Results for 'G. K. D. Crozier'

1000+ found
Order:
See also
G. K. D. Crozier
Laurentian University
 1. Chimpanzee Rights: The Philosophers' Brief.Kristin Andrews, Gary Comstock, G. K. D. Crozier, Sue Donaldson, Andrew Fenton, Tyler John, L. Syd M. Johnson, Robert Jones, Will Kymlicka, Letitia Meynell, Nathan Nobis, David M. Pena-Guzman & Jeff Sebo - 2018 - London: Routledge.
  In December 2013, the Nonhuman Rights Project (NhRP) filed a petition for a common law writ of habeas corpus in the New York State Supreme Court on behalf of Tommy, a chimpanzee living alone in a cage in a shed in rural New York (Barlow, 2017). Under animal welfare laws, Tommy’s owners, the Laverys, were doing nothing illegal by keeping him in those conditions. Nonetheless, the NhRP argued that given the cognitive, social, and emotional capacities of chimpanzees, Tommy’s confinement constituted (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  66
  Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  75
  A.D. G. (ed.) - 2016
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  78
  Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  57
  Book Review The Labyrinth of Solitude by K D Prithipaul. [REVIEW]Swami Narasimhananda - 2013 - Prabuddha Bharata or Awakened India 118 (5):360-1.
  Bred in an intellectual and practising tradition, the author explores layers of dharma, with its meanings and influences, from the ancient to the present. He juxtaposes and contextualises this concept based on the Mahabharata and relates it to the problems of life vis-à-vis social strata. The work analyses philosophical concepts, readings, and re-readings in a novel way. The sceptre and solace of dharma are depicted and the political interpretation in the Indian Constitution is traced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Book Review:Studies in Perception Peter K. Machamer, Robert G. Turnbull. [REVIEW]Adam Morton - 1979 - Philosophy of Science 46 (4):657-.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  27
  Review of Edoardo Zamuner, Ermelinda Valentina Di Lascio, D.K. Levy (Eds.), Lecture on Ethics (Wiley-Blackwell, 2014). [REVIEW]Benjamin De Mesel - 2017 - Journal of Moral Philosophy 14 (3):353-356.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  16
  A Critical Evaluation of the Writing Methods of Selected Scholars of African Culture and Traditional Religion – E. B. Idowu; E. G. Parrinder and K. A. Opoku.Offiong Offiong Asuquo - 2019 - International Journal of Scientific and Engineering Research 10 (8).
  Every activity of man is often done in a certain way. This includes the study of religion. Scholars have generally adopted various methods in studying religion. Some of these methods have been classified as unacademic, while some are academic and scientific. It is accepted that the proper way to study religion academically is through the scientific method which is a systemic and objective analysis of religious phenomena (Kirkpatric ed. 1159). Some other methods identified include: the polymethodic approach, descriptive approach, speculative (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  75
  Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Consciousness and the Physical World: Edited Proceedings of an Interdisciplinary Symposium on Consciousness Held at the University of Cambridge in January 1978.B. D. Josephson & V. S. Ramachandran (eds.) - 1980 - Pergamon Press.
  Edited proceedings of an interdisciplinary symposium on consciousness held at the University of Cambridge in January 1978. Includes a foreword by Freeman Dyson. Chapter authors: G. Vesey, R.L. Gregory, H.C. Longuet-Higgins, N.K. Humphrey, H.B. Barlow, D.M. MacKay, B.D. Josephson, M. Roth, V.S. Ramachandran, S. Padfield, and (editorial summary only) E. Noakes. A scanned pdf is available from this web site (philpapers.org), while alternative versions more suitable for copying text are available from https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/245189. -/- Page numbering convention for the pdf version (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11.  46
  Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Freud Ve Ahlak Düşüncesi Freud And Moral Reflection.Richard Rorty - 2010 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 3 (2).
  Freud, kendini Kopernik ve Darwin’in de dahil olduğu merkezsizleştirici düşünce hareketi içinde görmekteydi. Ünlü bir pasajında, psikanalizin, “egoya kendi evinin bile efendisi olmadığını, ancak aklında, bilinçten uzak bir biçimde olup bitenlerin kıt bilgisi ile yetinmesi gerektiğini kanıtlamaya çabaladığını” söyler. Kendimizin önemli olduğu hissi veya özdenetim duygumuz, gerçekten kendimize karşı şeffaf olduğumuz inancına mı dayanmaktadır? Bilinç dışının keşfi neden arzularımızın keşfine değersizlik eklemek zorundadır?Freud thought of himself as part of the same “decentering” movement of thought to which Copernicus and Darwin belonged. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Fire and Forget: A Defense of the Use of Autonomous Weapons in War.Duncan MacIntosh - manuscript
  Autonomous and automatic weapons would be fire and forget: you activate them, and they decide who, when and how to kill; or they kill at a later time a target you’ve selected earlier. Some argue that this sort of killing is always wrong. If killing is to be done, it should be done only under direct human control. (E.g., Mary Ellen O’Connell, Peter Asaro, Christof Heyns.) I argue that there are surprisingly many kinds of situation where this is false and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  37
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Letters to the Editor.Peg Brand, Myles Brand, G. E. M. Anscombe, Donald Davidson, John M. Dolan, Peter T. Geach, Thomas Nagel, Barry R. Gross, Nebojsa Kujundzic, Jon K. Mills, Richard J. McGowan, Jennifer Uleman, John D. Musselman, James S. Stramel & Parker English - 1995 - Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 69 (2):119 - 131.
  Co-authored letter to the APA to take a lead role in the recognition of teaching in the classroom, based on the participation in an interdisciplinary Conference on the Role of Advocacy in the Classroom back in 1995. At the time of this writing, the late Myles Brand was the President of Indiana University and a member of the IU Department of Philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The Philosophy of Socrates: A Collection of Critical Essays.Gregory Vlastos - 1980 - University of Notre Dame Press.
  Vlastos, G. Introduction: the paradox of Socrates.--Lacey, A. R. Our knowledge of Socrates.--Dover, K. J. Socrates in the Clouds.--Robinson, R. Elenchus.--Robinson, R. Elenchus, direct and indirect.--Robinson, R. Socratic definition.--Nakhnikian, G. Elenctic definitions.--Cohen, S. M. Socrates on the definition of piety: Euthyphro 10A-11B.--Santas, G. Socrates at work on virtue and knowledge in Plato's Laches.--Burnyeat, M. F. Virtues in action.--Walsh, J. J. The Socratic denial of Akrasia.--Santas, G. Plato's Protagoras and explanations of weakness.--Woozley, A. D. Socrates on disobeying the law.--Allen, R. E. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17. An Assumption of Extreme Significance: Moore, Ross and Spencer on Ethics and Evolution.Hallvard Lillehammer - 2016 - In Uri D. Leibowitz & Neil Sinclair (eds.), Explanation in Ethics and Mathematics: Debunking and Dispensability. Oxford University Press.
  In recent years there has been a growing interest among mainstream Anglophone moral philosophers in the empirical study of human morality, including its evolution and historical development. This chapter compares these developments with an earlier point of contact between moral philosophy and the moral sciences in the early decades of the Twentieth century, as manifested in some of the less frequently discussed arguments of G. E. Moore and W. D. Ross. It is argued that a critical appreciation of Moore and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  57
  Fisiologia da Reprodução Animal: Ovulação, Controle e Sincronização do Cio.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA – 50 ANOS EMANUEL ISAQUE CORDEIRO DA SILVA REPRODUÇÃO ANIMAL: OVULAÇÃO, CONTROLE E SINCRONIZAÇÃO -/- REPRODUÇÃO ANIMAL: OVULAÇÃO, CONTROLE E SINCRONIZAÇÃO DO CICLO ESTRAL -/- ANIMAL REPRODUCTION: OVULATION, CONTROL AND SYNCHRONIZATION OF THE ESTRAL CYCLE -/- Autor: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ/CAP-UFPE/EEFCC-BJ/UFRPE 1. INTRODUÇÃO As fêmeas dos animais domésticos possuem em seus ovários, desde praticamente o nascimento, a dotação completa de gametas dos quais vão dispor para o resto de sua (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  18
  Reprodução Animal: Inseminação Artificial.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  REPRODUÇÃO ANIMAL: INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL -/- ANIMAL BREEDING: ARTIFICIAL INSEMINATION -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Zootecnia da UFRPE E-mail: emanuel.isaque@ufrpe.br WhatsApp: (82)98143-8399 -/- 1. INTRODUÇÃO A inseminação artificial impôs-se em todo o mundo como um método de grande interesse do ponto de vista zootécnico e econômico, incrementando os rendimentos produtivos através da melhoria acelerada e da uniformidade no reagrupamento das populações. Os resultados positivos obtidos nestas últimas décadas testemunham esta possibilidade, válida tanto para os países mais desenvolvidos como (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  12
  Desenvolvimento Embrionário e Diferenciação Sexual nos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E DIFERENCIAÇÃO SEXUAL -/- E. I. C. da Silva Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim Departamento de Zootecnia – UFRPE sede -/- 1.1 INTRODUÇÃO O sexo foi definido como a soma das diferenças morfológicas, fisiológicas e psicológicas que distinguem o macho da fêmea permitindo a reprodução sexual e assegurando a continuidade das espécies. Os processos de diferenciação sexual são realizados durante o desenvolvimento embrionário, onde ocorre a proliferação, diferenciação e maturação das células germinativas e primordiais, precursoras (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  35
  Sociologia do Trabalho: O Trabalho e a Sua Evolução Conceitual ao Longo Da História – Sobre A Definição de Trabalho.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  SOCIOLOGIA DO TRABALHO: O TRABALHO E A SUA EVOLUÇÃO CONCEITUAL AO LONGO DA HISTÓRIA – SOBRE A DEFINIÇÃO DE TRABALHO -/- -/- SOCIOLOGY OF WORK: WORK AND ITS CONCEPTUAL EVOLUTION THROUGH HISTORY – ON THE DEFINITION OF WORK -/- -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ, CAP-UFPE e UFRPE. E-mails: eisaque335@gmail.com e eics@discente.ifpe.edu.br. WhatsApp: (82)98143-8399. -/- -/- RESUMO -/- Começamos, diminuto, com uma análise da complexidade do conceito de “trabalho”. Apresento ao leitor as várias interpretações que o mesmo termo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  37
  Panorama Histórico dos Problemas Filosóficos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  Antes de entrar cuidadosamente no estudo de cada filósofo, em suas respectivas ordens cronológicas, é necessário dar um panorama geral sobre eles, permitindo, de relance, a localização deles em tempos históricos e a associação de seus nomes com sua teoria ou tema central. l. OS FILÓSOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS - No sétimo século antes de Jesus Cristo, nasce o primeiro filósofo grego: Tales de Mileto2 . Ele e os seguintes filósofos jônicos (Anaximandro: Ἀναξίμανδρος: 3 610-546 a.C.) e Anaxímenes: (Άναξιμένης: 586-524 a.C.) tentaram (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  28
  Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Quantum Filozofi.Ismet Sahin (ed.) - 2018 - Ankara, Turkey: Praksis.
  Bu çalışma kitap olmayan bir kitaptır. Okur klasik kitaplarda alıştığı tamamlanmış metinler, çözümlenmiş bilimsel ve felsefi problemler beklemesin bu çalışmada. Sunduğum şey üzerinde çalıştığım konular ve o konularla ilgili geliştirdiğim düşünceler, aforizmalar yer yer dağınık önermelerdir. Bu iki nedenden dolayı böyledir: Birincisi bilgi kuramsal açıdan tamamlanmış önermeler dizgesinin yanlış olmasıdır. Quantum çağında her gün yeni bir keşif yaptığımız nesneler ile ilgili büyük anlatılar ve tamamlanmış, sistematik görüşler geliştirilemez. Geleneksel tüm kitaplar ilgilendikleri nesneyi tüm bağıntılarıyla çözdükleri iddiasındadır. Örneğin tüm çağdaş fizik (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Desire-Based Reasons, Naturalism, and the Possibility of Vindication: Lessons From Moore and Parfit.Attila Tanyi - 2009 - Polish Journal of Philosophy 3 (2):87-107.
  The aim of the paper is to critically assess the idea that reasons for action are provided by desires. I start from the claim that the most often employed meta-ethical background for the Model is ethical naturalism; I then argue against the Model through its naturalist background. For the latter purpose I make use of two objections that are both intended to refute naturalism per se. One is G.E. Moore’s Open Question Argument, the other is Derek Parfit’s Triviality Objection. I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. «La physique d’Einstein», texte inédit de Georges Lemaître.Jean-François Stoffel & Georges Lemaître - 1996 - In Mgr Georges Lemaître, savant et croyant: actes du colloque commémoratif du centième anniversaire de sa naissance (Louvain-la-Neuve, le 4 novembre 1994). La physique d’Einstein: texte inédit de G. Lemaître. 2300 Turnhout, Belgique: Brepols Publishers. pp. 223-360.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. G. E. Moore and the Greifswald Objectivists on the Given and the Beginning of Analytic Philosophy.Nikolay Milkov - 2004 - Axiomathes 14 (4):361-379.
  Shortly before G. E. Moore wrote down the formative for the early analytic philosophy lectures on Some Main Problems of Philosophy (1910–1911), he had become acquainted with two books which influenced his thought: (1) a book by Husserl's pupil August Messer and (2) a book by the Greifswald objectivist Dimitri Michaltschew. Central to Michaltschew's book was the concept of the given. In Part I, I argue that Moore elaborated his concept of sense-data in the wake of the Greifswald concept. Carnap (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 28. Beyond Sufficiency: G.A. Cohen's Community Constraint on Luck Egalitarianism.Benjamin D. King - 2018 - Kritike 12 (1):215-232.
  G. A. Cohen conceptualizes socialism as luck egalitarianism constrained by a community principle. The latter mitigates certain inequalities to achieve a shared common life. This article explores the plausibility of the community constraint on inequality in light of two related problems. First, if it is voluntary, it fails as a response to “the abandonment objection” to luck egalitarianism, as it would not guarantee imprudent people sufficient resources to avoid deprivation and to function as equal citizens in a democratic society. Contra (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  88
  Philosophy and Religion in Early Medieval China Ed. By Alan K. L. Chan and Yuet-Keung Lo (Review).James D. Sellmann - 2013 - Philosophy East and West 63 (3):451-455.
  The Early Han enjoyed some prosperity while it struggled with centralization and political control of the kingdom. The Later Han was plagued by the court intrigue, corrupt eunuchs, and massive flooding of the Yellow River that eventually culminated in popular uprisings that led to the demise of the dynasty. The period that followed was a renewed warring states period that likewise stimulated a rebirth of philosophical and religious debate, growth, and innovations. Alan K. L. Chan and Yuet-Keung Lo's Philosophy and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Genetic Privacy: A Challenge to Medico-Legal Norms: G Laurie. Cambridge University Press, 2002, 50.00 (Hbk), Pp 335. ISBN 0521660270. [REVIEW]D. Dickenson - 2003 - Journal of Medical Ethics 29 (6):373-374.
  Review of Graeme Laurie, Genetic Privacy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31. REVIEW OF 1988. Saccheri, G. Euclides Vindicatus (1733), Edited and Translated by G. B. Halsted, 2nd Ed. (1986), in Mathematical Reviews MR0862448. 88j:01013.John Corcoran - 1988 - MATHEMATICAL REVIEWS 88 (J):88j:01013.
  Girolamo Saccheri (1667--1733) was an Italian Jesuit priest, scholastic philosopher, and mathematician. He earned a permanent place in the history of mathematics by discovering and rigorously deducing an elaborate chain of consequences of an axiom-set for what is now known as hyperbolic (or Lobachevskian) plane geometry. Reviewer's remarks: (1) On two pages of this book Saccheri refers to his previous and equally original book Logica demonstrativa (Turin, 1697) to which 14 of the 16 pages of the editor's "Introduction" are devoted. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Review of Paul K. Moser, The Evidence for God: Religious Knowledge Reexamined[REVIEW]Thomas D. Senor - 2011 - Notre Dame Philosophical Reviews 2011 (1).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  54
  Paul K. Moser and the End of Christian Apologetics as We Know It.Tedla G. Woldeyohannes - 2015 - Philosophia Christi 17 (1):127-149.
  In Paul Moser’s view, philosophical arguments of natural theology are irrelevant as evidence for God’s existence. I argue that embracing Moser’s view would bring about the end to the project and practice of Christian apologetics as we know it. I draw out implications from Moser’s work on religious epistemology for the project of Christian apologetics. I sketch what Christian apologetics would look like if one were to embrace Moser’s call to eliminate arguments as evidence for God existence. The result of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Desertification.A. Mirzabaev, J. Wu, J. Evans, F. Garcia-Oliva, I. A. G. Hussein, M. H. Iqbal, J. Kimutai, T. Knowles, F. Meza, D. Nedjroaoui, F. Tena, M. Türkeş, R. J. Vázquez & M. Weltz - 2019 - In P. R. Shukla, J. Skeg, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, S. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi & J. Malley (eds.), Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.
  IPCC SPECIAL REPORT ON CLIMATE CHANGE AND LAND (SRCCL) -/- Chapter 3: Climate Change and Land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Van Gordon, W., Shonin, E., Griffiths, M. D., Singh, N. N. (2014). There is Only One Mindfulness: Why Science and Buddhism Need to Work More Closely Together. Mindfulness, In Press.William Van Gordon, Edo Shonin, Mark Griffiths & Nirbhay Singh - 2014 - Mindfulness:In Press.
  The paper by Monteiro, Musten and Compson (2014) is to be commended for providing a comprehensive discussion of the compatibility issues arising from the integration of mindfulness – a 2,500-year-old Buddhist practice – into research and applied psychological domains. Consistent with the observations of various others (e.g., Dunne, 2011; Kang & Whittingham, 2010), Monteiro and colleagues have not only highlighted that there are differences in how Buddhism and contemporary mindfulness interventional approaches interpret and contextualize mindfulness, but there are also differing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Les Métamorphoses de l'Organicisme En Écologie: De la Communauté Végétale aux Écosystèmes/The Metamorphoses of Organicism in Ecology: From Plant Community to Ecosystems.Donato Bergandi - 1999 - Revue d'Histoire des Sciences 52 (1):5-32.
  L'écologie préénergétique des années 1905-1935 est à la recherche de ses objets d'étude. Des unités fondamentales de la nature (telles que formation végétale, association végétale, climax, biome, communauté biotique, écosystème) se trouvent en compétition et se succèdent les unes aux autres. Autour des années 1920 et 1930, la philosophie organiciste d'Alfred N. Whitehead, ainsi que la perspective évolutionniste d'Herbert Spencer et les propositions émergentistes de Samuel Alexander et Conwy L. Morgan, deviennent des références sous-jacentes au débat épistémologique concernant les unités (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  23
  Tolerance, Mıgratıon And Hybrıd Identities: Normative Reasoning Of Intercultural Dialogue In A Blurring Structure.Armando Aliu, Ilyas Öztürk, Dorian Aliu & Ömer Özkan - 2016 - International Journal of Political Studies 2 (3):10-22.
  The aim of this study is to proof the argument – i.e. ‘there are significant linkages amongst tolerance, hybrid identities and migration.’ These linkages can be comprehended by means of conceptualising extensions of hybrid identities in aggregate trans/inter-migration processes. It can be put forward that arising hybrid identities are embedded in a blurring structure of thoughts, beliefs, states of affairs, facts, belongings and so forth. From multiculturalism and cosmopolitanism viewpoints, it is argued that tolerance and migration ought to be analysed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. 'From Each According to Ability; To Each According to Needs': Origin, Meaning, and Development of Socialist Slogans.Luc Bovens & Adrien Lutz - 2019 - History of Political Economy 51 (2):237-57.
  There are three slogans in the history of Socialism that are very close in wording, viz. the famous Cabet-Blanc-Marx slogan: "From each according to his ability; To each according to his needs"; the earlier Saint-Simon-Pecqueur slogan: "To each according to his ability; To each according to his works"; and the later slogan in Stalin’s Soviet Constitution: "From each according to his ability; To each according to his work." We will consider the following questions regarding these slogans: a) What are the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Three Concepts of Decidability for General Subsets of Uncountable Spaces.Matthew W. Parker - 2003 - Theoretical Computer Science 351 (1):2-13.
  There is no uniquely standard concept of an effectively decidable set of real numbers or real n-tuples. Here we consider three notions: decidability up to measure zero [M.W. Parker, Undecidability in Rn: Riddled basins, the KAM tori, and the stability of the solar system, Phil. Sci. 70(2) (2003) 359–382], which we abbreviate d.m.z.; recursive approximability [or r.a.; K.-I. Ko, Complexity Theory of Real Functions, Birkhäuser, Boston, 1991]; and decidability ignoring boundaries [d.i.b.; W.C. Myrvold, The decision problem for entanglement, in: R.S. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40. Eugenio d'Ors y el pragmatismo.Marta Torregrosa & Jaime Nubiola - 2016 - In Pedro Russi (ed.), Eugenio d'Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo em açao. Sarapuí, Brasil: OJM. pp. 18-46.
  El objetivo de este trabajo es dar noticia de la recepción del pragmatismo en la obra y el pensamiento de Eugenio d’Ors, reuniendo algunos resultados de nuestros trabajos preceden- tes. Dedicamos una primera parte a describir el encuentro de Eugenio d’Ors con el pragmatismo. En segundo lugar describimos su conexión con William James a quien llegó a conocer en París. En tercer lugar, damos cuenta de en qué consiste la denominada “superación del pragmatismo” por parte de Eugenio d’Ors y, por (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Pure Visuality: Notes on Intellection & Form in Art & Architecture.Gavin Keeney - manuscript
  Diaristic, mixed notes on: John Ruskin's The Poetry of Architecture (1837) and Modern Painters (1885); Caravaggio, Victorian Aesthetes, G.K. Chesterton, and Tacita Dean; Jay Fellows' Ruskin’s Maze: Mastery and Madness in His Art (1981); Slavoj Žižek at Jack Tilton Gallery, New York, New York, USA, April 23, 2009, “Architectural Parallax: Spandrels and Other Phenomena of Class Struggle”; “Titian, Tintoretto, Veronese: Rivals in Renaissance Venice”, Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, USA, March 15-August 16, 2009; Janet Harbord, Chris Marker: La Jetée (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. "LOT2" by Jerry A. Fodor. [REVIEW]Tim Crane - 2009 - The Times Literary Supplement 1.
  In G.K. Chesterton’s The Man who was Thursday, six of the seven anarchists named after different days of the week turn out to be secret policemen. Chesterton’s hero Syme finds himself opposed to not just a disparate group of anarchists, but to the unified forces of authority. A similar thing seems to have happened in recent years to Jerry Fodor. When Fodor published The Language of Thought in 1975 his targets were, as he says, ‘a mixed bag’: reductionists, behaviourists, empiricists, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Having Faith in Reason.Steven M. Duncan - manuscript
  An Address delivered to the Seattle G. K. Chesterton Society at the University of Washington Newman Center, May 2, 2013.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  88
  An Ethics Framework for Big Data in Health and Research.Vicki Xafis, G. Owen Schaefer, Markus K. Labude, Iain Brassington, Angela Ballantyne, Hannah Yeefen Lim, Wendy Lipworth, Tamra Lysaght, Cameron Stewart, Shirley Sun, Graeme T. Laurie & E. Shyong Tai - 2019 - Asian Bioethics Review 11 (3):227-254.
  Ethical decision-making frameworks assist in identifying the issues at stake in a particular setting and thinking through, in a methodical manner, the ethical issues that require consideration as well as the values that need to be considered and promoted. Decisions made about the use, sharing, and re-use of big data are complex and laden with values. This paper sets out an Ethics Framework for Big Data in Health and Research developed by a working group convened by the Science, Health and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 45. David Lewis's Place in the History of Late Analytic Philosophy: His Conservative and Liberal Methodology.Frederique Janssen-Lauret & Fraser MacBride - 2018 - Philosophical Inquiries 5 (1):1-22.
  In 1901 Russell had envisaged the new analytic philosophy as uniquely systematic, borrowing the methods of science and mathematics. A century later, have Russell’s hopes become reality? David Lewis is often celebrated as a great systematic metaphysician, his influence proof that we live in a heyday of systematic philosophy. But, we argue, this common belief is misguided: Lewis was not a systematic philosopher, and he didn’t want to be. Although some aspects of his philosophy are systematic, mainly his pluriverse of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  44
  Youth and Human Rights A Research Study Among University Student.Mehul Rabari & Dr S. D. Mishra - 2016 - International Journal of Trend in Scientific Research and Development 1 (1):1-6.
  This Study has covered Post Graduate Students of four University of Gujarat State including Sardar Patel University, M. S. University, Gujarat University and DDIT University. The data collected from 400 P G Students 100 students from each university for the study under the research design of descriptive cum exploratory in nature. The Questionnaire is used for this research consists of 50 Questions. As a Consideration of that the youth or students are the future for any nation so level of understanding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. DIDEROT AND MATERIALIST THEORIES OF THE SELF.Charles T. Wolfe - 2015 - Journal of Society and Politics 9 (1).
  The concept of self has preeminently been asserted (in its many versions) as a core component of anti-reductionist, antinaturalistic philosophical positions, from Descartes to Husserl and beyond, with the exception of some hybrid or intermediate positions which declare rather glibly that, since we are biological entities which fully belong to the natural world, and we are conscious of ourselves as 'selves', therefore the self belongs to the natural world (this is characteristic e.g. of embodied phenomenology and enactivism). Nevertheless, from Cudworth (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. The Physics of Extended Simples.D. Braddon-Mitchell & K. Miller - 2006 - Analysis 66 (3):222-226.
  The idea that there could be spatially extended mereological simples has recently been defended by a number of metaphysicians (Markosian 1998, 2004; Simons 2004; Parsons (2000) also takes the idea seriously). Peter Simons (2004) goes further, arguing not only that spatially extended mereological simples (henceforth just extended simples) are possible, but that it is more plausible that our world is composed of such simples, than that it is composed of either point-sized simples, or of atomless gunk. The difficulty for these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 49. Clifford, William Kingdom.Luis R. G. Oliveira - forthcoming - In Stewart Goetz & Charles Taliaferro (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Religion. Wiley-Blackwell.
  W.K. Clifford’s famous 1876 essay The Ethics of Belief contains one of the most memorable lines in the history of philosophy: "it is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon insufficient evidence." The challenge to religious belief stemming from this moralized version of evidentialism is still widely discussed today.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Can Quantum Analogies Help Us to Understand the Process of Thought? [2nd Ed.].Paavo Pylkkanen - 2014 - Mind and Matter 12 (1):61-91.
  A number of researchers today make an appeal to quantum physics when trying to develop a satisfactory account of the mind, an appeal still felt to be controversial by many. Often these "quantum approaches" try to explain some well-known features of conscious experience (or mental processes more generally), thus using quantum physics to enrich the explanatory framework or explanans used in consciousness studies and cognitive science. This paper considers the less studied question of whether quantum physical intuitions could help us (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000