Results for 'Roinila Markku'

70 found
Order:
 1. Locke and Leibniz on the Balance of Reasons.Markku Roinila - 2013 - In Dana Riesenfeld & Giovanni Scarafile (eds.), Perspectives on Theory of Controversies and the Ethics of Communication: Explorations of Marcelo Dascal's Contributions to Philosophy. Dordrecht: Springer. pp. 49-57.
  One of the features of John Locke’s moral philosophy is the idea that morality is based on our beliefs concerning the future good. In An Essay Concerning Human Understanding II, xxi, §70, Locke argues that we have to decide between the probability of afterlife and our present temptations. In itself, this kind of decision model is not rare in Early Modern philosophy. Blaise Pascal’s Wager is a famous example of a similar idea of balancing between available options which Marcelo Dascal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Leibniz ja Kuolema.Markku Roinila - 2002 - In Terhi Kiiskinen & Sami Pihlström (eds.), Kuoleman filosofia. Helsingin yliopisto.
  Käsittelen tässä artikkelissa Leibnizin käsitystä kuolemasta, jota ei tarkkaan ottaen ole olemassa. Kuoleminen on Leibnizin mukaan vain tila, jossa havaintomme eivät nouse tarkoiksi ja vaivumme ikäänkuin elottoman luonnon tasolle.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Leibnizin rationaalisen päätöksenteon mallit.Markku Roinila - 2009 - Ajatus 66:39-60.
  Artikkelissaan ”The Balance of Reason” Marcelo Dascal on osoittanut, että metafora syiden punnitsemisesta järjen vaa’assa on yleinen Leibnizin kirjoituksissa ja sitä on pidettävä hänen yleisenä järkeilyn metodinaan tilanteissa, joissa ei voida suorittaa täydellistä loogista analyysiä. Keskustelen tässä esitelmässä tuosta metaforasta ja ehdotan Jaakko Hintikan ja Simo Knuuttilan aiempien esityksien pohjalle rakentaen, että käsityksissään ihmisen praktisesta rationaalisuudesta Leibniz sovelsi myös toista melko tuntemattomaksi jäänyttä heuristista päätöksentekomallia, joka liittyy hänen työhönsä luonnonfilosofiassa ja mielenfilosofiassa, ja jota hän sovelsi tapauksissa joissa päätökseen vaikuttavat arvot (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Three Moral Themes of Leibniz's Spiritual Machine Between "New System" and "New Essays".Markku Roinila - 2023 - le Present Est Plein de L’Avenir, Et Chargé du Passé : Vorträge des Xi. Internationalen Leibniz-Kongresses, 31. Juli – 4. August 2023.
  The advance of mechanism in science and philosophy in the 17th century created a great interest to machines or automata. Leibniz was no exception - in an early memoir Drôle de pensée he wrote admiringly about a machine that could walk on water, exhibited in Paris. The idea of automatic processing in general had a large role in his thought, as can be seen, for example, in his invention of the binary code and the so-called Calculemus!-model for solving controversies. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Syiden kisat Leibnizin mielenfilosofiassa.Markku Roinila - 2007 - In Heta Gylling, Ilkka Niiniluoto & Risto Vilkko (eds.), Syy. Gaudeamus.
  G. W. Leibnizin mielenfilosofiassa ymmärrykselle on jatkuvasti läsnä erilaisia taipumuksia erilaisiin päämääriin. Nämä taipumukset tai syyt toimia jollakin tavoin saattavat perustua selviin ja tarkkoihin havaintoihin ja olla tiedostettuja ennakkotahtomuksia. Näiden lisäksi mielessämme on epälukuinen määrä epäselviin havaintoihin perustuvia tiedostamattomia ja hetkittäisiä passioita, oikkuja tai hurahduksia. Kun henkilö ryhtyy harkitsemaan toimintaansa, nämä erilaiset taipumukset ja ennakkotahtomukset alkavat ottaa mittaa toisistaan. Prosessin tuloksena on lopullinen tahtomus tai riittävä syy. Kun ymmärrys on muodostanut suosituksen, tahto seuraa Leibnizin mukaan sitä ja toteuttaa ao. toiminnan. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tekoälyn varhaishistoriaa: laskevia koneita ja spirituaalisia automaatteja.Markku Roinila - 2021 - In Panu Raatikainen (ed.), Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. pp. 21-37.
  Hahmottelen tässä artikkelissa tekoälyn historiaa varhaismodernin filosofian aikakaudella 1600–1700-luvuilla. Esittelemäni aiheet ovat hieman erillisiä toisistaan, mutta yhteistä niille on ajatus komputaatiosta tai automaatiosta, eräänlaisesta mekaanisesta laskemisesta tai toiminnasta, jota voi pitää tekoälyn varhaisena lähtökohtana. -/- On kuitenkin huomattava, että pelkkä komputaatio eli informaation käsittely sinänsä ei riitä tekoälylle – kaikkia näitä pyrkimyksiä leimaa tietynlainen epistemologinen optimismi: automatisoidun ajattelun avulla uskotaan saatavan enemmän laadukasta tietoa ja kenties myös uudenlaisia ajatuksia, kun ajatteluprosessi tulee sujuvammaksi. Tekoälyn varhaishistoria liittyy siis nimenomaan inhimillisen ajattelun mekanisoimiseen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. G. W. Leibniz apperseptiosta.Markku Roinila - 2001 - Ajatus 58:91-105.
  This paper discusses Leibniz's views on apperception, especially in the context of this pseudo-dialogue with John Locke, An Essay Concerning Human Understanding. I emphasize the role of attention in the process of becoming conscious of a perception.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Leibniz's Passionate Knowledge.Markku Roinila - 2016 - Blityri (1/2 2015):75-85.
  In §18 of Principles of Nature and Grace, Based on Reason, Leibniz says: ”Thus our happiness will never consist, and must never consist, in complete joy, in which nothing is left to desire, and which would dull our mind, but must consist in a perpetual progress to new pleasures and new perfections.” -/- This passage is typical in Leibniz’s Nachlass. Universal perfection creates in us joy or pleasure of the mind and its source is our creator, God. When this joy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Leibniz and the Amour Pur Controversy.Markku Roinila - 2013 - Journal of Early Modern Studies 2 (2):35-55.
  The topic of disinterested love became fashionable in 1697 due to the famous amour pur dispute between Fénelon (1651-1715) and Bossuet (1627-1704). It soon attracted the attention of Electress Sophie of Hanover (1630-1714) and she asked for an opinion about the dispute from her trusted friend and correspondent, the Hanoverian councilor Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). This gave Leibniz an opportunity to present his views on the matter, which he had developed earlier in his career (for example, in Elementa juris naturalis (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Leibniz on Hope.Markku Roinila - 2012 - In Sabrina Ebbersmeyer (ed.), Emotional Minds: The Passions and the Limits of Pure Inquiry in Early Modern Philosophy. Boston: De Gruyter. pp. 161.
  G. W. Leibniz famously proclaimed that this is the best of all possible worlds. One of the properties of the best world is its increasing perfection. He gave a prominent role in his discussion of emotions to hope which is related to intellectual activity such as curiosity and courage which again is essential for the practice of science and promoting the common good. Leibniz regarded hope as a process where minute perceptions in the mind, that is, unconscious promises or signs (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11. Leibniz, Bayle and the Controversy on Sudden Change.Markku Roinila - 2016 - In Giovanni Scarafile & Leah Gruenpeter Gold (eds.), Paradoxes of Conflict. Cham: Springer. pp. 29-40.
  will give an overview of the fascinating communication between G. W. Leibniz and Pierre Bayle on pre-established harmony and sudden change in the soul which started from Bayle’s footnote H to the article “Rorarius” in his Dictionnaire historique et critique (1697) and ended in 1706 with Bayle’s death. I will compare the views presented in the communication to Leibniz’s reflections on the soul in his partly concurrent Nouveaux essais sur l’entendement humain (1704) and argue that many topics in the communication (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Leibniz on Rational Decision-Making.Markku Roinila - 2007 - Dissertation, University of Helsinki
  In this study I discuss G. W. Leibniz's (1646-1716) views on rational decision-making from the standpoint of both God and man. The Divine decision takes place within creation, as God freely chooses the best from an infinite number of possible worlds. While God's choice is based on absolutely certain knowledge, human decisions on practical matters are mostly based on uncertain knowledge. However, in many respects they could be regarded as analogous in more complicated situations. In addition to giving an overview (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13. Kant and Leibniz on the Singularity of the Best of All Possible Worlds.Markku Roinila - 2013 - In Proceeding of the Xi. International Kant-Kongress. De Gruyter. pp. 381-390.
  In his early lecture note Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus (1759) a young supporter of metaphysical optimism called Immanuel Kant tested the Leibnizian optimism by posing some counter-arguments against it only to falsify them. His counter-arguments were very inventive and they feature often in modern scholarship on Leibniz. In this paper I will present Kant’s main arguments and evaluate them. I will argue that Kant’s understanding on Leibnizian optimism is little misguided and for this reason his own positive counter-argument (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. Common Notions and Instincts as Sources of Moral Knowledge in Leibniz’s New Essays on Human Understanding.Markku Roinila - 2019 - Journal of Early Modern Studies 8 (1):141-170.
  In his defense of innateness in New Essays on Human Understanding (1704), Leibniz attributes innateness to concepts and principles which do not originate from the senses rather than to the ideas that we are born with. He argues that the innate concepts and principles can be known in two ways: through reason or natural light (necessary truths), and through instincts (other innate truths and principles). In this paper I will show how theoretical and moral reasoning differ from each other in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Affects and Activity in Leibniz's De Affectibus.Markku Roinila - 2015 - In Adrian Nita (ed.), Leibniz’s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms: Between Continuity and Transformation. Dordrecht: Springer. pp. 73-88.
  In this paper I will discuss the doctrine of substance which emerges from Leibniz’s unpublished early memoir De affectibus of 1679. The memoir marks a new stage in Leibniz’s views of the mind. The motivation for this change can be found in Leibniz’s rejection of the Cartesian theory of passion and action in the 1670s. His early Aristotelianism and some features of Cartesianism persisted to which Leibniz added influences from Hobbes and Spinoza. His nascent dynamical concept of substance is seemingly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Deliberation and self-improvement in Leibniz.Markku Roinila - 2006 - In Breger Herbert, Hernst Jürgen & Erdner Sven (eds.), Einheit in der Vielheit, Viii. Internationaler Leibniz-Kongress, Hannover 2006, Vorträge 2. Teil, Pp. 856-63.
  Human deliberation is a complicated and a difficult process. When forming moral judgement, various reasons inclinate the agent without necessitating him or her and the final result is more or less a compromise between these different spurs for action. Choosing right requires clear mind, good habits and strength of will. However, by a kind of self-manipulation moral development is possible. In my presentation, I shall discuss the forming of moral judgement in the intellect, consider the role of the passions in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17. Leibniz ja universaalikirjasto.Markku Roinila - 2022 - Niin and Näin 2022 (3):71-86.
  Gottfried Wilhelm Leibnizia (1646–1716) on usein kutsuttu universaalineroksi. Luonnehdinta on varsin osuva ottaen huomioon Leibnizin intressien laajuuden, hänen luovan panoksensa monille eri aloille ja metafyysis-kulttuurisen vision, joka kajasti kaikkien hänen hankkeidensa, niin teoreettisten kuin käytännöllistenkin, taustalla. Leibniz tunnetaan nykyään ennen kaikkea filosofina ja matemaatikkona, mutta ei juurikaan siitä, että hän toimi suuren osan elämästään kahden eri kirjaston hoitajana: Hannoverin herttuallisen kirjaston ja edelleen maineikkaan, Wolfenbüttelissä sijaitsevan Herzog August Bibliothekin. Tämä katsausartikkeli esittelee Leibnizin kirjastouraa ja hänen kirjastonhoitoa koskevia näkemyksiään, jotka eivät (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. G. W. Leibniz and Scientific Societies.Markku Roinila - 2009 - Journal of Technology Management 46 (1-2):165-179.
  The famous philosopher Leibniz (1646-1716) was also active in the (cultural) politics of his time. His interest in forming scientific societies never waned and his efforts led to the founding of the Berlin Academy of Sciences. He also played a part in the founding of the Dresden Academy of Science and the St. Petersburg Academy of Science. Though Leibniz's models for the scientific society were the Royal Society and the Royal Science Academy of France, his pansophistic vision of scientific cooperation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Leibniz's Models of Rational Decision.Markku Roinila - 2008 - In Marcelo Dascal (ed.), Leibniz: What Kind of Rationalist? Springer. pp. 357-370.
  Leibniz frequently argued that reasons are to be weighed against each other as in a pair of scales, as Professor Marcelo Dascal has shown in his article "The Balance of Reason." In this kind of weighing it is not necessary to reach demonstrative certainty – one need only judge whether the reasons weigh more on behalf of one or the other option However, a different kind of account about rational decision-making can be found in some of Leibniz's writings. In his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Battle of the Endeavors: Dynamics of the Mind and Deliberation in New Essays on Human Understanding, book II, xx-xxi.Markku Roinila - 2016 - In Wenchao Li (ed.), “Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover, 18. – 23. Juli 2016. Hildesheim: G. Olms. pp. Band V, 73-87.
  In New Essays on Human Understanding, book II, chapter xxi Leibniz presents an interesting picture of the human mind as not only populated by perceptions, volitions and appetitions, but also by endeavours. The endeavours in question can be divided to entelechy and effort; Leibniz calls entelechy as primitive active forces and efforts as derivative forces. The entelechy, understood as primitive active force is to be equated with a substantial form, as Leibniz says: “When an entelechy – i.e. a primary or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Universaalineron palkinto: G. W. Leibniz.Markku Roinila - 2004 - In Markku Roinila & Timo Kaitaro (eds.), Filosofin kuolema. Helsinki: Summa.
  Kertomus Leibnizin kuolemasta / An account of the death of Leibniz.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. John Locke ja G. W. Leibniz heikkotahtoisuudesta.Markku Roinila - 1998 - Ajatus 55:37-56.
  This paper discusses the topic of weakenss of the will or akrasia in Leibniz, especially in the context of Nouveaux essais sur l'entendement humain. I argue that Leibniz can be seen as supporting both the weak and the strong forms of akrasia in book II of the work.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Unet ja muisti varhaismodernissa filosofiassa.Markku Roinila - 2013 - In Jani Hakkarainen, Mirja Hartimo & Jaana Virta (eds.), Muisti. Tampere: Tampere University Press. pp. 71-81.
  Keskityn tässä esitelmässä varhaismodernistisen filosofian unia koskeviin näkemyksiin, johon monet myöhemmät teoriat unien ja muistin suhteesta perustuvat. Lähtökohtani on Descartesin ja Hobbesin välinen väittely unien luonteesta, mutta käsittelen myös monia muita näkemyksiä aiheesta.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Uneasiness and Passions in Leibniz's Nouveaux essais II, xx.Markku Roinila - 2011 - In Breger Herbert, Herbst Jürgen & Erdner Sven (eds.), Natur Und Subjekt. Ix. Internationaler Leibniz-Kongress Vorträge 3. Teil. Leibniz Geschellschaft.
  Chapter 20 of book II of John Locke’s An Essay Concerning Human Understanding, titled ‘Of Modes of Pleasure and Pain’ is the most extensive discussion of emotions available in Locke’s corpus. Likewise, Nouveaux essais sur l’entedement humain, II, xx, together with the following chapter xxi remains the chief source of Leibniz’s views of emotions. They offer a very interesting and captivating discussion of moral philosophy and good life. The chapter provides also a great platform to study Leibniz’s argumentative techniques and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Leibniz on Emotions and the Human Body.Markku Roinila - 2011 - In Breger Herbert, Herbst Jürgen & Erdner Sven (eds.), Natur Und Subjekt (Ix. Internationaler Leibniz-Kongress Vorträge). Leibniz Geschellschaft.
  Descartes argued that the passions of the soul were immediately felt in the body, as the animal spirits, affected by the movement of the pineal gland, spread through the body. In Leibniz the effect of emotions in the body is a different question as he did not allow the direct interaction between the mind and the body, although maintaining a psychophysical parallelism between them. -/- In general, he avoids discussing emotions in bodily terms, saying that general inclinations, passions, pleasures and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Hyisen pohjolan viettelys: Rene Descartes (1596-1650).Markku Roinila - 2004 - In Markku Roinila & Timo Kaitaro (eds.), Filosofin kuolema. Helsinki: Summa.
  Kertomus René Descartesin kuolemasta / An account of the Death of René Descartes.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Leibniz ja Eythyfronin dilemma.Markku Roinila - 2010 - In Kristian Klockars, Ilkka Niiniluoto & Kristina Rolin (eds.), Oikeus. University of Helsinki.
  Julkaisematta jääneessä muistiossaan Mietteitä oikeuden yleiskäsitteestä (1702-1703?) G. W. Leibniz muotoilee uudelleen Platonin Euthyfron-dialogissa esitetyn kuuluisan kysymyksen. Hän kirjoittaa: ”Myönnetään, että kaikki mitä Jumala tahtoo, on hyvää ja oikein. Sen sijaan kysytään, onko se hyvää ja oikein siksi että Jumala niin tahtoo, vai tahtooko Jumala sitä koska se on hyvää ja oikein. Eli kysytään, onko hyvyys tai oikeus jotakin mielivaltaista, vai koostuvatko ne asioiden luonnetta koskevista välttämättömistä ja ikuisista totuuksista, kuten luvut ja suhteet.” Universaaleja, ikuisia totuuksia puolustava filosofi ei voi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Mekaanisia tahtomuksia.Markku Roinila - 2003 - In Sara Heinämaa, Martina Reuter & Mikko Yrjönsuuri (eds.), Spiritus animalis: kirjoituksia filosofian historiasta. Gaudeamus.
  Artikkeli Leibnizin ja Hobbesin harkinnasta ja tahdosta / An article on the views of deliberation and willing in Leibniz and Hobbes.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Elämän jatkumo Leibnizilla.Markku Roinila - 2005 - In Jussi Haukioja & Juha Räikkä (eds.), Elämän merkitys: Filosofisia kirjoituksia elämästä. Unipress.
  Leeuwenhoekin kokeilut mikroskoopilla 1600-luvun lopulla olivat G. W. Leibnizille suuri innoituksen lähde. Monadologia-teoksessaan Leibniz hehkutti keksinnön merkitystä ja antoi ymmärtää, että sillä löydetyt pikkuruiset eliöt todistivat hänen metafyysisen pluralisminsa oikeaksi. Hänen mukaansa "huomataan, että pienimmässäkin osasessa ainetta on kokonainen elävien olioiden, eläinten, entelekhioiden ja sielujen maailma." Näin Leibnizin ajatus elämän jatkumosta sai uutta pontta. -/- Keksinnön vaikutus näkyy myös Leibnizin teoksessa Uusia esseitä inhimillisestä ymmärryksestä, jossa hän esittelee pienet perseptiot, joita voidaan pitää tietoteoreettisena vastineena pieneliöille. -/- Tarkastelen esitelmässäni Leibnizin reaktioita (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. G. W. Leibniz's Theory of Rational Decision-Making and the Reunion of the Churches.Markku Roinila - 2001 - In Hans Poser, Christoph Asmuth, Ursula Goldenbaum & Wenchao Li (eds.), Nihil sine ratione. Mensch, Natur un Technik im Wirken von G. W. Leibniz. G. W. Leibniz Geschellschaft. pp. 1069-1076.
  I attempt to appy Leibniz's vectorial model of rational decision-making to a memoir on church reunion.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  27
  The Battle of the Endeavors: Dynamics of the Mind and Deliberation in New Essays on Human Understanding, book II, xx-xxi.Markku Roinila - 2016 - In Wenchao Li (ed.), “Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover, 18. – 23. Juli 2016, Band V. G. Olms. pp. 73-87.
  In New Essays on Human Understanding, book II, chapter xxi Leibniz presents an interesting picture of the human mind as not only populated by perceptions, volitions and appetitions, but also by endeavours. The endeavours in question can be divided to entelechy and effort; Leibniz calls entelechy as primitive active forces and efforts as derivative forces. The entelechy, understood as primitive active force is to be equated with a substantial form, as Leibniz says: “When an entelechy – i.e. a primary or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Review of Plantin (2011): Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode pour l’étude du discours émotionné. [REVIEW]Markku Roinila - 2012 - Pragmatics and Cognition 20 (1):222-228.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  99
  Unet ja muisti varhaismodernissa filosofiassa.Markku Roinila - 2013 - In Jani Hakkarainen, Mirja Hartimo & Jaana Virta (eds.), Muisti. Tampere: Tampere University Press. pp. 71-81.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Leibniz’s Legacy and Impact, ed. Julia Weckend and Lloyd Strickland. [REVIEW]Markku Roinila - 2020 - The Leibniz Review 30:119-140.
  A postprint-version of the review is available in PhilPapers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Review of Leibniz, The Art of Controversies. [REVIEW]Markku Roinila - 2009 - Studia Leibnitiana (2):242-244.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. The “Death” of Monads: G. W. Leibniz on Death and Anti-Death.Roinila Markku - 2016 - In Charles Tandy (ed.), Death and Anti Death, vol. 14: Four Decades after Michael Polanyi, Three Centuries after G. W. Leibniz. RIA University Press. pp. 243-266.
  According to Leibniz, there is no death in the sense that the human being or animal is destroyed completely. This is due to his metaphysical pluralism which would suffer if the number of substances decreased. While animals transform into other animals after “death”, human beings are rewarded or punished of their behavior in this life. This paper presents a comprehensive account of how Leibniz thought the “death” to take place and discusses his often unclear views on the life after death. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Bundle Theory with Kinds.Markku Keinänen & Tuomas E. Tahko - 2019 - Philosophical Quarterly 69 (277):838-857.
  Is it possible to get by with just one ontological category? We evaluate L.A. Paul's attempt to do so: the mereological bundle theory. The upshot is that Paul's attempt to construct a one category ontology may be challenged with some of her own arguments. In the positive part of the paper we outline a two category ontology with property universals and kind universals. We will also examine Paul's arguments against a version of universal bundle theory that takes spatiotemporal co-location instead (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 38. Kinds of Tropes without Kinds.Markku Keinänen, Jani Hakkarainen & Antti Keskinen - 2018 - Dialectica 72 (4):571-596.
  In this article, we propose a new trope nominalist conception of determinate and determinable kinds of quantitative tropes. The conception is developed as follows. First, we formulate a new account of tropes falling under the same determinates and determinables in terms of internal relations of proportion and order. Our account is a considerable improvement on the current standard account (Campbell 1990; Maurin 2002; Simons 2003) because it does not rely on primitive internal relations of exact similarity or quantitative distance. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39. Tropes – The Basic Constituents of Powerful Particulars.Markku Keinänen - 2011 - Dialectica 65 (3):419-450.
  This article presents a trope bundle theory of simple substances, the Strong Nuclear Theory[SNT] building on the schematic basis offered by Simons's (1994) Nuclear Theory[NT]. The SNT adopts Ellis's (2001) dispositional essentialist conception of simple substances as powerful particulars: all of their monadic properties are dispositional. Moreover, simple substances necessarily belong to some natural kind with a real essence formed by monadic properties. The SNT develops further the construction of substances the NT proposes to obtain an adequate trope bundle theory (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 40. Quantity Tropes and Internal Relations.Markku Keinänen, Antti Keskinen & Jani Hakkarainen - 2019 - Erkenntnis 84 (3):519-534.
  In this article, we present a new conception of internal relations between quantity tropes falling under determinates and determinables. We begin by providing a novel characterization of the necessary relations between these tropes as basic internal relations. The core ideas here are that the existence of the relata is sufficient for their being internally related, and that their being related does not require the existence of any specific entities distinct from the relata. We argue that quantity tropes are, as determinate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 41. The Problem of Trope Individuation: A Reply to Lowe.Markku Keinänen & Jani Hakkarainen - 2014 - Erkenntnis 79 (1):65-79.
  This paper is the first trope-theoretical reply to E. J. Lowe’s serious dilemma against trope nominalism in print. The first horn of this dilemma is that if tropes are identity dependent on substances, a vicious circularity threatens trope theories because they must admit that substances are identity dependent on their constituent tropes. According to the second horn, if the trope theorist claims that tropes are identity independent, she faces two insurmountable difficulties. (1) It is hard to understand the ontological dependence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 42. A Trope Theoretical Analysis of Relational Inherence.Markku Keinänen - 2018 - In Jaakko Kuorikoski & Teemu Toppinen (eds.), Action, Value and Metaphysics - Proceedings of the Philosophical Society of Finland Colloquium 2018, Acta Philosophica Fennica 94. Helsinki: Societas Philosophica Fennica. pp. 161-189.
  The trope bundle theories of objects are capable of analyzing monadic inherence (objects having tropes), which is one of their main advantage. However, the best current trope theoretical account of relational tropes, namely, the relata specific view leaves relational inherence (a relational trope relating two or more entities) primitive. This article presents the first trope theoretical analysis of relational inherence by generalizing the trope theoretical analysis of inherence to relational tropes. The analysis reduces the holding of relational inherence to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43. Why Realists Need Tropes.Markku Keinänen, Jani Hakkarainen & Antti Keskinen - 2016 - Metaphysica 17 (1):69-85.
  We argue that if one wishes to be a realist, one should adopt a Neo-Aristotelian ontology involving tropes instead of a Russellian ontology of property universals and objects. Either Russellian realists should adopt the relata-specific relational tropes of instantiation instead of facts, or convert to Neo-Aristotelian realism with monadic tropes. Regarding Neo-Aristotelian realism, we have two novel points why it fares better than Russellian realism. Instantiation of property universals by tropes and characterization or inherence between tropes and objects are more (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 44. Lowe’s Eliminativism about Relations and the Analysis of Relational Inherence.Markku Keinänen - 2022 - In Mirosław Szatkowski (ed.), E. J. Lowe and Ontology. New York, NY: Routledge. pp. 105-122.
  Contrary to widely shared opinion in analytic metaphysics, E.J. Lowe argues against the existence of relations in his posthumously published paper There are probably no relations (2016). In this article, I assess Lowe’s eliminativist strategy, which aims to show that all contingent “relational facts” have a monadic foundation in modes characterizing objects. Second, I present two difficult ontological problems supporting eliminativism about relations. Against eliminativism, metaphysicians of science have argued that relations might well be needed in the best a posteriori (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Persistence of Simple Substances.Markku Keinänen & Jani Hakkarainen - 2010 - Metaphysica 11 (2):119-135.
  In this paper, we argue for a novel three-dimensionalist solution to the problem of persistence, i.e. cross-temporal identity. We restrict the discussion of persistence to simple substances, which do not have other substances as their parts. The account of simple substances employed in the paper is a trope-nominalist strong nuclear theory, which develops Peter Simons' trope nominalism. Regarding the distinction between three dimensionalism and four dimensionalism, we follow Michael Della Rocca's formulation, in which 3D explains persistence in virtue of same (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 46. Trooppiteoriat ja relaatiossa olemisen analyysi.Markku Keinänen - 2018 - Ajatus 75 (1):121-150.
  Trope theories aim to eschew the primitive dichotomy between characterising (properties, relations) and characterized entities (objects). This article (in Finnish) presents a new trope theoretical analysis of relational inherence as the best way out of the impasse created by the alleged necessity to choose between an eliminativist and a primitivist ("relata-specific") view about relations in trope theory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. There Are no Module or Modifier Tropes.Markku Keinänen - manuscript
  According to Robert K. Garcia, trope theories divide into two distinct groups based on the type of tropes (module or modifier) assumed. Although left unnoticed by many trope theorists, Garcia claims that the module/modifier distinction has important consequences regarding the ontological merits of the different trope theories. In this article, I argue that Garcia’s distinction between module and modifier tropes fails to provide any correct or informative classification of trope theories: Garcia’s distinction is based on assumptions and primitive notions trope (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Seppo Albert Kivinen universaalien identiteetti- ja eksistenssiehdoista.Markku Keinänen - 2022 - Ajatus 79: 53-71.
  This article (in Finnish) discusses Seppo Albert Kivinen's (1933-2021) views on identity and existence conditions of universals. Moreover, the article puts the views to larger context.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Tahko metafysiikan ja tieteen suhteesta.Markku Keinänen - 2016 - Ajatus 73:255-267.
  [A comment paper on Tuomas Tahko's book An Introduction to Metametaphysics (CUP, 2016).] Pyrin tässä artikkelissa selvittämään, missä määrin Tuomas Tahkon kirjan An Introduction to Metametaphysics luvussa 9 esittämä käsitys tieteen ja metafysiikan suhteesta tuo selvyyttä metafysiikan luonteeseen itsenäisenä tutkimusalana. Analyyttinen metafysiikka on joutunut viimeisten viidentoista vuoden aikana kasvavan kritiikin kohteeksi. James Ladymanin (2012) mukaan viime aikoina suosittu käsitys metafyysisen teorian valinnasta teoreettisten hyveiden perusteella kohtaa niin sanotun vahvan globaalin alimääräytyneisyyden ongelman. Tahko pyrkii vastaamaan näihin huoliin esittämällä synteesiin E.J. Lowen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Kind Instantiation and Kind Change - A Problem for Four-Category Ontology.Markku Keinänen & Jani Hakkarainen - 2017 - Studia Neoaristotelica 14 (2):139-165.
  In Lowe’s Four-Category Ontology, instantiation is a basic formal ontological relation between particulars (objects, modes) and their kinds (kinds, attributes). Therefore, instantiation must be considered as a metaphysically necessary relation, which also rules out the metaphysical possibility of kind change. Nevertheless, according to Lowe, objects obtain their identity conditions in a more general level than specific natural kinds, which allows for kind change. There also seems to be actual examples of kind change. The advocate of Four-Category Ontology is obliged to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 70