View topic on PhilPapers for more information
Related categories

172 found
Order:
More results on PhilPapers
1 — 50 / 172
 1. added 2019-06-14
  A Kapwa-Infused Paradigm in Teaching Catholic Theology/Catechesis in a Multireligious Classroom in the Philippines.Willard Enrique Macaraan - 2019 - Teaching Theology and Religion 22 (2):102-113.
  The increasing religious diversity in educational space has raised a legitimate question on how Catholic theology/ catechesis must be taught in Philippine Catholic universities given the institutional mandate to educate students “into the faith of the Church through teaching of Christian doctrine in an organic and systematic way” (Wuerl, 2013, 1). On this note, the paper makes reference to “centered plural- ism” (CP), a positional posture espoused by Georgetown University in dealing with this predicament. In an attempt to (re) appropriate (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2019-06-12
  Історичні студії у Львівській єзуїтській академії (1661–1773).Vasyl Kmet’ - 2016 - Kyivan Academy 13:173-203.
  У статті на прикладі Львівського єзуїтського колегіуму простежено тривалий процес поступового запровадження історичних студій до моделі шкільництва Товариства Ісуса. Ця модель, закріплена незмінним до ліквідації Товариства освітнім статутом 1599 р. «Ratio Studiorum», формально не передбачала викладання історії як самостійної дисципліни, однак певні знання про минуле учні отримували впродовж усього курсу навчання. У першій половині XVII ст. джерелом таких знань були тільки античні автори, чиї тексти слугували за взірець при вивченні латинської мови й риторики, а також за криницю набуття «eruditio». Разом (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2019-06-11
  Lectio Orthodoxorum: Книжкові зібрання православних монастирів Львівської єпархії наприкінці XVI — у XVII столітті.Ivan Almes - 2017 - Kyivan Academy:115-149.
  Здійснено спробу з’ясувати «читацький канон» та охарактеризувати книжкову культуру православних монастирів ранньомодерного часу київської традиції на прикладі чотирьох обителей Львівської єпархії — Крехівської, Львівської Святоонуфріївської, Підгорецької та Теребовельської. Вибір цих монастирів зумовлено станом джерельної бази, а основними джерелами слугували «списки книг», що їх зазвичай подавали в інвентарних описах. Усі досліджені книжкові зібрання були невеликими за обсягом порівняно з тогочасними католицькими кляшторами, зокрема, найбільше з-поміж відомих, крехівське, налічувало лише бл. 100 томів. Lectio Orthodoxorum монахів Львівської єпархії XVII ст. — це, окрім (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2019-06-11
  The Embassy of Lazar Baranovych to Moscow in 1684: Gifts, Requests, and Other Expenses.Ievgeniia Sakal - 2017 - Kyivan Academy:152-179.
  The paper offers the materials of Lazar Baranovych’s embassy to Moscow in 1684. This is the first publication of the documents. They include three letters of Baranovych to tsars Ivan and Peter Alekseyevich, the regent Sophia Alekseyevna and Prince Vasilii Vasil’evich Golitsyn; their replies; records of expenditures, and the record of a court case about the robbery of the envoys. The letters mostly concern themselves with books that Baranovych’s envoys brought to Moscow and some favors that the archbishop expected in (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2019-06-11
  Знали ли книжники Киевской митрополии испанскую схоластику: к постановке проблемы.Margarita Korzo - 2017 - Kyivan Academy:42-69.
  Статья представляет собой попытку обнаружить «испанский след» в богословской мысли Киевской митрополии XVII в. на примере наставлений об отправлении церковных таинств («Наука о седми тайнахъ церковных» в составе виленского Требника 1617–1618 гг.) и первого православного печатного пособия по моральному богословию («Мир с Богом человеку». Киев, 1669). Одним из источников для «Науки» стало сочинение испанского иезуита Франсиско де Толедо (1534–1596)) «Summa de Instructione Sacerdotum» (известное также как «Summa casuum conscientiae»), в основу которого был положен курс по моральной теологии в Collegium Romanum (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2019-06-11
  The Oxford Handbook of Early Modern Theology, 1600–1800, ed. by Ulrich L. Lehner, Richard A. Muller, A. G. Roeber (New York: Oxford University Press, [2016]), xv + 668 p. [REVIEW]Ivan Almes - 2017 - Kyivan Academy 14:204-212.
  Вивчення історії релігійної культури на українських теренах ранньомодерного часу передбачає ознайомленість, принаймні у загальних рисах, із тогочасним теологічним дискурсом. Загальне впровадження до основних тенденцій, напрямів, особливостей ранньомодерної католицької та протестантської теологій акумульовано у рецензованому «підручному компендіумі», який вийшов друком у рамках відомої серії Оксфордського університету «Oxford Handbook». Упорядниками видання є професор релігійної історії та історичної теології Ульріх Леенер (Університет Маркетта, США), проф. Річард Мюллер (Теологічна семінарія Кальвіна, США) та проф. Ентоні Ґреґ Роебер (Пенсильванський державний університет, США). Особливу увагу привертає проф. (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2019-06-10
  Навчання/екзаменування «по-кафедральному» (до питання освіти/освіченості білого духовенства в Київській митрополії XVIII ст.).Oksana Prokopyuk - 2018 - Kyivan Academy:120-134.
  В статті розглядається підготовка майбутніх ієреїв в Київській православній митрополії XVIII ст. Дослідження переважно сфокусовано на аналізі конкретних практик вишколу парохів. Головним джерелом слугують реєстри грошей, сплачених в кафедрі при отриманні священства (більше десятка однотипних реєстрів за 1737 р., та один за 1736 р.). Зафіксовані суми дають змогу реконструювати особливості навчання/ екзаменування «по-кафедральному». У такій підготовці ключовим для ставлеників було випробування в читанні, після того — обов’язкова сповідь. У вишкіл майбутніх ієреїв, як вдалося з’ясувати, входили навчання катехізису та чинопослідуванню богослужінь (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2019-06-10
  "Res Sane Mira": Orthodox Saints and Relics Described by Protestant Pastor John Herbinius (1675).Nataliia Sinkevych - 2018 - Kyivan Academy:101-119.
  John Herbinius (1633–1679) was a well-known Lutheran theologian and writer. Living for a long time on the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth, he wrote a description of the religious caves of Kyiv, which was published in 1675 in Jena. Plenty of popular cults of Ruthenian spiritual life of the first half of the seventeenth century are reflected in the book. It is important to underline that Herbinius did not criticize the glorification and imitation of saints. He briefly mentioned their post-mortem (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2019-06-10
  Цитати з Пісні над Піснями та Одкровення в руських гоміліях на Успення (XVII ст.): між латинськими впливами і тяглістю візантійської моделі.Maria Grazia Bartolini - 2018 - Kyivan Academy:61-100.
  Стаття містить аналіз дев’яти українських гомілій XVII ст., присвячених Успенню Богородиці, — проповідей Лазаря Барановича, Йоаникія Ґалятовського, Леонтія Карповича, Антонія Радивилoвського, Кирила Транквілліона-Ставровецького та Симеона Полоцького. Проповіді Полоцького розглядаються як приклад текстів, написаних для московської публіки автором, вихованим у мультиконфесійному середовищі Речі Посполитої. Авторка зосереджує свою увагу на біблійних цитатах (особливо з Пісні над Піснями 6,9 та Одкровення 12), зокрема на їхніх літургійних і позалітургійних джерелах. У статті сформульовано гіпотезу, згідно з якою руські проповідники часто запозичували образи Богородиці з західних (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2019-06-07
  Presentation - Economy of Communion.Pedro McDade - 2014 - Revista Portuguesa de Filosofia 70 (1):5-8.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2019-06-06
  Part I: Why We Need to Revisit the Word of God – Preliminaries (Continued).Subhasis Chattopadhyay - 2019 - Indian Catholic Matters.
  This is on hermeneutics and is the second instalment of this ongoing project.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2019-05-05
  Moser's Criticism on Divine Hiddenness Argument نقد موزر بر استدلال خفای الاهی.Sayyed Nasirahmad Hossaini - 2015 - Journal of Philosophical Theological Research 17 (68):27-50.
  Canadian Philosopher, John L. Schellenberg, formally proposed and formulated "Divine Hiddenness Argument" in 1993 for the first time. In this atheistic argument, he states that God does not provide sufficient evidence for His existence at least to some people for some times, thus He is hidden. According to his argument which is based on God’s perfect love, Schellenberg believes that if God perfectly loves people as his creatures, He will provide sufficient evidence for his existence to them and therefore He (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. added 2019-05-03
  Review of Love and Liberation: Autobiographical Writings of the Tibetan Buddhist Visionary Sera Khandro. [REVIEW]Subhasis Chattopadhyay - 2019 - Prabuddha Bharata or Awakened India 124 (May (5)):477-8.
  This is a rebuttal to the wrong notions of Sarah H Jacoby.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2019-04-25
  Studies of Catholicism in the journal “Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii”.Liudmyla Pastushenko - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 2:79-97.
  The article contains first complete and systematic analysis of the studies devoted to dogmatics and liturgy, the history and the modern state of Catholicism published by Kyiv Theological Academy professors and pupils in the journal “Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii” starting from the 1860s to the beginning of 1900s. This paper considers the main problems, themes, ideas which became the subject of interest of the Kyiv thinkers in studying this Christian denomination as well as highlights the specificity of the approach of (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. added 2019-04-25
  Critical reviews of Kyiv Theological Academy`s professors on the foreign bibliological literature: topics and content (the second half of the 19th – early 20th centuries).Serhii Holovashchenko - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 2:65-78.
  In this article, the author carries on his research into critical bibliographic reviews of foreign biblical studies made by professors of Kyiv Theological Academy in the second half of the nineteenth and early twentieth century. In his analysis of the structure and topics of those reviews, the author spotlights how the European experience of biblical studies played a role in shaping of the Orthodox Biblical discourse in Kyiv Theological Academy. The European biblical studies of that period increasingly promoted the biblical (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. added 2019-04-24
  The Oriental Studies Circle in NaUKMA: history and present time.Nataliia Pavlyk & Maryna Mudrak - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 1:106-107.
  This report presents the activities of the Oriental Studies Circle, which was founded in 1993 and reborn in 2012 as a scientific and educational organization. Its aim is to do research in such areas as philosophy, culture, and religion of the countries of the Middle and Far East. The leading type of the circle’s work is the lectures made by specialists in Oriental studies, philosophers, representatives of various religious traditions, and travelers.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. added 2019-04-24
  Critical bibliography practices: integrating the KTA biblical studies in the European theological research context (the second half of the 19th – early 20th ct.).Serhii Holovashchenko - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 1:79-90.
  In this article, the author explores one of the avenues through which the experiences of the European biblical studies were implemented in the Kyiv Theological Academy (КТА) in the second half of the 19th and early 20th centuries. For the first time, the critical bibliographic reviews of biblical research works written by foreign scholars are being examined as a genre. In the comments and reviews made by the KTA professors, we observe a critical analysis of the experiences related to rationalistic (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. added 2019-04-07
  Манифест Нового времени.Andrej Poleev - 2017
  Экскурс в Новый завет, предпринятый для лучшего его понимания.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. added 2019-04-05
  Screening the Church: A Study of Clergy Representation in Contemporary Afrikaans Cinema.Shaun Joynt & Chris Broodryk - 2018 - Hts Theological Studies 74 (2):1-8.
  The church-funded CARFO or KARFO (Afrikaans Christian Filmmaking Organisation) was established in 1947, and aimed to ‘[socialise] the newly urbanized Afrikaner into a Christian urban society’ (Tomaselli 1985:25; Paleker 2009:45). This initiative was supported and sustained by the Dutch Reformed Church (DRC), which had itself been part of the sociopolitical and ideological fabric of Afrikaans religious life for a while and would guide Afrikaners through tensions between religious conservatism and liberalism and into apartheid. Given Afrikaans cinema’s ties with Christian religious (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. added 2019-03-12
  El Concilio Vaticano II ante la filosofía moderna: temáticas y autores.Leopoldo José Prieto Lopez - 2014 - Alpha Omega 17 (3):417-444.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2019-03-11
  Created in the Image of a Violent God? The Ethical Problem of the Conquest of Chaos in Biblical Creation Texts.J. Richard Middleton - 2004 - Interpretation: A Journal of Bible and Theology 58 (4):341-355.
  By its alternative depiction of God's non-violent creative power at the start of the biblical canon, Gen 1 signals the Creator's original intent for shalom and blessing at the outset of human history, prior to the rise of human (or divine) violence. Gen 1 constitutes a normative framework by which we may judge all the violence that pervades the rest of the Bible.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2019-02-26
  R. B. Braithwaite: ¿es la creencia religiosa un compromiso ético?Alberto Oya - 2019 - In José Manuel Chillón (ed.), Hombre y logos: antropología y comunicación. Madrid: Editorial Fragua. pp. 105-113.
  La característica central del pensamiento filosófico del siglo XX (si más no, de la llamada a día de hoy 'filosofía analítica') ha sido el interés por el estudio del lenguaje. El lenguaje religioso no ha sido una excepción a este interés. Uno de los ejemplos más tempranos de esta preocupación por el estudio del lenguaje religioso es el análisis propuesto por R. B. Braithwaite en su "An Empiricist's View of the Nature of Religious Belief" (1955). Dicho muy brevemente, la idea (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. added 2019-02-26
  The Wisdom of the Body: Embodied Knowing in Eco-Paganism.Adrian Harris - 2008 - Dissertation, University of Winchester
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2019-02-18
  Platonism and Christian Thought in Late Antiquity.Panagiotis G. Pavlos, Janby Lars Fredrik, Eyjolfur Emilsson & Torstein Tollefsen (eds.) - forthcoming - London: Routledge 2019.
  This is a volume consisted of 15 essays and an introductory chapter dealing with topics in cosmology, metaphysics, and ethics, on the interface of Platonism and Christian thought in Late Antiquity.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2019-01-24
  Il curioso caso del Mahdi redivivo. Ricorrenza del Mahdismo dal colonialismo all'Isis.Giacomo Maria Arrigo - 2018 - Occhialì – Rivista Sul Mediterraneo Islamico 2.
  The Mahdi is the eschatological figure of Islam who will rule over the world at the end of time after having rid humanity of evil. During the whole Islamic history, many rulers have claimed to be the long-awaited Mahdi, thus creating the conditions for political revolutions based on prophetic statements. The present paper will study this subject as it occurs in contemporary history, first outlining such messianic character in the light of Muhammad’s revelation, then finding the different meanings of Mahdist (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. added 2019-01-23
  Art and the Unknown.Dan J. Bruiger - manuscript
  Abstract: The purpose of this essay is to explore the nature and role of art as a human phenomenon from a broadly cognitive perspective. Like science and religion, art serves to mediate the unknown, at once to embrace and to defend against the fundamental mystery of existence. Thus, it may challenge the status quo while generally serving to maintain it. Art tracks the individuation of subjectivity, serving the pleasure principle, yet is appropriated by the collective’s commitment to the reality principle. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. added 2019-01-16
  Christian Mission in the Midst of Violence. [REVIEW]Domenic Marbaniang - 2014 - Journal of the Contemporary Christian 6.
  The 2013 FOIM (Fellowship of Indian Missiologists) Conference was hosted at Punalur, Kerala. 12 papers from this conference were compiled and published in Christian Mission in the Midst of Violence under the editorship of Dr. Joy Thomas SVD, director of Ishvani Kendra of Pune and Secretary of FOIM and Dr. Siga Arles, director of the Centre for Contemporary Christianity of Bangalore.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. added 2019-01-01
  Amar a Deus e Amar a si: Imagens no Espelho da Experiência Mística em Marguerite Porete.Amanda Oliveira da Silva Pontes - 2016 - Dissertation, UFPB, Brazil
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. added 2018-12-28
  «Do This in Remembrance of Me...»: The Sacrificial Aspect of the Eucharist in the Systematic Theology of Wolfhart Pannenberg and Joseph Ratzinger.Kjetil Kringlebotten - 2013 - Dissertation,
  This Master's Thesis discusses the nature of the Eucharistic Sacrifice in the systematic theology of two German scholars; Lutheran theologian Wolfhart Pannenberg and Roman Catholic theologian Joseph Ratzinger, the latter perhaps better known as pope (emeritus) Benedict XVI.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2018-12-15
  The Choreography of the Soul: A Psychedelic Philosophy of Consciousness.Ed D'Angelo - manuscript
  This is a 2018 revision of my 1988 dissertation "The Choreography of the Soul" with a new Forward, a new Conclusion, a substantially revised Preface and Introduction, and many improvements to the body of the work. However, the thesis remains the same. A theory of consciousness and trance states--including psychedelic experience--is developed. Consciousness can be analyzed into two distinct but generally interrelated systems, which I call System X and System Y. System X is the emotional-visceral-kinaesthetic body. System X is a (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2018-12-09
  The Power of Forgiveness to Heal Relationships.Jenine Marie Howry - 2018 - Journal of Metaphysical Thought (1):16-23.
  The power of forgiveness can heal any relationship from friendship to marriage and as a foundation can reveal the true God power of love within one’s self. This paper claims that forgiveness in relationships can eliminate judgment, fear, anger, and blame, leading to the true love that reflects God’s Universal nature, and how forgiveness heals us all.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. added 2018-12-09
  Does Reincarnation Matter?J. Joy Maestas - 2018 - Journal of Metaphysical Thought (1):34-35.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. added 2018-12-09
  A Metaphysical Perspective on Prayer.Cindy Paulos - 2018 - Journal of Metaphysical Thought (1):36-39.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. added 2018-11-15
  The Concept of ‘Nature’ in Peripatetic Islamic Philosophers.Nuri Adıgüzel - 2018 - ULUM 1 (1):5-21.
  In this study, lexical and terminological meanings of the term “nature” were analyzed and some Peripatetical Islamic philosophers’ opinions about this term were included. A comparison was made between the words “tabiat” and “doğa” which are used in Turkish language to meet the term “nature”. The realm of existence which Peripatetical Islamic philosophers have used “nature” in as a noun was explained. Debate between Ibn Sīnā and Ibn Rushd (Averroes) about the necessity of proving the term “nature” was mentioned. Ibn (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. added 2018-07-16
  Mentality-Religion and Social Change Relation: The Case of Ülgener.Köksal Pekdemir - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):13-32.
  As a result of the dynamic structure of society, there is a constant change in social life and researching the change is among the unit analysis of the field of sociology that takes society as a subject matter for itself. There are various ways to examine the change that has taken place in society. One of them is the implicit reference system thereby examining mindset structures. There are many factors such as economy, culture, and education which constitute mentalities and one (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. added 2018-07-16
  Could Māsarjawayh In The Records Of Ibn Djuljul Be The Same Person Māsarjīs In The Records Of Nadīm?Levent Öztürk & Samet Şenel - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):191 - 218.
  Ibn Djuljul from Andalusia who wrote in the Western Islamic World and Nadīm from Baghdād who wrote in the Eastern Islamic World, give information about lots of physicians and translators in their books that contributed significantly to history of science. Both authors write their books at same time or very close time. Sometimes they offer similar information, but sometimes they provide different information. -/- One of the physicians whom Ibn Djuljul mentioned in his book, Māsarjawayh lived at the times of (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. added 2018-07-15
  Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. A History of Religious Thought in Early Islam By JOSEF VAN ESS. (Leiden/Boston: Brill, 2017). [REVIEW]Ömer Yılmaz - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):401-44.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. added 2018-07-15
  John Taylor Gatto, Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasına Bir Yolculuk, İstanbul: Edam Yayınları, 2016. [REVIEW]Nuran Çınar - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):391-399.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. added 2018-07-15
  The Semantic Rewiev of the Root “Shb” In Quran.Ali Kaya - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):33-71.
  As in all languages, Arabic and accordingly Quran which was revealed in a clear, fluent form of Arabic language, have words and concepts that are used in various meanings. The root “SHB” is one of these words which express different meanings depending on its context. This word is used ninety seven times in name and verb form in Quran to express “the togetherness/conversation which is constituted in different places and times, by people who have different ideas and beliefs, among themselves (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. added 2018-07-08
  A Critical Analysis of J.L. Schellenberg's Views on the Problem of Divine Hiddenness تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسأله خفای الاهی.Sayyed Nasirahmad Hossaini - 2014 - Philosophy of Religion Research (Nameh-I-Hikmat) 12 (2 (Serial 24)):133-157.
  In 1993, for the first time, John L. Schellenberg, the contemporary philosopher of religion, proposed the “Hiddenness Argument’’. According to this argument, as God doesn’t provide for many people sufficient evidence for His existence, He is Hidden. In the other words, that many people inculpably fail to find sufficient evidence for the existence of God constitutes evidence for atheism. Schellenberg argues that since a loving God would not withhold the benefits of belief, the lack of evidence for God’s existence is (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. added 2018-07-04
  Tasavvufî Perspektifte Nefs ve İlintileri. [REVIEW]Emrah Kaya - 2018 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44:189-195.
  İncelemeye çalıştığımız bu kitap meseleye tasavvufî perspektif ile yaklaşmakta; felsefe ve kelâm tartışmalarına temas etmemektedir. “Kalp, Nefs ve Ruh”, “Etvâr-ı Sebʿa: Nefsin Yedi Mertebesi” ve “Etvâr-ı Sebʿa’nın Taalluku” başlıklarıyla üç ana bölümden oluşan kitabın konuları işleyişi ise tasviridir.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. added 2018-06-21
  Gender and Judaism: In Three Popular Texts.Paul Bali - manuscript
  gender and Judaism in A Serious Man [Coen Bros, 2009], An American Dream [Norman Mailer, 1965] and the Pericope Adulterae.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. added 2018-06-06
  Ingesting Magic: Ingredients and Ecstatic Outcomes in the Greek and Demotic Magical Papyri.Alan Sumler - 2017 - Arion 25 (1):99-126.
  There are spells in the Greek and Demotic Magical Papyri which promise divine visitations, assistants, ecstatic states, vessel inquiries, and vivid dreams. They also require powerful psychoactive botanical ingredients. How did these spells work and what were the expectations of somebody purchasing them? Looking at the ingredients of visionary spells and relying on the pharmacology of Dioscorides and Theophrastus, I ascertain how these spells achieved the promised visions and altered states of consciousness for the user. These spells guarantee great spiritual (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. added 2018-04-25
  Was Jesus Ever Happy? How John Wesley Could Have Answered.Rem B. Edwarads - 2017 - Wesleyan Theological Journal 52 (2017):119-132.
  John Wesley did not directly address the question, but he could have answered "Yes'" to "Was Jesus Ever Happy?" given his understanding of "happiness." His eudaimonistic understanding of happiness was that it consists in renewing and actualizing the image of God within us, especially the image of love. More particularly, it consists in actually living a life of moral virtue, love included, of spiritual fulfillment, of joy or pleasure taken in loving God, others, and self, and in minimizing unnecessary pain (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. added 2018-04-16
  Ancient-Future Hermeneutics: Postmodern, Biblical Inerrancy, and the Rule of Faith.Mark J. Boone - 2016 - Criswell Theological Review 14 (1).
  At the heart of two recent theological traditions are hermeneutical principles which are not only consistent but are integrated in the hermeneutics of Augustine. According to the doctrine of biblical inerrancy as it has been recently articulated by Evangelicals, Scripture has an original meaning, and that meaning is not open to the possibility of error. According to some thinkers in postmodern theology, including Jean-Luc Marion, the meaning of Scripture transcends its original meaning. After examining postmodernism and inerrancy, I consider their (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. added 2018-04-10
  The Grand Trumpeter.Philip Villamor - 2017 - Political Animal Magazine.
  "The Grand Trumpeter" brings a new slant to a well-known story, "The Grand Inquisitor." This new story, much like Dostoevsky's version, is definitely idea-led writing that touches on politics, culture (religion), and philosophy. This effort is best characterized as fiction. It is satirical because it does seek to expose, but it is not satire along the lines of The Onion or magazines like that.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. added 2018-03-05
  Jeffrey S. Siker, Scripture and Ethics. Twentieth-Century Portraits. [REVIEW]Ludger Jansen - 1999 - Zeitschrift für Medi­Zi­Nische Ethik (45):85-87.
  This is a review of Siker's book, evaluating the use of scripture and biblical references by important authors in theological ethics.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. added 2018-02-18
  İbnü’l-arabî’ni̇n di̇n ve i̇nançlara yaklaşiminin William Chittick ve Reza Shah-kazemi̇ perspekti̇fi̇yle evrenselci̇ yorumu.Emrah Kaya - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):53-73.
  The purpose of this study is to examine the statements of Ibn al-ʿArabî regarding religions and beliefs through the perspectives of William Chittick and Reza Shah-Kazemi comparatively. Even though his expressions are occasionally elaborated in the light of the theory of the religious pluralism based on Western-Christian thought, by considering the universal message of the Qur’ān Chittick and Shah-Kazemi identify these expressions with “universalism.” This universalist approach bases on the distinction between “ontological will” and “religious will,” and “submission” which is (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. added 2018-02-15
  New Age: A Modus of Hegemony.Goran Kauzlarić - 2016 - In Mark Losoncz, Igor Krtolica & Aleksandar Matković (eds.), Thinking beyond capitalism, conference proceedings. Belgrade, Serbia: Institute for philosophy and social theory. pp. 175-198.
  To understand fully the contemporary imposition of capitalist class power, we need to consider not only social relations and neoliberal economic doctrines, but also academic and vernacular cultural contexts, including social critique, within which neoliberalism has been ideologically tailored and practically applied. Among the vernacular cultural contexts, religion – related to deepest human identifications, feelings and ideas about the nature of reality – certainly represents such an unavoidable political resource, inseparable from secular ideologies of a given social world. Taking this (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. added 2018-02-08
  ONT Vol 4.Paul Bali - manuscript
  contents -/- i. short review: The Eyes of Tammy Faye -/- ii. vR is efficient R -/- iii. all thru asia robes for monks -/- iv. same of God, and of the one God sent -/- v. i thought of the Messiah / muse would be -/- vi. conscience is strong -/- vii. a monk's exalted end .
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 172