Results for 'Bo Winegard'

53 found
Order:
 1. The Egalitarian Fallacy: Are Group Differences Compatible with Political Liberalism?Jonathan Anomaly & Bo Winegard - 2020 - Philosophia 48 (2):433-444.
  Many people greet evidence of biologically based race and sex differences with extreme skepticism, even hostility. We argue that some of the vehemence with which many intellectuals in the West resist claims about group differences is rooted in the tacit assumption that accepting evidence for group differences in socially valued traits would undermine our reasons to treat people with respect. We call this the egalitarian fallacy. We first explain the fallacy and then give evidence that self-described liberals in the United (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Foundational Holism, Substantive Theory of Truth, and A New Philosophy of Logic: Interview with Gila Sher BY Chen Bo.Gila Sher & Chen Bo - 2019 - Philosophical Forum 50 (1):3-57.
  Gila Sher interviewed by Chen Bo: -/- I. Academic Background and Earlier Research: 1. Sher’s early years. 2. Intellectual influence: Kant, Quine, and Tarski. 3. Origin and main Ideas of The Bounds of Logic. 4. Branching quantifiers and IF logic. 5. Preparation for the next step. -/- II. Foundational Holism and a Post-Quinean Model of Knowledge: 1. General characterization of foundational holism. 2. Circularity, infinite regress, and philosophical arguments. 3. Comparing foundational holism and foundherentism. 4. A post-Quinean model of knowledge. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu mùa.Hồ Mạnh Toàn - 2018 - Khoa Học Và Phát Triển 2018 (9):1-4.
  KH&PT (24/9/2018) — 10 công bố đáng tự hào và đang góp phần làm nên uy tín cho NAFOSTED thời gian gần đây đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và hầu hết là kết quả của hợp tác quốc tế.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  32
  KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế.Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Kim Ngân & Manh-Toan Ho - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065):24-25.
  Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Can There Be a Chinese Philosophy?--A Review of Searle's Philosophy and Chinese Philosophy by Bo Mou 440p(2008).Michael Starks - 2017 - Philosophy, Human Nature and the Collapse of Civilization -- Articles and Reviews 2006-2017 3rd Ed 686p(2017).
  This book is invaluable as a synopsis of some of the work of one the greatest philosophers of recent times. There is much value in analyzing his responses to the basic confusions of philosophy, and in the generally excellent attempts to connect classical Chinese thought to modern philosophy. I take a modern Wittgensteinian view to place it in perspective. -/- Those wishing a comprehensive up to date account of Wittgenstein, Searle and their analysis of behavior from the modern two systems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Thói quen học trực tuyến trong mùa dịch: Nhìn từ dữ liệu khảo sát sơ bộ.Hoàng An - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (4):1-3.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  43
  Năng suất nghiên cứu KHXH Việt Nam: Giảng viên đại học công bố tốt hơn nhà khoa học tại viện nghiên cứu.Thái Thanh - 2018 - Khoa Học and Phát Triển 2018 (6):1-3.
  Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội, nhà khoa học tại các trường đại học có xu hướng công bố tốt hơn so với nhà khoa học làm việc tại viện nghiên cứu, trái với nhận định phổ biến cho rằng nhà khoa học làm việc tại viện nghiên cứu tập trung nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu khoa học nên có kết quả nghiên cứu tốt hơn, theo một nghiên cứu mới.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  64
  Vai trò của nhóm nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.Bui Minh Duc, Nguyen Thi Thu Ha & Nguyen Dinh Duc - 2019 - VNU Journal of Science: Education Research 35 (2):12-23.
  Công bố khoa học được xem là một trong những thước đo trình độ phát triển khoa học công nghệ và sức cạnh tranh của mỗi một quốc gia do đó nó luôn là chủ đề gây chú ý đối với toàn xã hội trong những năm gần đây. Nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự hình thành và (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  28
  Bộ ba “mở” cải thiện độ tin cậy của khoa học xã hội.Hồ Mạnh Tùng - 2018 - Khoa Học and Phát Triển 2018 (2):1-7.
  TS Vương Quân Hoàng (Đại học Thành Tây, Hà Nội và ULB, Bỉ) đề xuất trên Scientific Data Updates việc kết hợp bộ ba yếu tố dữ liệu mở, phản biện mở và đối thoại cộng đồng mở như một giải pháp đáp ứng đòi hỏi của xã hội đối với độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  23
  Nghiên cứu do NAFOSTED tài trợ vừa được công bố trên tạp chí Scientific Data.Ngọc Huyền - 2018 - Khoa Học and Phát Triển 2018 (9):1-3.
  Nhóm nghiên cứu thuộc dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam (NVSS) vừa có bài công bố trên Scientific Data, một tạp chí uy tín về khoa học dữ liệu, giáo dục và thống kê-xác suất thuộc Nature Research.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  47
  Tổng quan bộ dữ liệu mô tả quan điểm của giáo viên đối với những hỗ trợ từ trường học trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.Ngoc Thuy Ta - unknown
  Đại dịch COVID-19 đã gây ra những diễn biến phức tạp, khó lường và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài tác động đó. Học sinh được trải nghiệm học tập trực tuyến và có những khoảng thời gian “bất thường” rời xa trường lớp, bạn bè và tự học ở nhà (Hoang, 2020; Tran, 2020). Các hoạt động khoa học và giáo dục cũng chịu tác động không nhỏ (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  47
  ¿Puede haber una filosofía Chino? -- una revisión de ‘La Filosofía de Searle y la Filosofía Chino’ (Searle’s Philosophy and Chinese Philosophy)--Bo Mou Ed 440p (2008) (revision revisada 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Comprender las Conexiones entre Ciencia, Filosofía, Psicología, Religión, Política, Economía, Historia y Literatura - Artículos y reseñas 2006-2019. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 105-136.
  Este libro es invaluable como sinopsis de algunos de los trabajos de uno de los más grandes filósofos de los últimos tiempos. Hay mucho valor en el análisis de sus respuestas a las confusiones básicas de la filosofía, y en los intentos generalmente excelentes de conectar el pensamiento chino clásico con la filosofía moderna. Tomo una visión moderna de Wittgensteiniano para colocarla en perspectiva. Aquellos que deseen un marco completo hasta la fecha para el comportamiento humano de la moderna dos (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  43
  Pode haver uma filosofia Chinesa? - revisão de 'Searle's Philosophy and Chinese Philosophy' (Filosofia de Searle e Filosofia Chinesa) - Bo Mou Ed 440p (2008) (revisão revisada 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Entendendo as Conexões entre Ciência, Filosofia, Psicologia, Religião, Política, Economia, História e Literatura - Artigos e Avaliações 2006-2019. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 93-123.
  Este livro é inestimável como uma sinopse de algumas das obras de um dos maiores filósofos dos últimos tempos. Há muito valor em analisar suas respostas às confusões básicas da filosofia, e em tentativas geralmente excelentes de conectar o pensamento clássico chinês com a filosofia moderna. Eu tenho uma visão moderna de Wittgensteiniano para colocá-lo em perspectiva. Aqueles que querem uma estrutura completa até o momento para o comportamento humano do ponto de vista moderno de dois sistemas podem consultar meus (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  18
  1 Pode haver uma filosofia Chinesa? - revisão de 'Searle's Philosophy and Chinese Philosophy' (Filosofia de Searle e Filosofia Chinesa) - Bo Mou Ed 440p (2008) (revisão revisada 2019).Michael Richard Starks - 2020 - In Entendendo as Conexões entre Ciência, Filosofia, Psicologia, Religião, Política, Economia, História e Literatura - Artigos e Avaliações 2006-2019. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 93-123.
  Este livro é inestimável como uma sinopse de algumas das obras de um dos maiores filósofos dos últimos tempos. Há muito valor em analisar suas respostas às confusões básicas da filosofia, e em tentativas geralmente excelentes de conectar o pensamento clássico chinês com a filosofia moderna. Eu tenho uma visão moderna de Wittgensteiniano para colocá-lo em perspectiva. Aqueles que querem uma estrutura completa até o momento para o comportamento humano do ponto de vista moderno de dois sistemas podem consultar meus (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  59
  Can There Be a Chinese Philosophy? -- A Review of Searle's Philosophy and Chinese Philosophy--Bo Mou Ed 440p (2008)(Review Revised 2019).Michael Starks - 2019 - In The Logical Structure of Human Behavior. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 445-473.
  This book is invaluable as a synopsis of some of the work of one the greatest philosophers of recent times. There is much value in analyzing his responses to the basic confusions of philosophy, and in the generally excellent attempts to connect classical Chinese thought to modern philosophy. I take a modern Wittgensteinian view to place it in perspective. This book is a unique attempt to correlate classical Chinese philosophy with that of Searle (S), whom I regard as the best (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Các tạp chí KH Nga rút bỏ hơn 800 công bố.Nguyên Huyên - 2020 - SSHPA 2020 (1):1-2.
  Các tạp chí Nga vừa có đợt rút hơn 800 bài báo khoa học. Đây là kết quả bước đầu của cuộc điều tra quy mô lớn do Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) tiến hành, sau rất nhiều cáo buộc về các hành vi gian lận khoa học ở Nga.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  49
  Against Disjunctive Properties: Four Armstrongian Arguments.Bo R. Meinertsen - forthcoming - Philosophia.
  This paper defends the case against (sparse) disjunctive properties by means of four Armstrongian arguments. The first of these is a logical atomist argument from truthmaking, which is, broadly speaking, ‘Armstrongian’ (Armstrong 1997). This argument is strong – although it stands or falls with the relevant notion of truthmaking, as it were. However, three arguments, which are prima facie independent of truthmaking, can be found explicitly early in Armstrong’s middle period. Two of these early arguments face a serious objection put (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  36
  Reinach and Armstrongian State of Affairs Ontology.Bo R. Meinertsen - forthcoming - Axiomathes:1-12.
  In this paper, I relate key features of Adolf Reinach’s abundant ontology of propositional states of affairs of his (1911) to Armstrong’s – or an Armstrongian – state of affairs ontology, with special regard to finding out how sparse or abundant the latter is with respect to negative states of affairs. After introducing the issue, I clarify the notion of a propositional state of affairs, paying special attention to the notion of abstract vs. concrete. I show how Reinach’s states of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. A Method for Evaluation of Arguments From Analogy.Bo R. Meinertsen - 2016 - Cogency: Journal of Reasoning and Argumentation 7 (2):109-123.
  It is a common view that arguments from analogy can only be evaluated on a case-by-case basis. However, while this reflects an important insight, I propose instead a relatively simple method for their evaluation based on just (i) their general form and (ii) four core questions. One clear advantage of this proposal is that it does not depend on any substantial (and controversial) view of similarity, unlike influential current alternative methods, such as Walton’s. Following some initial clarification of the notion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  45
  Sophie Olúwọlé's Major Contributions to African Philosophy.Gail Presbey - 2020 - Hypatia 35 (2):231-242.
  This article provides an overview of the contributions to philosophy of Nigerian philosopher Sophie Bọ´sẹ`dé Olúwọlé. The first woman to earn a philosophy PhD in Nigeria, Olúwọlé headed the Department of Philosophy at the University of Lagos before retiring to found and run the Centre for African Culture and Development. She devoted her career to studying Yoruba philosophy, translating the ancient Yoruba Ifá canon, which embodies the teachings of Orunmila, a philosopher revered as an Óríṣá in the Ifá pantheon. Seeing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  31
  Mellor’s Question: Are Determinables Properties of Properties or of Particulars?Bo R. Meinertsen - forthcoming - American Philosophical Quarterly.
  What I call Mellor’s Question is the problem of whether determinables are properties of their determinates or properties of the particulars that possess these determinates. One can distinguish two basic competing theories of determinables that address the issue, implicitly if not explicitly. On the second-order theory, determinables are second-order properties of determinate properties; on the second-level theory, determinables are first-order properties of the particulars with these determinate properties. Higher-order properties are prima facie ontologically uneconomical, and in line with my general (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Higher-Order Knowledge and Sensitivity.Jens Christian Bjerring & Lars Bo Gundersen - 2020 - Canadian Journal of Philosophy 50 (3):339-349.
  It has recently been argued that a sensitivity theory of knowledge cannot account for intuitively appealing instances of higher-order knowledge. In this paper, we argue that it can once careful attention is paid to the methods or processes by which we typically form higher-order beliefs. We base our argument on what we take to be a well-motivated and commonsensical view on how higher-order knowledge is typically acquired, and we show how higher-order knowledge is possible in a sensitivity theory once this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wendy's Risky Role-Play and the Gory Plot of the Okefenokee Man-Monster.Bo C. Klintberg - 2012 - Philosophical Plays 2 (1-2):1-238.
  CATEGORY: Philosophy play; historical fiction; comedy; social criticism. -/- STORYLINE: Katherine, a neurotic American lawyer, meets Christianus for a philosophy session at The Late Victorian coffee shop in London, where they also meet Wendy the waitress and Baldy the player. Will Katherine be able to overcome her deep depression by adopting some of Christianus’s satisfactionist ideas? Or will she stay unsatisfied and unhappy by stubbornly sticking to her own neti-neti nothingness philosophy? And what roles do Baldy, Wendy, and the Okefenokee (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. A Relation as the Unifier of States of Affairs.Bo Meinertsen - 2008 - Dialectica 62 (1):1–19.
  This paper is concerned with what I call the ‘problem of unity’ . This is the puzzle of how Armstrong‐like states of affairs are unified. The general approach is ‘relational internalism’: the unifier of such a state of affairs is a relation of some sort in it. A view commonly associated with relational internalism is that if such a relation satisfies a certain ‘naive’ expectation to a relation – that it is related to its relata – then Bradley's regress results. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 25.  26
  A Note on Aristotle and Beliefs About the Future.Bo R. Meinertsen - 2017 - In He Xirong, Peter Jonkers & Shi Yongze (eds.), Philosophy and the Life-World: Chinese Philosophical Studies, XXXIII. Washington, DC, USA: The Council for Research in Values and Philosophy. pp. 207-213.
  This note falls into two main parts. In the first part, I shall consider the question of whether or not Aristotle believed that there can be true statements about what will happen in the future. I will first clarify this question, which will involve consideration of some logical and metaphysical notions in Aristotle. I will then argue that the answer to the question is ‘No’ (with a qualification). In the second part, I shall argue that his view is correct. I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Distinguishing Internal, External and Grounded Relations.Bo R. Meinertsen - 2011 - Grazer Philosophische Studien 83 (1):113-22.
  I defend an ontological distinction between three kinds of relation: internal,external and grounded relations. Even though, as we shall see, this trichotomy is basic, it is not found in influential contemporary metaphysics. Specifically, the widespread tendency, exemplified notably by David Armstrong, of not recognizing grounded relations as distinct from external relations, can be shown to be mistaken. I propose a definition of each of the three kinds of relation. Of vital importance to the parsimony of metaphysics, I also argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  53
  Towards Gratitude to Nature: Global Environmental Ethics for China and the World.Bo R. Meinertsen - 2017 - Frontiers of Philosophy in China 12 (2):207-223.
  This paper asks what should be the basis of a global environmental ethics. As Gao Shan has argued, the environmental ethics of Western philosophers such as Holmes Rolston and Paul Taylor is based on extending the notion of intrinsic value to that of objects of nature, and as such it is not very compatible with Chinese ethics. This is related to Gao’s rejection of most—if not all—Western “rationalist” environmental ethics, a stance that I grant her for pragmatic reasons (though I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Events, Facts and Causation.Bo Rode Meinertsen - 2000 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 76:145-182.
  The paper is concerned with the semantics and metaphysics of events and facts, particularly when they are claimed to be causal relata. I relate these issues to various well-known analyses of causation. The approach to the analysis of events is the property exemplification theory. I defend Kim's fine-grained individuation of events against most of Bennett's objections to it, but agree with Bennett that it is too fine-grained to provide a description of our ordinary thought and talk about events, including causal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Napad na Pascala.Nick Bostrom - 2015 - Analiza I Egzystencja 31:135-138.
  Gdzieś w ciemnej uliczce... Bandyta: Ej ty, dawaj portfel! Pascal: A niby dlaczego miałbym to zrobić? Bandyta: Bo w przeciwnym razie cię zastrzelę. Pascal: Ale przecież nie masz broni. Bandyta: A niech to! Wiedziałem, że zapomniałem o czymś. Pascal: No to zapomnij też o moim portfelu. Miłego wieczoru. Bandyta: Stój! Pascal: Co znowu? Bandyta: Jest interes do zrobienia... Co ty na to, żebyś jednak oddał mi portfel? W zamian obiecuję przyjść do ciebie jutro i dać ci dwukrotność kwoty, którą w (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Tim’s Sexy Girl-Goddess and the Tale of the British Raisin.Bo C. Klintberg - 2008 - Philosophical Plays 1 (2):1-129.
  CATEGORY: Philosophy play; historical fiction; comedy; social criticism. -/- STORYLINE: Tim, a physics professor with a certain taste for young female university students, recently got a new appointment at a London university. But, as it turns out, he is still unsatisfied. Why? Is it because Rachael unexpectedly left him under strange circumstances? Or does it have to do with his sudden departure from another university? Or is it his research? When Tim meets Christianus for a brown-bag discussion on philosophy and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Własność to złudzenie.Tomasz Żuradzki - 2007 - Rzeczpospolita 12 (19).
  Własność prywatna nie jest żadnym naturalnym uprawnieniem, ale prawną konwencją zdefiniowaną przez system podatkowy. Stopień ingerencji w rzekomo naturalne prawo własności nie może być podstawą oceniania systemów podatkowych, bo sama własność jest wytworem takich systemów. Podatki nie odbierają nam własności, tylko umożliwiają jej istnienie.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  60
  Metaphysics for Responsibility to Nature.Bo Meinertsen - 2018 - Journal of Value Inquiry 52 (2):187-197.
  On the notion of responsibility employed by John Passmore in his classic Man’s Responsibility for Nature, the relationship of responsibility can only hold between persons (human beings, subjects), or groups and communities of them, and other persons. And in this relationship the persons that are responsible 'to' other persons are responsible 'for' how their actions affect these other persons, not to the direct object of these actions (in this case: nature). If this is correct, we cannot be responsible to nature (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Katherine’s Questionable Quest for Love and Happiness.Bo C. Klintberg - 2008 - Philosophical Plays 1 (1):1-98.
  CATEGORY: Philosophy play; historical fiction; comedy; social criticism. STORYLINE: Katherine, a slightly neurotic American lawyer, has tried very hard to find personal happiness in the form of friends and lovers. But she has not succeeded, and is therefore very unhappy. So she travels to London, hoping that Christianus — a well-known satisfactionist — may be able to help her. TOPICS: In the course of the play, Katherine and Christianus converse about many philosophical issues: the modern American military presence in Iraq; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  25
  Review - Bare Facts And Naked Truths. [REVIEW]Bo R. Meinertsen - 2006 - Metapsychology Online Reviews 10.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  24
  La Legge E Il Volto di Dio: La Rivelazione Sul Sinai Nella Letteratura Ebraica E Cristiana.Federico Dal Bo - 2004 - Giuntina.
  L'antigiudaismo cristiano è essenzialmente la credenza che il popolo ebraico debba rinunciare alla propria fede e convertirsi al cristianesimo. In questo testo viene studiata la prima forma sistematica di antigiudaismo sviluppata in termini filosofici e teologici da Agostino d'Ippona. Alla luce dell'analisi filosofica sembra che l'avversione di Agostino per la fede ebraica si fondi su un'autentica rimozione della specificità del popolo eletto, della Legge e della Rivelazione sul Sinai.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  48
  Metaphysics of States of Affairs: Truthmaking, Universals, and a Farewell to Bradley’s Regress.Bo R. Meinertsen - 2018 - Springer Singapore.
  This book addresses the metaphysics of Armstrongian states of affairs, i.e. instantiations of naturalist universals by particulars. The author argues that states of affairs are the best candidate for truthmakers and, in the spirit of logical atomism, that we need no molecular truthmakers for positive truths. In the book's context, this has the pleasing result that there are no molecular states of affairs. Following this account of truthmaking, the author first shows that the particulars in (first-order) states of affairs are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  60
  Thói quen phát triển chuyên môn của giáo viên ở các trường phổ thông Việt Nam.Ngoc Thuy Ta, Anh-Duc Hoang & Thu Hang Ta - unknown
  Nguồn lực và chất lượng giáo viên là một trong những mối quan tâm thiết yếu để phát triển giáo dục bền vững. Thông qua phân tích bộ dữ liệu “Khảo sát thói quen phát triển chuyên môn giáo viên các trường phổ thông ở Việt Nam năm 2019” với 464 quan sát về thói quen học tập của giáo viên phổ thông từ các trường công lập và tư thục trên cả nước, chúng tôi thực hiện nghiên cứu phân (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  31
  Các vấn đề đương đại về đạo đức trong nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.Hồ Mạnh Tùng - 2020 - OSF Preprints.
  Nhật Bản thường được biết đến là một cường quốc khoa học không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới với rất nhiều giải thưởng khoa học cao quý và sản lượng khoa học ổn định ở mức cao nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đã thường xuyên ghi nhận những vụ bê bối về đạo đức nghiên cứu tại Nhật Bản. Xem xét kĩ lưỡng nội dung chi tiết (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  86
  Không đọc sách đã nguy hại, đọc lướt trên điện thoại ảnh hưởng tiêu cực không kém.Nguyễn Thanh Nhàn - 2020 - SSHPA 2020 (1):1-2.
  Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã cảnh báo rằng quá trình đọc sâu rất có thể bị đe dọa khi chúng ta chuyển sang các chế độ đọc dựa trên kỹ thuật số. Tác giả Maryanne Wolf trên tờ The Guardian đã đề cập đến việc làm thế nào để khi đọc, bộ não có thể phát triển những khía cạnh của trí tuệ và tình cảm như kiến thức nội tâm hóa; lý luận và suy luận; quan điểm và (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  46
  Nature sẽ ủng hộ kế hoạch Plan S.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-2.
  Tại thị trường Châu Âu, Springer Nature cho biết có đến 4 quốc gia có hơn 70% tác giả đang lựa chọn công bố mở. Tuy nhiên, để đạt được 30% còn lại thì các nhà xuất bản như Springer Nature cần đưa ra các lựa chọn hấp dẫn và thuyết phục hơn là ép buộc các tác giả phải lựa chọn Open Access như yêu cầu hiện nay.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  13
  Nature Index đăng bài của tác giả Trường Đại học Phenikaa.Trang Tin Tuc - 2020 - OSF Preprints 2020 (9):1-3.
  Nature Index là CSDL khoa học được tổng hợp bởi riêng bởi Nature Research. Không giống như Web of Science hay Scopus, Nature Index hướng tới phân hạng đỉnh cao khi chỉ tính điểm các tác giả và cơ quan có công bố trên 82 tạp chí chất lượng cao được lựa chọn độc lập. Nhóm 82 tạp chí này chỉ tương đương với khoảng 5% số tạp chí trong lĩnh vực khoa học tự nhiên trong Web of Science, nhưng (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  85
  Tam đề nan giải phát triển công nghiệp bền vững.Nguyen Thi Quynh Yen - unknown
  Bài nghiên cứu của nhóm tác giả người Việt đánh giá hiệu quả của chính sách phát triển xanh đối với Kitakyushu, một thành phố công nghiệp nặng nhưng nổi tiếng với khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường, đã lọt vào Top Trending của tạp chí Palgrave Communications thuộc Nature Research, không lâu sau khi được công bố.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  30
  Trung tâm ISR có bài ra mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - ISR Phenikaa 2020 (5):1-3.
  Bài mới xuất bản vào ngày 19-5-2020 với tác giả liên lạc là NCS Nguyễn Minh Hoàng, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm ISR, trình bày tiếp cận thống kê Bayesian cho việc nghiên cứu dữ liệu khoa học xã hội. Đây là kết quả của định hướng Nhóm nghiên cứu SDAG được nêu rõ ngay từ ngày 18-5-2019.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Pedestrian Detection Based on Hierarchical Co-Occurrence Model for Occlusion Handling.Xiaowei Zhang, HaiMiao Hu, Fan Jiang & Bo Li - 2015 - Neurocomputing 10.
  In pedestrian detection, occlusions are typically treated as an unstructured source of noise and explicit models have lagged behind those for object appearance, which will result in degradation of detection performance. In this paper, a hierarchical co-occurrence model is proposed to enhance the semantic representation of a pedestrian. In our proposed hierarchical model, a latent SVM structure is employed to model the spatial co-occurrence relations among the parent–child pairs of nodes as hidden variables for handling the partial occlusions. Moreover, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  15
  Thực trạng "lạm" trích dẫn đáng báo động.Thuy Ta - unknown
  Mới đây, Clarivate Analytics đã đưa ra danh sách loại bỏ 33 tạp chí không được chỉ mục hóa sau khi rà soát một loạt các tạp chí (Ivan, 2020). Kết quả cho thấy hơn 70% các trích dẫn trong một tạp chí là các bài báo khác trong tạp chí đó. Thậm chí, một bài báo khác đã xuất bản trích dẫn gần 200 bài báo khác trên cùng một tạp chí đó.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  47
  3 công trình nghiên cứu ấn tượng của học giả Việt năm 2017.Lệ Thu - 2018 - Dân Trí Online 2018 (2).
  Dân Trí (17/02/2018) — Bằng niềm say mê và tâm thế nghiên cứu khoa học nghiêm túc, các học giả Việt là tác giả/đồng tác giả chính những công trình nghiên cứu ấn tượng được công bố trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong năm qua.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  36
  Nhà khoa học Việt đứng tên một mình trên tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu của Nature Research.Thùy Dương - 2017 - Dân Trí Online 2017 (10).
  Dân Trí (25/10/2017) — Lần đầu tiên, có một nhà khoa học người Việt, thực hiện công trình nghiên cứu hoàn toàn 100% tại Việt Nam, đứng tên một mình được công bố tại tạp chí Scientific Data, một tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu thuộc danh mục xuất bản của Nature Research danh tiếng.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  34
  Pokrok Společenskovědní Teorie Náboženství: Mezi Durkheimem a Geertzem.Nikola Balaš - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):495-514.
  Slavná kniha Elementární formy náboženského života francouzského sociologa Émile Durkheima je jedním z nejdůležitějších příspěvků k sociologii náboženství. Po řadu let byla vychvalována a citována, stejně jako kritizována a zavrhována. Kniha se stala chartou celé řady sociálně vědních badatelů, zejména těch, kteří se zaměřovali na studium společnosti a náboženství. V roce 1966 však vyšel článek amerického antropologa Clifforda Geertze nazvaný „Nábo- ženství jako kulturní systém", v němž autor tvrdil, že Durkheimova teorie náboženství, stejně jako teorie náboženství Sigmunda Freuda, Bronislawa Malinowského (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  34
  Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  28
  Žánrová Pedagogika a Oborová Enkulturace.Radim Hladík - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):341-353.
  Recenzní studie vychází z kolektivní monografie editorů Charlese Bazermana, Adairy Bo- nini a Débory Figueiredo, Genre in a Changing World a věnuje se tématům souvisejícím s významem žánrů ve vědecké a akademické praxi. Identifikuje zejména dvě oblasti, na něž se ve zvýšené míře soustředí badatelské aktivity pra- cující s žánrem jako analytickým nástrojem: žánrovou pedagogiku na univerzitní úrovni a oborovou enkulturaci. Zatímco první oblast ohraničuje akademické texty vůči jiným textovým formám, druhá se zabývá jejich vnitřní rozrůzněností. Studie zdůrazňuje demonstro- vaný (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 53