Results for 'Iryna Diachuk'

12 found
Order:
 1.  41
  Content Marketing Model for Leading Web Content Management.Igor Britchenko, Iryna Diachuk & Maksym Bezpartochnyi - 2019 - Atlantis Press 318:119-126.
  This paper is envisaged to provide the Ukrainian businesses with suggestions for a content marketing model for the effective management of website content in order to ensure its leading position on the European and world markets. Our study employed qualitative data collection with semi-structured interviews, survey, observation methods, quantitative and qualitative methods of content analysis of regional B2B companies, as well as the comparative analysis. The following essential stages of the content marketing process as preliminary search and analysis, website content (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Utopia and nihilism: Leszek Kolakowski’s philosophical lessons.Iryna Bondarevska - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 1:35-42.
  The article analyzes the main aspects of the interpretation of philosophical thinking by the Polish philosopher Leszek Kolakowskі (1927–2009). He is more known as a brilliant disputant on the history of Marxism and the prospects for the further development of Marxist theory, but his thoughts on the nature and functions of philosophical thinking in the broadest sense are of no less importance, since they address the painful issue of the autonomy of thinking. The purpose of the article is to reconstruct (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  75
  Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  43
  Influence of Non-Monetary Information Signals of the USA on the Ukrainian Stock Market Volatility.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, Anna Lemberg, Oksana Levkovich & Iryna Kurinna - 2019 - Investment Management and Financial Innovations 16 (1):319-333.
  The Ukrainian PFTS stock index volatility reaction as a whole and its constituent economic sectors (“Basic Materials”, “Financials”, “Industrials”, “Oil & Gas”, “Telecommunications”, “Utilities”) to seven non-monetary US information signals (“Consumer price index”, “Personal spending”, “Unemployment rate”, “Gross domestic product”, “Industrial production”, “Consumer confidence”, “Housing starts”) was carried out for the period 2000–2017 on the basis of closing stock quotations in the trading day format. To assess the “surprise” component direct influence nature of the USA selected non-monetary information signals on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  18
  Central Banks as Leaders in Ensuring Financial Stability.Viktoriia Biloshapka, Igor Britchenko & Iryna Okhrymenko - 2019 - Atlantis Press 318:173-181.
  The paper deals with the basic concepts and key problems of creating financial stability, as well as the role of central banks in its provision. The role of central banks in providing financial stability is extremely important and has a double manifestation - is the maintenance of the stability of the national currency and the responsibility for the stability of commercial banks and the banking system. The central element of any financial system is always banks, so the emergence of systemic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  74
  Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причини виникнення.Iryna Marynenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:227-235.
  Статтю присвячено аналізові евфонічних, орфографічних, лексико-семантичних помилок, яких припускаються журналісти інтернет-ЗМІ. Систематизовані анормативи, зібрані із сучасних крос-медійних матеріалів, визначено чинники, які спричинили їх виникнення, наведено приклади типових помилок із сайтів інформаційних агенцій, інтернет-версій періодичних видань і телеканалів, сайтів державних установ.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  89
  Сковородіана: труднощі читання, або що приховують і що повідомляють тексти.Iryna Bondarevska - 2017 - Kyivan Academy:94-114.
  У статті проаналізовано варіанти інтерпретації філософських творів Сковороди як певні моделі читання та доведено, що мінливість тлумачень залежить від припущень про латентне у творах, серед іншого, про ставлення до тексту, автора і предмета дослідження. Латентне (приховане умисно або неумисно) вимагає експлікації та подальшої репрезентації, але в кожному конкретному випадку воно визначається по-різному. Існують два альтернативні підходи до визначення латентного. Одні дослідники використовують здатність текстів передавати більше, ніж задумав автор, і шляхом зіставлення «деталей» здійснюють історико-філософську контекстуалізацію теорії (місце мислителя в історії (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  39
  «Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття.Iryna Protsyk - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:95-110.
  Предметом розгляду в статті є жаргонізми, що функціювали в українському футбольному дискурсі першої половини ХХ ст. Проаналізовано семантику жаргонних лексичних одиниць та покласифіковано їх на групи за тематичним принципом. Детально зосереджено увагу на з’ясуванні особливостей жаргонізмів із тематичної групи назв футбольних дій та процесів, зокрема описано їхнє походження та способи їхнього творення.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  45
  Про істину, пізнання і традицію [З приводу книжки:] Ушкалов, Леонід. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Вид. 2-е (Київ: Дух і Літера, 2017), 368 с. [REVIEW]Iryna Bondarevska - 2018 - Kyivan Academy:171-179.
  Яскрава модернова обкладинка книжки, яку присвячено далеко не новій темі, обіцяє щось революційне, нестандартне. Ім’я автора, знаного науковця, живить передчуття нових джерел, нових думок, точно сформульованих і підкріплених ґрунтовною науковою аргументацією. Проте від самого початку читання виникають певні перепони, а під кінець стає зрозумілим, що нова версія життя українського філософа приховує своєрідний «гадательний» смисл, який стосується не лише Сковороди і культури XVIII ст. Мова про ставлення до традиції, пізнання й істини у ширшому сенсі. Спочатку оглянемо форму і зміст книжки. У (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  31
  Історії Інших у ліриці Мар’яни Савки.Iryna Borysiuk - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:49-57.
  Статтю присвячено проблемі конструювання суб’єкта в ліриці Мар’яни Савки з погляду взаємодії Я/Іншого, що є однією з найбільш характерних рис поетики дев’яностників. Суб’єкт лірики в поезії дев’яностників мовить із перспективи приватного досвіду, оскільки саме приватне є точкою відліку в осмисленні колективного культурно-історичного досвіду. Інтермедіальні сюжети в ліриці Савки дають можливість суб’єкту лірики побачити й пізнати себе крізь проекцію мистецького твору. Тілесний, приватний досвід суб’єкта є рамкою осмислення досвіду Іншого – саме так конструюється комунікативна пам’ять у ліриці Мар’яни Савки.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  32
  Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій.Iryna Protsyk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:157-165.
  Статтю присвячено розглядові назв українських футбольних команд у діаспорі, починаючи з другої половини 40-х ХХ ст. Проаналізовано мотивованість цих номінацій та продемонстровано, як під впливом національних чинників, що були визначальними у виборі найменувань футбольних команд, збережено тяглість національних культурних традицій у назовництві футбольних клубів поза межами України.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  16
  Ткацтво в економічному та культурному житті вірменських колоній України: історичний дискурс.Iryna Hayuk - 2019 - Наукові Записки НАУКМА: Andquot;ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ" 2 (4):29-34.
  Розглянуто значення історичних вірменських колоній України для розвитку ткацького виробництва на українських землях. Показано, що ткацтво відігравало важливу роль як у внутрішньому житті вірменських колоній, так і в зовнішніх зв’язках вірмен з польсько-українським оточенням. Комплексно висвітлено роль і місце вірменських колоністів у формуванні ринку тканих виробів на землях України та у створенні місцевого виробництва шовкових поясів, килимів, макат тощо. З давніх часів ткацтво було одним із найпоширеніших видів народних промислів та важливою складовою господарського життя українських земель. Різноманітні ткані вироби: килими, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark