Results for 'Oksana Slobodian'

13 found
Order:
 1. Reception of the Marburg Neo-Kantianism ideas in the early works by Yevhen Spektorskyi.Oksana Slobodian - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 2:35-42.
  This article concerns genealogy of ideas from the Marburg school of neo-Kantian philosophy in’s early works in the context of intellectual and educational tendencies in Europe and the Russian Empire at the turn of the 20th century. Yevhen Spektorskyi (1875–1951) is known as a prominent philosopher and lawyer, professor, and the last president at the Saint Volodymyr University. Analyzing his early works, which were strongly connected to his teaching and scientific activities at the law faculty of Warsaw University, the author (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки.Bondarets Oksana - 2017 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 191:72-78.
  У статті автор досліджує сучасні проблеми музеології (музеєзнавства) як науки, зокрема структуру. Якщо включення до загальної музеології таких підрозділів, як історична музеологія, теоретична музеологія, прикладна музеологія, та деякі інші положення сьогодні не викликають дискусій серед значного кола науковців, то щодо місця в структурі, зокрема, музейного джерелознавства, музейної педагогіки, музейної інформатики, музейної соціології, музейної психології висловлюють різні думки. Зміна ролі музею в сучасному світі призводить до трансформації функцій музею, що, своєю чергою, визначає появу нових напрямів музейної діяльності та розвиток науки.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  39
  Аналіз композиції «світове дерево» на рушнику: як статистично визначити зміст зображення.Samara Oksana - 2017 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 191:63-67.
  У статті обговорено принципи кількісного дослідження в культурології, а саме можливості статистики та структурно-семіотичного методу в аналізі явищ традиційної культури. Метод застосовано до композиції українського рушника. Структурно-семіотичний аналіз композиції на рушнику може допомогти відрізнити обов’язкові елементи зображення від декоративних і встановити зв’язок між частинами. Нині вважають, що всі контури композиції мають однакову семантику. Але проведений аналіз показав, що однакову семантику мають орнаментальна смуга і рослинний орнамент. Інші елементи потрібні для того, щоб відділити їх від верхнього поля зображення і світового дерева. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  76
  Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі «Les economies de la grandeur» французського соціологічного неоінституціоналізму.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2017 - In Гринько Т.В (ed.), Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колект. моногр. pp. 417-435.
  Авторами розглянуто вплив провідних світових кредитних рейтингових агентств на фінансову безпеку емітентів цінних паперів. Обґрунтовано перформативний характер діяльності кредитних рейтингових агентств з позицій моделі «Les economies de la grandeur» нового соціологічного французького інституціоналізму, що дає змогу розв’язати протиріччя щодо сильної опозиції стосовно їх функціонування з одночасним збереженням діючої системи нормативного використання кредитних рейтингів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  44
  Influence of Non-Monetary Information Signals of the USA on the Ukrainian Stock Market Volatility.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, Anna Lemberg, Oksana Levkovich & Iryna Kurinna - 2019 - Investment Management and Financial Innovations 16 (1):319-333.
  The Ukrainian PFTS stock index volatility reaction as a whole and its constituent economic sectors (“Basic Materials”, “Financials”, “Industrials”, “Oil & Gas”, “Telecommunications”, “Utilities”) to seven non-monetary US information signals (“Consumer price index”, “Personal spending”, “Unemployment rate”, “Gross domestic product”, “Industrial production”, “Consumer confidence”, “Housing starts”) was carried out for the period 2000–2017 on the basis of closing stock quotations in the trading day format. To assess the “surprise” component direct influence nature of the USA selected non-monetary information signals on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Authority, Power, and Responsibility as Prerequisites of Decision-Making and Manifestation of the Management Style.Oksana Bryk & Mstyslav Kocharovskyi - 2018 - Psychology and Psychosocial Interventions 1:15-19.
  The article presents a theoretical study of the most common and actual theories and approaches to the problem of understanding the correlation between the usage of authority, power, and responsibility in management; their influence on making managerial decisions; and the management style overall. The study suggests that there are various different theories that attempt to explain the nature of leadership, management, and authority. -/- The study differentiates authority and power, with authority being an official right to manage given by the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  85
  Моделі споживання коміксів як варіант постмодерністської соціально-економічної комунікації.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Oksana Levkovich - 2019 - In Управління розвитком суб'єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 313-324.
  Авторами розглянуті умови соціалізації споживання коміксів у мікросоціальному масштабі, що дає змогу описати особливості формування та розвитку різноманітних поведінкових моделей попиту на даний продукт сучасної культури. Запропоновано доповнити сегментацію споживачів коміксів такими критеріями як схильність до домінантного формату читання та потенційні умови перегляду домінантного формату читання. Ключові слова: комікс, варіативність моделей споживання, суспільство, постмодернізм, соціальна комунікація. -/- Авторами рассмотрены условия социализации потребления комиксов в микросоциальном масштабе, что позволяет описать особенности формирования и развития разнообразных поведенческих моделей спроса на данный продукт современной (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Discourse of Male Erotomania in Knut Hamsun’s Pan.Oksana Klymchuk - 2017 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 191:56-62.
  Abstract: In this article classical and Lacanian psychoanalysis is applied for interpretation of discourse and conduct of lieutenant Glahn, the protagonist of Knut Hamsun’s novel Pan. The analysis is based on the theory and case studies of psychoses from the main works by Sigmund Freud. The scene of Glahn shooting his hunting dog Asop – one of the most complicated episodes in a novel – became the starting point of this research. The application of psychoanalytic conception of paranoia to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Декомпозиция изменений избыточной доходности фондового индекса ПФТС: определение каналов влияния экономических информационных сигналов.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2019 - Review of Transport Economics and Management 1 (17):7-20.
  Цель. Работа посвящена определению характерных особенностей влияния экономических информационных сигналов США посредством каналов трансмиссии на компоненты декомпозиции избыточной доходности украинского рынка акций (на примере репрезентативного фондового индекса ПФТС). Методика. Для выявления параметров изменений избыточной доходности биржевого рынка акций Украины в реакциях на экономические информационные сигналы было применено векторное авторегрессионное моделирование. Выбор модели VAR (3) был обоснован согласно информационным критериям AIC и SIC. Результаты. В работе установлено, что лишь переменная избыточной доходности (с лагом 3) позволяет прогнозировать определенную долю будущих изменений доходности (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  72
  Про музеологічну освіту та деякі особливості викладання музеологічних дисциплін.Oksana Bondarets - 2018 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 1:69-75.
  У рамках підвищення кваліфікації (стажування) автор ознайомилась зі специфікою викладання музеологічних дисциплін у низці закладів вищої освіти України та наголошує як на важливості музеологічної освіти для наукових працівників музею, так і на необхідності удосконалення змісту, форм і методів цієї освіти. Розробка методики викладання музеологічних дисциплін є на сьогодні вкрай необхідною.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  43
  До історії цензури в українській літературі 1920-х років.Oksana Pashko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:87-96.
  Історія публікації текстів у 1920-х рр., вивчення механізмів «спотворення» їх органами цензури порушує важливі текстологічні проблеми – відтворення оригінального авторського тексту, який часто виявляється захованим за владною розправою редактора та цензора. У цій статті ми подаємо деякі матеріали з Центрального державного архіву вищих органів влади України, які стосуються літературного життя 1927 року. Це документи, які можуть бути цікаві для реконструкції певних аспектів творчості українських письменників, уточнення їхніх біографічних даних. Це заява Володимира Свідзінського щодо видання його книжки «Вересень» (1927) та внутрішня (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  27
  Навчання/екзаменування «по-кафедральному» (до питання освіти/освіченості білого духовенства в Київській митрополії XVIII ст.).Oksana Prokopyuk - 2018 - Kyivan Academy:120-134.
  В статті розглядається підготовка майбутніх ієреїв в Київській православній митрополії XVIII ст. Дослідження переважно сфокусовано на аналізі конкретних практик вишколу парохів. Головним джерелом слугують реєстри грошей, сплачених в кафедрі при отриманні священства (більше десятка однотипних реєстрів за 1737 р., та один за 1736 р.). Зафіксовані суми дають змогу реконструювати особливості навчання/ екзаменування «по-кафедральному». У такій підготовці ключовим для ставлеників було випробування в читанні, після того — обов’язкова сповідь. У вишкіл майбутніх ієреїв, як вдалося з’ясувати, входили навчання катехізису та чинопослідуванню богослужінь (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  38
  Интеграция социальных норм в моделирование процесса принятия финансово-экономических решений.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2018 - In Гринько Т.В (ed.), Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. pp. 338-357.
  Авторами рассмотрены основные подходы к моделированию процесса принятия финансово-экономических решений в контексте учета поведенческого фактора соблюдения принятых социальных норм, что позволяет выйти за рамки классического представления о мотивации экономических агентов.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark