Results for 'Magdalena Antrobus'

34 found
Order:
 1. Costs and Benefits of Realism and Optimism.Lisa Bortolotti & Magdalena Antrobus - 2015 - Current Opinion in Psychiatry 28 (2):194-198.
  Purpose of review: What is the relationship between rationality and mental health? By considering the psychological literature on depressive realism and unrealistic optimism it was hypothesized that, in the context of judgments about the self, accurate cognitions are psychologically maladaptive and inaccurate cognitions are psychologically adaptive. Recent studies recommend being cautious in drawing any general conclusion about style of thinking and mental health. Recent findings: Recent investigations suggest that people with depressive symptoms are more accurate than controls in tasks involving (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 2. Depressive Delusions.Magdalena Antrobus & Lisa Bortolotti - 2016 - Filosofia Unisinos 17 (2):192-201.
  In this paper we have two main aims. First, we present an account of mood-congruent delusions in depression (hereafter, depressive delusions). We propose that depressive delusions constitute acknowledgements of self-related beliefs acquired as a result of a negatively biased learning process. Second, we argue that depressive delusions have the potential for psychological and epistemic benefits despite their obvious epistemic and psychological costs. We suggest that depressive delusions play an important role in preserving a person’s overall coherence and narrative identity at (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. The Complicated History of Einfühlung.Magdalena Nowak - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):301-326.
  The article analyses the history of the Einfühlung concept. Theories of ‘feeling into’ Nature, works of art or feelings and behaviours of other persons by German philosophers of the second half of the nineteenth century Robert and Friedrich Vischer and Theodor Lipps are evoked, as well as similar theory of understanding (Verstehen) by Wilhelm Dilthey and Friedrich Schleiermacher, to which Dilthey refers. The meaning of the term Einfühlung within Edith Stein’s thought is also analysed. Both Einfühlung and Verstehen were criticized (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 27--40.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Conceptual Analysis and Epistemic Progress.Magdalena Balcerak Jackson - 2013 - Synthese 190 (15):3053-3074.
  This essay concerns the question of how we make genuine epistemic progress through conceptual analysis. Our way into this issue will be through consideration of the paradox of analysis. The paradox challenges us to explain how a given statement can make a substantive contribution to our knowledge, even while it purports merely to make explicit what one’s grasp of the concept under scrutiny consists in. The paradox is often treated primarily as a semantic puzzle. However, in “Sect. 1” I argue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 6. Nudges, Recht und Politik: Institutionelle Implikationen.Robert Lepenies & Magdalena Malecka - 2016 - Zeitschrift Für Praktische Philosophie 3 (1): 487–530.
  In diesem Beitrag argumentieren wir, dass eine umfassende Implementierung sogenannter Nudges weitreichende Auswirkungen für rechtliche und politische Institutionen hat. Die wissenschaftliche Diskussion zu Nudges ist derzeit hauptsächlich von philosophischen Theorien geprägt, die im Kern einen individualistischen Ansatz vertreten. Unsere Analyse bezieht sich auf die Art und Weise, in der sich Anhänger des Nudging neuster Erkenntnisse aus den Verhaltenswissenschaften bedienen – immer in der Absicht, diese für effektives Regieren einzusetzen. Wir unterstreichen, dass die meisten Nudges, die derzeit entweder diskutiert werden oder (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2013 - In Štefan Majtán (ed.), Aktuálne Problémy Podnikovej Sféry 2013. Vydavateľstvo Ekonóm. pp. 259--264.
  This paper presents the problem of workers lay off and loss along with their exit from the organization its key competencies - skills and knowledge. Importance of management of key competencies was described. The paper also presents outplacement as a way to maintain core competencies even during reducing the human resources within the enterprises.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Outplacement Jako Sposób Ochrony Kompetencji Pracowników Organizacji W Warunkach Zmiennego Otoczenia.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2014 - In Roma Fimińska-Banaszyk (ed.), Współczesne Problemy Zarz¸a}Dzania - Dylematy I Propozycje Rozwi¸Azań. Pwsz W Koninie. pp. 157--174.
  Artykuł podejmuje problematykȩ zwolnień pracowników przedsiȩbiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem siȩ globalnego kryzysu gospodarczego na pocz¸a}tku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjȩciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiȩbiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizacjȩ procesów produkcji i świadczenia usług, zmianȩ rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizacjȩ zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mog¸a} prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji z pracownikami. W tym kontekście outplacement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector).Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  More Info: B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat.Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk - 2009 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12.  79
  Outplacement - Odpowiedzialne Zwolnienia Pracownicze W Kontekście Rozwoju Regionalnego.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2013 - In Robert Geisler (ed.), Odpowiedzialność - Przestrzeń Lokalnego Społeczeństwa Obywatelskiego, Biznesu I Polityki. Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski. pp. 111--135.
  Trwaj¸a}cy na pocz¸a}tku XXI wieku globalny kryzys gospodarczy wymusza podejmowanie przez przedsiȩbiorstwa działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te czȩsto wi¸a}ż¸a} siȩ z redukcj¸a} zatrudnienia i kształtowaniem nowych relacji z pracownikami. Outplacement stanowi wci¸a}ż mało popularn¸a} i słabo rozpoznawaln¸a} w Polsce koncepcjȩ odpowiedzialnego zarz¸adzania zwolnieniami pracowników, która pozwala na złagodzenie negatywnych skutków utraty pracy i na skrócenie okresu bezrobocia. Celem opracowania jest przybliżenie istoty i potencjału stosowania outplacementu w Polsce. Podjȩta krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmuje wskazanie działań na rzecz antycypacji procesów restrukturyzacji i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. DOES KUTZ's THEORY OF JOINT ACTION ATTRIBUTE RESPONSIBILITY TO SHAREOWNERS?Magdalena Smith - manuscript
  In this paper I argue that Christopher Kutz misapplies his theory of joint action when he attributes shareowners responsibilities on the basis of their intentional participation in the corporations in which they invest. Instead I propose that his theory of joint action should be used to attribute shareowners responsibilities on the basis of their intentional participation in the stock market. If shareholders’ accountability is grounded in their intentional participation in the stock market, then shareholders cannot take responsibility for corporation’s individual (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  56
  Outplacement Dla Pracowników - Outplacement Jako Forma Wsparcia Pracowników Przedsiȩbiorstwa.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 85--130.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  48
  Outplacement Dla Firm - Outplacement W Warunkach Wzrostu Ryzyka I Elastyczności Organizacji.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 41--84.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors).Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2012 - Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors).Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2012 - Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Produkcji Oprogramowania Komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software P.Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urz¸ad Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  76
  DO CHANGES TO THE EUROPEAN COMMISSION SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE ON CORPORATE PAY ALTER SHAREHOLDERS’ MORAL RESPONSIBILITES?Magdalena Smith - manuscript
  This paper looks at the specific proposed amendments to European directive 2007/36/EC and 2013/34/EU, and evaluates as to how such amendments alter shareholders’ moral responsibilities. To be responsible is here simply to be understood as being under an obligation, where an obligation is a requirement on an agent to either act or refrain from acting in a given way. In order to determine whether changes to the proposed directives alter shareholders’ moral responsibilities the following analysis argues that we need to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  63
  Potencjał Współpracy Transgranicznej Podregionu Białostocko-Suwalskiego.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2015 - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Rosi Braidotti, The Posthuman. [REVIEW]Rec Magdalena HOŁY-ŁUCZAJ - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):181-188.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Evaluation of Employment Policies for Older Adults in the Czech Republic, Poland, and Slovakia.Magdalena Leszko & Beata Bugajska - 2017 - In Łukasz Tomczyk & Andrzej Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy. Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie. pp. 69--87.
  Adults aged 65 and above comprise the fastest growing sector of the world’s population. In the context of increasing numbers of older adults, employment policies have become a prominent issue. Governments recognize the importance of increasing participation in working age population and providing them with equal workplace opportunities. Yet, it appears that policies raising employment rates of older adults have become a slogan that governments use for election purposes, but the reality is different. In the groundbreaking report “Working Better with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Janusz DEGLER, Witkacego portret wielokrotny. [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):471-474.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Der Slogan - sprachliche Merkmale und Strategien.Anna Magdalena Jońca - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis 2:49-69.
  Artykuł poświęcony został relewantnym cechom języka reklamy. Już we wstępie autorka stwierdza, że obszerne przedstawienie języka reklamy jest utrudnione poprzez splot cech werbalnych i pozajęzykowych badanych tekstów. W celu przedstawienia najistotniejszych elementów definicji sloganu powołano się na wybrane wyniki badań Ruth Romer, Volkera Klotza, Nigela Forstera czy też Yahya Hassana Bajwy. Omawiając funkcje języka w sloganie jako ważnej formy werbalnej tekstów reklamowych, podkreśla autorka, że stosowane środki to m. in. uproszczona składnia, pytania retoryczne, struktury repetytywne i takie figury stylistyczne, jak (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Daniel Dennett i Alvin Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić? [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):541-542.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  99
  Maciej ZAREMBA-BIELAWSKI, Higieniści – z dziejów eugeniki. [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):465-478.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Die Mehrdeutigkeit als Träger des sprachlichen Witzes.Magdalena Hoffmann - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:79-94.
  W niniejszym artykule opisany i zbadany został jeden z wyznaczników dowcipu słownego, jakim jest szeroko pojęta wieloznaczność. Technika wykorzystywana w przypadku dowcipu polisemicznego polega na neutralizacji czynników, które sygnalizują w tekście różne znaczenia każdego wieloznacznego wyrazu. Elementem wyodrębniającym jedno konkretne znaczenie jest kontekst, czyli najbliższe leksykalne lub syntaktyczne otoczenie wyrazu kluczowego. W przypadku dowcipu polisemantycznego kompozycja kontekstu charakteryzuje się dużą różnorodnością – kontekst jest maksymalnie neutralny i sygnalizuje znaczenie, które nie może być zrealizowane.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  63
  Bycie i świat. Metamorfozy pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera.Magdalena HOŁY-ŁUCZAJ - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):339-356.
  Artykuł rekonstruuje przemiany pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera na podstawie: Bycia i czasu, Podstawowych problemów fenomenologii, rozprawy O istocie podstawy, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Źródła dzieła sztuki, Przyczynków do filozofii oraz esejów Język, Rzecz i Budować, mieszkać, myśleć. Niniejsza analiza pokazuje, że kolejne odsłony problemu świata nie unieważniają wcześniejszych rozwiązań, ale rozwijają ich sens, zgodnie z którym bycie ujawnia się tylko wtedy, gdy byty postrzegane są w ich wspólnocie. Tak też różne ujęcia problemu świata wskazują na odmienne aspekty wspólnoty (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  16
  Non-Home: A Theoretical Approach to Migrants' Dwellings.Magdalena Łukasiuk & Marcin Jewdokimow - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (1):105-124.
  In this article we introduce the notion of non-home as an attempt of meaningful insight into the migrants' dwelling constructed from elements of different provenance, depending on tenants housing experiences, definitions and the very materiality of a living space. In developing the idea of a non-home we refer to the theoretical concepts of non-places and heterotopias.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  28
  Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników.Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.) - 2013 - Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Gabriel Vacariu (Second April 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy (This Manuscript Would Require a REVOLUTION in International Academy Environment!). [REVIEW]Gabriel Vacariu - manuscript
  COTENT -/- (second April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’ ) • (2016) Did Sean Carroll’s ideas (California Institute of Technology, USA) plagiarize my ideas (2002-2010) (within the EDWs framework)? • (2016) Frank Wilczek’s ideas (Nobel Prize in Physics) (Philosophy of Mind (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. (June 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy.Gabriel Vacariu - manuscript
  COTENT -/- (April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’) • (2016) Sean Carroll (California Institute of Technology, USA) • (2016) Frank Wilczek (Nobel Prize in Physics) • (2017-2019 - NEW March 2019) Carlo Rovelli in three books (2015, 2017) to my ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. (June 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy.Gabriel Vacariu - manuscript
  COTENT -/- (April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’) • (2016) Sean Carroll (California Institute of Technology, USA) • (2016) Frank Wilczek (Nobel Prize in Physics) • (2017-2019 - NEW March 2019) Carlo Rovelli in three books (2015, 2017) to my ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark