Results for 'Pawel Kawalec'

61 found
Order:
See also
Pawel Kawalec
Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)
 1. Przyczynowość stanów mentalnych w modelach naukowych. Próba alternatywnego uzasadnienia antynaturalizmu eksplanacyjnego Urszuli Żegleń.Kawalec Pawel - 2010 - In Muszyński Zbysław (ed.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Wydawnictwo UMCS. pp. 45-57.
  An antinaturalist defense of causality of mental states. The argument is based on the properties of causal models in cognitive research. Bibliografia prac przywołanych w tekście -/- Damasio A., 1994/1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis. Davidson D., 1963/2001, „Actions, reasons, and causes”, w: (Davidson 2001), s. 3-19. Davidson D., 1967/2001, „Causal relations”, w: (Davidson 2001), s. 149-62. Davidson D., 1970/2001, „Mental events”, w: (Davidson 2001), s. 207-25. Davidson D., 1976/2001, „Hempel on explaining action”, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Mechanika życia społecznego. Metodologiczne podstawy Davida Hume’a teorii pieniądza.Kawalec Pawel - 2011 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 80 (4):437-448.
  C. Howson’s probabilistic logic as a comprehensive methodological account of scientific inference, which avoids Hume’s inductive skepticism, is discussed against the background of the latter’s quantitative theory of money. Hume’s theory leads to two causal accounts that may appear to be contradictory. As the more general one suggests neutrality of money, while the more descriptive attributes causal influence to specie-flow mechanism of money. The former is grounded by a counterfactual reasoning. The discussion of recent examples of bayesian counterfactual models leads (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–2010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w takim rozwoju nauka finansowana ze środków publicznych nie zatraca swoich istotnych cech. Obawy dotyczą po pierwsze tego, że intensyfikacja komercjalizacji może wpływać negatywnie na ilość publikacji zgłaszanych przez naukowców, wykazujących aktywność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Po drugie, tego, że uczeni mogą być coraz mniej zainteresowani badaniami podstawowymi na rzecz zagadnień, które dają nadzieje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Replikowalność Wiedzy a Transhumanistyczny Stan Osobliwości.Kawalec Pawel - 2013 - In Leszczyński D. (ed.), Wiedza. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 335-348.
  Zwolennicy transhumanizmu upatrują przyszłego podmiotu wiedzy w maszynach, które miałyby być inteligentniejsze od ludzi, ich twórców. Jeżeli raz zaistniałaby taka możliwość stworzenia inteligentniejszych podmiotów, to w kolejnym kroku maszyny inteligentniejsze od ludzi stworzą następne pokolenie maszyn bardziej inteligentne od samych siebie. To zapoczątkuje dalsze etapy procesu gwałtownego wzrostu inteligencji aż do osiągnięcia stanu osobliwości (ang. singularity). W niniejszym tekście omówione są wątpliwości dotyczące drugiego z kluczowych stwierdzeń uzasadniających transhumanistyczną tezę o osobliwości, a mianowicie gwałtownego wzrostu inteligencji. Te wątpliwości dotyczą możliwości (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. TEORIA SPRAWSTWA OSOBOWEGO. U PODSTAW ANTYNATURALISTYCZNEJ PSYCHOLOGII.Kawalec Pawel - 2006 - Roczniki Psychologiczne 9 (1):235-238.
  Dyskusja możliwych strategii dla psychologii antynaturalistycznej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Cartwright’s Approach to Invariance Under Intervention.Paweł Kawalec - 2013 - Zagadnienia Naukoznawstwa 49 (198):321-333.
  N. Cartwright’s results on invariance under intervention and causality (2003) are reconsidered. Procedural approach to causality elicited in this paper and contrasted with Cartwright’s apparently philosophical one unravels certain ramifications of her results. The procedural approach seems to license only a constrained notion of intervention and in consequence the “correctness to invariance” part of Cartwright’s first theorem fails for a class of cases. The converse “invariance to correctness” part of the theorem relies heavily on modeling assumptions which prove to be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8. Bayesianizm w polskiej tradycji probabilizmu – studium stanowiska Kazimierza Ajdukiewicza.Pawel Kawalec - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (1).
  Abstract The opening section outlines probabilism in the 20th century philosophy and shortly discusses the major accomplishments of Polish probabilist thinkers. A concise characterization of Bayesianism as the major recent form of probabilism follows. It builds upon the core personalist version of Bayesianism towards more objectively oriented versions thereof. The problem of a priori probability is shortly discussed. A tentative characterization of Kazimierz Ajdukiewicz’s standpoint regarding the inductive inference is cast in Bayesian terms. His objections against it presented in Pragmatic (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Moderately Pluralistic Methodology.Paweł Kawalec - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):233-247.
  The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research. -/- Streszczenie Tytuł: “Umiarkowanie pluralistyczna metodologia” -/- Artykuł prezentuje i omawia zasadnicze (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Predictive Coding and Representationalism.Paweł Gładziejewski - 2016 - Synthese 193 (2).
  According to the predictive coding theory of cognition , brains are predictive machines that use perception and action to minimize prediction error, i.e. the discrepancy between bottom–up, externally-generated sensory signals and top–down, internally-generated sensory predictions. Many consider PCT to have an explanatory scope that is unparalleled in contemporary cognitive science and see in it a framework that could potentially provide us with a unified account of cognition. It is also commonly assumed that PCT is a representational theory of sorts, in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   44 citations  
 11. Action Guidance is Not Enough, Representations Need Correspondence Too: A Plea for a Two-Factor Theory of Representation.Paweł Gładziejewski - 2015 - New Ideas in Psychology:doi:10.1016/j.newideapsych.2015..
  The aim of this article is to critically examine what I call Action-Centric Theories of Representation (ACToRs). I include in this category theories of representation that (1) reject construing representation in terms of a relation that holds between representation itself (the representational vehicle) and what is represented, and instead (2) try to bring the function that representations play for cognitive systems to the center stage. Roughly speaking, according to proponents of ACToRs, what makes a representation (that is, what is constitutive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Do Animals See Objects?Paweł Grabarczyk - 2013 - In Marcin Miłkowski Konrad Talmont-Kamiński (ed.), Regarding Mind, Naturally.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Unconscious Perception and Perceptual Knowledge.Paweł J. Zięba - 2017 - In Christoph Limbeck-Lilienau & Friedrich Stadler (eds.), The Philosophy of Perception and Observation. Contributions of the 40th International Wittgenstein Symposium August 6-12, 2017 Kirchberg am Wechsel. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society. pp. 301-303.
  It has been objected recently that naïve realism is inconsistent with an empirically well-supported hypothesis that unconscious perception is possible. Because epistemological disjunctivism is plausible only in conjunction with naïve realism (for a reason I provide), the objection reaches it too. In response, I show that the unconscious perception hypothesis can be changed from a problem into an advantage of epistemological disjunctivism. I do this by suggesting that: (i) naïve realism is consistent with the hypothesis; (ii) the contrast between epistemological (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. How to Talk About Visual Perception? The Case of the Duck / Rabbit.Paweł Grabarczyk - 2014 - In Piotr Stalmaszczyk (ed.), Philosophy of Language and Linguistics: The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein. De Gruyter. pp. 53-70.
  In Remarks on the philosophy of psychology Wittgenstein uses ambiguous illusions to investigate the problematic relation of perception and interpretation. I use this problem as a starting point for developing a conceptual framework capable of expressing problems associated with visual perception in a precise manner. I do this by discerning between subjective and objective meaning of the term “to see” and by specifying the beliefs which are to be ascribed to the observer when we assert that she sees a given (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  20
  O niearbitralnym kryterium posiadania struktury obliczeniowej.Paweł Grabarczyk - 2013 - Filozofia Nauki 21 (4):31-50.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. In Search of the Holy Grail of Epistemology.Paweł J. Zięba - 2014 - Kriterion - Journal of Philosophy 28:55-74.
  Pritchard calls his epistemological disjunctivism ‘the holy grail of epistemology’. What this metaphor means is that the acceptance of this thesis puts the internalism-externalism debate to an end, thanks to satisfaction of intuitions standing behind both competing views. Simultaneously, Pritchard strongly emphasizes that the endorsement of epistemological disjunctivism does not commit one to metaphysical disjunctivism. In this paper I analyze the formulations and motivations of epistemological disjunctivism presented by Pritchard and McDowell. Then I consider the most common argument for the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  44
  State Vs. God: On an Atheistic Implication of European Statism.Pawel Tarasiewicz - 2015 - Studia Gilsoniana 4 (3):333-342.
  The article consistst of four parts. First, it gives an example of statism present in contemporary Europe which consists in giving a priority of loyalty to the state at the expense of loyalty to God. Secondly, it traces the idea of European statism in the thought of Hobbes and Hegel to show how the state was to replace or equal God’s authority. Thirdly, it considers whether democracy can efficiently protect against statism. Finally, it explores the words of Jesus Christ—“Render unto (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Paweł KŁOCZOWSKI, Prawidłowa kolejność rzeczy. [REVIEW]Jolanta BARAŃSKA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):222.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. The Threat of Space Terrorism in the Context of Irregular Warfare Strategies.Pawel Bernat & Elżbieta Posłuszna - 2019 - In Leyla Aydemir (ed.), Evaluation of Social Changes and Historical Events Based on Health, Economy and Communication in a Globalizing World. Bursa, Turcja: pp. 25-37.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Embodied Cognitive Science: Gibbs in Search of Synthesis.Paweł Gładziejewski, Anna Karczmarczyk & Przemysław Nowakowski - 2009 - Philosophical Psychology 22 (2):215 – 225.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Just How Conservative is Conservative Predictive Processing?Paweł Gładziejewski - 2017 - Hybris. Revista de Filosofía 38:98-122.
  Predictive Processing (PP) framework construes perception and action (and perhaps other cognitive phenomena) as a matter of minimizing prediction error, i.e. the mismatch between the sensory input and sensory predictions generated by a hierarchically organized statistical model. There is a question of how PP fits into the debate between traditional, neurocentric and representation-heavy approaches in cognitive science and those approaches that see cognition as embodied, environmentally embedded, extended and (largely) representation-free. In the present paper, I aim to investigate and clarify (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Neurophenomenology: An Invitation to Discussion.Paweł Gładziejewski - 2010 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 1 (1):179–189.
  No more than a few years ago could open an article concerning neurophenomenology with a statement describing recent rediscovery of the problem of consciousness by the cognitive sciences and pointing to the fact that right now, explaining conscious experience in neuroscientific or computational terms poses the greatest challenge for those sciences. Today however, constatations of this sort start to sound like trivial descriptions of a universally recognized state of affairs. The question of “how the water of the physical brain is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Shared Representations, Perceptual Symbols, and the Vehicles of Mental Concepts.Paweł Gładziejewski - 2013 - Journal of Consciousness Studies 20 (3-4):102-124.
  The main aim of this article is to present and defend a thesis according to which conceptual representations of some types of mental states are encoded in the same neural structures that underlie the first-personal experience of those states. To support this proposal here, I will put forth a novel account of the cognitive function played by ‘shared representations’ of emotions and bodily sensations, i.e. neural structures that are active when one experiences a mental state of a certain type as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Concepts as Soft Detectors - On the Role Concepts Play in Perception.Paweł Grabarczyk - 2016 - New Ideas in Psychology 40:86-93.
  The idea that concepts play a significant role in some perceptions is widespread but everybody seems to differ as to where to draw the line. Some researchers say that the difference between direct and indirect, concept driven acts of perception manifests itself whenever we perceive abstract or general properties. Others point at second order properties or causal properties. I call this inability to precisely differentiate between acts of direct and indirect perception “The Division Problem”. Furthermore there is always a question (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  20
  Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji?Paweł Grabarczyk - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 86 (2):455-470.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  21
  Dy rektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego.Paweł Grabarczyk - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 88 (4):285-302.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Dyrektywalna Teoria Znaczenia W Interpretacji Behawioralnej.Paweł Grabarczyk - 2013 - In Piotr Stalmaszczyk (ed.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju. Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa. Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ & Primum Verbum.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  20
  Eksperymenty myślowe w służbie esencjalizmu.Pawel Grabarczyk - 2009 - Filozofia Nauki 17 (1):23.
  Thought experiments are often employed by philosophers who try to differentiate between essential and accidental properties. These experiments are said to stimulate the intuition of the reader (be it eidetic, linguistic or any other type of intuition). But sometimes they rather persuade the reader than test his intuition. How can we test the readers without revealing to them the role of test subjects they play? I suggest that some works of fiction can be treated as massive thought experiments because they (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Introduction: Trends in Contemporary Polish Philosophy of Mind.Pawel Grabarczyk & Dawid Misztal - 2017 - Hybris. Revista de Filosofía 38:i-viii.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  58
  Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”.Paweł Grabarczyk - 2016 - Studia Semiotyczne 30 (1):23-42.
  Celem artykułu jest wyróżnienie dwóch, funkcjonujących w języku potocznym sensów wyrażenia „widzieć” – obiektywnego i subiektywnego bez jednoczesnego przypisywania obserwatorom przekonań. Celem jest zatem ekstensjonalna eksplikacja. Pozwala to na opisywanie percepcji wzrokowej bez przesądzania o wyższych zdolnościach kognitywnych podmiotu percepcji. Wprowadzenie przekonań obserwatora pozwala następnie na wyrażenie większej ilości rozróżnień występujących w literaturze poświęconej filozoficznym zagadnieniom percepcji zmysłowej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  34
  Od wrażenia do wyrażenia, czyli o niezdeterminowaniu przekładu i względności odniesienia.Paweł Grabarczyk - 2008 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 68 (4).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  19
  The Improvement of the Bank Infrastructure of Ukraine.Paweł Maciaszczyk, Viktoria Stoika & Igor Britchenko - 2017 - Proceeding of the International Conference on Marketing, Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017) 217:6.
  The article is devoted to the prospects of creation and functioning of cooperative banks and development banks in Ukraine. The article deals with the peculiarities of cooperative banks and development banks. Sci-entists analyzed the views on the activities of banks and their impact on economic development. The article deals with the peculiarities of development and operation of the cooperative banks of developed countries: Germany and Poland. A three-tier model of national cooperative bank system has been suggested. The influences of developments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  66
  Mię y determinizmem a prawdopodobieństwem Analiza poglądów Jana Łukasiewicza.Pruski Paweł - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):315-324.
  In the contemporary philosophical debate about probability, one of the main problems con‐ cerns the relation between objective probability and determinism. Is it possible for objective probability and determinism to co‐exist? this is one of the questions this dispute tries to answer. the scope of discussion is conducted between advocates of a positive answer (com‐ patibilist) and co‐existence opponents (incompatibilist). In the early twentieth century, many logicians also developed topics regarding probability and determinism. One of them was the outstanding Polish (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  87
  Czas nauki.Paweł Polak - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 36:151--154.
  Recenzja książki: Andrzej Pelczar, Czas i dynamika. O czasie w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych, OBI--Kraków, Biblos-Tarnów 2003, ss. 117.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja].Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Mindvaults. A Book Review.Pawel Gladziejewski - 2014 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies (2):183-186.
  A book review of 'Mindvaults. Sociocultural Grounds for Pretending and Imaginining' by Radu J. Bogdan.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Śabda in the Ancient Indian Grammarians’ Doctrines.Paweł Sajdek - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (1):183-194.
  Notwithstanding its pivotal role in the thought of Indian early grammarians, the exact mean‐ ing of the term śabda remains vague and hard to determine for an inexperienced student. The di culty is not simply due to polysemy or ambiguity. The ancient user of the term śabda seems entirely unaware of any distinctions within the semantic range of the word, taking its meaning for granted. The objective of the present paper is to investigate various contexts of the word in order (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  55
  Doświadczenie poznania unicestwiającego w myśli adwaitystycznej.Paweł Sajdek - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):309 - 316.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Book Review: Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim, Hans-Georg Gadamer.Paweł Sznajder - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):146-149.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Gilson, Krapiec and Christian Philosophy Today.Pawel Tarasiewicz - 2015 - Studia Gilsoniana 4 (4):381-392.
  The author undertakes an attempt to answer the following question: is Christian philosophy possible today? The question seems to be of great importance due to the fact that what Christians who try to do philosophy usually encounter is bitter criticism which comes to them from two sides at once: that of academy and that of the Church. In short, for academy their philosophy is too Christian, and for the Church it is too academic. Being indebted to the insights of Étienne (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  65
  Recovering Philosophy as the Love of Wisdom: A Contribution of St. John Paul II.Tarasiewicz Pawel - 2016 - Studia Gilsoniana 5 (1):269-281.
  The article aims at demonstrating that, by his teaching on human person and his action, St. John Paul II implicitly contributed to a resolution of the most serious problem of contemporary philosophy, which consists in separating wisdom from love and substituting wisdom with understanding or knowledge. The author concludes that John Paul II makes a persuasive contribution to recover philosophy as the love of wisdom by identifying truth in the area of freedom, self-fulfillment and conscience, and appealing to man’s honesty (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Servient Character of Political Power According to St. Thomas Aquinas.Pawel Tarasiewicz - 2014 - Studia Gilsoniana 3:399-413.
  The author attempts to justify the thesis of the servient character of political power. By his analyses, he arrives at two conclusions. First, the ultimate goal of service fulfilled by political power should be identical with the natural goal of every human being, meaning a life of virtue. Hence, service to the cause of the citizens’ virtue requires that the fundamental duties of power include the protection of public peace, the promotion of actions towards the common good, and striving for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  77
  Minimum Intelligent Signal Test as an Alternative to the Turing Test.Paweł Łupkowski & Patrycja Jurowska - 2019 - Diametros 59:35-47.
  The aim of this paper is to present and discuss the issue of the adequacy of the Minimum Intelligent Signal Test (MIST) as an alternative to the Turing Test. MIST has been proposed by Chris McKinstry as a better alternative to Turing’s original idea. Two of the main claims about MIST are that (1) MIST questions exploit commonsense knowledge and as a result are expected to be easy to answer for human beings and difficult for computer programs; and that (2) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  99
  Alternatywizm, dysjunktywizm i pluralizm doświadczeniowy.Paweł J. Zięba - 2018 - Studia Humanistyczne AGH 17 (1):7-19.
  The claim currently known as “disjunctivism” is usually interpreted in terms of exclusive disjunction. However, it can be also explicated through the lens of alternative denial. The aim of this paper is to show that the latter interpretation is more accurate. Firstly, it reflects the core of disjunctivism more precisely. Secondly, it reduces metaphysical weight of the claim, thereby making it more plausible.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  74
  Dysjunktywizm i natura percepcyjnej relacji.Paweł Zięba - 2016 - Analiza I Egzystencja 35:87-111.
  This paper surveys selected (though arguably representative) versions of metaphysical and epistemological disjunctivism. Although they share a common logical structure, it is hard to find a further common denominator among them. Two main conclusions are: (1) a specific standpoint on the nature of perceptual relation is not such a common denominator, which means that it is very unlikely that all of these views could be refuted with a single objection; (2) contrary to what its name suggests, disjunctivism can be correctly (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Naïve Realism About Unconscious Perception.Paweł Zięba - 2019 - Synthese 196 (5):2045-2073.
  Recently, it has been objected that naïve realism is inconsistent with an empirically well-supported claim that mental states of the same fundamental kind as ordinary conscious seeing can occur unconsciously (SFK). The main aim of this paper is to establish the following conditional claim: if SFK turns out to be true, the naïve realist can and should accommodate it into her theory. Regarding the antecedent of this conditional, I suggest that empirical evidence renders SFK plausible but not obvious. For it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  22
  Higher Education of Ukraine and the Needs of Consumers.Igor Britchenko, Paweł Maciaszczyk & Inna Chajka - 2018 - New Trends in Process Control and Production Management. – Proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017) 2017:309-314.
  The aim of the paper is the development of theoretical approaches and practical recommendations for the formation of a system to respond to the needs of consumers in the company that provides the service. Theoretical and methodological foundation work was to study and rethink works of Ukrainian and foreign scientists on improving marketing activities, services based on the formation of a system to respond to the needs of consumers. Based on systematic methods, structural analysis, causal analysis, synthesis and argumentation proposed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  45
  Fenomen świadomości w ujęciu materialistycznym Daniela Dennetta.Szymon Paweł Dziczek - 2015 - In Krzysztof Bałękowski & Kamil Maciąg (eds.), Filozofia nauki - wybrane zagadnienia. Lublin, Polska: pp. 26-36.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Komputacjonizm a materializm : czy krytyka obliczeniowej teorii umysłu implikuje krytykę materialnej jego natury?Szymon Paweł Dziczek - 2015 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 21:113-126.
  Obliczeniowa teoria umysłu wywarła znaczący wpływ na kształt współczesnej filozofii zajmującej się tym fenomenem. Dopuszczenie możliwości algorytmizacji ludzkich procesów umysłowych pociąga za sobą konsekwencje zarówno w postrzeganiu umysłu pod kątem funkcjonalnym, jak i treściowym. Generuje to również pytanie o naturę tychże procesów. Odradza się tym samym znany z tradycji filozofii kontynentalnej problem relacji ciało-umysł. Odrzucenie kartezjańskiego dualizmu doprowadziło wielu przedstawicieli kognitywnego nurtu do przeświadczenia, że źródeł naszych treści mentalnych poszukiwać należy w procesach zachodzących w mózgu. Celem artykułu jest analiza argumentów (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Klątwa Kartezjusza — czyli uwagi Jaegwona Kima o przyczynowaniu mentalnym.Szymon Paweł Dziczek - 2016 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 22:119-130.
  Zagadnienie przyczynowania mentalnego pozostaje niezwykle istotnym i ciekawym problemem w ramach współczesnej filozofii umysłu. Wśród rozmaitych ujęć i teorii znaczącą rolę pełnią rozważania koreańskiego filozofa Jaegwona Kima. Zyskujący na popularności nurt fizykalizmu nieredukcyjnego musi się zmierzyć z nakreślonymi przez Kima trudnościami. Ograniczeni zasadą przyczynowego domknięcia sfery fizycznej i groźbą przyczynowego wykluczenia sfery mentalnej, antyredukcjoniści poszukują wyjścia z tych arcytrudnych opresji.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 61