Results for 'Nhung Chu Thi Hong'

975 found
Order:
 1.  7
  To Measure the Degrees of the Autonomy in Vietnam.Nguyen Anh Tuan, Tuan Nguyen Minh, Nhung Chu Thi Hong & Nguyen Thi Bich Ngoc - 2021 - Journal of the International Academy for Case Studies 27 (S4):1-14.
  Through analyzing policy and regulatory documents as well as in-depth interviews with experts, this study aims to address two research purposes. First, inspired by Europe's institutional autonomy scorecard, this study aims to introduce a similar one that appropriates to the Vietnam’s context. Vietnam's scorecard also has four dimensions as like the European one, these are: academic, organizational, staffing and financial. Nevertheless, the differences include: (i) the selection of specific indicators corresponding to each dimension of the scorecard; and (ii) the scoring (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. CARE Rapid Gender Analysis for COVID-19 VIETNAM.Le Thi Hong Giang & Ngo Thi Thanh Huong - unknown
  Vietnam reported its first known case of COVID-19 on 23 January 2020. As of 19 May, the country had 324 confirmed cases, with 263 recoveries and no deaths. In Vietnam, COVID-19 presents a range of contextual challenges including high numbers of migrant workers, high numbers of employees in the garment industry, many people working in the informal sector, and linguistically and culturally diverse ethnic minorities. The impacts of COVID-19 on vulnerable groups, such as migrant workers, informal workers, garment factory workers, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. CARE Rapid Gender Analysis for COVID-19.Le Thi Hong Giang & Ngo Thi Thanh Huong - 2020 - Hanoi, Vietnam: CARE International in Vietnam.
  Vietnam reported its first known case of COVID-19 on 23 January 2020. As of 19 May, the country had 324 confirmed cases, with 263 recoveries and no deaths. In Vietnam, COVID-19 presents a range of contextual challenges including high numbers of migrant workers, high numbers of employees in the garment industry, many people working in the informal sector, and linguistically and culturally diverse ethnic minorities. The impacts of COVID-19 on vulnerable groups, such as migrant workers, informal workers, garment factory workers, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Vai trò của nhóm nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.Bui Minh Duc, Nguyen Thi Thu Ha & Nguyen Dinh Duc - 2019 - VNU Journal of Science: Education Research 35 (2):12-23.
  Công bố khoa học được xem là một trong những thước đo trình độ phát triển khoa học công nghệ và sức cạnh tranh của mỗi một quốc gia do đó nó luôn là chủ đề gây chú ý đối với toàn xã hội trong những năm gần đây. Nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự hình thành và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  35
  Extent to Which People Perceive and Accept Covid-19 Vaccines in North Central Vietnam.Thuy Nguyen, Thang Ngo, Thi-Hong Diep Pham, Hong-Thi Nguyen, Thi-Huong-Lan Nguyen & Quy Van Khuc - 2022 - VMOST Journal of Social Sciences and Humanities 64 (2):63-74.
  To achieve herd immunity against Covid-19, the willingness of residents to get vaccinated and successful vaccination policies go hand in hand. This paper aims to understand the perceptions, acceptance, hesitation, and refusal of Covid-19 vaccines in Nghe An, Vietnam. We used an online survey to collect data during March of 2021. The Bayesian regression model (BRM) was used to identify the factors affecting vaccination decisions. The empirical results show that respondents’ livelihoods were considerably affected by the Covid-19 pandemic, and there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CẢI TIẾN TRÊN LĨNH VỰC PHÂN PHỐI, LƯU THÔNG TỪ 1979 ĐẾN NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỔI MỚI.Lương Viết Sang - 2012 - Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử 2012 (6):42-53.
  Bài viết tập trung vào những nội dung sau: 1. Tình hình phân phối, lưu thông của Việt Nam những năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 2. Quyết định làm cho sản xuất "bung ra" của Đảng Cộng sản Việt Nam 3. Các bước cải tiến phân phối, lưu thông.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ô nhiễm môi trường có thể thúc đẩy di cư và chảy máu chất xám.Hà Thị Hồng Hạnh & Đỗ Thị Hồng Uyên - 2022 - Kinh Tế Và Dự Báo 55 (3):1-3.
  Theo số liệu nghiên cứu, Việt Nam thường xuyên đứng trong nhóm 10 nước có các thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) cao nhất châu Á. Ô nhiễm không khí gây ra nhiều rất nhiều hệ lụy, nó tác động xấu đến sức khỏe con người và được xem là tác nhân thúc đẩy sự di cư và chảy máu chất xám.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Những nhà khoa học xuất sắc thì cần được đầu tư mạnh mẽ hơn.Thùy Linh - 2021 - Giáo Dục Việt Nam.
  Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phạm Hiệp- Giám đốc nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục Edlab Asia, một chuyên gia về giáo dục đại học những nhìn nhận và kỳ vọng về vấn đề phát triển khoa học công nghệ nước nhà.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.NGUYỄN HỒNG SƠN - 2019 - Dissertation, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Tham nhũng đất đai: Do cơ chế giám sát chưa mạnh.Văn Kình Cầm & Long Xuân - 2010 - TUOI TRE Online.
  Đất đai cần được nhận diện như một đối tượng của tham nhũng để có biện pháp phòng chống tương xứng. Ai được hỏi tính hợp lý của dự án? Ai được hỏi giá đất đền bù bao nhiêu là hợp lý, rồi việc thu hồi, mua bán có làm lợi cho quan chức nào? Khi từng thông tin trên phải được công bố, cơ chế giám sát rõ thì nguồn lực của nhà nước được bảo toàn và người dân (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Promoting Skills-Based Education in the 21st Century: A Dataset of Vietnamese Secondary Students.Do Duc Lan, Bui Thi Dien, Hoang Phuong Hanh, Ly Quoc Bien, Bui Dieu Quynh, Nguyen Hong Lien & Le Anh Vinh - 2020 - VIETNAM JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES 1 (June/2020):38-45.
  As the world has become more digitally interconnected than ever before in the 21stcentury, the next generation is required to possess various sets of new skills to succeed in their works and lives. The purpose of the article is to present a dataset of socio-demographic, in-school, out-of-school factors as well as the eight domains of 21st-century skills of Vietnamese secondary school students. A total of 1183 observations from 30 secondary schools in both rural and urban areas of Vietnam are introduced (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. On How Religions Could Accidentally Incite Lies and Violence: Folktales as a Cultural Transmitter.Quan-Hoang Vuong, Ho Manh Tung, Nguyen To Hong Kong, La Viet Phuong, Vuong Thu Trang, Vu Thi Hanh, Nguyen Minh Hoang & Manh-Toan Ho - manuscript
  This research employs the Bayesian network modeling approach, and the Markov chain Monte Carlo technique, to learn about the role of lies and violence in teachings of major religions, using a unique dataset extracted from long-standing Vietnamese folktales. The results indicate that, although lying and violent acts augur negative consequences for those who commit them, their associations with core religious values diverge in the final outcome for the folktale characters. Lying that serves a religious mission of either Confucianism or Taoism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 13. On How Religions Could Accidentally Incite Lies and Violence: Folktales as a Cultural Transmitter.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Trung Tran, Khanh-Linh Hoang, Thi-Hanh Vu, Phuong-Hanh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Toan Ho & Viet-Phuong La - 2020 - Palgrave Communications 6 (1):82.
  Folklore has a critical role as a cultural transmitter, all the while being a socially accepted medium for the expressions of culturally contradicting wishes and conducts. In this study of Vietnamese folktales, through the use of Bayesian multilevel modeling and the Markov chain Monte Carlo technique, we offer empirical evidence for how the interplay between religious teachings (Confucianism, Buddhism, and Taoism) and deviant behaviors (lying and violence) could affect a folktale’s outcome. The findings indicate that characters who lie and/or commit (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 14. The “Same Bed, Different Dreams” of Vietnam and China: How (Mis)Trust Could Make or Break It.Hong-Kong T. Nguyen, Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho & Thu- Trang Vuong - manuscript
  The relationship between Vietnam and China could be captured in the Chinese expression of “同床异梦”, which means lying on the same bed but having different dreams. The two countries share certain cultural and political similarities but also diverge vastly in their national interests. This paper adds to the extant literature on this topic by analyzing the element of trust/mistrust in their interactions in trade-investment, tourism, and defense-security. The analysis shows how the relationship is increasingly interdependent but is equally fragile due (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  52
  Năng lực nội tại nền KHXH&NV Việt Nam 2008-2019: Thấy gì từ những công bố khoa học của nước nhà?Vũ Thị Hạnh - 2020 - Kinh Tế Và Dự Báo 53 (6):1-2.
  Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. HCI Model with Learning Mechanism for Cooperative Design in Pervasive Computing Environment.Hong Liu, Bin Hu & Philip Moore - 2015 - Journal of Internet Technology 16.
  This paper presents a human-computer interaction model with a three layers learning mechanism in a pervasive environment. We begin with a discussion around a number of important issues related to human-computer interaction followed by a description of the architecture for a multi-agent cooperative design system for pervasive computing environment. We present our proposed three- layer HCI model and introduce the group formation algorithm, which is predicated on a dynamic sharing niche technology. Finally, we explore the cooperative reinforcement learning and fusion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Which Emotional Behaviors Are Actions?Jean Moritz Müller & Hong Yu Wong - forthcoming - In Andrea Scarantino (ed.), Routledge Handbook of Emotion Theory. New York City, New York, USA:
  There is a wide range of things we do out of emotion. For example, we smile with pleasure, our voices drop when we are sad, we recoil in shock or jump for joy, we apologize to others out of remorse. It is uncontroversial that some of these behaviors are actions. Clearly, apologizing is an action if anything is. Things seem less clear in the case of other emotional behaviors. Intuitively, the drop in a sad person’s voice is something that happens (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  58
  Suy ngẫm về chữ nghiên cứu 研究.Vương Quân Hoàng - 2021 - Kinh Tế Và Dự Báo 56:1-3.
  Chữ nghiên cứu đọc lên hẳn nhiên đã có cảm nhận là âm Hán-Việt. Ngoài ra, do nhận thấy đa phần các ý niệm học thuật cũng như ngôn từ của học giới từ xa xưa đã hay sử dụng những từ có nguồn gốc chữ Hán, nên tôi tò mò tìm hiểu về chữ “nghiên cứu”, để xem nó có hình dạng cấu tạo và chứa đựng ý nghĩa gì.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Vietnam’s COVID-19 Strategy: Mobilizing Public Compliance Via Accurate and Credible Communications.Hong Kong Nguyen & Tung Manh Ho - 2020 - ISEAS Perspective 2020 (69):1-14.
  • A number of reasons have been offered for Vietnam’s success in containing the COVID-19 pandemic during the first four months of 2020, including Vietnam’s experience in fighting epidemics and its single-party system which allows for timely and aggressive infection control. • Contentions that Vietnam’s measures, being dependent on its particular political and social structures, are not replicable elsewhere is incomplete, if not outright wrong. • Vietnam’s successful pandemic control required a high level of preparedness and a host of coordinated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. A Note on the Definition of Physicalism.Ben Blumson & Weng Hong Tang - 2015 - Thought: A Journal of Philosophy 4 (1):10-18.
  Physicalism is incompatible with what is known as the possibility of zombies, that is, the possibility of a world physically like ours, but in which there are no conscious experiences. But it is compatible with what is known as the possibility of ghosts, that is, the possibility of a world which is physically like ours, but in which there are additional nonphysical entities. In this paper we argue that a revision to the traditional definition of physicalism designed to accommodate the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21. Beauty Culture in Post-Reform Vietnam: Glocalization or Homogenization?Hong-Kong Nguyen - 2020 - SocArXiv Papers.
  This essay re-examines the global beauty culture and ideals as established by the West and continually re-imagined worldwide through three primary lenses of race, gender, and political economy. Based on this understanding, it then delves into how the beauty culture in Vietnam has been shaped and transformed since the country conducted economic reforms in 1986 and has become more integrated into the global economy today.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Philosophy of Tertiary Civic Education in Hong Kong: Formation of Trans-Cultural Political Vision.Andrew T. W. Hung - 2015 - Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal 18 (2).
  This paper explores the philosophy of tertiary civic education in Hong Kong. It does not only investigate the role of tertiary education that can play in civic education, but also explores the way to achieve the aim of integrating liberal democratic citizenship and collective national identity in the context of persistent conflicts between two different identity politics in Hong Kong: politics of assimilation and politics of difference. As Hong Kong is part of China and is inevitably getting (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Regularity Reformulated.Weng Hong Tang - 2012 - Episteme 9 (4):329-343.
  This paper focuses on the view that rationality requires that our credences be regular. I go through different formulations of the requirement, and show that they face several problems. I then formulate a version of the requirement that solves most of, if not all, these problems. I conclude by showing that an argument thought to support the requirement as traditionally formulated actually does not; if anything, the argument, slightly modified, supports my version of the requirement.Send article to KindleTo send this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Reliability Theories of Justified Credence.Weng Hong Tang - 2016 - Mind 125 (497):63-94.
  Reliabilists hold that a belief is doxastically justified if and only if it is caused by a reliable process. But since such a process is one that tends to produce a high ratio of true to false beliefs, reliabilism is on the face of it applicable to binary beliefs, but not to degrees of confidence or credences. For while beliefs admit of truth or falsity, the same cannot be said of credences in general. A natural question now arises: Can reliability (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 25.  44
  The Social Costs of Limited Land Rights in Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2018 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 26.  70
  An Overview of the Hong Kong Philosophy Café’s Legacy: The Public Impact of Eighteen Years of Free Philosophical Discourse.Stephen R. Palmquist - 2017 - Journal of Humanities Therapy 8 (2):75-111.
  After tracing the historical origin of philosophy cafés, as part of the worldwide philosophical practice movement, this article explains how the Hong Kong Philosophy Café was founded and describes a typical meeting. During its first year of existence, an Executive Committee was formed, which oversaw the setting up of eight different branches over the next ten years. Following sections that describe the work of the Executive Committee and the distinctive features of eight different branches, the article concludes with a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Belief and Cognitive Limitations.Weng Hong Tang - 2015 - Philosophical Studies 172 (1):249-260.
  A number of philosophers have argued that it is hard for finite agents like us to reason and make decisions relying solely on our credences and preferences. They hold that for us to cope with our cognitive limitations, we need binary beliefs as well. For they think that such beliefs, by disposing us to treat certain propositions as true, help us cut down on the number of possibilities we need to consider when we reason. But using Ross and Schroeder as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 28. A challenge to the new metaphysics: deRosset, Priority, and explanation.David Fisher, Hao Hong & Timothy Perrine - 2021 - Synthese 198 (7):6403-6433.
  Priority Theory is an increasingly popular view in metaphysics. By seeing metaphysical questions as primarily concerned with what explains what, instead of merely what exists, it promises not only an interesting approach to traditional metaphysical issues but also the resolution of some outstanding disputes. In a recent paper, Louis deRosset argues that Priority Theory isn’t up to the task: Priority Theory is committed to there being explanations that violate a formal constraint on any adequate explanation. This paper critically examines deRosset’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Sống để làm việc chứ không phải hưởng thụ.An Như - 2015 - Thể Thao Và Văn Hóa 2015 (7):1-6.
  Hoàn thành nghiên cứu Tiến sĩ ở Bỉ, Vương Quân Hoàng tập trung vào công việc tìm hiểu đặc tính nền kinh tế Việt Nam. Qua công việc, anh có dịp gặp gỡ nhiều bạn trẻ khởi nghiệp, với tư cách là giám khảo cuộc thi Sáng tạo tương lai trong khuôn khổ hành trình Khát vọng Việt do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons.La Viet Phuong, Pham Thanh Hang, Manh-Toan Ho, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Phuc Khanh Linh, Vuong Thu Trang, Nguyen To Hong Kong, Tran Trung, Khuc Van Quy, Ho Manh Tung & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12:2931.
  Vietnam, with a geographical proximity and a high volume of trade with China, was the first country to record an outbreak of the new Coronavirus disease (COVID-19), caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. While the country was expected to have a high risk of transmission, as of April 4, 2020—in comparison to attempts to contain the disease around the world—responses from Vietnam are being seen as prompt and effective in protecting the interests of its citizens, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31. Reliabilism and the Suspension of Belief.Weng Hong Tang - 2016 - Australasian Journal of Philosophy 94 (2):362-377.
  What are the conditions under which suspension of belief—or suspension, for short—is justified? Process reliabilists hold that our beliefs are justified if and only if these are produced or sustained by reliable cognitive processes. But they have said relatively little about suspension. Perhaps they think that we may easily extend an account of justified belief to deal with justified suspension. But it's not immediately clear how we may do so; in which case, evidentialism has a distinct advantage over reliabilism. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 32.  5
  Attitudes Toward Entrepreneurship Education, Post-Pandemic Entrepreneurial Environment, and Entrepreneurial Self-Efficacy Among University Students.Jiping Zhang, Jianhao Huang & Yao Hong - 2022 - Frontiers in Psychology 13:758511.
  Currently, little is known about the mechanism of how university students’ attitudes toward entrepreneurship education (ATEE) affect entrepreneurial self-efficacy (ESE) in the post-pandemic entrepreneurial environment. Based on the existing research, this study explores the relationship between ATEE, the post-pandemic entrepreneurship environment, and ESE through a questionnaire survey. A total of 910 university students from three universities in Zhejiang Province, China participated, with an effective rate of 92.9%. The data collection focused on the period from August to December 2020. In this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  41
  Does Property Rights Affect Women and Children’s Well-being?Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2010 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 34.  99
  全球华人和中国哲学的世界性.Chenyang Li & Hong Xiao - 2014 - 中山大学学报 54 (1):111-117.
  This paper explores the connections between being Chinese in various senses and the study of Chinese philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  79
  Chinese Diaspora as People of Their Own Countries and Chinese Philosophy as World Philosophy.Chenyang Li & Hong Xiao - 2013 - Chinese Studies 漢学研究 2:63-84.
  In this essay, we will follow Tang Junyi’s lead in exploring issues related to Chinese diaspora and Chinese philosophy. While we largely endorse Tang’s call for overseas Chinese to establish themselves in their adopted lands, we will argue for a more nuanced view on the identity of Chinese people outside China: they are not marginalized individuals scattered out of “homeland” China, rather they are people legitimately established in their own respective countries. In this connection, we will also advance a view (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. CIDO: The Community-Based Coronavirus Infectious Disease Ontology.Yongqun He, Hong Yu, Edison Ong, Yang Wang, Yingtong Liu, Anthony Huffman, Hsin-hui Huang, Beverley John, Asiyah Yu Lin, Duncan William D., Sivaram Arabandi, Jiangan Xie, Junguk Hur, Xiaolin Yang, Luonan Chen, Gilbert S. Omenn, Brian Athey & Barry Smith - 2021 - Proceedings of the 11th International Conference on Biomedical Ontologies (ICBO) and 10th Workshop on Ontologies and Data in Life Sciences (ODLS).
  Current COVID-19 pandemic and previous SARS/MERS outbreaks have caused a series of major crises to global public health. We must integrate the large and exponentially growing amount of heterogeneous coronavirus data to better understand coronaviruses and associated disease mechanisms, in the interest of developing effective and safe vaccines and drugs. Ontologies have emerged to play an important role in standard knowledge and data representation, integration, sharing, and analysis. We have initiated the development of the community-based Coronavirus Infectious Disease Ontology (CIDO). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  43
  Review of Publishing Ethics of Scientific Journals Abroad.Hejia Xie & Jingli Chu - 2022 - Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals 33 (2):139-149.
  [Purposes] This paper aims to summarize the research outcome on publishing ethics of scientific journals abroad, which is expected to serve as a reference for the research on related topics in China. [Methods] Literature review method and content coding method were adopted to systematically sum up related research abroad. Then, the status quo and development trend were analyzed. [Findings] There are five main research topics: anomy of publishing ethics, elements of publishing ethics norms, status quo of publishing ethics implementation, knowledge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  29
  How Does Hands-On Making Attitude Predict Epistemic Curiosity and Science, Technology, Engineering, and Mathematics Career Interests? Evidence From an International Exhibition of Young Inventors.Yuting Cui, Jon-Chao Hong, Chi-Ruei Tsai & Jian-Hong Ye - 2022 - Frontiers in Psychology 13:859179.
  Whether the hands-on experience of creating inventions can promote Students’ interest in pursuing a science, technology, engineering, and mathematics (STEM) career has not been extensively studied. In a quantitative study, we drew on the attitude-behavior-outcome framework to explore the correlates between hands-on making attitude, epistemic curiosities, and career interest. This study targeted students who joined the selection competition for participating in the International Exhibition of Young Inventors (IEYI) in Taiwan. The objective of the invention exhibition is to encourage young students (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Reliabilism and Imprecise Credences.Weng Hong Tang - 2021 - Philosophical Studies 178 (5):1463-1480.
  What is it for an imprecise credence to be justified? It might be thought that this is not a particularly urgent question for friends of imprecise credences to answer. For one might think that its answer just depends on how a well-trodden issue in epistemology plays out—namely, that of which theory of doxastic justification, be it reliabilism, evidentialism, or some other theory, is correct. I’ll argue, however, that it’s difficult for reliabilists to accommodate imprecise credences, at least if we understand (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Transparency and Partial Beliefs.Weng Hong Tang - 2017 - Philosophy and Phenomenological Research 95 (1):153-166.
  How should we account for self-knowledge of our inner lives? Some have argued that just as we have various senses that allow us to perceive the environment, we have an inner sense that allows us to perceive our inner lives. But others find such a view implausible and think that there are other ways to account for self-knowledge. With respect to all-or-nothing beliefs, some have held that we may account for self-knowledge by appealing to the claim that such beliefs are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  33
  Characteristics of Global Retractions of Schizophrenia-Related Publications: A Bibliometric Analysis.Pan Chen, Xiao-Hong Li, Zhaohui Su, Yi-Lang Tang, Yi Ma, Chee H. Ng & Yu-Tao Xiang - 2022 - Frontiers in Psychiatry 13:937330.
  Objectives: The growing rate of retraction of scientific publications has attracted much attention within the academic community, but there is little knowledge about the nature of such retractions in schizophrenia-related research. This study aimed to analyze the characteristics of retractions of schizophrenia-related publications.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Cultural Evolution in Vietnam’s Early 20th Century: A Bayesian Networks Analysis of Hanoi Franco-Chinese House Designs.Quan-Hoang Vuong, Quang-Khiem Bui, Viet-Phuong La, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Hong-Ngoc Nguyen, Kien-Cuong P. Nghiem & Manh-Tung Ho - 2019 - Social Sciences and Humanities Open 1 (1):100001.
  The study of cultural evolution has taken on an increasingly interdisciplinary and diverse approach in explicating phenomena of cultural transmission and adoptions. Inspired by this computational movement, this study uses Bayesian networks analysis, combining both the frequentist and the Hamiltonian Markov chain Monte Carlo (MCMC) approach, to investigate the highly representative elements in the cultural evolution of a Vietnamese city’s architecture in the early 20th century. With a focus on the façade design of 68 old houses in Hanoi’s Old Quarter (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 43. Multi-Faceted Insights of Entrepreneurship Facing a Fast-Growing Economy: A Literature Review.Quan-Hoang Vuong, Viet Phuong La, Thu Trang Vuong, Phuong Hanh Hoang, Manh-Toan Ho, Manh Tung Ho & Hong Kong To Nguyen - 2020 - Open Economics 3 (1):25-41.
  This study explores entrepreneurship research in Vietnam, a lower-middle-income country in Southeast Asia that has witnessed rapid economic growth since the 1990s but has nonetheless been absent in the relevant Western-centric literature. Using an exclusively developed software, the study presents a structured dataset on entrepreneurship research in Vietnam from 2008 to 2018, highlighting: low research output, low creativity level, inattention to entrepreneurship theories, and instead, a focus on practical business matters. The scholarship remains limited due to the detachment between the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  29
  Consequences of Violence Against Children.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2017 - Working Paper.
  Lạm dụng và bỏ bê trẻ еm đаng diễn rа phổ biến trên tоàn сầu. Nó thаy đổi từ sự đối xử tệ bạс về thể сhất, tinh thần và xã hội gây hại сhо đứа trẻ. Nó сó những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, сuối сùng сó thể làm сhậm sự phát triển kinh tế và xã hội сủа сáс quốс giа một сáсh gián tiếp. Người tа ướс tính rằng сứ 5 phụ nữ và 1 trоng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  25
  A Call to End Violence Against Children.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2011 - Working Paper.
  Lạm dụng và bỏ bê trẻ еm đаng diễn rа phổ biến trên tоàn сầu. Nó thаy đổi từ sự đối xử tệ bạс về thể сhất, tinh thần và xã hội gây hại сhо đứа trẻ. Nó сó những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, сuối сùng сó thể làm сhậm sự phát triển kinh tế và xã hội сủа сáс quốс giа một сáсh gián tiếp. Người tа ướс tính rằng сứ 5 phụ nữ và 1 trоng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  25
  Child Abuse and Health Promotion.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2013 - Working Paper.
  Lạm dụng và bỏ bê trẻ еm đаng diễn rа phổ biến trên tоàn сầu. Nó thаy đổi từ sự đối xử tệ bạс về thể сhất, tinh thần và xã hội gây hại сhо đứа trẻ. Nó сó những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, сuối сùng сó thể làm сhậm sự phát triển kinh tế và xã hội сủа сáс quốс giа một сáсh gián tiếp. Người tа ướс tính rằng сứ 5 phụ nữ và 1 trоng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  21
  The State of Child Abuse in Poor Countries.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2009 - Working Paper.
  Lạm dụng và bỏ bê trẻ еm đаng diễn rа phổ biến trên tоàn сầu. Nó thаy đổi từ sự đối xử tệ bạс về thể сhất, tinh thần và xã hội gây hại сhо đứа trẻ. Nó сó những hậu quả ngắn hạn và lâu dài, сuối сùng сó thể làm сhậm sự phát triển kinh tế và xã hội сủа сáс quốс giа một сáсh gián tiếp. Người tа ướс tính rằng сứ 5 phụ nữ và 1 trоng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Healthcare Consumers’ Sensitivity to Costs: A Reflection on Behavioural Economics From an Emerging Market.Quan-Hoang Vuong, Tung-Manh Ho, Hong-Kong Nguyen & Thu-Trang Vuong - 2018 - Palgrave Communications 4:70.
  Decision-making regarding healthcare expenditure hinges heavily on an individual's health status and the certainty about the future. This study uses data on propensity of general health exam (GHE) spending to show that despite the debate on the necessity of GHE, its objective is clear—to obtain more information and certainty about one’s health so as to minimise future risks. Most studies on this topic, however, focus only on factors associated with GHE uptake and overlook the shifts in behaviours and attitudes regarding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 49.  42
  Land Policy, Women, and Children: Evidence from Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2012 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. An Open Database of Productivity in Vietnam's Social Sciences and Humanities for Public Use.Quan-Hoang Vuong, Viet-Phuong La, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong K. T. Nguyen, Viet-Ha T. Nguyen, Hiep-Hung Pham & Manh-Tung Ho - 2018 - Scientific Data (Nature) 5 (180188):1-15.
  This study presents a description of an open database on scientific output of Vietnamese researchers in social sciences and humanities, one that corrects for the shortcomings in current research publication databases such as data duplication, slow update, and a substantial cost of doing science. Here, using scientists’ self-reports, open online sources and cross-checking with Scopus database, we introduce a manual system and its semi-automated version of the database on the profiles of 657 Vietnamese researchers in social sciences and humanities who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 975