Results for 'Iryna Marynenko'

28 found
Order:
 1. Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причини виникнення.Iryna Marynenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:227-235.
  Статтю присвячено аналізові евфонічних, орфографічних, лексико-семантичних помилок, яких припускаються журналісти інтернет-ЗМІ. Систематизовані анормативи, зібрані із сучасних крос-медійних матеріалів, визначено чинники, які спричинили їх виникнення, наведено приклади типових помилок із сайтів інформаційних агенцій, інтернет-версій періодичних видань і телеканалів, сайтів державних установ.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  85
  Ткацтво в економічному та культурному житті вірменських колоній України: історичний дискурс.Iryna Hayuk - 2019 - Наукові Записки НАУКМА: Andquot;ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ" 2 (4):29-34.
  Розглянуто значення історичних вірменських колоній України для розвитку ткацького виробництва на українських землях. Показано, що ткацтво відігравало важливу роль як у внутрішньому житті вірменських колоній, так і в зовнішніх зв’язках вірмен з польсько-українським оточенням. Комплексно висвітлено роль і місце вірменських колоністів у формуванні ринку тканих виробів на землях України та у створенні місцевого виробництва шовкових поясів, килимів, макат тощо. З давніх часів ткацтво було одним із найпоширеніших видів народних промислів та важливою складовою господарського життя українських земель. Різноманітні ткані вироби: килими, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  The Demographic Factor in Shaping State Policy for Higher Education of Ukraine.Iryna Zaichenko - 2024 - Empirio 1 (1):63-72.
  The article examines key indicators of the demographic crisis in Ukraine, highlighting manifestations of the nation’s aging and natural population decline. It’s determined that understanding and analyzing the demographic situation allows for predicting changes in the size and structure of the student population, which is crucial for the effective development of higher education in Ukraine. Considering the trends of declining birth rates and an aging population, it is important to adapt admission strategies for students and educational programs accordingly. The examination (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Utopia and nihilism: Leszek Kolakowski’s philosophical lessons.Iryna Bondarevska - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 1:35-42.
  The article analyzes the main aspects of the interpretation of philosophical thinking by the Polish philosopher Leszek Kolakowskі (1927–2009). He is more known as a brilliant disputant on the history of Marxism and the prospects for the further development of Marxist theory, but his thoughts on the nature and functions of philosophical thinking in the broadest sense are of no less importance, since they address the painful issue of the autonomy of thinking. The purpose of the article is to reconstruct (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  74
  Сковородіана: труднощі читання, або що приховують і що повідомляють тексти.Iryna Bondarevska - 2017 - Kyivan Academy:94-114.
  У статті проаналізовано варіанти інтерпретації філософських творів Сковороди як певні моделі читання та доведено, що мінливість тлумачень залежить від припущень про латентне у творах, серед іншого, про ставлення до тексту, автора і предмета дослідження. Латентне (приховане умисно або неумисно) вимагає експлікації та подальшої репрезентації, але в кожному конкретному випадку воно визначається по-різному. Існують два альтернативні підходи до визначення латентного. Одні дослідники використовують здатність текстів передавати більше, ніж задумав автор, і шляхом зіставлення «деталей» здійснюють історико-філософську контекстуалізацію теорії (місце мислителя в історії (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Socio-economic factors of providing quality of livestock products in Ukraine.Iryna Kyryliuk, Yevhenii Kyryliuk, Alina Proshchalykina & Sergii Sardak - 2020 - Journal of Hygienic Engineering and Design 31:37-47.
  In the context of Ukraine’s membership in the WTO, the functioning of a free trade area with the EU, the opportunity for agricultural producers to obtain a larger share of the value added is primarily linked to the intensification of trade in domestic livestock products and their processing products. However, their production is one of the high-risk areas and requires a set of measures aimed at ensuring proper quality. Without effective solution of the problem of quality of livestock products it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  80
  Історії Інших у ліриці Мар’яни Савки.Iryna Borysiuk - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:49-57.
  Статтю присвячено проблемі конструювання суб’єкта в ліриці Мар’яни Савки з погляду взаємодії Я/Іншого, що є однією з найбільш характерних рис поетики дев’яностників. Суб’єкт лірики в поезії дев’яностників мовить із перспективи приватного досвіду, оскільки саме приватне є точкою відліку в осмисленні колективного культурно-історичного досвіду. Інтермедіальні сюжети в ліриці Савки дають можливість суб’єкту лірики побачити й пізнати себе крізь проекцію мистецького твору. Тілесний, приватний досвід суб’єкта є рамкою осмислення досвіду Іншого – саме так конструюється комунікативна пам’ять у ліриці Мар’яни Савки.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  73
  TRADUÇÃO COM COMENTÁRIOS DA LIÇÃO DELLA MAGGIORANZA DELLE ARTI, DE BENEDETTO VARCHI.Iryna Dahmen Carbonero - 2018 - Dissertation, Universidade Federal de São Paulo
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  93
  Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій.Iryna Protsyk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:157-165.
  Статтю присвячено розглядові назв українських футбольних команд у діаспорі, починаючи з другої половини 40-х ХХ ст. Проаналізовано мотивованість цих номінацій та продемонстровано, як під впливом національних чинників, що були визначальними у виборі найменувань футбольних команд, збережено тяглість національних культурних традицій у назовництві футбольних клубів поза межами України.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  74
  «Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття.Iryna Protsyk - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:95-110.
  Предметом розгляду в статті є жаргонізми, що функціювали в українському футбольному дискурсі першої половини ХХ ст. Проаналізовано семантику жаргонних лексичних одиниць та покласифіковано їх на групи за тематичним принципом. Детально зосереджено увагу на з’ясуванні особливостей жаргонізмів із тематичної групи назв футбольних дій та процесів, зокрема описано їхнє походження та способи їхнього творення.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Content marketing model for leading web content management.Igor Britchenko, Iryna Diachuk & Maksym Bezpartochnyi - 2019 - Atlantis Press 318:119-126.
  This paper is envisaged to provide the Ukrainian businesses with suggestions for a content marketing model for the effective management of website content in order to ensure its leading position on the European and world markets. Our study employed qualitative data collection with semi-structured interviews, survey, observation methods, quantitative and qualitative methods of content analysis of regional B2B companies, as well as the comparative analysis. The following essential stages of the content marketing process as preliminary search and analysis, website content (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  73
  Про істину, пізнання і традицію [З приводу книжки:] Ушкалов, Леонід. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Вид. 2-е (Київ: Дух і Літера, 2017), 368 с. [REVIEW]Iryna Bondarevska - 2018 - Kyivan Academy:171-179.
  Яскрава модернова обкладинка книжки, яку присвячено далеко не новій темі, обіцяє щось революційне, нестандартне. Ім’я автора, знаного науковця, живить передчуття нових джерел, нових думок, точно сформульованих і підкріплених ґрунтовною науковою аргументацією. Проте від самого початку читання виникають певні перепони, а під кінець стає зрозумілим, що нова версія життя українського філософа приховує своєрідний «гадательний» смисл, який стосується не лише Сковороди і культури XVIII ст. Мова про ставлення до традиції, пізнання й істини у ширшому сенсі. Спочатку оглянемо форму і зміст книжки. У (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  77
  Influence of non-monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market volatility.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, Anna Lemberg, Oksana Levkovich & Iryna Kurinna - 2019 - Investment Management and Financial Innovations 16 (1):319-333.
  The Ukrainian PFTS stock index volatility reaction as a whole and its constituent economic sectors (“Basic Materials”, “Financials”, “Industrials”, “Oil & Gas”, “Telecommunications”, “Utilities”) to seven non-monetary US information signals (“Consumer price index”, “Personal spending”, “Unemployment rate”, “Gross domestic product”, “Industrial production”, “Consumer confidence”, “Housing starts”) was carried out for the period 2000–2017 on the basis of closing stock quotations in the trading day format. To assess the “surprise” component direct influence nature of the USA selected non-monetary information signals on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 14.  80
  Modern information and communication technologies in the digital economy in the system of economic security of the enterprises.Tetiana Shmatkovska, Igor Britchenko, Serhii Voitovych, Peter Lošonczi, Iryna Lorvi, Iuliia Kulyk & Svitlana Begun - 2022 - Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 12 (01-XXVII):153-156.
  The article considers the features of ensuring the economic security of enterprises in the conditions of intensive introduction of information technologies in their activities in the process of forming the digital economy. It is determined that digitalization creates important advantages for enterprises in terms of implementing a long-term strategy for their development, strengthening economic security, and achieving significant competitive advantages in doing business. It is studied that the system of economic security of the enterprise is an organized set of elements (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія.Nataliia Stukalo, Nataliia Meshko, Lidia Timoshenko, Maryna Lytvyn, Sergii Sardak, Victoriia Apal'kova, Elena Bezgina, Olha Bilska, Ruslana Bilyk, Kateryna Hudym, Anatoly Hladchenko, Оlena Dzyad, Olha Don, Olha Dzhur, Kateryna Zilina, Karina Karplyuk, Nataliya Krasnikova, Anatoly Kolosov, Oleksandr Krupskyi, Sergij Kucherenko, Olga Michaylenko, Anna Polishko, Olga Pashchenko, Irina Privarnikova, Oksana Prysvitla, Irina Relina, Anastasiia Simakhova, Vyacheslav Slivenko, Oleksiy Slivenko, Sergey Smerichevskyi, Alla Stavytska, Iryna Steblianko, Victoriia Tomareva-Patlahova, Yelina Falko, Tatyana Fedotova, Maria Chekhovska, Sergey Tsiganov, Olha Shtanko & Dmitry Shitov - 2015 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: Oles Honchar Dnipro National University.
  Монографія об‘єднала зусилля науковців факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації» у процесі пошуку й визначення стратегічних орієнтирів економічного розвитку України в глобальному середовищі й обрання своєї вірної дороги. На відміну від Ван Гога, усі дороги якого ведуть у нікуди, ми віримо, що спроможні обрати ту саму – нашу дорогу у світле й заможне майбутнє, й усі наші зусилля не будуть марними.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  90
  ”Green” economy: from global concept to reality of local development.Nataliia Stukalo, Nataliya Krasnikova, Iryna Steblianko, Nataliia Meshko, Anastasiia Simakhova, Svetlana Gaponenko, Liliya Golovko, Olha Dzhur, Оlena Dzyad, Olha Don, Kateryna Zhylenko, Olha Zinchenko, Oleksandr Krupskyi, Maryna Lytvyn, Vyacheslav Makedon, Olga Michaylenko, Irina Privarnikova, Victoriia Redko, Vyacheslav Slivenko, Viktoriia Тaranenko, Tatyana Fedotova & Sergii Sardak - 2018 - Dnipro: Seredniak T.K..
  The publication was carried out on the initiative and assistance of the Project “Green Decisions of Business - Unity for Sustainable Development”, which is implemented by the Dnipropetrovsk Regional Organization of Employers, in partnership with the Dnipropetrovsk Regional Council, the Dnipropetrovsk Investment Agency with the support of the Program for the Promotion of Green Modernization of the Ukrainian Economy, implemented by the German Society for International Cooperation (GIZ) GmbH. The monograph is devoted to the study of various aspects of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Economic and mathematical modeling of integration influence of information and communication technologies on the development of e-commerce of industrial enterprises.Igor Kryvovyazyuk, Igor Britchenko, Liubov Kovalska, Iryna Oleksandrenko, Liudmyla Pavliuk & Olena Zavadska - 2023 - Journal of Theoretical and Applied Information Technology 101 (11):3801-3815.
  This research aims at establishing the impact of information and communication technologies (ICT) on e-commerce development of industrial enterprises by means of economic and mathematical modelling. The goal was achieved using the following methods: theoretical generalization, analysis and synthesis (to critically analyse the scientific approaches of scientists regarding the expediency of using mathematical models in the context of enterprises’ e-commerce development), target, comparison and grouping (to reveal innovative methodological approach to assessing ICT impact on e-commerce development of industrial enterprises), tabular, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Business diagnostics as a universal tool for stady of state and determination of corporations development directions and strategies.Igor Kryvovyazyuk, Galyna Otlyvanska, Liudmyla Shostak, Tatiana Sak, Larysa Yushchyshyna, Iryna Volynets, Olha Myshko, Iryna Oleksandrenko, Viktoriia Dorosh & Tetiana Visyna - 2021 - Academy of Strategic Management Journal 20 (2):1-14.
  The aim of the article is to show how the use of diagnostic methods allows identifying patterns and problems of corporations functioning, providing identification of directions and strategies for further development of their business. Theoretical and methodological basis of the research is a scientific works of scientists in the field of business diagnostics and strategic development, who studied diagnostics in the system of responding to business development problems, identifying areas for improving strategic management, financial statements of corporations of Daimler Group (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Strategic decision and transnational corporation efficiency.Igor Kryvovyazyuk, Liubov Kovalska, Larysa Savosh, Liudmyla Pavliuk, Iryna Kaminska, Kateryna Oksenіuk, Olena Baula & Olena Zavadska - 2019 - Academy of Strategic Management Journal 18 (6):1-8.
  The purpose of the study is to reveal the relationship between the justification of strategic decisions and the increase in efficiency of transnational corporations (TNC). The conceptual bases of the justification of strategic decisions for increasing the efficiency of TNC are suggested, the development of which involves research of the preconditions on which their implementation is based, analysis of the main aspects of TNC's activity and accordance with the principles of justification of strategic decisions, strategic decision-making. The results of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises.Igor Kryvovyazyuk, Liubov Kovalska, Petro Gudz, Oleg Kovalchuk, Liudmyla Pavliuk, Pavlo Kravchuk, Oksenіuk Kateryna, Olena Baula & Iryna Oleksandrenko - 2019 - Academy of Entrepreneurship Journal 25 (4):1-8.
  The purpose of the study is to determine the impact of entrepreneurial initiative on the development of innovation activity of country enterprises. The theory of entrepreneurship by clarifying the essence of entrepreneurial initiative got further elaboration in the article. The methodical approach to the analysis and evaluation of the entrepreneurial initiative and its impact on the innovation activity of the enterprises, the results of which are the basis for further development of proposals to stimulate entrepreneurial initiative and development of their (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Manage business effectively: analysis and forecasting MNC market opportunities.Igor Kryvovyazyuk, Liubov Kovalska, Petro Gudz, Marina Gudz & Iryna Kaminska - 2020 - Revista ESPACIOS 41 (29):94-106.
  The purpose of this investigation is to develop a new methodological basis for studying the market opportunities of the multinational corporation (MNC) on the basis of the synthesis of modern scientific methods for further forecasting their change. The results showed the degree of dependence of the effectiveness of business management on the trends in the field development and competitor’s actions, market access opportunities, the use of MNC opportunities, their strategic positions, and the totality of internal factors that determine the profitability (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Application of combined modeling methods for estimating and forecasting the business value of international corporations.Igor Kryvovyazyuk, Serhii Smerichevskyi, Olha Myshko, Iryna Oleksandrenko, Viktoriia Dorosh & Tetiana Visyna - 2020 - International Journal of Management 11 (7):1000-1007.
  The purpose of the research is to study the feasibility of using the combined modeling method in evaluation of business value. Modern approaches and methods of evaluating business value and the possibilities of combining them are explored. The peculiarities of the methodology of evaluating the business value by methods of Gordon Growth Model and Exit Multiple are disclosed. During the research the fair value of Luxoft company and the reasons for its deviation from the cost of sale are found. Luxoft’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  81
  Decision support information and analytical technology in discharge military personnel employment// 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021) 24 May 2021. - SHS Web of Conferences Volume 107, 05001 (2021). – 7 p.Mykhailo Medvid, Peter Ivashchenko, Igor Britchenko, Iryna Trubavina & Volodymyr Liutyi - 2021 - 9th International Conference on Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy (M3E2 2021).
  The research material proposes the use of decision support information-analytical technology in discharge military personnel employment, which, in contrast to the usual processing of survey results, makes it possible to obtain more information for decision-making. Adherence to such an approach in the development of public administration mechanisms increases the likelihood that in the case of their implementation in the country there will be positive changes, as they will indirectly take into account the availability of necessary resources. Information and analytical technology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Central banks as leaders in ensuring financial stability.Viktoriia Biloshapka, Igor Britchenko & Iryna Okhrymenko - 2019 - Atlantis Press 318:173-181.
  The paper deals with the basic concepts and key problems of creating financial stability, as well as the role of central banks in its provision. The role of central banks in providing financial stability is extremely important and has a double manifestation - is the maintenance of the stability of the national currency and the responsibility for the stability of commercial banks and the banking system. The central element of any financial system is always banks, so the emergence of systemic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Current issues of security management during martial law.Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko, Olesia Bezpartochna, Kostyantyn Afanasyev, Mariia Bahorka, Oksana Bezsmertna, Olena Borschevska, Liliana Chyshynska-Hlybovych, Anna Dybała, Darya Gurova, Iryna Hanechko, Petro Havrylko, Olha Hromova, Tetiana Hushtan, Iryna Kadyrus, Yuri Kindzerski, Svіtlana Kirian, Anatoliy Kolodiychuk, Oleksandr Kovalenko, Andrii Krupskyi, Serhii Leontovych, Olena Lytvyn, Denys Mykhailyk, Oleh Nyzhnyk, Hanna Oleksyuk, Nataliia Petryshyn, Olha Podra, Nazariy Popadynets, Halyna Pushak, Yaroslav Pushak, Oksana Radchenko, Olha Ryndzak, Nataliia Semenyshena, Vitalii Sharko, Vladimir Shedyakov, Olena Stanislavyk, Dmytro Strikhovskyi, Oksana Trubei, Nataliia Trushkina, Sergiy Tsviliy, Leonid Tulush, Liudmyla Vahanova, Nataliy Yurchenko, Andrij Zaverbnyj & Svitlana Zhuravlova (eds.) - 2022 - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
  The authors of the book have come to the conclusion that toensuring the country’s security in the conditions of military aggression, it is necessary to use the mechanisms of protection of territories and population, support of economic entities, international legal levers of influence on the aggressor country. Basic research focuses on assessment the resource potential of enterprises during martial law, the analysis of migration flows in the middle of the country and abroad, the volume of food exports, marketing and logistics (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Corporate Reputation in Tourism: Customer’s Point of View.Oleksandr P. Krupskyi, Maxym M. Kochevoi, Olha B. Kolomina & Iryna Steblianko - 2019 - Journal of Social Sciences Research 6 (5):1039-1051.
  Modern tourism is an industry which role in ensuring the economic development of individual states and the world economy as a whole cannot be overestimated. The success of tourism and travel enterprises often depends on their corporate reputation. This article is devoted to the study of the elements and their connection with the peculiarities of different segments behavior. To assess the consumer's response to the corporative reputation the ranking methods were used in course of decrease of exponent importance; Likert five-grade (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Corporate Reputation in Tourism: Customer’s Point of View.Oleksandr P. Krupskyi, Maxym M. Kochevoi, Olha B. Kolomina & Iryna O. Steblianko - 2019 - Journal of Social Sciences Research 5 (6):1039-1051.
  Modern tourism is an industry which role in ensuring the economic development of individual states and the world economy as a whole cannot be overestimated. The success of tourism and travel enterprises often depends on their corporate reputation. This article is devoted to the study of the elements and their connection with the peculiarities of different segments behavior. To assess the consumer's response to the corporative reputation the ranking methods were used in course of decrease of exponent importance; Likert five-grade (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  54
  Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark