Results for 'Hoàng Trung Nghĩa'

60 found
Order:
 1.  10
  Tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ và Nhật Bản đến TTCK các nước mới nổi khu vực châu Á và Việt Nam.Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Diễm Hiền & Hoàng Trung Nghĩa - 2019 - Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ – Kinh Tế-Luật Và Quản Lý 3 (4):438-448.
  Cuộc khủng hoảng 2007-2008 nổ ra ở Hoa Kỳ kéo theo sự lao dốc của các thị trường chứng khoán các nước cho thấy tồn tại tác động lan truyền từ thị trường này sang thị trường khác. Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm kiểm tra mức độ lan truyền trong tỷ suất lợi nhuận và độ biến động tỷ suất lợi nhuận từ các thị trường chứng khoán phát triển (Hoa Kỳ và Nhật Bản) đến tám thị trường (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  The Question of Quality.Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Hien T. Le, Thu-Trang Vuong & Phuong-Hanh Hoang - 2019 - In Quan-Hoang Vuong & Trung Tran (eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter. pp. 121-142.
  Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Hien T. Le, Thu-Trang Vuong, Phuong-Hanh Hoang (2019). Chapter 6. The question of quality. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 121–142). Warsaw, Poland: De Gruyter. DOI:10.2478/9783110686081-011. -/- Online ISBN: 9783110686081 © 2019 Sciendo / De Gruyter.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  17
  The Emerging Business of Science in Vietnam.Manh-Tung Ho, Khanh-Linh Hoang, Minh-Hoang Nguyen & Manh-Toan Ho - 2019 - In Quan-Hoang Vuong & Trung Tran (eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter. pp. 163-177.
  Manh-Tung Ho, Khanh-Linh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Toan Ho (2019). Chapter 8. The emerging business of science in Vietnam. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 163–177). Warsaw, Poland: De Gruyter. DOI:10.2478/9783110686081-013. -/- Online ISBN: 9783110686081 © 2019 Sciendo / De Gruyter.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  27
  Scrambling for Higher Metrics in the Journal Impact Factor Bubble Period: A Real-World Problem in Science Management and its Implications.Tran Trung, Hoang Khanh Linh, La Viet Phuong, Manh-Toan Ho & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Problems and Perspectives in Management 18 (1):48-56.
  Universities and funders in many countries have been using Journal Impact Factor (JIF) as an indicator for research and grant assessment despite its controversial nature as a statistical representation of scientific quality. This study investigates how the changes of JIF over the years can affect its role in research evaluation and science management by using JIF data from annual Journal Citation Reports (JCR) to illustrate the changes. The descriptive statistics find out an increase in the median JIF for the top (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  13
  STEM Education and Outcomes in Vietnam: Views From the Social Gap and Gender Issues.Quan-Hoang Vuong, Pham Thanh Hang, Tran Trung, Vuong Thu Trang, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Phuc Khanh Linh, La Viet Phuong & Manh-Toan Ho - manuscript
  United Nations’ Sustainable Development Goals 4 Quality Education has highlighted major challenges for all nations to ensure inclusive and equitable quality access to education, facilities for children, and young adults. The SDG4 is even more important for developing nations as receiving proper education or vocational training, especially in science and technology, means a foundational step in improving other aspects of their citizens’ lives. However, the extant scientific literature about STEM education still lacks focus on developing countries, even more so in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. On How Religions Could Accidentally Incite Lies and Violence: Folktales as a Cultural Transmitter.Quan-Hoang Vuong, Ho Manh Tung, Nguyen To Hong Kong, La Viet Phuong, Vuong Thu Trang, Vu Thi Hanh, Nguyen Minh Hoang & Manh-Toan Ho - manuscript
  This research employs the Bayesian network modeling approach, and the Markov chain Monte Carlo technique, to learn about the role of lies and violence in teachings of major religions, using a unique dataset extracted from long-standing Vietnamese folktales. The results indicate that, although lying and violent acts augur negative consequences for those who commit them, their associations with core religious values diverge in the final outcome for the folktale characters. Lying that serves a religious mission of either Confucianism or Taoism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  26
  The Trilemma of Sustainable Industrial Growth: Evidence From a Piloting OECD’s Green City.Quan-Hoang Vuong, Ho Manh Tung, Nguyen To Hong Kong & Nguyen Minh Hoang - 2019 - Palgrave Communications 5:156.
  Can green growth policies help protect the environment while keeping the industry growing and infrastructure expanding? The City of Kitakyushu, Japan has actively implemented eco-friendly policies since 1967 and recently inspired the pursuit of sustainable development around the world, especially in the Global South region. However, empirical studies on the effects of green growth policies are still lacking. This study explores the relationship between road infrastructure development and average industrial firm size with air pollution in the city through the Environmental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  Sống để làm việc chứ không phải hưởng thụ.An Như - 2015 - Thể Thao and Văn Hóa 2015 (7):1-6.
  Hoàn thành nghiên cứu Tiến sĩ ở Bỉ, Vương Quân Hoàng tập trung vào công việc tìm hiểu đặc tính nền kinh tế Việt Nam. Qua công việc, anh có dịp gặp gỡ nhiều bạn trẻ khởi nghiệp, với tư cách là giám khảo cuộc thi Sáng tạo tương lai trong khuôn khổ hành trình Khát vọng Việt do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá.Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng - 2009 - Hà Nội, Việt Nam: NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  53
  Vài suy nghĩ về Tết và các mốc công việc nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.Vương Q. Hoàng - 2020 - AISDL 2020 (1):1-10.
  Xuân Canh Tý, cá nhân tôi có một dự án quan trọng nhất là CSDL của VIASM, vốn dĩ đã được bàn thảo cũng lâu, và tới năm 2020 là lúc cần về đích và đóng góp vào việc tạo ra sản phẩm thông tin khoa học cho xã hội. Có lẽ không có dịp nào nhấn mạnh yêu cầu công việc dự án này hơn là thời điểm giữa dịp Tết, lúc những dòng suy nghĩ theo lệ đang dành (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  21
  The Debates and the Long-Awaited Reform.Trung Tran, Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Trang Vuong & Hiep-Hung Pham - 2019 - In Quan-Hoang Vuong (ed.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter. pp. 17-32.
  Trung Tran, Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Trang Vuong, Hiep-Hung Pham (2019). Chapter 1. The debates and the long-awaited reform. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 17–32). Warsaw, Poland: De Gruyter / Sciendo. DOI:10.2478/9783110686081-006 -/- Online ISBN: 9783110686081 © 2019 De Gruyter / Sciendo.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  14
  Xu hướng ứng dụng Công nghệ trong Giáo dục: Cải tổ toàn diện vì một thế hệ người học mới.Anh-Duc Hoang - 2020 - Tuổi Trẻ Cuối Tuần 2020 (1):1-2.
  TTCT - Những đứa trẻ thuộc thế hệ Alpha (sinh từ năm 2011-2025) khi vừa chào đời đã được bủa vây bởi công nghệ. Chính vì thế, nhu cầu về ứng dụng công nghệ trong học tập không chỉ dừng lại ở công cụ lưu trữ, giao tiếp thông thường, mà trở nên bao trùm và ranh giới giữa học tập, giải trí và việc thể hiện lối sống bị xóa nhòa.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  A Snapshot of Educational Research in 2019.Anh-Duc Hoang - manuscript
  2019 is a year witnessing the explosion of many high-tech applications in learning and teaching with integrated multimedia technologies (virtual reality - VR, augmented reality - AR), group and team collaboration technology, class organization, class management, and school ... It is indisputable that the application of new technology generates more interest in the learning and collaboration process. However, we are seemingly fraught with intractable problems within the transformation of a VUCA world (volatility - fragility, uncertainty, uncertainty, complexity - complexity, ambiguity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Fantastic Educational Gaps and Where to Find Them: LERB – A Model to Classify Inequity and Inequality.Anh-Duc Hoang - 2019 - Journal of International Education and Practice 2 (4):19-28.
  In today’s world, education is less being considered as an outcome, but more as a journey. As the adventurers, our students are facing more and more complex challenges. Previously, the socio-economic status of a student’s family seemed to be one of the biggest factors among inequality causes. Nowadays, the chaotic situation of today's VUCA world (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) is generating more and more types of inequity and inequality. Thus, the purpose of the study is to develop LERB - (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  44
  Văn minh làm giàu & nguồn gốc của cải.Vương Quân Hoàng - 2007 - Hà Nội, Vietnam: NXB Chính trị quốc gia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Researchers Who Lead the Trends.Xuan-Hung Doan, Phuong-Tram T. Nguyen, Viet-Phuong La & Hong-Kong T. Nguyen - 2019 - In Quan-Hoang Vuong (ed.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter / Sciendo. pp. 98-120.
  Xuan-Hung Doan, Phuong-Tram T. Nguyen, Viet-Phuong La, Hong-Kong T. Nguyen (2019). Chapter 5. Researchers who lead the trends. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 98–120). Warsaw, Poland: De Gruyter. DOI:10.2478/9783110686081-010 -/- Online ISBN: 9783110686081 © 2019 Sciendo.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  24
  Book Excerpt: Making Science Sustainable.Phung Anh Hao - unknown
  Excerpted from ‘The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road’, Edited by Quan-Hoang Vuong and Trung Tran [1], with permission from the editors. The Vietnamese Social Sciences and Humanities at a Fork in the Road, utilizing an object-oriented structured database on the productivity of Vietnamese researchers, seeks to provide a comprehensive overview of the development of Social Sciences and Humanities in Vietnam from 2008 to 2018. The book can be ordered from De Gruyter Online or Amazon.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0.Quan-Hoang Vuong - 2019 - Trang Thông Tin Điện Tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 2019 (8):1-15.
  Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc đẩy xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  23
  Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.NGUYỄN HỒNG SƠN - 2019 - Dissertation, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  18
  Retractions: The Good, the Bad, and the Ugly. What Researchers Stand to Gain From Taking More Care to Understand Errors in the Scientific Record.Quan-Hoang Vuong - 2020 - LSE Impact of Social Sciences 2020 (2):1-4.
  Retractions play an important role in research communication by highlighting and explaining how research projects have failed and thereby preventing these mistakes from being repeated. However, the process of retraction and the data it produces is often sparse or incomplete. Drawing on evidence from 2046 retraction records, Quan-Hoang Vuong discusses the emerging trends this data highlights and argues for the need to enforce reporting standards for retractions, as a means of de-stigmatising retraction and rewarding practising integrity in the scholarly record.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Learning to Love the Reviewer.Quan-Hoang Vuong - 2017 - European Science Editing 43 (4):83-83.
  Learning to love the reviewer -/- Issue: 43(4) November 2017. Viewpoint Page 83 -/- Quan Hoang Vuong Western University Hanoi, Centre for Interdisciplinary Social Research, Hanoi, Vietnam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  28
  Central Limit Theorem for the Functional of Jump Markov Process.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Tran Minh Ngoc - 2005 - In Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”. Ha Noi: Viện Toán học. pp. 34.
  Central limit theorem for the functional of jump Markov process. Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng và Trần Minh Ngọc. Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” (tr. 34). Ba Vì, Hà Tây, ngày 12-14 tháng 05 năm 2005. Viện Toán học / Trường Đại học Khoa học tự nhiên / Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  10
  MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN CÓ BƯỚC NHẢY.Hoàng Thị Phương Thảo - 2015 - Dissertation, Vietnam National University, Hanoi
  MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN CÓ BƯỚC NHẢY -/- Hoàng Thị Phương Thảo -/- Luận án Tiến sỹ -/- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI -/- Hà Nội - 2015 .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. ‘The Painting Can Be Fake, but Not the Feeling’: An Overview of the Vietnamese Market Through the Lens of Fake, Forgery and Copy Paintings.Ho Manh Toan, Thu-Trang Vuong, Hong-Kong T. Nguyen, Manh-Tung Ho & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  A work of Vietnamese art crossed a million-dollar mark in the international art market in early 2017. The event was reluctantly seen as a sign of maturity from the Vietnamese art amidst the many existing problems. Even though the Vietnamese media has discussed the issues enthusiastically, there is a lack of literature from the Vietnamese academics examining the subject, and even rarer in from the market perspective. This paper aims to contribute an insightful perspective on the Vietnamese art market, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  38
  Stumbling on a Chance to Make a Difference—Life of an Academic Entrepreneur in an Emerging Economy.Quan-Hoang Vuong - manuscript
  As I am now approaching 50 years old, I think I should reflect on my works and pass on what I have learned. When I published my first academic article in 1997 as a graduate student, little did I know about how the academic publishing world would change the course of my life as well as others.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Healthcare Consumers’ Sensitivity to Costs: A Reflection on Behavioural Economics From an Emerging Market.Quan-Hoang Vuong, Tung-Manh Ho, Hong-Kong Nguyen & Thu-Trang Vuong - 2018 - Palgrave Communications 4:70.
  Decision-making regarding healthcare expenditure hinges heavily on an individual's health status and the certainty about the future. This study uses data on propensity of general health exam (GHE) spending to show that despite the debate on the necessity of GHE, its objective is clear—to obtain more information and certainty about one’s health so as to minimise future risks. Most studies on this topic, however, focus only on factors associated with GHE uptake and overlook the shifts in behaviours and attitudes regarding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27. Computational Entrepreneurship: From Economic Complexities to Interdisciplinary Research.Quan-Hoang Vuong - 2019 - Problems and Perspectives in Management 17 (1):117-129.
  The development of technology is unbelievably rapid. From limited local networks to high speed Internet, from crude computing machines to powerful semi-conductors, the world had changed drastically compared to just a few decades ago. In the constantly renewing process of adapting to such an unnaturally high-entropy setting, innovations as well as entirely new concepts, were often born. In the business world, one such phenomenon was the creation of a new type of entrepreneurship. This paper proposes a new academic discipline of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. “文化可加性”以及儒教,佛教和道教的价值观和规范如何共存,相互作用和影响越南社会: 用R和Stan对于长期民间故事进行贝叶斯逻辑回归 的分析.Quan-Hoang Vuong - manuscript
  据报道,越南人每年焚烧大约5万吨香纸,不仅是纸币形式, 还有iPhone、汽车、衣服, 甚至是管家形,希望取悦死者。 这种做法被错误地归因于传统的佛教教义,但大多数越南人都不知道它的起源來自于中国。 在生活的其他方面,越南也有许多类似的例子, 他们乐于對自己的文化增添新的规范、价值和信仰,甚至相互矛盾的東西。 这种被称为“文化可加性”的现象促使我们研究越南民间故事所显示的三教(儒教、佛教和道教)的核心价值观和规范之间的共存、相互作用和影响。通过应用贝叶斯逻辑回归,我们评估了一个故事的关键信息是否受宗教(因变 量)支配的可能性,還是受到三个教义有关的价值和反价值在表面的影响(自变量)。 我们的主要发现包括儒教和道教价值在文化上可加性的存在。更具体地说,实证结果表明,道教和儒教的价值观在民间故事中的相互作用或相加, 有助于预测故事的关键信息是否与儒教思想有关,β_{VT⋅VC} = 0.86。 同时,佛教却没有这样的统计趋势。 这些结果有一些重要意义。 首先,这表明了儒教思想的综治地位,因为儒教和道教的价值在一个故事中一起出现,导致了这个故事有儒学主导的关键信息。 因此,它表明了儒学支配地位的证据,并反对对三大宗教的共同根源,或是“三教同源” (“tam giáo đồng nguyên”) 概念的自由解释,认为宗教有统一性或唯一性。 其次,“文化可加性”概念有助于解释许多有趣的社会文化现象,就是越南社会没有不容忍和极端主义的宗教, 在教育里离谱诡辩的现象,科学技术的努力创造的效果低下, 商业中的误导品牌战略。我们知道我们的结果只是初步的, 并且必须进行更多的理论研究和实证研究, 以对 “文化可加性”有充分的解释。.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. Cultural Evolution in Vietnam’s Early 20th Century: A Bayesian Networks Analysis of Franco-Chinese House Designs.Quan-Hoang Vuong, Quang-Khiem Bui, Viet-Phuong La, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Hong-Ngoc Nguyen, Kien-Cuong P. Nghiem & Manh-Tung Ho - manuscript
  The study of cultural evolution has taken on an increasingly interdisciplinary and diverse approach in explicating phenomena of cultural transmission and adoptions. Inspired by this computational movement, this study uses Bayesian networks analysis, combining both the frequentist and the Hamiltonian Markov chain Monte Carlo (MCMC) approach, to investigate the highly representative elements in the cultural evolution of a Vietnamese city’s architecture in the early 20th century. With a focus on the façade design of 68 old houses in Hanoi’s Old Quarter (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30.  25
  From Children’s Literature to Sustainability Science and Youth in Scientific Research.Quan-Hoang Vuong - 2019 - ASEAN Conference for Young Scientists 2019 2019:01-13.
  As the future of human development increasingly hinges on the need for sustainable education and science, this essay re-examines the imminent threats to humankind and the relevance of achieving the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) to science-technology research among today’s young scientists. It also discusses some socio-political and economic challenges to achieving sustainability and argues that developing sustainability science is difficult but not impossible. The hope lies in our current efforts to build productive and creative scientific communities through nurturing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  24
  L’Indochine française du XIXe-XXe siècle – politique et religions.Thu-Trang Vuong & Quan-Hoang Vuong - 2018 - Working Paper CEB.
  La colonisation suivie du règne communiste a laissé sa marque sur l’ancienne Indochine française, constituée des trois pays Vietnam, Laos et Cambodge. Cet article vise à analyser la relation étroite entre des bouleversements politiques de la fin XIXe-début XXe siècle et l’évolution des institutions religieuses en Indochine, pour conclure sur l’interaction et l’influence réciproque entre politique et religieux.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The “Same Bed, Different Dreams” of Vietnam and China: How (Mis)Trust Could Make or Break It.Hong-Kong T. Nguyen, Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho & Thu- Trang Vuong - manuscript
  The relationship between Vietnam and China could be captured in the Chinese expression of “同床异梦”, which means lying on the same bed but having different dreams. The two countries share certain cultural and political similarities but also diverge vastly in their national interests. This paper adds to the extant literature on this topic by analyzing the element of trust/mistrust in their interactions in trade-investment, tourism, and defense-security. The analysis shows how the relationship is increasingly interdependent but is equally fragile due (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  71
  Bayesvl: Visually Learning the Graphical Structure of Bayesian Networks and Performing MCMC with 'Stan'.Quan-Hoang Vuong & Viet-Phuong La - 2019 - Open Science Framework 2019:01-47.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. An Open Database of Productivity in Vietnam's Social Sciences and Humanities for Public Use.Quan-Hoang Vuong, Viet-Phuong La, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong K. T. Nguyen, Viet-Ha T. Nguyen, Hiep-Hung Pham & Manh-Tung Ho - 2018 - Scientific Data (Nature) 5 (180188):1-15.
  This study presents a description of an open database on scientific output of Vietnamese researchers in social sciences and humanities, one that corrects for the shortcomings in current research publication databases such as data duplication, slow update, and a substantial cost of doing science. Here, using scientists’ self-reports, open online sources and cross-checking with Scopus database, we introduce a manual system and its semi-automated version of the database on the profiles of 657 Vietnamese researchers in social sciences and humanities who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. "Cultural Additivity" and How the Values and Norms of Confucianism, Buddhism, and Taoism Co-Exist, Interact, and Influence Vietnamese Society: A Bayesian Analysis of Long-Standing Folktales, Using R and Stan.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Viet-Phuong La, Dam Van Nhue, Bui Quang Khiem, Nghiem Phu Kien Cuong, Thu-Trang Vuong, Manh-Toan Ho, Hong Kong T. Nguyen, Viet-Ha T. Nguyen, Hiep-Hung Pham & Nancy K. Napier - manuscript
  Every year, the Vietnamese people reportedly burned about 50,000 tons of joss papers, which took the form of not only bank notes, but iPhones, cars, clothes, even housekeepers, in hope of pleasing the dead. The practice was mistakenly attributed to traditional Buddhist teachings but originated in fact from China, which most Vietnamese were not aware of. In other aspects of life, there were many similar examples of Vietnamese so ready and comfortable with adding new norms, values, and beliefs, even contradictory (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  67
  Open Data, Open Review and Open Dialogue in Making Social Sciences Plausible.Quan-Hoang Vuong - 2017 - Nature: Scientific Data Updates 2017.
  Nowadays, protecting trust in social sciences also means engaging in open community dialogue, which helps to safeguard robustness and improve efficiency of research methods. The combination of open data, open review and open dialogue may sound simple but implementation in the real world will not be straightforward. However, in view of Begley and Ellis’s (2012) statement that, “the scientific process demands the highest standards of quality, ethics and rigour,” they are worth implementing. More importantly, they are feasible to work on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 37.  42
  The Rise of Sci-Washing.Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Although naive analysts may hint at some unexpected benefits due to Boris Johnson's inconsistency and short-termism, which may contribute to his changing minds and supporting some shiny science projects, this is highly uncertain. Even if that slim chance becomes real, that kind of benefit is not desirable.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  85
  Understanding the Interplay of Lies, Violence, and Religious Values in Folktales.Quan-Hoang Vuong, Viet-Phuong La & Hong-Kong T. Nguyen - manuscript
  This research employs the Bayesian network modeling approach, and the Markov chain Monte Carlo technique, to learn about the role of lies and violence in teachings of major religions, using a unique dataset extracted from long-standing Vietnamese folktales. The results indicate that, although lying and violent acts augur negative consequences for those who commit them, their associations with core religious values diverge in the outcome for the folktale characters. Lying that serves a religious mission of either Confucianism or Taoism (but (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  14
  Retractions Data Mining #1.Quan-Hoang Vuong & Viet-Phuong La - 2019 - Open Science Framework 2019 (2):1-3.
  Motivation: • Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude • Open data, open review and open dialogue in making social sciences plausible .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  16
  Open Data, Open Review and Open Dialogue in Making Social Sciences Plausible.Quan-Hoang Vuong - 2017 - Scientific Data 4.
  A growing awareness of the lack of reproducibility has undermined society’s trust and esteem in social sciences. In some cases, well-known results have been fabricated or the underlying data have turned out to have weak technical foundations.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  45
  Vietnam's Economic History: The Feudalism System.Quan-Hoang Vuong - 2011 - Stratfor World View.
  We need a few words on the economic system and structure of the country before the sea change brought about by French colonialists could be fully appreciated in terms of economic performance and social context. Generally speaking, until early Xth century, Vietnam–with many name variants adopted by various feudalist kings–had been most of the time under the Chinese domination, approximately 1053 years.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. A Merton Model of Credit Risk with Jumps.Hoang Thi Phuong Thao & Quan-Hoang Vuong - 2015 - Journal of Statistics Applications and Probability Letters 2 (2):97-103.
  In this note, we consider a Merton model for default risk, where the firm’s value is driven by a Brownian motion and a compound Poisson process.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. “How Did Researchers Get It so Wrong?” The Acute Problem of Plagiarism in Vietnamese Social Sciences and Humanities.Quan-Hoang Vuong - 2018 - European Science Editing 44 (3):56-58.
  This paper presents three cases of research ethics violations in the social sciences and humanities that involved major educational institutions in Vietnam. The violations share two common points: the use of sophistry by the accused perpetrators and their sympathisers, and the relative ease with which they succeeded unpunished. The strategies the violators used to avoid punishment could be summarised as: (i) relying on people not paying enough attention when asked to do something relatively quickly, (ii) asking for the benefit of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Individual Differences in Moral Behaviour: A Role for Response to Risk and Uncertainty?Colin J. Palmer, Bryan Paton, Trung T. Ngo, Richard H. Thomson, Jakob Hohwy & Steven M. Miller - 2013 - Neuroethics 6 (1):97-103.
  Investigation of neural and cognitive processes underlying individual variation in moral preferences is underway, with notable similarities emerging between moral- and risk-based decision-making. Here we specifically assessed moral distributive justice preferences and non-moral financial gambling preferences in the same individuals, and report an association between these seemingly disparate forms of decision-making. Moreover, we find this association between distributive justice and risky decision-making exists primarily when the latter is assessed with the Iowa Gambling Task. These findings are consistent with neuroimaging studies (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Stillbirths: Economic and Psychosocial Consequences.Alexander E. P. Heazell, Dimitros Siassakos, Hannah Blencowe, Zulfiqar A. Bhutta, Joanne Cacciatore, Nghia Dang, Jai Das, Bicki Flenady, Katherine J. Gold, Olivia K. Mensah, Joseph Millum, Daniel Nuzum, Keelin O'Donoghue, Maggie Redshaw, Arjumand Rizvi, Tracy Roberts, Toyin Saraki, Claire Storey, Aleena M. Wojcieszek & Soo Downe - 2016 - The Lancet 387 (10018):604-16.
  Despite the frequency of stillbirths, the subsequent implications are overlooked and underappreciated. We present findings from comprehensive, systematic literature reviews, and new analyses of published and unpublished data, to establish the effect of stillbirth on parents, families, health-care providers, and societies worldwide. Data for direct costs of this event are sparse but suggest that a stillbirth needs more resources than a livebirth, both in the perinatal period and in additional surveillance during subsequent pregnancies. Indirect and intangible costs of stillbirth are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  94
  How Swelling Debts Give Rise to a New Type of Politics in Vietnam.Viet-Ha T. Nguyen, H. K. To Nguyen, Thu-Trang Vuong, Manh-Tung Ho & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Vietnam has seen fast-rising debts, both domestic and external, in recent years. This paperreviews the literature on credit market in Vietnam, providing an up-to-date take on the domesticlending and borrowing landscape. The study highlights the strong demand for credit in both therural and urban areas, the ubiquity of informal lenders, the recent popularity of consumer financecompanies, as well as the government’s attempts to rein in its swelling public debt. Given thehigh level of borrowing, which is fueled by consumerism and geopolitics, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Impacts of Value, Disconfirmation and Satisfaction on Loyalty: Evidence From International Higher Education Setting.Hiep-Hung Pham, Sue Ling Lai & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Relationships with international students can be beneficial to higher education in terms of financial and human resources. For this reason, establishing and maintaining such relationships are usually pre-eminent concerns. In this study, we extended the application of the disconfirmation expectation model by incorporating components from subjective task value to predict the loyalty of international students toward their host countries. On a sample of 410 Vietnamese students enrolled in establishments of higher education in over 15 countries across the globe, we employed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Gender, Age, Research Experience, Leading Role and Academic Productivity of Vietnamese Researchers in the Social Sciences and Humanities: Exploring a 2008-2017 Scopus Dataset.Quan-Hoang Vuong - 2017 - European Science Editing 43 (3):51-55.
  Background: Academic productivity has been studied by scholars all round the world for many years. However, in Vietnam, this topic has scarcely been addressed. This research therefore aims at better understanding the correlations between gender, age, research experience, the leading role of corresponding authors, and the total number of their publications in the specific realm of social sciences and humanities. Methods: The study employed a Scopus dataset with publication profiles of 410 Vietnamese researchers between 2008 and 2017. Results: Men did (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  Vietnam: Exploring The Vietnamese Corporate Bond.Quan-Hoang Vuong & Pham Nghiem Xuan Bac - 2000 - Mondaq 2000 (8):1-4.
  In the meantime, critically needed is a comprehensive regulatory framework that enables not only state-owned but also non-state enterprises to be able to issue a wide range of bonds legitimately. This move will certainly pave the way towards a functional corporate bond market and open up the funding channel for enterprises via bond issues.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Academic Research: The Difficulty of Being Simple and Beautiful.Quan-Hoang Vuong & Nancy K. Napier - 2017 - European Science Editing 43 (2):32-33.
  In this essay, we share our experience and learning about the value of, and the difficulty associated with, conducting and presenting scientific studies in ways that are both simple (understandable) and beautiful (appealing to the reader). We describe some “aha moments” of insight that led to changes in the way we approach and present research, some of the actions we took, and lessons we learned.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 60