Contents
1368 found
Order:
1 — 50 / 1368
Material to categorize
 1. Epistemic Self-Trust: It's Personal.Katherine Dormandy - 2024 - Episteme 21 (1):34-49.
  What is epistemic self-trust? There is a tension in the way in which prominent accounts answer this question. Many construe epistemic trust in oneself as no more than reliance on our sub-personal cognitive faculties. Yet many accounts – often the same ones – construe epistemic trust in others as a normatively laden attitude directed at persons whom we expect to care about our epistemic needs. Is epistemic self-trust really so different from epistemic trust in others? I argue that it is (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Bir Bilme Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 43 (1):247-251.
  Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi adını verdiği eser, içerisinde birçok kavram ve problemi barındırması açısından oldukça zengin ve ufuk açıcı bir teoridir. Onun, bilgi söz konusu olduğunda medeniyet, bilim, teoloji ve sanat gibi sosyal epistemoloji içerisindeki kavramlara atıfla karşılaştırmalar yapması ve inanç, kanı gibi kavramlar üzerinden değerlendirmelerde bulunması; mevcut literatür içindeki kavramlara dair gerek olumlu gerekse olumsuz yeni bakış açılarını bize sağlarken, ayrıca mevcut problemleri, hem çağdaş hem de klasik teoriler içinde ele alması, bize ufuk açıcı yorumlar da kazandırmaktadır.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. REFORMCU EPİSTEMOLOJİ: TEMEL UNSURLAR, İTİRAZLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI.Musa Yanık - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (78):219-260.
  Çağdaş epistemoloji içerisinde, dışsalcı, güvenilirci ve erdeme dayalı epistemolojik tartışmaların bir benzerini, dini epistemoloji içerisinde etkili bir şekilde yer edinen ve reformcu epistemoloji olarak bilinen yaklaşım üzerinden görebilmek mümkündür. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff ve William Alston gibi filozofların öne çıktığı bu yaklaşımın ana iddiası, kanıta ya da argümana dayanmaksızın, Tanrı’nın varlığına inanmanın bütünüyle doğru, rasyonel, makul ve güvenilir olacağı şeklindeki bir tezdir. Kanıtın, gerekçelendirme için zorunlu bir koşul olmadığı fikri, algısal deneyimlerin gerekçelendirilmesine benzer şekilde, dini deneyimlerin de öyle olduğu ve (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Imagination as a source of empirical justification.Joshua Myers - 2024 - Philosophy Compass 19 (3):e12969.
  Traditionally, philosophers have been skeptical that the imagination can justify beliefs about the actual world. After all, how could merely imagining something give you any reason to believe that it is true? However, within the past decade or so, a lively debate has emerged over whether the imagination can justify empirical belief and, if so, how. This paper provides a critical overview of the recent literature on the epistemology of imagination and points to avenues for future research.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Cultural Epistemology in America.Paul Mayer - manuscript
  In this article, I define a cultural epistemology as a set of socially reinforced assumptions about how knowledge and truth are produced. Unlike a philosophical epistemology, a cultural epistemology is largely the product of culture and largely invisible. As products of culture, cultural epistemology are relatively unquestioned and, in many cases, philosophically unsophisticated. There are three common types of cultural epistemologies, influenced by who holds power in a given society: an epistemological monarchy, an epistemological oligarchy and an epistemological democracy. A (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Identification and Appearance as Epistemic Groundwork.Nicolas C. Gonzalez - 2023 - Logos and Episteme 14 (4):439-449.
  The idea that appearances provide justifications for beliefs—the principle of phenomenal conservatism—is self-evidently true. In the case of cognitive penetration, however, it seems that certain irrational etiologies of a belief may influence the epistemic quality of that belief. Susanna Siegel argues that these etiologies lead to ‘epistemic downgrade.’ Instead of providing us with a decisive objection, cognitive penetration calls for us to clarify our epistemic framework by understanding the formative parts of appearances. In doing so, the two different but inseparable (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Epistemology of Conversation: First essays.Waldomiro Silva Filho (ed.) - forthcoming - Cham: Springer.
  Conversation, dialogue, reasonable disagreement, and the acquisition of knowledge through the words of others, all of this has always been at the center of philosophers’ concerns since the emergence of philosophy in Ancient Greece. It is also important to recognize that in contemporary philosophy, marked by the linguistic turn, there is a wealth of intellectual production on ethical, psycho-linguistic, logical-linguistic, and pragmatic aspects of the conversation. Despite all this, this is the first collection of texts dedicated exclusively to the strictly (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Fantasy world of a village of birds and other animals with valuable life lessons.Giang Hoang - 2023 - Sm3D Portal.
  *Editorial Note: This column reprints the Book Review on Amazon with permission from Dr. Giang Hoang, Monash University, Australia. It has been slightly edited for house-style presentation.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. The Epistemic Significance of Social Pressure.Hrishikesh Joshi - 2022 - Canadian Journal of Philosophy 52 (4):396-410.
  This paper argues for the existence of a certain type of defeater for one’s belief that P—the presence of social incentives not to share evidence against P. Such pressure makes it relatively likely that there is unpossessed evidence that would provide defeaters for P because it makes it likely that the evidence we have is a lopsided subset. This offers, I suggest, a rational reconstruction of a core strand of argument in Mill’s On Liberty. A consequence of the argument is (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10. Validación del cuerpo y de las sensaciones desde un materialismo neutral en Epicuro de Samos.Estiven Valencia Marin - 2022 - Revista Diálogos 110:77-98.
  Un especial interés por los problemas vitales del ser humano llevó a Epicuro a distanciarse de las simples teorizaciones y consagrarse a pensar máximas por las que el hombre podría hacerse con las causas y objetos del bienestar. Epicuro asume el cuerpo y la vida sensible como principios de un bienestar que descansa en las afecciones (πάθη), si bien estas son efectos de los estímulos del ambiente que le preceden, además de ser la fuente de las actitudes de aceptación o (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The Epistemology of Reading and Interpretation.Jeffrey Goodman - 2022 - Philosophical Quarterly 73 (3):841-844.
  This is a review of Rene van Woudenberg's __The Epistemology of Reading and Interpretation__ (Cambridge: Cambridge University Press, 2022. Pp. v + 244. Price $99.99.) -/- .
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - Dem Yayınları 1:95-113.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Re-assessing Google as Epistemic Tool in the Age of Personalisation.Tanya de Villiers-Botha - 2022 - The Proceedings of SACAIR2022 Online Conference, the 3rd Southern African Conference for Artificial Intelligence Research.
  Google Search is arguably one of the primary epistemic tools in use today, with the lion’s share of the search-engine market globally. Scholarship on countering the current scourge of misinformation often recommends “digital lit- eracy” where internet users, especially those who get their information from so- cial media, are encouraged to fact-check such information using reputable sources. Given our current internet-based epistemic landscape, and Google’s dominance of the internet, it is very likely that such acts of epistemic hygiene will take (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Epistemologia (o della Conoscenza).Luca Moretti & Tommaso Piazza - 2023 - In Tiziana Andina & Gregorio Fracchia (eds.), Filosofia Contemporanea. Roma: Carocci. pp. 63-99. Translated by Tiziana Andina & Gregorio Fracchia.
  L’epistemologia (detta anche filosofia della conoscenza o gnoseologia) è la disciplina filosofica che studia come gli esseri umani si rapportano da un punto di vista cognitivo alla realtà che li circonda. Le questioni fondamentali che la interessano sono principalmente di natura normativa. Riguardano il modo in cui dovremmo regolare le nostre credenze alla luce dell’informazione in nostro possesso, e la natura della conoscenza umana ed i suoi limiti. Questo capitolo è organizzato in modo corrispondente. La prima sezione tratta della nozione (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Limits of Intelligibility: Issues from Kant and Wittgenstein.Jens Pier (ed.) - 2023 - London: Routledge.
  The essays in this volume investigate the question of where, and in what sense, the bounds of intelligible thought, knowledge, and speech are to be drawn. Is there a way in which we are limited in what we think, know, and say? And if so, does this mean that we are constrained – that there is something beyond the ken of human intelligibility of which we fall short? Or is there another way to think about these limits of intelligibility – (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Imagine what it feels like.Íngrid Vendrell-Ferran - 2022 - In Anja Berninger & Ingrid Vendrell Ferran (eds.), Philosophical Perspectives on Memory and Imagination. Routledge.
  Often in our everyday lives, for instance, in decision-taking, empathizing with others, and engaging with fictions, we are able to imagine what a particular emotion feels like. This chapter analyzes the structure of these imaginings as a kind of experiential imagining. After introducing the topic (section 1), I argue that these imaginings cannot be explained exclusively by their content and that a focus on the mode of imagining is required. We not only imagine having emotions, but we also imagine them (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. La valoración como eslabón de enlace entre el conocimiento y la práctica.José Ramón Fabelo Corzo - 1987 - Problemas Actuales de la Filosofía Marxista-Leninista 1 (1):19-27.
  Los nexos de la valoración con la actividad práctica de los seres humanos son muchos y variados. La práctica constituye el fundamento de la actividad valorativa, provee a esta de sentido y dirección, actúa en calidad de objetivo último de todo proceso valorativo. Al mismo tiempo, la valoración constituye la expresión directa en la conciencia de la determinación práctica de la reproducción subjetiva de la realidad objetiva y del carácter activo de esta apropiación. De ella en gran medida depende la (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism.Quan-Hoang Vuong (ed.) - 2022 - Berlin, Germany: De Gruyter.
  When you type the word “serendipity” in a word-processor application such as Microsoft Word, the autocorrection engine suggests you choose other words like “luck” or “fate”. This correcting act turns out to be incorrect. However, it points to the reality that serendipity is not a familiar English word and can be misunderstood easily. Serendipity is a very much scientific concept as it has been found useful in numerous scientific discoveries, pharmaceutical innovations, and numerous humankind’s technical and technological advances. Therefore, there (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   40 citations  
 19. Spinoza on Activity in Sense Perception.Valtteri Viljanen - 2014 - In José Filipe Silva & Mikko Yrjönsuuri (eds.), Active Perception in the History of Philosophy: From Plato to Modern Philosophy. Cham [Switzerland]: Springer. pp. 241-254.
  There can be little disagreement about whether ideas of sense perception are, for Spinoza, to be classed as passions or actions—the former is obviously the correct answer. All this, however, does not mean that sense perception would be, for Spinoza, completely passive. In this essay I argue argues that there is in the Ethics an elaborate—and to my knowledge previously unacknowledged—line of reasoning according to which sense perception of finite things never fails to contain a definite active component. This argument (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Experience is Knowledge.Matt Duncan - 2021 - In Uriah Kriegel (ed.), Oxford Studies in Philosophy of Mind, Vol. 1. Oxford, UK: pp. 106-129.
  It seems like experience plays a positive—even essential—role in generating some knowledge. The problem is, it’s not clear what that role is. To see this, suppose that when your visual system takes in information about the world around you it skips the experience step and just automatically and immediately generates beliefs in you about your surroundings. A lot of philosophers think that, in such a case, you would (or at least could) still know, via perception, about the world around you. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 21. on the epistemological significance of arguments from non transitive similarity.Friedrich Wilhelm Grafe - 2021 - Archive.Org.
  This paper aims to argue for, else illustrate the epistemological significance of the use of non transitive similarity relations, mapping only to "types", as methodologically being on a par with the use of transitive similarity relations (equivalence relations), mapping as well to "predicates". -/- In this paper the sketch of an exact but simple geometrical model of the above construct is followed by mentioning respective use cases for non transitive similarity relations from science and humanities. A well known metaphysics example (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Epistemological Decolonization through a Relational Knowledge- Making Model.Louis Botha, Dominic Griffiths & Maria Prozesky - 2021 - Africa Today 67 (4):50-72.
  This article argues for epistemic decolonization by developing a relational model of knowledge, which we locate within indigenous knowledges. We live in a time of ongoing global, epistemic coloniality, embedded in and shaped by colonial ideas and practices. Epistemological decolonization requires taking nondominant knowledges and their epistemes seriously to open up the possibility of interrogating and dismantling the hegemony of the Western knowledge tradition. We here ask two related questions: What are the decolonial affordances of indigenous knowledges? And how do (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. BACON E A INDUÇÃO POR SUBTRAÇÃO COMO NOVO MÉTODO INDUTIVO NA FUNDAÇÃO DO EMPIRISMO MODERNO.Luiz Carlos Mariano da Rosa - 2020 - Revista Filosofia Capital 15 (22):21-35.
  Defendendo a união entre a razão e a experiência como a possibilidade de instauração do desenvolvimento científico, Bacon se contrapõe à indução aristotélica enquanto procedimento que implica a enumeração de casos particulares tendo em vista o objetivo de encontrar o geral existente em todos e em cada um deles em um processo que se detém na soma de fatos, limitando-se à comunicação, na medida em que não tem capacidade de empreender a descoberta do conhecimento. Dessa forma, sobrepondo-se ao acúmulo de (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. J. M. Bocheński's Understanding of the World and Logical Albebraic Structures.Wybraniec-Skardowska Urszula - 2020 - Edukacja Filozoficzna 70 (5):81-92.
  This work will focus on Józef Maria Bocheński’s inclination towards seeing the world and its logical structure from the point of view of ontology. In section 2, we shall discuss the perception of the world deriving from Bocheński, while in the third section – issues of its logical structure will be dealt with. In section 4, we will present a formal framework of the structure of the world.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Disagreement and easy bootstrapping.Eyal Tal - 2021 - Episteme 18 (1):46-65.
  ABSTRACTShould conciliating with disagreeing peers be considered sufficient for reaching rational beliefs? Thomas Kelly argues that when taken this way, Conciliationism lets those who enter into a disagreement with an irrational belief reach a rational belief all too easily. Three kinds of responses defending Conciliationism are found in the literature. One response has it that conciliation is required only of agents who have a rational belief as they enter into a disagreement. This response yields a requirement that no one should (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Dretske & McDowell on perceptual knowledge, conclusive reasons, and epistemological disjunctivism.Peter J. Graham & Nikolaj J. L. L. Pedersen - 2020 - Philosophical Issues 30 (1):148-166.
  If you want to understand McDowell's spatial metaphors when he talks about perceptual knowledge, place him side-by-side with Dretske on perceptual knowledge. Though McDowell shows no evidence of reading Dretske's writings on knowledge from the late 1960s onwards (McDowell mentions "Epistemic Operators" once in passing), McDowell gives the same four arguments as Dretske for the conclusion that knowledge requires "conclusive" reasons that rule of the possibility of mistake. Despite various differences, we think it is best to read McDowell as re-discovering (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27. Feeling, Knowledge, Self-Preservation: Audre Lorde’s Oppositional Agency and Some Implications for Ethics.Caleb Ward - 2020 - Journal of the American Philosophical Association 6 (4):463-482.
  Throughout her work, Audre Lorde maintains that her self-preservation in the face of oppression depends on acting from the recognition and valorization of her feelings as a deep source of knowledge. This claim, taken as a portrayal of agency, poses challenges to standard positions in ethics, epistemology, and moral psychology. This article examines the oppositional agency articulated by Lorde’s thought, locating feeling, poetry, and the power she calls “the erotic” within her avowed project of self-preservation. It then explores the implications (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 28. The Myth of the Common Sense Conception of Color.Zed Adams & Nat Hansen - 2020 - In Teresa Marques & Åsa Wikforss (eds.), Shifting Concepts: The Philosophy and Psychology of Conceptual Variability. Oxford: Oxford University Press. pp. 106-127.
  Some philosophical theories of the nature of color aim to respect a "common sense" conception of color: aligning with the common sense conception is supposed to speak in favor of a theory and conflicting with it is supposed to speak against a theory. In this paper, we argue that the idea of a "common sense" conception of color that philosophers of color have relied upon is overly simplistic. By drawing on experimental and historical evidence, we show how conceptions of color (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. Amelioration vs. Perversion.Teresa Marques - 2020 - In Teresa Marques & Åsa Wikforss (eds.), Shifting Concepts: The Philosophy and Psychology of Conceptual Variability. Oxford: Oxford University Press.
  Words change meaning, usually in unpredictable ways. But some words’ meanings are revised intentionally. Revisionary projects are normally put forward in the service of some purpose – some serve specific goals of inquiry, and others serve ethical, political or social aims. Revisionist projects can ameliorate meanings, but they can also pervert. In this paper, I want to draw attention to the dangers of meaning perversions, and argue that the self-declared goodness of a revisionist project doesn’t suffice to avoid meaning perversions. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 30. Do Projeto Crítico Kantiano: os Direitos da Razão entre a Lógica da Verdade e a Lógica da Aparência.Luiz Carlos Mariano da Rosa - 2014 - Revista Opinião Filosófica 5 (2):85-109.
  Sobrepondo uma concepção crítica envolvendo os fundamentos do saber às ontologias dogmáticas que se impõem ao trabalho que implica a apreensão das questões filosóficas, o projeto kantiano propõe o fim da filosofia como construção metafísica e a necessidade de se lhe atribuir uma tarefa teórica de caráter essencialmente genealógico e crítico, no sentido que encerra a legitimação do conhecimento racional através da análise das faculdades que se lhe estão atreladas, conforme assinala o artigo, que se detém nos direitos da razão (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Da revolução copernicana.Luiz Carlos Mariano da Rosa - 2011 - Revista Opinião Filosófica 2 (2):34-51.
  O artigo em questão se detém nas implicações epistemológicas da revolução copernicana de Immanuel Kant, cuja perspectiva, emergindo das fronteiras que inter-relacionam o racionalismo de Leibniz, o empirismo de Hume e a ciência positiva físico-matemática de Newton, instaura o horizonte do idealismo transcendental, estabelecendo a correlação fundamental envolvendo o sujeito e o objeto do conhecimento.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Forty-One Principles for Understanding Scripture.Daniel Keeran - 2019 - Academia.Edu.
  While the author cannot speak for churches of Christ, common among them are unique ways of understanding holy scripture, believed to have been written by the apostles and prophets of the Lord before the destruction of Jerusalem (70 A.D.) and circulated among the early Christian communities (E.g. A letter called First Clement in about 95 A.D., refers to at least ten New Testament books), then collected as a volume by the self-identified Christian community of the second century A.D. or earlier, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The interplay between models and observations.Claudio Masolo, Alessander Botti Benevides & Daniele Porello - 2018 - Applied ontology 13 (1):41-71.
  We propose a formal framework to examine the relationship between models and observations. To make our analysis precise,models are reduced to first-order theories that represent both terminological knowledge – e.g., the laws that are supposed to regulate the domain under analysis and that allow for explanations, predictions, and simulations – and assertional knowledge – e.g., information about specific entities in the domain of interest. Observations are introduced into the domain of quantification of a distinct first-order theory that describes their nature (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34. Testimony Amidst Diversity.Max Baker-Hytch - 2018 - In Matthew A. Benton, John Hawthorne & Dani Rabinowitz (eds.), Knowledge, Belief, and God: New Insights in Religious Epistemology. Oxford University Press. pp. 183-202.
  That testimony is one of the principle bases on which many people hold their religious beliefs is hard to dispute. Equally hard to dispute is that our world contains an array of mutually incompatible religious traditions each of which has been transmitted down the centuries chiefly by way of testimony. In light of this latter it is quite natural to think that there is something defective about holding religious beliefs primarily or solely on the basis of testimony from a particular (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 35. "In Defense of Pure Reason: A Rationalist Account of A Priori Justification" by Laurence BonJour. [REVIEW]Tim Crane - 2003 - Mind 112 (447):502-6.
  Laurence BonJour divides approaches to a priori justification into three kinds. Quine’s radical empiricism denies the existence of any special category of a priori justification; moderate empiricism attempts to explain a priori justification in terms of something like knowledge of meaning or grasp of concepts; and rationalism postulates an irreducible ‘rational insight’ into the nature of reality. The positions therefore form a familiar trio of eliminativism, reductionism and anti-reductionism concerning a priori justification. BonJour’s interesting and (in the present philosophical climate) (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Naturalised Modal Epistemology.Daniel Nolan - 2016 - In Bob Fischer & Felipe Leon (eds.), Modal Epistemology After Rationalism. Cham: Springer. pp. 7-27.
  The philosophy of necessity and possibility has flourished in the last half-century, but much less attention has been paid to the question of how we know what can be the case and what must be the case. Many friends of modal metaphysics and many enemies of modal metaphysics have agreed that while empirical discoveries can tell us what is the case, they cannot shed much light on what must be the case or on what non-actual possibilities there are. In this (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 37. Negative knowledge, expertise and organisations.Jaana Parviainen & Marja Eriksson - 2006 - International Journal of Management Concepts and Philosophy 2 (2):140.
  There has been a particular emphasis on knowledge and competence as increasingly important resources for successful enterprises. This notion of knowledge is based on “positive knowledge” that knowing is merely a constructive, linear and accumulative process. We will introduce the notion of “negative knowledge” that involves “giving up” or “bracketing” knowledge in certain situations. When experts encounter something that is incompatible with their knowledge, they should be sensitive enough to recognise a new situation by suspending their action. In addition to (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38. The cognitive faculties.Gary Hatfield - 1998 - In Daniel Garber & Michael Ayers (eds.), The Cambridge history of seventeenth-century philosophy. New York: Cambridge University Press. pp. 953–1002.
  During the seventeenth century the major cognitive faculties--sense, imagination, memory, and understanding or intellect--became the central focus of argument in metaphysics and epistemology to an extent not seen before. The theory of the intellect, long an important auxiliary to metaphysics, became the focus of metaphysical dispute, especially over the scope and powers of the intellect and the existence of a `pure' intellect. Rationalist metaphysicians such as Descartes, Spinoza, and Malebranche claimed that intellectual knowledge, gained independently of the senses, provides the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 39. Epistemic Immediacy and Reflection.Daniel Dohrn - 2008 - In Georg Brun, Ulvi Dogluoglu & Dominique Kuenzle (eds.), Epistemology and Emotions. Ashgate Publishing Company. pp. 105--24.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40. Memoria y justificación: Hookway y Fumerton sobre el escepticismo.Carlos J. Moya & T. Grimaltos - 2000 - Teorema: International Journal of Philosophy 19 (3):203-210.
  En su artículo de 2000, Hookway pretende argumentar que el principio de justificación inferencial de Fumerton no tiene las consecuencias escépticas que Fumerton observa en él. Nosotros consideramos que Hookway está en lo cierto. Sin embargo, después de hacer algunos comentarios acerca de sus principales consideraciones a favor de esta tesis, desarrollamos una línea argumentativa independiente que refuerce esa misma conclusión.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 1. Eight Arguments for First‐Person Realism.David Builes - 2024 - Philosophy Compass 19 (1):e12959.
  According to First-Person Realism, one's own first-person perspective on the world is metaphysically privileged in some way. After clarifying First-Person Realism by reference to parallel debates in the metaphysics of modality and time, I survey eight different arguments in favor of First-Person Realism.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Schopenhauer on inner awareness and world-understanding.Vasfi Onur Özen - 2023 - British Journal for the History of Philosophy 31 (5):1005-1027.
  I argue against a prevailing interpretation of Schopenhauer’s account of inner awareness and world-understanding. Because scholars have typically taken on board the assumption that inner awareness is non-representational, they have concerned themselves in the main with how to transfer this immediate cognition of will in ourselves and apply it to our understanding of the world–as–representation. Some scholars propose that the relation of the world-as-will to the world-as-representation is to be understood in figurative or metaphorical terms. I disagree because, for Schopenhauer, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. “Emotion and the Ethical A Priori”.Tanner Hammond - 2023 - Phänomenologische Forschungen.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Logical Conventionalism.Jared Warren - unknown - In Filippo Ferrari, Elke Brendel, Massimiliano Carrara, Ole Hjortland, Gil Sagi, Gila Sher & Florian Steinberger (eds.), Oxford Handbook of Philosophy of Logic. Oxford, UK: Oxford University Press.
  Once upon a time, logical conventionalism was the most popular philosophical theory of logic. It was heavily favored by empiricists, logical positivists, and naturalists. According to logical conventionalism, linguistic conventions explain logical truth, validity, and modality. And conventions themselves are merely syntactic rules of language use, including inference rules. Logical conventionalism promised to eliminate mystery from the philosophy of logic by showing that both the metaphysics and epistemology of logic fit into a scientific picture of reality. For naturalists of all (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. «Condizione di possibilità dell’esperienza» o «relazione d’essenza»? Apriori teoretico e apriori etico in Kant e Reinach.Faustino Fabbianelli - 2014 - In Stefano Caroti & Alberto Siclari (eds.), _Filosofia e religione. Studi in onore di Fabio Rossi_. Raccolti da Stefano Caroti e Alberto Siclari. Parma: E-theca OnLineOpenAccess Edizioni. pp. 258-289.
  This paper analyzes the objections of Adolf Reinach to Kant’s transcendental apriorism, shedding light on (1) the speculative distance separating their conceptions of philosophy (namely Reinach’s phenomenology and Kant’s transcendental critique), and (2) the consequential misunderstanding which is at the core of Reinach’s confrontation with Kant. In particular, attention is paid to the issue of the transcendental constitution of objectness, i.e. the question of the givenness of an object with respect to certain functions proper to the subject. In order to (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kant and Kripke: Rethinking Necessity and the A Priori.Andrew Stephenson - forthcoming - In James Conant & Jonas Held (eds.), The Palgrave Handbook of German Idealism and Analytic Philosophy. Palgrave MacMillan.
  This essay reassesses the relation between Kant and Kripke on the relation between necessity and the a priori. Kripke famously argues against what he takes to be the traditional view that a statement is necessary only if it is a priori, where, very roughly, what it means for a statement to be necessary is that it is true and could not have been false and what it means for a statement to be a priori is that it is knowable independently (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. 1956: Deleuze and Foucault in the Archives, or, What Happened to the A Priori?Chantelle Gray - 2021 - Deleuze and Guattari Studies 15 (2):226-249.
  When Gilles Deleuze, in his book on Michel Foucault, asks, ‘who would think of looking for life among the archives?’, he uncovers something particular to Foucault's philosophy, but also to his own: a commitment to the question of what it means to think, and think politically. Although Foucault and Deleuze, who first met in 1952, immediately felt fondness for each other, a growing animosity had settled into the friendship by the end of the 1970s – a rift deepened by theoretical (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Quine vs. Quine: Abstract Knowledge and Ontology.Gila Sher - 2020 - In Frederique Janssen-Lauret (ed.), Quine, Structure, and Ontology. Oxford: Oxford. pp. 230-252.
  How does Quine fare in the first decades of the twenty-first century? In this paper I examine a cluster of Quinean theses that, I believe, are especially fruitful in meeting some of the current challenges of epistemology and ontology. These theses offer an alternative to the traditional bifurcations of truth and knowledge into factual and conceptual-pragmatic-conventional, the traditional conception of a foundation for knowledge, and traditional realism. To make the most of Quine’s ideas, however, we have to take an active (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. The Epistemology of Modality.Antonella Mallozzi, Michael Wallner & Anand Vaidya - 2021 - The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Imagination, Inference, and Apriority.Antonella Mallozzi - 2021 - In Amy Kind & Christopher Badura (eds.), The Epistemic Uses of Imagination. Routledge.
  Is imagination a source of knowledge? Timothy Williamson has recently argued that our imaginative capacities can yield knowledge of a variety of matters, spanning from everyday practical matters to logic and set theory. Furthermore, imagination for Williamson plays a similar epistemic role in cognitive processes that we would traditionally classify as either a priori or a posteriori, which he takes to indicate that the distinction itself is shallow and epistemologically fruitless. In this chapter, I aim to defend the a priori-a (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
1 — 50 / 1368