Results for 'Trela Renata'

19 found
Order:
 1.  77
  Radykalny konwencjonalizm współcześnie.Trela Renata - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):325-340.
  Inthisarticle,IreconstructKazimierzAjdukiewicz’sviewthathecalledradical conventiona‐ l i s m (as opposed to moderate conventionalism developed by Henri Poincaré and Pierre Duhem). then, I recall little‐known criticism of this approach developed by Stefan Amsterdamski. Finally, I demonstrate, contrary to the conception of the originator’s declarations, that a radical conventio‐ nalism is not a ‘paper ction’. On the other hand, the standpoint of radical conventionalism is useful due to the precision of expressions provided to it by Ajdukiewicz; it shows the di culties that have to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Mind, Language and Action — 36th International Wittgenstein Symposium”.Trela Grzegorz Trela Renata - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):545-552.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  78
  Krzysztof Śleziński, Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):189-198.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  85
  Marcin KRÓL, Europa w obliczu końca. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):481-482.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  47
  Stanisław Ignacy WITKIEWICZ, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):465-470.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Język, logika i życie społeczne Wspomnienie o profesor Barbarze Stanosz (1935–2014).Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):483-490.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  73
  Kuhn, Thomas S.: The structure of scientific revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Trela Grzegorz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Logika — sprawa lu ka Wspomnienie o profesorze Andrzeju Grzegorczyku (1922–2014).Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):491-498.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  87
  Nauka i wartościowania — uwagi o kondycji filozoficznej refleksji nad nauką.Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):277-298.
  Science and valuation — remarks about the condition of philosophical re ection on science this text is an attempt at a more general look at twentieth‐century philosophical re ection on science conceived as persistent trials to eliminate the non‐eliminateable, i.e. valuations. In this article, I recall the most important concepts of knowledge developed in the twentieth‐century philosophy of science by exposing assumed axiology in, among other things: the Vienna Circle, Karl raimund Popper’s falsi cationism, the historical and social approach of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  74
  Volker Halbach: Aksjomatyczne teorie prawdy. [REVIEW]Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):479-480.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  34
  Anna CZERWIŃSKA-RYDEL, Życie pod psem według Artura Schopenhauera. [REVIEW]Grzegorz Trela - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):221.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Introduction to the Issue.Grzegorz Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):217-220.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  27
  Thomas S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Rec Grzegorz Trela - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  75
  De Ars Sublime Infinitis Minimo: sobre o sublime nanotecnológico.Renata Lemos - 2012 - Dissertation, PUC-SP, Brazil
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  41
  Ykamyabas: poéticas de um corpo-território.Renata Aguiar - 2021 - REVISTA POIÉSIS: Estudos Contemporâneos Das Artes 22 (37):41-62.
  This article travels through the rivers and lands of a territorial body into a lived and imagined Amazon, a place of origin and affection that, telling the stories of the Ykamyabas –a tribe of women without husbands who lived in the lower Amazon river region –, gather the traces left for their mythical imagery in the archetypal relationship of the wild woman in narratives that come mainly through orality, from ways of life that subvert the split of the world operated (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Der Artz als Expressionist. "Die Ermordung einer Butterblume" von Alfred Döblin.Renata Cieślak - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:165-179.
  Początki twórczości literackiej Alfreda Döblina, znanego przede wszystkim z monumentalnych modernistycznych oraz historycznych powieści, przypadają na okres studiów. Spośród powstałych w tym czasie opowiadań Die Ermordung einer Butterblume wyróżnia się oryginalnością formy i sposobem narracji. O szczególnym charakterze tego utworu zdecydowało połączenie w integralną całość talentu pisarskiego z doświadczeniem lekarza. Uwzględnienie wiedzy z zakresu psychiatrii w kreacji postaci Michaela Fischera umożliwiło Dóblinowi stworzenie dzieła, które jako pierwsze w historii literatury niemieckiej nazwano ekspresjonistycznym. Zawarta w tym tomie analiza opowiadania Die Ermordung (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Die Techniken des szenischen Spiels im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.Renata Cieślak - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:273-283.
  Pod pojęciem technik interpretacji scenicznej rozumie się działania, które łącząc recepcję tekstu literackiego z pedagogiką dramy, przyczyniają się do intensywnej analizy i interpretacji tekstów. Twórcą i głównym przedstawicielem tego nurtu dydaktyki literatury jest w Niemczech profesor nauk o estetyce i komunikacji Ingo Scheller. Swoją koncepcję pracy z tekstami literackimi Scheller zbudował na gruncie estetyki recepcji - teorii, która nadawała szczególną rolę czytelnikowi w konstytuowaniu znaczenia dzieła literackiego. Ogromny wpływ na powstanie interpretacji scenicznej wywarły także rozwijające się w latach osiemdziesiątych koncepcje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  91
  XVI Brazilian Logic Conference (EBL 2011).Walter Carnielli, Renata de Freitas & Petrucio Viana - 2012 - Bulletin of Symbolic Logic 18 (1):150-151.
  This is the report on the XVI BRAZILIAN LOGIC CONFERENCE (EBL 2011) held in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil between May 9–13, 2011 published in The Bulletin of Symbolic Logic Volume 18, Number 1, March 2012. -/- The 16th Brazilian Logic Conference (EBL 2011) was held in Petro ́polis, from May 9th to 13th, 2011, at the Laboratório Nacional de Computação o Científica (LNCC). It was the sixteenth in a series of conferences that started in 1977 with the aim of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Strategies for Sustainable Socio-Economic Development and Mechanisms Their Implementation in the Global Dimension.Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko, Viera Bartosova, Jaroslav Mazanec, Darina Chlebikova, Olesia Bezpartochna, Robert Dmuchowski, Eva Kicova, Olga Ponisciakova, Rima Žitkienė, Svetlana Kunskaja, Arunas Burinskas, Viktoriia Riashchenko, Jekaterina Korjuhina, Teimuraz Beridze, Jasmina Gržinić, Kolozsi Pál Péter, Lentner Csaba, Veslav Kuranovic, Ramutė Narkūnienė, Erika Onuferova, Veronika Cabinova, Maria Matijova, Renata Fedorcikova, Szmitka Stanisław, Stanisław Szmitka, Andrius Tamošiūnas, Katarina Belanova, Ľubomír Čunderlík, Christian Becker, Erika Kovalova, Katarina Kramarova, Martina Marchevská, Jana Mitríková, Tatiana Racovchena, Nadejda Ianioglo, Aurelija Burinskiene & Lela Jamagidze (eds.) - 2019 - VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  The authors of the book have come to the conclusion that it is necessary to effectively use modern approaches to developing and implementation strategies of sustainable socio-economic development in order to increase efficiency and competitiveness of economic entities. Basic research focuses on economic diagnostics of socio-economic potential and financial results of economic entities, transition period in the economy of individual countries and ensuring their competitiveness, assessment of educational processes and knowledge management. The research results have been implemented in the different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark