Results for 'T. Erdem Yilmaz'

993 found
Order:
See also
T. Erdem Yilmaz
Ankara University
 1. A Critical Review for the Possibility of Science without ‘Eppue Si Muove’: From Thomas Kuhn’s Theory of Science to Psychology of Science.T. Erdem Yilmaz & Omer Faik Anli - 2019 - ViraVerita 9 (May, 2019):48-73.
  The theory of science that Thomas Kuhn built in the Structure of Scientific Revolutions was considered as a hypothetical framework in this study. Since the publication of the work, many questions have arisen that call for a psychology of science. These questions are moved to another dimension through the knowledge of the decision made within Galileo Affair, which occupies an important place in modern science, fundamentally arising from an epistemic struggle and emerging out of an unscientific base rather than the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. New Christian Epitaphs From Yozgat.Fatih Yilmaz - 2019 - Philia 5:149-165.
  From the 1920’s onwards in Yozgat and its vicinity in the interior of Asia Minor field surveys and excavations have been increasingly undertaken. One recent project is an archaeological survey of the whole province of Yozgat which began in 2017 with the participation of many academics from different universities and disciplines. Through this survey, which covers a large area, research in just a few regions has been completed. In this article, seventeen Christian epitaphs discovered at and around the village of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Perge Batı Nekropolisi’nden Yeni Mezar Yazıtları.Fatih Yilmaz - 2016 - Phaselis 2:259-268.
  Bu makalede Antalya Müzesi tarafından yürütülen 2016 yılı Perge kazıları kapsamında Batı Nekropo-lisi’nden ele geçen üç Hellence mezar yazıtı tanıtılmaktadır. MS II. yüzyılın sonu ile MS III. yüzyılın başına tarihlenen yazıtların ilk ikisi lahit, üçüncüsü ise bir mezar odası üzerinde yer almaktadır. Söz konusu belgeler öncelikli olarak mezarların uygunsuz kullanımı sonucunda tahsil edilecek olan ceza miktarları ile bu miktar-ların ödeneceği kasalara ilişkin yapılacak olan çalışmalarda bir veri oluşturabilecek niteliktedir. Ayrıca yazıt-larda yer alan kişilerin hem kent hem de bölgede nadiren görülen (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  53
  A New Athena Polias Votive Inscription From the Phaselis’ Acropolis.Fatih Yilmaz - 2015 - Adalya 18:121-131.
  This article presents a newly discovered votive inscription found during the course of the 2013 survey conducted at the ancient city of Phaselis and in its territory. The inscription was found where the stairs to the acropolis from the southwest of the theatre end, in front of the west wall of the tower structure give access to the acropolis. This inscription in the Doric dialect, on a limestone block measuring 0.315 x 0.77 x 0.61 m., records a dedication to Athena (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  65
  Don’T Worry, Be Happy: The Gettability of Ultimate Meaning.Michael-John Turp, Brylea Hollinshead & Stephen Rowe - 2022 - Journal of Controversial Ideas 2 (1).
  Rivka Weinberg advances an error theory of ultimate meaning with three parts: (1) a conceptual analysis, (2) the claim that the extension of the concept is empty, and (3) a proposed fitting response, namely being very, very sad. Weinberg’s conceptual analysis of ultimate meaning involves two features that jointly make it metaphysically impossible, namely (i) the separateness of activities and valued ends, and (ii) the bounded nature of human lives. Both are open to serious challenges. We offer an internalist alternative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  11
  Biyoloji Felsefesinde Organizma Kavramı.Özlem Yilmaz - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 1 (1):78-86.
  Çevre sorunlarının katlanarak arttığı ve biyoloji biliminin büyük sıçramalarla geliştiği günümüzde organizma kavramının incelenmesi, hem kendi doğamızı (dolayısıyla da diğer canlılarla etkileşimlerimizi) hem de günümüz biyolojisindeki değişimleri daha iyi anlayabilmemiz için faydalı olacaktır. Bu çalışma, organizma kavramını özellikle organizma-çevre etkileşimi üzerinden inceleyerek günümüz biyolojisindeki önemini vurgulayacaktır. Organizma kavramı özellikle Modern Sentezden, Genişletilmiş Evrimsel Senteze geçişle birlikte ayrı bir önem kazanmıştır. Köklerini yirminci yüzyılın başlarındaki organizma-merkezci biyolojiden alan bu kavramın gelişimi, son birkaç on yıldır biyoloji biliminde gerçekleşmiş olan gelişmelerle (özellikle gelişim (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  53
  Don't Suffer in Silence: A Self-Help Guide to Self-Blame.Hannah Tierney - forthcoming - In Andreas Brekke Carlsson (ed.), Self-Blame and Moral Responsibility. Cambridge University Press.
  There are better and worse ways to blame others. Likewise, there are better and worse ways to blame yourself. And though there is an ever-expanding literature on the norms that govern our blaming practices, relatively little attention has been paid to the norms that govern expressions of self-blame. In this essay, I argue that when we blame ourselves, we ought not do so privately. Rather, we should, ceteris paribus, express our self-blame to those we have wronged. I then explore how (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  13
  More Plant Biology in Philosophy Education.Özlem Yilmaz - 2021 - Dublin, Ireland: Graphikon Teo.
  This is an article in Thomas J.J. McCloughlin (Ed.) The Nature of Science in Biology: A Resource for Educators. Graphikon Teo, Dublin. -/- Abstract: Philosophers usually tend to think of animals when they think about life, plants often only appear in their works as on the margins, in the background; they are rarely in the centre. However, plant life involves unique processes, including remarkable modes of interaction between plants and their environments. Needless to say, plants are vital parts of ecosystems. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  16
  Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi.Özlem Yilmaz - 2013 - FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi 16 (16):221-230.
  Felsefe tarihinin hiç şüphesiz en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles (M.Ö. 384-322), aynı zamanda bilim tarihinin de en önemli kişilerindendir. Yaşadığı dönemde henüz bilim ve felsefe ayrılmamıştır; bununla birlikte Aristoteles, bilimsel ve sistemli düşünmenin, örnekleme yapmanın, bilim insanının doğaya öğrenmek için yaklaşmasının ilkelerini, ilk kez bu derece düzenli şekilde ortaya koyan kişi olmuştur. Dört neden kuramı söz konusu ilkelerin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz biyolojisinin en kapsamlı tartışmalarından biri olan ‘fenotipin ne olduğu ve nasıl oluştuğu’ konusunun, Aristoteles’in dört neden kuramı (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  64
  Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi.Feyzullah Yilmaz (ed.) - 2022 - İstanbul, Turkey: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  Bu bölümde karşılaştırmalı siyaset teorisinin, siyaset teorisinin hem bir alt alanı, hem de bir yöntemi olarak ortaya çıkış sürecini ele alacağım. Bu bağlamda öncelikle ‘karşılaştırmalı siyaset teorisinin’ (KST) ne zaman ortaya çıktığı sorusuyla ilgileneceğim. Ardından, KST’nin neden ortaya çıktığı, ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tartışmalara değineceğim. Bu tartışmayı, son otuz yılda literatürde öne çıkan bazı çalışmalar ve isimler ve onların tartıştığı konular, meseleler, sorular ve sorunlar üzerinden (karşılaştırmada özne/nesne ilişkisi ve güç problemi, soruların ya da sorunların evrenselliği (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  51
  Peirce, Pedigree, Probability.Rush T. Stewart & Tom F. Sterkenburg - forthcoming - Transactions of the Charles S. Peirce Society.
  An aspect of Peirce’s thought that may still be underappreciated is his resistance to what Levi calls _pedigree epistemology_, to the idea that a central focus in epistemology should be the justification of current beliefs. Somewhat more widely appreciated is his rejection of the subjective view of probability. We argue that Peirce’s criticisms of subjectivism, to the extent they grant such a conception of probability is viable at all, revert back to pedigree epistemology. A thoroughgoing rejection of pedigree in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  58
  On the Possibility of Testimonial Justice.Rush T. Stewart & Michael Nielsen - 2020 - Australasian Journal of Philosophy 98 (4):732-746.
  Recent impossibility theorems for fair risk assessment extend to the domain of epistemic justice. We translate the relevant model, demonstrating that the problems of fair risk assessment and just credibility assessment are structurally the same. We motivate the fairness criteria involved in the theorems as also being appropriate in the setting of testimonial justice. Any account of testimonial justice that implies the fairness/justice criteria must be abandoned, on pain of triviality.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Why Can’T the Impassible God Suffer? Analytic Reflections on Divine Blessedness.R. T. Mullins - 2018 - TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology 2 (1):3-22.
  According to classical theism, impassibility is said to be systematically connected to divine attributes like timelessness, immutability, simplicity, aseity, and self-sufficiency. In some interesting way, these attributes are meant to explain why the impassible God cannot suffer. I shall argue that these attributes do not explain why the impassible God cannot suffer. In order to understand why the impassible God cannot suffer, one must examine the emotional life of the impassible God. I shall argue that the necessarily happy emotional life (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14. Retinae Don't See.John T. Sanders - 2004 - Behavioral and Brain Sciences 27 (6):890-891.
  Sensation should be understood globally: some infant behaviors do not make sense on the model of separate senses; neonates of all species lack time to learn about the world by triangulating among different senses. Considerations of natural selection favor a global understanding; and the global interpretation is not as opposed to traditional work on sensation as might seem.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Organism as Ontological Go-Between. Hybridity, Boundaries and Degrees of Reality in its Conceptual History.Charles T. Wolfe - 2014 - Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 1:http://dx.doi.org/10.1016/j.shps.
  The organism is neither a discovery like the circulation of the blood or the glycogenic function of the liver, nor a particular biological theory like epigenesis or preformationism. It is rather a concept which plays a series of roles – sometimes overt, sometimes masked – throughout the history of biology, and frequently in very normative ways, also shifting between the biological and the social. Indeed, it has often been presented as a key-concept in life science and the ‘theorization’ of Life, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 16.  38
  Identity and the Limits of Fair Assessment.Rush T. Stewart - forthcoming - Journal of Theoretical Politics.
  In many assessment problems—aptitude testing, hiring decisions, appraisals of the risk of recidivism, evaluation of the credibility of testimonial sources, and so on—the fair treatment of different groups of individuals is an important goal. But individuals can be legitimately grouped in many different ways. Using a framework and fairness constraints explored in research on algorithmic fairness, I show that eliminating certain forms of bias across groups for one way of classifying individuals can make it impossible to eliminate such bias across (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Against Simplicity and Cognitive Individualism: Nathaniel T. Wilcox.Nathaniel T. Wilcox - 2008 - Economics and Philosophy 24 (3):523-532.
  Neuroeconomics illustrates our deepening descent into the details of individual cognition. This descent is guided by the implicit assumption that “individual human” is the important “agent” of neoclassical economics. I argue here that this assumption is neither obviously correct, nor of primary importance to human economies. In particular I suggest that the main genius of the human species lies with its ability to distribute cognition across individuals, and to incrementally accumulate physical and social cognitive artifacts that largely obviate the innate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 18. “The ‘Physiology of the Understanding’ and the ‘Mechanics of the Soul’: Reflections on Some Phantom Philosophical Projects”.Charles T. Wolfe - 2016 - Quaestio 16:3-25.
  In reflecting on the relation between early empiricist conceptions of the mind and more experimentally motivated materialist philosophies of mind in the mid-eighteenth century, I suggest that we take seriously the existence of what I shall call ‘phantom philosophical projects’. A canonical empiricist like Locke goes out of his way to state that their project to investigate and articulate the ‘logic of ideas’ is not a scientific project: “I shall not at present meddle with the Physical consideration of the Mind” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. The Self-Fashioning of French Newtonianism: J. B. Shank: The Newton Wars and the Beginning of the French Enlightenment. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2008, Xv+571pp, $55.00 HB.Charles T. Wolfe & David Gilad - 2011 - Metascience 20 (3):573-576.
  The self-fashioning of French Newtonianism Content Type Journal Article DOI 10.1007/s11016-010-9511-3 Authors Charles T. Wolfe, Unit for History and Philosophy of Science, University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia David Gilad, Unit for History and Philosophy of Science, University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia Journal Metascience Online ISSN 1467-9981 Print ISSN 0815-0796.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  35
  Sufism: Theoretical Intervention in Global International Relations. [REVIEW]Feyzullah Yilmaz - 2021 - Insight Turkey 23:315-317.
  Bringing together various scholars from different backgrounds and embodying a truly interdisciplinary approach make Sufism: A Theoretical Intervention in Global International Relations a valuable and timely contribution to the increasing interest in non-Western traditions of thought. It will be of interest to IR theorists as well as scholars in other disciplines who are interested in non-Western traditions of thought and is sure to motivate further research in IR that is inspired by Sufism.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ahlat İlçesi'nin Nüfus Coğrafyası.Murat Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):781-781.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  40
  Comparative Political Philosophy: Studies Under the Upas Tree. [REVIEW]Feyzullah Yilmaz & Ronald C. Keith Anthony Parel - 2013 - Divan: Journal of Interdisciplinary Studies 17:176-181..
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Malazgirt İlçesi'nin Nüfus Coğrafyası.Murat Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1361-1361.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Cultural Evolution in Vietnam’s Early 20th Century: A Bayesian Networks Analysis of Hanoi Franco-Chinese House Designs.Quan-Hoang Vuong, Quang-Khiem Bui, Viet-Phuong La, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Hong-Ngoc Nguyen, Kien-Cuong P. Nghiem & Manh-Tung Ho - 2019 - Social Sciences and Humanities Open 1 (1):100001.
  The study of cultural evolution has taken on an increasingly interdisciplinary and diverse approach in explicating phenomena of cultural transmission and adoptions. Inspired by this computational movement, this study uses Bayesian networks analysis, combining both the frequentist and the Hamiltonian Markov chain Monte Carlo (MCMC) approach, to investigate the highly representative elements in the cultural evolution of a Vietnamese city’s architecture in the early 20th century. With a focus on the façade design of 68 old houses in Hanoi’s Old Quarter (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 25. What Is the Well-Foundedness of Grounding?T. Scott Dixon - 2016 - Mind 125 (498):439-468.
  A number of philosophers think that grounding is, in some sense, well-founded. This thesis, however, is not always articulated precisely, nor is there a consensus in the literature as to how it should be characterized. In what follows, I consider several principles that one might have in mind when asserting that grounding is well-founded, and I argue that one of these principles, which I call ‘full foundations’, best captures the relevant claim. My argument is by the process of elimination. For (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   54 citations  
 26. Examining Tensions in the Past and Present Uses of Concepts (Preprint).Eden T. Smith - 2020 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 84:84-94.
  Examining tensions between the past and present uses of scientific concepts can help clarify their contributions as tools in experimental practices. This point can be illustrated by considering the concepts of mental imagery and hallucinations: despite debates over their respective referential reliabilities remaining unresolved within their interdependent histories, both are used as independently stable concepts in neuroimaging experiments. Building on an account of how these concepts function as tools structured for pursuit of diverging goals in experiments, this paper explores this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  72
  Tıbbî Açıdan Dinî Tecrübe.Aysel Tan - 2019 - Diyarbakır, Türkiye: Ubak.
  Her din ve mistik kültürde ortaya çıkan dinî tecrübelerin felsefe, kelam ve fıkıh gibi bilim alanlarında farklı açıklamaları yapılmış, akli olup olmadığı sorgulanmıştır. Vahiy, keramet, vecd, hulul, tecelli gibi kavramlara açıklamalar getirilmiştir. Fakat bu tür tecrübelerin insanın fizyolojik ve psikolojik mekanizmalarıyla ne tür bir bağlantısı olduğu İslam düşünce geleneğinde pek tartışılmamıştır. Bu tür tecrübe yaşayan kişilerin sorunlu olup olmadığı tıbbi açıdan değerlendirilmemiştir. Dini tecrübeleri tıbbî bir sorun olarak ele alıp bu tecrübeleri ‘deney’ konusu yaparak inceleyen ilk düşünür William James’tir (ö.1910). (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Culture and Administration.T. W. Adorno - 1978 - Télos 1978 (37):93-111.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 29. Don’T Demean “Invasives”: Conservation and Wrongful Species Discrimination.C. E. Abbate & Bob Fischer - 2019 - Animals 871 (9).
  It is common for conservationists to refer to non-native species that have undesirable impacts on humans as “invasive”. We argue that the classification of any species as “invasive” constitutes wrongful discrimination. Moreover, we argue that its being wrong to categorize a species as invasive is perfectly compatible with it being morally permissible to kill animals—assuming that conservationists “kill equally”. It simply is not compatible with the double standard that conservationists tend to employ in their decisions about who lives and who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  33
  Responsible Innovation in Business: A Critical Reflection on Deliberative Engagement as a Central Governance Mechanism.T. Brand & Vincent Blok - 2019 - Journal of Responsible Innovation 1 (6):4-24.
  One of the main contentions of the framework for Responsible Innovation (RI) is that social and ethical aspects have to be addressed by deliberative engagement with stakeholders and the wider public throughout the innovation process. The aim of this article is to reflect on the question to what extent is deliberative engagement suitable for conducting RI in business. We discuss several tensions that arise when this framework is applied in the business context. Further, we analyse the place of deliberative engagement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 31.  21
  Replies to Critics (Replies to Critics Re "Ultimate Meaning: We Don't Have It, We Can't Get It, and We Should Be Very, Very Sad").Rivka Weinberg - 2022 - Journal of Controversial Ideas 2 (2).
  This article responds to the two replies, published in this issue, to my article “Ultimate Meaning: We Don’t Have It, We Can’t Get It, and We Should Be Very, Very Sad,” published in the first issue of this journal. In the first reply, Turp, Hollinshead, and Rowe present an internalist challenge to my account of value, and a relational conception of the self as a challenge to my premise that leading a life includes everything you do and aim at within (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Won’T Somebody Please Think of the Mammoths? De-Extinction and Animal Welfare.Heather Browning - 2018 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 31 (6):785-803.
  De-extinction is the process through which extinct species can be brought back into existence. Although these projects have the potential to cause great harm to animal welfare, discussion on issues surrounding de-extinction have focussed primarily on other issues. In this paper, I examine the potential types of welfare harm that can arise through de-extinction programs, including problems with cloning, captive rearing and re-introduction. I argue that welfare harm should be an important consideration when making decisions on de-extinction projects. Though most (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 33. Don't Risk Homicide: Abortion After 10 Weeks Gestation.Matthew Braddock - forthcoming - Journal of Medicine and Philosophy.
  When an abortion is performed, someone dies. Are we killing an innocent human person? Widespread disagreement exists. However, it’s not necessary to establish personhood in order to establish the wrongness of abortion: a substantial chance of personhood is enough. We defend The Don’t Risk Homicide Argument: abortions are wrong after 10 weeks gestation because they substantially and unjustifiably risk homicide, the unjust killing of an innocent person. Why 10 weeks? Because the cumulative evidence establishes a substantial chance (a more than (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Lire le matérialisme.Charles T. Wolfe - 2020 - Lyon, France: ENS Editions.
  Ce livre étudie, à travers une série d'épisodes allant de la philosophie des Lumières à notre époque, le problème du matérialisme dans l'histoire de la philosophie et l’histoire des sciences. Comment comprendre les spécificités de l’histoire du matérialisme, des Lumières à nos jours, au sein de la grande histoire de la philosophie et de l’histoire des sciences ? Quelle est l’actualité de l’opposition classique entre le corps et l’esprit ? Qu’est-ce que le rire ou le rêve peuvent nous apprendre du (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Categorical Phenomenalism About Sexual Orientation.T. R. Whitlow & N. G. Laskowski - forthcoming - Philosophy and Phenomenological Research.
  What is sexual orientation? The contemporary consensus among philosophers is that it is a disposition. Unsurprisingly, recent debates about the metaphysics of sexual orientation are almost entirely intramural. Behavioral dispositionalists argue that sexual orientation is a disposition to behave sexually. Desire dispositionalists argue that it is a disposition to desire sexually. We argue that sexual orientation is not best understood in terms of dispositions to behave or dispositions to desire before arguing that dispositions tout court fail to illuminate sexual orientation. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Don’T Count on Taurek: Vindicating the Case for the Numbers Counting.Yishai Cohen - 2014 - Res Publica 20 (3):245-261.
  Suppose you can save only one of two groups of people from harm, with one person in one group, and five persons in the other group. Are you obligated to save the greater number? While common sense seems to say ‘yes’, the numbers skeptic says ‘no’. Numbers Skepticism has been partly motivated by the anti-consequentialist thought that the goods, harms and well-being of individual people do not aggregate in any morally significant way. However, even many non-consequentialists think that Numbers Skepticism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 37.  36
  Analitik Bilim Felsefesi.Ali Rıza Erdem - 2021 - Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık.
  [Bilim felsefesi], bilime karşı giderek artan ilginin bir sonucudur. Bilim felsefesinin amacı bilimin kavramsal yapı ve işleyişini mantıksal çözümleme yoluyla anlamaktır. Bilim felsefesi bilimi anlama çabasında olgu ve teori ilişkisi, buluş ve doğrulama, yanlışlama bağlamları üzerinde durmaktadır. Bunu gerçekleştirirken de felsefeye özgü düşünme ve çözümleme yönteminden yararlanmaktadır.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Why Can’T I Change Bruckner’s Eighth Symphony?David Friedell - 2020 - Philosophical Studies 177 (3):805-824.
  Musical works change. Bruckner revised his Eighth Symphony. Ella Fitzgerald and many other artists have made it acceptable to sing the jazz standard “All the Things You Are” without its original verse. If we accept that musical works genuinely change in these ways, a puzzle arises: why can’t I change Bruckner’s Eighth Symphony? More generally, why are some individuals in a privileged position when it comes to changing musical works and other artifacts, such as novels, films, and games? I give (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 39. T-Equivalences for Positive Sentences.Cezary Cieśliński - 2011 - Review of Symbolic Logic 4 (2):319-325.
  Answering a question formulated by Halbach (2009), I show that a disquotational truth theory, which takes as axioms all positive substitutions of the sentential T-schema, together with all instances of induction in the language with the truth predicate, is conservative over its syntactical base.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 40. The Awe-Some Argument for Pantheism.T. Ryan Byerly - 2019 - European Journal for Philosophy of Religion 11 (2):1-21.
  Many pantheists have claimed that their view of the divine is motivated by a kind of spiritual experience. In this paper, I articulate a novel argument, inspired by recent work on moral exemplarism, that gives voice to this kind of motivation for pantheism. The argument is based on two claims about the emotion of awe, each of which is defended primarily via critical engagement with empirical research on the emotion. I also illustrate how this pathway to pantheism offers pantheists distinctive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41.  12
  'So Don't You Lock Up Something / That You Wanted to See Fly'. What Story for Asylum Psychiatry? [REVIEW]George Tudorie - 2021 - Romanian Journal of Communication and Public Relations 23:71-79.
  In a rather long piece which an exhibition catalog has called „catholic propaganda”(Busch & Maisak, 2013, p. 342), Guido Görres reflected on madness and art, using Kaulbach’s iconic 1835 drawing of asylum inmates (Das Narrenhaus) as pretext. Görres wrote of “this hospital of the human spirit (…), this charnel ground of the living, who like specters roam, wearing on their foreheads the faded and almost illegible traces of their former names.”1(1836, p. 9). Overdramatic prose, but unlikely to strike one as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Can’T Buy Me Love.Jacob Sparks - 2017 - Journal of Philosophical Research 42:341-352.
  Critics of commodification often claim that the buying and selling of some good communicates disrespect or some other inappropriate attitude. Such semiotic critiques have been leveled against markets in sex, pornography, kidneys, surrogacy, blood, and many other things. Brennan and Jaworski (2015a) have recently argued that all such objections fail. They claim that the meaning of a market transaction is a highly contingent, socially constructed fact. If allowing a market for one of these goods can improve the supply, access or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43. Unification.T. Jones - 2008 - In Martin Curd & Stathis Psillos (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Science. Routledge.
  Summary: Throughout the history of science, indeed throughout the history of knowledge, unification has been touted as a central aim of intellectual inquiry. We’ve always wanted to discover not only numerous bare facts about the universe, but to show how such facts are linked and interrelated. Large amounts of time and effort have been spent trying to show diverse arrays of things can be seen as different manifestations of some common underlying entities or properties. Thales is said to have originated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 44. Don’T Worry, This Will Only Hurt a Bit: The Role of Expectation and Attention in Pain Intensity.Nada Gligorov - 2017 - The Monist 100 (4):501-513.
  To cause pain, it is not enough to deliver a dose of noxious stimulation. Pain requires the interaction of sensory processing, emotion, and cognition. In this paper, I focus on the role of cognition in the felt intensity of pain. I provide evidence for the cognitive modulation of pain. In particular, I show that attention and expectation can influence the experience of pain intensity. I also consider the mechanisms that underlie the cognitive effects on pain. I show that all the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45. Synthetic Biology and the Ethics of Knowledge.T. Douglas & J. Savulescu - 2010 - Journal of Medical Ethics 36 (11):687-693.
  Synthetic biologists aim to generate biological organisms according to rational design principles. Their work may have many beneficial applications, but it also raises potentially serious ethical concerns. In this article, we consider what attention the discipline demands from bioethicists. We argue that the most important issue for ethicists to examine is the risk that knowledge from synthetic biology will be misused, for example, in biological terrorism or warfare. To adequately address this concern, bioethics will need to broaden its scope, contemplating (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 46.  26
  Ultimate Meaning: We Don't Have It, We Can't Get It, and We Should Be Very, Very Sad.Rivka Weinberg - 2021 - Journal of Controversial Ideas 1 (1).
  Life is pointless. That’s not okay. I show that. I argue that a point is a valued end and that, as agents, it makes sense for us to want our efforts and enterprises to have a point. Valued ends provide justifying reasons for our acts, efforts, and projects. I further argue that ends lie separate from the acts and enterprises for which they provide a point. Since there can be no end external to one’s entire life since one’s life includes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. On Determining How Important It Is Whether or Not There Is a God.T. J. Mawson - 2012 - European Journal for Philosophy of Religion 4 (4):95--105.
  Can the issue of how important it is whether or not there is a God be decided prior to deciding whether or not there is a God? In this paper, I explore some difficulties that stand in the way of answering this question in the affirmative and some of the implications of these difficulties for that part of the Philosophy of Religion which concerns itself with assessing arguments for and against the existence of God, the implications for how its importance (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 48. A Radical Solution to the Species Problem.Michael T. Ghiselin - 1974 - Systematic Zoology 23:536-44.
  Traditionally, species have been treated as classes. In fact they may be considered individuals. The logical term “individual” has been confused with a biological synonym for “organism.” If species are individuals, then: 1) their names are proper, 2) there cannot be instances of them, 3) they do not have defining properties, 4) their constituent organisms are parts, not members. “ Species " may be defined as the most extensive units in the natural economy such that reproductive competition occurs among their (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   274 citations  
 49. Plural Slot Theory.T. Scott Dixon - 2018 - In Karen Bennett & Dean Zimmerman (eds.), Oxford Studies in Metaphysics Volume 11. Oxford: Oxford University Press. pp. 193-223.
  Kit Fine (2000) breaks with tradition, arguing that, pace Russell (e.g., 1903: 228), relations have neither directions nor converses. He considers two ways to conceive of these new "neutral" relations, positionalism and anti-positionalism, and argues that the latter should be preferred to the former. Cody Gilmore (2013) argues for a generalization of positionalism, slot theory, the view that a property or relation is n-adic if and only if there are exactly n slots in it, and (very roughly) that each slot (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 50. T.S. Eliot and Others: The (More or Less) Definitive History and Origin of the Term “Objective Correlative”.Dominic Griffiths - 2018 - English Studies 6 (99):642-660.
  This paper draws together as many as possible of the clues and pieces of the puzzle surrounding T. S. Eliot’s “infamous” literary term “objective correlative”. Many different scholars have claimed many different sources for the term, in Pound, Whitman, Baudelaire, Washington Allston, Santayana, Husserl, Nietzsche, Newman, Walter Pater, Coleridge, Russell, Bradley, Bergson, Bosanquet, Schopenhauer and Arnold. This paper aims to rewrite this list by surveying those individuals who, in different ways, either offer the truest claim to being the source of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 993