Results for 'Điều hành lãi suất'

289 found
Order:
 1. Nhìn lại cơ chế điều chỉnh lãi suất ở Việt Nam.Trần Trí Dũng - 2010 - Tạp Chí Cộng Sản Online (4-5-2010).
  TCCSĐT - Hơn 10 năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến rất xa. Bên cạnh các ngân hàng thương mại nhà nước đã xuất hiện ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, các văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài và nhiều tổ chức tín dụng. Quan hệ cung - cầu ngày một hoàn thiện hơn trên thị trường tiền tệ, giao dịch tín (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Promoting skills-based education in the 21st century: A dataset of Vietnamese secondary students.Do Duc Lan, Bui Thi Dien, Hoang Phuong Hanh, Ly Quoc Bien, Bui Dieu Quynh, Nguyen Hong Lien & Le Anh Vinh - 2020 - VIETNAM JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES 1 (June/2020):38-45.
  As the world has become more digitally interconnected than ever before in the 21stcentury, the next generation is required to possess various sets of new skills to succeed in their works and lives. The purpose of the article is to present a dataset of socio-demographic, in-school, out-of-school factors as well as the eight domains of 21st-century skills of Vietnamese secondary school students. A total of 1183 observations from 30 secondary schools in both rural and urban areas of Vietnam are introduced (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM.Trịnh Thị Huyền Trang & Lê Thị Thu Thảo - 2021 - Journal of Science and Technology 30 (6):79-85.
  Dựa trên dữ liệu thu thập là giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) theo ngày, từ ngày 31/8/2016 đến ngày 14/9/2020, bao gồm 989 quan sát được sử dụng đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và lợi suất ngày. Từ đó sử dụng mô hình ARCH-GARCH để dự báo lợi suất của cổ phiếu VNM. Chuỗi lợi suất theo ngày của VNM tuân theo quy luật phân (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. "Chuyện của Kingfisher" - Hành trình kỳ diệu với trí tuệ và các giá trị nhân văn.Dương Thị Minh Phượng - 2023 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ.
  “The Kingfisher Story Collection” (tạm dịch “Tuyển tập Truyện ngụ ngôn Bói Cá”, hay “Chuyện của Kingfisher”) của tác giả Vương Quân Hoàng đã được xuất bản và phát hành trên Amazon, là một tác phẩm tuyệt vời và đáng trân quý. Cuốn sách không chỉ là một bộ sưu tập những câu chuyện ngụ ngôn thú vị mà còn là một hành trình trải nghiệm sâu sắc khi bước vào thế giới tưởng tượng của nhân vật chính, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. "Chuyện của Kingfisher" - Hành trình kỳ diệu với trí tuệ và các giá trị nhân văn. [REVIEW]Minh-Phuong Thi Duong - manuscript
  “The Kingfisher Story Collection” (tạm dịch “Tuyển tập Truyện ngụ ngôn Bói Cá”, hay “Chuyện của Kingfisher”) của tác giả Vương Quân Hoàng đãđược xuất bản và phát hành trên Amazon, là một tác phẩm tuyệt vời và đáng trân quý. Cuốn sách không chỉ là một bộ sưu tập những câu chuyệnngụ ngôn thú vị mà còn là một hành trình trải nghiệm sâu sắc khi bước vào thế giới tưởng tượng của nhân vật chính, một chú (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. "Chuyện của Kingfisher" – Một hành trình Kỳ Diệu của Trí Tuệ và các giá trị nhân văn. [REVIEW]Minh-Phuong Thi Duong - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 864 (1):55-63.
  Cảm xúc là yếu tố cơ bản thúc đẩy con người đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Sợ hãi là một trong những cảm xúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để khám phá tác động của nỗi sợ hãi đối với hiệu quả đầu tư và hành vi giao dịch của nhà đầu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hậu quả của hành động bảo vệ môi trường sai lầm.Viet-Phuong La & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Trong một số trường hợp, các nỗ lực bảo vệ môi trường có thể không chỉ không đem lại lợi ích cho môi trường, mà còn gây ra những thảm họa nghiêm trọng.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Điểm lại các bài viết trên Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2008-2010.Vương Quân Hoàng - 2012 - CEB Summary 2012 (1):1-4.
  Các bài trên Tạp chí Cộng sản với nhóm chủ đề tập trung xung quanh kinh tế vĩ mô, kinh tế chính trị có liên quan mật thiết tới quá trình tập hợp suy nghĩ, tư liệu và xử lý dữ liệu cho cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá, do Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật in và phát hành vào đầu tháng 6 năm 2009.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Thảm họa môi trường: Hậu quả của hành động bảo vệ môi trường sai lầm.Viet-Phuong La & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Môi trường tự nhiên của trái đất đang phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ do hành động con người gây ra. Trong một số trường hợp, các nỗ lực bảo vệ môi trường có thể không chỉ không đem lại lợi ích cho môi trường mà còn gây ra những thảm hoạ nghiêm trọng. Bài luận này sẽ điểm qua một số ví dụ cụ thể về thảm họa môi trường đã xảy ra trong quá (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Chuyển đổi từ xe nhiên liệu hóa thạch sang xe điện trên Hành trình bền vững.Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Quá trình chuyển đổi từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang phương tiện chạy bằng điện (EV) đại diện cho một thời kỳ mới, rất quan trọng trong lịch sử vận tải. Vào lúc này, khi thế giới vật lộn với những thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, việc chuyển đổi sang xe điện được coi là một bước quan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Chuyển động, khoảng lặng và sự xuất hiện của ý thức: tác động qua lại với môi trường.Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Trong một số mới xuất bản của PNAS (Viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ), các nhà nghiên cứu thuộc Florida Atlantic University đã công bố một nghiên cứu công phu, phát hiện thời điểm trỗi dậy của “cái biết có ý thức” (conscious awareness), một ý niệm rất quan trọng đối với quá trình nhận thức và phát triển ý thức của con người. Một ý nghĩa rất sâu sắc của kết quả nghiên cứu này có liên quan tới (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Environmental Activism and the Fairness of Costs Argument for Uncivil Disobedience.Ten-Herng Lai & Chong-Ming Lim - 2023 - Journal of the American Philosophical Association 9 (3):490-509.
  Social movements often impose nontrivial costs on others against their wills. Civil disobedience is no exception. How can social movements in general, and civil disobedience in particular, be justifiable despite this apparent wrong-making feature? We examine an intuitively plausible account—it is fair that everyone should bear the burdens of tackling injustice. We extend this fairness-based argument for civil disobedience to defend some acts of uncivil disobedience. Focusing on uncivil environmental activism—such as ecotage (sabotage with the aim of protecting the environment)—we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14.  84
  Yönsüzleşmiş Bir Demokrasi Kavrayışına Eleştiriler.Suat Kutay Küçükler - 2020 - Noktasız Dergi 2020 (1):22-31.
  Demokrasinin alışılagelen ve hatta belki de klişe tanımı “halkın egemenliği” şeklindedir. Buna göre demokrasilerde halkın kendi kendisini yönettiği söylenir. Gelgelelim kavramların da tarihi vardır ve tarihselliğinden yalıtılan kavramların mutlaklaştırılması ve böylece kavramlara ilişkin meselelerde totaliter tarzda yaklaşımların peyda olması kaçınılmazdır. O halde demokrasinin “kendinden menkul” olmadığını bilmek, onun tarihselliğini kavramakla mümkündür. Bu kavrayış, yönsüzleşmiş bir demokrasinin doğurduğu sorunları bertaraf etmenin sağlam bir yoludur. Demokrasinin nasıl olup da yönsüzleşebileceği, yani halkın egemenliğinin halka karşı yönelebileceği de yine bu yolla anlaşılabilir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  71
  Bir Sınır Çekme Etkinliği Olarak Felsefe.Suat Kutay Küçükler - 2021 - Noktasız Dergi 2021 (5):34-39.
  Felsefe, diğer disiplinlerden farklı olarak sınırları yalnızca nesnesi için değil, ondan daha kökensel bir sorgulama olmadığı için kendisi için de çizer. Dolayısıyla felsefe tarihine genel bir bakış, felsefenin ne olduğu sorusunu çetrefilli hale getirirken felsefenin sınırlarını da muğlak gösterir. Ancak felsefenin bir sınır çekme etkinliği olduğunun bilinmesi, bu muğlak gözüken sınırların dönüşümünü anlamlı kılacaktır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Learning from the confucians: Learning from the past.Karyn L. Lai - 2008 - Journal of Chinese Philosophy 35 (1):97-119.
  A distinguishing characteristic of Confucianism is its emphasis on learning (xue), is a key element in moral self cultivation. This paper discusses why learning from the experiences of those in the past is important in Confucian learning.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  94
  Carl Schmitt'in Hukuk Düşüncesinde Demokrasi ve Diktatörlük Tartışması.Suat Kutay Küçükler - 2023 - İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
  Bu kitap, Carl Schmitt'in demokrasi ve diktatörlük üzerine düşüncelerini politik felsefenin sorgu sahasında ele almayı amaçlayarak Schmitt'i kendi döneminin polemikleri arasında konumlandırmaktadır. Bu amaçla Weimar dönemi hukukçuları üzerinde önemli etkisi olan Carl Friedrich Wilhelm von Gerber ve Paul Laband'ın anayasa düşünceleri ekseninde Alman İmparatorluğu'nun hukuk mirası incelenmiştir. Weimar Cumhuriyeti'nin krizlerle şekillenen politik atmosferi, politik felsefe açısından verimli tartışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu tartışmaların izi; dönemin hukukçularından Gerhard Anschütz, Richard Thoma, Georg Jellinek, Hans Kelsen ve Hermann Heller'ın demokrasi ve diktatörlük tartışmasına (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Some thoughts on responses to the Covid-19 pandemic in Vietnam.Hanh Pham - 2023 - Sm3D Science Portal.
  The past three years’ successes and failures have helped the Vietnamese government have a clearer view of its abilities and limitations to become more efficient and better prepared for future crises.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Political vandalism as counter‐speech: A defense of defacing and destroying tainted monuments.Ten-Herng Lai - 2020 - European Journal of Philosophy 28 (3):602-616.
  Tainted political symbols ought to be confronted, removed, or at least recontextualized. Despite the best efforts to achieve this, however, official actions on tainted symbols often fail to take place. In such cases, I argue that political vandalism—the unauthorized defacement, destruction, or removal of political symbols—may be morally permissible or even obligatory. This is when, and insofar as, political vandalism serves as fitting counter-speech that undermines the authority of tainted symbols in ways that match their publicity, refuses to let them (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 20. The impacts of value, disconfirmation and satisfaction on loyalty: Evidence from international higher education setting.Hiep-Hung Pham, Sue Ling Lai & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Relationships with international students can be beneficial to higher education in terms of financial and human resources. For this reason, establishing and maintaining such relationships are usually pre-eminent concerns. In this study, we extended the application of the disconfirmation expectation model by incorporating components from subjective task value to predict the loyalty of international students toward their host countries. On a sample of 410 Vietnamese students enrolled in establishments of higher education in over 15 countries across the globe, we employed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  49
  Chương trình máy tính bayesvl trong môi trường R: Đóng góp Việt cho khoa học thế giới.Hoàng Phương Hạnh - 2019 - Khoa Học Và Phát Triển (13/06/2019).
  Mới đây, chương trình máy tính ‘bayesvl’ chạy trên môi trường R do TS. Vương Quân Hoàng và kĩ sư Lã Việt Phương (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Đại học Phenikaa) thiết kế và phát triển chính thức được ra mắt trên CRAN - hệ thống thư viện chuẩn của R...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. On how religions could accidentally incite lies and violence: folktales as a cultural transmitter.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Trung Tran, Khanh-Linh Hoang, Thi-Hanh Vu, Phuong-Hanh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Toan Ho & Viet-Phuong La - 2020 - Palgrave Communications 6 (1):82.
  Folklore has a critical role as a cultural transmitter, all the while being a socially accepted medium for the expressions of culturally contradicting wishes and conducts. In this study of Vietnamese folktales, through the use of Bayesian multilevel modeling and the Markov chain Monte Carlo technique, we offer empirical evidence for how the interplay between religious teachings (Confucianism, Buddhism, and Taoism) and deviant behaviors (lying and violence) could affect a folktale’s outcome. The findings indicate that characters who lie and/or commit (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 23. Justifying Uncivil Disobedience.Ten-Herng Lai - 2019 - Oxford Studies in Political Philosophy 5:90-114.
  A prominent way of justifying civil disobedience is to postulate a pro tanto duty to obey the law and to argue that the considerations that ground this duty sometimes justify forms of civil disobedience. However, this view entails that certain kinds of uncivil disobedience are also justified. Thus, either a) civil disobedience is never justified or b) uncivil disobedience is sometimes justified. Since a) is implausible, we should accept b). I respond to the objection that this ignores the fact that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 24. Objectionable Commemorations: Ethical and Political Issues.Chong-Ming Lim & Ten-Herng Lai - 2024 - Philosophy Compass 19 (2):e12963.
  The term, "objectionable commemorations”, refers to a broad category of public artefacts – such as, and especially, memorials, monuments and statues – that are regarded as morally problematic in virtue of what or whom they honour. In this regard, they are a special class of public artefacts that are subject to public contestation. In this paper, we survey the general ethical and political issues on this topic. First, we categorise the arguments on offer in the literature, concerning the objectionable nature (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Objectionable Commemorations, Historical Value, and Repudiatory Honouring.Ten-Herng Lai - 2024 - Australasian Journal of Philosophy 102 (1):37-47.
  Many have argued that certain statues or monuments are objectionable, and thus ought to be removed. Even if their arguments are compelling, a major obstacle is the apparent historical value of those commemorations. Preservation in some form seems to be the best way to respect the value of commemorations as connections to the past or opportunities to learn important historical lessons. Against this, I argue that we have exaggerated the historical value of objectionable commemorations. Sometimes commemorations connect to biased or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 26. Ô nhiễm môi trường có thể thúc đẩy di cư và chảy máu chất xám.Hà Thị Hồng Hạnh & Đỗ Thị Hồng Uyên - 2022 - Kinh Tế Và Dự Báo 55 (3):1-3.
  Theo số liệu nghiên cứu, Việt Nam thường xuyên đứng trong nhóm 10 nước có các thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) cao nhất châu Á. Ô nhiễm không khí gây ra nhiều rất nhiều hệ lụy, nó tác động xấu đến sức khỏe con người và được xem là tác nhân thúc đẩy sự di cư và chảy máu chất xám.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Một trường đại học tư công bố thành lập 8 nhóm nghiên cứu mạnh.Hồng Hạnh - 2019 - Dân Trí 2019 (5):1-3.
  (Dân trí; 15/5/2019) - Quyết tâm trở thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu, ngày 15/5, Trường Đại học PHENIKAA đã công bố thành lập 8 nhóm nghiên cứu mạnh trong nhiều lĩnh vực.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Freedom and agency in the Zhuangzi: navigating life’s constraints.Karyn Lai - 2021 - Tandf: British Journal for the History of Philosophy:1-21.
  The Zhuangzi, a 4th century BCE Chinese text, is optimistic about life unrestrained by entrenched values. This paper contributes to existing debates on Zhuangzian freedom in three ways. First, it reflects on how it is possible to enjoy the freedom envisaged in the Zhuangzi. Many discussions welcome the Zhuangzi’s picture of release from life shaped by canonical visions, without also giving thought to life without these driving visions. Consider this scenario: in a world with limitless possibilities, would it not be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 29. On how religions could accidentally incite lies and violence: Folktales as a cultural transmitter.Quan-Hoang Vuong, Ho Manh Tung, Nguyen To Hong Kong, La Viet Phuong, Vuong Thu Trang, Vu Thi Hanh, Nguyen Minh Hoang & Manh-Toan Ho - manuscript
  This research employs the Bayesian network modeling approach, and the Markov chain Monte Carlo technique, to learn about the role of lies and violence in teachings of major religions, using a unique dataset extracted from long-standing Vietnamese folktales. The results indicate that, although lying and violent acts augur negative consequences for those who commit them, their associations with core religious values diverge in the final outcome for the folktale characters. Lying that serves a religious mission of either Confucianism or Taoism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 30. Năng lực nội tại nền KHXH&NV Việt Nam 2008-2019: Thấy gì từ những công bố khoa học của nước nhà?Vũ Thị Hạnh - 2020 - Kinh Tế Và Dự Báo 53 (6):1-2.
  Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Multi-faceted insights of entrepreneurship facing a fast-growing economy: A literature review.Quan-Hoang Vuong, Viet Phuong La, Thu Trang Vuong, Phuong Hanh Hoang, Manh-Toan Ho, Manh Tung Ho & Hong Kong To Nguyen - 2020 - Open Economics 3 (1):25-41.
  This study explores entrepreneurship research in Vietnam, a lower-middle-income country in Southeast Asia that has witnessed rapid economic growth since the 1990s but has nonetheless been absent in the relevant Western-centric literature. Using an exclusively developed software, the study presents a structured dataset on entrepreneurship research in Vietnam from 2008 to 2018, highlighting: low research output, low creativity level, inattention to entrepreneurship theories, and instead, a focus on practical business matters. The scholarship remains limited due to the detachment between the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32. The Cicada Catcher: Learning for Life.Karyn L. Lai - 2019 - In Karyn L. Lai & Wai-wai Chiu (eds.), Skill and Mastery Philosophical Stories from the Zhuangzi. Rowman and Littlefield International. pp. 143 - 162.
  The cicada catcher focuses as much on technique as he does on outcomes. In response to Confucius’ question, he articulates in detail the learning he has undertaken to develop techniques at each level of competence. This chapter explains the connection between the cicada catcher’s development of technique and his orientation toward outcomes. It uses details in this story to contribute to recent discussions in epistemology on the cultivation of technique.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 33. Civil disobedience, costly signals, and leveraging injustice.Ten-Herng Lai - 2020 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 7:1083-1108.
  Civil disobedience, despite its illegal nature, can sometimes be justified vis-à-vis the duty to obey the law, and, arguably, is thereby not liable to legal punishment. However, adhering to the demands of justice and refraining from punishing justified civil disobedience may lead to a highly problematic theoretical consequence: the debilitation of civil disobedience. This is because, according to the novel analysis I propose, civil disobedience primarily functions as a costly social signal. It is effective by being reliable, reliable by being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34. Learning to be Reliable: Confucius' Analects.Karyn L. Lai - 2018 - In Karyn L. Lai, Rick Benitez & Hyun Jin Kim (eds.), Cultivating a Good Life in Early Chinese and Ancient Greek Philosophy Perspectives and Reverberations. Bloomsbury. pp. 193-207.
  In the Lunyu, Confucius remarks on the implausibility—or impossibility—of a life lacking in xin 信, reliability (2.22). In existing discussions of Confucian philosophy, this aspect of life is often eclipsed by greater emphasis on Confucian values such as ren 仁 (benevolence), li 禮 (propriety) and yi 義 (rightness). My discussion addresses this imbalance by focusing on reliability, extending current debates in two ways. First, it proposes that the common translation of xin as denoting coherence between a person’s words and deeds (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. Ming in the Zhuangzi Neipian: Enlightened Engagement.Karyn L. Lai & Wai Wai Chiu - 2013 - Journal of Chinese Philosophy 40 (3-4):527-543.
  In this article, we present an account of ming 明 in the Zhuangzi's Neipian in light of the disagreements among the thinkers of the time. We suggest that ming is associated with the Daoist sage's vision: he sees through the debaters' attempts to win the debates. We propose that ming is primarily a meta-epistemological stance, that is, the sage understands the nature of the debates and does not enter the fray; therefore he does not share the thinkers' anxieties. The sage (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 36. Emotional Attachment and Its Limits: Mengzi, Gaozi and the Guodian Discussions.Karyn L. Lai - 2019 - Frontiers of Philosophy in China 14 (1):132-151.
  Mengzi maintained that both benevolence (ren 仁) and rightness (yi 義) are naturally-given in human nature. This view has occupied a dominant place in Confucian intellectual history. In Mencius 6A, Mengzi's interlocutor, Gaozi, contests this view, arguing that rightness is determined by (doing what is fitting, in line with) external circumstances. I discuss here some passages from the excavated Guodian texts, which lend weight to Gaozi's view. The texts reveal nuanced considerations of relational proximity and its limits, setting up requirements (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Ownership concentration, state ownership and firm performance: Empirical evidence from the Vietnamese stock market.Lai Trung Hoang - 2017 - Dissertation, Lincoln University
  This study examines the effects of ownership structure on firm performance in the Vietnamese stock market using a sample of 76 manufacturing companies listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) during 2007-2015. Firm performance is measured by Tobin’s Q, and ownership structure is investigated in three different aspects: managerial ownership, block ownership and state ownership.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ren: An Exemplary Life.Karyn L. Lai - 2014 - In Amy Olberding (ed.), Dao Companion to the Analects. Springer. pp. 83-94.
  This chapter discusses ren 仁, a major term in the Confucian Analects. It analyzes the range of meanings of ren across different conversations, paying special attention to its associations with other key Confucian terms such as li (禮 behavioural propriety) and zhi (知 understanding). Building on this analysis, the discussion focuses on ren in terms of how it is manifest in a person’s life. In particular, it expresses ren in terms of an exemplary life—a life lived well. The chapter also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39. Knowing How and Knowing To.Karyn L. Lai & Stephen Hetherington - 2015 - In Brian Bruya (ed.), The Philosophical Challenge from China. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 279 - 302.
  Since the 1940s, Western epistemology has discussed Gilbert Ryle’s distinction between knowledge-that and knowledge-how. Ryle argued that intelligent actions – manifestations of knowledge-how – are not constituted as intelligent by the guiding intervention of knowledge-that: knowledge-how is not a kind of knowledge-that; we must understand knowledge-how in independent terms. Yet which independent terms are needed? In this chapter, we consider whether an understanding of intelligent action must include talk of knowledge-to. This is the knowledge to do this or that now, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40. Understanding Confucian Ethics: Reflections on Moral Development.Karyn Lai - 2007 - Australian Journal of Professional and Applied Ethics 9 (2).
  The standard criticisms of Confucian ethics appear contradictory. On the one hand, Confucian ethics is deemed overly rule-bound: it is obsolete because it advocates adherence to ancient Chinese norms of proper conduct. On the other hand, Confucian ethics is perceived as situational ethics—done on the run—and not properly grounded in fundamental principles or norms. I give reasons for these disparate views of Confucian ethics. I also sketch an account of Confucian morality that focuses on moral development; in this account the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 41. Global Thinking.Karyn Lai - 2018 - The Philosophers' Magazine 80:64-69.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  99
  Temporal Parçalar Metafiziği II: Temporal Geçiş Sorunu.A. Suat Gozcu - 2016 - FƏLSƏFƏ Və Sosial-Siyasi Elmlər 39 (2):100-111.
  In this study, we will focus on the relationship between the temporal passage and extention of the temporal parts. In this relationship, first, we will show what the temporal passage is, and after that we will discuss whether the temporal extention is necessary for the temporal passage. Likewise, we will try to argue that the temporal passage is not an illusion.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  70
  Parça-Bütün Bağlamında Zamanda Özdeşlik Sorunu.A. Suat Gozcu - 2018 - Flsf 13 (26):47-60.
  In contemporary metaphysics of time, especially in the debates about the nature of time and identity over time, there are debates about how things have preserved their identities over time, even if they have changed. In this work, we will examine the question of identity in the context of part-whole opposition when we encounter it in contemporary metaphysical discussions. There are basically two opposing arguments here. In terms of province, if there is change, it is not possible for anything to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zhuangzi's suggestiveness: skeptical questions.Karyn L. Lai - 2017 - In Stephen Hetherington (ed.), What Makes a Great Philosopher Great? Thirteen Arguments for Twelve Philosophers. New York: Routledge. pp. 30-47.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Rescuing Democracy on the Path to Meritocracy.Ten-Herng Lai - 2022 - Journal of Social and Political Philosophy 1 (1):75-78.
  I think Tongdong Bai's Confucian Meritocracy requires a lot of idealisation. Feasibility aside, should we realise the conditions for Confucian Meritocracy to work, we would have created the ideal situation for democracy to function properly. This challenges the purported advantages Confucian Meritocracy enjoys over democracy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Linking Visions: Feminist Bioethics, Human Rights, and the Developing World.Karen L. Baird, María Julia Bertomeu, Martha Chinouya, Donna Dickenson, Michele Harvey-Blankenship, Barbara Ann Hocking, Laura Duhan Kaplan, Jing-Bao Nie, Eileen O'Keefe, Julia Tao Lai Po-wah, Carol Quinn, Arleen L. F. Salles, K. Shanthi, Susana E. Sommer, Rosemarie Tong & Julie Zilberberg - 2004 - Rowman & Littlefield Publishers.
  This collection brings together fourteen contributions by authors from around the globe. Each of the contributions engages with questions about how local and global bioethical issues are made to be comparable, in the hope of redressing basic needs and demands for justice. These works demonstrate the significant conceptual contributions that can be made through feminists' attention to debates in a range of interrelated fields, especially as they formulate appropriate responses to developments in medical technology, global economics, population shifts, and poverty.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 47. Doing the Math: Comparing Ontario and Singapore Mathematics Curriculum at the Primary Level.Dieu Trang Hoang - 2020 - Dissertation, Brock University
  This paper sought to investigate the fundamental differences in mathematics education through a comparison of curriculum of 2 countries—Singapore and Canada (as represented by Ontario)—in order to discover what the Ontario education system may learn from Singapore in terms of mathematics education. Mathematics curriculum were collected for Grades 1 to 8 for Ontario, and the equivalent in Singapore. The 2 curriculums were textually analyzed based on both the original and the revised Bloom’s taxonomy to expose their foci. The difference in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. The daodejing: Resources for contemporary feminist thinking.Karyn Lai - 2000 - Journal of Chinese Philosophy 27 (2):131–153.
  This paper explores the contribution of early Daoist thought to contemporary feminist philosophy. It has often been noted that the Daodejing stands in contrast to other texts of the same period in its positive evaluation of femininity and of values associated with the feminine. This paper takes a cautious approach to the Daoist concept of the feminine, noting in particular its emphasis on the characteristic of feminine submissiveness. On the other hand, the paper seeks to demonstrate that the Daoist treatment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Confucius and the varifocal stance.Karyn Lai & Mog Stapleton - 2022 - Behavioral and Brain Sciences 45:e260.
  We put the bifocal stance theory (BST) into dialogue with the Confucian approach to ritual. The aim of the commentary is two-fold: To draw on BST to provide an explanatory framework for a Confucian approach to social learning and, while doing so, to show how Chinese (Confucian) philosophy can contribute to debates in cultural evolution. -/- In response to: Jagiello, R., Heyes, C., & Whitehouse, H. (2022). Tradition and invention: The bifocal stance theory of cultural evolution. Behavioral and Brain Sciences, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Response to Umbers: An Instability of the Duty and Right to Vote.Ten-Herng Lai - 2020 - Res Publica 26 (2):275-280.
  Lachlan Umbers defends democracy against Jason’s Brennan’s competence objection, by showing that voting even incompetently does not violate the rights of others, as the risk imposed is negligible, and furthermore lower than other permissible actions, e.g. driving. I show there are costs in taking this line of argument. Accepting it would make arguing for the duty to vote more difficult in two ways: since voting incompetently is permissible, and not voting imposes less risk than not voting, then not voting is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 289