Results for 'Olena Ruda'

13 found
Order:
 1.  26
  Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування).Olena Ruda - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:59-67.
  У статті проаналізовано результати масового опитування щодо мовної ситуації в українських ЗМК. З’ясовано, що диференціація преференцій українців у сфері ЗМІ й культури обумовлена мовою повсякденного спілкування, рідною мовою та регіоном проживання, найменшою мірою віком, освітою та типом населеного пункту.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Issues of Shaping the Students’ Professional and Terminological Competence in Science Area of Expertise in the Sustainable Development Era.Olena Lavrentieva, Victoria Pererva, Oleksandr Krupskyi, Igor Britchenko & Sardar Shabanov - 2020 - The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) 166 (2020):9.
  The paper deals with the problem of future biology teachers’ vocational preparation process and shaping in them of those capacities that contribute to the conservation and enhancement of our planet’s biodiversity as a reflection of the leading sustainable development goals of society. Such personality traits are viewed through the prism of forming the future biology teachers’ professional and terminological competence. The main aspects and categories that characterize the professional and terminological competence of future biology teachers, including terminology, nomenclature, term, nomen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  15
  Professional Burnout of Family Physicians: Experience of the Research and Problem-Solving in the USA.Oleksandr Krupskyi & Olena Gromtseva - 2019 - Economies’ Horizons 9 (2):28-40.
  The purpose of the research. The main purpose of the study is to find out the experience of researching and solving the problem of professional burnout for physicians including family ones in the United States, by analyzing recent surveys and scientific papers of American and European scientists. Methodology. While working on the article, general scientific theoretical methods were used to accom-plish the tasks and achieve the purpose of the research. The methodological basis of the research was the structural-functional method, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  41
  Tibetan Buddhism and Science: Dialogue based on the Teaching of Kalachakra.Olena Kalantarova - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (12):88-97.
  Статтю присвячено огляду можливих перспектив розвитку діалогу буддизму з наукою в напрямку міжкультурних філософських дискусій у разі залучення вчення тибето-буддійської традиції Калачакра, яке «балансує» між релігійно-філософською та науковою думкою. Заради цього розглянуто зв’язок вчення Калачакра з класичними буддійськими науками, зокрема традиційною астрономією (астрологією) та медициною (алхімією). Особливу увагу приділено метафізичній системі Калачакра, яка пропонує власну модель феноменального світу і дає можливість намітити певні зв’язки між різними рівнями свідомості, та потенціалу філософських підходів до аналізу цієї моделі. Як висновки сформульовано окремі попередні (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Professional Burnout of Family Physicians: Experience of the Research and Problem-Solving in the USA.Oleksandr P. Krupskyi & Olena Gromtseva - 2019 - Economies’ Horizons 9 (2):28-40.
  The purpose of the research. The main purpose of the study is to find out the experience of researching and solving the problem of professional burnout for physicians including family ones in the United States, by analyzing recent surveys and scientific papers of American and European scientists. Methodology. While working on the article, general scientific theoretical methods were used to accom-plish the tasks and achieve the purpose of the research. The methodological basis of the research was the structural-functional method, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  24
  Стан житлової дерев’яної архітектури ХІХ – початку ХХ ст. міста Чернігова та її використання як туристичного ресурсу.Olena Zelenska Natalia Aleshugina - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (10):72-81.
  Старовинним об’єктам, які створені давніми майстрами та демонструють колишні моди й технології, завжди гарантована увага нащадків. Що давніший об’єкт, то більше захоплення та інтерес він викликає. У центрі уваги статті – дерев’яна архітектура м. Чернігова ХІХ – початку ХХ ст., прикрашена різьбленням, яка представляє традиційну забудову міста в позаминулому столітті і є безсумнівною естетичною та художньою, а інколи – й історичною цінністю. У статті охарактеризовано стан, кількість та райони розташування в Чернігові дерев’яних будинків, що мають історико-культурну або естетичну цінність, порушено (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  34
  Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення.Olena Lavrinets - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:48-67.
  У статті з’ясовано специфіку морфологічного вираження суб’єктної синтаксеми в пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення. Проаналізовано асинкретизм (суб’єкт дії) та синкретизм (суб’єкт-інструмент, суб’єкт-інструмент-час, суб’єктінструмент-об’єкт, суб’єкт-простір) семантики орудного відмінка субстантива та прийменниково-іменникового словосполучення. Матеріалом для дослідження слугували навчальні посібники та довідники з офіційно-ділового мовлення, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  40
  Концепція маргінальної особистості у процесі акультурації.Olena Berezinska - 2018 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 1:5-10.
  У статті простежено обставини виникнення і розвитку маргінальної культури. Виявлено, на підставі чого з’являються проблеми маргінальної особистості. Розглянуто спосіб розуміння, розмежування і трактування явища маргінальної особистості в процесі крос-культурних контактів і асиміляції. На основі проведеного дослідження проаналізовано співвідношення понять «маргінальна особистість» і «стратегії акультурації» у реаліях сучасної міжкультурної взаємодії в Одеському регіоні; чинники, що впливають на вибір стратегії акультурації.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  37
  Культура часу в тибетському буддизмі: вступ до історіографії вчення Калачакри.Olena Kalantarova - 2018 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 1:53-61.
  Статтю присвячено питанню культури часу в тибетському буддизмі. Як об’єкт дослідження обрано вчення про час – Калачакру та його традицію текстів. Проведено спробу культурологічного аналізу впливу доктрини Колеса Часу на всі сфери життя традиційної буддійської спільноти тибетського походження, зокрема прояви цього впливу у науковій думці, релігійній практиці, мистецтві. Акцентовано увагу на спільному ядрі буддійської та бонської версії походження вчення; складено хронологічну послідовність виникнення базових текстів і коментарів, виділено основні етапи поширення вчення; проведено огляд структури концепту часу та її кореляцію з (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  34
  Жанрова та ідеологічна пам’ять ландшафтів в українських середньовічних ходіннях до раю.Olena Peleshenko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:25-37.
  У статті розглянуто феномени жанрової та ідеологічної пам’яті ландшафтів українських ходінь до раю та показано поліморфізм функцій просторових описів у середньовічній літературі. Теоретичний аспект дослідження передбачає осмислення способів протистояння авторської інстанції стихіям культурної та жанрової пам’яті, яка зберігає усі ціннісні, етичні й естетичні програми претекстів новопосталого твору. На позначення цього явища запроваджено термін «криптограматичність літературного дискурсу», сила опору якій прямо пропорційна до меж індивідуалізму письменницької свободи, установленої в рамках кожної культурно-історичної епохи. З цієї перспективи стверджено, що специфіка ходіння до раю (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  45
  Оптика режимів сигніфікації в постмодерністському концепті С. Леша: соціокультурний вимір.Olena Pavlova - 2017 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 191:13-17.
  Статтю присвячено аналізу режимів сигніфікації та їхніх соціокультурних контекстів. Досліджено роботи сучасного британського дослідника С. Леша. Історична динаміка режимів сиг­ніфікації демонструє єдність процесів вироблення та споживання з урахуванням специфіки вироблення та споживання об’єктів культури. Перенесення наголосу з теми навколо виробництва та відповідних їй способів розподілу праці, режиму накопичення та форми капіталу (К. Маркс, Е. Дюркгейм та М. Вебер) виявляє автономність виробництва, сприйняття та інституційного функціонування об’єктів культури. Доведено, що кожен з досліджуваних елементів режиму сигніфікації має відповідну форму організації візуальних практик.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  28
  Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі.Olena Lavrinets - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:191-201.
  У статті з’ясовано статус конструкцій із предикативними формами на но, то в парадигмі пасиву, їхні структурні особливості, специфіку функціонування та співвідношення з іншими типами пасивних конструкцій в адміністративно-канцелярському підстилі сучасної української мови.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  73
  Менеджмент наукового пошуку: стратегія і тактика наукових досліджень.Alexey Dzhusov, Oleksandr Krupskyi, Yuliya Stasiuk & Olena Pryz - 2009 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Монографію присвячено теоретичним дослідженням менеджменту науки. Розглянуто сутність управління науковим пошуком як окремого виду діяльності. Досліджено шляхи вирішення фундаментальних та прикладних питань, які виникають під час проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів. Визначено категорії культури наукового пошуку. Окрему увагу приділено питанням захисту інтелектуальної власності, а також презентації та комерціалізації результатів наукових розробок. Монографія буде корисною для магістрів, аспірантів, молодих науковців та усіх, хто займається науковими дослідженнями.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark