Results for 'Bartosz Janik'

51 found
Order:
See also
Bartosz Janik
Jagiellonian University
 1. Are There Cross-Cultural Legal Principles? Modal Reasoning Uncovers Procedural Constraints on Law.Ivar R. Hannikainen, Kevin P. Tobia, Guilherme da F. C. F. de Almeida, Raff Donelson, Vilius Dranseika, Markus Kneer, Niek Strohmaier, Piotr Bystranowski, Kristina Dolinina, Bartosz Janik, Sothie Keo, Eglė Lauraitytė, Alice Liefgreen, Maciej Próchnicki, Alejandro Rosas & Noel Struchiner - 2021 - Cognitive Science 45 (8):e13024.
  Despite pervasive variation in the content of laws, legal theorists and anthropologists have argued that laws share certain abstract features and even speculated that law may be a human universal. In the present report, we evaluate this thesis through an experiment administered in 11 different countries. Are there cross‐cultural principles of law? In a between‐subjects design, participants (N = 3,054) were asked whether there could be laws that violate certain procedural principles (e.g., laws applied retrospectively or unintelligible laws), and also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2. How can the inferentialist make room for the distinction between factual and linguistic correctness?Kaluziński Bartosz - 2023 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.
  Brandom (Citation1994) made inferentialism an intensely debated idea in the philosophy of language in the last three decades. Inferentialism is a view that associates the meaning of linguistic expression with the role said expression plays in inferences. It seems rather uncontroversial that the correct theory of meaning should distinguish between linguistic correctness and factual correctness. For instance, speaker S can be wrong in saying ‘I have arthritis’ in two distinct ways: (i) S fails to apply a word correctly to make (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym. Charles S. Peirce (1839-1914).Piotr Janik - 2011 - Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
  Bez wątpienia, Peirce nie oferuje w swoim pismach jasnego ujęcia koncepcji przekonania, a jego poglądy, ewoluujące w ciągu całego życia, nie wydają się prowadzić do wyraźnej konkluzji. Niemniej jednak pozostaje autorem inspirującym, który pozosta- wił trwałe osiągnięcia na gruncie logiki symbolicznej i semiotyki. Metoda hermeneutyczna, którą zastosowaliśmy w tej pracy, miała na celu, w zgodzie z jego własną wskazówką metodyczną, ukazanie koncepcji przekonania, którą można by uzgodnić z dostępnymi stwierdzeniami samego Peirce’a, jak również jego komentatorów.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Main trends and development forecast of bread and bakery products market.Bartosz Mickiewicz & Igor Britchenko - 2022 - VUZF REVIEW 7 (3):113-123.
  Bakery products are very important in human nutrition and are the basis of any daily diet. Their social significance is determined by the traditions and habits of the population of the countries, accessibility for all groups of the population, diverse assortment, including bakery products for functional and specialized purposes. The up-to-date trend is to expand the assortment of functional bakery products, the use of which will provide the body’s need for the necessary macro- and micronutrients for an active and healthy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Normatywność znaczenia jako odpowiednik doboru naturalnego. Krytyczne studium teleosemantyki.Bartosz Kaluziński - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 91:195-212.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  61
  Galileusz i rozróżnienie między jakościami pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument superesencjalistyczny.Bartosz Żukowski - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (1):25-49.
  "Galileo on the Distinction between Primary and Secondary Qualities (I). A Superessentialist Argument" Galileo’s distinction between primary and secondary qualities has hitherto been examined almost exclusively from a contextual, historical perspective. This paper, the first of two planned, aims to fill this gap by providing a systematic, theoretical analysis of his principal argument for the distinction, as advanced in "The Assayer". I begin with a reconstruction of the key steps in the argument, and then proceed to identify and discuss the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  78
  Objective and epistemic gradability: Is the new angle on the Knobe effect empirically grounded?Tomasz Zyglewicz & Bartosz Maćkiewicz - 2018 - Philosophical Psychology 32 (2):234-256.
  According to the New Angle, any explanation of the Knobe effect must be gradable and asymmetric. It has been argued that only Hindriks’ approach meets both criteria. First, we argue that Holton’s hypothesis also meets the criteria. Second, we show that the authors are not justified in taking the criteria to be empirically justified. We have failed to replicate the asymmetry result in two experiments. Moreover, gradability can be objective or epistemic. We show that the New Angle presupposes objective gradability. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  42
  Konceptualizm Richarda Burthogge'a i jego źródła w średniowiecznej optyce perspektywistycznej.Bartosz Żukowski - 2023 - Studia Z Historii Filozofii 14 (1):31-54.
  "Richard Burthogge's Conceptualism and Its Origins in the Medieval Perspectivist Optics" The paper aims to analyse the historical determinants of the conceptualist argument for epistemological idealism made by the seventeenth-century English philosopher Richard Burthogge. The crux of this argument, unprecedented in earlier philosophy, is an attempt to prove the inherent inadequacy of human cognition from the divergence between the general concepts and the extra-mental singulars. At the same time, Burthogge considers the relationship between the universal and the particular to be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Forecasting of the number of air passengers in the United States in terms of the maintenance of economic security during the impact of COVID-19.Bartosz Kozicki, Igor Britchenko, Arsen Ovsepyan & Sabina Grabowska - 2021 - Studies in Politics and Society 19 (3):29-40.
  The purpose of the study is to forecast the number of passengers transported by air in the United States for 2021-2022. The forecast is preceded by a multidimensional comparative analysis of the number of passengers transported by air in the United States from 1 January 2019 to 2 November 2021. To achieve this goal, the data were grouped as dependent variables: years, months-years. The observed similarities, the analysis and evaluation of the literature as well as the own experience made it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  57
  Niezauważona rewolucja. Konstruktywistyczny idealizm Richarda Burthogge'a (Unnoticed Revolution. Richard Burthogge's Constructivist Idealism).Bartosz Żukowski - 2019 - Lodz: Lodz University Press.
  The book "Unnoticed Revolution. Richard Burthogge's Constructivist Idealism" focuses on the theory of cognition developed by Richard Burthogge, the seventeenth-century English philosopher and author, among other works, of the "Organum Vetus & Novum" (1678) and "An Essay upon Reason and the Nature of Spirits" (1694). Burthogge’s ideas had a minimal impact on the philosophy of his time and have hitherto not been the subject of a detailed study. Nevertheless, his writings contain a highly original concept of constructivist idealism, which, when (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Rozum-Serce-Smak.Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.) - 2009 - Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  34
  Semantyczne aspekty instrumentalistycznych koncepcji rozwoju nauki.Bartosz Żukowski - 2014 - In Ewa Starzyńska-Kościuszko, Andrzej Kucner & Piotr Wasyluk (eds.), Oblicza współczesności. Olsztyn: Instytut Filozofii UWM. pp. 567-577.
  "Semantic Aspects of Instrumentalism in the Philosophy of Science".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  52
  Realitas formalis/realitas obiectiva. Paradoks Kartezjańskiego reprezentacjonizmu.Bartosz Żukowski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (2):127-137.
  "Realitas formalis/realitas obiectiva. The Paradox of Descartes’ Representationism" The paper discusses some aspects of the highly original theory of representation, developed by Descartes in his ‘Meditations’, and based on the ontological isomorphism of ideas and their material correlates. In the course of the analysis it is shown that the Cartesian theory involves unavoidable problems with discrimination or correlation of the objects in question, which is connected with the problem of constitutiveness of their modes of existence. Consequently, the conclusion of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  44
  Richard Burthogge’s Theory of Cognition as a Prefiguration of Kantian idealism.Bartosz Żukowski - 2019 - Studia Philosophica Kantiana 1:42-58.
  The paper focuses on the theory of cognition developed by Richard Burthogge, the lesser known seventeenth-century English philosopher, and author, among other works, of Organum Vetus & Novum (1678) and An Essay upon Reason and the Nature of Spirits (1694). Although his ideas had a minimal impact on the philosophy of his time, and have hitherto not been the subject of a detailed study, Burthogge’s writings contain a highly original concept of idealistic constructivism, anticipating Kant’s idealism. Therefore, a closer examination (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  44
  Semiotics, Signaling Games and Meaning.Bartosz Żukowski & Aleksander Gemel - 2015 - In Piotr Łukowski, Aleksander Gemel & Bartosz Żukowski (eds.), Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science. Kraków: Lodz University Press & Jagiellonian University Press. pp. 137-152.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  40
  Problem intersubiektywności przedmiotu poznania w immaterializmie George’a Berkeleya.Bartosz Żukowski - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (2):227-242.
  "The Problem of Intersubjectivity in Berkeley’s Immaterialism" The paper discusses the issue of intersubjectivity in Berkeley’s early philosophy. In the course of metaphysical analysis I argue that it is not possible to save within Berkeleian metaphysics intersubjectivity of the object of cognition and the unity of the world of experience, either in version of its strict identity or by taking perfect likeness as a criterion of its identity.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  39
  Short- and Long-Term Social Interactions from the Game Theoretical Perspective: A Cognitive Approach.Bartosz Żukowski & Magdalena Grothe - 2015 - In Piotr Łukowski, Aleksander Gemel & Bartosz Żukowski (eds.), Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science. Kraków: Lodz University Press & Jagiellonian University Press. pp. 181-191.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  38
  Richard Burthogge's Epistemology and the Problem of Self-Knowledge.Bartosz Żukowski - 2020 - In Gábor Boros, Judit Szalai & Oliver Istvan Toth (eds.), Personal identity and self-interpretation and natural right and natural emotions. Budapest: Eötvös University Press. pp. 69-83.
  The paper focuses on the epistemology developed by Richard Burthogge, the lesser-known seventeenth-century English philosopher, and author, among other works, of Organum Vetus & Novum (1678) and An Essay upon Reason and the Nature of Spirits (1694). Although his ideas had a minimal impact on the philosophy of his time, and have hitherto not been the subject of a detailed study, Burthogge’s writings contain a highly original concept of idealistic constructivism, anticipating (relatively speaking) Kant’s idealism. At the same time, some (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  37
  Metafizyczne uwarunkowania immaterializmu Berkeleya.Bartosz Żukowski - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (3):453-469.
  "Metaphysical Conditions of the Berkeleian Immaterialism" This paper discusses metaphysical conditions of the Berkeleian immaterialism. First, the abstract concept of existence is demonstrated to be inadequate for Berkeley’s metaphysics. The core of the argumentation involves showing that any attempt to establish immaterialism on the basis of the theory of existence cannot succeed without accepting the constitutiveness of idea’s mode of existence and rejecting the autonomy of an object in relation to its mode of existence. Second, it is shown that Berkeley’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  36
  Analiza szczególnego przypadku zdań sprzecznych w logice klasycznej z implikacją treściową.Bartosz Żukowski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (4):91-105.
  "A Special Case of Logical Contradiction – Content Implication Approach" The difference between so-called performative/pragmatic and logical contradiction seems to be one of the most firmly established philosophical distinctions. There are, however, some utterances, which fall outside this classification in its current form. Moreover, they reveal that the expressive power of the language of classical logic is too weak to express some form of the logical contradiction. The main aim of this paper is to characterize this special case of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  36
  Między istotą a istnieniem. Metateoretyczna analiza dziejów metafizyki.Bartosz Żukowski - 2014 - In Aleksander Gemel, Artur Lewandowski & Zuzanna Markiewicz (eds.), Nietzsche seminarium, Vol. 6. Nietzsche a problem metafizyki. Lodz: Officyna Press. pp. 23-30.
  "Between Essence and Existence. Metatheoretical Analysis of the History of Metaphysics" Der Text ist eine synthetische Darstellung der Geschichte der Metaphysik des Westens, von den klassischen Gedanken der Antike und Scholastik, über die Kartesianische subjektivistische Reform, die Transzendentalkonzeption, Hegels Philosophie des Geistes, bis hin zur Phänomenologie und der analytischen Metaphysik. Der Fokus des Artikels liegt in der Darstellung der Entwicklung des westlichen metaphysischen Gedankens und in der Rekonstruktion der immanenten Logik dieses Prozesses.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  36
  Subiektywizacja percepcji zmysłowej i dwa modele idealizmu w filozofii wczesnonowożytnej.Bartosz Żukowski - 2020 - Przegląd Filozoficzny 29 (3/115):145-161.
  "Subjectivisation of Sense Perception and Two Models of Early Modern Idealism" The distinction between primary and secondary qualities, most famously outlined by Galileo, and subsequently supported, inter alia, by Descartes and by Locke has widely been considered one of the crucial factors in the development of modern idealism. In its contemporary form, the distinction identifies some of the perceived properties as mental phenomena due to their content and structural dependence on the mind. However, this account of the primary/secondary distinction is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  35
  "Il n'y a pas de hors-texte". Semantyka intralingwistyczna i jej filozoficzne oraz kognitywistyczne konsekwencje.Bartosz Żukowski - 2017 - In Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze. Lodz: Lodz University Press. pp. 55-66.
  “Il n’y a pas de hors-texte”. Intralinguistic Semantics and Its Philosophical and Cognitive Consequences The aim of this paper is to present and metatheoretically analyse the model of intralinguistic semantics as set forth by Umberto Eco in his Theory of Semiotics. The distinctive feature of this system is the rejection of the realistic category of reference, understood as a correspondence of meaningful units with the extralinguistic domain of interpretation, i.e., with a class of extralinguistic semantic correlates. As a result, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  34
  Istota zjawiska tradycji - podejście strukturalno-logiczne.Bartosz Żukowski & Piotr Łukowski - 2016 - In Ewa Nowina-Sroczyńska & Sebastian Latocha (eds.), Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Lodz: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.
  "The Essence of Tradition. A Structural-Logical Approach" The concept of tradition is not unambiguous – the same word can be defined differently within different theoretical contexts. Fortunately there is a formal theory, i.e. speech act theory, that allows us to conduct a systematic structural linguistic analysis of the category in question. At the same time, speech-theoretical approach to the concept of “tradition” provides an universal method for expressing the results obtained in different conceptual systems. The subject of this paper is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  33
  ”Kultura” – utwór na chór i orkiestrę. Muzyka jako organon strukturalnej analizy mitów.Bartosz Żukowski - 2015 - In Ewa Starzyńska-Kościuszko, Andrzej Kucner & Piotr Wasyluk (eds.), Filozofia i muzyka. Olsztyn: Instytut Filozofii UWM. pp. 245-255.
  'Culture’. The Work for Choir and Orchestra. Music as an Organon for the Structural Analysis of Myth.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zasady tzw. "prawdy materialnej" i "prawdy formalnej": analiza logiczno-filozoficzna i przeglądowa.Bartosz Żukowski & Łukasz Łukowski - 2014 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 73:49-61.
  "Principles of So-Called 'Material' and 'Formal' Truth. A Logical, Philosophical and Juridical Analysis" Concepts of material and formal truth have a long and well-grounded tradition in the doctrine of law. It seems, however, that they need some clarification and conceptualisation in purely philosophical and logical terms. In this paper, we propose such a theoretical analysis. These considerations are followed by a review of the key aspects of the current Polish legislation, which is written from the point of view of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  38
  Nietzsche - ekstremalna filozofia języka?Bartosz Żukowski - 2007 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 19:45-56.
  "Nietzsche - Extreme Philosophy of Language?" The coherence of the Nietzschean conception of language is discussed in the article. First, Nietzsche's critique of the referential semantics and the correspondence theory of truth implied by the so-called "tropological" linguistic theory as well as the doctrine of perspectivism is questioned. Consequently, the core of the argumentation is to reveal the naturalistic and metaphysical assumptions of Nietzsche's strict relativistic philosophy of language and interpretation. The conclusiveness of the Nietzschean deconstruction of metaphysics as a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  23
  Teoria "modus concipiendi" w epistemologii Richarda Burthogge'a.Bartosz Żukowski - 2019 - Studia Z Historii Filozofii 10 (1):233-255.
  "Theory of modus concipiendi in Richard Burthogge’s Epistemology" The paper focuses on the epistemology of Richard Burthogge, the lesser known seventeenth-century English philosopher and author, among other works, of the Organum Vetus & Novum (1678) and An Essay upon Reason and the Nature of Spirits (1694). Although his ideas had a minimal impact on the philosophy of his time, and have hitherto not been the subject of a detailed study, Burthogge’s writings contain a highly original concept of idealistic constructivism. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  48
  Galileusz i rozróżnienie między jakościami pierwotnymi a wtórnymi (II). Problem statusu ontologicznego wrażeń.Bartosz Żukowski - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (2):33-54.
  "Galileo on the Distinction between Primary and Secondary Qualities (II). The Problem of the Ontological Status of Sensations" The article is a continuation of the paper in which a theoretical analysis of Galileo’s principal argument for the distinction between primary and secondary qualities was provided. It focuses on the problem of the ontological status of secondary qualities/sensations. I discuss three main interpretative approaches to the issue, considered in light of the findings obtained in the first paper. In the first part (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  47
  Między Kartezjuszem a Berkeleyem. Zapomniany rozdział z dziejów brytyjskiej filozofii wczesnonowożytnej.Bartosz Żukowski - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):101-115.
  "Between Descartes and Berkeley: A Forgotten Chapter in the History of the British Early-Modern Philosophy" The aim of this paper is to suggest how the internal logic and dynamics of the development of Cartesian philosophy can be reconstructed by means of the historical-theoretical analysis of one of the most forgotten lines of reception of Cartesianism, leading through the philosophy of British thinkers minorum gentium: Arthur Collier, John Norris, Richard Burthogge etc. Such analysis of the particular stages of the evolution of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  44
  Analiza lingwistyczna egzystencjalnej doktryny Berkeleya.Bartosz Żukowski - 2011 - Diametros 30:93-108.
  "Berkeley’s Doctrine of Existence. A Linguistic Approach" The paper focuses on a linguistic analysis of Berkeley’s doctrine of existence. It has been shown that the traditional, relational-operational interpretation of Berkeley's existential claims must be expanded by adding a predicative element, which requires that they also be interpret as definitional copulas. The standard interpretation of Berkeley’s claims has been indicated as one of the main causes of misinterpretations of his metaphysics. The new, philosophically intriguing use of the verb ‘to be’, combining (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  61
  Between Descartes and Berkeley: A Forgotten Chapter in the History of the British Early-Modern Philosophy.Bartosz Żukowski - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):101-115.
  The aim of this paper is to suggest how the internal logic and dynamics of the development of Cartesian philosophy can be reconstructed by means of the historical-theoretical analysis of one of the most forgotten lines of reception of Cartesianism, leading through the philosophy of British thinkers minorum gentium: Arthur Collier, John Norris, Richard Burthogge etc. Such analysis of the particular stages of the evolution of post-Cartesian thought – within one intellectual-cultural context, makes it possible to situate Berkeley’s system (considered (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. A Comparative Analysis of the Acquisition Transaction of Management Information Systems through Virtual and Face-to-Face Negotiations—The Perspective of Green IT Industry in Poland.Bartosz Wachnik, Aleksandra Krupa & Krzysztof Santarek - 2022 - Sustainability 14 (15):9531.
  The COVID-19 pandemic that began in 2020 has significantly impacted businesses, regardless of size or industry. The hybrid and remote working models have moved all meetings with potential and existing suppliers to an online environment. This also applies to small- and medium-sized enterprises (SMEs), which have had to adapt themselves to the new situation and implement the solutions necessary to survive on the market. On the other hand, clients have become more aware of the environment and its changes. Customers are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Transcendent Action in the Light of C.S. Peirce's Architectonic System.Piotr Janik - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):131-138.
  The article presents the key problems relevant to the issue of “transcendent Action,” as Peirce calls it. The author focuses on the relation between “belief” and the “transcendentals:” unity, truth, goodness, and beauty, in their peculiar Peirceian context. He considers firstly “belief” in the sense of “an original impulse to act consistently, to have a definite intention” and, secondly, “Normative Science, which investigates the universal and necessary laws of the relation of Phenomena to Ends, that is, perhaps, to Truth, Right, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Przeżycie etyczne w badaniach Edyty Stein.Piotr Janik - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):179-199.
  The expression “moral experience”, along with the concomitant notion of experience itself, seems to have been understood in divergent ways. Taking as a background three views currently operative in our culture - emotivism, the ethics of duty, and the notion of an ethics “beyond good and evil” - a conception of ethical experience will be presented based on the findings of Edith Stein as elaborated in her work "Philosophy of Psychology and the Humanities".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Irrealia: F. Suárez’s Concept of Being in the Formulation of Intentionality from F. Brentano to J. Patočka and Beyond.Piotr J. Janik - 2021 - In Piotr J. Janik & Carla Canullo (eds.), Intentionnalité comme idée. Phenomenon, between efficacy and analogy. Kraków, Poland: pp. 31-45.
  The language of phenomenology includes terms such as intentionality, phenom- enon, insight, analysis, sense, not to mention the key term of Edmund Husserl’s manifesto, “the things themselves” to return to . But what does the “things them- selves” properly mean? How come the term is replaced by the “findings” over time? And what are the findings for? The investigation begins by looking at the tricky legacy of the modern turn, trying to clarify ties to past masters, including Francis- co Suárez (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. The Matrix, or When the Natural World Is Scary.Piotr J. Janik - 2021 - In Piotr J. Janik & Carla Canullo (eds.), Intentionnalité comme idée. Phenomenon, between efficacy and analogy. Kraków, Poland: pp. 163-179.
  Husserl’s commitment to reality is marked by the urgency to return, or rather to a repeated return each time the objective is achieved . He explains this explicitly in The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, taking his cue from Descartes’ Meditations . Reduction, which is the exact name for re- turn, means change of attitude, abandonment of the natural position as naive . Jan Patočka notes in this regard, that today people who have experienced modern sci- ence no (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. O sensowności uczuć. Dziedzictwo myśli Edyty Stein.Piotr J. Janik - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 2 (56):127-141.
  Stein’s theory of empathy lies at the intersection of the phenomenological findings of E. Husserl and M. Scheler. By presenting the issue of “empathy” in a broader framework, including intentionality, the originality of experience, the issue of personality and the individual identity, as well as the so-called world of values, namely the culture, I argue for a dynamic, process-oriented concept of dealing with feelings, namely diapathy. -/- Koncepcja Edyty Stein rozumienia drugiego człowieka jest znana z jej dysertacji O zagadnieniu wczucia. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Clinical Ethics Consultations in the Opinion of Polish Physicians.Marek Czarkowski, Joanna Różyńska, Bartosz Maćkiewicz & Jakub Zawiła-Niedźwiecki - 2021 - Journal of Bioethical Inquiry 18 (3):499-509.
  Clinical Ethics Consultations are an important tool for physicians in solving difficult cases. They are extremely common in North America and to a lesser extent also present in Europe. However, there is little data on this practice in Poland. We present results of a survey of 521 physicians practising in Poland concerning their opinion on CECs and related practices. We analysed the data looking at such issues as CECs’ perceived availability, use of CECs, and perceived usefulness of such support. Physicians (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Kim jest człowiek : Wyzwania ery cyfrowej.Piotr J. Janik - 2016 - In M. Szymczyk & R. Grzywacz (eds.), W trosce o człowieka. Paradygmaty stare i nowe. Kraków, Poland: Ignatianum Univ. Press. pp. 285-295.
  The issue “Human being in the digital era” is not superfluous. Every technology, i.e. literacy, print etc., gives tools, but at the same time impacts deeply human being. The article attempts to answer the following questions: what kind of change is taking place nowadays? what are the associated challenges? Is it true what Einstein once said: “The problems that exist in the world today cannot be solved by the level of thinking that created them”?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. O przypominaniu sobie albo o granicach praw asocjacji.Piotr Janik - 2013 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 19 (2):32-44.
  Basing itself on Edith Stein's research into philosophy of psychology and the humanities, this article focuses particularly on discussions of the theory of association. Stein's approach, rooted in Husserlian phenomenological perspective, seems to represent a significant contribution to the establish of an intellectual framework for the exploration of the philosophy of consciousness, and also seems helpful for inquiries into the issue pf practical know-how pertaining to remembering things, as well as the use of schemata in intellectual activity generally.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  38
  Apologia irracjonalności. [REVIEW]Bartosz Żukowski - 2003 - Edukacja Filozoficzna 35 (35):413-419.
  "Apology of Irrationality". Review of Eric R. Dodds. Grecy i irracjonalność. Trans. J. Partyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini, 2002.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  37
  Poetyka doświadczenia. [REVIEW]Bartosz Żukowski - 2004 - Edukacja Filozoficzna 37:441-445.
  "Poetics of Experience" Review of Gaston Bachelard. Kształtowanie się umysłu naukowego. Trans. D. Leszczyński. Gdańsk: Wydawnictwo słowo obraz/terytoria, 2002.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  35
  Rewolucja w strukturze? [REVIEW]Bartosz Żukowski - 2005 - Edukacja Filozoficzna 39:279-283.
  "Revolution in Structure?" Review of Thomas S. Kuhn. Droga po „Strukturze”. Trans. S. Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2003.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  33
  Antropologia post-strukturalna. [REVIEW]Bartosz Żukowski - 2009 - Nowa Krytyka 22:335-340.
  "Post-Structural Anthropology" Review of Michel Foucault. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Trans. T. Komendant. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2005.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  30
  Czego pomyśleć nie możemy. [REVIEW]Bartosz Żukowski - 2004 - Edukacja Filozoficzna 38:363-368.
  "What We Cannot Think" Review of Ray Monk. Ludwig Wittgenstein. Powinność geniusza. Trans. A. Lipszyc and Ł. Sommer. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2003.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  41
  George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 288. [REVIEW]Bartosz Żukowski - 2014 - Ruch Filozoficzny 71 (2):213-217.
  Review of George Berkeley. Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami. Trans. A. Grzeliński and M. Szymańska-Lewoszewska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  73
  Cognition, Meaning and Action: Lodz-Lund Studies in Cognitive Science.Piotr Łukowski, Aleksander Gemel & Bartosz Żukowski (eds.) - 2015 - Kraków, Polska: Lodz University Press & Jagiellonian University Press.
  The book is addressed to all readers interested in cognitive science, and especially in research combining a logical analysis with psychological, linguistic and neurobiological approaches. The publication is the result of a collaboration between the Department of Cognitive Science at University of Lodz and the Department of Cognitive Science at Lund University. It is intended to provide a comprehensive presentation of the key research issues undertaken in both Departments, including considerations on meaning, natural language and reasoning, linguistic as well as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  98
  Tough Clinical Decisions: Experiences of Polish Physicians.Joanna Różyńska, Jakub Zawiła-Niedźwiecki, Bartosz Maćkiewicz & Marek Czarkowski - 2024 - HEC Forum 36 (1):111-130.
  The paper reports results of the very first survey-based study on the prevalence, frequency and nature of ethical or other non-medical difficulties faced by Polish physicians in their everyday clinical practice. The study involved 521 physicians of various medical specialties, practicing mainly in inpatient healthcare. The study showed that the majority of Polish physicians encounter ethical and other non-medical difficulties in making clinical decisions. However, they confront such difficulties less frequently than their foreign peers. Moreover, Polish doctors indicate different circumstances (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Bartosz Brożek i Mateusz Hohol, Umysł matematyczny. [REVIEW]Rec Hubert BOŻEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):295-304.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 51