Results for 'Ståle V. Einarsen'

921 found
Order:
 1.  41
  Bitva o Absolutní: Opomíjený Kontext Stále Živého Pragmatismu.Ondřej Vrabeľ - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):221-244.
  Příspěvek zprostředkovává základní vhled do bitvy o absolutní, jak bývá často označována polemika mezi Josiahem Roycem a Williamem Jamesem. Toto intelektuální zápolení, do něhož významně zasahovali Charles S. Peirce nebo John Dewey, je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících podobu názorů amerických pragmatiků. Příspěvek se soustřeďuje především na období mezi lety 1899 a 1902, kdy je bitva o absolutní nejvyostřenější a filosoficky nejplodnější. Představené závěry jsou důležité především ve vztahu k probíhající renesanci názorů pragmaticky smýšlejících autorů v současných kognitivních vědách či (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  51
  Jak Se Píše Sociální Vědění.Jan Balon - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):327-339.
  Tato studie recenzuje knihu: Charles CAMIC - Neil GROSS - Michèle LAMONT, Social Knowledge in the Making. Chicago: University of Chicago Press, 2011, a zasazuje ji do kontextu současných úvah o proměnách výzkumné praxe sociálních věd, akademické kultury, stylů myšlení a psaní. Pokouší se analyzovat v knize ohlašovaný „obrat k praxi" a ukazuje, nakolik samotné výzkumné praktiky v sociálních vědách ovlivňuje neexistence „standardních" forem, způsobů či stylů bádání. Detailně jsou představeny rovněž výchozí myšlenky takzvané „nové" sociologie idejí, jež stojí v (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  29
  Nevidí ten, Kdo Se Jen Dívá.Jindřich Černý - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):189-200.
  Kuhn byl stoupencem tzv. „relativizovaného apriori". Apriori se nevyznačuje apodiktičností; zachovává si však stále konstitutivní funkci pro předmět poznání. Poznávající subjekty musí znát významy „paradigmatických propozic" proto, aby měli zkušenost. Zkušenost se neredukuje na vnímání. S Fleckem řečeno, pro vidění je dívání se jen nutnou, nikoli však dostatečnou podmínkou; je nadto nutné i vědět. Paradigmatické propozice se tak stávají podmínkou veškerého poznání, které je jimi „nasyceno". Různým paradigmatům respektive teoriím proto odpovídají různé zkušenosti. Paradigmata však nejsou na zkušenosti zcela nezávislá. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  16
  Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2014 - Prague: Togga.
  Kniha se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filozofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filozofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Kniha popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro řešení (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  39
  Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2011 - Dissertation, Palacky University
  Disertační práce se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filosofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filosofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Práce popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  91
  Király V. István - Death and History.István Király V. - 2016 - Budapesti Konyv Szemle (2):79-83.
  Recenzio Kiraly V. Istvan Death and History c. konyverol.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Emerging Concept of Responsible Innovation. Three Reasons Why It is Questionable and Calls for a Radical Transformation of the Concept of Innovation.V. Blok & P. Lemmens - 2015 - In Bert- Jaap Koops, Ilse Oosterlaken, Henny Romijn, Tsjalling Swiwestra & Jeroen Van Den Hoven (eds.), Responsible Innovation 2: Concepts, Approaches, and Applications. Dordrecht: Springer International Publishing. pp. 19-35.
  Abstract In this chapter, we challenge the presupposed concept of innovation in the responsible innovation literature. As a first step, we raise several questions with regard to the possibility of ‘responsible’ innovation and point at several difficulties which undermine the supposedly responsible character of innovation processes, based on an analysis of the input, throughput and output of innovation processes. It becomes clear that the practical applicability of the concept of responsible innovation is highly problematic and that a more thorough inquiry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 9.  69
  Constantin TONU: István KIRÁLY V., Death and History, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ISBN: 978-3-659-80237-9, 172 Pages, 2015.V. Istvan Kiraly & Constantin Tonu - 2016 - Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 2 (1).
  Review the Istvan Kiraly V.'s book: Death and History.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hermeneutica Bibliothecaria - Antologie Philobiblon (V).Istvan Kiraly V., Carmen Crisan, Cristina Popa & Raluca Trifu (eds.) - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut - Biblioteca Centrală Universitară" Lucian Blaga" din Cluj.
  Antologia revistei Philobiblon editata in 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. V—Dimensions of Demandingness.Fiona Woollard - 2016 - Proceedings of the Aristotelian Society 116 (1):89-106.
  The Demandingness Objection is the objection that a moral theory or principle is unacceptable because it asks more than we can reasonably expect. David Sobel, Shelley Kagan and Liam Murphy have each argued that the Demandingness Objection implicitly – and without justification – appeals to moral distinctions between different types of cost. I discuss three sets of cases each of which suggest that we implicitly assume some distinction between costs when applying the Demandingness Objection. We can explain each set of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 12. Theories and Things.W. V. O. Quine (ed.) - 1981 - Harvard University Press.
  Things and Their Place in Theories Our talk of external things, our very notion of things, is just a conceptual apparatus that helps us to foresee and ...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   229 citations  
 13. HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA – Antologie Philobiblon – (V).V. István Király - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut.
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică posibilă şi necesară ......................................................... 11 Desfăşurătorul întâlnirilor Atelierului Hermeneutica Bibliohtecaria (Philobiblon) .................................................................................................... ......... 21 FOCUS Noul Program al revistei şi Politica ei Editorială: PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities .............. 29 Raluca TRIFU, István KIRÁLY V., Consideraţii filosofice, epistemologice şi scientometrice legate de sensurile ştiinţei şi profesiei bibliotecare – Pentru situarea proiectului unei cercetări ............................................................ 31 Valeria SALÁNKI, Cultura organizaţională şi comunicarea în (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Typologizácia morálky a mravných subjektov v etike sociálnych dôsledkov.V. Gluchman - forthcoming - Filozofia.
  The analysis of moral subject in consequentialist ethics (as a kind of nonutilitaristic consequentialism) aims to show, that moral subject is of basie importance for it - regardeless to the fact, that its analysis focuses predominantly on action and its concequences. It is the moral subject, which enables the action and its consequences to be performed. So understanding the conditions of moral subjecťs action means understanding the moral subject itself. This understanding draws upon the typology of moral subjects that makes (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zsuzsanna Mariann LENGYEL: New Ways for Understanding: Death and History – István KIRÁLY V.: Death and History. (Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2015) 180 P.István Király V. - 2016 - Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 21 (1):123 - 131.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu [Identity in Liberal Political Theory and the Cosmopolitan Dilemma].Sylvie Bláhová & Pavel Dufek - 2018 - Filosoficky Casopis 66 (3, 4):383–399, 505–517.
  In this article we address the question of individual identity and its place – or rather omission – in contemporary discussions about the cosmopolitan extension of liberalism as the dominant political theory. The article is divided into two parts. In the first part we show that if we consistently emphasise the complementarity of the “inner” and “outer” identity of a person, which is essential to liberalism from its very beginnings, then a fundamental flaw in the liberal cosmopolitan project becomes apparent. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Moral Distress in Nursing Practice in Malawi.V. M. Maluwa, J. Andre, P. Ndebele & E. Chilemba - 2012 - Nursing Ethics 19 (2):196-207.
  The aim of this study was to explore the existence of moral distress among nurses in Lilongwe District of Malawi. Qualitative research was conducted in selected health institutions of Lilongwe District in Malawi to assess knowledge and causes of moral distress among nurses and coping mechanisms and sources of support that are used by morally distressed nurses. Data were collected from a purposive sample of 20 nurses through in-depth interviews using a semi-structured interview guide. Thematic analysis of qualitative data was (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 18. Unfollowed Rules and the Normativity of Content.Eric V. Tracy - 2020 - Analytic Philosophy 61 (4):323-344.
  Foundational theories of mental content seek to identify the conditions under which a mental representation expresses, in the mind of a particular thinker, a particular content. Normativists endorse the following general sort of foundational theory of mental content: A mental representation r expresses concept C for agent S just in case S ought to use r in conformity with some particular pattern of use associated with C. In response to Normativist theories of content, Kathrin Glüer-Pagin and Åsa Wikforss propose a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Citsukha's Contribution to Advaita: With Special Reference to the Tattva-Pradīpikā.V. Anjaneya Sarma - 1974 - Kavyalaya Publishers.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20.  43
  Physics V–VI Vs. VIII: : Unity of Change and Disunity in the Physics.Jacob Rosen - 2015 - In Mariska Leunissen (ed.), Aristotle’s Physics, a Critical Guide. Cambridge, UK: pp. 206–224.
  Aristotle offers several arguments in Physics viii.8 for his thesis that, when something moves back and forth, it does not undergo a single motion. These arguments occur against the background of a sophisticated theory, expounded in Physics v—vi, of the basic structure of motions and of other continuous entities such as times and magnitudes. The arguments in Physics viii.8 stand in a complex relation to that theory. On the one hand, Aristotle evidently relies on the theory in a number of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Mineness Without Minimal Selves.M. V. P. Slors & F. Jongepier - 2014 - Journal of Consciousness Studies 21 (7-8):193-219.
  In this paper we focus on what is referred to as the ‘mineness’ of experience, that is, the intimate familiarity we have with our own thoughts, perceptions, and emotions. Most accounts characterize mineness in terms of an experiential dimension, the first-person givenness of experience, that is subsumed under the notion of minimal self-consciousness or a ‘minimal self’. We argue that this account faces problems and develop an alternative account of mineness in terms of the coherence of experiences with what we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 22. The Phenomenon of Negative Emotions in the Social Existence of Human.Tatyana Pavlova & V. V. Bobyl - 2018 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 14:94-93.
  Purpose. The research is aimed at determining the influence of negative ethical emotions on social life and the activity of the individual, which involves solving the following problems: a) to find out approaches to the typology of ethical emotions, b) to highlight individual negative ethical emotions and to determine their ability to influence human behaviour. Theoretical basis. The theoretical and methodological basis of the research is the recognition of the significant influence of negative emotions on human activity in society. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. Universism and Extensions of V.Carolin Antos, Neil Barton & Sy-David Friedman - forthcoming - Review of Symbolic Logic:1-50.
  A central area of current philosophical debate in the foundations of mathematics concerns whether or not there is a single, maximal, universe of set theory. Universists maintain that there is such a universe, while Multiversists argue that there are many universes, no one of which is ontologically privileged. Often model-theoretic constructions that add sets to models are cited as evidence in favour of the latter. This paper informs this debate by developing a way for a Universist to interpret talk that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Miracles and the Perfection of Being: The Theological Roots of Scientific Concepts.Alex V. Halapsis - 2016 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 9:70-77.
  Purpose of the article is to study the Western worldview as a framework of beliefs in probable supernatural encroachment into the objective reality. Methodology underpins the idea that every cultural-historical community envisions the reality principles according to the beliefs inherent to it which accounts for the formation of the unique “universes of meanings”. The space of history acquires the Non-Euclidean properties that determine the specific cultural attitudes as well as part and parcel mythology of the corresponding communities. Novelty consists in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25. Global Innovations in Tourism.Sergii Sardak & A. Samoilenko S. Sardak, V. Dzhyndzhoian - 2016 - Innovative Marketing 12 (3):45 – 50.
  The article is devoted to the increasing role of tourism in the world economy. The dynamics of international tourism indicators is investigated. The main global innovations in the tourism industry are identified: the growth of tourism types; the application of qualitatively new solutions of scientific and methodological and applied character; growing of tourism influence on the society; the existence of synergistic effect in the tourist industry as a result of combination of subjects efforts at all management levels; changing of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Show Me the Numbers: A Quantitative Portrait of the Attitudes, Experiences, and Values of Philosophers of Science Regarding Broadly Engaged Work.Kathryn Plaisance, Alexander V. Graham, John McLevey & Jay Michaud - 2019 - Synthese 198 (5):4603-4633.
  Philosophers of science are increasingly arguing for the importance of doing scientifically- and socially-engaged work, suggesting that we need to reduce barriers to extra-disciplinary engagement and broaden our impact. Yet, we currently lack empirical data to inform these discussions, leaving a number of important questions unanswered. How common is it for philosophers of science to engage other communities, and in what ways are they engaging? What barriers are most prevalent when it comes to broadly disseminating one’s work or collaborating with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. A Critique of Pure Vision.Patricia S. Churchland, V. S. Ramachandran & Terrence J. Sejnowski - 1993 - In Christof Koch & Joel L. David (eds.), Large-scale neuronal theories of the brain. MIT Press. pp. 23.
  Anydomainofscientificresearchhasitssustainingorthodoxy. Thatis, research on a problem, whether in astronomy, physics, or biology, is con- ducted against a backdrop of broadly shared assumptions. It is these as- sumptionsthatguideinquiryandprovidethecanonofwhatisreasonable-- of what "makes sense." And it is these shared assumptions that constitute a framework for the interpretation of research results. Research on the problem of how we see is likewise sustained by broadly shared assump- tions, where the current orthodoxy embraces the very general idea that the business of the visual system is to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   58 citations  
 28. Consciousness and the Physical World: Edited Proceedings of an Interdisciplinary Symposium on Consciousness Held at the University of Cambridge in January 1978.B. D. Josephson & V. S. Ramachandran (eds.) - 1980 - Pergamon Press.
  Edited proceedings of an interdisciplinary symposium on consciousness held at the University of Cambridge in January 1978. Includes a foreword by Freeman Dyson. Chapter authors: G. Vesey, R.L. Gregory, H.C. Longuet-Higgins, N.K. Humphrey, H.B. Barlow, D.M. MacKay, B.D. Josephson, M. Roth, V.S. Ramachandran, S. Padfield, and (editorial summary only) E. Noakes. A scanned pdf is available from this web site (philpapers.org), while alternative versions more suitable for copying text are available from https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/245189. -/- Page numbering convention for the pdf version (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29.  62
  A General Tableau Method for Propositional Interval Temporal Logics: Theory and Implementation.V. Goranko, A. Montanari, P. Sala & G. Sciavicco - 2006 - Journal of Applied Logic 4 (3):305-330.
  In this paper we focus our attention on tableau methods for propositional interval temporal logics. These logics provide a natural framework for representing and reasoning about temporal properties in several areas of computer science. However, while various tableau methods have been developed for linear and branching time point-based temporal logics, not much work has been done on tableau methods for interval-based ones. We develop a general tableau method for Venema's \cdt\ logic interpreted over partial orders (\nsbcdt\ for short). It combines (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30. EVOLUTIONARY RISK OF HIGH HUME TECHNOLOGIES. Article 3. EVOLUTIONARY SEMANTICS AND BIOETHICS.V. T. Cheshko, L. V. Ivanitskaya & V. I. Glazko - 2016 - Integrative Annthropology (1):21-27.
  The co-evolutionary concept of three-modal stable evolutionary strategy of Homo sapiens is developed. The concept based on the principle of evolutionary complementarity of anthropogenesis: value of evolutionary risk and evolutionary path of human evolution are defined by descriptive (evolutionary efficiency) and creative-teleological (evolutionary correctness) parameters simultaneously, that cannot be instrumental reduced to other ones. Resulting volume of both parameters define the vectors of biological, social, cultural and techno-rationalistic human evolution by two gear mechanism — genetic and cultural co-evolution and techno-humanitarian (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Capgras Syndrome: A Novel Probe for Understanding the Neural Representation of the Identity and Familiarity of Persons.William Hirstein & V. S. Ramachandran - 1997 - Proceedings of the Royal Society of London B 264:437-444.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   51 citations  
 32. EVOLUTIONARY RISK OF HIGH HUME TECHNOLOGIES. Article 1. STABLE ADAPTIVE STRATEGY OF HOMO SAPIENS.V. T. Cheshko, L. V. Ivanitskaya & V. I. Glazko - 2014 - Integrative Anthropology (2):4-14.
  Stable adaptive strategy of Homo sapiens (SASH) is a result of the integration in the three-module fractal adaptations based on three independent processes of generation, replication, and the implementation of adaptations — genetic, socio-cultural and symbolic ones. The evolutionary landscape SASH is a topos of several evolutionary multi-dimensional vectors: 1) extraversional projective-activity behavioral intention (adaptive inversion 1), 2) mimesis (socio-cultural inheritance), 3) social (Machiavellian) intelligence, 4) the extension of inter-individual communication beyond their own social groups and their own species in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Neuroscience V. Privacy? : A Democratic Perspective.Annabelle Lever - 2012 - In Sarah Richmond, Geraint Rees & Sarah J. L. Edwards (eds.), I Know What You're Thinking: Brain Imaging and Mental Privacy. Oxford University Press. pp. 205.
  Recent developments in neuroscience create new opportunities for understanding the human brain. The power to do good, however, is also the power to harm, so scientific advances inevitably foster as many dystopian fears as utopian hopes. For instance, neuroscience lends itself to the fear that people will be forced to reveal thoughts and feelings which they would not have chosen to reveal, and of which they may be unaware. It also lends itself to the worry that people will be encouraged (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  91
  METAFÍSICA de Aristóteles Livro V (Delta), 18-30.Lucas Angioni - 2019 - Dissertatio 48:286-294.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. Pains and Sounds.Ivan V. Ivanov - 2011 - Journal of Consciousness Studies 18 (9-10):143-163.
  I argue that an analogy between pains and sounds suggests a way to give an objective account of pain which fits well with a naïve perceptualist account of feeling pain. According to the proposed metaphysical account, pains are relational physical events with shared qualitative nature, each of which is constituted by tissue damage and the activation of nociceptors. I proceed to show that the metaphysical proposal is compatible with platitudes about pains being animate, private, and self-intimating states.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  44
  Ultima ratio deorum.Alex V. Halapsis - 2016 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 10:100-106.
  Purpose of this article is to investigate the role that the "miraculous" – that is, everything that goes beyond “natural” – plays in the worldview of Western man. Methodology. I do not consider “miracles” as the facts of nature, but as the facts of culture, so in this article I am not talking about specific cases of violation of “laws of nature”, but about the place of “miraculous” in the view of the world of Western man and those transformations, that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Interdisciplinarity and Insularity in the Diffusion of Knowledge: An Analysis of Disciplinary Boundaries Between Philosophy of Science and the Sciences.John McLevey, Alexander V. Graham, Reid McIlroy-Young, Pierson Browne & Kathryn Plaisance - 2018 - Scientometrics 1 (117):331-349.
  Two fundamentally different perspectives on knowledge diffusion dominate debates about academic disciplines. On the one hand, critics of disciplinary research and education have argued that disciplines are isolated silos, within which specialists pursue inward-looking and increasingly narrow research agendas. On the other hand, critics of the silo argument have demonstrated that researchers constantly import and export ideas across disciplinary boundaries. These perspectives have different implications for how knowledge diffuses, how intellectuals gain and lose status within their disciplines, and how intellectual (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Public Health Ethics and Liberalism.Lubomira V. Radoilska - 2009 - Public Health Ethics 2 (2):135-145.
  This paper defends a distinctly liberal approach to public health ethics and replies to possible objections. In particular, I look at a set of recent proposals aiming to revise and expand liberalism in light of public health's rationale and epidemiological findings. I argue that they fail to provide a sociologically informed version of liberalism. Instead, they rest on an implicit normative premise about the value of health, which I show to be invalid. I then make explicit the unobvious, republican background (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 39. Ethics of social consciousness and its principles.V. Gluchman - 1996 - Filozofia 51 (12):821-829.
  The author focuses on the positive social consequences: humanity, justice. rights, responsibility and tolerance. He examines each of these principles and shows. that the ethics of social consequences can be accepted as an alternative way of considering contemporary moral problems as well as of looking for their optimal solutions.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. High Hume (Bio-power and Bio-policy in Society of Risk).V. Cheshko & Valery Glazko (eds.) - 2009 - Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy.
  Human simultaneously is the acting person of a few autonomous and interdepending forms of evolutional process. Accordingly, it is possible to select three forms of adaptation and three constituents of evolutional strategy of survival of humanity – biological, sociocultural and technological adaptations. The actual and potential consequences of development of so-called High Hume technologies (technologies of the guided evolution)  most essential from major technological adaptations of humanity  are analyzed. The phenomenon of bio-power within the framework of global coevolutional (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Responses to Catastrophic AGI Risk: A Survey.Kaj Sotala & Roman V. Yampolskiy - 2015 - Physica Scripta 90.
  Many researchers have argued that humanity will create artificial general intelligence (AGI) within the next twenty to one hundred years. It has been suggested that AGI may inflict serious damage to human well-being on a global scale ('catastrophic risk'). After summarizing the arguments for why AGI may pose such a risk, we review the fieldʼs proposed responses to AGI risk. We consider societal proposals, proposals for external constraints on AGI behaviors and proposals for creating AGIs that are safe due to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 42. Autonomy and Ulysses Arrangements.Lubomira V. Radoilska - 2012 - In Lubomira Radoilska (ed.), Autonomy and Mental Disorder. Oxford University Press. pp. 252-280.
  In this chapter, I articulate the structure of a general concept of autonomy and then reply to possible objections with reference to Ulysses arrangements in psychiatry. The line of argument is as follows. Firstly, I examine three alternative conceptions of autonomy: value-neutral, value-laden, and relational. Secondly, I identify two paradigm cases of autonomy and offer a sketch of its concept as opposed to the closely related freedom of action and intentional agency. Finally, I explain away the autonomy paradox, to which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43.  39
  Ranking System for Ukrainian Banks Based on Financial Standing.V. Y. Khmarskyi & Roman Pavlov - 2016 - Actual Problems of Economics 184 (10):348-360.
  The paper provides a new approach to determining the financial standing of Ukrainian banks in the long and short terms. Using the European assessing indices and the national ones, a new ranking system is created. The authors ranked 20 biggest Ukrainian banks by assets and grouped them into corresponding financial groups.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44. Latin American Philosophy.Alexander V. Stehn - 2014 - Internet Encyclopedia of Philosophy.
  This encyclopedia article outlines the history of Latin American philosophy: the thinking of its indigenous peoples, the debates over conquest and colonization, the arguments for national independence in the eighteenth century, the challenges of nation-building and modernization in the nineteenth century, the concerns over various forms of development in the twentieth century, and the diverse interests in Latin American philosophy during the opening decades of the twenty-first century. Rather than attempt to provide an exhaustive and impossibly long list of scholars’ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Metafísica de Aristóteles, Livro V, 1-8.Lucas Angioni - 2003 - Phaos 3:5-21.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 46. Toward an Inter-American Philosophy: Pragmatism and the Philosophy of Liberation.Alexander V. Stehn - 2011 - Inter-American Journal of Philosophy 2 (2):14-36.
  This essay suggests that the U.S.-American Pragmatist tradition could be fruitfully reconstructed by way of a dialogue with Latin American Liberation Philosophy. More specifically, I work to establish a common ground for future comparative work by: 1) gathering and interpreting Enrique Dussel’s scattered comments on Pragmatism, 2) showing how the concept of liberation already functions in John Dewey’s Pragmatism, and 3) suggesting reasons for further developing this inter-American philosophical dialogue and debate.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. A Life Below the Threshold? Examining Conflict Between Ethical Principles and Parental Values In Neonatal Treatment Decision Making.Thomas V. Cunningham - 2016 - Narrative Inquiry in Bioethics 6 (1).
  Three common ethical principles for establishing the limits of parental authority in pediatric treatment decision making are the harm principle, the principle of best interest, and the threshold view. This paper consider how these principles apply to a case of a premature neonate with multiple significant comorbidities whose mother wanted all possible treatments, and whose health care providers wondered whether it would be ethically permissible to allow him to die comfortably despite her wishes. Whether and how these principles help to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. An Aristotelian Approach to Cognitive Enhancement.Lubomira V. Radoilska - 2010 - Journal of Value Inquiry 44 (3):365–375.
  In this paper, I argue that cognitive enhancement cannot be epistemically beneficial since getting things right in particular and epistemic agency in general both presuppose a kind of achievement. Drawing on Aristotle’s ethics, I distinguish four categories of actions: caused, attributable, responsible, and creditable. I conclude that to the extent that cognitive enhancement is incompatible with the latter category it undermines rather than strengthens autonomous agency in the realm of cognition.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49.  42
  Antropologové v pasti? [REVIEW]Nikola Balaš - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):133-149.
  Diskusní článek věnovaný knize Martin Paleček, Antropologové v pasti? Mezi přírodou a kulturou. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017, 257 stran.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  59
  Interpretace V Narativním Přístupu.Vladimír Chrz & Ivo Čermák - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):415-443.
  Cílem studie je zodpovědět otázku, co znamená v interpretujících humanitních či sociálních vědách zkoumat narativně. Interpretace je pojata jako explikace utváření významu. V návaznosti na toto pojetí je identifikována řada interpretačních dilemat. V tomto kontextu je uveden narativní přístup jako řešení těchto dilemat. Je pojednáno o povaze narativní perspektivy, o vztahu narativity a zkušenosti a o povaze narativních dat. Narativní výzkum je chápán jako rekonstrukce způsobů, jakými je utvářen význam narativními prostředky. Narativní interpretace umožňuje pohybovat se pružně a efektivně: 1) (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 921