Results for 'Agenția Internațională pentru Energie Atomică'

833 found
Order:
 1.  42
  Domeniul nuclear – O nouă paradigmă a Relațiilor Internaționale.Alexandru Done - 2022 - Intelligence Info 1 (2):121-131.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Fizica atomică și nucleară fenomenologică.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cartea abordează bazele fenomenlogice din fizica atomică, fizica nucleară, radioactivitatea, fizica particulelor, fisiunea, fuziunea și energia nucleară. Conținutul oferă o perspectivă modernă a domeniului, simultan cu o retrospectivă istorică a dezvoltării sale. Fiecare capitol pune accent pe explicațiile fizice ale fenomenelor, ocurența naturală, măsurare, și utilizarea practică a fenomenelor respective. CUPRINS: Fizica atomică - Natura atomică a materiei - - Ipoteze atomice - - Proprietățile atomilor - - - Proprietăți nucleare - - - Masa - - - (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Fizica simplificată.Nicolae Sfetcu - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Ediţia a doua (revăzută şi îmbunătăţită) O introducere în teoriile şi conceptele, forţele fundamentale şi particule, metode şi tabele utilizate în fizică, subdomenii şi domenii ştiinţifice înrudite, cu accent pe înţelegerea fenomenelor fizice. Fizica clasică se ocupă, în general, cu materia și energia la scară normală de observație, în timp ce o mare parte a fizicii moderne se ocupă de comportamentul materiei și energiei în condiții extreme sau pe o scară foarte mare sau foarte mică. De exemplu, pentru fizica (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  46
  Dezvoltarea capabilităților europene în domeniul managementului crizelor.Cristian Alexandru - 2022 - Cunoașterea Științifică 1 (2):24-33.
  Ca actor pe scena internațională, UE trebuie să facă fată noilor pericole, amenințări și provocări, cu atât mai mult cu cât urmărește să joace un rol în securitatea globală ceea ce implică asumarea de responsabilități sporite, așa cum sunt prezentate în anexă. Mediul global este caracterizat prin insecuritate, astfel Uniunea Europeană are nevoie de un mecanism complex de management al crizelor. Dezvoltarea unei astfel de capabilități atrage de la sine o altă problemă majoră, dezvoltarea unei capabilități a Uniunii. Există (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Totul despre cafea - Cultivare, preparare, reţete, aspecte culturale.Nicolae Sfetcu - 2015 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Un ghid complet pentru cultivarea şi prepararea celor mai variate tipuri de cafea, cu accent pe aspectele culturale şi de sănătate, şi modalităţi de includere a cafelei în diverse deserturi şi cocktailuri. Cafeaua este o băutură universal recunoscută ca o necesitate umană. Departe de a fi văzută ca un lux sau privită cu indulgenţă, ea este considerată un corolar pentru energia şi eficienţa umană, producând în acelaşi timp o puternică senzaţie de plăcere. Cafeaua este o băutură democratică. Este (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 7. Harta politică - Dicţionar explicativ.Sfetcu Nicolae - 2014 - Drobeta Turnu Severin, Romania: MultiMedia Publishing.
  Un mic ghid despre conceptele politice pentru politicieni şi activişti. -/- Politica este procesul de luare a deciziilor de către grupuri de oameni. Termenul se aplică guvernelor civile, dar acest proces s-a observat în toate interacţiile între grupurile umane, inclusiv în instituţii corporative, academice şi religioase. Ea constă din "relaţii sociale implicând autoritatea sau puterea" şi se referă la reglementări ale unităţilor politice, şi la metode şi tactici folosite pentru a formula şi aplica politica. Maxima lui Samuel Gompers, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Big Data.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing, dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o oportunitate în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând în același timp drepturile persoanelor implicate. În fiecare zi, folosim și generăm tone de date, alimentând bazele de date ale agențiilor guvernamentale, companiilor private și chiar cetățenilor privați. Beneficiem în multe feluri de existența și utilizarea Big Data, dar trebuie să ne (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Pseudoştiinţă? Dincolo de noi...Nicolae Sfetcu - 2015 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Întrebarea de bază este, ce este o pseudoştiinţă? Una din cele mai disputate delimitări ale ştiinţei. Mulţi savanţi de renume mondial, unanim recunoscuţi (ca de ex. Charles Darwin) au cochetat de-a lungul timpului cu diverse aspecte ale pseudoştiinţei considerându-le, cu bună credinţă, drept ştiinţă. Şi multe domenii ale pseudoştiinţei actuale au fost, la vremea lor, considerate drept domenii onorabile ale ştiinţei. Chiar şi în prezent, practicanţii pseudoştiinţelor nu recunosc valabilitatea etichetei puse domeniului lor de activitate. Oamenii de ştiinţă au tendinţa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 10. Teoria specială a relativității.Nicolae Sfetcu - 2018 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Teoria relativității speciale a fost propusă în 1905 de Albert Einstein în articolul său "Despre electrodinamica corpurilor în mișcare". Titlul articolului se referă la faptul că relativitatea rezolvă o neconcordanță între ecuațiile lui Maxwell și mecanica clasică. Teoria se bazează pe două postulate: (1) că formele matematice ale legilor fizicii sunt invariabile în toate sistemele inerțiale; și (2) că viteza luminii în vid este constantă și independentă de sursă sau observator. Reconcilierea cele două postulate necesită o unificare a spațiului și (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Energy Efficiency Prediction using Artificial Neural Network.Ahmed J. Khalil, Alaa M. Barhoom, Bassem S. Abu-Nasser, Musleh M. Musleh & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) 3 (9):1-7.
  Buildings energy consumption is growing gradually and put away around 40% of total energy use. Predicting heating and cooling loads of a building in the initial phase of the design to find out optimal solutions amongst different designs is very important, as ell as in the operating phase after the building has been finished for efficient energy. In this study, an artificial neural network model was designed and developed for predicting heating and cooling loads of a building based on a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 12. Schiță pentru o posibilă filosofie a digitalului.Lavinia Marin - 2016 - Revista de Filosofie (Romania) 63 (5):571-582.
  This article aims to develop the outline of a possible philosophy of the digital, as a proper philosophy with its own domain, questions, methods and own theories. The article starts by describing the crisis of liniar thinking undersood, following Vilém Flusser, as as a crisis of historical-causal thinking. Then the digital thinking is described as a new way of thinking which aims to become the dominant way of scientific explanation of our times, by replacing historical-causal explanations with numerical models. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  61
  Time-energy uncertainty does not create particles.Bryan W. Roberts & Jeremy Butterfield - 2020 - Journal of Physics 1638:012005.
  In this contribution in honour of Paul Busch, we criticise the claims of many expositions that the time-energy uncertainty principle allows both a violation of energy conservation and particle creation, provided that this happens for a sufficiently short time. But we agree that there are grains of truth in these claims: which we make precise and justify using perturbation theory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Energy security issues in contemporary Europe.Josef Abrhám, Igor Britchenko, Marija Jankovic & Kristina Garškaitė-Milvydienė - 2018 - Journal of Security and Sustainability Issues 7 (3):388-398.
  Throughout the history of mankind, energy security has been always seen as a means of protection from disruptions of essential energy systems. The idea of protection from disorders emerged from the process of securing political and military control over energy resources to set up policies and measures on managing risks that affect all elements of energy systems. The various systems placed in a place to achieve energy security are the driving force towards the energy innovations or emerging trends in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Free energy: a user’s guide.Stephen Francis Mann, Ross Pain & Michael D. Kirchhoff - 2022 - Biology and Philosophy 37 (4):1-35.
  Over the last fifteen years, an ambitious explanatory framework has been proposed to unify explanations across biology and cognitive science. Active inference, whose most famous tenet is the free energy principle, has inspired excitement and confusion in equal measure. Here, we lay the ground for proper critical analysis of active inference, in three ways. First, we give simplified versions of its core mathematical models. Second, we outline the historical development of active inference and its relationship to other theoretical approaches. Third, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Evaluating energy security of the European Union and overcoming current challenges.Bezpartochnyi Maksym, Igor Britchenko & Bezpartochna Olesia - 2021 - In Actual issues of modern development of socioeconomic systems in terms of the COVID-19 pandemic. pp. 419 – 441.
  The European Union (EU) has been experiencing an unprecedented energy crisis for the last 50 years, with severe economic, social and political consequences. Rising energy demand, extreme weather events (unprecedented heat and long winters), disruptions in supply chain and poor regional and global reserves have all contributed to the current energy crisis in the EU. Prices on natural gas in the EU are rising as demand around the world increases. Prices on the gas rose by more than 800 percent year-on-year (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Energy Decisions within an Applied Ethics Framework: An Analysis of Five Recent Controversies.Jacob Bethem, Giovanni Frigo, Saurabh Biswas, C. Tyler DesRoches & Martin Pasqualetti - 2020 - Energy, Sustainability and Society 10 (10):29.
  Everywhere in the world, and in every period of human history, it has been common for energy decisions to be made in an ethically haphazard manner. With growing population pressure and increasing demand for energy, this approach is no longer viable. We believe that decision makers must include ethical considerations in energy decisions more routinely and systematically. To this end, we propose an applied ethics framework that accommodates principles from three classical ethical theories—virtue ethics, deontology, consequentialism, and two Native American (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Divine Energies: The Consuming Fire and the Beatific Vision.A. G. Holdier - 2018 - TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology 2 (2).
  I argue that a comprehensive ontological assessment of the beatific vision suggests that an individual’s experience of God’s face is not merely dependent on a revelation of the divine energies, but that it requires a particular mode of reception on the part of the blessed individual grounded in the reality of their faith; lacking faith, what would otherwise be experienced as the blessed vision of God is instead received as a torturous punishment. Therefore, I contend that the beatific vision is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Pentru o catedră Mihai Eminescu.Alexandru Cristian - manuscript
  Un drum început şi neterminat de vrednici înaintaşi este o datorie morală pentru cei care vor veni pe acest drum, drumul cunoaşterii lui Eminescu. Nicolae Iorga istoric de o dimensiune universală, Pompiliu Constantinescu critic literar şi estet cultural de o mare luciditate, Constantin Noica gânditor profund român, aceşti mari români au în comun voinţa de a fonda o catedră Mihai Eminescu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Renewable Energy Issues in Africa Contexts.Diana-Abasi Ibanga - 2018 - Relations: Beyond Anthropocentrism 6 (1):117-133.
  The relationship between energy and ethics is gaining attention in policy rooms around the world. How does one respond to the competing interests of the environment and posterity while also addressing the energy needs of the present human generation? In Western philosophy, this question is currently subject of debate and research. However, the African philosophical analysis that is required to address this concern is generally absent from discourse/literature on energy ethics. This article aims to bridge this gap, by providing broad (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Energy sovereignty: a values-based conceptual analysis.Cristian Timmermann & Eduardo Noboa - 2022 - Science and Engineering Ethics 28 (6):54.
  Achieving energy sovereignty is increasingly gaining prominence as a goal in energy politics. The aim of this paper is to provide a conceptual analysis of this principle from an ethics and social justice perspective. We rely on the literature on food sovereignty to identify through a comparative analysis the elements energy sovereignty will most likely demand and thereafter distinguish the unique constituencies of the energy sector. The idea of energy sovereignty embraces a series of values, among which we identified: (i) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Energy Non-conservation in Quantum Mechanics.Sean M. Carroll & Jackie Lodman - 2021 - Foundations of Physics 51 (4):1-15.
  We study the conservation of energy, or lack thereof, when measurements are performed in quantum mechanics. The expectation value of the Hamiltonian of a system changes when wave functions collapse in accordance with the standard textbook treatment of quantum measurement, but one might imagine that the change in energy is compensated by the measuring apparatus or environment. We show that this is not true; the change in the energy of a state after measurement can be arbitrarily large, independent of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Free Energy and Virtual Reality in Psychoanalysis and Neuroscience: A Complexity Theory of Dreaming and Mental Disorder.Jim Hopkins - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  This paper compares the free energy neuroscience now advocated by Karl Friston and his colleagues with that hypothesised by Freud, arguing that Freud's notions of conflict and trauma can be understood in terms of computational complexity. It relates Hobson and Friston's work on dreaming and the reduction of complexity to contemporary accounts of dreaming and the consolidation of memory, and advances the hypothesis that mental disorder can be understood in terms of computational complexity and the mechanisms, including synaptic pruning, that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. De unde începe filosofia pentru copii? Repere ale operei lui Matthew Lipman.Mihaela Frunza - 2019 - Revista de Filosofie Aplicata 2 (2):39-59.
  The present text attempts to introduce readers to the fundamental philosophical and pedagogical values promoted by Matthew Lipman, the author who laid the basis for the philosophy for children movement. It analyzes several theoretical and applied texts written by Lipman, in an attempt to explain Lipman’s goals, his views on education, and the way in which his „community of inquiry” manages to transform the classroom into a space of freedom, creativity and thinking.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Renewable Energy.Anne Schwenkenbecher & Martin Brueckner - 2022 - In Benjamin Hale & Andrew Light (eds.), Routledge Companion to Environmental Ethics. Routledge. pp. 359-373.
  There exist overwhelming – and morally compelling – reasons for shifting to renewable energy (RE), because only that will enable us to timely mitigate dangerous global warming. In addition, several other morally weighty reasons speak in favor of the shift: considerable public health benefits, broader environmental benefits, the potential for sustainable and equitable economic development and equitable energy access, and, finally, long-term energy security. Furthermore, it appears that the transition to RE is economically, technologically, and politically feasible at this point (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Energy in the Universe and its Syntropic Forms of Existence According to the BSM - Superg ravitation Unified Theory.Stoyan Sarg Sargoytchev - 2013 - Syntropy 2013 (2).
  According to the BSM- Supergravitation Unified Theory (BSM-SG), the energy is indispensable feature of matter, while the matter possesses hierarchical levels of organization from a simple to complex forms, with appearance of fields at some levels. Therefore, the energy also follows these levels. At the fundamental level, where the primary energy source exists, the matter is in its primordial form, where two super-dense fundamental particles (FP) exist in a classical pure empty space (not a physical vacuum). They are associated with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Energy, risks, and metatechnology.Luciano Floridi - 2011 - Philosophy and Technology 24 (2):89-94.
  Technologies lower constraints and expand affordances. As a consequence, they tend to redesign the corresponding space of risks in which agents operate and interact. This paper analyses the concept of metatechnological risk from an ethical perspective, arguing that such an approach is necessary in order to mitigate future global energy crises.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Importanţa templului din Ierusalim pentru autorul şi destinatarii Epistolei către Evrei.Ion-Sorin Bora - 2018 - Mitropolia Olteniei 70 (9-12):139–159.
  The temple from Jerusalem was never more defended by Jewish servants and believers, as when the Apostle Paul wrote the Epistle to the Hebrews. We are not referring to the armies of the revolutionaries. We should know that in Sanhedrin was judged every word that a Jew talked about the temple. But when St. Stephan was killed, and after too, St. James, because they have seen the True temple of Christ, the Levites and the Priests became killers not worshipers. With (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Energy Consumption Management of Commercial Buildings by Optimizing the Angle of Solar Panels.Amani Nima - 2021 - Journal of Renewable Energy and Environment 9 (1):37-52.
  In recent times, limitations and adverse effects of fossil fuels have significantly attracted researchers' attention to green fuels worldwide, especially in developed nations. As a way of assessing this actualization of biorefineries establishment in developing nations, this report surveys the works done by various researches towards this great course in terms of promoting and gaining the attention of both government and private investors about the technical and economic feasibility of embracing the use of biofuels, a case of bioethanol in Nigeria. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dark Energy and the Time Dependence of Fundamental Particle Constants.Bodo Lampe - manuscript
  The cosmic time dependencies of $G$, $\alpha$, $h$ and of Standard Model parameters like the Higgs vev and elementary particle masses are studied in the framework of a new dark energy interpretation. Due to the associated time variation of rulers, many effects turn out to be invisible. However, a rather large time dependence is claimed to arise in association with dark energy measurements, and smaller ones in connection with the Standard Model.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Energy Efficiency Multi task Offloading and Resource Allocation in Mobile Edge Computing.LiHuanjie Zang - 2018 - International Journal of Computer Techniques 5 (1):5-14.
  On edge computing, mobile devices can offload some computing intensive tasks to the cloud so that the time delay and battery losses can be reduced. Different from cloud computing, an edge computing model is under the constraint of radio transmitting bandwidth, power and etc. With regard to most models in presence, each user is assigned to a single mission, transmitting power or local CPU frequency on mobile terminals is deemed to be a constant. Furthermore, energy consumption has a positive correlation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Conservation of Energy is Relevant to Physicalism.Ole Koksvik - 2007 - Dialectica 61 (4):573-582.
  I argue against Barbara Montero's claim that Conservation of Energy has nothing to do with physicalism. I reject her reconstruction of the argument for physicalism from CoE, and offer an alternative reconstruction that better captures the intuitions of those who believe that there is a conflict between interactionist dualism and CoE.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 33. A Buddhist Perspective on Energy Bending, Strength, and the Power of Aang's Spirit.Nicholaos Jones & Holly Jones - forthcoming - In Helen De Cruz & Johan De Smedt (eds.), Avatar: The Last Airbender and Philosophy. Wisdom from Aang to Zuko. Wiley-Blackwell.
  During Aang's intermingling with Fire Lord Ozai, the voice of a Lion Turtle hints at the reason why Aang prevails. “In the era before the Avatar, we bent not the elements but the energy within ourselves. To bend another's energy, your own spirit must be unbendable or you will be corrupted and destroyed.” -/- We use ideas from Buddhist philosophy to answer four questions about the world of Avatar: (1) What is it for a spirit to be unbendable? (2) What (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  11
  Solar Power Plant Location Selection Problem by using ELECTRE-III Method in Pythagorean Neutrosophic Programming Approach (A case study on Green Energy in India).Rajesh Kumar Saini, Ashik Ahirwar Ahirwa & Florentin Smarandache - unknown
  India dropped its target of 500 GW of renewable energy capacity fossil fuel sources by 2030. Its responsibilities the United Nations Framework Convention Climate Change [UNFCCC],and reducing radiations by one billion tonnes by the end of the decade at the COP26 conference, held in Glasgow in November 2022. Researchers are continually searching for inexhaustible and reasonable energy sources. Solar energy is one of the greenest sources of energy and is also one of the cleanest. The most important factor in using (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Yijing and Energy Fields.David Leong - manuscript
  The sequential patterns of the sixty-four hexagrams in the Yijing, variously known as I Ching (the Book of Changes) are structured to embrace the universe of possibilities, scenarios and probabilities. Each hexagram equates to each moment in space-time. With the arrow of time, a string of hexagrams represent a string of moments. A probability curve can be formed from the string of hexagrams. Physicists call this mathematical entity a wave function which is constantly changing and proliferating. A wave function is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  32
  Psychophysical identity and free energy.Alex Kiefer - 2020 - Journal of the Royal Society Interface 17.
  An approach to implementing variational Bayesian inference in biological systems is considered, under which the thermodynamic free energy of a system directly encodes its variational free energy. In the case of the brain, this assumption places constraints on the neuronal encoding of generative and recognition densities, in particular requiring a stochastic population code. The resulting relationship between thermodynamic and variational free energies is prefigured in mind–brain identity theses in philosophy and in the Gestalt hypothesis of psychophysical isomorphism.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Compensation for Energy Infrastructures: Can a Capability Approach be More Equitable?Fausto Corvino, Giuseppe Pellegrini-Masini, Alberto Pirni & Stefano Maran - 2021 - Journal of Human Development and Capabilities 22 (2):197-217.
  In this article, we deal with the evaluation of the losses suffered by persons living in urban areas as a result of energy services. In the first part, we analyse how by adopting different informational foci we obtain contrasting interpersonal evaluations regarding the same loss. In the second part, we distinguish between a diachronic and a hypothetical/moralised threshold for harm in order to assess whether individuals are benefiting from or being harmed by a given energy service. Our argument is that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Infant feeding and the energy transition: A comparison between decarbonising breastmilk substitutes with renewable gas and achieving the global nutrition target for breastfeeding.Aoife Long, Kian Mintz-Woo, Hannah Daly, Maeve O'Connell, Beatrice Smyth & Jerry D. Murphy - 2021 - Journal of Cleaner Production 324:129280.
  Highlights: -/- • Breastfeeding and breastfeeding support can contribute to mitigating climate change. • Achieving global nutrition targets will save more emissions than fuel-switching. • Breastfeeding support programmes support a just transition. • This work can support the expansion of mitigation options in energy system models. -/- Abstract: -/- Renewable gas has been proposed as a solution to decarbonise industrial processes, specifically heat demand. As part of this effort, the breast-milk substitutes industry is proposing to use renewable gas as a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  55
  Recenzie la lucrarea: Pr. dr. Adrian Boldişor, Ortodoxia ieri, azi, mâine. Teme intercreştine şi interreligioase pentru secolul XXI, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, 240 p. [REVIEW]Doru Marcu - 2019 - Mitropolia Olteniei (5-8):288-290.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. What is Energy?Contzen Pereira - forthcoming - Journal of Metaphysics and Connected Consciousness 3.
  “What is energy?” We appreciate it well when it manifests within the limits of our perception and hence we say it is “Everything”. Understanding energy as such can be frustrating because it is like looking for something that lies beyond the limits of our perception.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. First principles in the life sciences: the free-energy principle, organicism, and mechanism.Matteo Colombo & Cory Wright - 2021 - Synthese 198 (14):3463–3488.
  The free-energy principle states that all systems that minimize their free energy resist a tendency to physical disintegration. Originally proposed to account for perception, learning, and action, the free-energy principle has been applied to the evolution, development, morphology, anatomy and function of the brain, and has been called a postulate, an unfalsifiable principle, a natural law, and an imperative. While it might afford a theoretical foundation for understanding the relationship between environment, life, and mind, its epistemic status is unclear. Also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 42. Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței propusă de Saul Kripke, apoi două teorii cauzale hibride (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  94
  Dark Matter and Dark Energy.Mesut Kavak - manuscript
  I have been working on the fundamental laws of physics for a long time. During this time, I realized that gravity doesn't work like a Newtonian. The relationship between distance and gravitational force varies with distance. Gravity properties vary for each point of empty space and have some limitations. Gravity varies due to some values between $1/r$ and $1/r^2$ even for the furthest available distance. However, empty space also has a gravitational effect. This study aims to analyze and discuss these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The Markov blankets of life: autonomy, active inference and the free energy principle.Michael David Kirchhoff - 2018 - Journal of the Royal Society Interface 15 (138).
  This work addresses the autonomous organization of biological systems. It does so by considering the boundaries of biological systems, from individual cells to Home sapiens, in terms of the presence of Markov blankets under the active inference scheme—a corollary of the free energy principle. A Markov blanket defines the boundaries of a system in a statistical sense. Here we consider how a collective of Markov blankets can self-assemble into a global system that itself has a Markov blanket; thereby providing an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 45. Explanatory Pluralism: An Unrewarding Prediction Error for Free Energy Theorists.Matteo Colombo & Cory Wright - 2017 - Brain and Cognition 112:3–12.
  Courtesy of its free energy formulation, the hierarchical predictive processing theory of the brain (PTB) is often claimed to be a grand unifying theory. To test this claim, we examine a central case: activity of mesocorticolimbic dopaminergic (DA) systems. After reviewing the three most prominent hypotheses of DA activity—the anhedonia, incentive salience, and reward prediction error hypotheses—we conclude that the evidence currently vindicates explanatory pluralism. This vindication implies that the grand unifying claims of advocates of PTB are unwarranted. More generally, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 46. Sustainable Development Of Renewable Energy: A Case Study In Vietnam.Vu Ngoc Luan, Dao Hong van & Nguyen Duc Duong - 2022 - Journal of Positive School Psychology 6 (8):5833-5838.
  The depletion of fossil fuels, coupled with the growing awareness of the impact of fossil fuel consumption on the global environment, has spurred research activities focused on alternative (or recycled energy). Besides, the demand for energy and related services to meet people's economic and social development, welfare and health is also increasing daily. Therefore, renewable energy is an excellent approach to mitigate climate change and meet the sustainable energy needs of present and future generations future.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  71
  "L'énergie en science et la théorie de l'information".Gagnon Philippe - 2022 - Connaître : Cahiers de l'Association Foi Et Culture Scientifique 58 (December):5-30.
  This is the Outline: 1. Introduction 2. L’information en première approche 3. L’information-Janus 4. À quoi sert l’information? 5. Les usages que l’on fit de la théorie de l’information 6. L’information dite de « second ordre » 7. Doit-on mettre l’information au service d’une vision théologique ? 7.1 Une incidence à partir de nos images de Dieu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Teleosemantics and the free energy principle.Stephen Francis Mann & Ross Pain - 2022 - Biology and Philosophy 37 (4):1-25.
  The free energy principle is notoriously difficult to understand. In this paper, we relate the principle to a framework that philosophers of biology are familiar with: Ruth Millikan’s teleosemantics. We argue that: systems that minimise free energy are systems with a proper function; and Karl Friston’s notion of implicit modelling can be understood in terms of Millikan’s notion of mapping relations. Our analysis reveals some surprising formal similarities between the two frameworks, and suggests interesting lines of future research. We hope (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. How to count biological minds: symbiosis, the free energy principle, and reciprocal multiscale integration.Matthew Sims - 2020 - Synthese 199 (1-2):2157-2179.
  The notion of a physiological individuals has been developed and applied in the philosophy of biology to understand symbiosis, an understanding of which is key to theorising about the major transition in evolution from multi-organismality to multi-cellularity. The paper begins by asking what such symbiotic individuals can help to reveal about a possible transition in the evolution of cognition. Such a transition marks the movement from cooperating individual biological cognizers to a functionally integrated cognizing unit. Somewhere along the way, did (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 50. How Dualists Should (Not) Respond to the Objection from Energy Conservation.Alin C. Cucu & J. Brian Pitts - 2019 - Mind and Matter 17 (1):95-121.
  The principle of energy conservation is widely taken to be a se- rious difficulty for interactionist dualism (whether property or sub- stance). Interactionists often have therefore tried to make it satisfy energy conservation. This paper examines several such attempts, especially including E. J. Lowe’s varying constants proposal, show- ing how they all miss their goal due to lack of engagement with the physico-mathematical roots of energy conservation physics: the first Noether theorem (that symmetries imply conservation laws), its converse (that conservation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
1 — 50 / 833