View topic on PhilPapers for more information
Related categories

148 found
Order:
More results on PhilPapers
1 — 50 / 148
 1. The Puzzle of Masked Liberals.István Aranyosi - manuscript
  The Covid-19 pandemic has brought to surface new and puzzling manifestations of the culture wars between liberals and conservatives, especially in the US. One such manifestation is the one centered around mask-wearing as a way to protect others from viral infection. In public spaces, mask-wearing has become a signal as to whether one is a liberal or a conservative. Liberals tend to wear the mask and condemn as immoral conservatives, who tend not to wear it. I argue that the liberal (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Applying the Precautionary Principle to Pandemics.Jonathan Birch -
  When faced with an urgent and credible threat of grave harm, we should take proportionate precautions. This maxim captures the core commitments of the “precautionary principle”. But what is it for a precaution to be “proportionate”? I construct an account of proportionality (the “ARCANE” account) that consists of five fundamental conditions (absolute rights compatibility, reasonable compensation, consistency, adequacy and non- excessiveness) and a tie-breaker (efficiency). I apply this account to two examples from the COVID-19 pandemic (border closures and school closures), (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. On Atonement.S. Chattopadhyay - manuscript
  This paper deals with the theme of Atonement. It is a rudimentary paper which has been prepared in a hurry in these trying times; especially for the use of students all over the world during the ongoing pandemic of COVID 19. It deals with the title of Atonement. The article should be cited properly if referred to by anyone. It is made open access since the author believes any knowledge worth sharing should be freely available to all.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. La vie et la mort pendant une pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Une brève rétrospective du virus COVID-19 qui a causé la pandémie actuelle, son cycle de vie et son histoire. Réactions, mesures et effets de la pandémie COVID-19. Une présentation des diverses approches philosophiques, avec un accent sur la philosophie de la mort, l'écopsychanalyse, et un appel aux philosophies de Sigmund Freud et Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.35853.36328 .
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dimensiuni sociale ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Virușii coabitează de cca. 300 milioane de ani cu oamenii. Uneori, virușii pot infecta oamenii pe scară largă. Dar, cum a fost posibilă actuala pandemie? Încălzirea globală determină fenomene meteorologice extreme care au dus la o creștere a bolilor infecțioase. Noul climat poate susține vectori epidemiologici pentru perioade mai lungi de timp, creând condiții mai favorabile replicării și apariția de noi vectori. În cazul bolilor infecțioase emergente, se consideră că există o graniță peste care s-a sărit deja. Virușii au, în (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Through the Pandemic, Towards a New Communism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Following the declaration of the COVID-19 pandemic, Slavoj Žižek published a book called "Pandemic!: COVID-19 Shakes the World", which triggered a wave of reactions. In the book, he presents how the media ruthlessly exploited this subject, accentuating the panic. Many major studies have predicted the emergence of such a pandemic, but have been ignored by all governments, declaring them to be exaggerated. Žižek believes that the current pandemic has led to the bankruptcy of the current "barbaric" capitalism, wondering if the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Biopolitics in the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Biopower refers to the practice of modern nation-states through an explosion of numerous and diverse techniques for achieving the subjugation of bodies and the control of populations. Foucault used the term to refer specifically to public health practices, among other regulatory mechanisms. Biopolitics is a concept that takes into account the management of the life and populations of a governed region. Biopolitics produces a generalized disciplinary society and regulatory controls through population biopolitics. Giorgio Agamben states that what is manifesting in (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Ontologia virusului: lucru, ființă, proces, sau informație?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Un set major de probleme se referă la individualitatea și identitatea diacronică a unui virus: ce anume este virusul, particula virală (virionul) sau întregul ciclu viral? Identificarea corectă a virusului are consecințe ontologice semnificative, legate și de locul și momentul în care încep și se termină entitățile biologice. DOI: 10.13140/RG.2.2.29715.09760.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Ethics in the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The largest medical institutions and various ethicists advocate a utilitarian approach in times of public health crises, to maximize benefits for society, in direct conflict with our usual (Kantian) view of respect for people as individuals. A central problem with utilitarianism is that there is no clear way to evaluate moral choices, including in medical decisions. In general, in medicine is respected the Kantian medical ethics. But in a pandemic, when resources are poor, deep choices of life and death must (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Biopolitica în pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care ia în considerare administrarea vieții și a populațiilor unei regiuni guvernate. Biopolitica produce o societate disciplinară generalizată și controale de reglementare prin biopolitica populației. Giorgio Agamben afirmă că ceea ce se manifestă (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. Philosophical Aspects of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  From the existentialism of Albert Camus and Sartre, to the replacement of the exclusion ritual with the disciplinary mechanism of Michel Foucault, an ideal form of control of state authorities of all forms of "disorder", and viral modernity and bioinformationalism. And about the Gaia hypothesis, developed by James Lovelock and supported in the current pandemic by Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.34967.80801.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Etica în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Cele mai mari instituții medicale și diverși eticieni pledează pentru o abordare utilitaristă în perioadele de crize de sănătate publică, pentru a maximiza beneficiile pentru societate, în conflict direct cu viziunea noastră obișnuită (kantiană) privind respectul față de persoane ca indivizi. O problemă centrală a utilitarismului este că nu există nicio modalitate clară de a evalua alegerile morale, inclusiv în deciziile medicale. În general, în medicină se respectă etica medicală kantiană. Dar în pandemie, când resursele sunt sărace, trebuie făcute alegeri (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 13. Ce a fost mai întâi: virusul sau celula?Sfetcu Nicolae - manuscript
  O retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. Virușii par să fi jucat un rol în evenimente precum originea vieții celulare și evoluția mamiferelor. Chiar și cea mai simplă bacterie este mult prea complexă pentru a fi apărut spontan la începutul evoluției. Ulterior, evoluția a putut produce sisteme din ce în ce mai complexe. Prima celulă adevărată este posibil (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. The World After the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  In the case of the COVID-19 pandemic, there are some signs of a shift of paradigm, including the sudden disappearance of the wall ideology: a cough was enough to suddenly make it impossible to avoid the responsibility that each individual has towards all living beings for the simple fact that it is part of this world, and of the desire to be part of it. The whole is always involved in part, because everything is, in a sense, in everything and (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Aspecte filosofice ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, la înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, o formă ideală de control al autorităților statului a tuturor formelor de ”dezordine”, și modernitatea virală și bioinformaționalism. Și despre ipoteza Gaia, dezvoltată de James Lovelock și susținută în actuala pandemie de Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.31276.49284.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. Life and Death in a Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  A brief retrospective of the COVID-19 virus that caused the current pandemic, its life cycle and its history. Reactions, measures and effects of the COVID-19 pandemic. A presentation of various philosophical approaches, with an emphasis on the philosophy of death, eco-psychoanalysis, and appeal to the philosophies of Sigmund Freud and Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.14848.25608.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Viața și moartea în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  O scurtă retrospectivă a virusul COVID-19 care a cauzat actuala pandemie, a cilului său de viață și a istoriei sale. Reacții, măsuri și efecte ale pandemiei COVID-19. O prezentare a diverselor abordări filosofice, cu accent pe filosofia morții, ecopsihanaliză, și apel la filosofiile lui Sigmund Freud și Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.17900.59528.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18. Aspects philosophiques des pandémies.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De l'existentialisme d'Albert Camus et Sartre, au remplacement du rituel d'exclusion par le mécanisme disciplinaire de Michel Foucault, forme idéale de contrôle des autorités étatiques de toutes les formes de « désordre », et à la modernité virale et au bioinformationalisme. Et à propos de l'hypothèse Gaia, développée par James Lovelock et soutenue dans la pandémie actuelle par Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.20639.18089.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Lumea după pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În cazul pandemiei COVID-19, există unele semne ale schimbării de paradigmă, inclusiv dispariția bruscă a ideologiei legate de „ziduri”: ”o tuse a fost suficientă pentru a face dintr-o dată imposibilă evitarea responsabilității pe care fiecare individ o are față de toate ființele vii pentru simplul fapt că este parte a acestei lumi, și a dorinței de a fi parte a ei”. Întregul este întotdeauna implicat în parte, pentru că totul este, într-un anumit sens, în tot și în natură nu există (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. Desocialization in and After the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Social isolation (desocialization) implies a complete or almost complete lack of contact between an individual and society. This can be a problem for people of any age, although the symptoms may differ depending on the age group. Social isolation can include staying home for long periods of time, and lack of face-to-face communication with family, acquaintances, friends, or co-workers. Social isolation can lead to feelings of loneliness, fear of others or negative self-esteem. We cannot exist independently of our relationships with (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Prin pandemie, spre un nou comunism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  După declararea pandemiei COVID-19, Slavoj Žižek a publicat o carte numită „Pandemic!: COVID-19 Shakes the World”, care a declanșat un val de reacții. În carte, el prezintă modul în care media a exploatat fără milă acest subiect, accentuând panica. Multe studii majore au prezis apariția unei astfel de pandemii, dar au fost ignorate de toate guvernele, declarându-le ca fiind exagerate. Žižek crede că actuala pandemie a dus la falimentul actualului capitalism ”barbar”, întrebându-se dacă nu cumva drumul pe care îl va (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 22. A travers la pandémie, vers un nouveau communisme ?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Suite à la déclaration de la pandémie COVID-19, Slavoj Žižek a publié un livre intitulé « Pandemic!: COVID-19 Shakes the World », qui a déclenché une vague de réactions. Dans le livre, il présente comment les médias ont impitoyablement exploité ce sujet, accentuant la panique. De nombreuses études majeures ont prédit l'émergence d'une telle pandémie, mais ont été ignorées par tous les gouvernements, les déclarant exagérées. Žižek estime que la pandémie actuelle a conduit à la faillite du capitalisme « barbare (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. L'éthique pendant la pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les plus grandes institutions médicales et divers éthiciens préconisent une approche utilitariste en période de crise de santé publique, afin de maximiser les bénéfices pour la société, en conflit direct avec notre vision habituelle (kantienne) du respect des personnes en tant qu'individus. Un problème central de l'utilitarisme est qu'il n'y a pas de moyen clair d'évaluer les choix moraux, y compris dans les décisions médicales. En général, l'éthique médicale kantienne est respectée en médecine. Mais dans une pandémie, lorsque les ressources (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Desocializarea în și după pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Izolarea socială (desocializarea) presupune o lipsă completă sau aproape completă de contact între un individ și societate. Aceasta poate fi o problemă pentru persoanele de orice vârstă, deși simptomele pot diferi în funcție de grupul de vârstă. Izolarea socială poate include șederea acasă pentru perioade îndelungate de timp, și lipsa comunicării față în față cu familia, cunoștințele, prietenii sau colegii de servici. Izolarea socială poate duce la sentimente de singurătate, frica de ceilalți sau stima de sine negativă. Nu putem exista (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25. Social Dimensions of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The viruses coexist for approx. 300 million years with the humans. Sometimes viruses can infect people on a large scale. But how was the current pandemic possible? Global warming is causing extreme weather events that have led to an increase in infectious diseases. The new climate can support epidemiological vectors for longer periods of time, creating more favorable conditions for replication and the emergence of new vectors. In the case of emerging infectious diseases, it is considered that there is a (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Biopolitique dans la pandémie COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le biopouvoir fait référence à la pratique des États-nations modernes à travers une explosion de techniques nombreuses et diverses pour parvenir à l'assujettissement des corps et au contrôle des populations. Foucault a utilisé le terme pour désigner spécifiquement les pratiques de santé publique, entre autres mécanismes de régulation. La biopolitique est un concept qui prend en compte la gestion de la vie et des populations d'une région gouvernée. La biopolitique produit une société disciplinaire généralisée et des contrôles réglementaires à travers (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Institutional Responsibility is Prior to Personal Responsibility in a Pandemic.Ben Davies & Julian Savulescu - forthcoming - Journal of Value Inquiry:1-20.
  On 26 January 2021, while announcing that the country had reached the mark of 100,000 deaths within 28 days of COVID-19, UK Prime Minister Boris Johnson said that he took “full responsibility for everything that the Government has done” as part of British efforts to tackle the pandemic. The force of this statement was undermined, however, by what followed: -/- What I can tell you is that we truly did everything we could, and continue to do everything that we can, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. An Ethical Analysis of Vaccinating Children Against COVID-19: Benefits, Risks, and Issues of Global Health Equity [Version 2; Peer Review: 1 Approved, 1 Approved with Reservations].Rachel Gur-Arie, Steven R. Kraaijeveld & Euzebiusz Jamrozik - forthcoming - Wellcome Open Research.
  COVID-19 vaccination of children has begun in various high-income countries with regulatory approval and general public support, but largely without careful ethical consideration. This trend is expected to extend to other COVID-19 vaccines and lower ages as clinical trials progress. This paper provides an ethical analysis of COVID-19 vaccination of healthy children. Specifically, we argue that it is currently unclear whether routine COVID-19 vaccination of healthy children is ethically justified in most contexts, given the minimal direct benefit that COVID-19 vaccination (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Systemising Triage: COVID-19 Guidelines and Their Underlying Theories of Distributive Justice.Lukas J. Meier - forthcoming - Medicine, Health Care and Philosophy.
  The COVID-19 pandemic has been overwhelming public health-care systems around the world. With demand exceeding the availability of medical resources in several regions, hospitals have been forced to invoke triage. To ensure that this difficult task proceeds in a fair and organised manner, governments scrambled experts to draft triage guidelines under enormous time pressure. Although there are similarities between the documents, they vary considerably in how much weight their respective authors place on the different criteria that they propose. Since most (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Clinical Ethics: Consent for Vaccination in Children.Dominic Wilkinson & Antonia McBride - forthcoming - Archives of Disease in Childhood.
  The prospect of vaccinating children and young people (CYP) against COVID raises questions that apply more widely to vaccination in children. When can CYP consent, on their own, for vaccination? What should happen if children and their parents disagree about the desirability of a vaccine? When, if ever, should vaccination proceed despite a child’s dissent or apparent refusal? A range of ethical dilemmas may arise. (Box 1) In this article, we will address general ethical issues relating to consent for vaccination, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. A Hole That Does Not Speak: Covid, Catastrophe and the Impossible.Jack Black - 2022 - Philosophy World Democracy (xx):1-13.
  Covid-19 presents itself as a strange catastrophe. It has neither destroyed the planet nor has it erased humanity… but it has, in many ways, served to upend and alter what was previously considered ‘normal.’ As a result, what is perhaps the most notable characteristic of the Covid catastrophe is the very way it endures. Beyond any notion of catastrophic shock, the Covid catastrophe continues, indeed, it lingers in daily news cycles, changes to working environments and restrictions on travel. It is (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Pandemic Ethics and Status Quo Risk.Richard Yetter Chappell - 2022 - Public Health Ethics 15 (1):64-73.
  Conservative assumptions in medical ethics risk immense harms during a pandemic. Public health institutions and public discourse alike have repeatedly privileged inaction over aggressive medical interventions to address the pandemic, perversely increasing population-wide risks while claiming to be guided by ‘caution’. This puzzling disconnect between rhetoric and reality is suggestive of an underlying philosophical confusion. In this paper, I argue that we have been misled by status quo bias—exaggerating the moral significance of the risks inherent in medical interventions, while systematically (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Biopolitics and the COVID-19 Pandemic: A Foucauldian Interpretation of the Danish Government’s Response to the Pandemic.Philip Højme - 2022 - Philosophies 7 (2):34.
  With the coronavirus pandemic and the Omicron variant once again forcing countries into lockdown, this essay seeks to outline a Foucauldian critique of various legal measures taken by the Danish government to cope with COVID-19 during the first year and a half of the pandemic. The essay takes a critical look at the extra-legal measures employed by the Danish government, as the Danish politicians attempted to halt the spread of the, now almost forgotten, Cluster 5 COVID-19 variant. This situation will (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Justifying the Risks of COVID-19 Challenge Trials: The Analogy with Organ Donation.Athmeya Jayaram, Jacob Sparks & Daniel Callies - 2022 - Bioethics 36 (1):100-106.
  In the beginning of the COVID pandemic, researchers and bioethicists called for human challenge trials to hasten the development of a vaccine for COVID. However, the fact that we lacked a specific, highly effective treatment for COVID led many to argue that a COVID challenge trial would be unethical and we ought to pursue traditional phase III testing instead. These ethical objections to challenge trials may have slowed the progress of a COVID vaccine, so it is important to evaluate their (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Alternative Protection of Intellectual Property Rights in Vaccine Production and Use Under Covid-19.Ling Jin - 2022 - Journal of Education, Humanities and Social Sciences 1 (1):147-153.
  For the past three years, Coronavirus-19 (Covid-19) has become one of the major global health problems. Unlike any previous virus in the past decades, Covid-19 has shown its unprecedented spreading speed, infection rate, fatality rate, etc. Under this urgent disease outbursting event, scientists around the globe, through the myriad of research and experiments, successfully developed effective vaccines. However, like many other medical innovations, Covid-19 vaccines are categorized as intellectual properties and a scarce resource. As a consequence, the citizens of developed (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. A DEEP LEARNING APPROACH FOR LSTM BASED COVID-19 FORECASTING SYSTEM.K. Jothimani - 2022 - Journal of Science Technology and Research (JSTAR) 3 (1):28-38.
  : COVID-19 has proliferated over the earth, exposing mankind at risk. The assets of the world's most powerful economies are at stake due to the disease's high infectivity and contagiousness. The capacity of machine learning algorithms can estimate the amount of future COVID-19 cases, which is now considered a possible threat to civilization. Five conventional measuring models, notably LR, LASSO, SVM, ES, and LSTM, were utilised in this work to examine COVID-19's undermining variables. Each model contains three sorts of expectations: (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Trolleys, Triage and Covid-19: The Role of Psychological Realism in Sacrificial Dilemmas.Markus Kneer & Ivar R. Hannikainen - 2022 - Cognition and Emotion 36 (1):137-153.
  At the height of the Covid-19 pandemic, frontline medical professionals at intensive care units around the world faced gruesome decisions about how to ration life-saving medical resources. These events provided a unique lens through which to understand how the public reasons about real-world dilemmas involving trade-offs between human lives. In three studies (total N = 2298), we examined people’s moral attitudes toward the triage of acute coronavirus patients, and found elevated support for utilitarian triage policies. These utilitarian tendencies did not (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Against COVID‐19 Vaccination of Healthy Children.Steven R. Kraaijeveld, Rachel Gur-Arie & Euzebiusz Jamrozik - 2022 - Bioethics 36 (6):687-698.
  Bioethics, Volume 36, Issue 6, Page 687-698, July 2022.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Conceptual Metaphors in North African French-Speaking News Discourse About COVID-19.Hicham Lahlou & Hajar Abdul Rahim - 2022 - Indonesian Journal of Applied Linguistics 11 (3):589-600.
  Conceptual metaphors have received much attention in research on discourse about infectious diseases in recent years. Most studies found that conceptual metaphors of war dominate media discourse about disease. Similarly, a great deal of research has been undertaken on the new coronavirus, i.e., COVID-19, especially in the English news discourse as opposed to other languages. The present study, in contrast, analyses the conceptual metaphors used in COVID-19 discourse in French-language newspapers. The study explored the linguistic metaphors used in COVID-19 discourse (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Principlist Pandemics: On Fraud Ethical Guidelines and the Importance of Transparency.Jonathan Lewis & Udo Schuklenk - 2022 - In Michael Boylan (ed.), Ethical Public Health Policy Within Pandemics: Theory and Practice in Ethical Pandemic Administration. Cham: Springer. pp. 131-148.
  The COVID-19 pandemic has coincided with the proliferation of ethical guidance documents to assist public health authorities, health care providers, practitioners and staff with responding to ethical challenges posed by the pandemic. Like ethical guidelines relating to infectious disease that have preceded them, what unites many COVID-19 guidance documents is their dependency on an under-developed approach to bioethical principlism, a normative framework that attempts to guide actions based on a list of prima facie, unranked ethical principles. By situating them in (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. THE IMPROVED MATHEMATICAL MODEL FOR CONTINUOUS FORECASTING OF THE EPIDEMIC.V. R. Manuraj - 2022 - Journal of Science Technology and Research (JSTAR) 3 (1):55-64.
  COVID-19 began in China in December 2019. As of January 2021, over a hundred million instances had been reported worldwide, leaving a deep socio-economic impact globally. Current investigation studies determined that artificial intelligence (AI) can play a key role in reducing the effect of the virus spread. The prediction of COVID-19 incidence in different countries and territories is important because it serves as a guide for governments, healthcare providers, and the general public in developing management strategies to battle the disease. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Relaxing Mask Mandates in New Jersey: A Tale of Two Universities.Wesley J. Park - 2022 - Voices in Bioethics 8.
  The ethical question is whether university mask mandates should be relaxed. I argue that the use of face masks by healthy individuals has uncertain benefits, which potential harms may outweigh, and should therefore be voluntary. Systematic reviews by the World Health Organization (WHO) and Cochrane Acute Respiratory Infections concluded that the use of face masks by healthy individuals in the community lacks effectiveness in reducing viral transmission based on moderate-quality evidence. The only two randomized controlled trials of face masks published (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. 16 The Logic of Lockdowns: A Game of Modeling and Evidence.Wesley J. Park - 2022 - BMJ Evidence-Based Medicine 27 (Suppl 1):A59.
  Lockdowns, or modern quarantines, involve the use of novel restrictive non-pharmaceutical interventions (NPIs) to suppress the transmission of COVID-19. In this paper, I aim to critically analyze the emerging history and philosophy of lockdowns, with an emphasis on the communication of health evidence and risk for informing policy decisions. I draw a distinction between evidence-based and modeling-based decision-making. I argue that using the normative framework of evidence-based medicine would have recommended against the use of lockdowns. I first review the World (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. COVID-19 and the Unseen Pandemic of Child Abuse.Wesley J. Park & Kristen A. Walsh - 2022 - BMJ Paediatrics Open 6 (1).
  For children, the collateral damage of the COVID-19 pandemic response has been considerable. In this paper, we use the framework of evidence-based medicine to argue that child abuse is another negative side effect of COVID-19 lockdowns. While it was certain that school closures would have profound social and economic costs, it remains uncertain whether they have any effect on COVID-19 transmission. There is emerging evidence that lockdowns significantly worsened child abuse on a global scale. Low-income and middle-income countries are particularly (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. COVID-19 Vaccine Refusal and Fair Allocation of Scarce Medical Resources.Govind Persad & Emily A. Largent - 2022 - JAMA Health Forum 3 (4):e220356.
  When hospitals face surges of patients with COVID-19, fair allocation of scarce medical resources remains a challenge. Scarcity has at times encompassed not only hospital and intensive care unit beds—often reflecting staffing shortages—but also therapies and intensive treatments. Safe, highly effective COVID-19 vaccines have been free and widely available since mid-2021, yet many Americans remain unvaccinated by choice. Should their decision to forgo vaccination be considered when allocating scarce resources? Some have suggested it should, while others disagree. We offer a (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. COVID-19 Vaccine Boosters for All Adults: An Optimal U.S. Approach?Ameet Sarpatwari, Ankur Pandya, Emily P. Hyle & Govind Persad - 2022 - Annals of Internal Medicine 175 (2):280–282.
  By 20 October 2021, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) had amended its Emergency Use Authorizations for immunocompetent adults who previously received the Pfizer-BioNTech, Moderna, or Johnson & Johnson COVID-19 vaccines. For the 2-dose Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines, the FDA permitted a single booster dose for adults aged 65 years or older and adults aged 18 to 64 years at high-risk for severe COVID-19 or at high risk for occupational or institutional COVID-19 exposure. For the single-dose Johnson & Johnson (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Biopolitics of COVID-19: Capitalist Continuities and Democratic Openings.Karsten Schubert - 2022 - Interalia - a Journal for Queer Studies (16 (2021)):95-105.
  "Biopolitics" has become a popular concept for interpreting the COVID-19 pandemic, yet the term is often used vaguely, as a buzzword, and therefore loses its specificity and relevance. This article systematically explains what the biopolitical lens offers for analyzing and normatively criticizing the politics of the coronavirus. I argue that biopolitics are politics of differentiated vulnerability that are intrinsic to capitalist modernity. The situation resulting from the COVID-19 pandemic is, therefore, less of a state of exception than it might appear; (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Social Connectedness in Physical Isolation: Online Teaching Practices That Support Under-Represented Undergraduate Students’ Feelings of Belonging and Engagement in STEM.Ian Thacker, Viviane Seyranian, Alex Madva, Nicole T. Duong & Paul Beardsley - 2022 - Education Sciences 12 (2):61-82.
  The COVID-19 outbreak spurred unplanned closures and transitions to online classes. Physical environments that once fostered social interaction and community were rendered inactive. We conducted interviews and administered surveys to examine undergraduate STEM students’ feelings of belonging and engagement while in physical isolation, and identified online teaching modes associated with these feelings. Surveys from a racially diverse group of 43 undergraduate students at a Hispanic Serving Institution (HSI) revealed that interactive synchronous instruction was positively associated with feelings of interest and (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Covid-19 Vaccines Production and Societal Immunization Under the Serendipity-Mindsponge-3D Knowledge Management Theory and Conceptual Framework.Quan-Hoang Vuong, Tam-Tri Le, Viet-Phuong La, Huyen Thanh Thanh Nguyen, Manh-Toan Ho, Van Quy Khuc & Minh-Hoang Nguyen - 2022 - Humanities and Social Sciences Communications 9:22.
  Since the outbreak of the Coronavirus disease 2019 (Covid-19), tremendous efforts have been made by scientists, health professionals, business people, politicians, and laypeople around the world. Covid-19 vaccines are one of the most crucial innovations that help fight against the virus. This paper attempts to revisit the Covid-19 vaccines production process by employing the serendipity-mindsponge-3D creativity management theory. Vaccine production can be considered an information process and classified into three main stages. The first stage involved the processes of absorbing information (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. When is Lockdown Justified?Lucie White, Philippe van Basshuysen & Mathias Frisch - 2022 - Philosophy of Medicine 3 (1):1-22.
  How could the initial, drastic decisions to implement “lockdowns” to control the spread of COVID-19 infections be justifiable, when they were made on the basis of such uncertain evidence? We defend the imposition of lockdowns in some countries by first, and focusing on the UK, looking at the evidence that undergirded the decision, second, arguing that this provided us with sufficient grounds to restrict liberty given the circumstances, and third, defending the use of poorly-empirically-constrained epidemiological models as tools that can (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 148