Results for 'De Ideis'

1000+ found
Order:
 1. Fenomenul religios între filozofie și teologie.Adrian Boldișor - 2013 - Revista Teologică 95 (4):85-104.
  În anul 1942 Pr. D. Stăniloae publica cartea Poziţia Domnului Blaga faţă de Creştinism şi Ortodoxie, o „reacţie” la ideile pe care filozoful Lucian Blaga le formulase în cărţile sale, mai ales în Trilogii. Atitudinea Pr. Stăniloae nu este singulară, dar este cea care a stârnit controverse dintre cele mai interesante. Ideile de bază ale acestei cărţi, ca şi ale articolelor ce s-au scris după, au în centrul lor definirea religiei şi caracteristicile fenomenului religios, poziţiile fiind diferite: teologică şi filozofică. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Isaac Newton despre acțiunea la distanță în gravitație - Cu sau fără Dumnezeu?Nicolae Sfetcu - 2018 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  Interpretarea textelor lui Isaac Newton a suscitat numeroase controverse, până în zilele noastre. Una din cele mai aprinse dezbateri este legată de acțiunea între două corpuri aflate la distanță unul de celălalt (atracția gravitațională), și în ce măsură Newton a implicat pe Dumnezeu în acest caz. Practic, majoritatea lucrărilor discută patru tipuri de atracții gravitaționale în cazul corpurilor aflate la distanță: acțiunea la distanță directă ca proprietate intrinsecă a corpurilor în sens epicurian; acțiunea la distanță directă mediată divin, de Dumnezeu; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Lasst uns den Weg einer neuen Ontologie einschlagen! (2. Teil).Gianluigi Segalerba - 2018 - Analele Universitǎţii Din Craiova, Seria: Filosofie 42 (2):5-48.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dreptatea socială.Eugen Huzum - 2011 - In Concepte și teorii social-politice. Iasi: Institutul European. pp. 59-83.
  Conceptul de dreptate socială este unul dintre cele mai controversate concepte ale filosofiei politice. Foarte puține aspecte legate de acest concept nu sunt înconjurate de controverse și dezbateri argumentative. Unele dintre cele mai importante astfel de controverse sunt cele legate de definirea, de specificarea și de legitimitatea lui. Prima este, în esență, o controversă în privința răspunsului la următoarea întrebare: care este conceptul care surprinde cel mai bine trăsătura fundamentală a dreptății și nedreptății sociale? A doua este o controversă în (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. CONTRIBUȚIA IPS NESTOR VORNICESCU LA PROMOVAREA DIALOGULUI INTER-CREȘTIN ȘI INTER-RELIGIOS AVÂND ÎN CENTRU PROBLEMA PĂCII.Adrian Boldisor - 2014 - In Diac dr Ioniţă Apostolache (ed.), TEOLOGIE ŞI SLUJIRE PASTORALĂ ÎN VIAŢA ŞI OPERA MITROPOLIŢILOR FIRMILIAN MARIN ŞI NESTOR VORNICESCU. pp. 199-210.
  Volumul de articole, studii, cuvântări şi Pastorale publicat la Editura Mitropolia Olteniei din Craiova în anul 1986 trebuie văzut şi analizat, pentru o bună şi corectă înţelegere, în lumina vremurilor în care a apărut. În acelaşi timp, ideile pe care IPS Nestor Vornicescu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, le dezvoltă în scrierile sale sunt actuale şi după aproape 30 de ani de la strângerea lor între paginile aceleaşi cărţi, după ce văzuseră lumina tiparului cu ani în urmă în diferite reviste (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Prin pandemie, spre un nou comunism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  După declararea pandemiei COVID-19, Slavoj Žižek a publicat o carte numită „Pandemic!: COVID-19 Shakes the World”, care a declanșat un val de reacții. În carte, el prezintă modul în care media a exploatat fără milă acest subiect, accentuând panica. Multe studii majore au prezis apariția unei astfel de pandemii, dar au fost ignorate de toate guvernele, declarându-le ca fiind exagerate. Žižek crede că actuala pandemie a dus la falimentul actualului capitalism ”barbar”, întrebându-se dacă nu cumva drumul pe care îl va (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 7. Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki.Paulina Karbownik - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 13.
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Teorii si ideologii politice.Eugen Huzum (ed.) - 2013 - Iasi: Institutul European.
  Nu cu foarte mult timp în urmă, grupul de teorie socială şi politică din cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/56815 „Societatea bazată pe cunoaştere-cercetări, dezbateri, perspective”, a publicat, tot la editura Institutul European, lucrarea Concepte şi teorii social-politice. Volumul de faţă reprezintă un nou pas al grupului nostru de lucru în realizarea proiectului inaugurat prin publicarea acelei lucrări. Este vorba, reamintesc, despre proiectul elaborării unor volume care să-i ajute pe cei interesaţi în iniţierea (lor sau a altora) în teoria (şi în special (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Concepte și teorii social-politice.Eugen Huzum (ed.) - 2011 - Iasi: Institutul European.
  Pe parcursul anului trecut, la Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” din Iaşi, a avut loc workshopul „Concepte şi argumente în filosofia social-politică. Interpretări şi dezbateri”. Workshopul s-a desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU „Societatea bazată pe cunoaştere: cercetări, dezbateri, perspective”. Cartea de faţă este principalul rezultat al acestui workshop. Ea a fost gândită şi propusă spre publicare în primul rând din speranţa că va fi utilă celor care doresc să se iniţieze – sau celor care încearcă să-i iniţieze (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Noua Utopie - sau despre statul senzorial.Alexandru Cristian (ed.) - 2018 - Bucuresti: Editura Paideia.
  Desfăşurând harta lumii -/- Istoria şi geografia sunt lecţii pe care omenirea le-a învăţat, dar nu le-a respectat. Adesea surprinzătoare, istoria ne oferă exemple de măreţie şi de uimitor declin. Geografia ne arată cum se pot dezvolta popoarele lumii dacă sunt ajutate de mediul înconjurător. Studierea acestor lecţii ne oferă un paradox. State cu o istorie bogată, dar cu o geografie dezavantajoasă, au devenit mari puteri economice şi tehnologice ‒ un exemplu clasic este Japonia. State cu o istorie şi cu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sustenabilitatea educației doctorale în economie și afaceri.Apostoaie Marius Constantin, Bercu Ana-Maria, Boldureanu Gabriela, Manolescu Irina, Prodan Adriana & Voda Iolanda - unknown
  Volumul ”Sustenabilitatea educației doctorale în economie și afaceri” valorifică ideile și cercetările doctoranzilor de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, școala doctorală de economie și administrarea afacerilor. Lucrările au fost prezentate, prin postere sau în plen, în conferința finală a proiectului SESYR, finanțat prin programul european Jean Monnet. Structurarea volumului în patru subcapitole generice are ca scop valorificarea domeniilor considerate prin filosofia proiectului:managementul proiectelor, antreprenoriat si angajabilitate pentru tinerii cercetători. O colecție de 24 de articole având 35 de autori, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Platon, Republica: Despre justiție – Dialectica și educația.Sfetcu Nicolae - 2022 - Bucharest: MultiMedia Publishing.
  Platon s-a inspirat din activitatea filosofică a unora dintre predecesorii săi, în special a lui Socrate, dar și Parmenide, Heraclit și Pitagora, pentru a-și dezvolta propria filosofie, care explorează majoritatea domeniilor importante, inclusiv metafizica, etica, estetica și politica.Împreună cu profesorul său Socrate și elevul său Aristotel, a pus bazele gândirii filosofice occidentale. Platon este considerat ca unul dintre cei mai importanți și influenți filosofi din istoria omenirii, fiind unul dintre fondatorii religiei și spiritualității occidentale. Filosofia dezvoltată de el, cunoscută sub (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. MISCELLANEA APOLOGETICĂ. Dialogul dintre Teologie şi Filosofie.Apostolache Ionita - 2024 - Craiova: Mitropolia Olteniei.
  Omul a căutat dintotdeauna să descopere în viața sa chintesența elementelor existențiale. Adunate laolaltă ca un imens puzzle cosmologic, întrebările Filosofiei au avut cel puțin capacitatea revelatoare a marilor problematizări în ascendența omului de la imanent la transcendent. Prima etapă notabilă în atingerea acestei performanțe îi este negreșit tributată „Filosofiei”, socotită de Platon drept „cea mai mare artă”. Mai concis, pornind de la termenul de artă (gr. μουσικη – lumea muzelor), ni se arată în mod inspirat că „Filosofia este cea (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Controversa dintre Isaac Newton și Robert Hooke despre prioritatea în legea gravitației.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Una din cele mai disputate controverse privind prioritatea unor descoperiri științifice este cea privind legea gravitației universale, între Isaac Newton și Robert Hooke. În acest eseu extind o lucrare mai veche pe aceeași temă, ”Isaac Newton vs. Robert Hooke în legea gravitației universale”. Hooke l-a acuzat pe Newton de plagiat, preluându-i ideile exprimate în lucrările anterioare. În această lucrare încerc să arăt, pe baza unor analize anterioare, că ambii oameni de știință au greșit: Robert Hooke pentru că teoria sa nu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Istoria eugeniei.Nicolae Sfetcu - 2022 - Cunoașterea Științifică 1 (1):59-74.
  Sir Francis Galton a sistematizat aceste idei și practici, influențat de cartea Originea Speciilor a vărului lui, Charles Darwin, prin care mecanismele de selecție naturală au fost potențial zădărnicite de civilizația umană. El a afirmat că societatea umană, protejând pe cei defavorizați și slabi, era în contradicție cu selecția naturală , și numai prin schimbarea acestor politici sociale ar putea fi salvată societatea de la o "revenirea spre mediocritate", frază transformată de el ulterior în "regresia spre mediocritatea." Charles Davenport, un (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Imre Lakatos, Dovezi și refutări.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Proofs and Refutations este scrisă ca o serie de dialoguri socratice între un grup de elevi care dezbat demonstrația caracteristicilor Euler definite pentru poliedre. În carte sunt explicate multe idei logice importante, accentuându-se pe ideea de euristică pozitivă. Cartea include două anexe. În prima, Lakatos dă exemple ale procesului euristic în descoperirea matematică în special și în cea științifică în general. În al doilea rând, el contrastează abordările deductiviste și euristice și oferă analize euristice ale unor concepte de ”dovezi”. DOI: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Fizica simplificată.Nicolae Sfetcu - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Ediţia a doua (revăzută şi îmbunătăţită) O introducere în teoriile şi conceptele, forţele fundamentale şi particule, metode şi tabele utilizate în fizică, subdomenii şi domenii ştiinţifice înrudite, cu accent pe înţelegerea fenomenelor fizice. Fizica clasică se ocupă, în general, cu materia și energia la scară normală de observație, în timp ce o mare parte a fizicii moderne se ocupă de comportamentul materiei și energiei în condiții extreme sau pe o scară foarte mare sau foarte mică. De exemplu, pentru fizica atomică (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Înțeles, sens și referință în filosofia limbajului și logica filosofică.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Filosofia limbajului are legătură cu studiul modului în care limbajul nostru se implică și interacționează cu gândirea noastră. Studierea logicii și relația dintre logică și vorbirea obișnuită poate ajuta o persoană să își structureze mai bine propriile argumente și să critice argumentele celorlalți. Înțelesul este modul în care pot fi considerate în mod corespunzător cuvinte, simboluri, idei și convingeri, definiția sa depinzând de teoria abordată, precum teoria corespondenței, teoria coerenței, teoria constructivistă, teoria consensului sau teoria pragmatică. Există mai multe explicații (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Jede Uniform verdirbt den Charakter. Zu Maxs Frischs Dienstbüchlein und Blätter aus dem Brotsack.Joanna Jabłkowska - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:89-101.
  Prezentowany artykuł zajmuje się dwoma dziennikami Маха Frischa, które opisują przeżycia pisarza w czasie jego służby wojskowej w okresie II wojny światowej: Blätter aus dem Brotsack (Kartki z plecaka) pisane w 1939 r. i Dienstbüchlein (Książeczka wojskowa) z 1974 r. Na podstawie porównania obu utworów można prześledzić rozwój światopoglądowy Frischa. Solidarność z grupą, nie komentujące posłuszeństwo wobec przełożonych, patriotyzm i wiara w sens służby wojskowej charakteryzują zapiski Frischa z młodości. Wspomnienia pisane w latach siedemdziesiątych odznaczają się krytycznym dystansem do własnej (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. True happiness: The role of morality in the folk concept of happiness.Jonathan Phillips, Christian Mott, Julian De Freitas, June Gruber & Joshua Knobe - 2017 - Journal of Experimental Psychology: General 146 (2):165-181.
  Recent scientific research has settled on a purely descriptive definition of happiness that is focused solely on agents’ psychological states (high positive affect, low negative affect, high life satisfaction). In contrast to this understanding, recent research has suggested that the ordinary concept of happiness is also sensitive to the moral value of agents’ lives. Five studies systematically investigate and explain the impact of morality on ordinary assessments of happiness. Study 1 demonstrates that moral judgments influence assessments of happiness not only (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 21. The Ethical Work that Regulations Will not Do.Carusi Annamaria & De Grandis Giovanni - 2012 - Information, Communication and Society 15 (1):124-141.
  Ethical concerns in e-social science are often raised with respect to privacy, confidentiality, anonymity and the ethical and legal requirements that govern research. In this article, the authors focus on ethical aspects of e-research that are not directly related to ethical regulatory framework or requirements. These frameworks are often couched in terms of benefits or harms that can be incurred by participants in the research. The authors shift the focus to the sources of value in terms of which benefits or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ideological diversity, hostility, and discrimination in philosophy.Uwe Peters, Nathan Honeycutt, Andreas De Block & Lee Jussim - 2020 - Philosophical Psychology 33 (4):511-548.
  Members of the field of philosophy have, just as other people, political convictions or, as psychologists call them, ideologies. How are different ideologies distributed and perceived in the field? Using the familiar distinction between the political left and right, we surveyed an international sample of 794 subjects in philosophy. We found that survey participants clearly leaned left (75%), while right-leaning individuals (14%) and moderates (11%) were underrepresented. Moreover, and strikingly, across the political spectrum, from very left-leaning individuals and moderates to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 23. The History of Philosophy Conceived as a Struggle Between Nominalism and Realism.Cornelis De Waal - 2010 - Semiotica 2010 (179):295-313.
  In this article I trace some of the main tenets of the struggle between nominalism and realism as identified by John Deely in his Four ages of understanding. The aim is to assess Deely’s claim that the Age of Modernity was nominalist and that the coming age, the Age of Postmodernism — which he portrays as a renaissance of the late middle ages and as starting with Peirce — is realist. After a general overview of how Peirce interpreted the nominalist-realist (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 24.  46
  Dignified death as a right: the legal visibility of finitude.Alvaro de Azevedo Gonzaga, Lucia Alonso Falleiros & Felipe Labruna - 2024 - Revista Bioética 32:e3629EN.
  The right to a dignified death is largely overlooked by Brazilian law. This neglect of the end-of-life process and its ramifications is the focus of this study, which aims at an exploratory survey to identify pertinent aspects requiring development to ensure a dignified end-of-life experience. In total, 50 publications were examined with online and physical surveys of works published up to March 2023. They express concerns regarding ethical dilemmas in caring for individuals nearing the end of life, yet they do (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. More than provocative, less than scientific: A commentary on the editorial decision to publish Cofnas.Rasmus Rosenberg Larsen, Helen De Cruz, Jonathan Kaplan, Agustín Fuentes, Jonathan Marks, Massimo Pigliucci, Mark Alfano, David Livingstone Smith & Lauren Schroeder - 2020 - Philosophical Psychology 33 (7):893-898.
  This letter addresses the editorial decision to publish the article, “Research on group differences in intelligence: A defense of free inquiry” (Cofnas, 2020). Our letter points out several critical problems with Cofnas's article, which we believe should have either disqualified the manuscript upon submission or been addressed during the review process and resulted in substantial revisions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  22
  THE RELATIONSHIP BETWEEN RISK MANAGEMENT STRATEGIES AND INVESTMENT BEHAVIOR OF GENERATION Z RETAIL INVESTORS IN STA. MESA, MANILA.Michael Angelo F. Cruz, Leila M. De Mesa, Amanda E. Francia, Joanna Marie R. Fronda, Francesca Michaella B. Mesia, Angelo S. Pantaleon, Ralph Renz R. Peruda, Janela D. Quinto, Krysta Lyn T. Quisao, Maria Angelica Fe M. Secusana & Daren D. Cortez - 2024 - Get International Research Journal 2 (2):174-195.
  Risk Management Strategies and Investment Behaviors are considered important factors in the investing activities of the retail investors. This study seeks to determine the relationship between Risk Management Strategies and Investment Behavior of Generation Z retail investors. The study is a correlational research and purposive sampling was used to select the respondents for this study. Cochran’s formula was utilized to determine the total sample size or total number of respondents. Spearman’s Rank-Order Correlation was employed to assess the significant relationship of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. What is Mathematical Rigor?John Burgess & Silvia De Toffoli - 2022 - Aphex 25:1-17.
  Rigorous proof is supposed to guarantee that the premises invoked imply the conclusion reached, and the problem of rigor may be described as that of bringing together the perspectives of formal logic and mathematical practice on how this is to be achieved. This problem has recently raised a lot of discussion among philosophers of mathematics. We survey some possible solutions and argue that failure to understand its terms properly has led to misunderstandings in the literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Whispers and Shouts. The measurement of the human act.Fernando Flores Morador & Luis de Marcos Ortega (eds.) - 2021 - Alcalá de Henares, Madrid: Departement of Computational Sciences. University of Alcalá; Madrid.
  The 20th Century is the starting point for the most ambitious attempts to extrapolate human life into artificial systems. Norbert Wiener’s Cybernetics, Claude Shannon’s Information Theory, John von Neumann’s Cellular Automata, Universal Constructor to the Turing Test, Artificial Intelligence to Maturana and Varela’s Autopoietic Organization, all shared the goal of understanding in what sense humans resemble a machine. This scientific and technological movement has embraced all disciplines without exceptions, not only mathematics and physics but also biology, sociology, psychology, economics etc. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  70
  BNCC e o ensino de Português: uma normativa curricular para a língua [em face do pretuguês] ou a linguagem [dos falantes] sob força de lei?Alex Pereira De Araújo - 2024 - Tabuleiro de Letras. E-Issn: 2176-5782.
  Este trabalho apresenta algumas considerações a respeito da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no referente às questões ligadas ao ensino da língua portuguesa no Brasil, à territorialidade e ao pertencimento racial, processos históricos, que envolvem, no campo da educação, a formação docente e a construção da cidadania dos educandos e das educandas nestes tempos de reafirmação do Estado democrático de direito e da vaga decolonial. Portanto, trata-se de uma abordagem política em termos do pensamento de Paulo Freire, patrono da educação (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The Routledge Handbook of the Philosophy of Childhood and Children.Anca Gheaus, Gideon Calder & Jurgen de Wispelaere (eds.) - 2018 - New York: Routledge.
  Childhood looms large in our understanding of human life as it is a phase through which all adults have passed. Childhood is foundational to the development of selfhood, the formation of interests, values and skills and to the lifespan as a whole. Understanding what it is like to be a child, and what differences childhood makes, are essential for any broader understanding of the human condition. The Routledge Handbook of the Philosophy of Childhood and Children is an outstanding reference source (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31. Observações sobre o conhecimento empírico em Aristóteles.Daniel Rubião de Andrade - 2010 - Itaca 15:32-41.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Do mais cognoscível para nós em Aristóteles.Daniel Rubião de Andrade - 2013 - Itaca 24:51-66.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. From thin objects to thin concepts?Massimiliano Carrara, Ciro De Florio & Francesca Poggiolesi - 2023 - Theoria 89 (3):256-265.
  In this short paper we consider Linnebo's thin/thick dichotomy: first, we show that it does not overlap with the very common one between abstract/concrete objects; second, on the basis of some difficulties with the distinction, we propose, as a possible way out, to move from thin/thick objects to thin/thick concepts.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. The Singular Relational plus Relativistic Content View.Roberto Horácio de Sá Pereira - 2018 - Dialogue 57 (1):93-114.
  My aim is to defend a peculiar epistemic version of the particularity thesis, which results from a sui generis combination of what I call the ‘singular relational view’ and what I call the ‘relativistic content view.’ Particulars are not represented as part of putative singular content. Instead, we are perceptually acquainted with them in the relevant sense that experience puts us in direct perceptual contact with them. And the content of experience is best modeled as a propositional function, that is, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Uma interface entre o eu-corpo na psicanálise freudiana e o corpo próprio na fenomenologia do corpo.Fabio Caprio Leite de Castro & Cristian Marques - 2019 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 64 (3):e34968.
  O presente artigo tem por objetivo mostrar, desde a psicanálise freudiana, um caminho possível que a leva ao encontro da filosofia de orientação fenomenológica. Em O eu e o isso, de 1923, Sigmund Freud emprega uma nova noção pouco explorada na literatura psicanalítica: o eu-corpo. O escopo de nossa análise delimita-se à interpretação e à explicitação da noção de eu-corpo tal como esta foi apresentada por Freud, confrontando-a com a fenomenologia em Merleau-Ponty e Michel Henry. Para tanto, propomos uma análise (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. When is a Techno-Fix Legitimate? The Case of Viticultural Climate Resilience.Rune Nydal, Giovanni De Grandis & Lars Ursin - 2023 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 36 (1):1-17.
  Climate change is an existential risk reinforced by ordinary actions in afuent societies—often silently present in comfortable and enjoyable habits. This silence is sometimes broken, presenting itself as a nagging reminder of how our habits fuel a catastrophe. As a case in point, global warming has created a state of urgency among wine makers in Spain, as the alcohol level has risen to a point where it jeopardises wine quality and thereby Spanish viticulture. Eforts are currently being made to solve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Por que somos o nosso cérebro: O Enativismo Posto em Questão.Roberto Horácio de Sá Pereira, Sergio Farias de Souza Filho & Victor Machado Barcellos - 2023 - Trans/Form/Ação 46:517-554.
  In this essay we will argue for the following theses: 1- know-how is not a form of practical knowledge devoid of propositional sense; 2- the relationship between each perception and the body itself is metaphysically contingent (organisms and bodies can vary, as can even the spaces they occupy in the same experience vary), 3- it is up to the brain to configure or to shape a physical body (Körper) into a living body (Leib) and not the other way around; 4- (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Newton e a Teologia Natural.William de Siqueira Piauí - 2009 - Kalagatos 6 (11):173-199.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  29
  Pressupostos para uma educação moral em Kant e Fichte: dos cuidados com a criança ao papel do erudito.Guilherme Felipe Carvalho & Ezequiel Barros Barbosa de Jesus - 2023 - Revista Periagoge 6 (1).
  O presente artigo almeja refletir sobre os pressupostos educacionais presentes na obra Sobre a Pedagogia, de Kant e A destinação do erudito, de Fichte. Quanto a Kant, buscar-se-á demonstrar a importância que o pensador confere a uma sólida formação na infância, que será refletida no adulto do futuro. No que se refere a Fichte, o pensador, partindo de pressupostos kantianos, reafirma a importância da construção de uma sociedade moral, na qual cada indivíduo tem uma vocação a ser exercida livremente e (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Full Bayesian Significance Test Applied to Multivariate Normal Structure Models.Marcelo de Souza Lauretto, Carlos Alberto de Braganca Pereira, Julio Michael Stern & Shelemiahu Zacks - 2003 - Brazilian Journal of Probability and Statistics 17:147-168.
  Abstract: The Pull Bayesian Significance Test (FBST) for precise hy- potheses is applied to a Multivariate Normal Structure (MNS) model. In the FBST we compute the evidence against the precise hypothesis. This evi- dence is the probability of the Highest Relative Surprise Set (HRSS) tangent to the sub-manifold (of the parameter space) that defines the null hypothesis. The MNS model we present appears when testing equivalence conditions for genetic expression measurements, using micro-array technology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  53
  ESCOLHA DELIBERADA NA ÉTICA ARISTOTÉLICA: ENTRE PAIXÃO E RAZÃO.Eder Homem de Borba - 2023 - Dissertation, Universidade de Caxias Do Sul
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Dispositional Properties in Evo-Devo.Christopher J. Austin & Laura Nuño de la Rosa - 2018 - In Laura Nuño de la Rosa & G. Müller (eds.), Evolutionary Developmental Biology. Springer.
  In identifying intrinsic molecular chance and extrinsic adaptive pressures as the only causally relevant factors in the process of evolution, the theoretical perspective of the Modern Synthesis had a major impact on the perceived tenability of an ontology of dispositional properties. However, since the late 1970s, an increasing number of evolutionary biologists have challenged the descriptive and explanatory adequacy of this “chance alone, extrinsic only” understanding of evolutionary change. Because morphological studies of homology, convergence, and teratology have revealed a space (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Phenomenalism and Kant.Roberto Horacio de Sá Pereira - 2021 - Con-Textos Kantianos 1 (13):245-258.
  Readings of Kant’s Critique as endorsing phenomenalism have occupied the spotlight in recent times: ontological phenomenalism, semantic phenomenalism, analytical phenomenalism, epistemological phenomenalism, and so on. Yet, they raise the same old coherence problem with the Critique : are they compatible with Kant’s Refutation of Idealism? Are they able to reconcile the Fourth Paralogism of the first edition with the Refutation of the second, since Kant repeatedly claimed that he never changed his mind in-between the two editions of his Critique? This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Em busca do nada: considerações sobre os argumentos a favor do vácuo ou do éter.Roberto de Andrade Martins - 1993 - Trans/Form/Ação 16:07-27.
  This paper discusses the possibility of an absolute vacuum - a space without any substance. The motivation of this study is the contrast between most philosophers, up to Descartes, who stated that a vacuum was impossible, and the 17th century change of outlook, when the possibility and effective existence of the vacuum was accepted after the experiments of Torricelli and Pascal. This article attempts to show that, contrary to the received opinion, the acceptance of an ether is preferable to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  69
  Donación de órganos y tejidos humanos: el trasplante en España y en Brasil.Gustavo Henrique de Freitas Coelho & Alcino Eduardo Bonella - 2019 - Revista Bioética 27 (3):419-429.
  A partir de datos brasileños y españoles, este artículo aborda aspectos relevantes de la donación y el trasplante de órganos, como la relación entre oferta y demanda, la legislación vigente, los costos y las posibles estrategias para aumentar las tasas de donación y mejorar de forma general el proceso de trasplante. El objetivo de este artículo es presentar datos empíricos actuales que incrementen el conocimiento relevante para la evaluación bioética. Los dos países se destacan: Brasil, por poseer el mayor sistema (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  88
  Doação de órgãos e tecidos humanos: a transplantação na Espanha e no Brasil.Gustavo Henrique de Freitas Coelho & Alcino Eduardo Bonella - 2019 - Revista Bioética 27 (3):419-429.
  A partir de dados brasileiros e espanhóis, este artigo aborda aspectos relevantes da doação e transplantes de órgãos, como a relação entre oferta e demanda, legislação vigente, custos e possíveis estratégias para aumentar taxas de doação e melhorar de forma geral o processo de transplantes. O objetivo deste artigo é apresentar dados empíricos atuais que incrementem o conhecimento relevante para a avaliação bioética. Os dois países se destacam: o Brasil por ter o maior sistema público de transplantes de órgãos do (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  69
  O discurso fílmico de horror francês e a questão do "quem somos nós hoje”: um lugar para memória do corpo.Alex Pereira De Araújo - 2012 - Anais Do Vii Seminário de Pesquisa Em Estudos Linguísticos (Issn: 2317-0549) 7 (1):259-268.
  Este artigo busca adentrar pelas questões relacionadas à biopolítica do corpo, sobretudo, daquelas ligadas à estatização do biológico e do racismo do Estado, que aparecem nos trabalhos de Michel Foucault e que aqui evocamos para analisar o corpo enquanto objeto discursivo analisável dessa biopolítica em duas produções francesas de horror, - Frontière(s) e em À l’interieur – que exibem imagens dos tumultos de Outubro de 2005, acontecimento marcado pelos protestos contra a política de perseguição aos sans-papiers que vitimou três jovens (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48. A ordem do discurso de Michel Foucault: 50 anos de uma obra que revelou o jogo da rarefação dos sujeitos e a microfísica dos discursos (19th edition).Alex Pereira de Araújo - 2020 - Unidad Sociológica 5:14-23.
  Este ensaio celebra as cinco décadas da publicação do livro A ordem do discurso de Michel Foucault, realizando uma reflexão acerca de sua repercussão entre as ciências sociais e sobre seus usos, principalmente, no campo da linguagem na parte relacionada à análise do discurso de linha francesa. Portanto, trata-se de uma retrospectiva crítica cuja análise começa com a entrevista que Foucault concedeu algumas semanas antes de proferir esta aula aos brasileiros Sergio Paulo Rouanet e José Guilherme Merquior. Em seguida, o (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 49.  88
  En el mundo de la vida con los otros en comunidad.Nathalie de la Cadena - 2023 - Conjectura: Filosofia E Educação 28:e023019.
  Resumen: Husserl propone una teoría sobre la intersubjetividad que parte de la conciencia trascendental como inserta en el mundo de la vida donde están los otros y donde la comunidad se construye bajo una estructura de esencias que garantiza la comunalidad. El mundo de la vida es dado y compartido por todas las conciencias intencionales y trascendentales, es condición para intuiciones empíricas y eidéticas, la epoché y las reducciones eidética y trascendental. Cada momento del método fenomenológico se basa en la (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  98
  Ontologia qualitativa, fenomenologia della persona. Intervista a Francesca De Vecchi.Simone Santamato & Francesca De Vecchi - 2024 - Scenari.
  In this paper, I interview Francesca De Vecchi (Full Professor of Theoretical Philosophy in Vita-Salute San Raffaele University) about her qualitative ontology and its social and normative implications. If at the foundation of our lifeworld there are significantly qualitative experiences, phenomenology can investigate the most important contemporary issues, such as gender disparity, socio-virtuality depersonalizations and political urgencies.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000