Results for 'Eni Iferi Eni'

18 found
Order:
 1.  67
  Differential Item Functioning of 2018 Basic Education Certificate Examination (BECE) in Mathematics: A Comparative Study of Male and Female Candidates.Ememobong Mfon Ekong, Isaac Ofem Ubi & Eni Iferi Eni - 2020 - International Journal of Educational Administration, Planning and Research 12 (1):57-65.
  The study examined the differential item functioning (DIF) of 2018 Basic Education Certificate examination (BECE) in Mathematics tests of National Examination Council (NECO) and BECE of Akwa Ibom State government in Nigeria. The invariance in the tests with regards to sex was considered using Item Response Theory (IRT) approach. The study area was Akwa Ibom state of Nigeria having a student population of 58,281 for the examination. The sample was made of up 3810 students drawn through a multi-stage sampling approach. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  55
  Ahlaktan Tanrı'ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko'nun “Allah'sız Ahlak Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme. [REVIEW]Hasan G. Bahçekapili - manuscript
  Enis Doko bu kitapta 1) ahlakın doğasından hareketle nesnel ahlaki olguların varlığına (ahlaki gerçekçilik), 2) ahlaki gerçekçilikten hareketle ahlaki olguların doğal olgular olamayacağına, 3) doğal olmayan ahlaki olguların varlığından hareketle de Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalışıyor. Göreceğimiz gibi bu üç adımın her biriyle ilgili ciddi sorunlar var.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  66
  Kelam Kozmolojik Argüman ve Modern Bilim.Onur Kenan Aydoğdu & Enis Doko - 2022 - In Mehmet Bulgen & Enis Doko (eds.), Din ve Bilim Açısından Yaratılış. İstanbul, Türkiye: pp. 327-342.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. O SUJEITO DISCURSIVIZADO COMO EMPRESA NO YOUTUBE: TRABALHO E CONDIÇÕES (DIGITAIS) DE PRODUÇÃO.Guilherme Adorno & Luciana Nogueira - 2020 - Anais Do SEAD 9:1-7.
  Autogestão, autoempreendedorismo, infotrabalho, trabalho intermitente, criptomoeda, uberização, proletariado de serviços e servidão digital delineiam uma série de designações indicativas das mudanças das condições de (re)produção do Capital nas suas formas contemporâneas. Grandes corporações como Google, Facebook e Amazon participam desse processo tanto no eixo da infraestrutura econômica, quanto na produção discursiva que sustenta ideologicamente as relações de trabalho determinadas pelo Aparelho Digital. Essa pesquisa elege como material específico de análise uma sequência de cursos oferecidos pelo “YouTube Academy” para a criação, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kantov kategorički imperativ kao vodič za moralno ispravno postupanje.Milica Smajevic Roljic - 2021 - In Banjalučki novembarski susreti. Бања Лука 78000, Босна и Херцеговина: pp. 357-370.
  Aktuelna pandemija virusa korona navela je mnoge pojedince da preispitaju usvojene obrasce ponašanja. Savremeni čovek, naviknut da najčešće odlučuje i dela u skladu sa sopstvenim interesima i željama, suočava se danas sa zahtevom da svoje postupke podredi opštem dobru. U doba pandemije kada svaki vid neopreznog i nesavesnog delanja može predstavljati opasnost kako po samog delatnika, tako i po njegove bližnje, postavlja se pitanje: kako treba postupati i u skladu sa kojim načelima? Odgovor na ovu važnu nedoumicu možemo pronaći ispitivanjem (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sociální Inovace: Doba Hledání a Tříbení.Jiří Loudín - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):97-112.
  Přehledová studie sleduje a analyzuje proměny pojmu sociální inovace. Na základě silné společenské poptávky se z původně dílčí, teoreticky nediskutované a nefixované kategorie stává kategorie obecná. Pokrývá širokou oblast nemateriálních inovací a zároveň se profiluje jako aktivita normativní a intencionální, zaměřená na obecně uznávané sociální cíle. Co do ideově-hodnotových orientací současných koncepcí sociálních inovací studie identifikuje kromě mainstreamu, který zůstává u otevřených hodnotových charakteristik, ještě směr emancipačně-mobilizační a sociálně-tržně odpovědný. V epistemologické rovině se teoretici sociálních inovací hlásí především k praktickému (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  61
  Polemika s Hillovým Pojetím „Nového Huma“.Zuzana Parusniková - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):127-138.
  Debata o tzv. „Novém Humovi“ byla v posledních desetiletích dominantním tématem humovské interpretace. James Hill ve svém příspěvku v tomto časopise podporuje hlavní požadavek „novohumovců“, který vymezuje Huma jako epistemologického skeptika a ontologického realistu. Vůči tomuto pojetí máme několik výhrad. Některé se týkají nejasností v definici realismu a celkově i smysluplnosti projektu „Nový Hume“. Některé se týkají konkrétních Hillových argumentů zaměřených na Humovy Dialogy a především jeho tvrzení, že v tomto díle lze nalézt další důkaz Humova realismu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Struktura Evoluční Teorie F. A. Hayeka.Pavel Doleček - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):309-336.
  Studie má za cíl představit strukturu Hayekova evolucionismu. Argumentace postupuje v několika krocích: Východiskem je historicko- systematická expozice způsobu, jakým evoluční teorie ovlivnila Hayekovu filosofii, především s ohledem na periodizaci vývoje jeho myšlení a systematické odlišení explanans a explanandum v rámci jeho teorie vědy. Dále je rozebírán způsob, jakým Hayek rozvíjí svoji metodologii vědy. V této souvislosti je argumentováno ve prospěch teze, že Hayekovo pojetí metodologického dualismu je důsledkem ovlivnění evoluční teorií. Zároveň je evoluční teorie představena jako nástroj vysvětlení, konkrétně (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  71
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  83
  Věda Jako „Forma Života“: Kritérium Demarkace Jako Praktický Problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  99
  Iberské Kořeny Vědecké Revoluce? Nový Svět, Idea Kooperace a Proměny Raně Novověkých Epistemologických Modelů.Jana Černá - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):443-465.
  Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody a formy vědění, které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Na dança das imbricações ou uma coreografia materialista: o discurso nas fronteiras.Guilherme Adorno - 2019 - In O discurso nas fronteiras do social. Campinas, Brasil: Pontes. pp. 115-132.
  Em Na dança das imbricações ou uma coreografia materialista: o discurso nas fronteiras, presto minha homenagem à Suzy Lagazzi a partir de um gesto que me fez retornar a diferentes textos da homenageada. Nesse retorno, chamo atenção para o batimento entre o direito e a análise de diferentes materialidades significantes que permeia a obra de Lagazzi, e se detém no modo como o significante “imbricação” marca o percurso teórico analisado, de maneira especial no que concerne à “imbricação do político junto (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  69
  Fontenelle a Vznik Novověké Koncepce Pokroku Na Přelomu Sedmnáctého a Osmnáctého Století.Dagmar Zajíčková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):397-419.
  Článek ukazuje pohled na utváření novověké koncepce pokroku v dílech Bernarda Le Boviera de Fontenelle. Idea pokroku byla poprvé přesně zformulována právě ve Fontenellových pracích. Podnětem pro Fontenellovy úvahy byla intelektuální debata querelle des anciens et des modernes. Tato diskuze měla rozhodnout o nadřazenosti novověku nad antikou nebo naopak. Fontenelle se debaty účastnil a závěry, k nimž došel, dovršily jeho teorii pokroku, jíž se věnoval nejen téměř ve všech pracích, ale též ve chvalořečích.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Introduction of the Moral Psychology in the Ergon Argument.Angelo Antonio Pires De Oliveira - 2020 - Rónai 8 (2):375-391.
  In this paper, I discuss in detail one of the first conclusions drawn by Aristotle in the ergonargument. The paper provides an in-depth approach to Nicomachean Ethics’ lines 1098a3-4, where one reads: “λείπεταιδὴπρακτικήτιςτοῦλόγονἔχοντος”. I divide the discussion into two parts. In the first part, I put under scrutiny how one should take the word “πρακτική” and argue that one should avoid taking this word as meaning “practical” in the passage. I will argue in favor of taking it as meaning “active”. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Discursos sobre o eu na composição autoral dos vlogs.Guilherme Adorno - 2015 - Dissertation, Unicamp
  Upon the relation between significant, subject and history, Materialistic Discourse Analysis –theoretical and methodological framework of the present research –confronts itself perennially with the analytical material in order to understand language in the movement of the social. The theory only takes place when it is in front of the analytical procedures of a specific object, which, in this investigation, it may be identified as: the discourses about the self in the authorial composition of vlogs, YouTube videos characterized as a language (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  25
  Prepričanje v umno prakso, epistemsko družbenost in epistemsko kulturo.Nijaz Ibrulj - 2019 - In Olga Markič & Maja Malec (eds.), Filozofska pot Andreja Uleta. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultet v Ljubljani. pp. 239-251.
  V besedilu, ki je posvečeno slovenskemu filozofu in logiku, univerzitetnemu profesorju in piscu znanstvenih del Andreju Uletu, izkazujem spoštovanje ob njegovem visokem jubileju in priznanje za njegov ogromni prispevek h komunikacijski skupnosti filozofov in znanstvenikov v evropskem okolju ter za uspešno dolgoletno sodelovanje pri razvoju filozofske in znanstvene misli v Bosni in Hercegovini. Na eni strani navajam ključna vprašanja sodobne filozofije in logike, sodobne družbe in tehnologije, ki so zaznamovala delo Andreja Uleta, po drugi pa v članek umeščam sekvence iz (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  83
  IZAZOVI NASTAVNIKA U RADU SA UČENICIMA IZ OSETLJIVIH SOCIJALNIH GRUPA TOKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA.Dobrinka R. Kuzmanović - 2022 - Belgrade, Serbia: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju Pedagoško društvo Srbije.
  Predmet istraživanja su izazovi nastavnika u radu sa učenicima iz osetljivih socijalnih grupa, tokom nastave u vanrednim okolnostima, uslovljenim pandemijom koronavirusa. U radu su prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja, sprovedenog krajem 2021. godine, u okviru projekta Pravo na obrazovanje u periodu krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 u Srbiji. U polustrukturisanim individualnim intervjuima učestvovalo je 50 nastavnika osnovnih, srednjih i škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, iz 14 gradova u Srbiji. Tokom obrazovno-vaspitnog procesa sa učenicima iz osetljivih socijalnih (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark