Results for 'Hanh Kim Dong'

540 found
Order:
 1. Effects of water scarcity awareness and climate change belief on recycled water usage willingness: Evidence from New Mexico, United States.Minh-Hoang Nguyen, Duc Manh Doan, Hanh Kim Dong, Van Thi Nguyen, Hanh Hong Dao, Duy Duc Trinh, Nhai Thi Nguyen, Kim Nguyet Kieu, Nhung Quynh Thi Le, Ha Thu Thi Hoang, Van Ngoc Thi Dam, Dung Hoang Do, Thu Thi Vu, Tu That Ton, Nhi Yen Nguyen, Nhi Van Nguyen, Thu Tai Le, Hoa Tuan Pham, Binh Thi Khuat, Tung Thanh Nguyen, Anh Viet Thuy Nguyen, Vu Thien Tran, Son Kim Thi Nguyen, Tra Thanh Nguyen, Hang Thanh Pham, Linh Ha Nguyen, Hien Thanh Thi Vu, Linh Thu Hoang, Dung Kim Nguyen, Chi Yen Nguyen, Chi Linh Nguyen, Minh Duc Vu, Lan Phuong Thi Le & Van-Cuong Do - 2024 - VMOST Journal of Social Sciences and Humanities 66 (1):62-75.
  The global water crisis is being exacerbated by climate change, even in the United States. Recycled water is a feasible alternative to alleviate the water shortage, but it is constrained by humans’ perceptions. The current study examines how residents’ water scarcity awareness and climate change belief influence their willingness to use recycled water directly and indirectly. Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics was employed on a dataset of 1831 residents in Albuquerque, New Mexico, an arid inland region in the US. We (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  27
  Thực hành quản trị nhân lực xanh trong các doanh nghiệp Việt Nam.Nguyễn Thị Thanh Dần, Nguyễn Quang Chương & Phạm Thị Kim Ngọc - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Hiện nay, quản trị nhân lực xanh đang là xu thế tất yếu đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Bởi, quản trị nguồn nhân lực xanh có thể đạt được việc sử dụng bền vững các nguồn lực của tổ chức thông qua các hoạt động quản lý nguồn nhân lực, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức (Al Mamun, M. A, 2019). Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. 공자 직 개념의 자연주의적 함축에 관하여 (On the Naturalistic Implication of Confucian Zhi).Juyong Kim - 2020 - 동서철학연구(Dong Seo Cheol Hak Yeon Gu; Studies in Philosophy East-West) 95:5-26.
  Confucius aimed to overcome the Spring and Autumn period and achieve order by restoring the humanist tradition and putting it right. At the same time, Confucius distanced himself from discovering the order of natural things, which caused him to be regarded as a representative humanist philosopher. This interpretation could be misleading in that it overlooks the natural aspect of Confucian philosophy. To that aspect, this article asserts that a moral practice in Confucianism has a natural character. The point emphasizing the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Khảo sát thực trạng năng lực số của giảng viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn.Ninh Thị Kim Thoa - 2022 - THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU 2022 (1):12-21.
  Năng lực số được hiểu là những khả năng phù hợp của một cá nhân để sống, học tập và làm việc trong một xã hội số. Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát năng lực số của giảng viên (GV) thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) trong bối cảnh có những yêu cầu ngày càng cao về các hoạt động học thuật số. Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng để (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  45
  Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp.Lê Văn Tuấn - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Nghiên cứu tiến hành khảo sát 258 đối tượng là khách hàng đã hoặc đang tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại 3 thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp (TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc và TP. Hồng Ngự) để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ BHYT tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 4 nhân (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  73
  Những tiếng nói giá trị từ lối sống của các minh tinh tài tử màn bạc có thể làm nên thay đổi vì môi trường sống.A. I. S. D. L. Team - manuscript
  Trong ghi chép ngắn, chúng tôi đưa sớm ra một số suy nghĩ về việc xây dựng văn hóa phụng sự môi trường, xuất phát từ một góc nhìn gần gũi với hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đó là góc nhìn từ lối sống của một tập hợp, có lẽ hiện nay khá bé, những nhân vật được yêu mến bởi dông đảo công chúng khán giả, thông qua các vai diễn trên màn ảnh. Họ hay được gọi bằng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  74
  Chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước: từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam.Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Hồng Thái - 2024 - Hà Nội: NXB Giao thông Vận tải.
  Nhà nước và kinh tế là hai phạm trù cơ bản xác lập mối quan hệ giữa kiến trúc thượng tầng chính trị và hạ tầng kinh tế của mọi quốc gia. Vì vậy, mối quan hệ giữa kinh tế và nhà nước luôn là một trong những mối quan hệ cơ bản có ý nghĩa quyết định đến sự thịnh, suy của một đất nước trong quá trình phát triển. Sự tương tác giữa kinh tế và nhà nước diễn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Scorekeeping in Debates between Non-Naturalism and Its Opponents: On Parfit's Last Statement in Metaethics.Dong-Ryul Choo - 2020 - 철학적 분석 (Philosophical Analysis) 44:1-29.
  [English abstract] In his last metaethical statement, Parfit revisits his earlier arguments for non-metaphysical normative non-naturalism , and points to the possibility of convergence between his view and Railton's non-analytical normative naturalism. I examine the basis of this convergence claim and find it unpersuasive, mainly because if their views converge on the same position, Parfit's non-natural norms exist only as predicates. In order to avoid this consequence, he needs to present a reason for believing in the existence of normative properties (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 9.  59
  Wright’s path analysis: Causal inference in the early twentieth century.Zili Dong - 2024 - Theoria. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science 39 (1):67–88.
  Despite being a milestone in the history of statistical causal inference, Sewall Wright’s 1918 invention of path analysis did not receive much immediate attention from the statistical and scientific community. Through a careful historical analysis, this paper reveals some previously overlooked philosophical issues concerning the history of causal inference. Placing the invention of path analysis in a broader historical and intellectual context, I portray the scientific community’s initial lack of interest in the method as a natural consequence of relevant scientific (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Leibniz as a virtue ethicist.Hao Dong - forthcoming - Philosophy and Phenomenological Research.
  In this paper I argue that Leibniz's ethics is a kind of virtue ethics where virtues of the agent are explanatorily primary. I first examine how Leibniz obtained his conception of justice as a kind of love in an early text, Elements of Natural Law. I show that in this text Leibniz's goal was to find a satisfactory definition of justice that could reconcile egoism with altruism, and that this was achieved through the Aristotelian virtue of friendship where friends treat (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Năng lực nội tại nền KHXH&NV Việt Nam 2008-2019: Thấy gì từ những công bố khoa học của nước nhà?Vũ Thị Hạnh - 2020 - Kinh Tế Và Dự Báo 53 (6):1-2.
  Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Nature of Diachronic Welfare: A Defense of the Redemption Thesis.Dong-Yong Choi - 2022 - CHUL HAK SA SANG - Journal of Philosophical Ideas 85 (85):63-89.
  The redemption thesis assumes that how events in a person’s life are related to one another is important in evaluating the person’s welfare throughout life. In particular, according to this thesis of welfare, the fact that a person’s previous hardships contribute to bringing out the same person’s later successes, and the person would regard the hardships as having been worthwhile in light of the successes makes the person’s life better for the person herself. Recently, Ian D. Dunkle provided four objections (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. EQUALITY, COMMUNITY, AND THE SCOPE OF DISTRIBUTIVE JUSTICE: A PARTIAL DEFENSE OF COHEN's VISION.Dong-Ryul Choo - 2014 - Socialist Studies 10 (1):152-173.
  Luck egalitarians equalize the outcome enjoyed by people who exemplify the same degree of distributive desert by removing the influence of luck. They also try to calibrate differential rewards according to the pattern of distributive desert. This entails that they have to decide upon, among other things, the rate of reward, i.e., a principled way of distributing rewards to groups exercising different degrees of the relevant desert. However, the problem of the choice of reward principle is a relatively and undeservedly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. No cross-cultural differences in the Gettier car case intuition: A replication study of Weinberg et al. 2001.Minsun Kim & Yuan Yuan - 2015 - Episteme 12 (3):355-361.
  In “Normativity and Epistemic Intuitions”, Weinberg, Nichols and Stich famously argue from empirical data that East Asians and Westerners have different intuitions about Gettier -style cases. We attempted to replicate their study about the Car case, but failed to detect a cross - cultural difference. Our study used the same methods and case taken verbatim, but sampled an East Asian population 2.5 times greater than NEI’s 23 participants. We found no evidence supporting the existence of cross - cultural difference about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   40 citations  
 15. The Nature of Achievement: The Comparative Value Approach.Dong-Yong Choi - 2023 - Philosophia 51 (3):1159-1173.
  While investigating the value of achievements, Dunkle claims that lucky achievements are possible. For instance, if a person does great works, then it is possible that the works have the status of achievements, even if luck plays a crucial role in doing the great works. Rather than examining Dunkle’s claim, this paper proceeds discussion under the assumption that lucky achievements are possible. In particular, based on this assumption, this paper suggests a new approach to the nature of achievement named the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The trustworthiness of AI: Comments on Simion and Kelp’s account.Dong-Yong Choi - 2023 - Asian Journal of Philosophy 2 (1):1-9.
  Simion and Kelp explain the trustworthiness of an AI based on that AI’s disposition to meet its obligations. Roughly speaking, according to Simion and Kelp, an AI is trustworthy regarding its task if and only if that AI is obliged to complete the task and its disposition to complete the task is strong enough. Furthermore, an AI is obliged to complete a task in the case where the task is the AI’s etiological function or design function. This account has a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  65
  Chương trình máy tính bayesvl trong môi trường R: Đóng góp Việt cho khoa học thế giới.Hoàng Phương Hạnh - 2019 - Khoa Học Và Phát Triển (13/06/2019).
  Mới đây, chương trình máy tính ‘bayesvl’ chạy trên môi trường R do TS. Vương Quân Hoàng và kĩ sư Lã Việt Phương (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Đại học Phenikaa) thiết kế và phát triển chính thức được ra mắt trên CRAN - hệ thống thư viện chuẩn của R...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Against Hirose's Argument for Saving the Greater Number.Dong-Kyung Lee - 2016 - Journal of Ethics and Social Philosophy (2):1-7.
  Faced with the choice between saving one person and saving two others, what should we do? It seems intuitively plausible that we ought to save the two, and many forms of consequentialists offer a straightforward rationale for the intuition by appealing to interpersonal aggregation. But still many other philosophers attempt to provide a justification for the duty to save the greater number without combining utilities or claims of separate individuals. I argue against one such attempt proposed by Iwao Hirose. Despite (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19. Morality’s Dark Past.Kim Sterelny - 2012 - Analyse & Kritik 34 (1):95-116.
  Philip Kitcher’s The Ethical Project trios to vindicates ethics through an analysis of its evolutionary and cultural history, a history which in turn, he thinks, supports a particular conception of the role of moral thinking and normative practices in human social life. As Kitcher sees it, that role could hardly be more central: most of what makes human life human, and preferable to the fraught and impoverished societies of the great apes, depends on moral cognition. Prom this view of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 20. The Philosophical Foundations of Cognitive Behavioral Therapy: Stoicism, Buddhism, Taoism, and Existentialism.Kim Diaz & Edward Murguia - 2015 - Journal of Evidence-Based Psychotherapies 15 (1):39-52.
  In this study, we examine the philosophical bases of one of the leading clinical psychological methods of therapy for anxiety, anger, and depression, Cognitive Behavioral Therapy (CBT). We trace this method back to its philosophical roots in the Stoic, Buddhist, Taoist, and Existentialist philosophical traditions. We start by discussing the tenets of CBT, and then we expand on the philosophical traditions that ground this approach. Given that CBT has had a clinically measured positive effect on the psychological well-being of individuals, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. Xenophobia and Racism.David Haekwon Kim & Ronald Sundstrom - 2014 - Critical Philosophy of Race 2 (1):20-45.
  Xenophobia is conceptually distinct from racism. Xenophobia is also distinct from nativism. Furthermore, theories of racism are largely ensconced in nationalized narratives of racism, often influenced by the black-white binary, which obscures xenophobia and shelters it from normative critiques. This paper addresses these claims, arguing for the first and last, and outlining the second. Just as philosophers have recently analyzed the concept of racism, clarifying it and pinpointing why it’s immoral and the extent of its moral harm, so we will (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 22. A Puzzle of Prudence: Reason to Prioritize Current Goals.Dong-Yong Choi - 2021 - Cheolhak-Korean Journal of Philosophy 146:171-190.
  Some goals have special significance to agents. For instance, an agent could find her life worth living because she is pursuing her current goal, and the agent could also think that her previous life has no value because she did not pursue the current goal. If an agent’s current goal has special importance to the agent, then in terms of prudence the agent’s decision to obtain her current goal could be permissible even in the case where achieving her previous goal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hobbes’s model of refraction and derivation of the sine law.Hao Dong - 2021 - Archive for History of Exact Sciences 75 (3):323-348.
  This paper aims both to tackle the technical issue of deciphering Hobbes’s derivation of the sine law of refraction and to throw some light to the broader issue of Hobbes’s mechanical philosophy. I start by recapitulating the polemics between Hobbes and Descartes concerning Descartes’ optics. I argue that, first, Hobbes’s criticisms do expose certain shortcomings of Descartes’ optics which presupposes a twofold distinction between real motion and inclination to motion, and between motion itself and determination of motion; second, Hobbes’s optical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. SNAPVis and SPANVis: Ontologies for recognizing variable vista spatial environments.Tiansi Dong - 2004 - In International Conference on Spatial Cognition. Springer. pp. 344-365.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Shame and Self-Revision in Asian American Assimilation.David Haekwon Kim - 2014 - In Emily S. Lee (ed.), Living Alterities: Phenomenology, Embodiment, and Race. Albany: State University of New York Press. pp. 103-132.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 26. Ô nhiễm môi trường có thể thúc đẩy di cư và chảy máu chất xám.Hà Thị Hồng Hạnh & Đỗ Thị Hồng Uyên - 2022 - Kinh Tế Và Dự Báo 55 (3):1-3.
  Theo số liệu nghiên cứu, Việt Nam thường xuyên đứng trong nhóm 10 nước có các thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) cao nhất châu Á. Ô nhiễm không khí gây ra nhiều rất nhiều hệ lụy, nó tác động xấu đến sức khỏe con người và được xem là tác nhân thúc đẩy sự di cư và chảy máu chất xám.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The Concept of Experience and Strawson's Transcendental Deduction.Kim Davies - 1982 - Analysis 42 (1):16-19.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Some thoughts on responses to the Covid-19 pandemic in Vietnam.Hanh Pham - 2023 - Sm3D Science Portal.
  The past three years’ successes and failures have helped the Vietnamese government have a clearer view of its abilities and limitations to become more efficient and better prepared for future crises.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. On the basic principle of number.Joosoak Kim - manuscript
  A history of the construction of number has been in line with the process of recognition about the properties of geometry. Natural number representing countability is exhibited on a straight line and the completeness of real number is also originated from the continuous property of the number line. Complex number on a plane off the number line is established and thereafter, the whole number system is completed. When the process of constructing a number with geometric features is investigated from different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Stroud, Hegel, Heidegger: A Transcendental Argument.Kim Davies - 2018 - International Journal for the Study of Skepticism.
  _ Source: _Page Count 25 This is a pre-print. Please cite only the revised published version. This paper presents an original, ambitious, truth-directed transcendental argument for the existence of an ‘external world’. It begins with a double-headed starting-point: Stroud’s own remarks on the necessary conditions of language in general, and Hegel’s critique of the “fear of error.” The paper argues that the sceptical challenge requires a particular critical concept of thought as that which may diverge from reality, and that this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Female sexual arousal: Genital anatomy and orgasm in intercourse.Kim Wallen & Elisabeth A. Lloyd - 2011 - Hormones and Behavior 59:780-792.
  In men and women sexual arousal culminates in orgasm, with female orgasm solely from sexual intercourse often regarded as a unique feature of human sexuality. However, orgasm from sexual intercourse occurs more reliably in men than in women, likely reflecting the different types of physical stimulation men and women require for orgasm. In men, orgasms are under strong selective pressure as orgasms are coupled with ejaculation and thus contribute to male reproductive success. By contrast, women's orgasms in intercourse are highly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 32. Một trường đại học tư công bố thành lập 8 nhóm nghiên cứu mạnh.Hồng Hạnh - 2019 - Dân Trí 2019 (5):1-3.
  (Dân trí; 15/5/2019) - Quyết tâm trở thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu, ngày 15/5, Trường Đại học PHENIKAA đã công bố thành lập 8 nhóm nghiên cứu mạnh trong nhiều lĩnh vực.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  44
  Rethinking the Foundation and Development of “East Asian Silhak”: With a Focus on the Establishment of Its Concept and Periodic Classification.Kim Gyeol - 2024 - Journal of Confucian Philosophy and Culture 41:177-202.
  In the seventeenth to the eighteenth centuries, East Asia witnessed new academic trends emphasizing social practice and reform over theoretical considerations. These trends gave rise to Silhak 實學 (“Practical Learning”) in Korea in the late Joseon dynasty, Qixue 氣學 (“Learning of Vital Forces”) in China in the late Ming and early Qing dynasties, and Kogaku 古學 (“Ancient Learning”) in Japan in the Edo period. A concept of “East Asian Silhak 東亞實學 (East Asian Practical Learning)” can be conceived in the context (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. APA Author Meets Critics for Shepherd, The Shape of Agency.Kim Frost, Sarah K. Paul & Joshua Shepherd - manuscript
  These comments, which take the form of criticism and response, were the basis of a zoom conversation at the Eastern APA, January 2021. Josh is putting them up on philpapers (with permission from all involved) in case they are helpful to people interested in the themes of this book.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. U.S. Border Wall.Kim Díaz - 2010 - Philosophy in the Contemporary World 17 (1):1-12.
  Drawing on the work of John Rawls and Thomas Pogge, I argue that the U.S. is in part responsible for the immigration of Mexicans and Central Americans into the U.S. By seeking to further its national interests through its foreign policies, the U.S. has created economic and politically oppressive conditions that Mexican and Central American people seek to escape. The significance of this project is to highlight the role of the U.S. in illegal immigration so that we may first acknowledge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Powers, Double Prevention and Mental Causation.Kim Davies - 2016 - Metaphysica 17 (1):37-42.
  S. C. Gibb holds that some mental events enable physical events to take place by acting as ‘double preventers’ which prevent other mental events from effecting change in the physical domain. She argues that this enables a dualist account of psychophysical interaction consistent with the causal relevance of mental events, their distinctness from physical events, the causal closure of the physical and the exclusion of systematic overdetermination. While accepting the causal powers metaphysic, this paper argues that: Closure is maintained only (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Thoughts on the new international law-making: A new form of international agreement revisited from a triptyke of academic disciplines (2nd edition).Kiyoung Kim - 2023 - Chosun Law Journal 30 (2):3-55.
  From the traditionalist position on international law, a new form of compact agreement, which cannot be classified as an international treaty in terms of academic framework, had long fueled much of contention in politics, international law, and constitutional law. A growing practice of compact agreement had been natural as corresponding with the global compression of international community and rising aspiration of peace regime on the international relations. The scholars of international law believe that, regardless of whether the President of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. What is Asian American Philosophy?David Haekwon Kim - 2007 - In George Yancy (ed.), Philosophy in Multiple Voices. Rowman & Littlefield Publishers. pp. 219.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39. Phenomenological Inquiry and Philosophical Self-Reflection.Kim Davies - 1979 - Journal of the British Society for Phenomenology 10 (3):172-183.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Does Loudness Represent Sound Intensity? (Preprint).Kim Soland - 2022 - Synthese 200 (2):1-27.
  In this paper I challenge the widely held assumption that loudness is the perceptual correlate of sound intensity. Drawing on psychological and neuroscientific evidence, I argue that loudness is best understood not as a representation of any feature of a sound wave, but rather as a reflection of the salience of a sound wave representation; loudness is determined by how much attention a sound receives. Loudness is what I call a quantitative character, a species of phenomenal character that is determined (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The effect of abstract versus concrete framing on judgments of biological and psychological bases of behavior.Kim Nancy, Samuel Johnson, Woo-Kyoung Ahn & Joshua Knobe - forthcoming - Cognitive Research: Principles and Implications.
  Human behavior is frequently described both in abstract, general terms and in concrete, specific terms. We asked whether these two ways of framing equivalent behaviors shift the inferences people make about the biological and psychological bases of those behaviors. In five experiments, we manipulated whether behaviors are presented concretely (i.e. with reference to a specific person, instantiated in the particular context of that person’s life) or abstractly (i.e. with reference to a category of people or behaviors across generalized contexts). People (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Mariategui's Myth.Kim Diaz - 2013 - The American Philosophical Association, APA Newsletter on Hispanic and Latino Issues in Philosophy 13 (1):18-22.
  One of the best-known aspects of José Carlos Mariátegui’s philosophy is his concept of a revolutionary myth. What does this revolutionary myth entail, how and why did Mariátegui develop this idea? The following article situates Mariátegui’s thought in both the historical and intellectual context of the 1920’s in order to answer these questions. This is relevant because Mariátegui’s philosophy and his revolutionary myth have influenced several Latin American revolutionaries such as Ernesto Che Guevara and Sendero Luminoso (Shining Path). Mariátegui’s ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Contradictions inherent in special relativity: Space varies.Kim Joosoak - manuscript
  Special relativity has changed the fundamental view on space and time since Einstein introduced it in 1905. It substitutes four dimensional spacetime for the absolute space and time of Newtonian mechanics. It is believed that the validities of Lorentz invariants are fully confirmed empirically for the last one hundred years and therefore its status are canonical underlying all physical principles. However, spacetime metric is a geometric approach on nature when we interpret the natural phenomenon. A geometric flaw on this will (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Mexican Immigration Scenarios based on the South African Experience of ending Apartheid.Kim Diaz & Edward Murguia - 2008 - Societies Without Borders 3 (2):209-227.
  How can we ameliorate the current immigration policies toward Mexican people immigrating to the United States? This study re-examines how the development of scenarios assisted South Africa to dismantle apartheid without engaging in a bloody civil war. Following the scenario approach, we articulate positions taken by different interest groups involved in the debate concerning immigration from Mexico. Next, we formulate a set of scenarios which are evaluated as to how well each contributes to the well-being of the populace both of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Symbols, Signals, and the Archaeological Record.Kim Sterelny & Peter Hiscock - 2014 - Biological Theory 9 (1):1-3.
  The articles in this issue represent the pursuit of a new understanding of the human past, one that can replace the neo-saltationist view of a human revolution with models that can account for the complexities of the archaeological record and of human social lives. The articulation of archaeological, philosophical, and biological perspectives seems to offer a strong foundation for exploring available evidence, and this was the rationale for collecting these particular articles. Even at this preliminary stage there is a coherence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. A Teacher and Researcher: A Scratch on the Science Community and Meaning of Evaluation with the Research Doctoral Programs Ranking.Kiyoung Kim - 2015 - International Journal of Philosophy 3 (4):34.
  The epistemology and phenomenology of contemporary society tend to be deepened, and the philosophical challenges never are minimal that we may be called to face with the kind of post-modern chaos from the rapidly changing phenomena of the global community. The ballast held on the identity of faculty members as a teacher and researcher now turns due so as to be recast with our intrinsic of routine performance. I considered their quality as bent on the intellectual strife on the method (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. The question of quality.Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Hien T. Le, Thu-Trang Vuong & Phuong-Hanh Hoang - 2019 - In Quan-Hoang Vuong & Trung Tran (eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter. pp. 121-142.
  Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Hien T. Le, Thu-Trang Vuong, Phuong-Hanh Hoang (2019). Chapter 6. The question of quality. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 121–142). Warsaw, Poland: De Gruyter. DOI:10.2478/9783110686081-011. -/- Online ISBN: 9783110686081 © 2019 Sciendo / De Gruyter.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. Kim Report: Compiles and Thought on the College and University Rankings.Kiyoung Kim (ed.) - 2021 - New York, USA: Kindle Direct Publishing.
  The aims of this book is clear and straightforward. It was motivated to convert an inhumane or insipid experience with the various sources of global ranking into the kind of humanly and cultural experience within our daily lifestyle. Their outlook from presentation is masked with the number purely and perhaps through a myriad of complicated data or ranking information. The concept or self-identification within the experience or exposure would be less substantial or hard to get palpable. My attempt to improve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Students' Economic Status and Access to Technology in Relation to Their Academic Stress on Online Learning at the University of Bohol.Kim B. Penaflor, Mae Arcely P. Acera, Esther Jay P. Melencion, Ma Ella May R. Ampac, Angela T. Toribio, Karla Mari S. Gaterin, Marian O. Agan, Glenn Lawrence P. Doloritos, Xenita Vera P. Oracion, Bonnibella L. Jamora & Kristine Mae V. Lumanas - 2023 - Academe University of Bohol, Graduate School and Professional Studies 22 (1):25-38.
  Socioeconomic status refers to the family's social and economic standing in society. It is measured by combining an individual or group's economic and social position, which is often based on income, education, and occupation. It significantly affects academic performance and even one's health status. The pandemic changed the educational system, causing a huge transition from traditional learning methods to online learning. This shift resulted in confusion, burden, and difficulty among students from different walks of life. This study was conducted to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. The Relationship between the Law and Public Policy: Is it a Chi-Square or Normative Shape for the Policy Makers?Kiyoung Kim - 2014 - Social Sciences 3 (4):137-143.
  Oftentimes we consider how the law and public policy were interwoven one another for any fine appeal to the constituents and global public. Nonetheless, we are fairly never definite to suggest any hard picture of their relationship. It rather involves an issue of meditative process of philosophy, humanity and social justice as well as a wider of public contention from the purview of temporal and spatial evolution. The paper, in the face with this difficult conundrum, attempts to highlight some of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
1 — 50 / 540