Results for 'rețele de comunicații'

1000+ found
Order:
 1. Rețelele de comunicații 5G.Sfetcu Nicolae - 2022 - It and C 1 (1):16-22.
  Datorită impactului său așteptat în economie și societate, a cincea generație de telecomunicații mobile (5G) este una dintre cele mai importante inovații ale timpului nostru. Așteptările cresc cu capacitățile de bandă largă ale 5G, accesibile tuturor și peste tot, la o calitate și fiabilitate mai bune. Dintr-o perspectivă conceptuală, tehnologia 5G promite să ofere latență scăzută, viteză mare și conexiuni mai fiabile la noile generații de sisteme autonome și dispozitive de ultimă generație, acoperind atât comunicațiile masive, cât și cele critice (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Implementarea rețelelor de telecomunicații 5G.Nicolae Sfetcu - 2023 - It and C 2 (2):14-20.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Big Data.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing, dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o oportunitate în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând în același timp drepturile persoanelor implicate. În fiecare zi, folosim și generăm tone de date, alimentând bazele de date ale agențiilor guvernamentale, companiilor private și chiar cetățenilor privați. Beneficiem în multe feluri de existența și utilizarea Big Data, dar trebuie să ne (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Comunități epistemice în activitatea de informații - Contrainformații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Comunitățile epistemice sunt rețele informale de experți bazate pe cunoaștere, care influențează factorii de decizie în definirea problemele cu care se confruntă, identificarea diferitelor soluții și evaluarea rezultatelor. Membrii unei comunități epistemice provin din medii academice sau profesionale, și sunt caracterizați de un set de caracteristici unificatoare. Contraspionajul (contrainformațiile) este o activitate destinată să protejeze activitatea de informații a unei organizații împotriva unor agenți statali sau non-statali. DOI: 10.13140/RG.2.2.35622.47683.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  92
  Indicatori de performanță pentru analitica social media.Nicolae Sfetcu - 2023 - It and C 2 (1):56-61.
  Algoritmii bazați pe analitica rețelelor sociale, procesarea limbajului natural, procesarea complexă a evenimentelor și tehnicile de extragere a datelor sunt utilizați în mod obișnuit de software-ul de analitica social media pentru a oferi o gamă largă de capabilități de analiză și valori care pot fi utilizate de manageri pentru obținerea unor informații critice despre afaceri și facilitarea luării deciziilor eficiente.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022.Sfetcu Nicolae - 2022 - It and C 1 (1).
  Revista IT & C este o publicație trimestrială din domeniile tehnologiei informației și comunicații, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Cu sau fără Internet?, de Nicolae Sfetcu -/- TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Tehnologia blockchain, de Nicolae Sfetcu -/- TELECOMUNICAȚII Rețelele de comunicații 5G, de Nicolae Sfetcu -/- INTERNET Megadatele (Big Data) pe Internet, de Nicolae Sfetcu -/- SOFTWARE Excel: Comenzi rapide și formatare de bază, de Nicolae Sfetcu -/- PROGRAMARE Tipuri de date atomice în Python, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Mai poate fi imaginată o alternativă la capitalism? [REVIEW]Ovidiu Gherasim-Proca - 2023 - Psihologia Socială 52 (2):171-174.
  Orice lucrător pus astăzi în postura ingrată de cadru didactic – îi exceptăm aici pe acei artizani ai cunoaşterii care se mai bucură încă de autonomia şi demnitatea profesoratului elitist de secol XX, un privilegiu din ce în ce mai rar, care probabil peste cincizeci de ani va fi dispărut cu totul – se va regăsi măcar parţial în experienţa şi observaţiile autorului, care îşi vede studenţii cufundaţi într‑o contradictorie stare de depresie hedonică, căutând satisfacţie în feedback‑ul senzorial al conectării (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Fizica atomică și nucleară fenomenologică.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cartea abordează bazele fenomenlogice din fizica atomică, fizica nucleară, radioactivitatea, fizica particulelor, fisiunea, fuziunea și energia nucleară. Conținutul oferă o perspectivă modernă a domeniului, simultan cu o retrospectivă istorică a dezvoltării sale. Fiecare capitol pune accent pe explicațiile fizice ale fenomenelor, ocurența naturală, măsurare, și utilizarea practică a fenomenelor respective. CUPRINS: Fizica atomică - Natura atomică a materiei - - Ipoteze atomice - - Proprietățile atomilor - - - Proprietăți nucleare - - - Masa - - - Forma și dimensiunea (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  12
  IT & C, Volumul 1, 2022.Nicolae Sfetcu - 2022 - It and C 1.
  Revista IT & C este o publicație trimestrială din domeniile tehnologiei informației și comunicații, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Cu sau fără Internet?, de Nicolae Sfetcu Supremația tehnologiilor IT&C, de Nicolae Sfetcu -/- TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Tehnologia blockchain, de Nicolae Sfetcu Ciclul de viață al inteligenței artificiale, de Nicolae Sfetcu -/- TELECOMUNICAȚII Rețelele de comunicații 5G, de Nicolae Sfetcu Proiectarea și arhitectura rețelelor de comunicații 5G, de Nicolae Sfetcu -/- INTERNET Megadatele (Big (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Fizica simplificată.Nicolae Sfetcu - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Ediţia a doua (revăzută şi îmbunătăţită) O introducere în teoriile şi conceptele, forţele fundamentale şi particule, metode şi tabele utilizate în fizică, subdomenii şi domenii ştiinţifice înrudite, cu accent pe înţelegerea fenomenelor fizice. Fizica clasică se ocupă, în general, cu materia și energia la scară normală de observație, în timp ce o mare parte a fizicii moderne se ocupă de comportamentul materiei și energiei în condiții extreme sau pe o scară foarte mare sau foarte mică. De exemplu, pentru fizica atomică (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Teoria cauzală a referinței a lui Michael Devitt.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Michael Devitt dezvoltă o teorie cauzală hibridă a numelor proprii negoale și a anumitor termeni singulari care seamănă semantic cu acestea. Acesta consideră că utilizarea unui nume, desemnează un obiect nu în virtutea diferitelor informații pe care le știm despre el, ci a unei rețele de cauzalitate care începe de la primele utilizări ale numelui pentru a desemna obiectul, printr-un "împrumut de referință" de la utilizările anterioare. DOI: 10.13140/RG.2.2.25499.41769.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Supremația tehnologiilor IT&C.Nicolae Sfetcu - 2022 - It and C 1 (2):3-9.
  În ultimii 60 de ani puterea de calcul a crescut exploziv, în special datorită cercetărilor spațiale, militare și industriale, și forțați fiind de recenta pandemie de COVID-19 și de conflictele geopolitice. Caracteristicile specifice viitorului apropiat vor fi putere de calcul mult sporită, dispozitive mai inteligente, dataficarea tuturor aspectelor vieții noastre, încrederea sporită în tehnologiile digitale, automatizarea sporită a proceselor industriale. Domeniile cele mai vizate sunt Internetul lucrurilor, realitatea virtuală, realitatea augmentată și inteligența artificială. Tendințele IT în afaceri, militare și geopolitică, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Analitica rețelelor sociale.Nicolae Sfetcu - 2022 - It and C 1 (2):93-102.
  Pe măsură ce canalele de socializare se îndreaptă de la viața personală la cea profesională și pătrund în rutinele corporative de zi cu zi și în fluxurile de lucru ale afacerilor, organizațiile se confruntă cu nevoia de a formula și implementa tehnici de măsurare care să le ajute să obțină informații din interacțiunile social media și să evalueze succesul propriilor lor inițiative de socializare. Analitica rețelelor sociale (analitica social media) este un domeniu nou și emergent, pregătit pentru a permite companiilor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor poate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 15.  81
  IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023.Nicolae Sfetcu - 2023 - It and C 2 (3).
  Revista IT & C este o publicație trimestrială din domeniile tehnologiei informației și comunicații, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Provocări în inteligența artificială -/- TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Blockchain Design and Modelling -/- TELECOMUNICAȚII Arhitectura de bază a rețelelor 5G -/- INTERNET Big Data Ethics in Education and Research -/- SOFTWARE Tableau Software: Vizualizarea și analiza datelor -/- PROGRAMARE Rezumarea automată în inteligența artificială prin învățare nesupravegheată: TextRank -/- DEZVOLTARE WEB Argumentele funcțiilor PHP – Transmiterea (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  13
  IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023.Nicolae Sfetcu - 2023 - It and C 2 (3).
  Revista IT & C este o publicație trimestrială din domeniile tehnologiei informației și comunicații, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Provocări în inteligența artificială -/- TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Blockchain Design and Modelling -/- TELECOMUNICAȚII Arhitectura de bază a rețelelor 5G -/- INTERNET Big Data Ethics in Education and Research -/- SOFTWARE Tableau Software: Vizualizarea și analiza datelor -/- PROGRAMARE Rezumarea automată în inteligența artificială prin învățare nesupravegheată: TextRank -/- DEZVOLTARE WEB Argumentele funcțiilor PHP – Transmiterea (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  23
  Rolul social media în democrație, noul management public, și guvernanța electronică.Nicolae Sfetcu - 2024 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  În peisajul contemporan al administrației publice, au avut loc schimbări semnificative, determinate de nevoia de eficiență, transparență și implicarea sporită a cetățenilor . Trei concepte esențiale încapsulează aceste schimbări: noul management public, guvernanța electronică, și rolul omniprezent al rețelelor sociale. Fiecare reprezintă o abordare transformatoare a guvernării, modelând colectiv un sector public mai receptiv și mai responsabil. Această carte explorează contribuțiile semnificative ale social media la modelele de guvernare democratică, realizarea principiilor noului management public și a guvernanței electronice. Analizează modul (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Cause by Omission and Norm: Not Watering Plants.Paul Henne, Ángel Pinillos & Felipe De Brigard - 2017 - Australasian Journal of Philosophy 95 (2):270-283.
  People generally accept that there is causation by omission—that the omission of some events cause some related events. But this acceptance elicits the selection problem, or the difficulty of explaining the selection of a particular omissive cause or class of causes from the causal conditions. Some theorists contend that dependence theories of causation cannot resolve this problem. In this paper, we argue that the appeal to norms adequately resolves the selection problem for dependence theories, and we provide novel experimental evidence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 19. Bayesian epistemic values: focus on surprise, measure probability!J. M. Stern & C. A. De Braganca Pereira - 2014 - Logic Journal of the IGPL 22 (2):236-254.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 20. Group Responsibility and Historicism.Stephanie Collins & Niels de Haan - 2023 - Philosophical Quarterly 74 (3):754-776.
  In this paper, we focus on the moral responsibility of organized groups in light of historicism. Historicism is the view that any morally responsible agent must satisfy certain historical conditions, such as not having been manipulated. We set out four examples involving morally responsible organized groups that pose problems for existing accounts of historicism. We then pose a trilemma: one can reject group responsibility, reject historicism, or revise historicism. We pursue the third option. We formulate a Manipulation Condition and a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Cosmopolitanism and the Deeply Religious.Michael S. Merry & Doret J. De Ruyter - 2009 - Journal of Beliefs and Values 30 (1):49-60.
  In this paper we provide a defence of cosmopolitanism from a liberal perspective, examining its moral underpinnings, including moral obligations predicated on a belief in common humanity and the fundamental dignity of human people, cultural capacities that include an embrace of pluralism and a fallibilist disposition, and pragmatist resolve in finding humanitarian solutions to real problems that people face. We also scrutinise the ideal of cosmopolitanism by considering the ‘deeply religious’ as the sort of people about whom it may be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 22. Kuhn e a racionalidade da escolha científica.Eros Moreira de Carvalho - 2013 - Principia: An International Journal of Epistemology 17 (3):439-458.
  In this paper, I try to articulate and clarify the role of the epistemic authority of experts in Kuhn’s explanation for the transition process between rival paradigms in the scientific revolutionary period. If science progresses, that process should contribute to the attainment of the cognitive aim of science, namely, the articulation of paradigms increasingly successful at the resolution of problems. It is hard to see that process as rational and as attaining the cognitive aim of science without the consideration of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. On Dummett’s verificationist justification procedure.Wagner de Campos Sanz & Hermógenes Oliveira - 2016 - Synthese 193 (8):2539-2559.
  We examine the proof-theoretic verificationist justification procedure proposed by Dummett. After some scrutiny, two distinct interpretations with respect to bases are advanced: the independent and the dependent interpretation. We argue that both are unacceptable as a semantics for propositional intuitionistic logic.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. On walk entropies in graphs. Response to Dehmer and Mowshowitz.Ernesto Estrada, José A. de la Peña & Naomichi Hatano - 2016 - Complexity 21 (S1):15-18.
  We provide here irrefutable facts that prove the falsehood of the claims published in [1] by Dehmer and Mowshowitz (DM) against our paper published in [2]. We first prove that Dehmer’s definition of node probability [3] is flawed. In addition, we show that it was not Dehmer in [3] who proposed this definition for the first time. We continue by proving how the use of Dehmer’s definition does not reveal all the physico-mathematical richness of the walk entropy of graphs. Finally, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. A Marca do Cognitivo e Cognição 4E.Bernardo Gonçalves Alonso & Ronaldo de Oliveira Ramos - 2022 - Princípios: Revista de Filosofia (Ufrn) 29 (58):24-48.
  In this article it is defended that the notion known as “The mark of the cognitive” is better characterized as a process that performs the function of generating intelligent behavior, in a flexible and adaptive way, capable of adapting to circumstances, given it is a context sensitive process. For that, some relevant definitions of cognition are examined. In the end, it is pointed out that the definition of the mark of cognition as a context-sensitive process takes into account several factors (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. A vida e as fontes da normatividade: por uma história natural do conceito.Herivelto Pereira de Souza - 2010 - Dissertation, Universidade de São Paulo
  A posição filosófica chamada de externismo semântico caracteriza-se pela tese segundo a qual a individuação do conteúdo de estados mentais deve recorrer a fatores que não podem ser localizados na região geralmente circunscrita pela noção mesma de mente. Tal tese implica, em todo caso, que a suposta interioridade da vida psicológica não se basta para tornar inteligível as condições de possibilidade que o pensamento conceitual requer. Assim, se fatores externos aos indivíduos são vistos como desempenhando uma contribuição decisiva na própria (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Love In-Between.Laura Candiotto & Hanne De Jaegher - 2021 - The Journal of Ethics 25 (4):501-524.
  In this paper, we introduce an enactive account of loving as participatory sense-making inspired by the “I love to you” of the feminist philosopher Luce Irigaray. Emancipating from the fusionist concept of romantic love, which understands love as unity, we conceptualise loving as an existential engagement in a dialectic of encounter, in continuous processes of becoming-in-relation. In these processes, desire acquires a certain prominence as the need to know (the other, the relation, oneself) more. We build on Irigaray’s account of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 28. Identity criteria: an epistemic path to conceptual grounding.Massimiliano Carrara & Ciro De Florio - 2020 - Synthese 197 (7):3151-3169.
  Are identity criteria grounding principles? A prima facie answer to this question is positive. Specifically, two-level identity criteria can be taken as principles related to issues of identity among objects of a given kind compared with objects of a more basic kind. Moreover, they are grounding metaphysical principles of some objects with regard to others. In the first part of the paper we criticise this prima facie natural reading of identity criteria. This result does not mean that identity criteria could (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 29. Rise of Pilgrims on the Camino to Santiago: Sign of Change or Religious Revival?Lluis Oviedo, Scar de Courcier & Miguel Farias - 2014 - Religious Studies Review 56 (3):433-442.
  There is a renewed interest amongst scholars in the practice of pil- grimage. Over the past two decades, pilgrim -/- numbers have risen significantly, whilst forms of ''implicit'' or ''alternative'' spirituality have gained visibility and now coexist with -/- organised religions, sometimes sharing the same ritualistic space. There is probably no better place to look at the coexistence of -/- old and new forms of ritual expression than in the Camino to Santiago. To better understand the meanings attributed to this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. An Enactive-Ecological Approach to Information and Uncertainty.Eros Moreira de Carvalho & Giovanni Rolla - 2020 - Frontiers in Psychology 11 (Enaction and Ecological Psycholo):1-11.
  Information is a central notion for cognitive sciences and neurosciences, but there is no agreement on what it means for a cognitive system to acquire information about its surroundings. In this paper, we approximate three influential views on information: the one at play in ecological psychology, which is sometimes called information for action; the notion of information as covariance as developed by some enactivists, and the idea of information as minimization of uncertainty as presented by Shannon. Our main thesis is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31. A Matéria (Hyle) no Livro Lambda da Metafísica.Marcelo Fonseca Ribeiro de Oliveira - 2014 - Inconfindentia 2 (3):1-12.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Blood Ontology: An ontology in the domain of hematology.Almeida Mauricio Barcellos, Proietti Anna Barbara de Freitas Carneiro, Ai Jiye & Barry Smith - 2011 - In Barcellos Almeida Mauricio, Carneiro Proietti Anna Barbara de Freitas, Jiye Ai & Smith Barry (eds.), Proceedings of the Second International Conference on Biomedical Ontology, Buffalo, NY, July 28-30, 2011 (CEUR 883). pp. (CEUR Workshop Proceedings, 833).
  Despite the importance of human blood to clinical practice and research, hematology and blood transfusion data remain scattered throughout a range of disparate sources. This lack of systematization concerning the use and definition of terms poses problems for physicians and biomedical professionals. We are introducing here the Blood Ontology, an ongoing initiative designed to serve as a controlled vocabulary for use in organizing information about blood. The paper describes the scope of the Blood Ontology, its stage of development and some (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. What is Mathematical Rigor?John Burgess & Silvia De Toffoli - 2022 - Aphex 25:1-17.
  Rigorous proof is supposed to guarantee that the premises invoked imply the conclusion reached, and the problem of rigor may be described as that of bringing together the perspectives of formal logic and mathematical practice on how this is to be achieved. This problem has recently raised a lot of discussion among philosophers of mathematics. We survey some possible solutions and argue that failure to understand its terms properly has led to misunderstandings in the literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34. Observações sobre o conhecimento empírico em Aristóteles.Daniel Rubião de Andrade - 2010 - Itaca 15:32-41.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  86
  A ordem do discurso e a violência simbólica nos pcn e nas ocn: em questão a (id) entidade do professor de português construída sob a força de lei.Alex Pereira De Araújo - 2011 - Dissertation, Universidade Estadual de Santa Cruz
  Entendendo a identidade como construção ideológica, esta pesquisa busca refletir sobre a identidade dos professores de língua portuguesa construída nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas Orientações Curriculares Nacionais para o ensino de língua portuguesa, os quais impõem uma nova postura teórica e prática a estes profissionais. Dito de outra forma, pretende-se apresentar e discutir os resultados de uma análise discursiva das representações da (s) identidade (s) e competências atribuídas aos professores, enfatizando as representações sociais da profissão do professor na sociedade (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. Do mais cognoscível para nós em Aristóteles.Daniel Rubião de Andrade - 2013 - Itaca 24:51-66.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  88
  Doação de órgãos e tecidos humanos: a transplantação na Espanha e no Brasil.Gustavo Henrique de Freitas Coelho & Alcino Eduardo Bonella - 2019 - Revista Bioética 27 (3):419-429.
  A partir de dados brasileiros e espanhóis, este artigo aborda aspectos relevantes da doação e transplantes de órgãos, como a relação entre oferta e demanda, legislação vigente, custos e possíveis estratégias para aumentar taxas de doação e melhorar de forma geral o processo de transplantes. O objetivo deste artigo é apresentar dados empíricos atuais que incrementem o conhecimento relevante para a avaliação bioética. Os dois países se destacam: o Brasil por ter o maior sistema público de transplantes de órgãos do (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Why Subjectivism?Chloé de Canson - manuscript
  In response to two trenchant objections, radical subjective Bayesianism has been widely rejected. In this paper, I seek, if not to rehabilitate subjectivism, at least to show its critic what is attractive about the position. I argue that what is at stake in the subjectivism/anti-subjectivism debate is not, as is commonly thought, which norms of rationality are true, but rather, the conception of rationality that we adopt: there is an alternative approach to the widespread telic approach to rationality, which I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Socially extending the mind through social affordances.Eros Moreira de Carvalho - 2019 - In Steven Gouveia & Manuel Curado (eds.), Automata's Inner Movie: Science and Philosophy of Mind. Wilmington, Deleware, United States: Vernon Press. pp. 193-212.
  The extended mind thesis claims that at least some cognitive processes extend beyond the organism’s brain in that they are constituted by the organism’s actions on its surrounding environment. A more radical move would be to claim that social actions performed by the organism could at least constitute some of its mental processes. This can be called the socially extended mind thesis. Based on the notion of affordance as developed in the ecological psychology tradition, I defend the position that perception (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40.  69
  Donación de órganos y tejidos humanos: el trasplante en España y en Brasil.Gustavo Henrique de Freitas Coelho & Alcino Eduardo Bonella - 2019 - Revista Bioética 27 (3):419-429.
  A partir de datos brasileños y españoles, este artículo aborda aspectos relevantes de la donación y el trasplante de órganos, como la relación entre oferta y demanda, la legislación vigente, los costos y las posibles estrategias para aumentar las tasas de donación y mejorar de forma general el proceso de trasplante. El objetivo de este artículo es presentar datos empíricos actuales que incrementen el conocimiento relevante para la evaluación bioética. Los dos países se destacan: Brasil, por poseer el mayor sistema (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Intellectus Fabrica.Cristiano Novaes de Rezende - 2009 - Dissertation, Universidade de São Paulo
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  85
  A desconstrução da política linguística educacional: em foco a identidade do professor de português (3rd edition).Alex Pereira De Araújo - 2016 - Revista Ibero-Americana de Estudos Em Educação, 11 (3):1259–1280.
  Este trabalho busca refletir sobre a política linguística nacional veiculada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Português (ensino fundamental) cujo discurso se traduz em um método sofisticado de controle e em uma forma eficaz de gerir a mudança (LAWN, 2001, p. 117). Nesse sentido, pode-se dizer que “todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo”(FOUCAULT, 2008, p. 45). A partir da abordagem discursivo-desconstrutiva (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  99
  Ontologia qualitativa, fenomenologia della persona. Intervista a Francesca De Vecchi.Simone Santamato & Francesca De Vecchi - 2024 - Scenari.
  In this paper, I interview Francesca De Vecchi (Full Professor of Theoretical Philosophy in Vita-Salute San Raffaele University) about her qualitative ontology and its social and normative implications. If at the foundation of our lifeworld there are significantly qualitative experiences, phenomenology can investigate the most important contemporary issues, such as gender disparity, socio-virtuality depersonalizations and political urgencies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. A Entrevista Motivacional na Intervenção Policial no Âmbito da Violência Doméstica Contra a Mulher no Rio de Janeiro.Fabiana Amaro de Brito - 2021 - Dissertation, Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
  Violence against women is a crime that causes countless victims all over the world. Specially when it occurs within the domestic and familiar environment, usually at home and perpetrated by people who are intimately related to the victims, calling the police might not be an option. Despite that, the Military Police of Rio de Janeiro State answers around five thousand calls every month reporting cases of domestic violence against women. But how can the police improve the prevention of such invisible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  98
  Comentario 6° en el marco de la tesis “Un Estudio en Metodología Intertextual y Exegética en Salmo 91”. Referente al fragmento 5 del plato 1032 (b-366315).Anderson Rodrigues de Paula - manuscript
  Aquí hago algunas correcciones a mi comentario de número 5 de esta serie.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Affective affordances: Direct perception meets affectivity.Eros Moreira de Carvalho - 2022 - Perspectiva Filosófica 49 (5):19-51.
  In this paper, I explore and examine different ways in which affectivity is related to perception within ecological psychology. I assess whether some of those ways compromise the realist and direct aspects of traditional ecological perception. I sustain that they don’t. Affectivity, at least in some cases, turns the perception of fine-grained affordances possible. For an engaged perceiver, affectivity is not optional.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Extending and Applying a Logic for Pragmatics.Massimiliano Carrara, Daniele Chiffi & Ciro De Florio - 2017 - Logique Et Analyse 239:227-244.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. O argumento da ilusão/alucinação e o disjuntivismo: Ayer versus Austin.Eros Moreira de Carvalho - 2015 - Sképsis 12:85-106.
  The argument from illusion/hallucination have been proposed many times as supporting the strong conclusion that we are always perceiving directly sense-data. In Sense & Sensibilia, Austin argues that this argument is based on a “mass of seductive (mainly verbal) fallacies”. In this paper, I argue that Austin's argumentative moves to deconstruct the argument from illusion is better understood if they are seen as due to his implicit commitment to some disjunctivist conception of perception. His considerations should be taken as a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Ludic Unreliability and Deceptive Game Design.Stefano Gualeni & Nele Van de Mosselaer - 2021 - Journal of the Philosophy of Games 3 (1):1-22.
  Drawing from narratology and design studies, this article makes use of the notions of the ‘implied designer’ and ‘ludic unreliability’ to understand deceptive game design as a specific sub-set of transgressive game design. More specifically, in this text we present deceptive game design as the deliberate attempt to misguide players’ inferences about the designers’ intentions. Furthermore, we argue that deceptive design should not merely be taken as a set of design choices aimed at misleading players in their efforts to understand (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Stroud, Austin, and Radical Skepticism.Eros Moreira de Carvalho & Flavio Williges - 2016 - Sképsis 14:57-75.
  Is ruling out the possibility that one is dreaming a requirement for a knowledge claim? In “Philosophical Scepticism and Everyday Life” (1984), Barry Stroud defends that it is. In “Others Minds” (1970), John Austin says it is not. In his defense, Stroud appeals to a conception of objectivity deeply rooted in us and with which our concept of knowledge is intertwined. Austin appeals to a detailed account of our scientific and everyday practices of knowledge attribution. Stroud responds that what Austin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000