View topic on PhilPapers for more information
Related categories

24 found
Order:
More results on PhilPapers
 1. What is Spoken of When We Speak About Being.Niel Bezrookove - manuscript
  τὰ ὄντα ἰέναι τε πάντα καὶ μένειν οὐδέν: Another look at being, asking what a interlocutor means to show by saying they feel themselves to be something. An ambiguity of the verb "to be" is disambiguated to reveal that it can be meant to show what something is and a process of being something. The relationship between being and essence is made by describing engagement through the encounter, giving us a non-exhaustive account of something's essence. Practice is then understood as (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Public Health, Political Solidarity, and the Ethics of Orientation Ascriptions.Matthew Andler - forthcoming - Ergo.
  How ought we socially to categorize individuals with respect to sexual orientation? In this paper, I engage with philosophical work on the foundations of political solidarity as well as public health research on the treatment and prevention of HIV/AIDS in order to develop a categorization scheme conducive to the normatively important aims of LGBTQIA+ social movements.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Preaching to the Choir: Rhetoric and Identity in a Polarized Age.Samuel Bagg & Rob Goodman - forthcoming - Journal of Politics.
  How might discourse generate political change? So far, democratic theorists have focused largely on how deliberative exchanges might shift political opinion. Responding to empirical research that casts doubt on the generalizability of deliberative mechanisms outside of carefully designed forums, this essay seeks to broaden the scope of discourse theory by considering speech that addresses participants’ identities instead. More specifically, we ask what may be learned about identity-oriented discourse by examining the practice of religious preaching. As we demonstrate, scholars of homiletics—the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Assessor Relative Conativism.Kristie Miller - forthcoming - Journal of the American Philosophical Association:1-20.
  According to conventionalist or conativist views about personal-identity, utterances of personal-identity sentences express propositions that are, in part, made true by the conative attitudes of relevant persons-stages. In this paper I introduce assessor relative conativism: the view that a personal-identity proposition can be true when evaluated at one person-stage’s context and false when evaluated at another person-stage’s context, because person-stages have different patterns of conative attitudes. I present several reasons to embrace assessor relative conativism over its more familiar realiser relative (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Religion as a Social Identity Buffer: Exploring the National, Ethnic, and Religious Identities of Sub-Saharan African Christian Immigrants in Europe.Patricia Eunice Miraflores - forthcoming - Euroculture Consortium.
  Social integration was theorized to be a ‘secularizing’ process for immigrants in Western Europe. Assuming that immigrants adapt to new social environments by complying with the mainstream culture of their receiving countries, immigrant religiosity is expected to decline as they assimilate in societies where secular norms prevail. Alternatively, religion could be a coping mechanism for immigrants who struggle to assimilate in their receiving countries. ‘Buffer’ theories of religion suggest that religious identity could be interchangeable with ethnicity and nationality to mitigate (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Moral Topography of Memory, Time Control and Accumulation of Identity.Piotr Machura - 2022 - Studia Philosophica Wratislaviensia 17 (1):27-44.
  The aim of this paper is to analyze the basis for the moral obligation to remember. As the moral relation to the past is primarily a matter of shared identity, the kind of obligation in question splits into two related issues, namely, that of political, state-oriented and state-organized memory on which the political identity rests and that of memory labour grounded in social identities based in shared, time-extended projects. Drawing upon tensions between these two, I discuss time control and the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Discurso Social & Reformulación Identitaria.J. Aparicio de Soto, F. Lain, S. Cornejo & P. Mallegas - 2021 - Revista Pensamiento Académico 4 (1):44-58; DOI: 10.33264/rpa.202101.
  Using semi-structured interviews and an analytic approach based on the grounded theory, this research took on constructing an understanding of the socio-emotional relevance, and the meaning that a group of elder participants of CIAM «Lucía Salas Romo» of Quilicura (Santiago, Chile) ascribe to social discourses regarding aging. Findings showed that, mobilizing the semantic dissonance between what society promotes and the effective opportunities it allows for the elderly, there are two crucial components of the social discourse: social injustice and fear of (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Individuals in the Social Lifeworld: A Social Philosophy of Heidegger’s Dasein.Douglas Giles - 2021 - R. R. Bowker.
  Individuals in the Social Lifeworld is an analysis of Dasein’s Being-in-the-world by asking how an individual Dasein (a person) interacts with their fellow Dasein (other people). Acknowledging that mineness is fundamental to Dasein, the book’s analysis uncovers Being-sphere as the existential place of Dasein that is formed through a person’s interactions with and involvements with the world. Being-sphere does not express any form of idealism but is an acknowledgment of what Being-in-the-world means for perception and individual responses to the world. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Loneliness and the Emotional Experience of Absence.Tom Roberts & Joel Krueger - 2021 - Southern Journal of Philosophy 59 (2):185-204.
  In this paper, we develop an analysis of the structure and content of loneliness. We argue that this is an emotion of absence-an affective state in which certain social goods are regarded as out of reach for the subject of experience. By surveying the range of social goods that appear to be missing from the lonely person's perspective, we see what it is that can make this emotional condition so subjectively awful for those who undergo it, including the profound sense (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 10. Spinoza, Religion and Recognition.Ericka Tucker - 2019 - In Maijastina Kahlos, Heikki J. Koskinen & Ritva Palmén (eds.), Reflections on Recognition: Contemporary and Historical Studies. New York, NY, USA: Routledge. pp. 219-231.
  In the pre-history of the concept of recognition Spinoza’s social philosophy deserves a special place. Although we rarely think of Spinoza as a social philosopher, Spinoza understood well the ways in which individual subjectivity is shaped by the social forces. I will argue that Spinoza offers a mechanism to understand the way in which recognition works, in order to untangle the web of affect, desire and ideas, which support the recognitions and misrecognitions at the foundation of social life. Spinoza sets (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Transfer of Personality to Synthetic Human ("Mind Uploading") and the Social Construction of Identity.John Danaher & Sim Bamford - 2017 - Journal of Consciousness Studies 24 (11-12):6-30.
  Humans have long wondered whether they can survive the death of their physical bodies. Some people now look to technology as a means by which this might occur, using terms such 'whole brain emulation', 'mind uploading', and 'substrate independent minds' to describe a set of hypothetical procedures for transferring or emulating the functioning of a human mind on a synthetic substrate. There has been much debate about the philosophical implications of such procedures for personal survival. Most participants to that debate (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12. Гуманітарні стратегії «донбасизації» України.Ruslana Demchuk - 2017 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 191:18-25.
  У дослідженні на прикладі Донбаського регіону проаналізовано феномен регіональної ідентичності, яка моделюється на прорадянській «класовій» ідеології; йдеться про експансію її носіїв, щодо підпорядкування гуманітарного простору України. Політичні та медійні міфи, що є технологічними маніпуляціями, зумовлюють тривалий процес сепарації Донбасу. Нині, зокрема внаслідок російської агресії, щодо майбутнього регіону є повна невизначеність, проте його адаптація у межах України можлива лише за умов деіндустріалізації та деконструкції технологічної/антиукраїнської міфології.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. What Is Sexual Orientation?Robin A. Dembroff - 2016 - Philosophers' Imprint 16.
  Ordinary discourse is filled with discussions about ‘sexual orientation’. This discourse might suggest a common understanding of what sexual orientation is. But even a cursory search turns up vastly differing, conflicting, and sometimes ethically troubling characterizations of sexual orientation. The conceptual jumble surrounding sexual orientation suggests that the topic is overripe for philosophical exploration. This paper lays the groundwork for such an exploration. In it, I offer an account of sexual orientation – called ‘Bidimensional Dispositionalism’ – according to which sexual (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 14. Contextos Abstractos, Escenas & Poesía.J. Aparicio de Soto - 2015 - ISBN: 978-1-326-51369-6. North Carolina, USA: Lulu Press Incorporated.
  Critical view of images regarding how we usually see, understand, and how we experience, outlining analytical alternatives inviting to investigate philosophically around the socioeconomic ordering, speech, religion, science and democracy, among others. More than laying down each one of the difficulties inherent to every ontological sphere, the book looks at how we usually construct speech and realities to board them (ISBN: 978-1-326-51369-6).
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Born That Way? The Metaphysics of Queer Liberation.Maren Behrensen - 2013 - APA Newsletter on Philosophy and Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Issues 12 (2):2-7.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. El mestizaje en el Tepeyac y la construcción discursiva de una hierofanía en el comienzo del despertar colonial.Alberto Guerrero Velázquez - 2013 - Espaço E Cultura 1 (34):151-172.
  El presente artículo analiza el fenómeno del mestizaje cultural que se da alrededor de la creación de la Virgen de Guadalupe. Se propone que la resignificación que se dio en torno al cerro del Tepeyac, donde originalmente se adoraba a Tonantzin, constituye un evento de creación de sentidos que se da en el contexto del mestizaje, y que incorpora la construcción discursiva de la hierofanía en torno a tres elementos: el objeto sagrado, el lugar del culto y el ritual de (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The Philosophy of Autism.Jami L. Anderson & Simon Cushing (eds.) - 2012 - Rowman & Littlefield Publishers.
  This book examines autism from the tradition of analytic philosophy, working from the premise that Autism Spectrum Disorders raise interesting philosophical questions that need to be and can be addressed in a manner that is clear, jargon-free, and accessible. The goal of the original essays in this book is to provide a philosophically rich analysis of issues raised by autism and to afford dignity and respect to those impacted by autism by placing it at the center of the discussion.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. The Metaphysics of Sex and Gender.Ásta Kristjana Sveinsdóttir - 2011 - In Charlotte Witt (ed.), Feminist Metaphysics. Springer. pp. 47--65.
  In this chapter I offer an interpretation of Judith Butler’s metaphysics of sex and gender and situate it in the ontological landscape alongside what has long been the received view of sex and gender in the English speaking world, which owes its inspiration to the works of Simone de Beauvoir. I then offer a critique of Butler’s view, as interpreted, and subsequently an original account of sex and gender, according to which both are constructed—or conferred, as I would put it— (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 19. Am I Who I Say I Am? Social Identities and Identification.Nathan Placencia - 2010 - Social Theory and Practice 36 (4):643-660.
  This paper further elucidates our understanding of social identities. Some theorists have argued that we identify with our social statuses when we self-consciously adopt them as our own. This paper argues against this view and instead suggests that we identify with our social statuses when we care about them. Moreover, it theorizes care as a kind of emotional attunement to our social statuses that sometimes operates below the surface of self-reflective awareness.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Review: Identität und Gemeinschaft. Neuere Beiträge zur Ontologie des Sozialen. [REVIEW]Ludger Jansen - 2005 - Zeitschrift für Philosophische Forschung 59 (3):444 - 458.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ulf Hedetoft, Mette Hjort (Hgg.), The Postnational Self. Belonging and Identity. [REVIEW]Ludger Jansen - 2004 - Meta­Psychology 7.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Formation of the Self. Nietzsche and Complexity.Paul Cilliers, Tanya de Villiers & Vasti Roodt - 2002 - South African Journal of Philosophy 21 (1):1-17.
  The purpose of this article is to examine the relationship between the formation of the self and the worldly horizon within which this self achieves its meaning. Our inquiry takes place from two perspectives: the first derived from the Nietzschean analysis of how one becomes what one is; the other from current developments in complexity theory. This two-angled approach opens up different, yet related dimensions of a non-essentialist understanding of the self that is none the less neither arbitrary nor deterministic. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23. Self-Consciousness and Intersubjectivity.Heikki Ikäheimo - 2000 - University of Jyväskylä Press.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Goffman: La realidad como expectativa autocumplida y el teatro de la interioridad (Goffman: Reality as self-fulfilling expectation and the theatre of interiority).José Angel García Landa -
  A critical exposition, in Spanish, of Erving Goffman's theories on the semiotic organization of social reality and on the structure of subjectivity and subjective experience (two sides of the same coin) through a detailed analysis of the conclusion to Frame Analysis (1974). Goffman's insights into the interactional nature of subjectivity are related to other theorists' conceptions of the role of reflexivity in perception, consciousness and the structuring of semiotic artifacts (language, narrative, art).
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark