Results for ' věda'

45 found
Order:
See also
Bibliography: Vedanta in Asian Philosophy
 1.  75
  Morálka, věda a morální věda.Tomáš Marvan - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):481-497.
  Studie recenzuje díla: Sam HARRIS, The Moral Landscape a Patricia Smith CHURCHLAND, Braintrust. Cílem recenzní stati je vyzdvihnout hlubokou shodu v naturalistickém pojetí etiky u obou autorů a upozornit na některé nedostatky jejich argumentace.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  99
  Věda, pseudověda a paravěda.Filip Tvrdý - 2020 - E-Logos 27 (2):4-17.
  Finding the demarcation criterion for the identification of scientific knowledge is the most important task of normative epistemology. Pseudoscience is not a harmless leisure activity, it can pose a danger to the functioning of liberal democratic societies and the well-being of their citizens. First, there is an outline of how to define science instrumentally without slipping into the detrimental heritage of conceptual essentialism. The second part is dedicated to Popper’s falsification criterion and the objections of its opponents, which eventually led (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  82
  Současnä Veda a metódy vedeckého poznaní. [REVIEW]Tomoszek Demjanczuk - 1985 - Filozofia 40 (1):101.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  94
  Věda jako příze, co se rozplétá. [REVIEW]Monika Špeldová - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):245-250.
  Recenze: Biagioli, Mario - Riskin, Jessica. Nature Engaged: Science in Practice from the Renaissance to the Present. New York: Palgrave Macmillan 2012, 301 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Věda, politika a problém dvou kultur: příspěvek k vnějším dějinám vzniku sociologie vědeckého poznání.Libor Benda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):181-209.
  Tématem studie je dosud neprobádaná oblast vnějších dějin vzniku sociologie vědeckého poznání. Jejím záměrem je analýza vnějších faktorů, které se podílely na vzniku této disciplíny, a to za účelem nalezení odpovědi na otázku, proč vznikla právě v sedmdesátých letech minulého století na Oddělení pro studium vědy při Edinburské univerzitě a právě v podobě tzv. silného programu sociologie vědění. Skrze postavu zakladatele edinburského Oddělení pro studium vědy C. H. Waddingtona se studie zaměřuje konkrétně na dvě epizody, a to na vznik politicky (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Věda jako „forma života“: kritérium demarkace jako praktický problém.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):429-452.
  Larry Laudan v článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy" a „pseudovědy", za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké" a „pseudovědecké" za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  54
  Věda jako morální volba. [REVIEW]Libor Benda - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):120-129.
  Recenze: Harry Collins & Robert Evans, Why Democracies Need Science. Cambridge: Polity Press 2017, viii + 194 pp.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  57
  Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice.Petr Specian - 2012 - Filozofia 67 (4):335-346.
  The paper deals with von Mises’ metaphysics and argues that his methodological dualism concerns only his epistemology. The framework of Mises´s ontology is materialistic monism. Although Mises strongly criticizes materialism, his critique does not concern metaphysical ontological materialism as long as it does not try to eliminate the specific method of the social sciences. In this sense Mises’ metaphysics is fully naturalistic – it does not include any “spiritual” agents and postulates a world consisting exclusively of elementary physical particles. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Teorie kulturní mezery: sociální věda a její publikum v díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna.Jan Balon - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):57-81.
  Článek se zaměřuje na teorie kulturní mezery, jež ve svém díle rozpracovali Thorstein Veblen a William F. Ogburn. Sleduje přitom zejména dva motivy: jak se v přístupech těchto autorů tematizuje vztah sociální vědy a jejího publika a jak je argument mezery využit k prosazování specifického pojetí „účelu“ sociální vědy. Je zde předvedeno, jak se ve dvou různých stylech psaní a ve dvou různých argumentačních strategiích v podstatě identická teorie proměňuje a současně zužitkovává k prosazení distinktivního pojetí sociální vědy. Veblenův klíčový (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Fondements des technologies de l’information d’après la philosophie systémiste de la réalité de Bunge.Roman Lukyanenko, Veda C. Storey & Oscar Pastor - 2022 - Mεtascience: Discours Général Scientifique 2:173-217.
  L’ontologie générale constitue un fondement théorique important pour l’analyse, la conception et le développement dans les technologies de l’information. L’ontologie est une branche de la philosophie qui étudie ce qui existe dans la réalité. Une ontologie largement utilisée dans les systèmes d’information, en particulier pour la modélisation conceptuelle, est l’ontologie BWW (Bunge-Wand-Weber), fondée sur les idées du philosophe et physicien Mario Bunge, telles que synthétisées par Wand et Weber. Cette ontologie a été élaborée à partir d’une ancienne version de la (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  80
  Foundations of Information Technology Based on Bunge’s Systemist Philosophy of Reality.Roman Lukyanenko, Veda C. Storey & Oscar Pastor - 2022 - Mεtascience: Scientific General Discourse 2:140-181.
  General ontology is a prominent theoretical foundation for information technology analysis, design, and development. Ontology is a branch of philosophy which studies what exists in reality. A widely used ontology in information systems, especially for conceptual modeling, is the BWW (Bunge–Wand–Weber), which is based on ideas of the philosopher and physicist Mario Bunge, as synthesized by Wand and Weber. The ontology was founded on an early subset of Bunge’s philosophy; however, many of Bunge’s ideas have evolved since then. An important (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Vědecká filosofie, světový názor a „Tiefsinn“: tři podoby filosofie v Husserlově článku Filosofie jako přísná věda.Aleš Novák - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):29-62.
  Fenomenologie není pouze specifická metoda filosofického zkoumání, ale též svébytná filosofická pozice. Husserl je znám a diskutován spíše jako autor právě zmíněné metody, ovšem ta přeci měla sloužit jakožto organon pro vytvoření samostatné filosofické nauky. Proto se bude v příspěvku věnovat pozornost Husserlovu chápání toho, co je to filosofie, a to v kontrastu proti dobově populárním filosofickým pozicím, jimiž byly naturalismus a filosofie světového názoru s jeho nejodpudivější podobou nazývanou Husserlem pejorativně „Tiefsinn“: důvtipná duchaplnost. Husserl zamýšlí odstranit oba zmíněné typy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Brandy, mravenci a mikroskop: experimentální věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. sacrificing sacrifice to self-sacrifice.D. Meyer Eric - 2017 - Existenz 11 (1):40-50.
  Abstract: Karl Jaspers describes The Axial Period (800-200 BCE) as a world-historical turning point in the spiritual evolution of the human species, characterized by the rise of Buddhism, Zoroastrianism, Pythagoreanism, and the Hebrew prophets, without precisely identifying what defines this world-historical period. What defines The Axial Period, I argue with Jaspers, is the sublimation of sacrifice, through which the sacrificial killing of domestic animals, characteristic of primitive religions, is sublimated into the self-sacrificial disciplines of prayer, meditation, and asceticism. This sublimation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  87
  Hans Albert a problém hodnotové neutrality vědy.Jitka Paitlová - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):381-396.
  Studie pojednává o analýze a navrhovaném řešení problému „hodnotové neutrality" vědy německým kritickým racionalistou Hansem Albertem. Především Albert odmítá dvě vyhrocené pozice: novopozitivistickou ignoraci hodnotících soudů i jejich existencialistickou adoraci. Naopak se prostřednictvím takzvaných přemosťovacích principů snaží překlenout propast mezi poznáním na jedné straně a rozhodnutím na straně druhé. V návaznosti na Maxe Webera uznává princip hodnotové neutrality ve vědě, ovšem pouze v oblasti jejího objektového jazyka, neboť věda jako technologický systém výpovědí má pouze informativní, nikoli normativní charakter. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. The concept of ‘transcendence’ in modern Western philosophy and in twentieth century Hindu thought.Ferdinando Sardella - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (1):93-106.
  ‘Transcendence’ has been a key subject of Western philosophy of religion and history of ideas. The meaning of transcendence, however, has changed over time. The article looks at some perspectives o ered by the nineteenth and the twentieth century Anglo‐American and con‐ tinental European philosophers of religion and presents their views in relation to the concept of transcendence formulated by the Bengali Hindu traditionalist Bhaktisiddhanta Sarasvati (1874–1937). The questions raised are what transcendence in the philosophy of religion is, how one (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17. भारतीय संस्कृति का उत्स : वैदिक वांडमय.डॉ आभा रानी - 2014 - SOCRATES 2 (1):6-11.
  This paper is a reflection of Indian culture and civilization in the lights of holy Vedas. The author in this paper considers the Holy Vedas as the origin of enriched and spiritual civilization of India. The Vedas ("knowledge") are a large body of texts originating in ancient India. Composed in Vedic Sanskrit, the texts constitute the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scriptures of India. The Vedas are apauruṣeya ("not of human agency").They are supposed to have been directly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Darsana and Guru.Sanjit Chakraborty - 2020 - In Rukmani Vyasa Nair & Peter deSouza (eds.), Keywords for India. London, UK: Bloomsbury Academic. pp. 32-35.
  Darshana, in the sense of true philosophical knowledge, Darshana is first quoted in the Vaiśesika Sūtra (first century CE) to mean the perfect vision of everything. Etymologically, Darshana evolves from the Sanskr̥ti term Drś, that is, vision. The contemporary use of the term Darshana finds its new dimension in the writings of Haribhardra (eighteenth century CE), who considers different philosophical schools in the cord of Darshana in his text Ṣad-darśana-samuccaya. Later, eminent Vedāntin Mādhava in fourteenth century CE popularized and expatiated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Pūrva Mīmāṃsā: Non-Natural, Moral Realism (Ethics-1, M14).Ranganathan Shyam - 2016 - In A. Raghuramaraju (ed.), Philosophy, E-PG Pathshala. Delhi: India, Department of Higher Education (NMEICT).
  In this module I set out the Moral Non-Naturalism of Pūrva Mīmāṃsā as a version of Deontology that defines duty in terms of its beneficent properties. It elucidates the scheme of right living according to ordinance or command. Whereas natural accounts of moral terms suffer from circularity (by merely re-naming of a natural property with a moral term, which then serves to justify its moral appraisal), proponents of Mīmāṃsā defend their position by offering the Vedas as constituting independent evidence about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Il movimento del concetto: azione marziale, competizione e sacrificio nell'India antica.Krishna Del Toso - 2020 - In Marcello Ghilardi (ed.), Filosofia delle arti marziali. Sesto San Giovanni, Italy: Mimesis. pp. 47-71.
  Krishna Del Toso offre una penetrante analisi della cultura indiana sotto la particolare prospettiva della pratica marziale e della dimensione agonistica, riconducendole alla grande matrice di senso che è l’azione sacrificale sullo sfondo del grande testo classico Ṛgveda.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Mappe concettuali vs ontologie. Un confronto sull'utilizzo di strumenti informatici per la didattica.Antonio Lieto & Francesco Vittorio Rebuffo - 2019 - In Cristiano Chesi (ed.), Atti dell'Associazione Italiana di Scienze Cogntitive. 27100 Pavia, Province of Pavia, Italy: pp. 4-7.
  Questo lavoro propone un confronto tra diversi strumenti utilizzabili per modellare la conoscenza di dominio in ambito didattico: le mappa concettuali, Novak e Cañas (2006), (uno strumento tradizionalmente utilizzato nelle scuole) e le ontologie computazionali (dei sistemi formali di modellazione concettuale, attualmente molto usati nei sistemi di intelligenza artificiale per le loro capacità di “ragionamento automatico”, si veda Guarino, (1995)). Nello specifico, questo articolo presenta il risultato di un un doppio esperimento sul campo condotto presso il Liceo Scientifico “Guido Parodi” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. La risposta di un gimnosofista al quesito di Alessandro sull’origine del tempo: dottrina indiana?Paolo Magnone - 2001 - In Irma Piovano & Victor Agostini (eds.), Atti dell’Ottavo Convegno Nazionale di Studi Sanscriti (Torino, 20-21 ottobre 1995). Associazione Italiana di Studi Sanscriti. pp. 59-67.
  [Does the gymnosophist’s reply to Alexander’s question on the origin of time indeed reflect an Indian doctrine?] The episode of Alexander’s interview with the gymnosophists has come down to us in several versions, among which the one in Plutarch’s Vita Alexandri is the most renowned. In this connection, the question arises whether the solutions given by the naked philosophers to the puzzles propounded by Alexander can be shown to reflect genuine Indian doctrines. Challenging Dumézil’s reply in the affirmative, the author (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Psychológia Vedy A Vedeckého Myslenia.Imrich Ruisel - unknown
  Každodenná existencia človeka je významne ovplyvnená dôsledkami zvláštneho poznávacieho úsilia nazývaného veda. Veda je pojem, zahŕňajúci rôznorodé aktivity, orientované či už na predpoveď počasia, konštruovanie inteligentných zbraní, výrobu vakcíny proti AIDS, odhady ekonomického rastu, hľadanie života na Marse, odhaľovanie príčin agresivity, prípadne na štúdium podstaty ľudskej inteligencie. Je to hľadanie značne neusporiadané a nedôsledné, neraz bez stanovovania základných priorít. Značné plytvanie intelektovým potenciá- lom ľudstva vyplýva z faktu, že doposiaľ sa nepodarilo vybudovať systém, umožňujúci dlhodobo skladovať užitočné informácie využiteľné nielen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. O dialektice ve vědě a sociologii.Miloslav Petrusek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):387-414.
  Po pádu totalitárních systémů, jež spočívaly na marxistické ideologii, se sociální věda začala k dialektice chovat rezervovaně, případně ji zcela vyloučila z legitimního instrumentária vědy. Studie se na pozadí vývoje a proměn dialektiky v různých sociologických koncepcích snaží odpovědět tři otázky: a) nakolik je „dialektická sociologie“ možná, b) zda nejde o redundantní termín, c) ukázat elementární principy, jimiž se „dialektické zkoumání“ sociální reality může či má řídit. V závěru ukazuje rozdílnost principů tzv. lazarsfeldovského a radikálně kritického paradigmatu v empirickém (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  78
  Sociologie vědy a sociologická metateorie.Miloslav Petrusek - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):287-311.
  Studie je věnována roz- manitým sociologizujícím, a později přímo i sociologickým způsobům, kterými v minulosti byla a dodnes je věda uchopována. Do sociologie se věda jako výzkumný předmět dostává spolu s osvícenskou ideou pokroku, na kterou v první polovině 19. století navazuje Auguste Comte. Teprve sociologie 20. století se však zbavila „historicismu", kterým byla sociologie nejen Comtova, ale samozřejmě i Marxova určována. Od 30. let minulého století se pak věda stává zvláštním sociologickým tématem, které bude s postupujícím (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Pojetí mechanismu v současné teorii vědy.Arnošt Veselý - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):159-175.
  Článek podává systematický kritický přehled o pojetí mechanismu v tzv. nové mechanistické filosofii. Nejdříve je popsán vznik a hlavní principy NMF. Je ukázáno, že NMF vznikla do značné míry jako kritická reakce na, do té doby převažující, logický empirismus. Dále jsou představeny hlavní definiční znaky mechanismu, které jsou po té jednotlivě rozebrány. Na závěr jsou diskutovány přednosti a omezení NMF. Je argumentováno, že NMF nabídla novou a realističtější perspektivu na způsob, jakým se věda dělá a jak se dochází k (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Introduction to the Non-dualism Approach in Hinduism and its Connection to Other Religions and Philosophies.Sriram Ganapathi Subramanian & Benyamin Ghojogh - manuscript
  In this paper, we introduce the Hinduism religion and philosophy. We start with introducing the holy books in Hinduism including Vedas and Upanishads. Then, we explain the simplistic Hinduism, Brahman, gods and their incarnations, stories of apocalypse, karma, reincarnation, heavens and hells, vegetarianism, and sanctity of cows. Then, we switch to the profound Hinduism which is the main core of Hinduism and is monotheistic. In profound Hinduism, we focus on the non-dualism or Advaita Vedanta approach in Hinduism. We discuss consciousness, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  41
  On a new scientific philosophy for God – Part 2.Kalimuthu Sennimalai - manuscript
  Recently, the author has posted a preprint article on the above mentioned topic. In that article the author clearly stated that Energy is God. All the deities, Gods, angels, Avatars, enlightened people are only manifestations of Energy. Also, the author accepted that karmic theory[fate], previous and rebirths are for real and doing miracles is nothing but changing the atomic numbers. In this work, the author discusses the four Maha Vaakyas [the four fundamental statements of the Hindu Vedas and Upanishads.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Nāstika darśanas: la filosofía India y su autonomía de la religión. El materialismo Cārvāka.Alexander Valdenegro - 2012 - Fermentario 6.
  G. Hegel in his Introduction to the History of Philosophy limits the initiation of this study to the field of the kind of thinking that emerged in Greece in the S. V ac, starting to do it that in other traditions (in which states, the Taoism, the religion of the Vedas, the Buddhism), the thinking is not autonomus in relation to a religious, mystical, mythological or customs justifications. Therefore there is no thought free of external determinations in these traditions. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Vedānta – Rāmānuja and Madhva: Moral Realism and Freedom vs. Determinism (Ethics 1, M11).Shyam Ranganathan - 2016 - In A. Raghuramaraju (ed.), Philosophy, E-PG Pathshala. Delhi: India, Department of Higher Education (NMEICT).
  Vedānta has two meanings. The first is the literal sense – “End of Vedas” – and refers to the Āraṇyakas and Upaniṣads—the latter part of the Vedas. The second sense of “Vedanta” is a scholastic one, and refers to a philosophical orientation that attempts to explain the cryptic Vedānta Sūtra (Brahma Sūtra) of Bādarāyaṇa, which aims at being a summary of the End of the Vedas. In the previous module, I review the ethics of the End of the Vedas and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Vedānta, Śaṅkara and Moral Irrealism (Ethics-1, M10).Shyam Ranganathan - 2016 - In A. Raghuramaraju (ed.), Philosophy, E-PG Pathshala. Delhi: India, Department of Higher Education (NMEICT).
  This and the following lessons cover the topic of Vedānta and ethics. Vedānta has two meanings. The first is the literal sense – “End of Vedas” – and refers to the Āraṇyakas and Upaniṣads—the latter part of the Vedas. The second sense of “Vedanta” is a scholastic one, and refers to a philosophical orientation that attempts to explain the cryptic Vedānta Sūtra (Brahma Sūtra) of Bādarāyaṇa, which aims at being a summary of the End of the Vedas. We shall pursue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Popularizace sociálních věd v kontextu digitálního a dialogického obratu.Michal Šimůnek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):55-81.
  Přibližně od druhé poloviny devadesátých let můžeme v sociálních vědách rozpoznat řadu tendencí, které nás opravňují hovořit o digitálním obratu v sociálněvědné praxi. Ačkoli důsledky digitalizace jsou pozorovatelné v mnoha oblastech sociálních věd, nejvýrazněji jsou zřejmě patrné ve znovuoživení očekávání spojovaných s tzv. dialogickým obratem a v diskusi rozpoutané kolem konceptu veřejné vědy. Tato studie vychází z kritického představení antologie a knihy-hypermédia Phillip VANNINI, Popularizing Research. Engaging New Genres, Media and Audiences. New York: Peter Lang 2012, 220 s.; Phillip VANNINI, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Schizophrenia and Yogic Concepts.Dr Hitesh C. Sheth - 2013 - International Journal of Yoga - Philosophy, Psychology and Parapsychology 1 (1):34-39.
  Background: There is a great deal of overlap between the symptoms of schizophrenia and the nature of yogic experiences described in various societies and religions. Aim: This study aims to separate the symptoms of psychotic disorders from the experiences described by various yogic systems. Materials and Methods: A review of various scriptures like Shrimad Bhagvad Gita, Vedas, and other spiritual literature was done and was compared with the various scientific studies regarding yogic experiences. Results: The result shows that, there exist (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  84
  Emotional Intelligence in Eastern Philosophy.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Wisdom in Hinduism regards self-knowledge as the truth, the basis of all Creation, of Shristi. It would turn out that the wise is a person with the self-consciousness of the whole creation in all its facets and forms. There are not many studies regarding emotional intelligence from the Indian perspective, although emotional intelligence is found in every text in ancient Indian literature (Rig Veda, Yajur Veda, Ayurveda, etc.). The Indian philosophical tradition emphasizes the strong nature of emotions, which must be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Part I: Why We Need to Revisit the Word of God – Preliminaries (continued)...conclusion to hermenuetics.Subhasis Chattopadhyay - 2019 - Indian Catholic Matters.
  This is the conclusion of the hermeneutical problems related to Biblical exegesis. This brief survey concludes with the problematics posed by Object-Oriented Ontology. The limitations of OOO is illustrated with examples from the Kashmiri Trika. Further, we interrogate the Biblical Fall and the story of Yama and Yami. This is part of an ongoing project of Biblical exegesis and this is just the third part of this project.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Review of Ethics and Culture: Some Contemporary Indian Reflections Vol. 2. [REVIEW]Subhasis Chattopadhyay - 2017 - Prabuddha Bharata or Awakened India 122 (5):480.
  The reviewer finds the much obfuscated (sic) logos explained in this gem of an anthology. The reviewer picks up the notion of the logos and his review turns around this philosophical stonewall. The genius of one of the contributors is in connecting logos to the Tao.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Heideggerův výklad experimentálního charakteru novověké vědy.Aleš Novák - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):341-360.
  Martin Heidegger svým poukázáním na mathématický charakter novověké vědy vyostřil rozbor její bytnosti prostřednictvím výkladu klíčové části její metody, jež podle něj spočívá v „souvislosti hypotéza-experiment“. V Heideggerově výkladu experimentální charakter novověké vědy znamená předchůdný metafyzický akt logického stanovení obecného porozumění významu „jsoucna“. Heidegger tedy analyzuje čtyři stupně konceptu „zakoušení“, jenž rozlišuje moderní vědu ode všech starších pojetí „vědy“. Ovšem vše, čeho chce Heidegger dosáhnout, je jasné nahlédnutí do podstaty časového charakteru „existence“.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  L'intelligence émotionnelle dans la philosophie orientale.Sfetcu Nicolae - manuscript
  La sagesse dans l'hindouisme considère la connaissance de soi comme la vérité, la base de toute la Création, du Shristi. Il s'avère que le sage est une personne ayant la conscience de soi de toute la création sous toutes ses facettes et sous toutes ses formes. Il n'y a pas beaucoup d'études concernant l'intelligence émotionnelle du point de vue indien, bien que l'intelligence émotionnelle se trouve dans tous les textes de la littérature indienne ancienne. (Rig Veda, Yajur Veda, Ayurveda, etc.). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. A Comparison Of Modern Science With Vedic Science.Subhendu Das - 2019 - Research and Science Today 17 (1):143-168.
  This Is A Review Of Multi-Disciplinary Research Articles On The Title Subject, Published In Various Peer Reviewed Journals, Professional Conferences, And Scientific Books, Including The Books Of Religions. (A) There Was A Time When Vedas Were Known All Over The World. You Can See The Influences Of Vedas In The Books Of All Modern Religions. For Example, Yoga And Yogic Powers Are Described In Bible And Also In The Books Of Judaism. There Are Many High Level Modern Yogis All Over (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Pochybná svědectví pana Leeuwenhoeka: mikroskopy, analogie a dobří sousedé.Monika Špeldová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):399-428.
  Tato studie se věnuje rané fázi mikroskopického zkoumání přírody Antoni van Leeuwenhoeka, které představil ve své korespondenci členům Royal Society. Studie se zaměřuje na období od navázání styku s Royal Society až do roku 1680, kdy byl Leeuwenhoek zvolen členem společnosti. Z metodologického hlediska studie uplatňuje na Leeuwenhoekovy dopisy členům Royal Society přístup, který představili autoři Steven Shapin a Simon Schaffer v knize Leviathan and the Air-Pump. Pokouší se zjistit, jestli se v Leeuwenhoekových dopisech objevují tři strategie,, které Shapin a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. A Brief Survey of Vedāntic Oneirology.Esmaeil Radpour - 2015 - Sophia Perennis (Javidan-Kherad) 12 (1):5-16.
  The Upaniṣads, as one of the trilogy of principal Vedāntic texts, the oldest and the most fundamental of them, have exposed a more or less detailed discussion on dreaming, taking it whether as the factual object of their discourse or as a symbol. However, there has been a debate between different schools of Vedāntic philosophy about oneirology, science of dreams and their interpretation, discussion of nature of the dream state, its reality and unreality. This paper, after a short study of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Modern Science VS Vedic Science.Subhendu Das - manuscript
  We will show with examples that all results of modern science are based on or derived from assumptions. Since assumptions cannot be valid for nature and engineering, modern science therefore cannot represent the nature, and be applicable to nature and engineering. For the same reason results of modern science can never be demonstrated. On the other hand the Vedic science is entirely based on observations, just like what Galileo observed. Vedic science does not therefore has any assumptions, and it is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. A COMPLEX NUMBER NOTATION OF NATURE OF TIME: AN ANCIENT INDIAN INSIGHT.Varanasi Ramabrahmam - 2013 - In Veda Vijnaana Sudha, Proceedings of 5th International Conference on Vedic Sciences on “Applications and Challenges in Vedic / Ancient Indian Mathematics" on 20, 21 and 22nd of Dec 2013 at Maharani Arts, commerce and Management College for Women, Bang. pp. 386-399.
  The nature of time is perceived by intellectuals variedly. An attempt is made in this paper to reconcile such varied views in the light of the Upanishads and related Indian spiritual and philosophical texts. The complex analysis of modern mathematics is used to represent the nature and presentation physical and psychological times so differentiated. Also the relation between time and energy is probed using uncertainty relations, forms of energy and phases of matter. Implications to time-dependent Schrodinger wave equation and uncertainty (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. HUMAN COGNITIVE PROCESS – AN ANCIENT INDIAN MODEL.Varanasi Ramabrahmam - 2005 - In In the Proceedings of International Vedic Conference on Contribution of the Vedas to the world, 27-30 January, 2005 at Department of Ved, Gurukul Kangri Viswavidyalaya Haridwar, Uttaranchal, India.
  Human cognitive process as a combination of the triad Knower - Knowing - Known and the language learning process as a combination of the triad Subject -Verb - Object will be understood in the light of ancient Indian wisdom as revealed in the Upanishads and will be presented. -/- A physics awareness of Advaita (No Two) concept will be used to model human mental processes such as – Knowing / Learning, Perception / Thinking / Logic, Understanding / Experiencing / Awareness (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45. Scientismus, vědecký imperialismus a hranice vědeckého poznání.Filip Tvrdý - 2019 - In Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček & Michal Chabada (eds.), Veda, spoločnosť a hodnoty. Bratislava: pp. 21-33.
  The indisputable success of experimental science caused a division in philosophy at the turn of the 21st century. A substantial part of philosophers was inspired by ground-breaking writings of W. V. O. Quine and they followed philosophical naturalism that considers hypothetical-deductive method the most effective or the only way to acquire justified true beliefs. Other philosophers are worried about the hegemony of empirical sciences and warn against excessive ambitions of scientific methodology. Scientism or scientific imperialism is a point of view, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark