Results for 'Domenico Bertoloni Meli'

8 found
Order:
 1. Introduzione a Montesquieu.Felice Domenico (ed.) - 2013 - Clueb.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Corpuscularism and Experimental Philosophy in Domenico Guglielmini's Reflections on Salts.Alberto Vanzo - 2017 - In Peter R. Anstey (ed.), The Idea of Principles in Early Modern Thought. New York: Routledge. pp. 147-171.
  Several recent studies of early modern natural philosophy have claimed that corpuscularism and experimental philosophy were sharply distinct or even conflicting views. This chapter provides a different perspective on the relation between corpuscularism and experimental philosophy by examining Domenico Guglielmini’s ‘Philosophical Reflections’ on salts (1688). This treatise on crystallography develops a corpuscularist theory and defends it in a way that is in line with the methodological prescriptions, epistemological strictures, and preferred argumentative styles of experimental philosophers. The examination of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  70
  Storie di macchine. [REVIEW]Achille C. Varzi - 1999 - la Rivista Dei Libri 9 (11):29–31.
  Roberto Cordeschi, La scoperta dell’artificiale. Psicologia, filosofia e macchine intorno alla cibernetica, Milano, Masson–Dunod, 1998, pp. 320; Domenico Parisi, Mente: I nuovi modelli della Vita Artificiale, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 200.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Paul Ricoeur, Linguaggio e filosofia. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1996 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 88 (3):544..
  A review of a collection of papers by Paul Ricoeur edited by Domenico Jervolino. The collection highlights Ricoeur's journey from the reflexive philosophy to analytic philosophy through hermeneutics.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  20
  Diskuse o Evoluci Mezi Neo-Lamarckismem a Neo-Darwinismem V Českých Zemích.Tomáš Hermann & Michal Šimůnek - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):283-300.
  Studie se zabývá tím, jak se v českých zemích obráželo bouřlivé období vývoje biologického myšlení od přelomu 19. a 20. století do první světové války, kdy vedle sebe existovaly velmi různé názory na evoluci. Mnohovrstevnatost teoretickou přitom doplňuje i kulturní a vědecká mnohovrstevnatost českých zemí, kde se jednak mísí vlivy německé a české biologie na svých autonomních institucích, a jednak lze spatřovat rozdíly i mezi lokálními centry Prahou a Brnem se svými badatelskými tradicemi a nezávislými vazbami na další centra ve (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  Nevidí ten, Kdo Se Jen Dívá.Jindřich Černý - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):189-200.
  Kuhn byl stoupencem tzv. „relativizovaného apriori". Apriori se nevyznačuje apodiktičností; zachovává si však stále konstitutivní funkci pro předmět poznání. Poznávající subjekty musí znát významy „paradigmatických propozic" proto, aby měli zkušenost. Zkušenost se neredukuje na vnímání. S Fleckem řečeno, pro vidění je dívání se jen nutnou, nikoli však dostatečnou podmínkou; je nadto nutné i vědět. Paradigmatické propozice se tak stávají podmínkou veškerého poznání, které je jimi „nasyceno". Různým paradigmatům respektive teoriím proto odpovídají různé zkušenosti. Paradigmata však nejsou na zkušenosti zcela nezávislá. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  47
  Scholia Graeca in Platonem.Domenico Cufalo (ed.) - 2007 - Rome, Italy: Edizioni di Storia e Letteratura.
  Da tempo era vivamente sentita l’esigenza di una nuova edizione degli scoli a Platone, che sostituisse quella di Greene del 1938. Questo volume contiene una nuova edizione degli scoli relativi ai dialoghi delle prime sette tetralogie, fondata su una completa collazione dei testimoni principali, aumentati di due unità rispetto all’edizione precedente, e corredata da un apparato di fonti e paralleli, il cui rapporto con gli scoli è stato del tutto rimeditato alla luce delle recenti acquisizioni della critica.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Chaotic Space-Time.Enrico Giannetto, Gaetano Giunta & Domenico Marino - 2014 - Discusiones Filosóficas.
  In this paper we have shown how the consideration of a chaotic mechanics supplies a redefinition of special-relativistic space-time. In particular chaotic time means no possibility of defining temporal ordering and implies a breakdown of causality. The new chaotic transformations among "undetermined" space-time coordinates are no more linear and homogeneous. The principles of inertia and of energy-impulse conservation are no longer well defined and in any case no more invariant.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark