Results for 'Stefan Kaufmann'

98 found
Order:
See also
Stefan Kaufmann
University of Connecticut
 1.  88
  Hegel on Calculus.Christopher Yeomans & Ralph Kaufmann - 2017 - History of Philosophy Quarterly 34 (4):371-390.
  It is fair to say that Georg Wilhelm Friedrich Hegel's philosophy of mathematics and his interpretation of the calculus in particular have not been popular topics of conversation since the early part of the twentieth century. Changes in mathematics in the late nineteenth century, the new set-theoretical approach to understanding its foundations, and the rise of a sympathetic philosophical logic have all conspired to give prior philosophies of mathematics (including Hegel's) the untimely appearance of naïveté. The common view was expressed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  91
  Introduction: Personal Identity: Complex or Simple?Georg Gasser & Matthias Stefan - 2012 - In Personal Identity: Complex or Simple? Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1-17.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  64
  Math by Pure Thinking: R First and the Divergence of Measures in Hegel's Philosophy of Mathematics.Ralph M. Kaufmann & Christopher Yeomans - 2017 - European Journal of Philosophy 25 (4):985-1020.
  We attribute three major insights to Hegel: first, an understanding of the real numbers as the paradigmatic kind of number ; second, a recognition that a quantitative relation has three elements, which is embedded in his conception of measure; and third, a recognition of the phenomenon of divergence of measures such as in second-order or continuous phase transitions in which correlation length diverges. For ease of exposition, we will refer to these three insights as the R First Theory, Tripartite Relations, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Z europejskiej perspektywy. Zbigniew Antoni Jordan jako historyk najnowszej filozofii polskiej.Konstańczak Stefan - 2014 - In CzęstochowaMaciej Woźniczka Wydawnictwo Akademii Jana Długosza (ed.), Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku. pp. 97-112.
  From the European point of view Zbigniew Antoni Jordan as a historian of the newest Polish philosophy In his article, the author presents Zbigniew Jordan’s works in the area of the history of philosophy, which are not well known in Poland. This representative of Lvov and Warsaw School was abroad, writing his habilitation thesis, when the World War II broke out. The war did not prevent him from active participation in the political life of Polish emigrants in Great Britain. For (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zbigniew Jordan (1911-1977) – szkic do filozoficznej biografii.Konstańczak Stefan - 2010 - Studia Z Filozofii Polskiej 5:35-54.
  Zbigniew Jordan (1911–1977) – an outline to philosophical biography The 100th anniversary of Zbigniew Jordan’s birthday, which is coming soon, is an opportunity to remind this forgotten philosopher, classified in the second generation of Lvov and Warsaw School. His complex fortune reflects dilemmas and perplexities of Polish intelligence in the war and post-war times. Jordan, after defending his doctoral thesis in philosophy at Poznań University, continued his studies at Paris Sorbonne. At that time the prepared his postdoctoral thesis on the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Transitional Breakdown of the Word: Heidegger and Stefan George's Encounter with Language.Jussi Backman - 2011 - Gatherings: The Heidegger Circle Annual 1:54-64.
  The paper studies Heidegger's reading of the poet Stefan George (1868-1933), particularly of his poem "Das Wort" (1928), in the context of Heidegger's narrative of the history of metaphysics. Heidegger reads George's poem as expressing certain experiences with language: first, the constitutive role of language, of naming and discursive determination, in granting things stable identities; second, the unnameable and indeterminable character of language itself as a constitutive process and the concomitant insight into the human being's dependency on language and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości [In Search for Ontological Foundations of Law: Arthur Kaufmann’s Theory of Justice].Marek Piechowiak - 1992 - Instytut Nauk Prawnych PAN.
  Arthur Kaufmann is one of the most prominent figures among the contemporary philosophers of law in German speaking countries. For many years he was a director of the Institute of Philosophy of Law and Computer Sciences for Law at the University in Munich. Presently, he is a retired professor of this university. Rare in the contemporary legal thought, Arthur Kaufmann's philosophy of law is one with the highest ambitions — it aspires to pinpoint the ultimate foundations of law (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Sprawiedliwe prawo – niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy [Just Laws and Unjust Judgments: Notes on Arthur Kaufmann’s Conception of a Right to Civil Disobedience].Marek Piechowiak - 2017 - In Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska & Katarzyna Sękowska-Kozłowska (eds.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego. Warszawa: Wolters Kluwer. pp. 107-127.
  Tekst dotyczy zaproponowanej przez Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu (wobec władzy - wobec niesprawiedliwych ustaw) "w drobnej monecie". Koncepcja ta stanowi punkt wyjścia do refleksji nad formułą Radbrucha (nad czymś, co określam mianem "ciemnej strony" formuły Radbrucha), nad możliwością modyfikacji tej formuły i nad rozproszoną kontrolą konstytucyjności jako sposobem realizacji prawa do sprzeciwu "w drobnej monecie".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  84
  Stefan Roski, Bolzano’s Conception of Grounding. [REVIEW]Petter Sandstad - 2017 - Phenomenological Reviews.
  I review Stefan Roski's "Bolzano's Conception of Grounding".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Jürgen Habermas. A Bibliography: Works and Studies (1952-2013). With an Introduction by Stefan Müller-Doohm.Luca Corchia (ed.) - 2013 - Pisa: Arnus University Press.
  Luca Corchia, Jürgen Habermas. A bibliography: works and studies (1952-2013). With an Introduction by Stefan Müller-Doohm, Pisa, Arnus University Books, 2013, pp. 606.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Jürgen Habermas: una biografia intellettuale, intervista a Stefan Müller-Doohm.Luca Corchia - 2016 - Quaderni di Teoria Sociale 16 (2):195-218.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Personal Identity: Complex or Simple? Gasser Georg and Stefan Matthias, Eds. Cambridge University Press, 2012. XI + 259 Pp. $95 (Hardback). [REVIEW]A. R. J. Fisher - 2013 - Dialogue 52 (4):1-3.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  89
  O Pocieszeniu... (Wywiad Z Profesorem Stefanem Swieżawskim Prowadzi Zbigniew Nerczuk).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Toruński Przegląd Filozoficzny 2:7-14.
  This is the interview with Prof. Stefan Swieżawski, an eminent medievist and enthusiast of Thomas Aquinas' philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  24
  Themersonowie i Witkacy, czyli nieeuklidesowa przygoda smoka Żabrołaka (The Themersons and Witkacy or non-euclidean adventure of the Gaberbocchus).Marek Sredniawa - 2016 - Sztuka Edycji 9 (1):57-68.
  Stanisław Ignacy Witkiewicz and Franciszka and Stefan Themerson constitute a rare constellation of outstanding artists of the 20th century avant-garde. Their best known contributions were a concept of Pure Form and an idea of Semantic Poetry respectively. They all shared multiplicity and diversity of interests and areas of not only artistic activities. Philosophy and science influenced to large extent form and content of their works. Despite their mutual interest in each other’s work they had never met personally and no (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  69
  Radykalny konwencjonalizm współcześnie.Trela Renata - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):325-340.
  Inthisarticle,IreconstructKazimierzAjdukiewicz’sviewthathecalledradical conventiona‐ l i s m (as opposed to moderate conventionalism developed by Henri Poincaré and Pierre Duhem). then, I recall little‐known criticism of this approach developed by Stefan Amsterdamski. Finally, I demonstrate, contrary to the conception of the originator’s declarations, that a radical conventio‐ nalism is not a ‘paper ction’. On the other hand, the standpoint of radical conventionalism is useful due to the precision of expressions provided to it by Ajdukiewicz; it shows the di culties that have (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sometimes an Orgasm is Just an Orgasm.Erika Lorraine Milam, Gillian R. Brown, Stefan Linquist, Steve Fuller & Elisabeth A. Lloyd - 2006 - Metascience 15 (3):399-435.
  I should like to offer my greatest thanks to Paul Griffiths for providing the opportunity for this exchange, and to commentators Gillian Brown, Steven Fuller, Stefan Linquist, and Erika Milam for their generous and thought-provoking comments. I shall do my best in this space to respond to some of their concerns.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1996 - Ruch Filozoficzny 53 (1):73-75.
  This the review of the book:: S. Swieżawski, "Święty Tomasz na nowo odczytany".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  58
  De la modification de la sensibilité: L’esthétique de l’Ecole de Graz.Barry Smith - 1985 - Revue D’Esthétique 9:19--37.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  34
  La teoria sostituzionale dell'arte.Barry Smith - 1989 - Supplementi di Topoi 3:186-209.
  In perceptual experience we are directed towards objects in a way that establishes a real relation between a mental act and its target. In reading works of fiction we enjoy experiences which manifest certain internal similarities to such relational acts, but which lack objects. The substitution theory of art attempts to provide a reason why we seek out such experiences and the artifacts which they generate. Briefly, we seek out works of art because we enjoy the physiology and the phenomenology (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  34
  Czesław GŁOMBIK, Husserl und die Polen. Frühgeschichte einer Rezeption. Aus dem Polnischen übersetzt von Christoph Schatte. [REVIEW]Wojciech Hanuszkiewicz - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):390-392.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Gnostic Wars the Cold War in the Context of a History of Western Spirituality.Stefan Rossbach - 1999
  In this exposition of important and yet often neglected developments in the history of Western spirituality, Stefan Rossbach reminds us of the philosophical and spiritual underpinnings of the Cold War era. He argues that the conflict's main protagonists - representing the "Third Rome" and the "New World" respectively - drew on the traditions of apocalypticism, millenarianism and "Gnostic" spirituality for the formation and articulation of their self-understanding as the key agents of providential history. In order to characterize the attitudes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Metamorphoses of Natural Law: On the Social Function of the Pre-Bourgeois and Bourgeois Foundations of Law.Stefan Breuer - 1986 - Telos: Critical Theory of the Contemporary 1986 (70):94-114.
  “De jure naturae multa fabulamur” — after 450 years, Luther's statement has lost none of its original validity. After a brief pseudo-renaissance following WWII, one now hears far less in legal theory about natural law, which appears finally to have fallen victim to what Weber early in the century characterized as “a progressive decomposition and relativization of all meta-legal axioms” — a destruction resulting partly “from legal rationalism itself,” and partly “from the skepticism which characterizes modern intellectual life generally.” Law (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. No-Report Paradigms: Extracting the True Neural Correlates of Consciousness.Naotsugu Tsuchiya, Melanie Wilke, Stefan Frässle & Victor A. F. Lamme - 2015 - Trends in Cognitive Sciences 19 (12):757-770.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 25. Music Practice and Participation for Psychological Well-Being: A Review of How Music Influences Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment.Adam M. Croom - 2015 - Musicae Scientiae: The Journal of the European Society for the Cognitive Sciences of Music 19:44-64.
  In “Flourish,” Martin Seligman maintained that the elements of well-being consist of “PERMA: positive emotion, engagement, relationships, meaning, and accomplishment.” Although the question of what constitutes human flourishing or psychological well-being has remained a topic of continued debate among scholars, it has recently been argued in the literature that a paradigmatic or prototypical case of human psychological well-being would largely manifest most or all of the aforementioned PERMA factors. Further, in “A Neuroscientific Perspective on Music Therapy,” Stefan Koelsch also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Nonconscious Cognitive Suffering: Considering Suffering Risks of Embodied Artificial Intelligence.Steven Umbrello & Stefan Lorenz Sorgner - 2019 - Philosophies 4 (2):24.
  Strong arguments have been formulated that the computational limits of disembodied artificial intelligence (AI) will, sooner or later, be a problem that needs to be addressed. Similarly, convincing cases for how embodied forms of AI can exceed these limits makes for worthwhile research avenues. This paper discusses how embodied cognition brings with it other forms of information integration and decision-making consequences that typically involve discussions of machine cognition and similarly, machine consciousness. N. Katherine Hayles’s novel conception of nonconscious cognition in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku.Stefan Konstanczak - 2015 - In P. Bylica, K. Kilian, R. Piotrowski & D. Sagan (eds.), Filozofia-nauka-religia. Oficyna Uniwersytetu Zielonogorskiego. pp. 409-426.
  Artykuł przedstawia historię sporów i polemik naukowych na temat teorii ewolucji oraz publikacji Karola Darwina, jakie miały miejsce w w Polsce w drugiej połowie XIX wieku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Principles and the Presumption of Equality.Stefan Gosepath - 2015 - In Carina Fourie, Fabian Schuppert & Ivo Wallimann-Helmer (eds.), Social Equality. On What It Means to Be Equals. Oxford, Vereinigtes Königreich: pp. 167-185.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  56
  On the Measurement of Need-Based Justice.Stefan Traub, Alexander Max Bauer, Mark Siebel, Nils Springhorn & Arne Robert Weiß - manuscript
  Need considerations play an important role in empirically informed theories of distributive justice. We propose a concept of need-based justice that is related to social participation and provide an ethical measurement of need-based justice. The β-ε-index satisfies the need-principle, monotonicity, sensitivity, transfer and several »technical« axioms. A numerical example is given.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30.  18
  Deprivation and Institutionally Based Duties to Aid.Stefan Gosepath - 2015 - In Barbara Buckinx, Jonathan Trejo Mathys & Timothy Walligore (eds.), Domination and Global Political Justice. Conceptual, Historical and Institutional Perspectives. pp. 251-290.
  In order to at least begin addressing the extensive the problem of moral clarity in aiding the deprived to some degree, I first argue that the duty to aid the deprived is not merely a charitable one, dependent on the discretion, or the arbitrary will, of the giver (1). Then, before further analysing the individual duty to aid, I critically examine whether deprivation is better alleviated or remedied through the duties of corrective justice. I argue that the perspective of corrective (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  36
  Gleiche Gerechtigkeit: Grundlagen Eines Liberalen Egalitarismus.Stefan Gosepath - 2004 - Suhrkamp.
  Equal Justice explores the role of the idea of equality in liberal theories of justice. The title indicates the book’s two-part thesis: first, I claim that justice is the central moral category in the socio-political domain; second, I argue for a specific conceptual and normative connection between the ideas of justice and equality. This pertains to the age-old question concerning the normative significance of equality in a theory of justice. The book develops an independent, systematic, and comprehensive theory of equality (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 32. Clause-Type, Force, and Normative Judgment in the Semantics of Imperatives.Nate Charlow - forthcoming - In Daniel Fogal Daniel Harris & Matt Moss (eds.), New Work on Speech Acts. Oxford University Press.
  I argue that imperatives express contents that are both cognitively and semantically related to, but nevertheless distinct from, modal propositions. Imperatives, on this analysis, semantically encode features of planning that are modally specified. Uttering an imperative amounts to tokening this feature in discourse, and thereby proffering it for adoption by the audience. This analysis deals smoothly with the problems afflicting Portner's Dynamic Pragmatic account and Kaufmann's Modal account. It also suggests an appealing reorientation of clause-type theorizing, in which the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Regresse Und Routinen. Repliken Auf Brandt Und Jung.David Löwenstein - 2018 - Zeitschrift für Philosophische Forschung 72 (1):110-113.
  This paper responds to comments and criticisms by Stefan Brandt and Eva-Maria Jung, directed at the book "Know-how as Competence. A Rylean Responsibilist Account".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  79
  Berkeley's Three dialogues. [REVIEW]Alberto Luis López & Alberto Luis López - 2019 - Tópicos, Revista de Filosofía 57:465-472.
  A review from the book: Stefan Storrie (ed.) (2018). Berkeley’s Three Dialogues: New Essays. Oxford (UK): Oxford University Press. 240 pp.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. No-Report and Report-Based Paradigms Jointly Unravel the NCC: Response to Overgaard and Fazekas.Naotsugu Tsuchiya, Stefan Frässle, Melanie Wilke & Victor Lamme - 2016 - Trends in Cognitive Sciences 20 (4):242-243.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. How Do Somatic Markers Feature in Decision Making?Jordan Bartol & Stefan Linquist - 2015 - Emotion Review 7 (1):81-89.
  Several recent criticisms of the somatic marker hypothesis (SMH) identify multiple ambiguities in the way it has been formulated by its chief proponents. Here we provide evidence that this hypothesis has also been interpreted in various different ways by the scientific community. Our diagnosis of this problem is that SMH lacks an adequate computational-level account of practical decision making. Such an account is necessary for drawing meaningful links between neurological- and psychological-level data. The paper concludes by providing a simple, five-step (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. On the (Re)Construction and the Basic Concepts of the Morality of Equal Respect.Stefan Gosepath - 2015 - In Uwe Steinhoff (ed.), Do All Persons Have Equal Moral Worth? On "Basic Equality" and Equal Respect and Concern. Oxford, Vereinigtes Königreich: pp. 124-141.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  10
  Vorwort.Luca Corchia, Stefan Müller-Doohm & William Outhwaite - 2019 - In Luca Corchia, Stefan Müller-Doohm & William Outhwaite (eds.), Habermas global. Wirkungsgeschichte eines Werks. Berlin, New Jersey 08009, Stati Uniti: pp. 9-12.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Hannah Arendts Kritik der Menschenrechte Und Ihr "Recht, Rechte Zu Haben".Stefan Gosepath - 2007 - In Heinrich-Böll-Stiftung (ed.), Hannah Arendt: Verborgene Tradition - Unzeitgemäße Aktualität? pp. 279-288.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. On Epistemic Logic and Logical Omniscience.William J. Rapaport & Moshe Y. Vardi - 1988 - Journal of Symbolic Logic 53 (2):668.
  Review of Joseph Y. Halpern (ed.), Theoretical Aspects of Reasoning About Knowledge: Proceedings of the 1986 Conference (Los Altos, CA: Morgan Kaufmann, 1986),.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 41.  54
  A Gentzen Calculus for Nothing but the Truth.Stefan Wintein & Reinhard Muskens - 2016 - Journal of Philosophical Logic 45 (4):451-465.
  In their paper Nothing but the Truth Andreas Pietz and Umberto Rivieccio present Exactly True Logic, an interesting variation upon the four-valued logic for first-degree entailment FDE that was given by Belnap and Dunn in the 1970s. Pietz & Rivieccio provide this logic with a Hilbert-style axiomatisation and write that finding a nice sequent calculus for the logic will presumably not be easy. But a sequent calculus can be given and in this paper we will show that a calculus for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42. Ontologies as Integrative Tools for Plant Science.Ramona Walls, Balaji Athreya, Laurel Cooper, Justin Elser, Maria A. Gandolfo, Pankaj Jaiswal, Christopher J. Mungall, Justin Preece, Stefan Rensing, Barry Smith & Dennis W. Stevenson - 2012 - American Journal of Botany 99 (8):1263–1275.
  Bio-ontologies are essential tools for accessing and analyzing the rapidly growing pool of plant genomic and phenomic data. Ontologies provide structured vocabularies to support consistent aggregation of data and a semantic framework for automated analyses and reasoning. They are a key component of the Semantic Web. This paper provides background on what bio-ontologies are, why they are relevant to botany, and the principles of ontology development. It includes an overview of ontologies and related resources that are relevant to plant science, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43.  14
  What Does Equality in Education Mean?Stefan Gosepath - 2014 - In Kirsten Meyer (ed.), Education, Justice, and the Human Good. Fairness and Equality in the Education System. New York: pp. 100-112.
  In this paper I would like to suggest that we should distinguish between three levels of education in schools: basic education for all, the cultivation of individual talents and capacities; and the selection for higher education and the job market. On each level egalitarians should in my view demand a different kind of equality and a different kind of metric. Since for the selection for higher education and the job market equality of opportunity seems the approriate metric of justice in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Distinguishing Ecological From Evolutionary Approaches to Transposable Elements.Stefan Linquist, Brent Saylor, Karl Cottenie, Tyler A. Elliott, Stefan C. Kremer & T. Ryan Gregory - 2013 - Biological Reviews 88 (3):573- 584.
  Considerable variation exists not only in the kinds of transposable elements (TEs) occurring within the genomes of different species, but also in their abundance and distribution. Noting a similarity to the assortment of organisms among ecosystems, some researchers have called for an ecological approach to the study of transposon dynamics. However, there are several ways to adopt such an approach, and it is sometimes unclear what an ecological perspective will add to the existing co-evolutionary framework for explaining transposon-host interactions. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Carnap’s Conventionalism in Geometry.Stefan Lukits - 2013 - Grazer Philosophische Studien 88 (1):123-138.
  Against Thomas Mormann's argument that differential topology does not support Carnap's conventionalism in geometry we show their compatibility. However, Mormann's emphasis on the entanglement that characterizes topology and its associated metrics is not misplaced. It poses questions about limits of empirical inquiry. For Carnap, to pose a question is to give a statement with the task of deciding its truth. Mormann's point forces us to introduce more clarity to what it means to specify the task that decides between competing hypotheses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  80
  Analytic Tableaux for All of SIXTEEN 3.Stefan Wintein & Reinhard Muskens - 2015 - Journal of Philosophical Logic 44 (5):473-487.
  In this paper we give an analytic tableau calculus P L 1 6 for a functionally complete extension of Shramko and Wansing’s logic. The calculus is based on signed formulas and a single set of tableau rules is involved in axiomatising each of the four entailment relations ⊧ t, ⊧ f, ⊧ i, and ⊧ under consideration—the differences only residing in initial assignments of signs to formulas. Proving that two sets of formulas are in one of the first three entailment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Conjunction, Disjunction and Iterated Conditioning of Conditional Events.Angelo Gilio & Giuseppe Sanfilippo - 2013 - In R. Kruse (ed.), Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer.
  Starting from a recent paper by S. Kaufmann, we introduce a notion of conjunction of two conditional events and then we analyze it in the setting of coherence. We give a representation of the conjoined conditional and we show that this new object is a conditional random quantity, whose set of possible values normally contains the probabilities assessed for the two conditional events. We examine some cases of logical dependencies, where the conjunction is a conditional event; moreover, we give (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  43
  A Calculus for Belnap's Logic in Which Each Proof Consists of Two Trees.Stefan Wintein & Reinhard Muskens - 2012 - Logique Et Analyse 220:643-656.
  In this paper we introduce a Gentzen calculus for (a functionally complete variant of) Belnap's logic in which establishing the provability of a sequent in general requires \emph{two} proof trees, one establishing that whenever all premises are true some conclusion is true and one that guarantees the falsity of at least one premise if all conclusions are false. The calculus can also be put to use in proving that one statement \emph{necessarily approximates} another, where necessary approximation is a natural dual (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49.  65
  From Bi-Facial Truth to Bi-Facial Proofs.Stefan Wintein & Reinhard A. Muskens - 2015 - Studia Logica 103 (3):545-558.
  In their recent paper Bi-facial truth: a case for generalized truth values Zaitsev and Shramko [7] distinguish between an ontological and an epistemic interpretation of classical truth values. By taking the Cartesian product of the two disjoint sets of values thus obtained, they arrive at four generalized truth values and consider two “semi-classical negations” on them. The resulting semantics is used to define three novel logics which are closely related to Belnap’s well-known four valued logic. A syntactic characterization of these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50. Vantagens e limitações das ontologias formais na área biomédica.Stefan Schulz, Holger Stenzhorn, Martin Boeker & Barry Smith - 2009 - RECIIS: Revista Electronica de Comunicacao Informacao, Inovacao Em Saude 3 (1).
  Propomos uma tipologia dos artefatos de representação para as áreas de saúde e ciências biológicas, e a associação dessa tipologia com diferentes tipos de ontologia formal e lógica, chegando a conclusões quanto aos pontos fortes e limitações da ontologia de diferentes tipos de recursos lógicos, enquanto mantemos o foco na lógica descritiva. Consideramos quatro tipos de representação de área: (i) representação léxico-semântica, (ii) representação de tipos de entidades, (iii) representação de conhecimento prévio, e (iv) representação de indivíduos. Defendemos uma clara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 98