context.Desh Raj Sirswal - 2016 - Milestone Education Review 7 (02).
  Religion is a deriving force for social change in India since ancient times. Although we boast about ancient Indian ideals of social stratification, which made a long lasting discrimination within society, and most of the times we do not do any justice to social-political life of a billion peoples. The study of the relation between religion and politics showed that this relation always made a problematic situation for the indigenous people and always benefitted invaders. The idea of the interface or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  44
  Kilka uwag o koncepcji prezydentury rotacyjnej w państwie afrykańskim.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Afryka 31 (32):29-44.
  Krzysztof Trzciński, ‘Some Remarks on the Idea of Rotational Presidency in an African State.’ The article has been published in “Afryka” 31-32, 2010, pp. 29-44. The main aim of this article is to explain and analyze in a critical way the concept of the rotational presidency, proposed for a multiethnic African state by a Ghanaian philosopher Kwame Gyekye. In his opinion, the presidency in an African state should be rotated between all ethnic groups. According to Gyekye, this system would allow (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  64
  Historical Perspective on Social Justice.Samuel Akpan Bassey - 2016 - OmniScience: A Multi-Disciplinary Journal 6 (3):1-8.
  From antiquity to date, communal clashes, inter tribal even to global crisis of war is antecedented by penetration of ill-will, unfair sharing formula of human and natural resources by a privileged few resulting in high social, economic and political acrimony hence, the growing calls to reframe the politics of poverty reduction and social protection in particular, in terms of extending the ‘social contract’ to the poorest groups as people are getting increasingly aware of injustice. This premise is on the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  49
  On the Resistance of the Instrument.Tom Cochrane - 2013 - In Tom Cochrane, Klaus Scherer & Bernardino Fantini (eds.), The Emotional Power of Music: Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control. Oxford: pp. 75-83.
  I examine the role that the musical instrument plays in shaping a performer's expressive activity and emotional state. I argue that the historical development of the musical instrument has fluctuated between two key values: that of sharing with other musicians, and that of creatively exploring new possibilities. I introduce 'the mood organ'- a sensor-based computer instrument that automatically turns signals of the wearer's emotional state into expressive music.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Sharing as Speech Act.Emanuele Arielli - 2018 - Versus 127:243-258.
  Social media platforms allow users to perform different speech acts: status updates could be assertives, a like is an expressive, a friendship request is a directive, and so on. But sharing (or "retweeting") seems to lack a fixed illocutive status: this explains why present controversies concerning the sharing of misinformation have been debated in legal procedure and discussed from the point of view of personal responsibility without reaching a general consensus. The premise of this paper is that the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. Concrete Interpersonal Encounters or Sharing a Common World: Which is More Fundamental in Phenomenological Approaches to Sociality?Jo-Jo Koo - 2015 - In Thomas Szanto & Dermot Moran (eds.), The Phenomenology of Sociality: Discovering the ‘We’. Routledge Publishing. pp. 93-106.
  A central question along which phenomenological approaches to sociality or intersubjectivity have diverged concerns whether concrete interpersonal encounters or sharing a common world is more fundamental in working out an adequate phenomenology of human sociality. On one side we have philosophers such as the early Sartre, Martin Buber, Michael Theunissen, and Emmanuel Levinas, all of whom emphasize, each in his own way, the priority of some mode of interpersonal encounters (broadly construed) in determining the basic character of human coexistence. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Impact of Islamic Work Ethics on Organizational Citizenship Behaviors and Knowledge-Sharing Behaviors.Ghulam Murtaza, Muhammad Abbas, Usman Raja, Olivier Roques, Afsheen Khalid & Rizwan Mushtaq - 2016 - Journal of Business Ethics 133 (2):325-333.
  This study examines the impact of Islamic Work Ethic on organizational citizenship behaviors and knowledge-sharing behaviors among university employees in Pakistan. A total of 215 respondents from public sector educational institutions participated in this research. The findings suggest that IWE has a positive effect on OCBs. In other words, individuals with high IWE demonstrate more citizenship behaviors than those with low IWE. The findings also suggest a positive effect of IWE on KSBs. Individuals with high IWE exhibit more KSBs (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 29. Lawrence Kohlberg's Approach to Moral Education.F. Clark Power, Ann Higgins-D'alessandro & Lawrence Kohlberg - 1989
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   62 citations  
 30. Financial Power and Democratic Legitimacy: How To Think Realistically About Public Debt.Janosch Prinz & Enzo Rossi - forthcoming - Social Theory and Practice.
  To what extent are questions of sovereign debt a matter for political rather than scientific or moral adjudication? We answer that question by defending three claims. We argue that (i) moral and technocratic takes on sovereign debt tend to be ideological in a pejorative sense of the term, and that therefore (ii) sovereign debt should be politicised all the way down. We then show that this sort of politicisation need not boil down to the crude Realpolitik of debtor-creditor power (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Institutional Power, Collective Acceptance, and Recognition.Titus Stahl - 2011 - In Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen (eds.), Recognition and Social Ontology. Brill. pp. 349--372.
  The article defines the boundaries of social and institutional power clearly; it argues that all institutional power rests finally on the acceptance of sanctioning authority and thus on mutual recognition.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32. Power as Control and the Therapeutic Effects of Hegel’s Logic.Christopher Yeomans - 2015 - Hegel Bulletin 36 (1):33-52.
  Rather than approaching the question of the constructive or therapeutic character of Hegel’s Logic through a global consideration of its argument and its relation to the rest of Hegel’s system, I want to come at the question by considering a specific thread that runs through the argument of the Logic, namely the question of the proper understanding of power or control. What I want to try to show is that there is a close connection between therapeutic and constructive elements (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Slurs, Roles and Power.Mihaela Popa-Wyatt & Jeremy L. Wyatt - 2018 - Philosophical Studies 175 (11):2879-2906.
  Slurring is a kind of hate speech that has various effects. Notable among these is variable offence. Slurs vary in offence across words, uses, and the reactions of audience members. Patterns of offence aren’t adequately explained by current theories. We propose an explanation based on the unjust power imbalance that a slur seeks to achieve. Our starting observation is that in discourse participants take on discourse roles. These are typically inherited from social roles, but only exist during a discourse. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 34. Power, Bargaining, and Collaboration.Justin Bruner & Cailin O'Connor - 2016 - In T. Boyer, C. Mayo-Wilson & M. Weisberg (eds.), Scientific Collaboration and Collective Knowledge.
  Collaboration is increasingly popular across academia. Collaborative work raises certain ethical questions, however. How will the fruits of collaboration be divided? How will the work for the collaborative project be split? In this paper, we consider the following question in particular. Are there ways in which these divisions systematically disadvantage certain groups? -/- We use evolutionary game theoretic models to address this question. First, we discuss results from O'Connor and Bruner (unpublished). In this paper, we show that underrepresented groups in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. Sharing Democracy Review. [REVIEW]Jack Isherwood - 2014 - Studies in Social and Political Thought 23:202-210.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Soft Power Revisited: What Attraction Is in International Relations.Artem Patalakh - 2018 - Dissertation, University of Milan
  This thesis problematises the bases of soft power, that is, causal mechanisms connecting the agent (A) and the subject (B) of a power relationship. As the literature review reveals, their underspecification by neoliberal IR scholars, the leading proponents of the soft power concept, has caused a great deal of scholarly confusion over such questions as how to clearly differentiate between hard and soft power, how attraction (soft power’s primary mechanism) works and what roles structural and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  50
  Review Sharing Wisdom Reading Religion June 2017. [REVIEW]Swami Narasimhananda - 2017 - Reading Religion 2 (6).
  Religious leaders often come together for a statement of their respective beliefs seeking a false satisfaction that they are working for world peace by a disparate series of talks meant to only emphasize differences among faith traditions. This book is a welcome departure from such meaningless exercises and hopes to create a tradition of “sharing wisdom” among the followers of different world religions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Sharing Fake News About Brands on Social Media: A New Conceptual Model Based on Flow Theory.Rareș Obadă - 2019 - Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric 17 (2):144-166.
  The growing importance of Social Networking Sites (SNS) in today's information economy has generated significant interest for understanding and managing shared fake news about brands on social media among academia and industry worldwide. In this context, we consider it is important to discuss the role of flow, also called optimal experience, in sharing fake news about brands on social media. Firstly, we will critically analyze the conceptualizations of the umbrella term „fake news‟ in the so-called „post-truth‟ era and assume (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Replicability or Reproducibility? On the Replication Crisis in Computational Neuroscience and Sharing Only Relevant Detail.Marcin Miłkowski, Witold M. Hensel & Mateusz Hohol - 2018 - Journal of Computational Neuroscience 3 (45):163-172.
  Replicability and reproducibility of computational models has been somewhat understudied by “the replication movement.” In this paper, we draw on methodological studies into the replicability of psychological experiments and on the mechanistic account of explanation to analyze the functions of model replications and model reproductions in computational neuroscience. We contend that model replicability, or independent researchers' ability to obtain the same output using original code and data, and model reproducibility, or independent researchers' ability to recreate a model without original code, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State.Antonio Negri - 2009 - University of Minnesota Press.
  Constituent power : the concept of a crisis -- Virtue and fortune : the machiavellian paradigm -- The Atlantic model and the theory of counterpower -- Political emancipation in the American constitution -- The revolution and the constitution of labor -- Communist desire and the dialectic restored -- The constitution of strength.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 41. Sharing the Blame: Implications of the Hypothesis of Extended Cognition for Personal Identity and Ethics.Jessica Swallow - 2013 - Dissertation, University of Exeter
  The hypothesis of extended cognition supposes that internal and external vehicles of cognition should be understood as being on a cognitive par; I propose that this requires that these vehicles should be treated as being on an ethical par. Further, I propose that the hypothesis entails extended personal identity, which enables us to make claims about the possibility of distributed and extended moral responsibility.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Power of Excuses.Paulina Sliwa - 2019 - Philosophy and Public Affairs 47 (1):37-71.
  Excuses are commonplace. Making and accepting excuses is part of our practice of holding each other morally responsible. But excuses are also curious. They have normative force. Whether someone has an excuse for something they have done matters for how we should respond to their action. An excuse can make it appropriate to forgo blame, to revise judgments of blameworthiness, to feel compassion and pity instead of anger and resentment. The considerations we appeal to when making excuses are a motley (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Can Deliberation Neutralise Power?Samuel Bagg - 2018 - European Journal of Political Theory 17 (3):257-279.
  Most democratic theorists agree that concentrations of wealth and power tend to distort the functioning of democracy and ought to be countered wherever possible. Deliberative democrats are no exception: though not its only potential value, the capacity of deliberation to ‘neutralise power’ is often regarded as ‘fundamental’ to deliberative theory. Power may be neutralised, according to many deliberative democrats, if citizens can be induced to commit more fully to the deliberative resolution of common problems. If they do, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44. The Power of Reason in Spinoza.Martin Lin - 2009 - In Olli Koistinen (ed.), The Cambridge Companion to Spinoza's Ethics. Cambridge University Press.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 45.  99
  On Ethical Basis of Sharing Economy: Contractual Ethics, Technical Ethics, and Universal Ethics. Di Wu - 2020 - Journal of Luoyang Normal University 39 (6):73-78.
  With the development of sharing economy, a consensus to study this area from the perspective of morality and ethics has been recently reached. The key point of this study is the ethical basis of sharing economy. It should be noticed that the conceptual framework of sharing economy must be grounded within the market economy, technological innovation, and the spirit of "rational cooperation". It is, therefore, necessary to realize that the sharing economy is based on the Contractual (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Sharing Our Normative Worlds: A Theory of Normative Thinking.Ivan Gonzalez-Cabrera - 2017 - Dissertation, Australian National University
  This thesis focuses on the evolution of human social norm psychology. More precisely, I want to show how the emergence of our distinctive capacity to follow social norms and make social normative judgments is connected to the lineage explanation of our capacity to form shared intentions, and how such capacity is related to a diverse cluster of prototypical moral judgments. I argue that in explaining the evolution of this form of normative cognition we also require an understanding of the developmental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Sharing is Caring Vs. Stealing is Wrong: A Moral Argument for Limiting Copyright Protection.Julian Hauser - 2017 - International Journal of Technology Policy and Law 3 (1):68-85.
  Copyright is at the centre of both popular and academic debate. That emotions are running high is hardly surprising – copyright influences who contributes what to culture, how culture is used, and even the kind of persons we are and come to be. Consequentialist, Lockean, and personality interest accounts are generally advanced in the literature to morally justify copyright law. I argue that these approaches fail to ground extensive authorial rights in intellectual creations and that only a small subset of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Celebrity, Democracy, and Epistemic Power.Alfred Archer, Amanda Cawston, Benjamin Matheson & Machteld Geuskens - 2020 - Perspectives on Politics 18 (1):27 - 42.
  What, if anything, is problematic about the involvement of celebrities in democratic politics? While a number of theorists have criticized celebrity involvement in politics (Meyer 2002; Mills 1957; Postman 1987) none so far have examined this issue using the tools of social epistemology, the study of the effects of social interactions, practices and institutions on knowledge and belief acquisition. This paper will draw on these resources to investigate the issue of celebrity involvement in politics, specifically as this involvement relates to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Complex Experience, Relativity and Abandoning Simultaneity.Sean Enda Power - 2010 - Journal of Consciousness Studies 17 (3-4):231-256.
  Starting from the special theory of relativity it is argued that the structure of an experience is extended over time, making experience dynamic rather than static. The paper describes and explains what is meant by phenomenal parts and outlines opposing positions on the experience of time. Time according to he special theory of relativity is defined and the possibility of static experience shown to be implausible, leading to the conclusion that experience is dynamic. Some implications of this for the relationship (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 50. The Virtues of Sharing.Nancy J. Matchett - 1998 - Dissertation, University of Maryland, College Park
  In "The Virtues of Sharing" I defend two central theses: that sharing is our most overarching ethical ideal, and that virtue ethics is able to serve as a comprehensive and free-standing approach to moral theory. My arguments for these theses are intertwined, because they are also designed to show how a virtue-ethical theory that treats the "Will to Share" as the basis of moral agency helps to resolve the contemporary Justice/Care Debate.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000