Results for 'Tomasz Borycki'

89 found
Order:
 1. Hannah ARENDT, Martin HEIDEGGER, Korespondencja z lat 1925–1975. [REVIEW]Rec Tomasz Borycki - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):386-389.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Spór o Korzenie Nazizmu. Hannah Arendt I Erica Voegelina Koncepcje Źródeł Zjawiska.Tomasz Borycki - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):211-228.
  Published in 1951, The origins of totalitarianism was a quantum leap in Hannah Arendt’s academic career. The book made her one of the most important scholars of Nazi ideology. Arendt’s work also won wide acclaim, partly due to a critical review by Eric Voegelin, which did not remain without responses from the author (both in public and in private correspondence). This paper tries to reconstruct the debates of Hannah Arendt and Eric Voegelin (including in the articles New science of politics (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Moral Uncertainty in Bioethical Argumentation: A New Understanding of the Pro-Life View on Early Human Embryos.Tomasz Żuradzki - 2014 - Theoretical Medicine and Bioethics 35 (6):441-457.
  In this article, I present a new interpretation of the pro-life view on the status of early human embryos. In my understanding, this position is based not on presumptions about the ontological status of embryos and their developmental capabilities but on the specific criteria of rational decisions under uncertainty and on a cautious response to the ambiguous status of embryos. This view, which uses the decision theory model of moral reasoning, promises to reconcile the uncertainty about the ontological status of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 4. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 5. Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty.Tomasz Żuradzki - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):774-778.
  In this paper I present an argument in favour of a parental duty to use preimplantation genetic diagnosis (PGD). I argue that if embryos created in vitro were able to decide for themselves in a rational manner, they would sometimes choose PGD as a method of selection. Couples, therefore, should respect their hypothetical choices on a principle similar to that of patient autonomy. My thesis shows that no matter which moral doctrine couples subscribe to, they ought to conduct the PGD (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 6. The Normative Significance of Identifiability.Tomasz Żuradzki - 2019 - Ethics and Information Technology 21 (4):295-305.
  According to psychological research, people are more eager to help identified individuals than unidentified ones. This phenomenon significantly influences many important decisions, both individual and public, regarding, for example, vaccinations or the distribution of healthcare resources. This paper aims at presenting definitions of various levels of identifiability as well as a critical analysis of the main philosophical arguments regarding the normative significance of the identifiability effect, which refer to: (1) ex ante contractualism; (2) fair distribution of chances and risks; (3) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Uzasadnienie Sprzeciwu Sumienia: Lekarze, Poborowi I Żołnierze.Tomasz Żuradzki - 2016 - Diametros 47:98-128.
  I will argue that physicians have an ethical obligation to justify their conscientious objection and the most reliable interpretation of the Polish legal framework claims that conscientious objection is permissible only when the justification shows the genuineness of the judgment of conscience that is not based on false beliefs and arises from a moral norm that has a high rank. I will demonstrate that the dogma accepted in the Polish doctrine that the reasons that lie behind conscientious objection in medicine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8. Which Causes of an Experience Are Also Objects of the Experience?Tomasz Budek & Katalin Farkas - 2014 - In Berit Brogaard (ed.), Does Perception Have Content? Oxford University Press. pp. 351-370.
  It is part of the phenomenology of perceptual experiences that objects seem to be presented to us. The first guide to objects is their perceptual presence. Further reflection shows that we take the objects of our perceptual experiences to be among the causes of our experiences. However, not all causes of the experience are also objects of the experience. This raises the question indicated in the title of this paper. We argue that taking phenomenal presence as the guide to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Internalizm i eksternalizm w metaetyce.Tomasz Żuradzki - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10. Etyka wojny a dopuszczalność zabijania.Tomasz Żuradzki - 2010 - Diametros 25:103-117.
  W artykule wykażę, że szeroko rozpowszechnione poglądy na temat norm, które obowiązują żółnierzy na wojnie, pozostają w sprzeczności z moralnością ogólną. Etyka wojny dopuszcza działania, które w zwyczajnych sytuacjach nie tylko są uznawane za moralnie niedopuszczalne, ale wydają się czynami godnymi najwyższego moralnego potępienia. Zwracam uwagę na dwie wybrane rozbieżności między etyką ogólną a etyką wojny, tj. na problem związany z istnieniem asymetrii pomiędzy atakującymi i atakowanymi oraz na kwestię tego, kto jest właściwym celem moralnie usprawiedliwionego aktu przemocy. Odrzucając stanowiska (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu.Tomasz Żuradzki - 2010 - Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12. Ethics and Uncertainty: The Guest Editor’s Introduction.Tomasz Żuradzki - 2017 - Diametros 53:1-5.
  Until very recently, normative theorizing in ethics was frequently conducted without even mentioning uncertainty. Just a few years ago, Sven Ove Hansson described this state of affairs with the slogan: “Ethics still lives in a Newtonian world.” In the new Oxford Handbook of Philosophy and Probability, David McCarthy writes that “mainstream moral philosophy has not been much concerned with probability,” understanding probability as “the best-known tool for thinking about uncertainty.” This special predilection for certainty in ethics was surprising since most (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  79
  The Preference Toward Identified Victims and Rescue Duties.Tomasz Żuradzki - 2015 - American Journal of Bioethics 15 (2):25-27.
  Jeremy R. Garrett claims that the nature and scope of our rescue duties cannot be properly understood and addressed without reference to social context or institutional background conditions. In my comment I focus not on social or institutional but on psychological background conditions that are also necessary for the conceptualization of rescue cases. These additional conditions are of crucial importance since an entire paradigm of “rescue medicine” is founded, as Garret notices, on the powerful and immediate “impulse to rescue” (Garrett (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  75
  Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych.Tomasz Żuradzki - 2017 - Diametros 51:113-136.
  The results of empirical research show that people prefer to help identified individuals rather than unidentified ones. This preference has an important influence on many private and public decisions, for example concerning vaccination or the distribution of healthcare resources. The aim of this article is to define the terms: “identified”, “unidentified”, “statistical”, and then to analyze three philosophical arguments concerning the normative implications of this preference: 1) contractualism ex ante ; 2) fair distribution of chances and risks; 3) principles regarding (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16.  72
  Organ Donor Registration Policies and the Wrongness of Forcing People to Think of Their Own Death.Tomasz Żuradzki & Katarzyna Marchewka - 2016 - American Journal of Bioethics 16 (11):35-37.
  MacKay and Robinson (2016) claim that some legal procedures that regulate organ donations (VAC, opt-in, opt-out) bypass people's rational capacities and thus are “potentially morally worse than MAC”, which only employs a very mild form of coercion. We provide a critique of their argumentation and defend the opposite thesis: MAC is potentially morally worse than the three other options.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje.Tomasz Żuradzki - 2014 - Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. A Situation of Ethical Limbo and Preimplantation Genetic Diagnosis.Tomasz Żuradzki - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):780-781.
  In my previous paper I argued that if in vitro fertilization (IVF) is legal and practiced there is no moral ground to object to legalization of preimplantation genetic diagnosis (PGD). My opponent raises an objection that my paper “fails to address the ethical argumentation of one key opponent of IVF – the Catholic Church”. In this reply I show that her/his thesis that embryos created during IVF are in ‘ethical limbo’ and “fall outside the moral universe of Christian ethics” does (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej.Tomasz Żuradzki - 2014 - Diametros 42:204-226.
  Celem artykułu jest krytyka kilku popularnych argumentów przeciwko wykorzystywaniu współczesnych osiągnięć biomedycznych do poprawiania ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej. Na przykładzie prac Habermasa, Sandela, Fukuyamy omówię trzy argumenty tego typu odwołujące się do: 1) autonomii; 2) życia jako daru; 3) naturalnej równowagi. Na koniec pokażę, że sprzeciw względem niektórych propozycji biomedycznego polepszenia kondycji ludzkiej może być wynikiem swoistego błędu poznawczego, który psychologowie określają jako efekt status quo.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a.Tomasz Żuradzki - 2010 - Kwartalnik Filozoficzny 26 (4):85-109.
  David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid-in-Dying for Psychiatric Patients.Piotr Grzegorz Nowak & Tomasz Żuradzki - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (10):54-56.
  In their insightful article, Brent Kious and Margaret Battin (2019) correctly identify an inconsistency between an involuntary psychiatric commitment for suicide prevention and physician aid in dying (PAD). They declare that it may be possible to resolve the problem by articulating “objective standards for evaluating the severity of others’ suffering,” but ultimately they admit that this task is beyond the scope of their article since the solution depends on “a deep and difficult” question about comparing the worseness of two possible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  57
  Pascal’s Mugging.Nick Bostrom & Tomasz Żuradzki - 2015 - Analiza I Egzystencja 31:135-138.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 24. The Practical Implications of the New Metaphysics of Race for a Postracial Medicine: Biomedical Research Methodology, Institutional Requirements, Patient–Physician Relations.Joanna K. Malinowska & Tomasz Żuradzki - 2017 - American Journal of Bioethics 17 (9):61-63.
  Perez-Rodriguez and de la Fuente (2017) assume that although human races do not exist in a biological sense (“geneticists and evolutionary biologists generally agree that the division of humans into races/subspecies has no defensible scientific basis,” they exist only as “sociocultural constructions” and because of that maintain an illusory reality, for example, through “racialized” practices in medicine. Agreeing with the main postulates formulated in the article, we believe that the authors treat this problem in a superficial manner and have failed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 25. Metafizyka, a Objawienie - czyli konflikt między stworzonym, a niestworzonym.Tomasz Budzeń - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:265-270.
  Short study about the conflict between contemporary metaphysics and Revelation (draft).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Genetic Engineering and The Non-Identity Problem.Tomasz Żuradzki - 2008 - Diametros 16:63-79.
  In my essay I consider the imaginary case of a future mother who refuses to undergo genetic alteration on her germline although she knows that her, as yet unconceived, child will have a serious genetic disorder. I analyze the good and bad points of two branches of arguments directed against her decision, consequentialist and rights-based. Then I discuss whether accepting one line of these arguments or the other makes a difference in moral assessment. I conclude that, although from the preanalytical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych?Tomasz Żuradzki - 2009 - Diametros 20:132-148.
  Artykuł poświęcony jest omówieniu i krytyce stanowiska motywacyjnego internalizmu przekonań, które głosi, że przekonania moralne z konieczności motywują do działania. Teza ta odróżniona zostaje od innych stanowisk metaetycznych, które czasami także określa się jako "internalizm". Pokazany zostaje też związek powyższej tezy z ważnymi sporami metaetycznymi. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu pewnego typu argumentów odwołujących się do przypadków indyferentyzmu moralnego, które wymierzone są w tak rozumianą tezę internalizmu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Prymat rozumu praktycznego w logice: Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej.Tomasz Kubalica - 2009 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
  This present work is a historical analysis of the notion of truth understood as the main epistemic value. The Baden School’s views on truth are presented as gradually developing from strictly epistemological conceptions towards distinctly ontological ones. In the times of the emancipation of new sciences the focus on epistemology was an attempt to provide philosophy with its own place in human knowledge. The ontological turn followed the growth of interest in the way cognition refers to reality. The work consists (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Response to Tomasz Zuradzki's Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty.Xavier Symons - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):779-779.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Cognition as Shaking Hands with the World. Introduction.Przemyslaw Nowakowski & Tomasz Komendzinski - 2014 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies (2):11-16.
  One of the most common questions in today’s cognitive studies is the one regarding embodied cognition. The answer to this question draws our attention to many factors, including bodily actions, which also work to embody cognition. With this in mind, enactivism is included in discussions of embodiment.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Societal-Level Versus Individual-Level Predictions of Ethical Behavior: A 48-Society Study of Collectivism and Individualism.David A. Ralston, Carolyn P. Egri, Olivier Furrer, Min-Hsun Kuo, Yongjuan Li, Florian Wangenheim, Marina Dabic, Irina Naoumova, Katsuhiko Shimizu, María Teresa Garza Carranza, Ping Ping Fu, Vojko V. Potocan, Andre Pekerti, Tomasz Lenartowicz, Narasimhan Srinivasan, Tania Casado, Ana Maria Rossi, Erna Szabo, Arif Butt, Ian Palmer, Prem Ramburuth, David M. Brock, Jane Terpstra-Tong, Ilya Grison, Emmanuelle Reynaud, Malika Richards, Philip Hallinger, Francisco B. Castro, Jaime Ruiz-Gutiérrez, Laurie Milton, Mahfooz Ansari, Arunas Starkus, Audra Mockaitis, Tevfik Dalgic, Fidel León-Darder, Hung Vu Thanh, Yong-lin Moon, Mario Molteni, Yongqing Fang, Jose Pla-Barber, Ruth Alas, Isabelle Maignan, Jorge C. Jesuino, Chay-Hoon Lee, Joel D. Nicholson, Ho-Beng Chia, Wade Danis, Ajantha S. Dharmasiri & Mark Weber - 2014 - Journal of Business Ethics 122 (2):283–306.
  Is the societal-level of analysis sufficient today to understand the values of those in the global workforce? Or are individual-level analyses more appropriate for assessing the influence of values on ethical behaviors across country workforces? Using multi-level analyses for a 48-society sample, we test the utility of both the societal-level and individual-level dimensions of collectivism and individualism values for predicting ethical behaviors of business professionals. Our values-based behavioral analysis indicates that values at the individual-level make a more significant contribution to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 32.  68
  How Humean is Bohumianism?Tomasz Bigaj & Antonio Vassallo - 2020 - Foundations of Physics (10):1-18.
  An important part of the influential Humean doctrine in philosophy is the supervenience principle (sometimes referred to as the principle of separability). This principle asserts that the complete state of the world supervenes on the intrinsic properties of its most fundamental components and their spatiotemporal relations (the so-called Humean mosaic). There are well-known arguments in the literature purporting to show that in quantum mechanics the Humean supervenience principle is violated, due to the existence of entangled states. Recently, however, arguments have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  67
  Consciousness as a Relationship.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia 6 (4):23-35.
  In the article I analyze the theory of consciousness understood as a asymmetric binary relation. This concept was formulated by Paul Natorp in Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode and by Heinrich Rickert in Der Gegenstand der in Erkenntnis. According to this theory, consciousness is neither the act nor the action or the condition, but a clear relationship of subject to the object. Consciousness in this perspective is the relation of asymmetric and differential. This means that the subject cannot be recognized (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji symbolicznej. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  78
  Gerolda Praussa krytyka poznania jako odbicia.Tomasz Kubalica - 2012 - Folia Philosophica 30:173-193.
  The paper deals with Gerold Prauss’s critique of cognition taken as reflection of the surrounding reality in the consciousness of the agent. The results of his critique are similar to the standpoint presented earlier by Neo-Kantians. Prauss’s original contribution to the debate on theory of reflection consists in distinction between materialistic and non-materialistic theories of reflection, as well as in his argumentation basing on the notion of clarity.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  72
  Heinricha Rickerta krytyka teoretycznego intuicjonizmu.Tomasz Kubalica - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):299-306.
  Przedmiotem rozważań jest teoriopoznawczy intuicjonizm, uznający intuicję za podstawę poznania i wiedzy. W artykule przeanalizowane zostały argumenty krytyczne wysuwane przez Heinricha Rickerta w ostatniej fazie jego działalności filozoficznej. Głównym adresatem krytyki Rickerta jest aletejologiczna koncepcja prawdy i poznania Martina Heideggera. Podstawowym motywem krytyki Rickerta jest odrzucenie teorio-odbiciowego modelu poznania, zakładanego przez intuicjonizm.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Johannes Volkelt und Heinrich Rickert angesichts des Problems der Metaphysik.Tomasz Kubalica - 2014 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 59:241-262.
  Th e lecture elucidates and compares Johannes Volkelt’s and Heinrich Rickert’s positions on the problem of metaphysics. It comes to a reference of views representative of the metaphysical approach of early neo-Kantian Johannes Volkelt to representative of Baden School of late New-Kantian, Heinrich Rickert. In the lecture I would like to make the reconstruction and the analysis of philosophies of Volkelt and Rickert in the context of the problem of metaphysics. Th e object is the content, premises and consequences of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  92
  Marburska krytyka poznania jako odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  The article elucidates and assesses the Marburg School’s account of the cognition. The characteristic feature of epistemology from this School is the rejection of the mirroring and acceptance of the cognitive transformation. The criticism of the mirroring theory is implicitly contained in Paul Natorp’s and Hermann Cohen’s cognitive relationism. Ernst Cassirer articulated this critical epistemology in his philosophy of the symbolic form and his conception of the symbolic representation. The historical bases of this criticism has been reconstructed as a main (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. \"Przewrót Kanta\" w ujęciu Rudolfa Euckena. Studium z historii problemu prawdy.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  64
  Problem Pewności W Neokantyzmie Johannesa Volkelta.Tomasz Kubalica - 2013 - Folia Philosophica 31:133--156.
  The paper is devoted to an analysis of the epistemology of Johannes Volkelt, its main arguments and the relation of Volkelt's theory of certainty to Kant and other contemporary philosophers, such as Edmund Husserl. Volkelt's problem of scepticism is closely related to the positivist principle, which aimed at limiting all knowledge to our individual sphere of representations. This principle in Kant's Critique of Pure Reason means the unknowableness of the thing in itself. Volkelt seeks for answer to the question about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  41
  Stanowisko Heinricha Rickerta Wobec Teorii Odbicia.Tomasz Kubalica - 2009 - Folia Philosophica 27:51--66.
  The aim of the paper is to discuss primarily the epistemological theory of reflection as seen by Heinrich Rickert, the main representative of Neo-Kantianism Baden School. The most important arguments put forward by Rickert against taking the cognition as a reflection of the reality are being analysed. Rickert’s standpoint turns out to be moderate. He argues against the transcendental theory of reflection, but does not reject the idea of reflection as a model of cognition and takes the immanent theory of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Stanowisko Immanuela Kanta wobec teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2009 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 21 (21).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The Polemic Between Leonard Nelson and Ernst Cassirer on the Critical Method in the Philosophy.Tomasz Kubalica - 2016 - Folia Philosophica 35:53-69.
  The subject of the paper is a polemic between Leonard Nelson and Ernst Cassirer mainly concerning the understanding of the critical method in philosophy. Nelson refutes the accusation of psychologism and attacks the core of the philosophy of the Marburg School of Neo-Kantianism. In response to those allegations, Cassirer feels obliged to defend the position of his masters and performs this task brilliantly. The present paper considers similarities and differences in the positions of both sides in this debate. I try (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. "Ważność" a naturalizm. Antypsychologizm Wilhelma Windelbanda.Tomasz Kubalica - 2007 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 19.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  94
  Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):23-36.
  Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Inscenizacje dramatów Gerharta Hauptmana na scenach Wrocławia w latach 1933-1944.Tomasz Majewski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:145-162.
  Die Breslauer Sprechbühnen wiesen in der Zeit des Nationalsozialismus Tendenzen auf, die für das gesamte Theaterleben Deutschlands charakteristisch waren. Die politische Instrumentalisierung der dramatischen Kunst, wie des ganzen literarischen Lebens, resultierte aus dem zentralen, von dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda postulierten Programm, das den Theatern außcrästhetische Propaganda- und F.rziehungsaufgabcn zuschrieb. Die Hauptfrage - nach der Spielplangestaltung - traf auch für die wichtigsten Verfasser der damaligen Literatur zu, zu denen sicher der eng mit der schlesischen Provinz verbundene Gerhart Hauptmann gehörte. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Błąd jako wielopłaszczyznowe zjawisko w przekładach studentów filologii germańskiej.Tomasz Maras - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:197-209.
  Das Thema des Artikels sind sprachliche Fehler, die bei der schriftlichen Übersetzung aus dem Deutschen ins Polnische und aus dem Polnischen ins Deutsche Vorkommen. Das Ziel des Artikels ist, ihre Vielschichtigkeit und Entstehungsmechanismen zu zeigen, die vor allem mit der sprachlichen Interferenz als einer der Hauptursachen für Übersetzungsfehler zusammenhän gen. Der Artikel stützt sich auf die Ergebnisse der Untersuchungen, die in den Jahren 2004-2006 in der Abteilung für Angewandte Sprachwissenschaft am Lehrstuhl für Deutsche und Angewandte Sprachwissenschaft der Universität Łódź durchgeführt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  97
  Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  58
  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, G. Kurylewicz & M. Olszewski (eds.) - 1999 - Kraków, Polska: Wydawnictwo Znak.
  Jest to fragment traktatu "O Bogu" z "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu - zawiera on Wstęp, Wprowadzenie i przekład ksiąg VII - X. ks. VII - "O nieskończoności Boga" ks. VIII - "O byciu Boga w rzeczach" ks. IX - "O niezmienności Boga" ks. X - "O wieczności Boga".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Causes and (in)Determinism.Tomasz Placek, Jacek Wawer & Leszek Wroński - 2014 - Erkenntnis 79 (S3):339-341.
  Introduction to a special issue of Erkenntnis.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 89