Results for 'power sharing'

1000+ found
Order:
 1.  36
  What is Power Sharing? Consociationalism, Centripetalism, and Hybrid Power Sharing.Krzysztof Trzcinski - 2018 - Studia Polityczne 46 (3):9-30.
  In this article, the author analyzes the term "power-sharing" in the context of power exercised within a state. He first examines the term in the very general sense, in which it can be applied to all types and dimensions of sharing of power between various groups and institutional entities. Second, the author examines the meaning of the term in the narrow sense, that is, the phenomenon of systemic sharing of power by groups (segments) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  30
  Hybrid Power Sharing: On How to Stabilize the Political Situation in Multi-Segmental Societies.Krzysztof Trzcinski - 2018 - Politeja 56 (5):86-107.
  There are various ways of reducing conflicts and of stabilizing the political situation in states where society is made up of many different ethnic groups and religious communities, and where relations between these segments – or between them and the central government – are tense. A particularly important way is the establishment in those states of a political system based on power-sharing (PS), which allows members of various ethnic and religious segments to take part in the exercise of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Hybrid Power-Sharing in Indonesia.Krzysztof Trzcinski - 2017 - Polish Political Science Yearbook 46 (1):168–185.
  The aim of this study is to demonstrate the validity of the thesis that in Indonesia one can find institutions that characterize two power-sharing models which are considered opposites of one another in political theory – centripetalism and consociationalism. In consequence, the Indonesian power-sharing system should be viewed as a hybrid, or mixed, system, and not a typically centripetal system as is usually the case in the literature. At the beginning of this article, a short analysis (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  19
  How Theoretically Opposite Models of Interethnic Power-Sharing Can Complement Each Other and Contribute to Political Stabilization: The Case of Nigeria.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Politeja 42 (3):53-73.
  The aim of this article is to demonstrate the thesis that the stabilization of Nigeria’s complicated political situation is furthered by the functioning in that country of institutions based on two models of interethnic power-sharing – consociationalism and centripetalism – and that the two are to some extent complementary in Nigerian practice, despite the fact that political theory sees the two as opposites of each other. The article begins with a short analysis of the political situation in Nigeria. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  18
  Istota i główne modele power-sharing w kontekście wieloetniczności. Zarys problematyki.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Przegląd Politologiczny 3:27-39.
  Artykuł traktuje w zarysie o istocie i głównych modelach power-sharing. Choć powersharing może być pojmowane w sposób bardzo szeroki, tematyka tego artykułu dotyczy jego wąskiego rozumienia. Odnosi się ono do fenomenu dzielenia się władzą państwową przez różne segmenty (np. grupy etniczne lub wspólnoty religijne) społeczeństw pluralnych (podzielonych, sfragmentaryzowanych), w tym zwłaszcza wieloetnicznych i/lub wieloreligijnych. Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie treści power-sharing we wskazanym wąskim rozumieniu i wytłumaczenie w zarysie jego głównych modeli (konfesjonalizm, model Lewisa, konsocjonalizm, centrypetalizm).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  26
  Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing.Krzysztof Trzcinski - 2019 - Warszawa: Elipsa.
  Monografia ta traktuje o ograniczaniu konfliktów w relacjach między segmentami społecznymi (takimi jak grupy etniczne, wspólnoty religijne), w których członkostwo opiera się na podstawach askryptywnych i kulturowych, a także między nimi a władzą centralną w Nigerii i Indonezji. Państwa te mają burzliwą historię niepodległego bytu, ogromne wieloetniczne i wieloreligijne populacje, duże gospodarki oraz zasoby surowców energetycznych. Jak wskazują liczne raporty, będą wkrótce należeć do najważniejszych w świecie. W Nigerii i Indonezji funkcjonują systemy polityczne oparte na tzw. power-sharing (współrządzeniu), (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  16
  Centrypetalizm - integrujący system polityczny dla państw wieloetnicznych. Zarys teorii empirycznej.Krzysztof Trzcinski - 2015 - Studia Polityczne 39 (3):183-213.
  Artykuł traktuje o systemie politycznym typu power-sharing, który określany jest mianem centrypetalizmu (ang. centripetalism). System centrypetalny ukształtowany został w dwóch ważnych – zwłaszcza ze względu na dużą liczbę ludności, wielkość gospodarek oraz posiadane zasoby surowców energetycznych – państwach wieloetnicznych: Nigerii i Indonezji. Państwa te mają prezydencki system rządów. Centrypetalizm dopuszcza do udziału we władzy reprezentantów elit politycznych różnych grup etnicznych, stymulując ich do pojednania, współpracy i integracji politycznej w poprzek podziałów etnicznych. W ten sposób ma osłabiać znaczenie tych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  58
  Sharing the Benefits of Research Fairly: Two Approaches.J. Millum - 2012 - Journal of Medical Ethics 38 (4):219-223.
  Research projects sponsored by rich countries or companies and carried out in developing countries are often described as exploitative. One important debate about the prevention of exploitation in research centres on whether and how clinical research in developing countries should be responsive to local health problems. This paper analyses the responsiveness debate and draws out more general lessons for how policy makers can prevent exploitation in various research contexts. There are two independent ways to do this in the face of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 9.  49
  Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej.Krzysztof Trzcinski - 2013 - Warszawa: ASPRA-JR, Uniwersytet Warszawski.
  [Democratization in sub-Saharan Africa: West African political thought perspective]. Krzysztof Trzcinski's book deals with democratization as one of the leading themes in contemporary West African political thought. The process of establishing democracy in sub-Saharan African countries is extremely complex. African politicians often resort to democratic procedures only during elections. After winning them, they often limit freedom of opposition, media, and civil society organizations. By deriving numerous benefits from being in power, they are not willing to give up power (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  27
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część II).Krzysztof Trzcinski - 2012 - Afryka 35:11-26.
  Krzysztof Trzciński, The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 2), “Afryka” 2011, No. 35, pp. 11-26. This article is a continuation of the previous work published under the same title in “Afryka” No. 34. Part 2, published in “Afryka” No. 35, describes a couple of cases (of the Senate of Lesotho, and two Houses of Chiefs, in Botswana and Zambia) that seem useful in the analysis of the Nigerian political thinker Claude (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  25
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część I).Krzysztof Trzcinski - 2011 - Afryka 35:30-42.
  Krzysztof Trzciński, The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 1), “Afryka” 2011, No. 34, pp. 30-42. This article consists of two parts. Part 1 (published in “Afryka” No. 34) provides a description of the Nigerian political thinker Claude Ake’s concept, the ‘chamber of nationalities,’ in the context of the idea of recognizing and strengthening the ethnic groups’ rights in the African state. According to the concept, in a multiethnic African state, a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  19
  Wymóg uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów (poparcia) w wyborach prezydenckich.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Athenaeum 49:113-137.
  Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, który funkcjonuje w trzech wieloetnicznych państwach (Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r.) oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu trzech kazusów, zostały wskazane szczegółowe różnice występujące obecnie między nimi. W artykule zostały również zaprezentowane wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń związanych z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Ethics of Transactions in an Unjust World.J. Millum - 2016 - In K. Zeiler & E. Malmqvist (eds.), Bioethics and Border Crossing: Perspectives on Giving, Selling and Sharing Bodies. Routledge: Oxon. pp. 185-196.
  In this paper I examine the ethics of benefit-sharing agreements between victims and beneficiaries of injustice in the context of trans-national bodily giving, selling, and sharing. Some obligations are the same no matter who the parties to a transaction are. Prohibitions on threats, fraud and harm apply universally and their application to transactions in unjust contexts is not disputed. I identify three sources of obligations that are affected by unjust background conditions. First, power disparities may illegitimately influence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. “Say ‘Yes!’ to the Demon: Amor Fati in the Eternal Hourglass”.Jeffrey Lucas - 2018 - The Agonist 11 (II):82-100.
  Rather than assume—based on the contents of the Nachlass—that the Eternal Recurrence, in its initial formulation, coheres with the later theoretico-metaphysical sense (i.e., sharing abstract space with the Will to Power) I propose the inverse (contrary to Heidegger, Deleuze, and Nehamas (whose Proustian exegesis (Nietzsche: Life as Literature) I’m obliged to radically extend)); namely, that the rotary cosmology of recurrence, as a literal proposition, is a consequence of the poetic sense of the earlier parable (GS)–which, I find, ultimately (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Lawrence Kohlberg's Approach to Moral Education.F. Clark Power, Ann Higgins-D'alessandro & Lawrence Kohlberg - 1989
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   62 citations  
 16. The Psychophysics of Order and Anisotropy: Comment on Riemer.Sean Enda Power - 2015 - Consciousness and Cognition 38:198-204.
  Riemer’s recent paper on the perception of time discusses a neglected yet important topic in the psychological literature: the consequences for psychology (and psychophysics) from the ‘anisotropy’ of time. The paper presents an argument that there are unique kinds of challenges for psychophysics from such temporal anisotropy: (a) Challenges because the psychological experience of time has temporal anisotropy and the physical concept of time does not have temporal anisotropy. (b) Challenges for experimental research which are unique to temporal anisotropy. -/- (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. A Philosophical Introduction to the Experience of Time.Sean Enda Power - 2009 - Neuroquantology 7 (1):16-29.
  In this introduction to contemporary conceptions of time and change, I investigate what our experience of time, that is, our experience of change, seems to be and ask whether or not we can say that how it seems could match the reality. My conclusion is that more recent contemporary conceptions of time can do this but that more intuitive or traditional conceptions cannot. Thus, the more contemporary conceptions are preferable for research into time consciousness.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Complex Experience, Relativity and Abandoning Simultaneity.Sean Enda Power - 2010 - Journal of Consciousness Studies 17 (3-4):231-256.
  Starting from the special theory of relativity it is argued that the structure of an experience is extended over time, making experience dynamic rather than static. The paper describes and explains what is meant by phenomenal parts and outlines opposing positions on the experience of time. Time according to he special theory of relativity is defined and the possibility of static experience shown to be implausible, leading to the conclusion that experience is dynamic. Some implications of this for the relationship (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 19. A Broad Definition of Agential Power.Pablo Gilabert - 2018 - Journal of Political Power 11 (1):79-92.
  Can we develop a definition of power that is satisfactorily determinate but also enables rather than foreclose important substantive debates about how power relations proceed and should proceed in social and political life? I present a broad definition of agential power that meets these desiderata. On this account, agents have power with respect to a certain outcome (including, inter alia, the shaping of certain social relations) to the extent that they can voluntarily determine whether that outcome (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Subverting the Racist Lens: Frederick Douglass, Humanity and the Power of the Photographic Image.Bill Lawson & Maria Brincker - 2017 - In Bill Lawson & Celeste-Marie Bernier (eds.), Pictures and Power: Imaging and Imagining Frederick Douglass 1818-2018. by Liverpool University Press.
  Frederick Douglass, the abolitionist, the civil rights advocate and the great rhetorician, has been the focus of much academic research. Only more recently is Douglass work on aesthetics beginning to receive its due, and even then its philosophical scope is rarely appreciated. Douglass’ aesthetic interest was notably not so much in art itself, but in understanding aesthetic presentation as an epistemological and psychological aspect of the human condition and thereby as a social and political tool. He was fascinated by the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Slurs, Roles and Power.Mihaela Popa-Wyatt & Jeremy L. Wyatt - 2018 - Philosophical Studies 175 (11):2879-2906.
  Slurring is a kind of hate speech that has various effects. Notable among these is variable offence. Slurs vary in offence across words, uses, and the reactions of audience members. Patterns of offence aren’t adequately explained by current theories. We propose an explanation based on the unjust power imbalance that a slur seeks to achieve. Our starting observation is that in discourse participants take on discourse roles. These are typically inherited from social roles, but only exist during a discourse. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22. Hobbes and the Question of Power.Sandra Field - 2014 - Journal of the History of Philosophy 52 (1):61-85.
  Thomas Hobbes has been hailed as the philosopher of power par excellence; however, I demonstrate that Hobbes’s conceptualization of political power is not stable across his texts. Once the distinction is made between the authorized and the effective power of the sovereign, it is no longer sufficient simply to defend a doctrine of the authorized power of the sovereign; such a doctrine must be robustly complemented by an account of how the effective power commensurate to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. Reflections on Human Rights and Power.Pablo Gilabert - 2018 - In Adam Etinson (ed.), Human Rights: Moral or Political? Oxford: Oxford University Press. pp. 375-399.
  Human rights are particularly relevant in contexts in which there are significant asymmetries of power, but where these asymmetries exist the human rights project turns out to be especially difficult to realize. The stronger can use their disproportionate power both to threaten others’ human rights and to frustrate attempts to secure their fulfillment. They may even monopolize the international discussion as to what human rights are and how they should be implemented. This paper explores this tension between the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  90
  नेपाल : लोकतंत्र की स्थापना के लिये आन्दोलन.नेपाललोकतंत्र की स्थापना के लिये आन्दोलन - 2014 - SOCRATES 2 (1):234-242.
  The Communist Party of Nepal (Maoist) won the largest number of seats in the Constituent Assembly election held on 10 April 2008, and formed a coalition government which included most of the parties in the CA. Although acts of violence occurred during the pre-electoral period, election observers noted that the elections themselves were markedly peaceful and "well-carried out". The newly elected Assembly met in Kathmandu on 28 May 2008, and, after a polling of 564 constituent Assembly members, 560 voted to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  96
  Ethical Pitfalls for Natural Language Processing in Psychology.Mark Alfano, Emily Sullivan & Amir Ebrahimi Fard - forthcoming - In Morteza Dehghani & Ryan Boyd (eds.), The Atlas of Language Analysis in Psychology. Guilford Press.
  Knowledge is power. Knowledge about human psychology is increasingly being produced using natural language processing (NLP) and related techniques. The power that accompanies and harnesses this knowledge should be subject to ethical controls and oversight. In this chapter, we address the ethical pitfalls that are likely to be encountered in the context of such research. These pitfalls occur at various stages of the NLP pipeline, including data acquisition, enrichment, analysis, storage, and sharing. We also address secondary uses (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Human Rights, Human Dignity, and Power.Pablo Gilabert - 2015 - In Rowan Cruft, Matthew Liao & Massimo Renzo (eds.), Philosophical Foundations of Human Rights. Oxford University Press. pp. 196-213.
  This paper explores the connections between human rights, human dignity, and power. The idea of human dignity is omnipresent in human rights discourse, but its meaning and point is not always clear. It is standardly used in two ways, to refer to a normative status of persons that makes their treatment in terms of human rights a proper response, and a social condition of persons in which their human rights are fulfilled. This paper pursues three tasks. First, it provides (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 27. Celebrity, Democracy, and Epistemic Power.Alfred Archer, Amanda Cawston, Benjamin Matheson & Machteld Geuskens - forthcoming - Perspectives on Politics.
  What, if anything, is problematic about the involvement of celebrities in democratic politics? While a number of theorists have criticized celebrity involvement in politics (Meyer 2002; Mills 1957; Postman 1987) none so far have examined this issue using the tools of social epistemology, the study of the effects of social interactions, practices and institutions on knowledge and belief acquisition. This paper will draw on these resources to investigate the issue of celebrity involvement in politics, specifically as this involvement relates to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  75
  Violence and the Materiality of Power.Torsten Menge - forthcoming - Critical Review of International Social and Political Philosophy:1-26.
  The issue of political violence is mostly absent from current debates about power. Many conceptions of power treat violence as wholly distinct from or even antithetical to power, or see it as a mere instrument whose effects are obvious and not in need of political analysis. In this paper, I explore what kind of ontology of power is necessary to properly take account of the various roles that violence can play in creating and maintaining power (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Can Deliberation Neutralise Power?Samuel Bagg - 2018 - European Journal of Political Theory 17 (3):257-279.
  Most democratic theorists agree that concentrations of wealth and power tend to distort the functioning of democracy and ought to be countered wherever possible. Deliberative democrats are no exception: though not its only potential value, the capacity of deliberation to ‘neutralise power’ is often regarded as ‘fundamental’ to deliberative theory. Power may be neutralised, according to many deliberative democrats, if citizens can be induced to commit more fully to the deliberative resolution of common problems. If they do, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State.Antonio Negri - 2009 - University of Minnesota Press.
  Constituent power : the concept of a crisis -- Virtue and fortune : the machiavellian paradigm -- The Atlantic model and the theory of counterpower -- Political emancipation in the American constitution -- The revolution and the constitution of labor -- Communist desire and the dialectic restored -- The constitution of strength.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 31. Aristotle and the Virtues of Will Power.Noell Birondo - 2015 - Southwest Philosophy Review 31 (2):85-94.
  Since the 1970s, at least, and presumably under the influence of the later Wittgenstein, certain advocates of Aristotle’s ethics have insisted that a proper validation of the virtues of character must proceed only from within, or be internal to, the particular evaluative outlook provided by possession of the virtues themselves. The most influential advocate of this line of thinking is arguably John McDowell, although Rosalind Hursthouse and Daniel C. Russell have also more recently embraced it. Here I consider whether a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. Heidegger’s Will to Power.Babette Babich - 2007 - Journal of the British Society for Phenomenology 38 (1):37-60.
  On Heidegger's Beitraege and the influence of Nietzsche's Will to Power (a famous non-book).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  82
  More or Less Within My Power: Nature, Virtue, and the Modern Stoic.Christian Coseru - 2018 - Reason Papers 40 (2):8-18.
  Can the Stoic conception of what is within our power be adapted to fit our scientifically informed view of nature in general and of human nature in particular? This paper argues that it can, but not without a revision of the Stoic’s classical dichotomy of power principle, namely that some things are up to us, while others are beyond our control. Given the extent to which the Stoic way of life flows from a certain conception of what is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Meaning Vs. Power: Are Thick Description and Power Analysis Intrinsically at Odds? Response to Interpretation, Explanation, and Clifford Geertz.Jason A. Springs - 2012 - Religion Compass 6 (12):534-542.
  This essay clarifies and defends the methodological multidimensionality and improvisational character of Clifford Geertz’s account of interpretation and explanation. In contrast to accounts of power analysis offered by Michel Foucault and Talal Asad, I argue that Geertz’s work can simultaneously attend to meaning, power, identity, and experience in understanding and assessing religious practices and cultural formations.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. On the Role of Explanatory and Systematic Power in Scientific Reasoning.Peter Brössel - 2015 - Synthese 192 (12):3877-3913.
  The paper investigates measures of explanatory power and how to define the inference schema “Inference to the Best Explanation”. It argues that these measures can also be used to quantify the systematic power of a hypothesis and the inference schema “Inference to the Best Systematization” is defined. It demonstrates that systematic power is a fruitful criterion for theory choice and IBS is truth-conducive. It also shows that even radical Bayesians must admit that systemic power is an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 36. EU Soft Power in the Eastern Neighborhood and the Western Balkans in the Context of Crises.Artem Patalakh - 2017 - Baltic Journal of European Studies 7 (2):148-167.
  The article aims to assess a change in the EU’s soft power in the Western Balkan and Eastern Partnership states in the light of the crises the bloc has undergone in recent years. Generally agreeing with the common argument that the EU’s attractiveness for those countries has decreased, the author challenges the popular wisdom that such a decrease is likely to reverse those states’ pro-EU foreign policy orientations. To prove it, the author applies Joseph Nye’s and Alexander Vuving’s “ (...) currencies” approach to operationalize soft power, considering the bloc’s attraction as a combination of “brilliance” (the actor’s relationship with its work), “benignity” (the actor’s relationship with other actors) and “beauty” (the actor’s relationship with values and ideas). Elaborating on the crises’ influence on each of these currencies, the author shows that their lessening, first, has mainly taken place in absolute rather than relative terms, so the EU’s attractiveness remains strong compared to that of its competitors, and second, it has primarily affected the bloc’s soft power potential rather than its actual behavior towards the target countries. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Soft Power Revisited: What Attraction Is in International Relations.Artem Patalakh - 2018 - Dissertation, University of Milan
  This thesis problematises the bases of soft power, that is, causal mechanisms connecting the agent (A) and the subject (B) of a power relationship. As the literature review reveals, their underspecification by neoliberal IR scholars, the leading proponents of the soft power concept, has caused a great deal of scholarly confusion over such questions as how to clearly differentiate between hard and soft power, how attraction (soft power’s primary mechanism) works and what roles structural and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. ‘All is Foreseen, and Freedom of Choice is Granted’: A Scotistic Examination of God's Freedom, Divine Foreknowledge and the Arbitrary Use of Power.Liran Shia Gordon - 2019 - Heythrop Journal 60 (5):711-726.
  Following an Open conception of Divine Foreknowledge, that holds that man is endowed with genuine freedom and so the future is not definitely determined, it will be claimed that human freedom does not limit the divine power, but rather enhances it and presents us with a barrier against arbitrary use of that power. This reading will be implemented to reconcile a well-known quarrel between two important interpreters of Duns Scotus, Allan B. Wolter and Thomas Williams, each of whom (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  38
  Political Power and Depoliticised Acquiescence: Spinoza and Aristocracy.Sandra Leonie Field - 2020 - Constellations 27 (1).
  According to a recent interpretive orthodoxy, Spinoza is a profoundly democratic theorist of state authority. I reject this orthodoxy. To be sure, for Spinoza, a political order succeeds in proportion as it harnesses the power of the people within it. However, Spinoza shows that political inclusion is only one possible strategy to this end; equally if not more useful is political exclusion, so long as it maintains what I call the depoliticised acquiescence of those excluded.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  Social Ontology. Emotional Sharing as the Foundation of Care Relationships.Guido Cusinato - 2018 - In S. Bourgault & E. Pulcini, Emotions and Care: Interdisciplinary Perspectives. Peeters.
  Scheler’s theory that emotional sharing underlies social ontology, which was already presented in the first edition of Sympathiebuch in 1913, made a comeback in Formalismus. Sharing one’s feelings and emotions is the reason behind various “forms of being-with-one-another [Miteinandersein] and co-living-with-one-another [Miteinaderleben], in which the corresponding forms of social unit constitute themselves” [GW II, 515, my translation]. Scheler thus lays the foundation for a general theory of social ontology: There is a theory of all the possible social essential (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Noumenal Power, Reasons, and Justification: A Critique of Forst.Sameer Bajaj & Enzo Rossi - forthcoming - In Ester Herlin-Karnell & Matthias Klatt (eds.), Constitutionalism Justified. Oxford: Oxford University Press.
  In this essay we criticise Rainer Forst's attempt to draw a connection between power and justification, and thus ground his normative theory of a right to justification. Forst draws this connection primarily conceptually, though we will also consider whether a normative connection may be drawn within his framework. Forst's key insight is that if we understand power as operating by furnishing those subjected to it with reasons, then we create a space for the normative contestation of any exercise (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Power in Cultural Evolution and the Spread of Prosocial Norms.Nathan Cofnas - 2018 - Quarterly Review of Biology 93 (4):297–318.
  According to cultural evolutionary theory in the tradition of Boyd and Richerson, cultural evolution is driven by individuals' learning biases, natural selection, and random forces. Learning biases lead people to preferentially acquire cultural variants with certain contents or in certain contexts. Natural selection favors individuals or groups with fitness-promoting variants. Durham (1991) argued that Boyd and Richerson's approach is based on a "radical individualism" that fails to recognize that cultural variants are often "imposed" on people regardless of their individual decisions. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  76
  Kant on the Peculiarity of the Human Understanding and the Antinomy of the Teleological Power of Judgment.Idan Shimony - 2018 - In Violetta L. Waibel, Margit Ruffing & David Wagner (eds.), Natur und Freiheit: Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses. Berlin, Germany: De Gruyter. pp. 1677–1684.
  Kant argues in the Critique of the Teleological Power of Judgment that the first stage in resolving the problem of teleology is conceiving it correctly. He explains that the conflict between mechanism and teleology, properly conceived, is an antinomy of the power of judgment in its reflective use regarding regulative maxims, and not an antinomy of the power of judgment in its determining use regarding constitutive principles. The matter in hand does not concern objective propositions regarding the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  32
  Quantum of Power and Superhuman Body.Hermes Varini - 2019 - In Collected Papers of the XI International Scientific and Theoretical Conference: Communication Strategies of Information Society, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 2019. Saint Petersburg, Russia: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. pp. 21.
  The cosmos may well be perceived as chiefly power respecting its unfathomable vastness and amount of energy, and under this form referred to the cyclic model and to its self-referentiality. The levels of power to therein inhere are accordingly meant to be subject to a drastic variation. These can be quantified according to physical-metaphysical criteria propounded as Quanta of Power. Their imperceptible value is deemed to define the amount of actual ontological power to be found in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. On the Expressive Power of First-Order Modal Logic with Two-Dimensional Operators.Alexander Kocurek - 2018 - Synthese 195 (10):4373-4417.
  Many authors have noted that there are types of English modal sentences cannot be formalized in the language of basic first-order modal logic. Some widely discussed examples include “There could have been things other than there actually are” and “Everyone who is actually rich could have been poor.” In response to this lack of expressive power, many authors have discussed extensions of first-order modal logic with two-dimensional operators. But claims about the relative expressive power of these extensions are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. Kant’s Causal Power Argument Against Empirical Affection.Jonas Jervell Indregard - 2017 - Kantian Review 22 (1):27-51.
  A well-known trilemma faces the interpretation of Kant’s theory of affection, namely whether the objects that affect us are empirical, noumenal, or both. I argue that according to Kant, the things that affect us and cause representations in us are not empirical objects. I articulate what I call the Causal Power Argument, according to which empirical objects cannot affect us because they do not have the right kind of power to cause representations. All the causal powers that empirical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Primitiveness, Metaontology, and Explanatory Power.Jiri Benovsky - 2013 - Dialogue 52 (2):341-358.
  Metaphysical theories heavily rely on the use of primitives to which they typically appeal. I will start by examining and evaluating some traditional well-known theories and I will discuss the role of primitives in metaphysical theories in general. I will then turn to a discussion of claims of between theories that, I think, depend on equivalences of primitives, and I will explore the nature of primitives. I will then claim that almost all explanatory power of metaphysical theories comes from (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. Power as Control and the Therapeutic Effects of Hegel’s Logic.Christopher Yeomans - 2015 - Hegel Bulletin 36 (1):33-52.
  Rather than approaching the question of the constructive or therapeutic character of Hegel’s Logic through a global consideration of its argument and its relation to the rest of Hegel’s system, I want to come at the question by considering a specific thread that runs through the argument of the Logic, namely the question of the proper understanding of power or control. What I want to try to show is that there is a close connection between therapeutic and constructive elements (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Institutional Power, Collective Acceptance, and Recognition.Titus Stahl - 2011 - In Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen (eds.), Recognition and Social Ontology. Brill. pp. 349--372.
  The article defines the boundaries of social and institutional power clearly; it argues that all institutional power rests finally on the acceptance of sanctioning authority and thus on mutual recognition.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50. Space and the Extension of Power in Leibniz’ Monadic Metaphysics.Edward Slowik - 2015 - History of Philosophy Quarterly 32 (3):253-270.
  This paper attempts to resolve the puzzle associated with the non-spatiality of monads by investigating the possibility that Leibniz employed a version of the extension of power doctrine, a Scholastic concept that explains the relationship between immaterial and material beings. As will be demonstrated, not only does the extension of power doctrine lead to a better understanding of Leibniz’ reasons for claiming that monads are non-spatial, but it also supports those interpretations of Leibniz’ metaphysics that accepts the real (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000