Results for 'Tatyana V. Salnikova'

1000+ found
Order:
 1. Russian Neo-Kantianism: An External Perspective.Vladimir N. Belov & Tatyana V. Salnikova - 2018 - Kantian Journal 37 (2):90-95.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Phenomenon of Negative Emotions in the Social Existence of Human.Tatyana Pavlova & V. V. Bobyl - 2018 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 14:94-93.
  Purpose. The research is aimed at determining the influence of negative ethical emotions on social life and the activity of the individual, which involves solving the following problems: a) to find out approaches to the typology of ethical emotions, b) to highlight individual negative ethical emotions and to determine their ability to influence human behaviour. Theoretical basis. The theoretical and methodological basis of the research is the recognition of the significant influence of negative emotions on human activity in society. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Problems and prospects of higher education system development in modern society: monograph.H. Lebedynets, V. Levkulych, V. Muromets, O. Orzhel, O. Palamarchuk, V. Riabchenko, N. Salnikova, Yu Skyba, K. Tryma, N. Fialko & L. Chervona - 2020 - VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  Монографія "Проблеми та перспективи розвитку системи вищої освіти в сучасному суспільстві" присвячена висвітленню особливостей функціонування сучасної вищої освіти, що виникають під впливом сучасних викликів у VUCA-світі, а також – визначенню перспектив подальшого розвитку вищої освіти. Особливу увагу авторам монографії потрібно приділяти вивченню тих умов реформування вищої освіти, які забезпечать сталий та результативний розвиток майбутніх фахівців. Автори колективної монографії дослідили комплекс нагальних проблем вищої освіти в Україні та за кордоном; визначили шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів на тлі трансформаційних змін (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Tangible and Intangible Rewards in Service Industries: Problems and Prospects.Tatyana Grynko, Oleksandr P. Krupskyi, Mykola Koshevyi & Olexandr Maximchuk - 2017 - Journal of Applied Economic Sciences 12 (8(54)): 2481–2491.
  Willingness and readiness of people to do their jobs are among the key factors of a successful enterprise. In XXI century intellectual human labour is gaining unprecedented value and is being developed actively. The demand for intellectual labour calls forth an increasing number of jobs and professions that require an extensive preparation, a large number of working places, high level of integration of joint human efforts, growth of social welfare. These trends are becoming ever more pervasive and are spreading widely (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Modern Concepts of Financial and Non-Financial Motivation of Service Industries Staff.Tatyana Grynko, Oleksandr P. Krupskyi, Mykola Koshevyi & Olexandr Maximchuk - 2017 - Journal of Advanced Research in Law and Economics 26 (4):1100-1112.
  In modern conditions the questions of personnel management, including motivation, acquire new meaning. Particularly given the problems relevant to the service sector, where at the beginning of the XXI century employing more than 60% of the workforce in developed countries. These circumstances determine the need for a modern concept of material and immaterial motivation of service industries. Such factors determine the need for the development modern concept of material and immaterial motivation of service industries staff. To obtain indicated objective during (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  90
  Franchising as a Tool for Organizational Culture Formation in Tourism.Tatyana Grynko & Oleksandr Krupskyi - 2015 - Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics 163:145-154.
  The article considers franchising as a tool for market penetration and presence on it and also provides its main advantages, in tourism and hospitality sector in particular; examines the role of franchising for tourism enterprises within the contemporary economic system; pays attention to organizational culture as a factor of franchising development in the travel industry ("TUI GROUP" case study). On the basis of employee survey the key problems are revealed associated with neglecting the importance of organizational culture formation and recommendations (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Етична емоція як основа права і моралі: соціально-філософський аспект.Tatyana Pavlova - 2013 - Культура Народів Причорномор’Я 245:179-181.
  Розглядаються питання духовних основ права, до яких можна віднести етичні емоції. Аналізується внутрішня психологічна складова права і зовнішня соціальна складова та їх взаємодія і поєднання. Особлива увага приділяється природі етичної емоції, її ролі і значенні для права і моралі у концепції Л. Петражицького.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8.  87
  Феномен нормативної поведінки у філософії І. Канта.Tatyana Pavlova - 2018 - Гілея: Науковий Вісник 136:141-146.
  Сьогодні стан розвитку філософії часто характеризують як «криза раціональності». Пов’язане це перш за все з тим, що як вважають деякі дослідники раціональні методи пізнання не вирішують філософських проблем і направлені цілком на таку ж раціональну реальність якою не є сучасний світ. Постає питання про виправданість у класичній філософії та науці панування раціональних методів пізнання. Але питання не лише у цьому, важливо говорити про те, що сьогодні ми розуміємо під раціональністю. Чи йде мова про відхід від раціональності, чи про її нові (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  97
  Király V. István - Death and History.István Király V. - 2016 - Budapesti Konyv Szemle (2):79-83.
  Recenzio Kiraly V. Istvan Death and History c. konyverol.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Соціально-філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві.Tatyana Pavlova - 2017 - Гілея: Науковий Вісник 119:249-252.
  Стрімкий інформаційний розвиток суспільства потребує свого філософського осмислення. Право у суспільстві з одного боку, є активним фактором його змін, що відображає найважливіші соціальні процеси, а з іншого боку, у сенсі своєї глибинної онтології, як природне право залишається незмінним і несе у собі головні соціальні цінності. Актуальним для соціальної філософії і у той же час проблемним на сьогодні залишається не лише питання поняття права, а й визначення його позитивної і інтуїтивної складових, як вони співвідносяться між собою, як разом формують уявлення про (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Стратегія біржової високочастотної торгівлі фінансовими активами: Ефективність та етика.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & А.Г Лемберг - 2016 - In Т.В Гринько (ed.), Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку. pp. 321-352.
  Обґрунтовано стратегію високочастотної біржової торгівлі (high-frequency trading) акціями. Для цього досліджено особливості та обмеження біржової високочастотної торгівлі, визначено верхню межу прибутку агресивного «шкідливого» високочастотного трейдера, обґрунтовано оптимальну частоту стратегії біржової високочастотної торгівлі акціями, розглянуто емпіричне підтвердження прогнозованості біржових курсів акцій на надкоротких горизонтах інвестування.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 12.  68
  Логіка права у філософії Гегеля.Tatyana Pavlova - 2011 - Гілея (Науковий Вісник) 44:396-403.
  Розглядаються питання логічного у праві, проводиться аналогія між філософією права Гегеля і його логікою. Право підлягає комплексному науковому аналізу виходячи з загальних підстав гегелівської філософії.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Поняття абстрактного права у філософії об’єктивного духу Г.В.Ф. Гегеля.Tatyana Pavlova - 2009 - Гілея (Науковий Вісник) 26:208-214.
  Досліджується філософсько-правова проблематика Г.В.Ф. Гегеля на початковому етапі розвитку об’єктивного духу – абстрактному праві, виникнення і розвиток правосвідомості, роль і статус власності.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  78
  Constantin TONU: István KIRÁLY V., Death and History, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ISBN: 978-3-659-80237-9, 172 Pages, 2015.V. Istvan Kiraly & Constantin Tonu - 2016 - Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 2 (1).
  Review the Istvan Kiraly V.'s book: Death and History.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  85
  Нормативність моралі і права у філософії Г. Гегеля.Tatyana Pavlova - 2019 - Гілея: Науковий Вісник 2 (141):104-106.
  Проблема раціональності соціальних регуляторів таких як мораль і право завжди цікавила філософів. Розвиток уявлень про раціональність можна вважати певним соціально–культурним, історичним процесом зміни уявлень про неї, він є загальносвітовий розумний процес. Філософію і науку можна розглядати як різні прояви цього процесу, що по–різному реалізують як раціональність так і розумність. Ці важливі питання піднімає у своїй філософській системі відомий представник німецької класичної філософії Г. Гегель. Звернення до філософської системи Г. Гегеля щодо проблеми нормативності не є випадковим. Критерії її раціональності достатньо важко (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Между «сказанием» и «episodes en swift»: о неизвестной рукописи Ильи Тимковского «Записки для истории Малороссии» (1849 г.).Tatyana Ananyeva - 2018 - Kyivan Academy:135-170.
  The archive discovery, manuscript «Notes for the history of Malorossia» («Zapiski dla istorii Malorossii») composed by Ilia Fedorovich Timkovskii (Илья Федорович Тимковский, 1773–1853), was initiated by its author in 1849, yet it was never finished. Like the majority of Timkovskii’s compelling written heritage, the «Notes» were overpassed by the researchers, even though such prominent figures in social science as Ilia Fedovorich’s own nephew Mikhail Maksimovich, Nikolai Shugurov, and Vladimir Naumenko wrote about Timkovskii. Unlike his impressive intellectual and social activity that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. A VIRTUDE DA AMIZADE NA SUMA DE TEOLOGIA DE TOMÁS DE AQUINO (SÉC. XIII): uma possibilidade de prática educativa?Tatyana Murer Cavalcante - 2012 - Dissertation, Universidade Estadual de Maringá
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Hermeneutica Bibliothecaria - Antologie Philobiblon (V).Istvan Kiraly V., Carmen Crisan, Cristina Popa & Raluca Trifu (eds.) - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut - Biblioteca Centrală Universitară" Lucian Blaga" din Cluj.
  Antologia revistei Philobiblon editata in 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Impact of Collaboration Strategy in the Field of Innovation on the Effectiveness of Organizational Structure of Healthcare Institutions.Tatyana Grynko, Tetiana Shevchenko, Roman Pavlov, Vladyslav Shevchenko & Dariusz Pawliszczy - 2020 - Knowledge and Performance Management 4 (1):37-51.
  The need for innovative development of healthcare institutions is determined by the necessity to increase the efficiency of organizational processes based on the formation of new models of cooperation, which will make it possible to get access to new technologies and knowledge. The goal of the study is to determine the parameters of the impact of innovative open cooperation strategy and the strategy of innovative closed cooperation of healthcare institutions on the effectiveness of their organizational structure in the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The Emerging Concept of Responsible Innovation. Three Reasons Why It is Questionable and Calls for a Radical Transformation of the Concept of Innovation.V. Blok & P. Lemmens - 2015 - In Bert- Jaap Koops, Ilse Oosterlaken, Henny Romijn, Tsjalling Swiwestra & Jeroen Van Den Hoven (eds.), Responsible Innovation 2: Concepts, Approaches, and Applications. Dordrecht: Springer International Publishing. pp. 19-35.
  Abstract In this chapter, we challenge the presupposed concept of innovation in the responsible innovation literature. As a first step, we raise several questions with regard to the possibility of ‘responsible’ innovation and point at several difficulties which undermine the supposedly responsible character of innovation processes, based on an analysis of the input, throughput and output of innovation processes. It becomes clear that the practical applicability of the concept of responsible innovation is highly problematic and that a more thorough inquiry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   37 citations  
 22. Обов'язковість раціональної поведінки як розумної та соціально необхідної у німецькій класичній філософії.Tatyana Pavlova - 2017 - Гілея: Науковий Вісник 126 (11):231-234.
  Розвиток суспільства, його зміни і трансформації кидають соціальній філософії як науці про соціальне буття все нові виклики. Сучасна реальність потребує нових підходів, які б дозволили розкрити сутність соціальної активності, дій і подій, що відбуваються. Особливо актуальним сьогодні стає питання про поведінку особистості у суспільстві. Але проблема у тому, що в межах існуючих наукових підходів важко визначитися щодо розуміння її поведінкової активності у соціальному бутті, вона більш відповідає принципам раціональності чи є ірраціональною? Сьогодні важливим є філософський дискурс щодо розуміння проблеми раціональної (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA – Antologie Philobiblon – (V).V. István Király - 2011 - Cluj-Napoca, Romania: Editura Argonaut.
  CUPRINS CONTUR Re-Introducere sau: Dincolo de „teoria şi practica” informării şi documentării – Spre o hermeneutică posibilă şi necesară ......................................................... 11 Desfăşurătorul întâlnirilor Atelierului Hermeneutica Bibliohtecaria (Philobiblon) .................................................................................................... ......... 21 FOCUS Noul Program al revistei şi Politica ei Editorială: PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities .............. 29 Raluca TRIFU, István KIRÁLY V., Consideraţii filosofice, epistemologice şi scientometrice legate de sensurile ştiinţei şi profesiei bibliotecare – Pentru situarea proiectului unei cercetări ............................................................ 31 Valeria SALÁNKI, Cultura organizaţională şi comunicarea în (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Influence of Non-Monetary Information Signals of the USA on the Ukrainian Stock Market Volatility.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, Anna Lemberg, Oksana Levkovich & Iryna Kurinna - 2019 - Investment Management and Financial Innovations 16 (1):319-333.
  The Ukrainian PFTS stock index volatility reaction as a whole and its constituent economic sectors (“Basic Materials”, “Financials”, “Industrials”, “Oil & Gas”, “Telecommunications”, “Utilities”) to seven non-monetary US information signals (“Consumer price index”, “Personal spending”, “Unemployment rate”, “Gross domestic product”, “Industrial production”, “Consumer confidence”, “Housing starts”) was carried out for the period 2000–2017 on the basis of closing stock quotations in the trading day format. To assess the “surprise” component direct influence nature of the USA selected non-monetary information signals on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 25. Typologizácia morálky a mravných subjektov v etike sociálnych dôsledkov.V. Gluchman - forthcoming - Filozofia.
  The analysis of moral subject in consequentialist ethics (as a kind of nonutilitaristic consequentialism) aims to show, that moral subject is of basie importance for it - regardeless to the fact, that its analysis focuses predominantly on action and its concequences. It is the moral subject, which enables the action and its consequences to be performed. So understanding the conditions of moral subjecťs action means understanding the moral subject itself. This understanding draws upon the typology of moral subjects that makes (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Неправда як інструмент формування організаційної легітимності підприємницьких структур.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Лемберг А.Г - 2020 - In Гринько Т.В (ed.), Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва : колект. моногр. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 250-268.
  Розглянуто природу взаємозв'язку між неправдою та легітимністю в організаційному контексті при здійсненні підприємницької діяльності. Визначено роль, яку відіграє легітимність у конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва (особливо новостворених) на ринку, а також представлені стратегії реагування на її дефіцит. Обґрунтовано, що незважаючи на несумісність з фундаментальними основами легітимності, неправда здатна виступати для підприємницьких структур інструментом створення деякої подоби організаційної легітимності, що в свою чергу часто дає змогу заручитися підтримкою зацікавлених осіб (зокрема, інвесторів) та відкрити доступ до необхідних для розвитку бізнесу можливостей і ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Zsuzsanna Mariann LENGYEL: New Ways for Understanding: Death and History – István KIRÁLY V.: Death and History. (Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2015) 180 P.István Király V. - 2016 - Philobiblon - Transilvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 21 (1):123 - 131.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. V—Dimensions of Demandingness.Fiona Woollard - 2016 - Proceedings of the Aristotelian Society 116 (1):89-106.
  The Demandingness Objection is the objection that a moral theory or principle is unacceptable because it asks more than we can reasonably expect. David Sobel, Shelley Kagan and Liam Murphy have each argued that the Demandingness Objection implicitly – and without justification – appeals to moral distinctions between different types of cost. I discuss three sets of cases each of which suggest that we implicitly assume some distinction between costs when applying the Demandingness Objection. We can explain each set of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 29. Theories and Things.W. V. O. Quine (ed.) - 1981 - Harvard University Press.
  Things and Their Place in Theories Our talk of external things, our very notion of things, is just a conceptual apparatus that helps us to foresee and ...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   260 citations  
 30. Moral Distress in Nursing Practice in Malawi.V. M. Maluwa, J. Andre, P. Ndebele & E. Chilemba - 2012 - Nursing Ethics 19 (2):196-207.
  The aim of this study was to explore the existence of moral distress among nurses in Lilongwe District of Malawi. Qualitative research was conducted in selected health institutions of Lilongwe District in Malawi to assess knowledge and causes of moral distress among nurses and coping mechanisms and sources of support that are used by morally distressed nurses. Data were collected from a purposive sample of 20 nurses through in-depth interviews using a semi-structured interview guide. Thematic analysis of qualitative data was (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 31.  66
  Декомпозиция изменений избыточной доходности фондового индекса ПФТС: определение каналов влияния экономических информационных сигналов.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2019 - Review of Transport Economics and Management 1 (17):7-20.
  Цель. Работа посвящена определению характерных особенностей влияния экономических информационных сигналов США посредством каналов трансмиссии на компоненты декомпозиции избыточной доходности украинского рынка акций (на примере репрезентативного фондового индекса ПФТС). Методика. Для выявления параметров изменений избыточной доходности биржевого рынка акций Украины в реакциях на экономические информационные сигналы было применено векторное авторегрессионное моделирование. Выбор модели VAR (3) был обоснован согласно информационным критериям AIC и SIC. Результаты. В работе установлено, что лишь переменная избыточной доходности (с лагом 3) позволяет прогнозировать определенную долю будущих изменений доходности (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Мета людської діяльності як елемент соціального буття.Tatyana Pavlova - 2017 - Вісник Черкаського Університету. Серія Філософія 2:87-92.
  В діяльності людини мета має велике значення, оскільки вона задає вектор руху людського життя на тому чи іншому його етапі. Життя взагалі можна розглядати як процес реалізації мети, яка має актуальність, є ієрархічною і задає сенс. Дослідження проблеми мети людської діяльності є важливим як аспект діяльності соціальної, що впливає на соціальне буття, соціальні відносини. А в умовах все більшого ускладнення суспільства питання про мету виходить на перший план, оскільки взаємодія загальної і індивідуальної мети теж ускладнюється, особливо в плані мотивації щодо (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  78
  Філософські витоки формування психологічного підходу до права як індивідуальної і соціальної дійсності.Tatyana Pavlova - 2013 - Гілея (Науковий Вісник) 69:391-395.
  Розглядаються питання виникнення і розвитку психологічного підходу до права. Особлива увага приділяється специфічним теоретико–методологічним принципам засновника цього некласичного підходу Петражицького Л.Й. Показаний емоційний аспект таких важливих елементів соціального і індивідуального життя як право і мораль.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Розвиток об’єктивного духу в роботі Г.В.Ф. Гегеля «Енциклопедія філософських наук».Tatyana Pavlova - 2009 - Гілея: Науковий Вісник 29 (222-229):222-229.
  Розглядається об’єктивний дух і основні його визначення, які зазначені у роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук». Особлива увага приділяється формам розвитку об’єктивного духу.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Загальне у моралі і права: психологічна інтерпретація Л. Петражицького.Tatyana Pavlova - 2013 - Ґілея (Науковий Вісник) 70:559-562.
  Розглядаються мораль і право як етичні емоції у їх загальності, спільних характеристиках. Аналізуються питання етичної свідомості, сутності моралі і права, їх природи у відповідності до психологічного підходу Л. Петражицького. Розкриваються особливості морального і правового емоційного життя людини і суспільства разом з йогоінтелектуальністю.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  71
  Заборонне право у поглядах Гегеля.Tatyana Pavlova - 2011 - Гілея (Науковий Вісник) 43:423-428.
  Розкриваються питання початку розвитку права, того етапу, коли воно по суті носило скоріше заборонний характер, тільки розпочинало складний рух до свого поняття у філософії Гегеля.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  61
  Категорії «свобода» і «рівність» в роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук».Tatyana Pavlova - 2010 - Гілея (Науковий Вісник) 30:323-328.
  Досліджуються питання свободи і рівності у філософії Г.В.Ф.Гегеля. Особлива увага приділяється визначенню й аналізу цих категорій в генезисі філософських поглядів мислителя.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Моделі споживання коміксів як варіант постмодерністської соціально-економічної комунікації.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Oksana Levkovich - 2019 - In Управління розвитком суб'єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 313-324.
  Авторами розглянуті умови соціалізації споживання коміксів у мікросоціальному масштабі, що дає змогу описати особливості формування та розвитку різноманітних поведінкових моделей попиту на даний продукт сучасної культури. Запропоновано доповнити сегментацію споживачів коміксів такими критеріями як схильність до домінантного формату читання та потенційні умови перегляду домінантного формату читання. Ключові слова: комікс, варіативність моделей споживання, суспільство, постмодернізм, соціальна комунікація. -/- Авторами рассмотрены условия социализации потребления комиксов в микросоциальном масштабе, что позволяет описать особенности формирования и развития разнообразных поведенческих моделей спроса на данный продукт современной (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  90
  Класична раціональність та соціальна філософія.Tatyana Pavlova & Anna Kyslenko - 2020 - Гілея: Науковий Вісник 152 (1):177-179.
  Тема раціональності не є новою, але є надзвичайно актуальною. На початку 21 століття змінюються ідеали і принципи філософських та наукових досліджень. Наука тепер не стільки відштовхується від емпіричних фактів, а оперує тими даними і фактами, які не доступні емпіричному досвіду, безпосередньо не спостерігаються. До таких теорій можна віднести теорії суперструн і теорію супергравітаціі. Теоретичні дослідження розвиваються значно швидше за практичні ті, що доступні досвіду. Таким чином формується нова раціональність в філософії і науці. Досвід тепер не розуміється широко і універсально, а (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  36
  Вплив негативних моральних емоцій на процес прийняття управлінських рішень.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Lemberg Anna - 2021 - In Tatyana Grynko (ed.), Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 368-382.
  Розглянуто характер впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на процес прийняття фінансово-економічних рішень в переговорних процесах і співпраці в умовах ризику і невизначеності. Обґрунтовано стимулюючий характер прямого впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на прийняття економічними агентами стратегічної соціально прийнятної поведінки. Виявлено потенційні обмеження, що знижують позитивний ефект впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на процес прийняття фінансово-економічних рішень в ситуаціях соціальних дилем.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Philosophical meaning of personality activity in society.Tatyana Pavlova - 2019 - Матеріали Міжнародної Науково-Практичної Конференції «Universum View 13».
  Людина у своєму житті проявляє активність, все її життя є певною формою активності. Діяльність є формою такої активності. Вона передбачає наявність мети, а також засобів завдяки яким ця мета може бути досягнута.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Miracles and the Perfection of Being: The Theological Roots of Scientific Concepts.Alex V. Halapsis - 2016 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 9:70-77.
  Purpose of the article is to study the Western worldview as a framework of beliefs in probable supernatural encroachment into the objective reality. Methodology underpins the idea that every cultural-historical community envisions the reality principles according to the beliefs inherent to it which accounts for the formation of the unique “universes of meanings”. The space of history acquires the Non-Euclidean properties that determine the specific cultural attitudes as well as part and parcel mythology of the corresponding communities. Novelty consists in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. Gods of Transhumanism.Alex V. Halapsis - 2019 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 16:78-90.
  Purpose of the article is to identify the religious factor in the teaching of transhumanism, to determine its role in the ideology of this flow of thought and to identify the possible limits of technology interference in human nature. Theoretical basis. The methodological basis of the article is the idea of transhumanism. Originality. In the foreseeable future, robots will be able to pass the Turing test, become “electronic personalities” and gain political rights, although the question of the possibility of machine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  53
  Physics V–VI Vs. VIII: : Unity of Change and Disunity in the Physics.Jacob Rosen - 2015 - In Mariska Leunissen (ed.), Aristotle’s Physics, a Critical Guide. Cambridge, UK: pp. 206–224.
  Aristotle offers several arguments in Physics viii.8 for his thesis that, when something moves back and forth, it does not undergo a single motion. These arguments occur against the background of a sophisticated theory, expounded in Physics v—vi, of the basic structure of motions and of other continuous entities such as times and magnitudes. The arguments in Physics viii.8 stand in a complex relation to that theory. On the one hand, Aristotle evidently relies on the theory in a number of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. METAFÍSICA de Aristóteles Livro V (Delta), 18-30.Lucas Angioni - 2019 - Dissertatio 48:286-294.
  This is a translation of Aristotle's Metaphysics V (Delta) 18-30 into Portuguese. (A different publication, with a different DOI, presents the commentaries that accompany this translation).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  63
  Role of Cognitive Style of a Manager in the Development of Tourism Companies’ Dynamic Capabilities.Oleksandr P. Krupskyi & Tatyana Grynko - 2018 - Tourism and Hospitality Management 1 (24):1-21.
  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the relationship between cognitive styles of managers working in tourism companies and dynamic capabilities of these companies. Design – The research relies on a quantitative questionnaire. Methodology – To answer the research question, the bivariate (Pearson) correlation was applied. A number of 268 answers from people working in tourism were received. Findings – We found a positive correlation between different dimensions of dynamic capabilities of tourism companies. These capabilities are influenced (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. A Critique of Pure Vision.Patricia S. Churchland, V. S. Ramachandran & Terrence J. Sejnowski - 1993 - In Christof Koch & Joel L. David (eds.), Large-scale neuronal theories of the brain. MIT Press. pp. 23.
  Anydomainofscientificresearchhasitssustainingorthodoxy. Thatis, research on a problem, whether in astronomy, physics, or biology, is con- ducted against a backdrop of broadly shared assumptions. It is these as- sumptionsthatguideinquiryandprovidethecanonofwhatisreasonable-- of what "makes sense." And it is these shared assumptions that constitute a framework for the interpretation of research results. Research on the problem of how we see is likewise sustained by broadly shared assump- tions, where the current orthodoxy embraces the very general idea that the business of the visual system is to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   63 citations  
 48. Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu [Identity in Liberal Political Theory and the Cosmopolitan Dilemma].Sylvie Bláhová & Pavel Dufek - 2018 - Filosoficky Casopis 66 (3, 4):383–399, 505–517.
  In this article we address the question of individual identity and its place – or rather omission – in contemporary discussions about the cosmopolitan extension of liberalism as the dominant political theory. The article is divided into two parts. In the first part we show that if we consistently emphasise the complementarity of the “inner” and “outer” identity of a person, which is essential to liberalism from its very beginnings, then a fundamental flaw in the liberal cosmopolitan project becomes apparent. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Universism and Extensions of V.Carolin Antos, Neil Barton & Sy-David Friedman - forthcoming - Review of Symbolic Logic:1-50.
  A central area of current philosophical debate in the foundations of mathematics concerns whether or not there is a single, maximal, universe of set theory. Universists maintain that there is such a universe, while Multiversists argue that there are many universes, no one of which is ontologically privileged. Often model-theoretic constructions that add sets to models are cited as evidence in favour of the latter. This paper informs this debate by developing a way for a Universist to interpret talk that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  67
  A General Tableau Method for Propositional Interval Temporal Logics: Theory and Implementation.V. Goranko, A. Montanari, P. Sala & G. Sciavicco - 2006 - Journal of Applied Logic 4 (3):305-330.
  In this paper we focus our attention on tableau methods for propositional interval temporal logics. These logics provide a natural framework for representing and reasoning about temporal properties in several areas of computer science. However, while various tableau methods have been developed for linear and branching time point-based temporal logics, not much work has been done on tableau methods for interval-based ones. We develop a general tableau method for Venema's \cdt\ logic interpreted over partial orders (\nsbcdt\ for short). It combines (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 1000