Results for 'Thomas Samuel Kuhn'

999 found
Order:
 1. Sobre el relativismo de Thomas Samuel Kuhn.Alejandro Victor Thiry - 2017 - Trazos, Revista de Estudiantes de Filosofía 1 (1):53-71.
  El impacto de la obra de Thomas Samuel Kuhn se debe, en gran parte, al énfasis con que este autor destacó la relevancia de factores externos al conocimiento científico en el desarrollo de la práctica científica. Pero también las consecuencias relativistas y subjetivistas que se desprenden de muchas de las posiciones que defendió en sus primeras publicaciones contribuyeron con la amplia difusión de sus ideas. No obstante, en sus últimos escritos, Kuhn parece haber matizado algunas de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Thought Styles and Paradigms—a Comparative Study of Ludwik Fleck and Thomas S. Kuhn.Nicola Mößner - 2011 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 42 (2):362–371.
  At first glance there seem to be many similarities between Thomas S. Kuhn’s and Ludwik Fleck’s accounts of the development of scientific knowledge. Notably, both pay attention to the role played by the scientific community in the development of scientific knowledge. But putting first impressions aside, one can criticise some philosophers for being too hasty in their attempt to find supposed similarities in the works of the two men. Having acknowledged that Fleck anticipated some of Kuhn’s later (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 3.  61
  Přezkoumání Oprávněnosti Kuhnovy Kritiky Silného Programu Sociologie Vědění.Libor Benda - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):201-225.
  Thomas Kuhn ve svých pozdějších pracích ostře napadá tzv. silný program sociologie vědění a důsledně se vůči němu vymezuje. Tato skutečnost je zajímavá z toho důvodu, že představitelé silného programu se naopak ke Kuhnovi otevřeně hlásí a vydatně čerpají z jeho díla, neboť v něm spatřují řadu klíčových myšlenek, které implikují možnost sociologické analýzy vědeckého poznání. Cílem této studie je kriticky přezkoumat Kuhnovu kritiku silného programu a zhodnotit její oprávněnost. V první části je za tímto účelem nejprve rekonstruováno (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  79
  Thomas S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Rec Grzegorz Trela - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  85
  Historiografická Metoda Thomase Kuhna a Její Význam Z Hlediska Sociologie Vědeckého Poznání.Libor Benda - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):445-468.
  Význam Thomase Kuhna z hlediska jeho vlivu na další vývoj představ o povaze vědy a konkrétně na vznik tzv. sociologie vědeckého poznání bývá dnes běžně spojován s jeho Strukturou vědeckých revolucí, zatímco jeho starším historickým pracím je v tomto ohledu jen zřídkakdy věnována pozornost. Příspěvek analyzuje právě tyto práce a pokouší se charakterizovat základní metodologické rysy Kuhnova přístupu k dějinám vědy, který je v nich uplatňován. Prostřednictvím jejich porovnání s metodologickými východisky rané sociologie vědeckého poznání se snaží zjistit, nakolik lze (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  31
  De Re Beliefs and Evidence in Legal Cases.Samuel J. Thomas - 2021 - Dissertation, Arizona State University
  For the past half-century, both jurisprudence and epistemology have been haunted by questions about why individual evidence (i.e., evidence which picks out a specific individual) can sufficiently justify a guilty or liable verdict while bare statistical evidence (i.e., statistical evidence which does not pick out a specific individual) does not sufficiently justify such a verdict. This thesis examines three popular justifications for such a disparity in verdicts – Judith Jarvis Thomson’s causal account, Enoch et al.’s sensitivity account, and Sarah Moss’ (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Many Encounters of Thomas Kuhn and French Epistemology.Simons Massimiliano - 2017 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 61:41-50.
  The work of Thomas Kuhn has been very influential in Anglo-American philosophy of science and it is claimed that it has initiated the historical turn. Although this might be the case for English speaking countries, in France an historical approach has always been the rule. This article aims to investigate the similarities and differences between Kuhn and French philosophy of science or ‘French epistemology’. The first part will argue that he is influenced by French epistemologists, but by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 8.  40
  Thomas Kuhn’s Theory of Rationality.Paulo Pirozelli - 2019 - Manuscrito 42 (3):1-46.
  According to a widespread view, Thomas Kuhn’s model of scientific development would relegate rationality to a second plane, openly flirting with irrationalist positions. The intent of this article is to clarify this aspect of his thinking and refute this common interpretation. I begin by analysing the nature of values in Kuhn’s model and how they are connected to rationality. For Kuhn, a theory is chosen rationally when: i) the evaluation is based on values characteristic of science; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  24
  Paul Hoyningen-Huene: Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science[REVIEW]Howard Sankey - 1995 - Australasian Journal of Philosophy 73 (3):487-489.
  This is a book review of Paul Hoyningen-Huene's Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Appropriating Kuhn’s Philosophical Legacy. Three Attempts: Logical Empiricism, Structuralism, and Neokantianism.Andoni Ibarra & Thomas Mormann - 2010 - Cadernos de Filosofia Das Ciencias 8:65 - 102.
  In this paper we discuss three examples of the appropriation of Kuhn’s ideas in philosophy of science. First we deal with classical logical empiricism. Perhaps somewhat surprisingly, the arch-logical empiricist Carnap considered Kuhn’s socio-historical account as a useful complementation, and not as a threat of the philosophy of science of logical empiricism. As a second example we consider the attempt of the so-called struc- turalist philosophy of science to provide a “rational reconstruction” of Kuhn’s approach. Finally, we (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  10
  THOMAS KUHN’UN FELSEFESİ ve TÜRKİYE’YE YANSIMALARI.Rabia Karaköse - 2020 - Dissertation, ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
  This study investigates Thomas Kuhn’s philosophy that had broad influence in philosophy of science by his book The Structure of Scientific Revolutions, and the contributions of his philosophy to Turkish philosophical literature. Kuhnian part of the picture of science debates brings to light considering the works done in Turkey upon the philosophy of Kuhn. In the first part of the thesis, T. Kuhn's life and works are mentioned. The second part focuses on Kuhn's philosophy of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - IKSAD.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  81
  Thomas Nickles (Ed.): Thomas Kuhn[REVIEW]Howard Sankey - 2003 - Notre Dame Philosophical Reviews 2003 (3).
  This volume of essays about Thomas Kuhn contains new work by key figures in the area of Kuhn-studies. The essays treat Kuhn primarily as a philosopher rather than historian of science. They analyze the background setting of Kuhn’s ideas, and cover such topics as his account of scientific practice, cognitive aspects of scientific reasoning and conceptual change, and Kuhn’s influence on feminist philosophy of science. While the volume is principally conceived as an introduction to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Enyimba’s Notion of Madukaku and The Question of Anthropocentricism In African Environmental Ethics.Samuel Akpan Bassey & Thomas Micah Pimaro Jr - 2019 - International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling 2 (3):129-136.
  The purpose of this study is to scrutinize Enyimba’s theory of Madukakism as a philosophy of being human within the African framework and to show its implication to African environmental ethics. Enyimba’s theory Madukakism as a philosophy of being human is founded on the notion of Madukaku. Drawn from the Igbo ontological worldview, Madukaku avers that “man is supreme”, as such, possess strong anthropocentric implication on African worldview. Enyimba Maduka’s position seems logical as it draws its inspiration from the place (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  90
  Kuhn, Thomas S.: The structure of scientific revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Trela Grzegorz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Popper, Kuhn, Lakatos, and Aim-Oriented Empiricism.Nicholas Maxwell - 2005 - Philosophia 32 (1-4):181-239.
  In this paper I argue that aim-oriented empiricism (AOE), a conception of natural science that I have defended at some length elsewhere[1], is a kind of synthesis of the views of Popper, Kuhn and Lakatos, but is also an improvement over the views of all three. Whereas Popper's falsificationism protects metaphysical assumptions implicitly made by science from criticism, AOE exposes all such assumptions to sustained criticism, and furthermore focuses criticism on those assumptions most likely to need revision if science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 17. The Roles of One Thought Experiment in Interpreting Quantum Mechanics. Werner Heisenberg Meets Thomas Kuhn.Maarten Van Dyck - 2003 - Philosophica 72 (3):79-103.
  Recent years saw the rise of an interest in the roles and significance of thought experiments in different areas of human thinking. Heisenberg's gamma ray microscope is no doubt one of the most famous examples of a thought experiment in physics. Nevertheless, this particular thought experiment has not received much detailed attention in the philosophical literature on thought experiments up to date, maybe because of its often claimed inadequacies. In this paper, I try to do two things: to provide an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 18. Alexander Bird: Thomas Kuhn[REVIEW]Howard Sankey - 2002 - Philosophical Quarterly 52 (209):654-657.
  This is a review of Alexander Bird's book on Thomas Kuhn.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kuhn, Pedagogy, and Practice: A Local Reading of Structure.Lydia Patton - 2018 - In Moti Mizrahi (ed.), The Kuhnian Image of Science: Time for a Decisive Transformation? Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
  Moti Mizrahi has argued that Thomas Kuhn does not have a good argument for the incommensurability of successive scientific paradigms. With Rouse, Andersen, and others, I defend a view on which Kuhn primarily was trying to explain scientific practice in Structure. Kuhn, like Hilary Putnam, incorporated sociological and psychological methods into his history of science. On Kuhn’s account, the education and initiation of scientists into a research tradition is a key element in scientific training and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. Kuhn’s Incommensurability Thesis: What’s the Argument?Moti Mizrahi - 2015 - Social Epistemology 29 (4):361-378.
  In this paper, I argue that there is neither valid deductive support nor strong inductive support for Kuhn’s incommensurability thesis. There is no valid deductive support for Kuhn’s incommensurability thesis because, from the fact that the reference of the same kind terms changes or discontinues from one theoretical framework to another, it does not necessarily follow that these two theoretical frameworks are taxonomically incommensurable. There is no strong inductive support for Kuhn’s incommensurability thesis, since there are rebutting (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Piercing the Smoke Screen: Dualism, Free Will, and Christianity.Samuel Murray, Elise Dykhuis & Thomas Nadelhoffer - forthcoming - Journal of Cognition and Culture.
  Research on the folk psychology of free will suggests that people believe free will is incompatible with determinism and that human decision-making cannot be exhaustively characterized by physical processes. Some suggest that certain elements of Western cultural history, especially Christianity, have helped to entrench these beliefs in the folk conceptual economy. Thus, on the basis of this explanation, one should expect to find three things: (1) a significant correlation between belief in dualism and belief in free will, (2) that people (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  83
  Intuitions About Free Will and the Failure to Comprehend Determinism.Thomas Nadelhoffer, Samuel Murray & Elise Murry - forthcoming - Erkenntnis:1-22.
  Theories of free will are often measured against how well they capture everyday intuitions about free will. But what are these everyday intuitions, and what theoretical commitments do they express? Empirical methods have delivered mixed messages. In response, some free will theorists have developed error theories to undermine the credentials of countervailing intuitions. These efforts are predicated on the idea that people might misunderstand determinism in any of several ways. This paper sheds light on the comprehension problem. We first discuss (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Review of Stefano Gattei, Thomas Kuhn's 'Linguistic Turn' and the Legacy of Logical Empiricism. [REVIEW]Francis Remedios - 2010 - Philosophy in Review (3):189-191.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Reconsidering the Carnap-Kuhn Connection.Jonathan Y. Tsou - 2015 - In Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On. Springer Verlag.
  Recently, some philosophers of science (e.g., Gürol Irzik, Michael Friedman) have challenged the ‘received view’ on the relationship between Rudolf Carnap and Thomas Kuhn, suggesting that there is a close affinity (rather than opposition) between their philosophical views. In support of this argument, these authors cite Carnap and Kuhn’s similar views on incommensurability, theory-choice, and scientific revolutions. Against this revisionist view, I argue that the philosophical relationship between Carnap and Kuhn should be regarded as opposed rather (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Taxonomy, Truth-Value Gaps and Incommensurability: A Reconstruction of Kuhn's Taxonomic Interpretation of Incommensurability.Xinli Wang - 2002 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 33 (3):465-485.
  Kuhn's alleged taxonomic interpretation of incommensurability is grounded on an ill defined notion of untranslatability and is hence radically incomplete. To supplement it, I reconstruct Kuhn's taxonomic interpretation on the basis of a logical-semantic theory of taxonomy, a semantic theory of truth-value, and a truth-value conditional theory of cross-language communication. According to the reconstruction, two scientific languages are incommensurable when core sentences of one language, which have truth values when considered within its own context, lack truth values when (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 26. A Critical Review for the Possibility of Science without ‘Eppue Si Muove’: From Thomas Kuhn’s Theory of Science to Psychology of Science.T. Erdem Yilmaz & Omer Faik Anli - 2019 - ViraVerita 9 (May, 2019):48-73.
  The theory of science that Thomas Kuhn built in the Structure of Scientific Revolutions was considered as a hypothetical framework in this study. Since the publication of the work, many questions have arisen that call for a psychology of science. These questions are moved to another dimension through the knowledge of the decision made within Galileo Affair, which occupies an important place in modern science, fundamentally arising from an epistemic struggle and emerging out of an unscientific base rather (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  54
  From Empirical Evidence to First Principles: Thomas Kuhn's Methodological Revolution.Paulo Pirozelli - 2021 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 65 (3):1-10.
  The Structure of Scientific Revolutions represented a milestone in the attempt to understand scientific development based on empirical observations. However, in the next decades after the publication of his book, history, psychology, and sociology became increasingly marginal in Kuhn’s discussions. In his last articles, Kuhn even suggested that philosophers should pay less attention to empirical data and focus more on “first principles.” The purpose of this article is, first, to describe this radical transformation in Kuhn’s methodological approach, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Kuram Seçimi, Eksik Belirlenim ve Thomas Kuhn.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - Londra, Birleşik Krallık: Ijopec Publication.
  One of the main purposes of science is to explain natural phenomena by increasing our understanding of the physical world and to make predictions about the future based on these explanations. In this context, scientific theories can be defined as large-scale explanations of phenomena. In the historical process, scientists have made various choices among the theories they encounter at the point of solving the problems related to their fields of study. This process, which can be called ‘theory choice’, is one (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Heuristic Circularity of Commitment and the Experience of Discovery: A Polanyian Critique of Thomas Kuhn's Structure of Scientific Revolutions.Dr Aaron Milavec - 1988 - Tradition and Discovery 16 (2):4-20.
  My essay will be divided as follows: -/- #1 Analysis of Thomas Kuhn's notion of scientific revolutions; #2 Critical soft spots found in both Kuhn and Polanyi; #3 How Polanyi can enrich Kuhn's description of scientific discoveries.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  56
  Kuhn the Contextualist?Iñaki Xavier Larrauri Pertierra - 2020 - Aristos 5 (1):1-15.
  According to Kuhn’s account of the nature of scientific paradigms, how one experiences the world varies drastically from one context to another depending on the accepted paradigm of the context in question. In other words, one’s pre-existing conceptual structure concerning the world not only acts as an epistemological framework for its possible understanding, but also fundamentally affects the phenomenological observations of the world as something; this latter function of the conceptual structure motivates the view that mature scientific paradigms/theories and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  20
  Paul Horwich (Ed.): World Changes: Thomas Kuhn and the Nature of Science[REVIEW]Howard Sankey - 1995 - Metascience 8:140-142.
  This is a book review of Paul Horwich (ed.) World Changes.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Die Kuhn'Sche Wende.Paul Hoyningen Huene & Simon Lohse - 2012 - In S. Maasen, M. Kaiser, M. Reinhart & B. Sutter (eds.), Handbuch Wissenschaftssoziologie. Wiesbaden, Deutschland: Springer. pp. 73-84.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Emergence of Objectivity: Fleck, Foucault, Kuhn and Hacking.Luca Sciortino - 2021 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 88 (1):128-137.
  The analytical notions of ‘thought style’, ‘paradigm’, ‘episteme’ and ‘style of reasoning’ are some of the most popular frameworks in the history and philosophy of science. Although their proponents, Ludwik Fleck, Thomas Kuhn, Michel Foucault, and Ian Hacking, are all part of the same philosophical tradition that closely connects history and philosophy, the extent to which they share similar assumptions and objectives is still under debate. In the first part of the paper, I shall argue that, despite the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. A Place for Pragmatism in the Dynamics of Reason?Thomas Mormann - 2012 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 43 (1):27-37.
  Abstract. In Dynamics of Reason Michael Friedman proposes a kind of synthesis between the neokantianism of Ernst Cassirer, the logical empiricism of Rudolf Carnap, and the historicism of Thomas Kuhn. Cassirer and Carnap are to take care of the Kantian legacy of modern philosophy of science, encapsulated in the concept of a relativized a priori and the globally rational or continuous evolution of scientific knowledge,while Kuhn´s role is to ensure that the historicist character of scientific knowledge is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 35.  3
  KUHN’U ANLAŞILIR KILMAK: BİLİMİN İLERLEME TARZI HAKKINDA DAHA ÖNCE ELE ALINANLARDAN FARKLI BİR SIRALAMAYA ULAŞMAK MÜMKÜN MÜ?Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-208.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kuhn e a racionalidade da escolha científica.Eros Moreira de Carvalho - 2013 - Principia: An International Journal of Epistemology 17 (3):439-458.
  In this paper, I try to articulate and clarify the role of the epistemic authority of experts in Kuhn’s explanation for the transition process between rival paradigms in the scientific revolutionary period. If science progresses, that process should contribute to the attainment of the cognitive aim of science, namely, the articulation of paradigms increasingly successful at the resolution of problems. It is hard to see that process as rational and as attaining the cognitive aim of science without the consideration (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. O Estatuto Científico da Ciência Cognitiva em sua Fase Inicial: Uma análise baseada na perspectiva epistemológica de Thomas Kuhn.Alan Rafael Valente - 2019 - Dissertation, UNESP, Brazil
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  31
  Three Problems with Kuhn's Concept of "Crisis".Paulo Pirozelli - 2019 - Enunciação 4 (2):135-147.
  The aim of the article is to explore Thomas Kuhn’s notion of “scientific crisis” and indicate some difficulties with it. First, Kuhn defines “crisis” through the notion of “anomaly” but distinguishes these concepts in two different ways: categorically and quantitatively. Both of these alternatives face considerable problems. The categorical definition relies on a distinction between “discoveries” and “inventions” that, as Kuhn himself admits, is artificial. The quantitative definition states that crises are a deeper, more profound type (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Opening the Door to Cloud-Cuckoo-Land: Hempel and Kuhn on Rationality.Alexander George - 2012 - Journal for the History of Analytical Philosophy 1 (4).
  A reading is offered of Carl Hempel’s and Thomas Kuhn’s positions on, and disagreements about, rationality in science that relates these issues to the debate between W.V. Quine and Rudolf Carnap on the analytic/synthetic distinction.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40. The Relativistic Legacy of Kuhn and Feyerabend.Howard Sankey - 2020 - In M. Kusch (ed.), The Routledge Handbook of Philosophy of Relativism. London and New York: Routledge. pp. 379-387.
  Relativism in the philosophy of science is widely associated with the work of Thomas Kuhn and Paul Feyerabend. Kuhn and Feyerabend espoused views about conceptual change and variation of scientific method that have apparent relativistic implications. Both held that scientific theories or paradigms may be incommensurable due to semantic variation. Two ways that truth may be relative because of semantic incommensurability will be distinguished. Davidson’s criticism of the idea of an untranslatable language will be discussed, as well (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Eroding Artificial/Natural Distinction: Some Consequences for Ecology and Economics.C. Tyler DesRoches, Stephen Andrew Inkpen & Thomas L. Green - 2019 - In Michiru Nagatsu & Attilia Ruzzene (eds.), Contemporary Philosophy and Social Science: An Interdisciplinary Dialogue. New York: pp. 39-57.
  Since Thomas Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions (1962), historians and philosophers of science have paid increasing attention to the implications of disciplinarity. In this chapter we consider restrictions posed to interdisciplinary exchange between ecology and economics that result from a particular kind of commitment to the ideal of disciplinary purity, that is, that each discipline is defined by an appropriate, unique set of objects, methods, theories, and aims. We argue that, when it comes to the objects of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  43
  Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  79
  Tug of Love (Review of Kuhn Versus Popper: The Struggle for the Soul of Science). [REVIEW]Ray Scott Percival - 2003 - New Scientist (2411).
  A review of Steven Fuller's excellent book. Steve Fuller, professor of sociology at the University of Warwick, argues that, unfortunately for science, Kuhn won this debate. In the wake of Kuhn, science has come to be justified more by its paradigmatic pedigree than by its progressive aspirations. In other words, science is judged by whatever has come to be the dominant scientific community.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  61
  Public Recognition, Vanity, and the Quest for Truth: Reflection on ‘Polanyi Vs. Kuhn’.Aaron Milavec - 2006 - Tradition and Discovery 33 (2):37-48.
  After commending Moleski for his excellent study, I focus attention on three areas that merit further clarification: (1) that Michael Polanyi’s quest for public recognition was legitimate and not the effect of a runaway vanity, (2) that Kuhn’s straining to define his dependence upon Polanyi was blocked by the unspecifiability clouding the discovery process and by his notion that Polanyi appealed to ESP to explain the dynamics of· discovery, and (3) that Kuhn’s success in gaining public recognition for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  69
  "If I Join Forces with Mr. Kuhn": Polanyi and Kuhn as Mutually Supportive and Corrective.Aaron Milavec - 1993 - Polyaniana 3 (1):56-74.
  My purpose is to examine how Kuhn and Polanyi might be mutually supportive and corrective so as to join forces in providing a more comprehensive understanding of the progress of science. My presentation will be divided into three parts: (I) The common ground Kuhn shares with Polanyi; (II) Four soft spots in Kuhn and their remedy; (III) Clarifying and upgrading Polanyi appeal to "objective reality.".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. La Dinamica Delle Teorie Scientifiche. Strutturalismo Ed Interpretazione Logico-Formale Dell’Epistemologia di Kuhn, with a Preface of C. Ulises Moulines.Tommaso Perrone - 2012 - Franco Angeli.
  Philosophy of science in the 20th century is to be considered as mostly characterized by a fundamentally systematic heuristic attitude, which looks to mathematics, and more generally to the philosophy of mathematics, for a genuinely and epistemologically legitimate form of knowledge. Rooted in this assumption, the book provides a formal reconsidering of the dynamics of scientific theories, especially in the field of the physical sciences, and offers a significant contribution to current epistemological investigations regarding the validity of using formal (especially: (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Heideggerian Epistemology as a Source of Kuhn's Concept of the Growth of Knowledge.Rinat Nugayev & Tanzilia Burganova - 2016 - Italian Science Review 1 (34):156-167.
  The claim that we want to put forward is that Thomas Kuhn ’s growth of knowledge concept is drawn upon Heidegger’s epistemology. To bolster the tenet the corresponding works of both thinkers are considered. As a result, the one-to-one correspondence between the key propositions of Heideggerian epistemology and the basic tenets of Kuhn ’s growth of knowledge model is dawned. The tenets under consideration include the holistic nature of a paradigm, the incommensurability thesis, conventional status of a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. A Reply to James Marcum’s “What’s the Support for Kuhn’s Incommensurability Thesis?”.Moti Mizrahi - 2015 - Social Epistemology Review and Reply Collective 4 (11):21-24.
  I reply to James Marcum’s “What’s the Support for Kuhn’s Incommensurability Thesis? A Response to Mizrahi and Patton”.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Second Essential Tension: On Tradition and Innovation in Interdisciplinary Research.Hanne Andersen - 2013 - Topoi 32 (1):3-8.
  In his analysis of “the essential tension between tradition and innovation” Thomas S. Kuhn focused on the apparent paradox that, on the one hand, normal research is a highly convergent activity based upon a settled consensus, but, on the other hand, the ultimate effect of this tradition-bound work has invariably been to change the tradition. Kuhn argued that, on the one hand, without the possibility of divergent thought, fundamental innovation would be precluded. On the other hand, without (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 50. Scientific Revolutions, Specialization and the Discovery of the Structure of DNA: Toward a New Picture of the Development of the Sciences.Politi Vincenzo - 2018 - Synthese 195 (5):2267-2293.
  In his late years, Thomas Kuhn became interested in the process of scientific specialization, which does not seem to possess the destructive element that is characteristic of scientific revolutions. It therefore makes sense to investigate whether and how Kuhn’s insights about specialization are consistent with, and actually fit, his model of scientific progress through revolutions. In this paper, I argue that the transition toward a new specialty corresponds to a revolutionary change for the group of scientists involved (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 999