Results for 'T. Erdem Yilmaz'

999 found
Order:
See also
T. Erdem Yilmaz
Ankara University
 1. A Critical Review for the Possibility of Science without ‘Eppue Si Muove’: From Thomas Kuhn’s Theory of Science to Psychology of Science.T. Erdem Yilmaz & Omer Faik Anli - 2019 - ViraVerita 9 (May, 2019):48-73.
  The theory of science that Thomas Kuhn built in the Structure of Scientific Revolutions was considered as a hypothetical framework in this study. Since the publication of the work, many questions have arisen that call for a psychology of science. These questions are moved to another dimension through the knowledge of the decision made within Galileo Affair, which occupies an important place in modern science, fundamentally arising from an epistemic struggle and emerging out of an unscientific base rather than the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. New Christian Epitaphs from Yozgat.Fatih Yilmaz - 2019 - Philia 5:149-165.
  From the 1920’s onwards in Yozgat and its vicinity in the interior of Asia Minor field surveys and excavations have been increasingly undertaken. One recent project is an archaeological survey of the whole province of Yozgat which began in 2017 with the participation of many academics from different universities and disciplines. Through this survey, which covers a large area, research in just a few regions has been completed. In this article, seventeen Christian epitaphs discovered at and around the village of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Perge Batı Nekropolisi’nden Yeni Mezar Yazıtları.Fatih Yilmaz - 2016 - Phaselis 2:259-268.
  Bu makalede Antalya Müzesi tarafından yürütülen 2016 yılı Perge kazıları kapsamında Batı Nekropo-lisi’nden ele geçen üç Hellence mezar yazıtı tanıtılmaktadır. MS II. yüzyılın sonu ile MS III. yüzyılın başına tarihlenen yazıtların ilk ikisi lahit, üçüncüsü ise bir mezar odası üzerinde yer almaktadır. Söz konusu belgeler öncelikli olarak mezarların uygunsuz kullanımı sonucunda tahsil edilecek olan ceza miktarları ile bu miktar-ların ödeneceği kasalara ilişkin yapılacak olan çalışmalarda bir veri oluşturabilecek niteliktedir. Ayrıca yazıt-larda yer alan kişilerin hem kent hem de bölgede nadiren görülen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. A New Athena Polias Votive Inscription from the Phaselis’ Acropolis.Fatih Yilmaz - 2015 - Adalya 18:121-131.
  This article presents a newly discovered votive inscription found during the course of the 2013 survey conducted at the ancient city of Phaselis and in its territory. The inscription was found where the stairs to the acropolis from the southwest of the theatre end, in front of the west wall of the tower structure give access to the acropolis. This inscription in the Doric dialect, on a limestone block measuring 0.315 x 0.77 x 0.61 m., records a dedication to Athena (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  94
  "The future won’t be pretty: The nature and value of ugly, AI-designed experiments." In The Aesthetics of Scientific Experiments, edited by Milena Ivanova and Alice Murphy.Michael T. Stuart (ed.) - 2023 - London: Routledge.
  Can an ugly experiment be a good experiment? Philosophers have identified many beautiful experiments and explored ways in which their beauty might be connected to their epistemic value. In contrast, the present chapter seeks out (and celebrates) ugly experiments. Among the ugliest are those being designed by AI algorithms. Interestingly, in the contexts where such experiments tend to be deployed, low aesthetic value correlates with high epistemic value. In other words, ugly experiments can be good. Given this, we should conclude (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  99
  Jennifer Cole Wright, Michael T. Warren, and Nancy E. Snow, Understanding Virtue: Theory and Measurement[REVIEW]Michael T. Dale - 2023 - Journal of Moral Philosophy 20 (1-2):202-205.
  Over the last few decades, virtue has become increasingly important in philosophy, psychology, cognitive science, and education. However, as each of these disciplines approaches virtue from a decidedly different perspective, it has proven difficult to come up with an understanding of virtue that satisfies the standards of all four disciplines. In their book, Jennifer Wright, Michael Warren, and Nancy Snow attempt to put forward such an understanding.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Retinae don't see.John T. Sanders - 2004 - Behavioral and Brain Sciences 27 (6):890-891.
  Sensation should be understood globally: some infant behaviors do not make sense on the model of separate senses; neonates of all species lack time to learn about the world by triangulating among different senses. Considerations of natural selection favor a global understanding; and the global interpretation is not as opposed to traditional work on sensation as might seem.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Why Can’t the Impassible God Suffer? Analytic Reflections on Divine Blessedness.R. T. Mullins - 2018 - TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology 2 (1):3-22.
  According to classical theism, impassibility is said to be systematically connected to divine attributes like timelessness, immutability, simplicity, aseity, and self-sufficiency. In some interesting way, these attributes are meant to explain why the impassible God cannot suffer. I shall argue that these attributes do not explain why the impassible God cannot suffer. In order to understand why the impassible God cannot suffer, one must examine the emotional life of the impassible God. I shall argue that the necessarily happy emotional life (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10. Robespierre ve Erdemli Terör.Alper Yavuz - 2022 - İnsancıl 385:13-20.
  Bu yazıda Fransız Devrimi'nin Eylül 1793’ten Temmuz 1794’e kadar süren Terör Dönemi ve devrimin önderlerinden Robespierre’in bu dönemdeki rolü incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle Terör Dönemi’nde neler yaşandığından kısaca söz edilecek, sonrasında ise Robespierre kendini nasıl bu dönemin merkezinde bulduğu araştırılacaktır. Son olarak Robepierre’in terör tartışmalarında gündeme getirdiği “erdemli terör” kavramının ne anlama geldiği tartışılacaktır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - İnsan, Din Ve Erdemlilik.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Nietzsche’nin Zerdüşt’ünün Çınlayamadığı Kulaklar: Nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Ne Söyleyebilir?Engin Yurt & Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2018 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (1):170-190.
  In this article, it has been aimed to examine Nietzsche’s main critique towards different understandings of morals in his era. With this criticism, it is aimed to integrally understand the opinions -which are articulated directly or metaphorically- towards morals which have been encountered. In here, while keeping in mind the difference between the concepts of immoralism and amoralism, Nietzsche’s views are interpreted. Being parallel to that aim mentioned above, it has been investigated if there is a thinking in Nietzsche which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Biyoloji Felsefesinde Organizma Kavramı.Özlem Yilmaz - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 1 (1):78-86.
  Çevre sorunlarının katlanarak arttığı ve biyoloji biliminin büyük sıçramalarla geliştiği günümüzde organizma kavramının incelenmesi, hem kendi doğamızı (dolayısıyla da diğer canlılarla etkileşimlerimizi) hem de günümüz biyolojisindeki değişimleri daha iyi anlayabilmemiz için faydalı olacaktır. Bu çalışma, organizma kavramını özellikle organizma-çevre etkileşimi üzerinden inceleyerek günümüz biyolojisindeki önemini vurgulayacaktır. Organizma kavramı özellikle Modern Sentezden, Genişletilmiş Evrimsel Senteze geçişle birlikte ayrı bir önem kazanmıştır. Köklerini yirminci yüzyılın başlarındaki organizma-merkezci biyolojiden alan bu kavramın gelişimi, son birkaç on yıldır biyoloji biliminde gerçekleşmiş olan gelişmelerle (özellikle gelişim (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Don’t Demean “Invasives”: Conservation and Wrongful Species Discrimination.C. E. Abbate & Bob Fischer - 2019 - Animals 871 (9).
  It is common for conservationists to refer to non-native species that have undesirable impacts on humans as “invasive”. We argue that the classification of any species as “invasive” constitutes wrongful discrimination. Moreover, we argue that its being wrong to categorize a species as invasive is perfectly compatible with it being morally permissible to kill animals—assuming that conservationists “kill equally”. It simply is not compatible with the double standard that conservationists tend to employ in their decisions about who lives and who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  16
  Overcoming Nihilism Through Sufism: An Analysis of Iqbal’s Article on ‘Abd Al-Karim Al-Jili.Feyzullah Yilmaz - 2019 - Oxford Journal of Islamic Studies 30 (1):69–96.
  This paper attempts to rethink the philosophy of Muhammad Iqbal (1877–1938) and challenge the still prevailing tendency in Iqbal scholarship to view it merely as an outcome of the influence of the ideas of various Western/European philosophers. I present Iqbal’s arguments in their particular historical and intellectual context to show that they developed in response to a specific philosophical problem and that Iqbal looked for a solution to that problem in Islamic tradition. I suggest that Iqbal’s philosophy is best understood (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi.Özlem Yilmaz - 2013 - FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi 16 (16):221-230.
  Felsefe tarihinin hiç şüphesiz en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles (M.Ö. 384-322), aynı zamanda bilim tarihinin de en önemli kişilerindendir. Yaşadığı dönemde henüz bilim ve felsefe ayrılmamıştır; bununla birlikte Aristoteles, bilimsel ve sistemli düşünmenin, örnekleme yapmanın, bilim insanının doğaya öğrenmek için yaklaşmasının ilkelerini, ilk kez bu derece düzenli şekilde ortaya koyan kişi olmuştur. Dört neden kuramı söz konusu ilkelerin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz biyolojisinin en kapsamlı tartışmalarından biri olan ‘fenotipin ne olduğu ve nasıl oluştuğu’ konusunun, Aristoteles’in dört neden kuramı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sufism: Theoretical Intervention in Global International Relations. [REVIEW]Feyzullah Yilmaz - 2021 - Insight Turkey 23:315-317.
  Bringing together various scholars from different backgrounds and embodying a truly interdisciplinary approach make Sufism: A Theoretical Intervention in Global International Relations a valuable and timely contribution to the increasing interest in non-Western traditions of thought. It will be of interest to IR theorists as well as scholars in other disciplines who are interested in non-Western traditions of thought and is sure to motivate further research in IR that is inspired by Sufism.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Comparative Political Philosophy: Studies Under the Upas Tree. [REVIEW]Feyzullah Yilmaz & Ronald C. Keith Anthony Parel - 2013 - Divan: Journal of Interdisciplinary Studies 17:176-181..
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ahlat İlçesi'nin Nüfus Coğrafyası.Murat Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):781-781.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Malazgirt İlçesi'nin Nüfus Coğrafyası.Murat Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1361-1361.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi.Feyzullah Yilmaz (ed.) - 2022 - İstanbul, Turkey: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  Bu bölümde karşılaştırmalı siyaset teorisinin, siyaset teorisinin hem bir alt alanı, hem de bir yöntemi olarak ortaya çıkış sürecini ele alacağım. Bu bağlamda öncelikle ‘karşılaştırmalı siyaset teorisinin’ (KST) ne zaman ortaya çıktığı sorusuyla ilgileneceğim. Ardından, KST’nin neden ortaya çıktığı, ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tartışmalara değineceğim. Bu tartışmayı, son otuz yılda literatürde öne çıkan bazı çalışmalar ve isimler ve onların tartıştığı konular, meseleler, sorular ve sorunlar üzerinden (karşılaştırmada özne/nesne ilişkisi ve güç problemi, soruların ya da sorunların evrenselliği (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. More Plant Biology in Philosophy Education.Özlem Yilmaz - 2021 - Dublin, Ireland: Graphikon Teo.
  This is an article in Thomas J.J. McCloughlin (Ed.) The Nature of Science in Biology: A Resource for Educators. Graphikon Teo, Dublin. -/- Abstract: Philosophers usually tend to think of animals when they think about life, plants often only appear in their works as on the margins, in the background; they are rarely in the centre. However, plant life involves unique processes, including remarkable modes of interaction between plants and their environments. Needless to say, plants are vital parts of ecosystems. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Analitik Bilim Felsefesi.Ali Rıza Erdem - 2021 - Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık.
  [Bilim felsefesi], bilime karşı giderek artan ilginin bir sonucudur. Bilim felsefesinin amacı bilimin kavramsal yapı ve işleyişini mantıksal çözümleme yoluyla anlamaktır. Bilim felsefesi bilimi anlama çabasında olgu ve teori ilişkisi, buluş ve doğrulama, yanlışlama bağlamları üzerinde durmaktadır. Bunu gerçekleştirirken de felsefeye özgü düşünme ve çözümleme yönteminden yararlanmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ordo Urbium Nobilium: İçerik ve Kapsam.Fatih Yilmaz & Erkan Kurul - 2018 - Cedrus 6:485-518.
  MS IV. yüzyılda yaşayan Decimus Magnus Ausonius, Roma İmparatorluğu'nun özellikle batı yakasını yakından tanıyan önemli bir alim ve devlet adamıydı. Onu mühim biri haline getiren en önemli husus; çeşitli bilimler özelindeki bilgi birikiminin derinliği yanında başarılı bir eğitmen olmasıydı. Ayrıca, son derece stratejik mevkilere erişebilmiş bir devlet adamıydı. Yaşamının son yıllarında kaleme aldığı şiirlerinden olan Ordo Urbium Nobilium, Geç Antikçağ dünyasına dair önemli veriler içermektedir. Bu kapsamda, söz konusu çalışma kendisinin özellikle coğrafya, tarih, filoloji ve Latin edebiyatı-kültürü gibi çeşitli alanlarda (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. T.S. Eliot and others: the (more or less) definitive history and origin of the term “objective correlative”.Dominic Griffiths - 2018 - English Studies 6 (99):642-660.
  This paper draws together as many as possible of the clues and pieces of the puzzle surrounding T. S. Eliot’s “infamous” literary term “objective correlative”. Many different scholars have claimed many different sources for the term, in Pound, Whitman, Baudelaire, Washington Allston, Santayana, Husserl, Nietzsche, Newman, Walter Pater, Coleridge, Russell, Bradley, Bergson, Bosanquet, Schopenhauer and Arnold. This paper aims to rewrite this list by surveying those individuals who, in different ways, either offer the truest claim to being the source of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. What Is the Well-Foundedness of Grounding?T. Scott Dixon - 2016 - Mind 125 (498):439-468.
  A number of philosophers think that grounding is, in some sense, well-founded. This thesis, however, is not always articulated precisely, nor is there a consensus in the literature as to how it should be characterized. In what follows, I consider several principles that one might have in mind when asserting that grounding is well-founded, and I argue that one of these principles, which I call ‘full foundations’, best captures the relevant claim. My argument is by the process of elimination. For (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   73 citations  
 27.  61
  Is the warm glow actually warm? An experimental investigation into the nature and determinants of warm glow feelings.Bianchi Robin T., Cova Florian & Tieffenbach Emma - 2023 - International Journal of Wellbeing 13 (3):1-23.
  Giving money to others feels good. It is now standard to use the label ‘warm glow feelings’ to refer to the pleasure people take from giving. But what exactly are warm glow feelings? And why do people experience them? To answer these questions, we ran two studies: a recall task in which participants were asked to remember a donation they made, and a donation task in which participants were given the opportunity to make a donation before reporting their affective states. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Michael T. Ferejohn, Formal Causes: Definition, Explanation, and Primacy in: Socratic and Aristotelian Thought. [REVIEW]Petter Sandstad - 2016 - History of Philosophy & Logical Analysis 19:235-241.
  I review Michael T. Ferejohn's "Formal Causes: Definition, Explanation, and Primacy in Socratic and Aristotelian Thought".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  99
  Rethinking the Conceptual Space for Science in Society after the VFI.T. Y. Branch & Heather Douglas - forthcoming - Philosophy of Science.
  Replacing the value-free ideal (VFI) for science requires attention to the broader understanding of how science in society should function. In public spaces, science needed to project the VFI in norms for science advising, science education, and science communication. This resulted in the independent science advisor model and a focus on science literacy for science education and communication. Attending to these broader implications of the VFI which structure science and society relationships is crucial if we are to properly replace the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Conhecimento, Contexto e Infiltração Pragmática.T. V. Rodrigues - 2013 - Intuitio (Nº 2):05-18.
  Resumo: Neste texto, introduzo algumas questões importantes que fazem parte do debate sobre infiltração pragmática. Além de apresentar e problematizar as principais alegações oferecidas pelos proponentes da infiltração pragmática eu irei contrasta-la com algumas teses mais tradicionais, como a Tese Tradicional sobre o Conhecimento e o Contextualismo Epistêmico. Por fim, apresento uma crítica aos proponentes da infiltração pragmática que parece ainda não ter sido tratada. Concluo que embora controversa, tal tese está longe de ser refutada completamente. Palavras-chave: Conhecimento; Contexto; Justificação; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Don’t Count on Taurek: Vindicating the Case for the Numbers Counting.Yishai Cohen - 2014 - Res Publica 20 (3):245-261.
  Suppose you can save only one of two groups of people from harm, with one person in one group, and five persons in the other group. Are you obligated to save the greater number? While common sense seems to say ‘yes’, the numbers skeptic says ‘no’. Numbers Skepticism has been partly motivated by the anti-consequentialist thought that the goods, harms and well-being of individual people do not aggregate in any morally significant way. However, even many non-consequentialists think that Numbers Skepticism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 32. P.T. Raju’s Approach to the Real: A Relationalist Critique.Joseph Kaipayil - 2018 - In Eugene Newman Joseph (ed.), Understanding of Truth: A Multi-Disciplinary Perspective. Bengaluru: Theological Publications in India. pp. 53-61.
  This article provides an overview of P.T. Raju’s Neo-Vedantic philosophy of I-am and a relationalist assessment of it.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Responsible Innovation in Business: A critical reflection on deliberative engagement as a central governance mechanism.T. Brand & Vincent Blok - 2019 - Journal of Responsible Innovation 1 (6):4-24.
  One of the main contentions of the framework for Responsible Innovation (RI) is that social and ethical aspects have to be addressed by deliberative engagement with stakeholders and the wider public throughout the innovation process. The aim of this article is to reflect on the question to what extent is deliberative engagement suitable for conducting RI in business. We discuss several tensions that arise when this framework is applied in the business context. Further, we analyse the place of deliberative engagement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 34. Categorical phenomenalism about sexual orientation.T. R. Whitlow & N. G. Laskowski - 2022 - Philosophy and Phenomenological Research 106 (3):581-596.
  What is sexual orientation? The contemporary consensus among philosophers is that it is a disposition. Unsurprisingly, recent debates about the metaphysics of sexual orientation are almost entirely intramural. Behavioral dispositionalists argue that sexual orientation is a disposition to behave sexually. Desire dispositionalists argue that it is a disposition to desire sexually. We argue that sexual orientation is not best understood in terms of dispositions to behave or dispositions to desire before arguing that dispositions tout court fail to illuminate sexual orientation. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  62
  Inputs from Murdoch and Rosenberg for Philosophical Counselling.T. Raja Rosenhagen - 2023 - Philosophical Practice: Journal of the American Philosophical Practitioners Association 18 (1):3027-38.
  In this article, I suggest that combining resources from philosophy and psychology can yield useful tools for philosophical counselling. More specifically, I argue for three theses: a) Iris Murdoch’s notion of just attention and Marshall Rosenberg’s method of non-violent communication are interestingly compatible; b) engaging in non-violent communication serves to support one’s endeavors to acquire the kind of clear vision Murdoch thinks doing well by others requires; and c) non-violent just communication would be beneficial to both counsellors and counselees and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. T. E. Hulme and the Twentiety-Century Mind.Jewel Spears Brooker - 1998 - Modern Schoolman 76 (1):67-71.
  A review of the Collected Writings of T. E. Hulme. Argues that Hulme, a philosopher/journist/poet who was killed in WWI, was a forerunner of the 20th-cent. mind, esp. as reflected in modernist poetry (T. S. Eliot, Imagism, Ezra Pound), aesthetics (Wilhelm Worringer), philosophy (Bergson, Jaspers, Wittgenstein), and politics (Charles Maurras, Georges Sorel).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Unification.T. Jones - 2008 - In Martin Curd & Stathis Psillos (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Science. Routledge.
  Summary: Throughout the history of science, indeed throughout the history of knowledge, unification has been touted as a central aim of intellectual inquiry. We’ve always wanted to discover not only numerous bare facts about the universe, but to show how such facts are linked and interrelated. Large amounts of time and effort have been spent trying to show diverse arrays of things can be seen as different manifestations of some common underlying entities or properties. Thales is said to have originated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 38. T-equivalences for positive sentences.Cezary Cieśliński - 2011 - Review of Symbolic Logic 4 (2):319-325.
  Answering a question formulated by Halbach (2009), I show that a disquotational truth theory, which takes as axioms all positive substitutions of the sentential T-schema, together with all instances of induction in the language with the truth predicate, is conservative over its syntactical base.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 39. Agrobiodiversität, das Gemeinschaftserbe-Prinzip und Marktanreize.Cristian Timmermann & Zoë Robaey - 2016 - In Barbara Brandl & Stephan Schleissing (eds.), Biopatente – Saatgut als Ware und als öffentliches Gut. Nomos. pp. 109-131.
  Die Diversität von Nahrungspflanzen, ein Ergebnis Jahrtausende langer Zuchtbemühungen, ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Schätzungen zufolge machen von den über 7000 Nahrungspflanzenarten ganze 103 Sorten 90% der Nahrungsmittelproduktion aus. Dieser Verlust könnte in Zukunft gewaltige negative Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsicherheit haben, da die Biodiversität eine zentrale Rolle bei der Absorbierung biotischer und abiotischer Stressfaktoren spielt, die auf die Pflanzen wirken. Darüber hinaus stellt der Verlust eine bedeutende Verarmung nicht nur des Pools genetischer Ressourcen dar, die zukünftigen Generationen zur (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Don't Feed the Liars! On Fraudulent Memoirs, and Why They're Bad.Joshua Landy - 2022 - Philosophy and Literature 46 (1):137-161.
  Some infamous memoirs have turned out to be chock-full of fibs. Should we care? Why not say—as many have—that all autobiography is fiction, that accurate memory is impossible, that we start lying as soon as we start narrating, and that it doesn’t matter anyway, since made-up stories are just as good as true ones? Because, well, every part of that is misleading. First, we don’t misremember absolutely everything; second, we have other sources to draw on; third, story form affects only (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Don’t forget forgetting: the social epistemic importance of how we forget.Daniel J. Singer, Aaron Bramson, Patrick Grim, Bennett Holman, Karen Kovaka, Jiin Jung & William Berger - 2019 - Synthese 198 (6):5373-5394.
  We motivate a picture of social epistemology that sees forgetting as subject to epistemic evaluation. Using computer simulations of a simple agent-based model, we show that how agents forget can have as large an impact on group epistemic outcomes as how they share information. But, how we forget, unlike how we form beliefs, isn’t typically taken to be the sort of thing that can be epistemically rational or justified. We consider what we take to be the most promising argument for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Won’t Somebody Please Think of the Mammoths? De-extinction and Animal Welfare.Heather Browning - 2018 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 31 (6):785-803.
  De-extinction is the process through which extinct species can be brought back into existence. Although these projects have the potential to cause great harm to animal welfare, discussion on issues surrounding de-extinction have focussed primarily on other issues. In this paper, I examine the potential types of welfare harm that can arise through de-extinction programs, including problems with cloning, captive rearing and re-introduction. I argue that welfare harm should be an important consideration when making decisions on de-extinction projects. Though most (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 43. Don't Risk Homicide: Abortion After 10 Weeks Gestation.Matthew Braddock - forthcoming - Journal of Medicine and Philosophy.
  When an abortion is performed, someone dies. Are we killing an innocent human person? Widespread disagreement exists. However, it’s not necessary to establish personhood in order to establish the wrongness of abortion: a substantial chance of personhood is enough. We defend The Don’t Risk Homicide Argument: abortions are wrong after 10 weeks gestation because they substantially and unjustifiably risk homicide, the unjust killing of an innocent person. Why 10 weeks? Because the cumulative evidence establishes a substantial chance (a more than (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Don't Burst My Blame Bubble.Hannah Tierney - forthcoming - Philosophers' Imprint.
  Blame abounds in our everyday lives, perhaps no more so than on social media. With the rise of social networking platforms, we have access to more information about others’ blameworthy behaviour and larger audiences to whom we can express our blame. But these audiences, while large, are typically not diverse. Social media tends to create what I call “blame bubbles”: systems in which expressions of blame are shared amongst agents with similar moral outlooks while dissenting views are excluded. Many have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Plural Slot Theory.T. Scott Dixon - 2018 - In Karen Bennett & Dean Zimmerman (eds.), Oxford Studies in Metaphysics Volume 11. Oxford: Oxford University Press. pp. 193-223.
  Kit Fine (2000) breaks with tradition, arguing that, pace Russell (e.g., 1903: 228), relations have neither directions nor converses. He considers two ways to conceive of these new "neutral" relations, positionalism and anti-positionalism, and argues that the latter should be preferred to the former. Cody Gilmore (2013) argues for a generalization of positionalism, slot theory, the view that a property or relation is n-adic if and only if there are exactly n slots in it, and (very roughly) that each slot (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 46. Wouldn't it be Nice? Moral Rules and Distant Worlds.Abelard Podgorski - 2018 - Noûs 52 (2):279-294.
  Traditional rule consequentialism faces a problem sometimes called the ideal world objection—the worry that by looking only at the consequences in worlds where rules are universally adhered to, the theory fails to account for problems that arise because adherence to rules in the real world is inevitably imperfect. In response, recent theorists have defended sophisticated versions of rule consequentialism which are sensitive to the consequences in worlds with less utopian levels of adherence. In this paper, I argue that these attempts (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 47. Why Trust Raoult? How Social Indicators Inform the Reputations of Experts.T. Y. Branch, Gloria Origgi & Tiffany Morisseau - 2022 - Social Epistemology 36 (3):299-316.
  The COVID-19 crisis has highlighted the considerable challenge of sourcing expertise and determining which experts to trust. Dissonant information fostered controversy in public discourse and encouraged an appeal to a wide range of social indicators of trustworthiness in order to decide whom to trust. We analyze public discourse on expertise by examining how social indicators inform the reputation of Dr. Didier Raoult, the French microbiologist who rose to international prominence as an early advocate for using hydroxychloroquine to treat COVID-19. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Don’t Worry, This Will Only Hurt a Bit: The Role of Expectation and Attention in Pain Intensity.Nada Gligorov - 2017 - The Monist 100 (4):501-513.
  To cause pain, it is not enough to deliver a dose of noxious stimulation. Pain requires the interaction of sensory processing, emotion, and cognition. In this paper, I focus on the role of cognition in the felt intensity of pain. I provide evidence for the cognitive modulation of pain. In particular, I show that attention and expectation can influence the experience of pain intensity. I also consider the mechanisms that underlie the cognitive effects on pain. I show that all the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 49. Synthetic biology and the ethics of knowledge.T. Douglas & J. Savulescu - 2010 - Journal of Medical Ethics 36 (11):687-693.
  Synthetic biologists aim to generate biological organisms according to rational design principles. Their work may have many beneficial applications, but it also raises potentially serious ethical concerns. In this article, we consider what attention the discipline demands from bioethicists. We argue that the most important issue for ethicists to examine is the risk that knowledge from synthetic biology will be misused, for example, in biological terrorism or warfare. To adequately address this concern, bioethics will need to broaden its scope, contemplating (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 50. Norwood Russell Hanson’s account of experience: an untimely defense.T. Raja Rosenhagen - 2019 - Synthese 198 (6):5179-5204.
  Experience, it is widely agreed, constrains our thinking and is also thoroughly theory-laden. But how can it constrain our thinking while depending on what it purports to constrain? To address this issue, I revisit and carefully analyze the account of observation provided by Norwood Russell Hanson, who introduced the term ‘theory-ladenness of observation’ in the first place. I show that Hanson’s account provides an original and coherent response to the initial question and argue that, if suitably developed, his account provides (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999