Results for 'Peimin Ni'

117 found
Order:
See also
Peimin Ni
Grand Valley State University
 1. Seek and You Will Find It; Let Go and You Will Lose It: Exploring a Confucian Approach to Human Dignity.Peimin Ni - 2014 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 13 (2):173-198.
  While the concept of Menschenwürde (universal human dignity) has served as the foundation for human rights, it is absent in the Confucian tradition. However, this does not mean that Confucianism has no resources for a broadly construed notion of human dignity. Beginning with two underlying dilemmas in the notion of Menschenwürde and explaining how Confucianism is able to avoid them, this essay articulates numerous unique features of a Confucian account of human dignity, and shows that the Confucian account goes beyond (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. The Confucian Account of Freedom.Peimin Ni - 2002 - In Xinyan Jiang (ed.), The Examined Life: Chinese Perspectives: Essays on Chinese Ethical Traditions. Global Publications, Binghamton University. pp. 119-139.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  20
  Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. İbnü’l-arabî’ni̇n di̇n ve i̇nançlara yaklaşiminin William Chittick ve Reza Shah-kazemi̇ perspekti̇fi̇yle evrenselci̇ yorumu.Emrah Kaya - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):53-73.
  The purpose of this study is to examine the statements of Ibn al-ʿArabî regarding religions and beliefs through the perspectives of William Chittick and Reza Shah-Kazemi comparatively. Even though his expressions are occasionally elaborated in the light of the theory of the religious pluralism based on Western-Christian thought, by considering the universal message of the Qur’ān Chittick and Shah-Kazemi identify these expressions with “universalism.” This universalist approach bases on the distinction between “ontological will” and “religious will,” and “submission” which is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Hilmi Omar Budda’s Contribution to the History of Religions / Hi̇lmi̇ ömer budda’nin di̇nler tari̇hi̇ di̇si̇pli̇ni̇ne katkisi.Cemil Kutluturk - 2017 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (36):139-167.
  Hilmi Omar Budda (1894-1952) has played a significant role in the process of institutionalization of History of Religions in Turkey. He, who was the first academician in the field of History of Religions in Turkey, lectured for many years in Dâru’l-Funûn (Ottoman University) Faculty of Divinity, which was found in 1924. Then he worked in department of Institute of Islamic Sciences, which was a branch of Istanbul University Faculty of Arts, by pursuing his same position and career. After that, Budda (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. ¿Era Wittgenstein pragmatista, los pragmatistas son wittgensteinianos, o ni una cosa ni la otra?: Sobre reglas, verdades y acciones sociales.Miguel Ángel Quintana Paz - 2010 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía:275-292.
  Existe una aparente incongruencia entre, por una parte, la gran distancia que Ludwig Wittgenstein detectaba entre sus objetivos filosóficos y los de los pragmatistas y, por otra, el acercamiento que posteriormente se ha producido en la historia de la recepción de la filosofía wittgensteiniana entre esta y el (neo)pragmatismo. Con afán de tratar de arrojar algo de luz sobre tal discordancia, nos ocuparemos aquí de modo privilegiado en las reflexiones de Wittgenstein en torno al cumplimiento de reglas (es decir, sobre (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  96
  ‘OBOSEN KO KAYO’: Wika Ng Kapangyarihan Ni Pangulong Duterte.Joseph Reylan Viray - manuscript
  This is a preliminary essay on the rhetoric of ‘obosen’ of President Rodrigo Duterte. The essay discusses how the President employed the term ‘obosen’ to show his leadership quality characterized by strenght, firmness, patriotism and courage. He used ‘obosen’ as a way to persuade his target audience. The essay explicates how he was able to excellently manipulate and control the Philippine social consciousness. To soften the effects of Duterte’s ‘obosen’, his political rivals offered couinter-rhetorics which the essay also presented. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  16
  The Persian Translation of Arabic Aesthetics: Rādūyānī’s Rhetorical Renaissance.Rebecca Ruth Gould - 2016 - Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric 33 (4).
  Notwithstanding its value as the earliest extant New Persian treatment of the art of rhetoric, Rādūyānī’s Interpreter of Rhetoric (Tarjumān al-Balāgha) has yet to be read from the vantage point of comparative poetics. Composed in the Ferghana region of modern Central Asia between the end of the eleventh century and the beginning of the twelfth century, Rādūyānī’s vernacularization of classical Arabic norms inaugurated literary theory in the New Persian language. I argue here that Rādūyānī’s vernacularization is most consequential with respect (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  69
  Ang Pilosopiya Ni Pierre Bourdieu Bilang Batayang Teoretikal Sa Araling Pilipnio.F. P. A. Demetrio Iii & Leslie Anne L. Liwanag - 2014 - Kritike 8 (2):19-46.
  This paper is basically a presentation of the tenets of Pierre Bourdieu’s philosophy in a language and level that can be easily understood by Filipino students and scholars of philosophy, cultural studies and Philippine studies. The discussion of Bourdieu’s philosophy revolves around 1) his concepts of habitus, field and symbolic violence; 2) his critique of television; 3) his theory of capitals; 4) some implications of his theory of capitals; and 5) his being public intellectual. The ultimate aim of this paper (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  85
  Sociální Inovace: Doba Hledání a Tříbení.Jiří Loudín - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):97-112.
  Přehledová studie sleduje a analyzuje proměny pojmu sociální inovace. Na základě silné společenské poptávky se z původně dílčí, teoreticky nediskutované a nefixované kategorie stává kategorie obecná. Pokrývá širokou oblast nemateriálních inovací a zároveň se profiluje jako aktivita normativní a intencionální, zaměřená na obecně uznávané sociální cíle. Co do ideově-hodnotových orientací současných koncepcí sociálních inovací studie identifikuje kromě mainstreamu, který zůstává u otevřených hodnotových charakteristik, ještě směr emancipačně-mobilizační a sociálně-tržně odpovědný. V epistemologické rovině se teoretici sociálních inovací hlásí především k praktickému (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  48
  Struktura Evoluční Teorie F. A. Hayeka.Pavel Doleček - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):309-336.
  Studie má za cíl představit strukturu Hayekova evolucionismu. Argumentace postupuje v několika krocích: Východiskem je historicko- systematická expozice způsobu, jakým evoluční teorie ovlivnila Hayekovu filosofii, především s ohledem na periodizaci vývoje jeho myšlení a systematické odlišení explanans a explanandum v rámci jeho teorie vědy. Dále je rozebírán způsob, jakým Hayek rozvíjí svoji metodologii vědy. V této souvislosti je argumentováno ve prospěch teze, že Hayekovo pojetí metodologického dualismu je důsledkem ovlivnění evoluční teorií. Zároveň je evoluční teorie představena jako nástroj vysvětlení, konkrétně (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  39
  Život a Práce Alchymisty V Obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  33
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  28
  Romantika Jako Epistemologická Alternativa Otevřená Kantovou Kritikou Soudnosti.Martin Ďurďovič - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):259-281.
  Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila filosofické základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hlubší význam než racionální filosofie a věda. Tento nový pohled na poznání je romantiky použit jak na výklad přírody, tak duchovní lidské skutečnosti. Článek upozorňuje na to, že vedle dědictví spinozismu měla romantická epistemologie důležitý zdroj v některých úvahách Kantovy Kritiky (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  26
  Experti a Laici V Demokratické Společnosti: Tři Pohledy Na Problematiku Demokratizace Vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  80
  Encounters with Deleuze.Constantin V. Boundas, Daniel W. Smith & Ada S. Jaarsma - 2020 - Symposium 24 (1):139-174.
  This interview, conducted over the span of several months, tracks the respective journeys of Constantin V. Boundas and Daniel W. Smith with the philosophy of Gilles Deleuze. Rather than “becoming Deleuzian,” which is neither desirable nor possible, these exchanges reflect an array of encounters with Deleuze. These include the initial discoveries of Deleuze’s writings by Boundas and Smith, in-person meetings between Boundas and Deleuze, and the wide-ranging and influential philosophical work on Deleuze’s concepts produced by both Boundas and Smith. At (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kant on the Object-Dependence of Intuition and Hallucination.Andrew Stephenson - 2015 - Philosophical Quarterly 65 (260):486-508.
  Against a view currently popular in the literature, it is argued that Kant was not a niıve realist about perceptual experience. Naive realism entails that perceptual experience is object-dependent in a very strong sense. In the first half of the paper, I explain what this claim amounts to and I undermine the evidence that has been marshalled in support of attributing it to Kant. In the second half of the paper, I explore in some detail Kant’s account of hallucination and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 18. Etapas/ Fases de la argumentación.María G. Navarro - 2011 - In Luis Vega and Paula Olmos Gómez (ed.), Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica. Editorial Trotta. pp. 243--244.
  El estudio y análisis de las argumentaciones cotidianas entendidas como interacciones discursivas e intencionales encaminadas a dar cuenta de algo con el fin de lograr que aquello que se sostiene sea aceptado, sería inconcebible sin la aparición de la teoría de los actos de habla de Austin (1962), la propuesta de Searle (1969), el trabajo de Grice sobre la teoría de la conversación (1975) y el importante estudio sistemático de Hamblin sobre el argumento falaz (1970). Como una reelaboración de dichas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Breast Kanser, Seksuwalidad, at Pagbalikwas.Mark Anthony Dacela & Rachel Joy Martinez Rodriquez - 2015 - Malay 27 (2):118-132.
  Iniaalok ng pag-aaral na ito ang isang panunuring Foucauldian sa pangkasariang karanasan ng babaeng may breast cancer (BRCA). Inihahain din ng mga may-akda ang mga sumusunod na tanong: Paano naaapi ang babaeng may BRCA? Paano hinahamon ng kanyang karanasan ang konsepto ng seksuwalidad? Maaari bang ituring ang kanyang karanasan bilang anyo ng pagbalikwas? Tutugunan ng mga may-akda ang naturang mga tanong gamit ang kapangyarihan-diskurso-seksuwalidad ni Foucault habang ipinapalagay na: (1) matagumpay na naipapakita ng talaangkanan ng seksuwalidad ni Foucault kung paanong (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. El Ser y la Esencia. [REVIEW]Etienne Gilson - 1951 - Sapientia 6 (21):240.
  En lugar de explicar la potencia por el acto (la esencia por la existencia), nos sentimos inclinados a explicar el acto por la potencia. Habría que hacer filosofía basándonos en lo que vemos, no en lo que suponemos. -/- Pero no sólo la mente humana es causa de este reduccionismo. El ente mismo podría ser responsable, porque si bien el ente es concebible sin la existencia actual, el ser no lo es sino unido a un ente. De ahí la fatal (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  20
  Les limites d'une histoire naturelle de la raison. À propos du rationalisme naturaliste de Pascal Engel.Yann Schmitt - 2020 - Klēsis Revue Philosophique 1 (45).
  On peut inscrire les travaux de Engel dans le sillage rationaliste des Pères de la philosophie analytique, mais après le tournant naturaliste opéré par Quine. Ce sont les diverses bonnes raisons, exposées de manière non systématique par Engel, d’associer naturalisme et rationalisme que je souhaite présenter tout en cherchant à identifier la difficulté constitutive de ce programme qui ne reçoit pas de solution complète: la normativité épistémique ne semble ni éliminable, ni correctement intégrée à ce programme.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Del hombre-máquina a la máquina-hombre: materialismo, mecanicismo y transhumanismo.Martín López Corredoira - 2019 - Naturaleza y Libertad. Revista de Estudios Interdisciplinares 12:179-190.
  El materialismo de la Edad Moderna nos describe al hombre como una máquina, comparable a un complejo artilugio mecánico. Cabe entonces imaginar que una máquina no-biológica pueda constituir un ser pensante como lo son los seres humanos, e incluso cabría pensar en la posibilidad de codificación de una mente humana real para su posterior trasvase a un sustrato artificial. Considero que estas últimas posiciones son más propias de la cultura friki o de amantes de la ciencia ficción que de una (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  78
  Leyendas de trolley: Juicio moral y toma de decisiones.Fabio Morandín-Ahuerma - 2019 - Universita Ciencia 8 (22):79-91.
  Sostengo en este artículo que no somos utilitaristas consecuentes en todo momento, ni deontologistas dogmáticos irracionales, más bien, una mezcla de utilitarismo y deontologismo que depende de una serie de factores no descubiertos o explicados convincentemente tanto epigenéticos, evolutivos, como educacionales, axiológicos, psicológicos aprendidos, conscientes e inconscientes en la toma de decisiones. También argumento que no es lo mismo toma de decisión, que construcción del juicio moral. El juicio moral no siempre conduce a la toma de decisión. Se puede tener (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  16
  Si la contingence est absolue, le désespoir aussi. Critique de la divinologie de Q. Meillassoux.Yann Schmitt - 2018 - Cahiers Critiques de Philosophie 1 (19).
  Dans cette contribution, j'examinerai l'argument qui renvoie dos à dos le théisme et l'athéisme et qui structure la présentation de l'alternative que constitue le Dieu à venir. N'étant ni adhérant, ni sympathisant du réalisme spéculatif, je ne proposerai pourtant pas de critique externe de la philosophie de la religion proposée par Meillassoux. De manière heuristique, je vais tenir pour acquis Après la finitude et je montrerai ce qui me semble être les faiblesses de l'argument, critiques rendant finalement peu crédible l'affirmation (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Contingent Composition as Identity.Giorgio Lando & Massimiliano Carrara - forthcoming - Synthese.
  When the Necessity of Identity (NI) is combined with Composition as Identity (CAI), the contingency of composition (CC) is at risk. In the extant literature, either NI is seen as the basis for a refutation of CAI or CAI is associated with a theory of modality, such that: either NI is renounced (if counterpart theory is adopted); or CC is renounced (if the theory of modal parts is adopted). In this paper, we investigate the prospects of a new variety of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Aproximaciones a la epistemología francesa.Pedro Karczmarczyk, Gassmann Carlos, Acosta Jazmín Anahí, Rivera Silvia, Cuervo Sola Manuel, Torrano Andrea & Abeijón Matías - 2013 - In Karczmarczyk Pedro (ed.), Estudios de Epistemología. Instituto de epistemología, Universidad Nacional de Tucumán. pp. 1-164.
  Aproximaciones a la escuela francesa de epistemología Los problemas que dominan a la epistemología pueden contextualizarse históricamente como una forma de racionalidad filosófica. La filosofía se ha presentado a lo largo de la historia como un discurso en el que sus diversos componentes (metafísica, ontología, gnoseología, ética, lógica, etc.) se mostraron unidos en el molde de la ?unidad del saber?. En este marco unitario alguna de las formas del saber filosófico detenta usualmente una posición dominante. El énfasis colocado en la (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Inductions, Red Herrings, and the Best Explanation for the Mixed Record of Science.P. D. Magnus - 2010 - British Journal for the Philosophy of Science 61 (4):803-819.
  Kyle Stanford has recently claimed to offer a new challenge to scientific realism. Taking his inspiration from the familiar Pessimistic Induction (PI), Stanford proposes a New Induction (NI). Contra Anjan Chakravartty’s suggestion that the NI is a ‘red herring’, I argue that it reveals something deep and important about science. The Problem of Unconceived Alternatives, which lies at the heart of the NI, yields a richer anti-realism than the PI. It explains why science falls short when it falls short, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 28. LA CONCIENCIA Y LA APORÍA DE LA OBJETIVIDAD DESDE LA ONTO-FENOMENOLOGÍA DE MILLÁN-PUELLES Y WOJTYLA / The consciousness and the aporia of the objectivity of subjectivity from the onto-phenomenology of Millán-Puelles and Wojtyła.Miguel Acosta - 2015 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía (66):55-69.
  ¿Cómo objetivar la subjetividad sin caer en subjetivismos inmanentistas ni en objetivismos ajenos a la existencia personal? Desde el realismo filosófico la clave parece encontrarse en la adecuada articulación entre conciencia y subjetividad. Estudiaremos las teorías de la conciencia de Antonio Millán-Puelles y Karol Wojtyła desde la onto-fenomenología para hallar el modo de superar esta aporía. -/- How to objectify subjectivity without falling into either immanent subjectivisms or objectivisms foreign to personal existence? From the perspective of realist philosophy the key (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  Book Review. "Understanding sexual abuse". Tim Hein.Carlos Alberto Rosas Jimenez - 2019 - Persona y Bioética 2 (23):263-265.
  Understanding sexual abuse es un libro que sorprenderá al lector por varias razones. En primer lugar, es un testimonio de la vida real del autor como víctima de abuso sexual en su niñez por una de las personas más cercanas a su familia. En segundo lugar, no es el típico libro sensacionalista que busca llamar la atención ni generar lástima ni victimizarse ni buscar fondos para alguna ONG de prevención de abuso sexual; más bien, el autor, con mucha apertura interior, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Un Braconnage Impossible : Le Courant de Conscience de William James Et la Durée Réelle de Bergson.Mathias Girel - 2011 - In Stéphane Madelrieux (ed.), Bergson et James, cent ans après. Puf. pp. 27-56.
  James a maintes fois célébré les rencontres philosophiques et l’on sait les efforts de James et de Bergson pour se voir, lors des passages de James en Europe. Proximité physique ne signifie évidemment pas convergence ni capillarité philosophiques, comme l’apprend à ses dépens Agathon dans le Banquet de Platon. Or, le rapprochement, mais aussi les confusions, entre la philosophie de Bergson et celle de James, voire entre « bergsonisme » et « pragmatisme », restent un passage obligé de l’étude des (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. La interpretación hegeliana del Cogito.Hector Ferreiro - 2012 - In Luis Lorenzo & Andrea Paul (eds.), Perspectivas de investigación en Filosofía: Aporías de la razón moderna. Los Polvorines (Buenos Aires): Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento. pp. 41-52.
  Hegel ve en la tesis del Cogito la formulación germinal de dos tesis centrales de su propio Sistema, a saber: a) la de la unidad del ser y el pensar, y b) la del carácter absoluto de la subjetividad, es decir, en otros términos, la del carácter omniabarcador de la racionalidad humana. La lectura que Hegel hace del Cogito cartesiano se ubica desde el primer momento más allá de la cuestión particular de la exactitud exegética. Hegel no pretende erigirse en (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  38
  le mot 'race': un débat français?Annabelle Lever - 2019 - Analyse, Opinion, Critique 32 (31.5.19).
  Les deux articles d’Eric Fassin, et la réponse de mon collègue Alain Policar, apportent intelligence et lucidité sur un sujet difficile, et un débat pénible que l’on peine à voir dans la polémique de Marianne (n° 1152,2-18 avril), ni malheureusement dans quelques articles sur ces sujets parus dans l’Obs. Pour une non-française, il n’est pas toujours facile de comprendre une lutte, plutôt qu’un ‘débat’, autour du mot ‘race’, qui semble spécifiquement française, mais où néanmoins les idées et textes américains (et (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  97
  In Dubio Pro Embryone. Neue Argumente Zum Moralischen Status Menschlicher Embryonen.Gregor Damschen & Dieter Schönecker - 2003 - In Gregor Damschen & Dieter Schönecker (eds.), Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentiali­tätsargument. Berlin & New York: de Gruyter. pp. 187-267.
  When in doubt, for the embryo. New arguments on the moral status of human embryos. - In the first part of our essay we distinguish the philosophical from the legal and political level of the embryo debate and describe our indirect justification strategy. It consists in renouncing a determination of the dignity-giving φ-properties and instead starting from premises that are undoubted by all discussion partners. In the second part we reconstruct and criticize the species, continuum, identity and potentiality arguments. The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. La utilidad de las flores: el movimiento del diseño inteligente y la biología contemporánea.Santiago Ginnobili - 2013 - Filosofia E História da Biologia, 8 (2):341-359.
  Existe una tensión entre pretender aplicar una teoría científica genuina del diseño inteligente en general al caso de los organismos vivos y defender, al mismo tiempo, una posición minimalista al respecto del diseño inteligente en la que no se afirma nada al respecto de los objetivos ni la naturaleza del diseñador. Para que el argumento del diseño tenga la fuerza pretendida, debería establecer la identidad del diseñador y sus objetivos. Por otra parte una teoría del diseño inteligente que acuda a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Le Phénoménalisme Problématique de Pierre Duhem.Jean-François Stoffel & Jean Ladrière - 2002 - Bruxelles, Belgique: Académie Royale de Belgique.
  Physicien théoricien, philosophe de la physique et historien des théo­ries physiques, le savant catholique français Pierre Duhem (1861-1916) a profondément marqué la pensée du vingtième siècle. Chacun connaît le Système du monde, dont les dix volu­mes ont contribué à la redécouverte de la science médiévale, et La théorie physique, qui a notamment donné lieu à la célèbre «thèse Duhem-Quine». Si Clio a donc gardé de Duhem le sou­venir d’un grand historien des sciences et d’un philosophe perspicace de la physique, lui-même (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 36. Migration qualifiée, développement et égalité des chances. Une critique de la taxe Bhagwati.Speranta Dumitru - 2012 - Revue de Philosophie Économique 13 (2):63.
  Au regard du vieux débat sur la « fuite des cerveaux », le devoir de promouvoir le développement des pays pauvres semblait incompatible avec le droit humain à l’émigration. A l’encontre de cette idée, Jagdish Bhagwati a proposé dans les années 70 une mesure qui permettait au personnel qualifié de quitter les pays pauvres, tout en taxant leur revenu au bénéfice de leurs pays d’origine. Cet article discute (et rejette) trois justifications possibles de la taxe Bhagwati. Il conclut qu’une telle (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  14
  Vrednovanje i tumačenje.Jovan Babic - 2011 - Theoria: Beograd 54 (4):5–16.
  Evaluation and interpretation The existence of interests is essential in value-constitution. Reasons make it possible that something conceived becomes an object of desire. However, while we can desire anything conceivable, we can will only what is possible to realize, and agency is restricted to the scope of willing. Interpretation is a part of that process. It maintains its relevance even in matters of moral righteousness. The reason for this is that application of a criterion for any evaluation depends on what (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  83
  El vientre de los modernos. Psicología, fisiologia y filologia de la consciencia historíca.Filippo Fimiani - 2017 - Boletín de Estética 39:7-42.
  “La ‘modernidad’ a través de la imagen de la comida y la digestión”. Ésta es la tarea y el programa de la genealogía fisiológica y psicológica identificada con claridad por Nietzsche en un fragmento del otoño de 1888 y firmemente perseguida en toda su obra. El diagnóstico es implacable y es posible por un uso extendido de la metáfora gastronómica, aplicada a todos los campos de la experiencia y el lenguaje por una escritura temeraria de la historia. Como Valéry y (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Una tercera vía: el antirrelativismo de Vattimo, Feyerabend y Rorty.Miguel Angel Quintana Paz - 1999 - Laguna:193-204.
  En los debates actuales sobre ética y filosofía política, a menudo se acusa a autores de tradiciones tan distintas como Gianni Vattimo, Paul K. Feyerabend y Richard Rorty de pecar de un mismo vicio: el relativismo en su idea de lo que es la racionalidad (tanto epistémica como moral). Nuestra tesis en este escrito es doble: en primer lugar, defendemos que ninguno de ellos es (ni se considera) relativista; sino que, bien al contrario, su pensamiento podría considerarse como un ejercicio (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. La pobreza como crítica política a la democracia: implicaciones filosófico-políticas de la privación de capacidades básicas.Fernando Ponce - 2011 - Universitas Philosophica 28 (57):37-60.
  La pobreza y la democracia guardan relaciones complejas y ya bastante estudiadas por los científicos sociales. En este artículo no volveré sobre estos enfoques, ni tampoco insistiré en los problemas de gobernabilidad que nacen de la pobreza, sino que presentaré la crítica filosófico-política al ideal democrático que resulta cuando consideramos a la pobreza como privación de libertad individual. A la pobreza se la puede entender desde múltiples perspectivas filosóficas, pero el interpretarla como privación de libertad individual, como lo hace Amartya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. A Noncontextualist Account of Contextualist Linguistic Data.Mylan Engel - 2005 - Acta Analytica 20 (2):56-79.
  The paper takes as its starting point the observation that people can be led to retract knowledge claims when presented with previously ignored error possibilities, but offers a noncontextualist explanation of the data. Fallibilist epistemologies are committed to the existence of two kinds of Kp -falsifying contingencies: (i) Non-Ignorable contingencies [NI-contingencies] and (ii) Properly-Ignorable contingencies [PI-contingencies]. For S to know that p, S must be in an epistemic position to rule out all NI-contingencies, but she need not be able to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  31
  Le ninisme est-il un nihilisme?Fabien Schang - 2015 - Implications Philosophiques.
  Nonism refers to the attitude of whoever is neither pro nor cons a given issue. Midway between affirmation and denial, or truth and falsity, the nonist says neither “yes” nor “no” and intrigues by his lack of clear answer to any related question. What does (s)he say, if any, and what is the sense of such an attitude? Through the special case of politics, three sorts of nonists are depicted in the following: the nonist by default, the nonist by interest, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. La Filosofía desde sus silencios. Mujeres filósofas.Miriam Dolly Arancibia (ed.) - 2014 - Editorial Dunken.
  Este libro se propone rescatar la mirada de mujeres filósofas silenciadas a lo largo de la historia. Se busca reflexionar sobre los principales acontecimientos que señalaron la trayectoria del pensamiento filosófico occidental, tomando como punto de partida a las mujeres filósofas en su contexto histórico. No es un libro sobre biografías femeninas, ni pretende limitarse al esquema de pensamiento de cada una de aquellas filósofas excluyendo a los varones. Se busca repensar las mismas cuestiones que aparecen con frecuencia en un (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  59
  La Possibilité de Contact.Olivier Massin - 2008 - Swiss Philosophical Preprints.
  Deux choses sont en contact s'il n'y a rien entre elles (ni volume, ni ligne, ni point) et qu'elles ne se chevauchent pas (en un volume, un ligne ou un point). Le contact est la limite de proximité des choses : si deux choses sont en contact, deux autres choses ne peuvent être pas être plus près l'une de l'autre sans se pénétrer.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Émergences par les règles sans « formes de vie » une relecture de Kripke (1982) pour la simulation informatique du vivant.Franck Varenne - 2008 - Noesis 14:201-236.
  Cet article ne se veut pas un commentaire suivi de la réflexion de Wittgenstein sur les règles. Ce ne sera pas non plus un commentaire de l’interprétation que Kripke fait du « suivi de la règle » chez Wittgenstein. Il ne sera pas davantage une application des thèses de Wittgenstein ni une tentative d’application directe d’une interprétation de ces thèses à l’épistémologie de la simulation du vivant ; ce qui serait, en soi, d’ailleurs contestable. Ce travail vise seulement à approfondir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  72
  NATURALEZA Y TECNOLOGÍA: RUPTURA Y RECONCILIACIÓN.Miguel Acosta - 2007 - In Technoethics. Proceedings of the III International Conference on Technoethics. Ethical Subjects Related to Science, Technology and Their Social Applications. Barcelona, Spain: Fundación EPSON & Instituto Tecnoética - Universidad de Barcelona. pp. 236-247.
  Que la tecnología nos ha cambiado la vida es una verdad de perogrullo. Y, la pertinencia de una reflexión científica sobre la tecnología, a estas alturas, tampoco plantea dudas. La técnica nos rodea y no es posible ignorarla ni detenerla, ya no hay vuelta atrás, a menos que se produzca una catástrofe. Pero, ¿es posible que se produzca? En esta comunicación pongo de manifiesto la necesidad de congeniar dos puntos que suelen presentarse enconados: la naturaleza y la tecnología. Esta necesidad (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. De L’Existence À L’Existant.Emmanuel Levinas - 1947 - Vrin.
  Une négation qui se voudrait absolue, mais niant tout existant -jusqu’à l’existant qu’est la pensée effectuant cette négation même- ne saurait mettre fin à la « scène » toujours ouverte de l’être, de l’être au sens verbal : être anonyme qu’aucun étant ne revendique, être sans étants ou sans êtres, incessant « remue-ménage », pour reprendre une métaphore de Blanchot, il y a impersonnel, comme un « il pleut » ou un « il fait nuit ». Terme foncièrement distinct du (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 48.  68
  Asistirana humana reprodukcija.Jovan Babić - 2012 - In Ž. Radinković R. Drezgć (ed.), Horizont bioetike: moral u doba tehničke reprodukcije života. Belgrade, Serbia: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. pp. 15-67.
  Nove tehnologije omogućavaju nove postupke i prakse koji moraju da se moralno i pravno opravdaju. IVF i surogat materinstvo, pored ostalih, spadaju u takve nove prakse. Stara pravila o tome šta je dopušteno a šta mora da se zabrani ponekad nisu dovoljna, a ni analogije obično nisu dovoljne. Da bi se došlo do prihvatljive linije razdvajanja izmedju opravdanog i neopravdanog postupanja treba izvršiti adekvatnu etičku analizu tih fenomena. IVF, tehnologija oplodnje „in vitro“, iako na prvi pogled izaziva sumnjičavost, ne sadrži (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  21
  Jazyková Komunikace a Hodnotová Atmosféra.Ladislav Tondl - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):389-397.
  Tento článek z pozůstalosti profesora Ladislava Tondla poukazuje na to, že hodnoty představují neodmyslitelný kontext komunikace a rozhodování. Vychází z předpokladu, že každý komunikační akt se odehrává za jistých okolností a podmínek, ve spojení se zjištěnou problémovou situací a ve vztazích s určitými potřebami a cíli a směry naší činnosti. Součástí těchto podmínek je soubor vlivů a okolností, které lze charakterizovat jako hodnotová atmosféra. Tato atmosféra a s ní spojené faktory mohou modifikovat význam dané komunikace, a to nejen v sémantickém (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  44
  Privation, Parasite Et Perversion de la Volonté.Seamus O’Neill - 2017 - Laval Théologique et Philosophique 73 (1):31-52.
  Augustin est bien connu comme défenseur d’une « théorie privative » du mal. On peut lire, par exemple, dans les Confessions que « le mal n’est que la privation du bien, à la limite du pur néant ». Le problème, cependant, avec les théories privatives du mal est qu’elles ne nous offrent pas, généralement, une explication robuste ni de l’activité du mal, ni de son pouvoir à causer des effets bien réels ; effets desquels l’expérience demande, malgré tout, une explication (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 117