Results for 'epistemology of logic'

1000+ found
Order:
 1.  77
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ/Epistemology of Logic.Epameinondas Xenopoulos (ed.) - 1998 - KEFALONIA, IONIA SEA, GREECE: Aristoteles Publishing.
  Μοναδική μελέτη και προσέγγιση της θεωρίας της γνώσης, για την παγκόσμια βιβλιογραφία, της διαλεκτικής πορείας της σκέψης από την λογική πλευρά της και της μελλοντικής μορφής που θα πάρουν οι διαλεκτικές δομές της, στην αδιαίρετη ενότητα γνωσιοθεωρίας, λογικής και διαλεκτικής, με την «μέθοδο του διαλεκτικού υλισμού». Έργο βαρύ με θέμα εξαιρετικά δύσκολο διακατέχεται από πρωτοτυπία και ζωντάνια που γοητεύει τον κάθε ανήσυχο στοχαστή από τις πρώτες γραμμές. Unique study and approach of the theory of knowledge, the world literature, the dialectic (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Epistemology of Logic - Logic-Dialectic or Theory of the Knowledge.Epameinondas Xenopoulos (ed.) - 1998 - Kefalonia,GREECE: KATERINA XENOPOULOU.
  1994.Επιστημολογία της Λογικής. Συγγραφέας Επαμεινώνδας Ξενόπουλος Μοναδική μελέτη και προσέγγιση της θεωρίας της γνώσης, για την παγκόσμια βιβλιογραφία, της διαλεκτικής πορείας της σκέψης από την λογική πλευρά της και της μελλοντικής μορφής που θα πάρουν οι διαλεκτικές δομές της, στην αδιαίρετη ενότητα γνωσιοθεωρίας, λογικής και διαλεκτικής, με την «μέθοδο του διαλεκτικού υλισμού». Έργο βαρύ με θέμα εξαιρετικά δύσκολο διακατέχεται από πρωτοτυπία και ζωντάνια που γοητεύει τον κάθε ανήσυχο στοχαστή από τις πρώτες γραμμές.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Reliability Challenge and the Epistemology of Logic.Joshua Schechter - 2010 - Philosophical Perspectives 24 (1):437-464.
  We think of logic as objective. We also think that we are reliable about logic. These views jointly generate a puzzle: How is it that we are reliable about logic? How is it that our logical beliefs match an objective domain of logical fact? This is an instance of a more general challenge to explain our reliability about a priori domains. In this paper, I argue that the nature of this challenge has not been properly understood. I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   64 citations  
 4. Demonstratives: An Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals.David Kaplan - 1989 - In Joseph Almog, John Perry & Howard Wettstein (eds.), Themes From Kaplan. Oxford University Press. pp. 481-563.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1488 citations  
 5. Logicism, Ontology, and the Epistemology of Second-Order Logic.Richard Kimberly Heck - 2018 - In Ivette Fred-Rivera & Jessica Leach (eds.), Being Necessary: Themes of Ontology and Modality from the Work of Bob Hale. Oxford: Oxford University Press. pp. 140-169.
  In two recent papers, Bob Hale has attempted to free second-order logic of the 'staggering existential assumptions' with which Quine famously attempted to saddle it. I argue, first, that the ontological issue is at best secondary: the crucial issue about second-order logic, at least for a neo-logicist, is epistemological. I then argue that neither Crispin Wright's attempt to characterize a `neutralist' conception of quantification that is wholly independent of existential commitment, nor Hale's attempt to characterize the second-order domain (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Toward an Epistemology of Art.Arnold Cusmariu - 2016 - Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences 3 (1):37-64.
  An epistemology of art has seemed problematic mainly because of arguments claiming that an essential element of a theory of knowledge, truth, has no place in aesthetic contexts. For, if it is objectively true that something is beautiful, it seems to follow that the predicate “is beautiful” expresses a property – a view asserted by Plato but denied by Hume and Kant. But then, if the belief that something is beautiful is not objectively true, we cannot be said to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 7. The Founding of Logic: Modern Interpretations of Aristotle’s Logic.John Corcoran - 1994 - Ancient Philosophy 14 (S1):9-24.
  Since the time of Aristotle's students, interpreters have considered Prior Analytics to be a treatise about deductive reasoning, more generally, about methods of determining the validity and invalidity of premise-conclusion arguments. People studied Prior Analytics in order to learn more about deductive reasoning and to improve their own reasoning skills. These interpreters understood Aristotle to be focusing on two epistemic processes: first, the process of establishing knowledge that a conclusion follows necessarily from a set of premises (that is, on the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 8. Diseases, Patients and the Epistemology of Practice: Mapping the Borders of Health, Medicine and Care.Michael Loughlin, Robyn Bluhm, Jonathan Fuller, Stephen Buetow, Benjamin R. Lewis & Brent M. Kious - 2015 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 21 (3):357-364.
  Last year saw the 20th anniversary edition of JECP, and in the introduction to the philosophy section of that landmark edition, we posed the question: apart from ethics, what is the role of philosophy ‘at the bedside’? The purpose of this question was not to downplay the significance of ethics to clinical practice. Rather, we raised it as part of a broader argument to the effect that ethical questions – about what we should do in any given situation – are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 9. Buddhist Philosophy of Logic.Koji Tanaka - 2013 - In Steven Michael Emmanuel (ed.), Blackwell Companion to Buddhist Philosophy. Chichester: Wiley-Blackwell. pp. 320-330.
  Logic in Buddhist Philosophy concerns the systematic study of anumāna (often translated as inference) as developed by Dignāga (480-540 c.e.) and Dharmakīti (600-660 c.e.). Buddhist logicians think of inference as an instrument of knowledge (pramāṇa) and, thus, logic is considered to constitute part of epistemology in the Buddhist tradition. According to the prevalent 20th and early 21st century ‘Western’ conception of logic, however, logical study is the formal study of arguments. If we understand the nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 10. Critique of Sarcastic Reason: The Epistemology of the Cognitive Neurological Ability Called “Theory-of-Mind” and Deceptive Reasoning.William Brant - 2012 - Riga, Latvia: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften.
  Critique of Sarcastic Reason is a philosophical dissertation that combines several different fields in order to pave the way for those studying sarcasm at the neurobiological, communicative and socio-political levels of analysis where sarcasm appears, respectively, through associated brain activity, between two or more individuals with higher level metabeliefs, and as a method by which political, religious and other social ideologies are attacked (i.e., one form of "biting sarcasm"). The academic disciplines involved in Critique of Sarcastic Reason include social cognitive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The Material Theory of Induction and the Epistemology of Thought Experiments.Michael T. Stuart - 2020 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 83:17-27.
  John D. Norton is responsible for a number of influential views in contemporary philosophy of science. This paper will discuss two of them. The material theory of induction claims that inductive arguments are ultimately justified by their material features, not their formal features. Thus, while a deductive argument can be valid irrespective of the content of the propositions that make up the argument, an inductive argument about, say, apples, will be justified (or not) depending on facts about apples. The argument (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12. Rational Understanding: Toward a Probabilistic Epistemology of Acceptability.Finnur Dellsén - 2019 - Synthese 198 (3):2475-2494.
  To understand something involves some sort of commitment to a set of propositions comprising an account of the understood phenomenon. Some take this commitment to be a species of belief; others, such as Elgin and I, take it to be a kind of cognitive policy. This paper takes a step back from debates about the nature of understanding and asks when this commitment involved in understanding is epistemically appropriate, or ‘acceptable’ in Elgin’s terminology. In particular, appealing to lessons from the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 13. Limits of Abductivism About Logic.Ulf Hlobil - 2021 - Philosophy and Phenomenological Research 103 (2):320-340.
  I argue against abductivism about logic, which is the view that rational theory choice in logic happens by abduction. Abduction cannot serve as a neutral arbiter in many foundational disputes in logic because, in order to use abduction, one must first identify the relevant data. Which data one deems relevant depends on what I call one's conception of logic. One's conception of logic is, however, not independent of one's views regarding many of the foundational disputes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 14. The Epistemology of Alvin Plantinga.Valentin Teodorescu - 2014 - Annals of Academy of Romanian Scientists 6 (1-2):115-136.
  In this article we intend to present Alvin Plantinga’s epistemology by showing the way in which its central concepts: the Reidian foundationalism, the partial critique of evidentialism, warrant, proper function, reliability and externalism - are logically interrelated. A section of this article is reserved to the critiques of his account of warrant brought by Peter Klein and Richard Feldman and to the way in which Plantinga answered them, by developing the concepts of cognitive maxi- and mini-environment. In the end (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  Purism: The Inconceivability of Inconsistency Within Space as the Basis of Logic.* Primus - 2019 - Dialogue 62 (1):1-24.
  I propose that an irreducible property of physical space — consistency — is the origin of logic. I propose that an inconsistent space is inconceivable and that this inconceivability can be recognized as the force behind logical propositions. The implications of this argument are briefly explored and then applied to address two paradoxes: Zeno of Elea’s paradox regarding the race between Achilles and the Tortoise, and Lewis Carroll’s paradox regarding the Tortoise’s conversation with Achilles after the race. I conclude (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. The Open Handbook of Formal Epistemology.Richard Pettigrew & Jonathan Weisberg (eds.) - 2019 - PhilPapers Foundation.
  In formal epistemology, we use mathematical methods to explore the questions of epistemology and rational choice. What can we know? What should we believe and how strongly? How should we act based on our beliefs and values? We begin by modelling phenomena like knowledge, belief, and desire using mathematical machinery, just as a biologist might model the fluctuations of a pair of competing populations, or a physicist might model the turbulence of a fluid passing through a small aperture. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 17. The Bishop and Priest: Toward a Point-of-View Based Epistemology of True Contradictions.Eric Dietrich - 2008 - Logos Architekton 2 (2):35-58..
  True contradictions are taken increasingly seriously by philosophers and logicians. Yet, the belief that contradictions are always false remains deeply intuitive. This paper confronts this belief head-on by explaining in detail how one specific contradiction is true. The contradiction in question derives from Priest's reworking of Berkeley's argument for idealism. However, technical aspects of the explanation offered here differ considerably from Priest's derivation. The explanation uses novel formal and epistemological tools to guide the reader through a valid argument with, not (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. 2007. Notes on the Founding of Logics and Metalogic: Aristotle, Boole, and Tarski. Eds. C. Martínez Et Al. Current Topics in Logic and Analytic Philosophy / Temas Actuales de Lógica y Filosofía Analítica. Imprenta Univeridade Santiago de Compostela.John Corcoran - 2007 - In C. Martínez (ed.), Current Topics in Logic and Analytic Philosophy /. pp. 145-178.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Axiomatics and Problematics as Two Modes of Formalisation: Deleuze's Epistemology of Mathematics'.Daniel W. Smith - 2006 - In Simon B. Duffy (ed.), Virtual Mathematics: The Logic of Difference. Clinamen. pp. 145--168.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 20.  92
  Anti-exceptionalism and the justification of basic logical principles.Matthew Carlson - 2022 - Synthese 200 (3):1-19.
  Anti-exceptionalism about logic is the thesis that logic is not special. In this paper, I consider, and reject, a challenge to this thesis. According to this challenge, there are basic logical principles, and part of what makes such principles basic is that they are epistemically exceptional. Thus, according to this challenge, the existence of basic logical principles provides reason to reject anti-exceptionalism about logic. I argue that this challenge fails, and that the exceptionalist positions motivated by it (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Foundational Holism, Substantive Theory of Truth, and A New Philosophy of Logic: Interview with Gila Sher BY Chen Bo.Gila Sher & Chen Bo - 2019 - Philosophical Forum 50 (1):3-57.
  Gila Sher interviewed by Chen Bo: -/- I. Academic Background and Earlier Research: 1. Sher’s early years. 2. Intellectual influence: Kant, Quine, and Tarski. 3. Origin and main Ideas of The Bounds of Logic. 4. Branching quantifiers and IF logic. 5. Preparation for the next step. -/- II. Foundational Holism and a Post-Quinean Model of Knowledge: 1. General characterization of foundational holism. 2. Circularity, infinite regress, and philosophical arguments. 3. Comparing foundational holism and foundherentism. 4. A post-Quinean model (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Logic and Constructivism: A Model of Terminological Knowledge.Farshad Badie - 2020 - Journal of Knowledge Structures and Systems 1 (1):23-39.
  This original research hypothesises that the most fundamental building blocks of logical descriptions of cognitive, or knowledge, agents’ descriptions are expressible based on their conceptions (of the world). This article conceptually and logically analyses agents’ conceptions in order to offer a constructivist- based logical model for terminological knowledge. The most significant characteristic of [terminological] knowing is that there are strong interrelationships between terminological knowledge and the individualistic constructed, and to-be-constructed, models of knowledge. Correspondingly, I conceptually and logically analyse conception expressions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. Logical Ignorance and Logical Learning.Richard Pettigrew - 2021 - Synthese 198 (10):9991-10020.
  According to certain normative theories in epistemology, rationality requires us to be logically omniscient. Yet this prescription clashes with our ordinary judgments of rationality. How should we resolve this tension? In this paper, I focus particularly on the logical omniscience requirement in Bayesian epistemology. Building on a key insight by Hacking :311–325, 1967), I develop a version of Bayesianism that permits logical ignorance. This includes: an account of the synchronic norms that govern a logically ignorant individual at any (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 24. “Crucifixion” of the Logic. Palamite Theology of the Uncreaded Divine Energies as Fundament of an Ontological Epistemology.Nichifor Tanase - 2015 - International Journal of Orthodox Theology 6 (4):69-106.
  During the Transfiguration, the apostles on Tabor, “indeed saw the same grace of the Spirit which would later dwell in them”. The light of grace “illuminates from outside on those who worthily approached it and sent the illumination to the soul through the sensitive eyes; but today, because it is confounded with us and exists in us, it illuminates the soul from inward ”. The opposition between knowledge, which comes from outside - a human and purely symbolic knowledge - and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Identity: Logic, Ontology, Epistemology.Roger Wertheimer - 1998 - Philosophy 73 (2):179-193.
  The identity "relation" is misconceived since the syntax of "=" is misconceived as a relative term. Actually, "=" is syncategorematic; it forms (true) sentences with a nonpredicative syntax from pairs of (coreferring) flanking names, much as "&" forms (true) conjunctive sentences from pairs of (true) flanking sentences. In the conaming structure, nothing is predicated of the subject, other than, implicitly, its being so conamed. An identity sentence has both an objectual reading as a necessity about what is named, and also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  90
  Buddhist Epistemology and the Liar Paradox.Szymon Bogacz - forthcoming - Australasian Journal of Philosophy:1-17.
  The liar paradox is still an open philosophical problem. Most contemporary answers to the paradox target the logical principles underlying the reasoning from the liar sentence to the paradoxical conclusion that the liar sentence is both true and false. In contrast to these answers, Buddhist epistemology offers resources to devise a distinctively epistemological approach to the liar paradox. In this paper, I mobilise these resources and argue that the liar sentence is what Buddhist epistemologists call a contradiction with one’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Outline of a Logic of Knowledge of Acquaintance.Samuele Iaquinto & Giuseppe Spolaore - 2019 - Analysis 79 (1):52-61.
  The verb ‘to know’ can be used both in ascriptions of propositional knowledge and ascriptions of knowledge of acquaintance. In the formal epistemology literature, the former use of ‘know’ has attracted considerable attention, while the latter is typically regarded as derivative. This attitude may be unsatisfactory for those philosophers who, like Russell, are not willing to think of knowledge of acquaintance as a subsidiary or dependent kind of knowledge. In this paper we outline a logic of knowledge of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 28. Towards a Philosophical Understanding of the Logics of Formal Inconsistency.Walter Carnielli & Abílio Rodrigues - 2015 - Manuscrito 38 (2):155-184.
  In this paper we present a philosophical motivation for the logics of formal inconsistency, a family of paraconsistent logics whose distinctive feature is that of having resources for expressing the notion of consistency within the object language in such a way that consistency may be logically independent of non-contradiction. We defend the view according to which logics of formal inconsistency may be interpreted as theories of logical consequence of an epistemological character. We also argue that in order to philosophically justify (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 29. On the Epistemology and Psychology of Speech Comprehension.Dean Pettit - 2009 - The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication 5.
  How do we know what other speakers say? Perhaps the most natural view is that we hear a speaker's utterance and infer what was said, drawing on our competence in the syntax and semantics of the language. An alternative view that has emerged in the literature is that native speakers have a non-inferential capacity to perceive the content of speech. Call this the perceptual view. The disagreement here is best understood as an epistemological one about whether our knowledge of what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 30. The Hardness of the Iconic Must: Can Peirce’s Existential Graphs Assist Modal Epistemology.Catherine Legg - 2012 - Philosophia Mathematica 20 (1):1-24.
  Charles Peirce's diagrammatic logic — the Existential Graphs — is presented as a tool for illuminating how we know necessity, in answer to Benacerraf's famous challenge that most ‘semantics for mathematics’ do not ‘fit an acceptable epistemology’. It is suggested that necessary reasoning is in essence a recognition that a certain structure has the particular structure that it has. This means that, contra Hume and his contemporary heirs, necessity is observable. One just needs to pay attention, not merely (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 31.  63
  An Epistemological Appraisal of Walton’s Argument Schemes.Christoph Lumer - 2022 - Informal Logic 42 (1):203-290.
  Abstract: The article presents and critically discusses Walton's (and Reed's and Macagno's) argument scheme approach to a theory of good argumentation. In particular, four characteristics of Walton's approach are presented: 1. It presents normative requirements for argumentation in the form of argument schemes, i.e. relatively concrete type descriptions. 2. These schemata are enthymematic, i.e. they omit some of the premises required by other approaches. 3. The actual argument schemes are usually supplemented by critical questions. 4. The method is inductive, bottom-up, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Logical Structure of Philosophy, Psychology, Mind and Language in Ludwig Wittgenstein and John Searle: Articles and Reviews 2006-2016.Michael Starks - 2016 - Michael Starks.
  This collection of articles was written over the last 10 years and the most important and longest within the last year. Also I have edited them to bring them up to date (2016). The copyright page has the date of this first edition and new editions will be noted there as I edit old articles or add new ones. All the articles are about human behavior (as are all articles by anyone about anything), and so about the limitations of having (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  37
  Computational Complexity in the Philosophy of Mind: Unconventional Methods to Solve the Problem of Logical Omniscience.Safal Aryal - manuscript
  The philosophy of mind is traditionally concerned with the study of mental processes, language, the representation of knowledge and the relation of the mind shares with the body; computational complexity theory is related to the classification of computationally solvable problems (be it via execution time, storage requirements, etc...). While there are well-established links between computer science in general & the philosophy of mind, many possible solutions to traditional problems in the philosophy of mind have not yet been analyzed from the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Logic and Limits of Knowledge and Truth.Patrick Grim - 1988 - Noûs 22 (3):341-367.
  Though my ultimate concern is with issues in epistemology and metaphysics, let me phrase the central question I will pursue in terms evocative of philosophy of religion: What are the implications of our logic-in particular, of Cantor and G6del-for the possibility of omniscience?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 35.  40
  Book of Abstracts: Trends in Logic XVI: Consistency, Contradiction, Paraconsistency and Reasoning.Walter A. Carnielli, Rafael Testa & Juliana Bueno-Soler - 2016 - Campinas, SP, Brasil: CLE-Unicamp.
  “Trends in Logic XVI: Consistency, Contradiction, Paraconsistency, and Reasoning - 40 years of CLE” is being organized by the Centre for Logic, Epistemology and the History of Science at the State University of Campinas (CLEUnicamp) from September 12th to 15th, 2016, with the auspices of the Brazilian Logic Society, Studia Logica and the Polish Academy of Sciences. The conference is intended to celebrate the 40th anniversary of CLE, and is centered around the areas of logic, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  81
  Book Review: Carnielli, W., Coniglio, M. Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction and Negation. Logic, Epistemology, and the Unity of Science Series. [REVIEW]Henrique Antunes & Vincenzo Ciccarelli - 2018 - Manuscrito 41 (2):111-122.
  Review of the book "Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction, and Negation by Water Carnielli and Marcelo Coniglio.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Collective Virtue Epistemology and the Value of Identity Diversity.Brian Kim - 2022 - Social Epistemology 36 (4):486-501.
  Discussions of diversity tend to paint a mixed picture of the practical and epistemic value of diversity. While there are expansive and detailed accounts of the value of cognitive diversity, explorations of identity diversity typically focus on its value as a source or cause of cognitive diversity. The resulting picture on which identity diversity only possesses a derivative practical and epistemic value is unsatisfactory and fails to account for some of its central epistemic benefits. In response, I propose that collective (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Epistemic Friction: An Essay on Knowledge, Truth, and Logic.Gila Sher - 2016 - Oxford: Oxford University Press UK.
  Gila Sher approaches knowledge from the perspective of the basic human epistemic situation—the situation of limited yet resourceful beings, living in a complex world and aspiring to know it in its full complexity. What principles should guide them? Two fundamental principles of knowledge are epistemic friction and freedom. Knowledge must be substantially constrained by the world (friction), but without active participation of the knower in accessing the world (freedom) theoretical knowledge is impossible. This requires a grounding of all knowledge, empirical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 39. Knowledge of Necessity: Logical Positivism and Kripkean Essentialism.Stephen K. Mcleod - 2008 - Philosophy 83 (2):179-191.
  By the lights of a central logical positivist thesis in modal epistemology, for every necessary truth that we know, we know it a priori and for every contingent truth that we know, we know it a posteriori. Kripke attacks on both flanks, arguing that we know necessary a posteriori truths and that we probably know contingent a priori truths. In a reflection of Kripke's confidence in his own arguments, the first of these Kripkean claims is far more widely accepted (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40. The Logical Structure of Human Behavior.Michael Starks (ed.) - 2019 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  It is my contention that the table of intentionality (rationality, mind, thought, language, personality etc.) that features prominently here describes more or less accurately, or at least serves as an heuristic for, how we think and behave, and so it encompasses not merely philosophy and psychology, but everything else (history, literature, mathematics, politics etc.). Note especially that intentionality and rationality as I (along with Searle, Wittgenstein and others) view it, includes both conscious deliberative linguistic System 2 and unconscious automated prelinguistic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Limitations of the Open Mind.Jeremy Fantl - 2018 - Oxford, UK: Oxford University Press.
  When should you engage with difficult arguments against your cherished controversial beliefs? The primary conclusion of this book is that your obligations to engage with counterarguments are more limited than is often thought. In some standard situations, you shouldn't engage with difficult counterarguments and, if you do, you shouldn't engage with them open-mindedly. This conclusion runs counter to aspects of the Millian political tradition and political liberalism, as well as what people working in informal logic tend to say about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 42. Topological Aspects of Epistemology and Metaphysics.Thomas Mormann - 2020 - In Silvano Zipoli Caiani & Alberto Peruzzi (eds.), Structures Meres, Semantics, Mathematics, and Cognitive Science. New York: Springer. pp. 135 - 152.
  The aim of this paper is to show that (elementary) topology may be useful for dealing with problems of epistemology and metaphysics. More precisely, I want to show that the introduction of topological structures may elucidate the role of the spatial structures (in a broad sense) that underly logic and cognition. In some detail I’ll deal with “Cassirer’s problem” that may be characterized as an early forrunner of Goodman’s “grue-bleen” problem. On a larger scale, topology turns out to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. The Enduring Scandal of Deduction: Is Propositional Logic Really Uninformative?Marcello D'Agostino & Luciano Floridi - 2009 - Synthese 167 (2):271-315.
  Deductive inference is usually regarded as being “tautological” or “analytical”: the information conveyed by the conclusion is contained in the information conveyed by the premises. This idea, however, clashes with the undecidability of first-order logic and with the (likely) intractability of Boolean logic. In this article, we address the problem both from the semantic and the proof-theoretical point of view. We propose a hierarchy of propositional logics that are all tractable (i.e. decidable in polynomial time), although by means (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 44. Could Evolution Explain Our Reliability About Logic.Joshua Schechter - 2013 - In Tamar Szabo Gendler & John Hawthorne (eds.), Oxford Studies in Epistemology 4. pp. 214.
  We are reliable about logic in the sense that we by-and-large believe logical truths and disbelieve logical falsehoods. Given that logic is an objective subject matter, it is difficult to provide a satisfying explanation of our reliability. This generates a significant epistemological challenge, analogous to the well-known Benacerraf-Field problem for mathematical Platonism. One initially plausible way to answer the challenge is to appeal to evolution by natural selection. The central idea is that being able to correctly deductively reason (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 45. Judaic Logic: A Formal Analysis of Biblical, Talmudic and Rabbinic Logic.Avi Sion - 1995 - Geneva, Switzerland: Slatkine; CreateSpace & Kindle; Lulu..
  Judaic Logic is an original inquiry into the forms of thought determining Jewish law and belief, from the impartial perspective of a logician. Judaic Logic attempts to honestly estimate the extent to which the logic employed within Judaism fits into the general norms, and whether it has any contributions to make to them. The author ranges far and wide in Jewish lore, finding clear evidence of both inductive and deductive reasoning in the Torah and other books of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. Topological Epistemology as Epistemology First.Thomas Mormann - manuscript
  Abstract. The aim of this paper is to sketch a topological epistemology that can be characterized as a knowledge first epistemology. For this purpose, the standard topological semantics for knowledge in terms of the interior kernel operator K of a topological space is extended to a topological semantics of belief operators B in a new way. It is shown that a topological structure has a kind of “derivation” (its “assembly” or “lattice of nuclei”) that defines a profusion of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. On the Logical Unsolvability of the Gettier Problem.L. Floridi - 2004 - Synthese 142 (1):61 - 79.
  The tripartite account of propositional, fallibilist knowledge that p as justified true belief can become adequate only if it can solve the Gettier Problem. However, the latter can be solved only if the problem of a successful coordination of the resources (at least truth and justification) necessary and sufficient to deliver propositional, fallibilist knowledge that p can be solved. In this paper, the coordination problem is proved to be insolvable by showing that it is equivalent to the ''''coordinated attack'''' problem, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   38 citations  
 48. How to Adopt a Logic.Daniel Cohnitz & Carlo Nicolai - forthcoming - Dialectica.
  What is commonly referred to as the Adoption Problem is a challenge to the idea that the principles of logic can be rationally revised. The argument is based on a reconstruction of unpublished work by Saul Kripke. As the reconstruction has it, Kripke extends the scope of Willard van Orman Quine's regress argument against conventionalism to the possibility of adopting new logical principles. In this paper we want to discuss the scope of this challenge. Are all revisions of (...) subject to the Adoption Problem? If not, are there significant cases of logical revision that are subject to the Adoption Problem? We will argue that both questions should be answered negatively. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  85
  Knowledge & Logic: Towards a Science of Knowledge.Luis M. Augusto - manuscript
  Just started a new book. The aim is to establish a science of knowledge in the same way that we have a science of physics or a science of materials. This might appear as an overly ambitious, possibly arrogant, objective, but bear with me. On the day I am beginning to write it–June 7th, 2020–, I think I am in possession of a few things that will help me to achieve this objective. Again, bear with me. My aim is well (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Hempel’s Logic of Confirmation.Franz Huber - 2008 - Philosophical Studies 139 (2):181-189.
  This paper presents a new analysis of C.G. Hempel’s conditions of adequacy for any relation of confirmation [Hempel C. G. (1945). Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science. New York: The Free Press, pp. 3–51.], differing from the one Carnap gave in §87 of his [1962. Logical foundations of probability (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.]. Hempel, it is argued, felt the need for two concepts of confirmation: one aiming at true hypotheses and another (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
1 — 50 / 1000