View topic on PhilPapers for more information
Related categories

24 found
Order:
More results on PhilPapers
 1. added 2020-04-26
  Καλώς ήλθατε στην Κόλαση στη Γη: Μωρά, Κλιματική Αλλαγή, Bitcoin, Καρτέλ, Κίνα, Δημοκρατία, Ποικιλομορφία, Δυσγενική, Ισότητα, Χάκερ, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ισλάμ, Φιλελευθερισμός, Ευημερία, Ιστός, Χάος, Πείνα, Ασθένειες, Βία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Πόλεμος.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Αμερική και ο κόσμος βρίσκονται στη διαδικασία της κατάρρευσης από την υπερβολική αύξηση του πληθυσμού, το μεγαλύτερο μέρος της για τον τελευταίο αιώνα και τώρα όλα αυτά οφείλεται στον 3ο κόσμο ανθρώπους. Η κατανάλωση πόρων και η προσθήκη ενός ή δύο δισεκατομμυρίων επιπλέον περίπου 2100 θα καταρρεύσουν τον βιομηχανικό πολιτισμό και θα επιφέρουν την πείνα, τις ασθένειες, τη βία και τον πόλεμο σε μια συγκλονιστική κλίμακα. Δισεκατομμύρια θα πεθάνουν και ο πυρηνικός πόλεμος είναι όλα, αλλά βέβαιος. Στην Αμερική αυτό επιταχύνεται (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-04-19
  欢迎来到地球上的地狱 婴儿,气候变化,比特币,卡特尔,中国,民主,多样性,养成基因,平等,黑客,人权,伊斯兰教,自由主义,繁荣,网络,混乱。饥饿,疾病,暴力,人工智能,战争.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  美国和世界正处于人口过度增长的崩溃过程中,大部分都发生在上个世纪,现在这一切都是由于第三世界人民造成的。资源消耗和增加10亿至2100亿美元,将使工业文明崩溃,并造成饥饿、疾病、暴力和战争。" ;数十亿人将死去,核战争几乎可以肯定。在美国,大规模移民和移民再生产,加上民主带来的滥用,大大加速了这一速度。堕落的人性无情地把民主和多样性的梦想变成犯罪和贫穷的噩梦。崩溃的根本原因是我们天生的心理无 法适应现代世界,这导致人们把不相关的人当作他们有共同的兴趣对待。再加上对基本生物学和心理的无知,导致部分受教育者的社会工程妄想,他们控制着民主社会。很少有人明白,如果你帮助一个人,你伤害了别人——没有 免费的午餐,任何人消费的每一件物品都会破坏地球,无法修复。因此,世界各地的社会政策都是不可持续的,如果不严格控制自私,所有社会都会陷入无政府状态或独裁。如果不立即作出戏剧性改变,就没有希望阻止美国或任 何遵循民主制度的国家的崩溃。因此,我的文章"民主自杀"。 现在很清楚,统治中国的七个社会道路正在赢得第三次世界大战,所以我关于他们的结论性文章。唯一更大的威胁是人工智能,我简要地评论。 我们一切的关键是生物学,而正是它所忽视它,导致数百万聪明受过教育的人,如奥巴马,乔姆斯基,克林顿,民主党和教皇支持自杀的乌托邦理想,无情地直接导致地球上的地狱。 正如W指出的,我们眼前最难看的就是什么。 我们生活在有意识的议事语言系统2的世界里,但它是无意识的,自动反射系统1的规则。这是西尔的《现象幻象》(TPI)、平克的《空白石板》和《图比》和《科斯米德的标准社会科学模型》中描述的普遍失明的根源。 第一组文章试图让我们了解我们是如何合理摆脱理论错觉的。在接下来的三个组中,我评论了阻碍可持续世界的三个主要错觉——技术、宗教和政治(合作团体)。人们相信社会可以由他们拯救,所以我在书的其余部分提供一些 建议,为什么这不太可能通过短篇文章和评论最近出版的著名作家的书。 另一节描述了宗教错觉——有一些超级力量会拯救我们。 下一节将数字错觉描述为将系统2的语言游戏与系统1的自动化混为一谈,因此无法区分生物机器(即人)和其他种类的机器(即计算机)。 其他数字错觉是,我们将从系统1的纯邪恶(自私)由计算机/AI/机器人/纳米技术/基因工程由系统2创建。 没有免费午餐校长告诉我们,将有严重,甚至致命的后果。 最后一节描述了"一个幸福家庭"的幻想,即我们被选中与大家合作,如果我们只是正确管理事情(政治的可能性),民主、多样性和平等等异想天意将引导我们进入乌托邦。 再次,没有免费午餐原则应该警告我们,它不能是真实的,我们看到整个历史和整个当代世界,没有严格的控制,自私和愚蠢占上风,并很快摧毁任何国家,拥抱这些妄想。此外,猴子的头脑大大折扣的未来,所以我们合作出售 我们的后代的遗产为临时舒适,大大加剧了问题。 .
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2020-04-17
  21世纪的自杀性乌托邦妄想: 哲学,人性与文明的崩溃.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  美国和世界正处于人口过度增长的崩溃过程中,大部分都发生在上个世纪,现在这一切都是由于第三世界人民造成的。资源消耗和增加10亿至2100亿美元,将使工业文明崩溃,并造成饥饿、疾病、暴力和战争。" ;数十亿人将死去,核战争几乎可以肯定。在美国,大规模移民和移民再生产,加上民主带来的滥用,大大加速了这一速度。堕落的人性无情地把民主和多样性的梦想变成犯罪和贫穷的噩梦。崩溃的根本原因是我们天生的心理无 法适应现代世界,这导致人们把不相关的人当作他们有共同的兴趣对待。再加上对基本生物学和心理的无知,导致部分受教育者的社会工程妄想,他们控制着民主社会。很少有人明白,如果你帮助一个人,你伤害了别人——没有 免费的午餐,任何人消费的每一件物品都会破坏地球,无法修复。因此,世界各地的社会政策都是不可持续的,如果不严格控制自私,所有社会都会陷入无政府状态或独裁。如果不立即作出戏剧性改变,就没有希望阻止美国或任 何遵循民主制度的国家的崩溃。因此,我的文章"民主自杀"。 现在很清楚,统治中国的七个社会道路正在赢得第三次世界大战,所以我关于他们的结论性文章。唯一更大的威胁是人工智能,我简要地评论。 我们一切的关键是生物学,而正是它所忽视它,导致数百万聪明受过教育的人,如奥巴马,乔姆斯基,克林顿,民主党和教皇支持自杀的乌托邦理想,无情地直接导致地球上的地狱。 正如W指出的,我们眼前最难看的就是什么。 我们生活在有意识的议事语言系统2的世界里,但它是无意识的,自动反射系统1的规则。这是西尔的《现象幻象》(TPI)、平克的《空白石板》和《图比》和《科斯米德的标准社会科学模型》中描述的普遍失明的根源。 第一组文章试图让我们了解我们是如何合理摆脱理论错觉的。在接下来的三个组中,我评论了阻碍可持续世界的三个主要错觉——技术、宗教和政治(合作团体)。人们相信社会可以由他们拯救,所以我在书的其余部分提供一些 建议,为什么这不太可能通过短篇文章和评论最近出版的著名作家的书。 另一节描述了宗教错觉——有一些超级力量会拯救我们。 下一节将数字错觉描述为将系统2的语言游戏与系统1的自动化混为一谈,因此无法区分生物机器(即人)和其他种类的机器(即计算机)。 其他数字错觉是,我们将从系统1的纯邪恶(自私)由计算机/AI/机器人/纳米技术/基因工程由系统2创建。 没有免费午餐校长告诉我们,将有严重,甚至致命的后果。 最后一节描述了"一个幸福家庭"的幻想,即我们被选中与大家合作,如果我们只是正确管理事情(政治的可能性),民主、多样性和平等等异想天意将引导我们进入乌托邦。 再次,没有免费午餐原则应该警告我们,它不能是真实的,我们看到整个历史和整个当代世界,没有严格的控制,自私和愚蠢占上风,并很快摧毁任何国家,拥抱这些妄想。此外,猴子的头脑大大折扣的未来,所以我们合作出售 我们的后代的遗产为临时舒适,大大加剧了问题。 .
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2020-04-02
  21 वीं सदी में आत्मघाती यूटोपियाई भ्रम दर्शन, मानव प्रकृति और सभ्यता का पतन लेख और समीक्षाएं 2006-2019 5वीं संस्करण.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Tवह लेख के पहले समूह के लिए हम कैसे व्यवहार है कि काफी सैद्धांतिक भ्रम से मुक्त है में कुछ अंतर्दृष्टि देने का प्रयास. अगले तीन समूहों में मैं एक स्थायी दुनिया को रोकने के प्रमुख भ्रम के तीन पर टिप्पणी - प्रौद्योगिकी, धर्म और pol(सहकारी समूह)। लोगों का मानना है कि समाज उनके द्वारा बचाया जा सकता है, तो मैं क्यों यह छोटे लेख और प्रसिद्ध लेखकों द्वारा हाल ही में पुस्तकों की समीक्षा के माध्यम से संभावना नहीं है (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2020-01-22
  Suicidio por la Democracia - un Obituario para América y el Mundo 5ª Edición.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Estados Unidos y el mundo están en el proceso de colapso de un crecimiento excesivo de la población, la mayoría de ella para el siglo pasado, y ahora todo ello, debido a la gente del 3ª mundo. El consumo de recursos y la adición de 4 mil millones más ca. 2100 colapsarán la civilización industrial y traerán hambre, enfermedad, violencia y guerra a una escala asombrosa. La tierra pierde al menos el 1% de su suelo vegetal cada año, por lo (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2020-01-22
  Altruismo, Jesús y el Fin del Mundo - Artículos y Reseñas 2006-2020.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  La predisposición genética a ayudar a nuestros parientes cercanos ("altruismo"), que era vital para la supervivencia en nuestros antepasados en las llanuras de Africa de cenas de miles a decenas de millones de años atrás, es un defecto fatal en un mundo superpoblado donde nuestros vecinos ya no están estrechamente relacionados y están involucrados en una lucha de vida o muerte por la supervivencia. Me he referido a esto como "El gran delirio de la familia feliz" y es fundamental para (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2020-01-22
  Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 - La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019 5ª edicion.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  El primer grupo de artículos intenta dar una idea de cómo nos comportamos que está razonablemente libre de delirios teóricos. En los siguientes tres grupos, comento tres de las principales ilusiones que impiden un mundo sostenible: la tecnología, la religión y la política (grupos cooperativos). La gente cree que la sociedad puede ser salvada por ellos, por lo que ofrezco algunas sugerencias en el resto del libro en cuanto a por qué esto es poco probable a través de artículos cortos (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2019-12-28
  Suicídio pela Democracia- um Obituário para a América e o Mundo (revisao 2020).Michael Richard Starks - 2019 - In Delírios Utópicos Suicidas no Século XXI Filosofia, Natureza Humana e o Colapso da Civilization- Artigos e Comentários 2006-2019 5ª edição. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 284-332.
  America and the world are in the process of collapse from excessive population growth, most of it for the last century, and now all of it, due to 3rd world people. Consumption of resources and the addition of 4 billion more ca. 2100 will collapse industrial civilization and bring about starvation, disease, violence and war on a staggering scale. The earth loses at least 1% of its topsoil every year, so as it nears 2100, most of its food growing capacity (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2019-12-28
  Como os sete sociopatas que governam China estão ganhando a guerra de mundo três e três maneiras de pará-los.Michael Richard Starks - 2019 - In Delírios Utópicos Suicidas no Século XXI Filosofia, Natureza Humana e o Colapso da Civilization- Artigos e Comentários 2006-2019 5ª edição. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 333-340.
  A primeira coisa que nós devemos manter na mente é que ao dizer que China diz isto ou China faz aquele, nós não estamos falando do povo chinês, mas dos sociopatas que controlam de CCP (partido comunista chinês, isto é, os sete assassinos seriais sociopata Senile (SSSSK) do Comitê ereto do CCP ou dos 25 membros do Politburo. Eu assisti recentemente alguns programas típicos esquerdistas de notícias falsas (praticamente o único tipo pode encontrar na mídia, ou seja, quase tudo agora-ou (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2019-12-25
  A supressão transitória dos piores demônios da nossa natureza — uma revisão de Steven Pinker ' os melhores anjos da nossa natureza: por que a violência declinou ' (‘The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined’) (2012)(revisão revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delírios Utópicos Suicidas no Século XXI Filosofia, Natureza Humana e o Colapso da Civilization- Artigos e Comentários 2006-2019 5ª edição. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 242-246.
  Este não é um livro perfeito, mas é único, e se você desnatado o primeiro 400 ou assim páginas, o último 300 (de alguns 700) são uma tentativa muito boa para aplicar o que é conhecido sobre o comportamento de mudanças sociais na violência e maneiras ao longo do tempo. O tema básico é: como o nosso controle genético e limitar a mudança social? Surpreendentemente, ele não descreve a natureza da seleção de parentes (aptidão inclusiva), o que explica grande parte (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2019-12-07
  La supresión transitoria de los peores demonios de nuestra naturaleza-una revisión de ' Los Mejores Angeles de Nuestro Naturaleza: por qué la violencia ha disminuido ' (The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined’ (2012)(revisión revisada 2019).Michael Richard Starks - 2019 - In Delirios Utópicos Suicidas en el Siglo 21 La filosofía, la naturaleza humana y el colapso de la civilización Artículos y reseñas 2006-2019 4a Edición. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 339-343.
  Este no es un libro perfecto, pero es único, y si usted hojean las primeras 400 o así páginas, el último 300 (de unos 700) son un buen intento de aplicar lo que se sabe sobre el comportamiento a los cambios sociales en la violencia y las costumbres con el tiempo. El tema básico es: ¿Cómo controla y limita el cambio social nuestra genética? Sorprendentemente, no puede describir la naturaleza de la selección de parientes (aptitud inclusiva) que explica gran parte (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2019-09-02
  कैसे सात Socipaths जो चीन शासन कर रहे हैं विश्व युद्ध तीन और तीन तरीके उन्हें रोकने के लिए जीत रहे हैं.Michael Richard Starks - 2019 - In लोकतंत्र द्वारा आत्महत्या अमेरिका और दुनिया के लिए एक प्रसूति. Las Vegas, NV USA: Reality Press. pp. 61-70.
  पहली बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब यह कहना है कि चीन यह कहता है या चीन ऐसा करता है, तो हम चीनी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन सोशियोपैथों की जो सीसीपी को नियंत्रित करते हैं - चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, अर्थात, सात सेनेले सोसाइपैथिक सीरियल किलर (एसएसएसएसके) के सीसीपी की स्थायी समिति या पोलितब्यूरो आदि के 25 सदस्य। -/- WW3 और कुल प्रभुत्व के लिए सीसीपी की योजना चीनी सरकार के प्रकाशनों और भाषणों में (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. added 2019-06-13
  Конструювання російського пропагандистського сюжету про «поїзд дружби».Kateryna Boguslavska - 2018 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 1:29-34.
  У статті здійснено спробу простежити генеалогію російського пропагандистського сюжету про «поїзд дружби» від інформаційного приводу до фейкової новини та від фейкової новини до сталої частини канону, послуговуючись яким, російська пропаганда говорить про анексію Криму. За допомогою понять інтеграційної та агітаційної пропаганди Жака Еллюля проаналізовано, у чому саме полягає пропагандистський потенціал цього сюжету. Досліджено, яким чином кінематограф перетворив фейкову новину, покликану налякати та мобілізувати населення, на стійкий пропагандистський сюжет зі сталим набором елементів. Оцінено перспективи його подальшого використання російською владою при спробах (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2019-03-04
  An Analysis of Guerilla Warfare: From Clausewitz to T.E. Lawrence.Dominic Cassella - manuscript
  This paper attempts to understand the nature of guerrilla warfare as taught by T.E. Lawrence in light of Clausewitz and Liddell Hart.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. added 2018-07-30
  Afterwar. Healing the Moral Wounds of Our Soldiers. [REVIEW]Nancy J. Matchett - 2016 - Philosophical Practice: Journal of the American Philosophical Practitioners Association 11 (1):1735-39.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. added 2018-03-30
  Rumsfeld's Known Unknowns: The Graying of Terror(Ism) and Dark Terror.Rory J. Conces - 2014 - Bosnia Daily (3263):10-11.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. added 2017-11-24
  The Permissibility of Aiding and Abetting Unjust Wars.Saba Bazargan - 2011 - Journal of Moral Philosophy 8 (4):513-529.
  Common sense suggests that if a war is unjust, then there is a strong moral reason not to contribute to it. I argue that this presumption is mistaken. It can be permissible to contribute to an unjust war because, in general, whether it is permissible to perform an act often depends on the alternatives available to the actor. The relevant alternatives available to a government waging a war differ systematically from the relevant alternatives available to individuals in a position to (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. added 2017-10-02
  Military-Industrial Complex.Edmund Byrne - 2017 - Encyclopedia of Business and Professional Ethics.
  The military-industrial complex (MIC) refers to a self-sustaining politico-economic system that perpetuates profitability in military supplies industries, de facto in multiple countries but primarily in the USA. It is made up of competing and/or collaborating entities -- the maintenance of which is on the whole financially advantageous to all concerned. The complex business objectives sought by participants are fostered in part by exalting technical possibilities but also in part by spreading fear as to dangers that are imminent and can be (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. added 2016-12-22
  Philosophy of Global Security.Vihren Bouzov - 2015 - In Ioan-Alexandru Tofan Mihai-Dan Chiţoiu (ed.), Proceedings of the International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues” – Philosophy and Other Humanities. pp. 43-51.
  We are living in an imbalanced and insecure world. It is torn by violent conflicts on a global scale: between the West and the East, between rich and poor countries, between Christianity and Islam, between the Great Forces and naughty countries, between a global capitalist elite and workers and between the global democratic community and global terrorism. An optimistic thesis will be grounded asserting that varied cultures and civilizations can solve all existing problems and contradictions peacefully and can carry out (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. added 2016-04-26
  Assembling an Army: Considerations for Just War Theory.Nathan P. Stout - 2016 - Journal of Global Ethics 12 (2):204-221.
  ABSTRACTThe aim of this paper is to draw attention to an issue which has been largely overlooked in contemporary just war theory – namely the impact that the conditions under which an army is assembled are liable to have on the judgments that are made with respect to traditional principles of jus ad bellum and jus in bello. I argue that the way in which an army is assembled can significantly alter judgments regarding the justice of a war. In doing (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2015-04-14
  'You Have Been in Afghanistan, I Perceive': Demonic Agency in Augustine.Seamus O'Neill - 2011 - Dionysius 29:9-27.
  This paper examines demonic agency and epistemology in the thought of Augustine. When Augustine claims that demons can “work miracles,” he means this in a specific sense: the actions and intelligence of demons are only miraculous from the standpoint of humans, whose powers of perception and action are limited in relation to those of demons. The character of demons’ bodies and the length of their lives provide abilities beyond what humans possess, but, as natural, created beings, demons adhere to the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2014-03-27
  Moral Autonomy in Australian Legislation and Military Doctrine.Richard Adams - 2013 - Ethics and Global Politics 6 (3):135-154.
  "Australian legislation and military doctrine stipulate that soldiers ‘subjugate their will’ to" "government, and fight in any war the government declares. Neither legislation nor doctrine enables the conscience of soldiers. Together, provisions of legislation and doctrine seem to take soldiers for granted. And, rather than strengthening the military instrument, the convention of legislation and doctrine seems to weaken the democratic foundations upon which the military may be shaped as a force for justice. Denied liberty of their conscience, soldiers are denied (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. added 2014-01-06
  Virtue Ethics in the Military.Peter Olsthoorn - 2014 - In Stan van Hooft (ed.), The Handbook of Virtue Ethics. Acumen Publishing. pp. 365-374.
  In addition to the traditional reliance on rules and codes in regulating the conduct of military personnel, most of today’s militaries put their money on character building in trying to make their soldiers virtuous. Especially in recent years it has time and again been argued that virtue ethics, with its emphasis on character building, provides a better basis for military ethics than deontological ethics or utilitarian ethics. Although virtue ethics comes in many varieties these days, in many texts on military (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2011-06-27
  Epistemologies of Discomfort: What Military-Family Anti-War Activists Can Teach Us About Knowledge of Violence.Shari Stone-Mediatore - 2010 - Studies in Social Justice 4 (1):25-45.
  This paper examines the particular relevance of feminist critiques of epistemic authority in contexts of institutionalized violence. Reading feminist criticism of “experts” together with theorists of institutionalized violence, Stone-Mediatore argues that typical expert modes of thinking are incapable of rigorous knowledge of institutionalized violence because such knowledge requires a distinctive kind of thinking-within-discomfort for which conventionally trained experts are ill-suited. The author demonstrates the limitations of “expert” modes of thinking with reference to writings on the Iraq war by Michael Ignatieff (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation