Results for 'Iryna Protsyk'

8 found
Order:
 1.  13
  «Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття.Iryna Protsyk - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:95-110.
  Предметом розгляду в статті є жаргонізми, що функціювали в українському футбольному дискурсі першої половини ХХ ст. Проаналізовано семантику жаргонних лексичних одиниць та покласифіковано їх на групи за тематичним принципом. Детально зосереджено увагу на з’ясуванні особливостей жаргонізмів із тематичної групи назв футбольних дій та процесів, зокрема описано їхнє походження та способи їхнього творення.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій.Iryna Protsyk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:157-165.
  Статтю присвячено розглядові назв українських футбольних команд у діаспорі, починаючи з другої половини 40-х ХХ ст. Проаналізовано мотивованість цих номінацій та продемонстровано, як під впливом національних чинників, що були визначальними у виборі найменувань футбольних команд, збережено тяглість національних культурних традицій у назовництві футбольних клубів поза межами України.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  25
  Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  91
  Utopia and nihilism: Leszek Kolakowski’s philosophical lessons.Iryna Bondarevska - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 1:35-42.
  The article analyzes the main aspects of the interpretation of philosophical thinking by the Polish philosopher Leszek Kolakowskі (1927–2009). He is more known as a brilliant disputant on the history of Marxism and the prospects for the further development of Marxist theory, but his thoughts on the nature and functions of philosophical thinking in the broadest sense are of no less importance, since they address the painful issue of the autonomy of thinking. The purpose of the article is to reconstruct (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  31
  Сковородіана: труднощі читання, або що приховують і що повідомляють тексти.Iryna Bondarevska - 2017 - Kyivan Academy:94-114.
  У статті проаналізовано варіанти інтерпретації філософських творів Сковороди як певні моделі читання та доведено, що мінливість тлумачень залежить від припущень про латентне у творах, серед іншого, про ставлення до тексту, автора і предмета дослідження. Латентне (приховане умисно або неумисно) вимагає експлікації та подальшої репрезентації, але в кожному конкретному випадку воно визначається по-різному. Існують два альтернативні підходи до визначення латентного. Одні дослідники використовують здатність текстів передавати більше, ніж задумав автор, і шляхом зіставлення «деталей» здійснюють історико-філософську контекстуалізацію теорії (місце мислителя в історії (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причини виникнення.Iryna Marynenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:227-235.
  Статтю присвячено аналізові евфонічних, орфографічних, лексико-семантичних помилок, яких припускаються журналісти інтернет-ЗМІ. Систематизовані анормативи, зібрані із сучасних крос-медійних матеріалів, визначено чинники, які спричинили їх виникнення, наведено приклади типових помилок із сайтів інформаційних агенцій, інтернет-версій періодичних видань і телеканалів, сайтів державних установ.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  19
  Про істину, пізнання і традицію [З приводу книжки:] Ушкалов, Леонід. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Вид. 2-е (Київ: Дух і Літера, 2017), 368 с. [REVIEW]Iryna Bondarevska - 2018 - Kyivan Academy:171-179.
  Яскрава модернова обкладинка книжки, яку присвячено далеко не новій темі, обіцяє щось революційне, нестандартне. Ім’я автора, знаного науковця, живить передчуття нових джерел, нових думок, точно сформульованих і підкріплених ґрунтовною науковою аргументацією. Проте від самого початку читання виникають певні перепони, а під кінець стає зрозумілим, що нова версія життя українського філософа приховує своєрідний «гадательний» смисл, який стосується не лише Сковороди і культури XVIII ст. Мова про ставлення до традиції, пізнання й істини у ширшому сенсі. Спочатку оглянемо форму і зміст книжки. У (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  15
  Історії Інших у ліриці Мар’яни Савки.Iryna Borysiuk - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:49-57.
  Статтю присвячено проблемі конструювання суб’єкта в ліриці Мар’яни Савки з погляду взаємодії Я/Іншого, що є однією з найбільш характерних рис поетики дев’яностників. Суб’єкт лірики в поезії дев’яностників мовить із перспективи приватного досвіду, оскільки саме приватне є точкою відліку в осмисленні колективного культурно-історичного досвіду. Інтермедіальні сюжети в ліриці Савки дають можливість суб’єкту лірики побачити й пізнати себе крізь проекцію мистецького твору. Тілесний, приватний досвід суб’єкта є рамкою осмислення досвіду Іншого – саме так конструюється комунікативна пам’ять у ліриці Мар’яни Савки.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark