Contents
49 found
Order:
 1. An Oblique Epistemic Defence of Conceptual Analysis.Alexander S. Harper - 2012 - Metaphilosophy 43 (3):235-256.
  This article argues, against contemporary experimentalist criticism, that conceptual analysis has epistemic value, with a structure that encourages the development of interesting hypotheses which are of the right form to be valuable in diverse areas of philosophy. The article shows, by analysis of the Gettier programme, that conceptual analysis shares the proofs and refutations form Lakatos identified in mathematics. Upon discovery of a counterexample, this structure aids the search for a replacement hypothesis. The search is guided by heuristics. The heuristics (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Imre Lakatos: A Critical Appraisal.Leslie Allan - manuscript
  Imre Lakatos holds a well-deserved primary place in current philosophy of science. In this essay, Leslie Allan critically examines Lakatos' theory of knowledge in two key areas. The first area of consideration is Lakatos' notion that knowledge is gained through a process of competition between rival scientific research programmes. Allan identifies and discusses four problems with Lakatos' characterization of a research programme. Next, Allan considers Lakatos' proposed test of adequacy for theories of rationality using his methodology of historiographical research programmes. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Imre Lakatos, Preuves et Réfutations.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Preuves et Réfutations est écrit comme une série de dialogues socratiques entre un groupe d'étudiants discutant de la démonstration des caractéristiques d'Euler définies pour les polyèdres. Le livre explique de nombreuses idées logiques importantes, mettant l'accent sur l'idée d'heuristique positive. Le livre comprend deux annexes. Dans le premier, Lakatos donne des exemples du processus heuristique de la découverte mathématique en particulier et du processus scientifique en général. Deuxièmement, il oppose les approches déductives et heuristiques et propose des analyses heuristiques des (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gravitația cuantică – Euristica și teste gravitaționale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În încercarea de dezvoltare a unei teorii solide a gravitației cuantice, au existat mai multe programe de cercetare, dintre care unele au căzut în timp în desuetitudine datorită puterii euristice mai mari a altor programe. Testul primordial al oricărei teorii cuantice a gravitației este reproducerea succeselor relativității generale. Aceasta implică reconstrucția geometriei locale din observabilele nelocale. În plus, gravitația cuantică ar trebui să prezică probabilistic topologia la scară largă a Universului, care în curând poate fi măsurabilă, și fenomene la scala (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rolul euristicii în metodologia programelor de cercetare a lui Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Euristica este un concept central al filosofiei lui Lakatos. În timp ce euristica în Proofs and Refutations a fost un set de reguli care să ghideze rezolvarea problemelor pentru omul de știință individual, The methodology of scientific research programmes nu oferă niciun sfat euristic oamenilor de știință individuali, dar oferă recomandări pentru comunitatea științifică rațională asupra modului în care ar trebui să acționeze. DOI: 10.13140/RG.2.2.31140.63369.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Le falsificationnisme dogmatique.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Le falsificationnisme dogmatique accepte la falsifiabilité de toutes les théories scientifiques sans réserve, mais conserve une base empirique infaillible. Il est strictement empirique sans être inductif : il nie que la certitude de la base empirique puisse être transmise aux théories. Ainsi, le falsificationnisme dogmatique est donc la marque de justification la plus faible. Le signe distinctif de la falsification dogmatique est la reconnaissance du fait que toutes les théories sont également conjecturales. La science ne peut prouver aucune théorie, mais (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Imre Lakatos : Falsification méthodologique.Nicolae Sfetcu - manuscript
  La falsification méthodologique est une marque du conventionnalisme. Il y a une importante délimitation entre les théories de la connaissance « passives » et « actives ». « Les passivistes prétendent que la vraie connaissance est l'empreinte de la nature sur un esprit parfaitement inerte : l'activité mentale ne peut qu'engendrer des biais et des distorsions. » L'école passiviste la plus influente est l'empirisme classique. « Les activistes » affirment que nous ne pouvons pas lire le livre de la nature (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Recenzie: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical papers, volumul I, editată de John Worrall și Gregory Currie, Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-28031-1, paperback Metodologia programelor de cercetare științifică este o colecție de lucrări publicate de-a lungul timpului, în care Imre Lakatos exprimă o revizuire radicală a criteriului de demarcație al lui Popper între știință și neștiință, conducând la o teorie nouă a raționalității științifice.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 9. A natural extension of the methodology of the scientific research programmes of Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Research programs allow the development of more complex theories. The terms can be applied to both individual theories and programs. Unlike Kuhn's scientific revolutions, Lakatos assumed that the simultaneous existence of several research programs is the norm. Science is currently facing such an unusual situation: two incompatible theories, but both accepted by the scientific community describe the same reality in two different ways. Research programs may at one time compete with single theories, single theories between them, or research programs between (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. La falsification méthodologique sophistiquée.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Imre Lakatos a proposé une modification du critère de Popper, qu'il a qualifié de « falsification sophistiquée (méthodologique) ». De ce point de vue, le critère de délimitation ne devrait pas s'appliquer à une hypothèse ou à une théorie isolée, mais plutôt à l'ensemble d'un programme de recherche. La falsification méthodologique sophistiquée change le problème du mode d’évaluation théorique en problème de l’évaluation des séries théoriques. DOI: 10.13140/RG.2.2.25555.73761.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Imre Lakatos, Dovezi și refutări.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Proofs and Refutations este scrisă ca o serie de dialoguri socratice între un grup de elevi care dezbat demonstrația caracteristicilor Euler definite pentru poliedre. În carte sunt explicate multe idei logice importante, accentuându-se pe ideea de euristică pozitivă. Cartea include două anexe. În prima, Lakatos dă exemple ale procesului euristic în descoperirea matematică în special și în cea științifică în general. În al doilea rând, el contrastează abordările deductiviste și euristice și oferă analize euristice ale unor concepte de ”dovezi”. DOI: (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Imre Lakatos despre falsificaționismul dogmatic.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Falsificaționismul dogmatic admite falsificabilitatea tuturor teoriilor științifice fără calificare, dar păstrează un fel de bază empirică infailibilă. Este strict empiricist fără a fi inductivist: neagă faptul că certitudinea bazei empirice poate fi transmisă teoriilor. Astfel, falsificabilitatea dogmatică este cea mai slabă marcă a justificării. Semnul distinctiv al falsificării dogmatice este recunoașterea faptului că toate teoriile sunt la fel de conjecturale. Știința nu poate dovedi nicio teorie, dar le poate respinge. Onestitatea științifică constă astfel în aceea de a specifica un experiment (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Extension de la méthodologie des programmes de recherche scientifique d'Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Lakatos a proposé une méthodologie pour étudier l'évolution de la science par le biais de programmes de recherche, une combinaison de la falsifiabilité de Popper, des révolutions scientifiques de Kuhn et de la tolérance méthodologique de Feyerabend. Les programmes de recherche peuvent en même temps concurrencer des théories uniques, des théories uniques entre eux ou des programmes de recherche entre eux. On peut parler d'une « unité de recherche » en tant que théorie singulière ou d'un programme de recherche. DOI: (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Lakatos on Dogmatic Falsificationism.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Dogmatic (naturalist) falsificationism accepts the falsifiability of all scientific theories without qualification but preserves an infallible empirical basis. He is strictly empiric without being inductivist: he denies the fact that certainty of the empirical basis can be conveyed to theories. Thus, dogmatic falsificationism is the weakest mark of justification. DOI: 10.13140/RG.2.2.15196.33927 .
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Imre Lakatos: Euristica și toleranța metodologică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Pentru a analiza conceptele de euristica și toleranță metodologică dezvoltate de Lakatos, m-am concentrat pe secțiunea ”Falsification and the methodology of scientific research programmes”, publicată pentru prima dată ca articol în 1970 și apoi în cartea The methodology of scientific research programmes, Volume I (Lakatos 1978). Am analizat, în acest text, exemplificarea autorului pentru programul de cercetare al emisiei de lumină (în fizica cuantică timpurie) al lui Bohr. O exemplificare detaliată a conceptelor este prezentată de Lakatos în secțiunea ”Newton's effect (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. Extinderea metodologiei programelor de cercetare a lui Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Programele de cercetare permit dezvoltarea unor teorii mai complexe. Termenii pot fi aplicați atât la teorii individuale cât și la programe. În cazul în care se aplică teoriilor din cadrul unui program de cercetare, consider că acestea devin la rândul lor programe de cercetare, pe care le putem numi subprograme de cercetare. Spre deosebire de revoluțiile științifice ale lui Kuhn, Lakatos a presupus că existența simultană a mai multor programe de cercetare este norma. Știința se confruntă în prezent cu o (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Lakatos on justificationism.Nicolae Sfetcu - manuscript
  According to the scientific "justificationist" method, knowledge consisted of proven sentences. Classical intellectuals (or "rationalists," in the narrow sense of the term) have accepted extremely varied - and powerful "proofs", through revelation, intellectual intuition, experience. These, with the help of logic, have allowed them to prove any kind of scientific statement. Classical empiricists accepted as axioms only a relatively small set of "factual propositions" that expressed "hard facts". The value of their truth has been established by experience and has been (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Imre Lakatos, La méthodologie des programmes de recherche scientifique.Nicolae Sfetcu - manuscript
  La méthodologie des programmes de recherche scientifique est une collection d'articles publiés au fil du temps, exprimant une révision radicale du critère de démarcation de Popper entre science et non-science, conduisant à une nouvelle théorie de la rationalité scientifique. Le volume I aborde des aspects de la philosophie des sciences et le volume II contient des travaux sur la philosophie des mathématiques. Pour un historien des sciences, la reconstruction proposée par Lakatos est attrayante et explique l’évolution de la science à (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Epistemology of Experimental Gravity - Scientific Rationality.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The evolution of gravitational tests from an epistemological perspective framed in the concept of rational reconstruction of Imre Lakatos, based on his methodology of research programmes. Unlike other works on the same subject, the evaluated period is very extensive, starting with Newton's natural philosophy and up to the quantum gravity theories of today. In order to explain in a more rational way the complex evolution of the gravity concept of the last century, I propose a natural extension of the methodology (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. La reconstruction rationnelle de la science par le biais des programmes de recherche.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Évaluation: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical papers, volume I, edité par John Worrall et Gregory Currie, Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-28031-1, paperback La méthodologie des programmes de recherche scientifique est une collection d'articles publiés au fil du temps, dans laquelle Imre Lakatos exprime une révision radicale du critère de démarcation de Popper entre science et non-science, conduisant à une nouvelle théorie de la rationalité scientifique. -/- Mots-clés: Imre Lakatos, science, méthodologie, programmes de recherche, heuristique -/- (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes - An Overview.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The methodology of scientific research programmes is a collection of papers published over time expressing a radical review of Popper's demarcation criterion between science and non-science, leading to a new theory of scientific rationality. Volume I address aspects of the philosophy of science, and volume II contains works on the philosophy of mathematics. For a science historian, the reconstruction proposed by Lakatos is attractive and explains the evolution of science to a level that has not been achieved before. The basic (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Falsificaționismul metodologic sofisticat – Toleranța metodologică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Lakatos a propus o modificare a criteriului lui Popper pe care l-a numit falsificaționism sofisticat (metodologic). Din această perspectivă, criteriul de delimitare ar trebui să se aplice nu unei ipoteze sau unei teorii izolate, ci mai degrabă unui întreg program de cercetare. În lucrările sale timpurii, Lakatos pare să accepte că după un punct de saturație: respingem teoria, pentru ca ulterior să afirme că, dimpotrivă, nu există un astfel de lucru ca punctul de saturație natural pentru un program de cercetare. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. La tolérance méthodologique de Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Tant qu'un programme de recherche en herbe peut être reconstitué de manière rationnelle en tant que problème progressif, il doit être protégé pendant un certain temps d'un rival puissant existant. Ces considérations, dans leur ensemble, soulignent l’importance de la tolérance méthodologique. Même les fameuses « expériences cruciales » n'auront aucune force pour renverser un programme de recherche. Dans le cadre d'un programme de recherche, des « expériences cruciales mineures » entre versions ultérieures sont assez courantes. DOI: 10.13140/RG.2.2.17935.53922.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. L'heuristique d'Imre Lakatos.Nicolae Sfetcu - manuscript
  L'heuristique est un concept central de la philosophie de Lakatos. Selon Lakatos, la méthodologie ne fait plus référence à l'ensemble des règles et stratégies à adopter dans le contexte de la découverte. Seules les heuristiques le font. Mais les principes heuristiques (par opposition aux méthodologiques) ne sont pas objectifs et autonomes, ils sont sujets à changement, de même que les changements dans la science. Les séries de théories scientifiques les plus importantes dans le développement de la science se caractérisent par (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Lakatos' Undone Work: The Practical Turn and the Division of Philosophy of Mathematics and Philosophy of Science_ - Introduction to the Special Issue on _Lakatos’ Undone Work.Sophie Nagler, Hannah Pillin & Deniz Sarikaya - 2022 - Kriterion - Journal of Philosophy 36:1-10.
  We give an overview of Lakatos’ life, his philosophy of mathematics and science, as well as of this issue. Firstly, we briefly delineate Lakatos’ key contributions to philosophy: his anti-formalist philosophy of mathematics, and his methodology of scientific research programmes in the philosophy of science. Secondly, we outline the themes and structure of the masterclass Lakatos’ Undone Work – The Practical Turn and the Division of Philosophy of Mathematics and Philosophy of Science, which gave rise to this special issue. Lastly, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Imre Lakatos'un bilim felsefesi ve yöntem sorunu.Muhammed Avşar - 2021 - Dissertation,
  20. yüzyılın önemli bilim felsefecisi Lakatos'un, bilim felsefesinde getirmiş olduğu yeni bakış açısı ve yöntem tartışmasıyla ayrıcalıklı bir konumu bulunmaktadır. Bilimin yapısı ve işleyişinin anlaşılması için bilim tarihinin iyi bilinmesi gerektiği belirten düşünür, bilimsel bilginin bilimsel olmayandan ayırt edilmesi hususunda var olan bilimsellik ölçütlerine eleştiriler getirerek kendi sınır çizme ölçütünü belirlemiştir. Buna bağlı olarak Bilimsel Araştırma Programı aracılığıyla bilimsel rasyonalitenin nasıl geliştiği konusuna da açıklık getirmeye çalışmıştır. Onun düşünsel arka planında, bilim felsefesinde fikirleriyle önemli yer edinmiş Viyana Çevresi, Popper ve (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Transcendental Philosophy as a Scientific Research Programme.Michael Lewin - 2021 - Kantian Journal 40 (3):93-126.
  Transcendental philosophy was not born like Athena out of Zeus’s head, mature and in full armour from the very beginning. That is why in both prefaces to the Critique of Pure Reason (1781 and 1787) Kant introduces the concept of transcendental philosophy as an “idea.” The idea understood architectonically develops slowly and only gradually acquires a definite form. As witnessed by the works of Kant himself and of his predecessors and followers, the idea of transcendental philosophy has undergone a series (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Princípio de Conservação de energia e a descoberta do neutrino: uma análise lakatosiana.Arnaldo Vasconcellos - 2019 - Dissertation, Universidade de Brasília
  This paper describle about the discovery and development of the concept of the particle named "neutrino", using the perspective of the philosophy of science of Imre Lakatos. With this focus, we making a historiographical and epistemological analysis of scientific practice, which culminated in its formulation, as well as subsequent developments. In this sense, the work makes a rational reconstruction regarding the research program that the formulation and discovery of the neutrino participates in, as well as the principle of conservation of (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Um Estudo de Provas e Refutações de Imre Lakatos.Henrique Marins de Carvalho - 2018 - Dissertation, Unifesp, Brazil
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Lakatosian Particularism.Howard Sankey - 2018 - Logos and Episteme 9 (1):49-59.
  This paper explores a particularist element in the theory of method of Imre Lakatos, who appealed to the value-judgements of élite scientists in the appraisal of competing theories of method. The role played by such value-judgements is strongly reminiscent of the epistemological particularism of Roderick Chisholm. Despite the existence of a clear parallel between the particularist approaches of both authors, it is argued that Lakatos’s approach is subject to a weakness that does not affect the approach of Chisholm.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Internal History versus External History.Bence Nanay - 2017 - Philosophy 92 (2):207-230.
  The aim of this paper is to generalize a pair of concepts that are widely used in the history of science, in art history and in historical linguistics – the concept of internal and external history – and to replace the often very vague talk of ‘historical narratives’ with this conceptual framework of internal versus external history. I argue that this way of framing the problem allows us to see the possible alternatives more clearly – as a limited number of (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. What did Popper learn from Lakatos?Bence Nanay - 2017 - British Journal for the History of Philosophy 25 (6):1202-1215.
  The canonical version of the history of twentieth century philosophy of science tells us that Lakatos was Popper’s disciple, but it is rarely mentioned that Popper would have learned anything from Lakatos. The aim of this paper is to examine Lakatos’ influence on Popper’s philosophical system and to argue that Lakatos did have an important, yet somewhat unexpected, impact on Popper’s thinking: he influenced Popper’s evolutionary model for ‘progress’ in science. And Lakatos’ influence sheds new light on why and how (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Experiments and Research Programmes. Revisiting Vitalism/Non-Vitalism Debate in Early Twentieth Century.Bijoy Mukherjee - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):171-198.
  Debates in the philosophy of science typically take place around issues such as realism and theory change. Recently, the debate has been reformulated to bring in the role of experiments in the context of theory change. As regards realism, Ian Hacking’s contribution has been to introduce ‘intervention’ as the basis of realism. He also proposed, following Imre Lakatos, to replace the issue of truth with progress and rationality. In this context we examine the case of the vitalism — reductionism debate (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kuhn, Normativity and History and Philosophy of Science.Howard Sankey - 2012 - Epistemologia:103-111.
  This paper addresses the relationship between the history and philosophy of science by way of the issue of epistemic normativity. After brief discussion of the relationship between history and philosophy of science in Kuhn’s own thinking, the paper focuses on the implications of the history of science for epistemic normativity. There may be historical evidence for change of scientific methodology, which may seem to support a position of epistemic relativism. However, the fact that the methods of science undergo variation does (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. Uma análise lakatosiana da pesquisa de Mary Schweitzer em biologia evolutiva.Arnaldo Vasconcellos - 2011 - Dissertation, Universidade de Brasília
  This dissertation attempts to apply Imre Lakatos' Philosophy of Science to the research program of Mary Schweitzer and staff, presented in two papers published in Science: one of them about the discovery of T-Rex with soft tissue and a later one reporting the detection of collagen. This case-study highlights the more general applicability of Lakatos' Methodology of Scientific Research Programmes to scientific practice in Evolutionary Biology.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Rational Reconstruction Reconsidered.Bence Nanay - 2010 - The Monist 93 (4):598-617.
  Here is a dilemma concerning the history of science. Can the history of scientific thought be reduced to the history of the beliefs, motives and actions of scientists? Or should we think of the history of scientific thought as in some sense independent from the history of scientists? The aim of this paper is to carve out an intermediate position between these two. I will argue that the history of scientific thought supervenes on, but not reducible to, the history of (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37. Filosofia y metodologia an la economia.Uskali Mäki - 2008 - In Juan José Jardón Urrieta (ed.), Temas de Teoria Economica y so Metodo. Universidade de Santiago de Compostela.
  Este documento analiza las siguientes cuestiones: 1) La metodología de la economía y su actual institucionalización. 2) La definición de Economía. 3) Las perspectivas de los economistas acerca de la Economía, sus métodos y justificación. 4) Comprobación y progreso: Popper y Lakatos.5) Los modelos y sus supuestos. 6) Persuasión retórica y verdad. 7) La Economía como un recurso para la Filosofía de la Ciencia. 8) Expansionismo explicativo y relaciones interdisciplinares.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Comentarios sobre la concepcion de la justicia global de Pogge.Pablo Gilabert - 2007 - Revista Latinoamericana de Filosofia 33 (2):205-222.
  This paper presents a reconstruction of and some constructive comments on Thomas Pogge’s conception of global justice. Using Imre Lakatos’s notion of a research program, the paper identifies Pogge’s “hard core” and “protective belt” claims regarding the scope of fundamental principles of justice, the object and structure of duties of global justice, the explanation of world poverty, and the appropriate reforms to the existing global order. The paper recommends some amendments to Pogge’s program in each of the four areas.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Popper, Kuhn, Lakatos, and Aim-Oriented Empiricism.Nicholas Maxwell - 2005 - Philosophia 32 (1-4):181-239.
  In this paper I argue that aim-oriented empiricism (AOE), a conception of natural science that I have defended at some length elsewhere[1], is a kind of synthesis of the views of Popper, Kuhn and Lakatos, but is also an improvement over the views of all three. Whereas Popper's falsificationism protects metaphysical assumptions implicitly made by science from criticism, AOE exposes all such assumptions to sustained criticism, and furthermore focuses criticism on those assumptions most likely to need revision if science is (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 40. Lakatos, Reason, and Rationality.Gabor Forrai - 2002 - In G. Kampis L. Kvasz & M. Stöltzner (eds.), Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology, and the Man. Kluwer Academic Publishers. pp. 73-83.
  Lakatos's methodology, if analysed as belonging to the demarcationist-rationalist program launched by Popper gives some interesting conclusions concerning the feasibility of the project: (1) Rationalism cannot provide arguments against relativism. (2) A theory of scientific rationality cannot be defended without relying on scientific authorities. (3) A historical justification of scientific rationality does not show that the procedures that are rational according to the theory are truth-conducive.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Towards an Evolutionary Account of Conceptual Change in Mathematics: Proofs and Refutations and the Axiomatic Variation of Concepts.Thomas Mormann - 2002 - In G. Kampis, L.: Kvasz & M. Stöltzner (eds.), Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology and the Man. Kluwer Academic Publishers. pp. 1--139.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. Lakatos and Lukács.László Ropolyi - 2002 - In G. Kampis, L.: Kvasz & M. Stöltzner (eds.), Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology and the Man. Kluwer Academic Publishers. pp. 303--337.
  Lakatos constructed his major contribution to the philosophy of science, the methodology of scientific research programmes (MSRP), in the late sixties and early seventies in England, after he had already become estranged from the Popperian philosophy of science. In this paper, we attempt to show that the MSRP was motivated by his philosophical and political ideas from the forties and fifties in Hungary, when he was imbued with the communist ideology and was influenced by the philosophy of Georg Lukács. From (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43. Last bastion of reason. [REVIEW]James Franklin - 2000 - New Criterion 18 (9):74-78.
  Attacks the irrationalism of Lakatos's Proofs and Refutations and defends mathematics as a "last bastion" of reason against postmodernist and deconstructionist currents.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Observation, meaning and theory: Review of For and Against Method by Imre Lakatos and Paul Feyerabend. [REVIEW]Nicholas Maxwell - 2000 - Times Higher Education Supplement 1:30-30.
  Imre Lakatos and Paul Feyerabend initially both accepted Popper's philosophy of science, but then reacted against it, and developed it in different directions. Lakatos sought to reconcile Kuhn and Popper by characterizing science as a process of competing research programmes, competing fragments of Kuhn's normal science. Feyerabend emphasized the need to develop rival theories to facilitate severe empirical testing of accepted theories, but then, as a result of a disastrous mistake, came to hold that theories that are incompatible with one (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Hayek and after: Hayekian liberalism as a research programme.Jeremy Shearmur - 1996 - New York: Routledge.
  This book offers a distinctive treatment of Hayek's ideas as a "research program". It presents a detailed account of aspects of Hayek's intellectual development and of problems that arise within his work, and then offers some broad suggestions as to ways in which the program initiated in his work might be developed further. The book discusses how Popper and Lakatos' ideas about "research programs" might be applied within political theory. There then follows a distinctive presentation of Hayek's intellectual development up (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 46. Lakatos’ “Internal History” as Historiography.Eric Palmer - 1993 - Perspectives on Science 1 (4):603-626.
  Imre Lakatos' conception of the history of science is explicated with the purpose of replying to criticism leveled against it by Thomas Kuhn, Ian Hacking, and others. Kuhn's primary argument is that the historian's internal—external distinction is methodologically superior to Lakatos' because it is "independent" of an analysis of rationality. That distinction, however, appears to be a normative one, harboring an implicit and unarticulated appeal to rationality, despite Kuhn's claims to the contrary. Lakatos' history, by contrast, is clearly the history (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 47. The Problem of Excess Content: Economics, Novelty and a Long Popperian Tale.D. Wade Hands - 1991 - In Mark Blaug & Neil de Marchi (eds.), Appraising Economic Theories: Studies in the Methodology of Research Programs. Edward Elgar. pp. 58-75.
  The paper traces the sequence of events which brought Popperian philosophy (including Lakatos) to its position on the issues of excess content, novelty and scientific progress. The general approach is to analyze Popper's and Lakatos's positions on these issues as an appropriate response to a particular philosophical problem situation in which they found themselves. The paper closes with a discussion of how these issues relate to economics and economic methodology.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48. A critique of Popper's views on scientific method.Nicholas Maxwell - 1972 - Philosophy of Science 39 (2):131-152.
  This paper considers objections to Popper's views on scientific method. It is argued that criticism of Popper's views, developed by Kuhn, Feyerabend, and Lakatos, are not too damaging, although they do require that Popper's views be modified somewhat. It is argued that a much more serious criticism is that Popper has failed to provide us with any reason for holding that the methodological rules he advocates give us a better hope of realizing the aims of science than any other set (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
 49. Confirming Robinson´s statement? A lakatosian analysis of Keynes and his immediate orthodoxy.Jesús Muñoz - manuscript
  Confirming Robinson’s Statement? A Lakatosian Analysis of Keynes and his Immediate Orthodoxy Jesús Muñoz Abstract Was the Keynesian message alive during the second half of the XXth Century, or was it betrayed by his followers? This article in the fields of the history of economic thought and methodology contrasts the Scientific Research Programmes (SRPs), a Lakatosian concept, of Keynes in The General Theory of Employment, Interest and Money (TGT) with those of its immediate orthodox schools: Monetarism (MS), Neoclassical Synthesis (NS), (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark