Results for 'ontologii'

26 found
Order:
 1. Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre necesitatea şi utilitatea dezvoltării unei filosofii specifice tehnologiei blockchain, accentuând pe aspectele ontologice. După o Introducere în care evidenţiez principalele direcţii filosofice pentru această tehnologie emergentă, în Tehnologia blockchain explicitez modul de funcţionare al blockchain, punând în discuţie direcţiile ontologice de dezvoltare în Proiectarea şi Modelarea acestei tehnologii. Următoarea secţiune este dedicată principalei aplicaţii a tehnologiei blockchain, Bitcoin, cu implicaţiile sociale ale acestei criptovalute. Urmează o secţiune de Filosofie în care identific tehnologia blockchain cu conceptul de heterotopie dezvoltat de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 2. Ontologii de intreprindere în tehnologia blockchain.Nicolae Sfetcu - 2022 - Cunoașterea Științifică 1 (1):75-87.
  Ontologia de intreprindere face o distincție clară între nivelul datalogic, infolog și esențial al tranzacțiilor cu blockchain și contractele inteligente. Metodologia OntoClean analizează ontologiile bazate pe proprietăți formale, independente de domenii ale claselor (metaproprietăți), fiind prima încercare de a formaliza noțiunile de analiză ontologică pentru sistemele informatice. Noțiunile sunt extrase din ontologia filosofică. În webul semantic, o proprietate este o relație binară. Distincția dintre proprietate și clasă este subtilă. Astfel, o metaproprietate este o proprietate a unei proprietăți sau a unei (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ontologii narative în tehnologia blockchain.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Ricoeur a examinat o serie de forme diferite de discurs extins, începând cu discursul metaforic. Discursul narativ este una din formele investigate, configurând concepte eterogene care identifică acțiunile într-un moment în care un lucru se întâmplă nu numai după altceva, ci și din cauza altui lucru dintr-o poveste sau istorie care poate fi urmată. Reformează evenimentele fizice ca evenimente narative, care au sens deoarece spun ceea ce se întâmplă într-o poveste sau într-o istorie. Narațiunile sunt întotdeauna o sinteză a conceptelor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  61
  Podstawowe pojęcia ontologii formalnej.Barry Smith - 2015 - Lectiones and Acroases Philosophicae 8 (2):141-161.
  Idee ontologii formalnej zawdzieczamy filozofowi Edmundowi Husserlowi, który w Badaniach logicznych dokonał rozróznienia na logike formalna i formalna ontologie. Przedmiotem pierwszej sa wzajemne zwiazki pomiedzy prawdami (lub znaczeniami zdan w ogólnosci) relacje wynikania, niesprzecznosc, dowód i obowiazywalnosc. Przedmiotem drugiej sa natomiast wzajemne zwiazki pomiedzy rzeczami przedmiotami i własnosciami, czesciami i całosciami, relacjami i kolektywami. Tak jak logika formalna zajmuje sie własnosciami wynikania, które sa formalne w tym sensie, ze stosuja sie do poszczególnych przypadków wynikania jedynie ze wzgledu na ich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dwa typy abstrakcjonizmu w ontologii fikcji.Maciej Sendłak - forthcoming - Przegląd Filozoficzno-Literacki.
  "The main aim of the paper is to compare two types of abstractionistic accounts of fictional objects, and to analyze their consequences for interpretation of existential quantification. According to a proponent of general abstractionistic theory, fictional objects have abstract nature in a way similar to contracts, marriages, and the likes. This view is an alternative to strongly realistic accounts of fictional objects, defended by Terence Parsons or David Lewis. Within abstractionistic theories, as in all philosophical areas, one can find divergences (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Logiczne podstawy ontologii składni języka.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1988 - Studia Filozoficzne 271 (6-7):263-284.
  By logical foundations of language syntax ontology we understand here the construction of formalized linguistic theories based on widely conceived mathematical logic and dependent on two trends in language ontology. The formalization includes exclusively the syntactic aspect of logical analysis of language characterized categorially according to Ajdukiewicz's approach [1935, 1960]. Any categorial language L is characterized formally on two levels: on one of them it concerns the language of expression-tokens, on the other one - that of expression-types. Accepting the view (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Naive Fizyka: Esej w ontologii.Roberto Casati & Barry Smith - 2012 - Science Blog.
  W dziełach Arystotelesa, lub z medievals, jak również w pismach późniejszych zdroworozsądkowe filozofów, takich jak Thomas Reid czy GE Moore’a, możemy znaleźć rodzinę różnych prób uporania się ze strukturami rozsądku i wspólnego -sense świat, który jest nam dany w normalnym, doświadczenie pre-teoretycznym. Będziemy argumentować, co wynika, że ​​teoria takich struktur stanowi ważny i dotychczas niedoceniany związek między wczesnym psychologii Gestalt z jednej strony, oraz współczesnych osiągnięć w filozofii i sztucznej inteligencji badań na innych.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Problem principium individuationis w ontologii Nicolaia Hartmanna.Alicja Pietras - 2013 - Filo-Sofija 13 (23):175-184.
  The aim of the paper is to present the problem of principium individuationis from the point of view of Nicolai Hartmann’s ontology. The German philosopher considers this classical ontological issue by using his method of analysis of philosophical problems. He brings out adequate content of this problem from its standpoint-oriented, historical contents. According to Hartmann, the problem of principle of individuation is generated by accepting a position of realism in regards to the problem of universals. The problem of individuation arises (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ciało/Mistyka. Wstęp do ontologii cielesności (English title: Body / Mysticism. An introduction into corporeal ontology).Anton Marczyński - 2016 - Krakow, Poland: Homini.
  This book presents a phenomenological and hermeneutical research, where the body is taken both as fundamental ontological situation of human, as well as a language phenomenon, appearing in the dialectical tension between two Greeks notions – soma and sarx. The first of them is a becoming, hypostasizing entity, which in Aristotelian terms can be called dynamis (potentiality), while the second one, since it is a hypostasis, can be called energia (actuality). So the difference between them, using Heidegger’s terms, can be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kilka uwag o "postulowanej ontologii" teorii naukowych.Grzegorz Bugajak - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (2):315-322.
  The notion of so-called "postulated ontology" appears in the context of a well- -known thesis of the underdetermination of scientific theories by empirical data. It is argued in the paper, that the conviction of the existence of some kind of relation between a given theory and ontological ideas can be derived from this thesis, regardless of its particular form. Therefore, certain solutions to classical philosophical questions can be obtained, in principle, by careful inspection of scientific achievements. However, if the thesis (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii.Alicja Pietras - 2012 - Kraków, Polska: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
  The subject of the book is two twentieth-century ontological projects: the critical ontology of Nicolai Hartmann and the fundamental ontology of Martin Heidegger. The author presents their works as well in a historical as a systematical perspective. The book focuses on those contexts of their thoughts, which have been often overlooked. Hartmann and Heidegger’s ontology is presented first in their relation to Kant, secondly in reference to neo-Kantianism, and thirdly in relation to each other. One of the main thesis of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Interdyscyplinarne perspektywy rozwoju, integracji i zastosowań ontologii poznawczych.Janna Hastings, Gwen Frishkoff, Barry Smith, Mark Jensen, Russell Poldrack, Jane Lomax, Anita Bandrowski, Fahim Imam, Jessica Turner, Maryann Martone & Przemysław Nowakowski - 2016 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 7 (3):101-117.
  We discuss recent progress in the development of cognitive ontologies and summarize three challenges in the coordinated development and application of these resources. Challenge 1 is to adopt a standardized definition for cognitive processes. We describe three possibilities and recommend one that is consistent with the standard view in cognitive and biomedical sciences. Challenge 2 is harmonization. Gaps and conflicts in representation must be resolved so that these resources can be combined for mark-up and interpretation of multi-modal data. Finally, Challenge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Interdyscyplinarne perspektywy rozwoju, integracji i zastosowań ontologii poznawczych.Joanna Hastings, Gwen A. Frishkoff, Barry Smith, Mark Jensen, Russell A. Poldrack, Jane Lomax, Anita Bandrowski, Fahim Imam, Jessica A. Turner & Maryann E. Martone - 2016 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 7 (3):101-117.
  We discuss recent progress in the development of cognitive ontologies and summarize three challenges in the coordinated development and application of these resources. Challenge 1 is to adopt a standardized definition for cognitive processes. We describe three possibilities and recommend one that is consistent with the standard view in cognitive and biomedical sciences. Challenge 2 is harmonization. Gaps and conflicts in representation must be resolved so that these resources can be combined for mark-up and interpretation of multi-modal data. Finally, Challenge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Poznanie metafilozoficzne jako moment refleksji filozoficznej na gruncie ontologii fundamentalnej Martina Heideggera.Artur Nyczak - 2018 - Sensus Historiae 31 (2018/2):25-41.
  The article discusses the nature and significance of metaphilosophical knowledge on the ground of Heidegger’s fundamental ontology. The purpose of the article is to show metaphilosophical knowledge as an essential and immanent factor of philosophical reflection. The above mentioned goal is achieved by presenting connection, occurring within the fundamental ontology, between this knowledge and theoretical philosophical reflection, both in its descriptive (defining being of philosophy) and normative (indicating how philosophical reflection should be carried out) dimension. The descriptive dimension of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O interpretacji z punktu widzenia ontologii bytu duchowego Nicolaia Hartmanna.Alicja Pietras - 2012 - In M. Brodnicki, J. Jakubowska & K. Jaroń (eds.), Historia interpretacji. Interpretacja historii. pp. 25-35.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ontologia activității de informații.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiștii se află în domeniul "cunoașterii". Activitatea de informații se referă la cunoaștere și tipurile de probleme abordate sunt probleme de cunoaștere. Așa că avem nevoie de un concept de lucru bazat pe cunoaștere. Avem nevoie de o înțelegere de bază a ceea ce știm și cum știm, ce nu știm, și chiar ce se poate cunoaște și ce nu se poate cunoaște. Analiza informațiilor implică "transformarea faptelor disparate în concluzii concentrate". Analiza ar trebui să ofere o bază utilă pentru (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Nisza.Achille C. Varzi & Barry Smith - 2000 - Filozofia Nauki 3:5–30.
  Pojęcie niszy (otoczenia, kontekstu, siedliska, środowiska) nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem ontologów, mimo że ma szerokie zastosowanie w rozmaitych dyscyplinach, od biologii ewolucyjnej po ekonomię. Niniejszy artykuł zawiera pierwszą teorię formalną tego pojęcia — teorię relacji pomiędzy przedmiotami a ich niszami. Teoria ta opiera się na istniejącym dorobku mereologii, topologii i teorii lokalizacji przestrzennej, które są narzędziami ontologii formalnej. Jest ona tutaj ilustrowana głównie za pomocą prostych przykładów z biologii, ale pojęcie niszy należy rozumieć — podobnie jak pojęcia części, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. On the type-token relationships.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1986 - Bulletin of the Section of Logic 15 (4):164-168.
  The two-fold ontological character of linguistic objects revealed due to the distinction between “type” and “token” introduced by Ch. S. Peirce can be a base of the two-fold, both theoretical and axiomatic, approach to the language. Referring to some ideas included in A. A. Markov’s work [1954] (in Russian) on Theory of Algorithms and in some earlier papers of the author, the problem of formalization of the concrete and abstract words theories raised by J. Słupecki was solved. The construction of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Arborele cauzal al referinței.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Într-un articol anterior, Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii, am vorbit despre aplicarea teoriei narative a lui Paul Ricœur în dezvoltarea unei ontologii a tehnologiei blockchain. În acest articol intenționez să evidențiez ideea unei analogii între tehnologia blockchain și teoriile cauzale ale referinței. În măsura în care aprofundarea ulterioară a acestei idei se va dovedi viabilă, voi încerca să dezvolt o teorie pe baza acestei analogii. DOI: 10.13140/RG.2.2.11641.83048.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022.Sfetcu Nicolae (ed.) - 2022 - Bucharest: MultiMedia Publishing.
  Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIAL Cunoașterea, de Nicolae Sfetcu Cuvânt introductiv pentru (și despre) „Cunoașterea Științifică”, de Adrian Klein -/- ȘTIINȚE NATURALE Teste gravitaționale, de Nicolae Sfetcu Inside, and Beyond „Nothingness”, de Adrian Klein și Robert Neil Boyd -/- ȘTIINȚE SOCIALE Fondarea Uniunii Europene și evoluția tratatelor comunității europene, de Alexandru Cristian Istoria eugeniei, de Nicolae Sfetcu Contextul intrării României în al Doilea (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies.Nicolae Sfetcu - 2019 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  About the necessity and usefulness of developing a philosophy specific to the blockchain technology, emphasizing on the ontological aspects. After an Introduction that highlights the main philosophical directions for this emerging technology, in Blockchain Technology I explain the way the blockchain works, discussing ontological development directions of this technology in Designing and Modeling. The next section is dedicated to the main application of blockchain technology, Bitcoin, with the social implications of this cryptocurrency. There follows a section of Philosophy in which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wybrane aspekty wielorakiego znaczenia bytu i intencjonalności w ujęciu Franza Brentana i Martina Heideggera.Sonia KAMIŃSKA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):253-272.
  Tekst ma na celu bliższe zapoznanie Czytelnika z otwierającą cykl Aristotelica pracą doktorską Franza Brentano Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862), która znana jest głównie z tego, że miała zainspirować młodego Martina Heideggera i sprawić, że zajął się filozofią. Tekst bada naturę i siłę tej inspiracji. Część pierwsza opowiada historię powstania Von der mannigfachen … oraz przedstawia szerszy kontekst zetknięcia się Heideggera z filozofią Brentana, a także stara się przedstawić Heideggera na tle jego pozostałych uczniów (Kazimierz Twardowski, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera.Marcin Lubecki - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):357-372.
  Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera pojawia się zarówno we wczesnym projekcie ontologii fundamentalnej, jak i w tak zwanym myśleniu po zwrocie. Problematyczność tego zagadnienia wyraża się choćby w mnogości stosowanych terminów. Bycie i czas to w wybranych fragmentach wyczerpujące studium „mowy” (Rede) jako swoistego ekstatycznego, a zatem otwartego i transcendującego bycia jestestwa, które buduje i potwierdza poprzez ów modus bycia przestrzeń wspólnotowości. Późny Heidegger podejmuje kwestię języka w kontekście metafory czwórni świata, wiążąc ją ściśle z tzw. myśleniem poetyckim (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. On the Eliminability of Ideal Linguistic Entities.Wybranie-Skardowska Urszula - 1989 - Studia Logica (4):587-615.
  With reference to Polish logical-philosophical tradition two formal theories of language syntax have been sketched and then compared with each other. The first theory is based on the assumption that the basic linguistic stratum is constituted by object-tokens (concrete objects perceived through the senses) and that the types of such objects (ideal objects) are derivative constructs. The other is founded on an opposite philosophical orientation. The two theories are equivalent. The main conclusion is that in syntactic researches it is redundant (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  87
  Cunoașterea Științifică, Volumul 1, 2022.Nicolae Sfetcu - 2022 - Cunoașterea Științifică 1.
  Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIALE Cunoașterea, de Nicolae Sfetcu Cuvânt introductiv pentru (și despre) „Cunoașterea Științifică”, de Adrian Klein Viitorul științei – Știința științelor, de Nicolae Sfetcu -/- ȘTIINȚE NATURALE Teste gravitaționale, de Nicolae Sfetcu Inside, and Beyond „Nothingness”, de Adrian Klein și Robert Neil Boyd Anomalii ale relativității generale, de Nicolae Sfetcu -/- ȘTIINȚE SOCIALE Fondarea Uniunii Europene și evoluția tratatelor comunității (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark