Results for 'Marcus Ng'

344 found
Order:
 1.  77
  Probabilities on Sentences in an Expressive Logic.Marcus Hutter, John W. Lloyd, Kee Siong Ng & William T. B. Uther - 2013 - Journal of Applied Logic 11 (4):386-420.
  Automated reasoning about uncertain knowledge has many applications. One difficulty when developing such systems is the lack of a completely satisfactory integration of logic and probability. We address this problem directly. Expressive languages like higher-order logic are ideally suited for representing and reasoning about structured knowledge. Uncertain knowledge can be modeled by using graded probabilities rather than binary truth-values. The main technical problem studied in this paper is the following: Given a set of sentences, each having some probability of being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. What Should We Agree on About the Repugnant Conclusion?Stephane Zuber, Nikhil Venkatesh, Torbjörn Tännsjö, Christian Tarsney, H. Orri Stefánsson, Katie Steele, Dean Spears, Jeff Sebo, Marcus Pivato, Toby Ord, Yew-Kwang Ng, Michal Masny, William MacAskill, Nicholas Lawson, Kevin Kuruc, Michelle Hutchinson, Johan E. Gustafsson, Hilary Greaves, Lisa Forsberg, Marc Fleurbaey, Diane Coffey, Susumu Cato, Clinton Castro, Tim Campbell, Mark Budolfson, John Broome, Alexander Berger, Nick Beckstead & Geir B. Asheim - 2021 - Utilitas 33 (4):379-383.
  The Repugnant Conclusion served an important purpose in catalyzing and inspiring the pioneering stage of population ethics research. We believe, however, that the Repugnant Conclusion now receives too much focus. Avoiding the Repugnant Conclusion should no longer be the central goal driving population ethics research, despite its importance to the fundamental accomplishments of the existing literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3. The Neurological Disease Ontology.Mark Jensen, Alexander P. Cox, Naveed Chaudhry, Marcus Ng, Donat Sule, William Duncan, Patrick Ray, Bianca Weinstock-Guttman, Barry Smith, Alan Ruttenberg, Kinga Szigeti & Alexander D. Diehl - 2013 - Journal of Biomedical Semantics 4 (42):42.
  We are developing the Neurological Disease Ontology (ND) to provide a framework to enable representation of aspects of neurological diseases that are relevant to their treatment and study. ND is a representational tool that addresses the need for unambiguous annotation, storage, and retrieval of data associated with the treatment and study of neurological diseases. ND is being developed in compliance with the Open Biomedical Ontology Foundry principles and builds upon the paradigm established by the Ontology for General Medical Science (OGMS) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Herbert Marcuse's “Review of John Dewey's Logic: The Theory of Inquiry”.Herbert Marcuse & Phillip Deen - 2010 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 46 (2):258-265.
  Dewey’s book is the first systematic attempt at a pragmatistic logic (since the work of Peirce). Because of the ambiguity of the concept of pragmatism, the author rejects the concept in general. But, if one interprets pragmatism correctly, then this book is ‘through and through Pragmatistic’. What he understands as ‘correct’ will become clear in the following account. The book takes its subject matter far beyond the traditional works on logic. It is a material logic first in the sense that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  KAPOOKAN NG PAGLALAKBAY NG MGA PILIPINO SA IBAYONG DAGAT SA KONTEKSTO NG BANWA AT LAYAG SA WIKANG FILIPINO.Axle Christien Tugano - 2023 - Ermita, Manila: Limbagang Pangkasaysayan.
  Introduksiyon Sentro ng kabuoang aklat na ito ang paglalakbay –partikular na ang paglalakbay ng mga Pilipino gamit ang pananaw at wikang F/Pilipino. Sa ilang pagkakataon, isa ang paglalakbay sa hindi gaanong nabibigyan ng pansin sa pag-aaral ng lipunan, sa kabila ng pinagyayaman na itong matagal sa Kanluran at marahil isa ng ganap na diskurso. Mababakas ito sa kanilang pagpapakahulugan sa mga taong naglalakbay. Halimbawa nito ang mga Alemang der reisender o der wanderer; Pranses na voyageur; at Anglo-Amerikanong katumbas sa paglalakbay (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON.Jerrylen Giva, Charise Fortich & Sheila Mae Paet - 2020 - GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON 1 (1):1-10.
  Taong 2019 nang magsimula ang paglaganap ng COVID-19 sa Pilipinas, kaya samu’t saring mga impormasyon ang ipinakalat sa bansa upang maiwasan ang pagkalat ng virus lalo na sa mga lugar na matataas ang bilang ng nag positibo, gaya na lamang sa Lungsod ng Quezon. Hinggil rito, ang saliksik na ito na naglalayong malaman at maitala ang Gampanin ng Wikang Filipino sa pag papalaganap ng impormasyon patungkol sa COVID-19. Upang matugunan ang mga hinihingi sa pananaliksik, ito ay gagwin sa deskriptibong paraan, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Pagsusuri Ng Mga Salitang Kapampangan Mula Sa Arte Dela Lengua Pampanga Ni Fray Diego Bergaño Na May Kaugnayan Sa Pagkain.Jennifer L. Espada - 2019 - Mabini Review 8:91-122.
  Robert (Robby) P. Tangtingco’s article was called Bergaño’s dictionary “a work of art” in Lost and Found in Translation in the 18th century. The first thing that they observed is the various dialects or languages used by their countrymen. They were assigned to different regions of the Philippines, and one of them was Fray Diego Bergaño. He was designated to Pampanga where he successfully produced a Kapampangan dictionary called “Arte dela Lengua Pampanga”. From the stated dictionary, the reseacher look for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Estado Ng Edukasyong Pansining BIswal Sa Mga Piling Pamantasan Sa PIlipinas.Joseph Reylan Viray, Jun Badie, Crislie Unabia & Lailanie Gutierrez - manuscript
  Ang kolektibong sanaysay na ito ay nagtatasa sa kalagayan at estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas. Sakop ng papel ang mga sumusunod na paaralan: Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, De La Salle-Lipa, Mindanao State UniversityIligan Institute of Technology, at Notre Dame of Marbel University. Dalawang tanong ang tinangkang sagutin ng papel: Una, ano ang estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas? Pangalawa, ano-ano ang mga posibleng solusyon sa mga suliranin na nakahahadlang sa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  49
  Reading Marcuse's One Dimensional Man.Irfan Ajvazi - manuscript
  Reading Marcuse's One Dimensional Man - Irfan Ajvazi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Herbert Marcuse, Technology, War and Fascism: Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume One Reviewed By. [REVIEW]David J. Stump - 1999 - Philosophy in Review 19 (3):210-211.
  This is a review of the first volume of Herbert Marcuse's collected works. Highlights include correspondence with Heidegger, who refuses to repudiate the Nazis.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Marcuse e a ambivalência da técnica.Assucena Sousa - 2018 - Dissertation, University of Minho
  Herbert Marcuse was one of the most influential political philosophers in the 20th century. After his death, his popularity started decreasing and the philosopher somewhat sank into oblivion. This dissertation intends to investigate the Marcusean contribution to the subject of technics, so imbricated on his political philosophy, and demonstrate that it deserves reappraisal. We shall analyse the theoretical context of Marcuse’s work and put opposing stances, both technophobe and technophile, up for debate. The intent is to not only present the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  67
  Pagsasara ng Tabing: Konklusyon sa Makabuluhang Mentoring ni Dr. Zeus A. Salazar.Axle Christien Tugano - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Katulad ng laging binabanggit ni Prop. Michael Charleston B. Chua ng Pamantasan ng De La Salle, "Hindi man ako naging direktang naging mag-aaral ni Dr. Salazar, mapalad pa rin akong nakilala ko siya at natuto ng kahalagahan ng Pantayong Pananaw." Marahil ito rin ang sumasambulat sa mga nais maging mag-aaral ng paham na si Salazar. Isang metapora ng kometa o isang bakunawa ang pagdating ng isang Dr. Salazar sa Sintang Paaralan partikular na sa Kagawaran ng Kasaysayan dahil pinagyaman niya/tinutulungang makaalpas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Paglapat ng Istorya sa Dalumat ng Ugnayang Pilipinas at mga Asyanong Bansa.Axle Christien Tugano - 2018 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (2):57-75.
  Sa bawat aklatan o sabihin pang mga bookstores, hindi talaga nawawala ang sikat na sikat na mga aklat ni Ambeth Ocampo. Isa na rito ang labintatlong tomo ng Looking Back na tumatalakay sa iba’t ibang paksa sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mga panahong nag-aaral pa ang may-akda sa PUP ng kursong Kasaysayan, walong serye pa lamang ng Looking Back ang nailathala at sabihin pang nabasa niya—Looking Back (2010); Dirty Dancing (2010); Death by Garrote (2010); Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Questioning Hegemony Within White Academia.Asma Mehan, Carolina Lima, Faith Ng’eno & Krzysztof Nawratek - 2022 - Field 8 (1):47-61.
  field: Issue 8 Embodying an Anti-Racist Architecture comprises essays, articles, podcasts, drawings, designs, the cover image, and a film. ‘This Call to Action' is a document borne from dialogue, and as such derives its power from the activism that collaboration and cooperation engender. -/- Asma Mehan, Carolina Lima, Faith Ng’eno, and Krzysztof Nawratek discuss white hegemony across different geopolitical and academic spaces, mindful of the nuances of using English as their shared yet borrowed language. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Acts of Time: Cohen and Benjamin on Mathematics and History.Julia Ng - 2017 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 2017 (1):41-60.
  This paper argues that the principle of continuity that underlies Benjamin’s understanding of what makes the reality of a thing thinkable, which in the Kantian context implies a process of “filling time” with an anticipatory structure oriented to the subject, is of a different order than that of infinitesimal calculus—and that a “discontinuity” constitutive of the continuity of experience and (merely) counterposed to the image of actuality as an infinite gradation of ultimately thetic acts cannot be the principle on which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Interpreting Intuitions.Marcus McGahhey & Neil Van Leeuwen - 2018 - In Julie Kirsch Patrizia Pedrini (ed.), Third-Person Self-Knowledge, Self-Interpretation, and Narrative. Springer Verlag.
  We argue that many intuitions do not have conscious propositional contents. In particular, many of the intuitions had in response to philosophical thought experiments, like Gettier cases, do not have such contents. They are more like hunches, urgings, murky feelings, and twinges. Our view thus goes against the received view of intuitions in philosophy, which we call Mainstream Propositionalism. Our positive view is that many thought-experimental intuitions are conscious, spontaneous, non-theoretical, non-propositional psychological states that often motivate belief revision, but they (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 17. Ang Bamboo Organ Ng Las Piñas: Pakikipanayam Sa Apat Na Susing Indibidwal Ukol Sa Kultural Na Yaman Ng Lungsod Ng Las Piñas.Jezryl Xavier T. Genecera & Jay Israel B. De Leon - 2019 - Mabini Review 8:123-147.
  This paper introduces the Las Piñas Bamboo Organ as a cultural treasure. By interviewing four key individuals related to the bamboo organ, the paper discusses the history, present condition, and activities related to the preservation and sustenance of the bamboo organ. Interview, a method of oral history, was chosen to let the people involved share their own memories and experiences that are not usually featured in written documents about the bamboo organ. The following themes emerged from the interviews: (1) the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  68
  Becik, Batik, Betik: Pagpapatúloy ng mga Simbolismo ng Lahing Austronesyo sa Pagbabatik/ Pagtatatu sa Pilipinas at Malaysia.Arvin Lloyd Pingul, Freddielyn Pontemayor & Rhoderick Nuncio - 2019 - Hasaan Journal 5 (1):39-62.
  Mula sa iisang lahi ang Pilipinas at Malaysia sang-ayon sa pag-aaral na may kinalaman sa paksaing Austronesyo. May mahabang kasaysayan ng ugnayan ang dalawang bansang ito, di lámang sa ekonomikong aspekto, kundi lalo’t higit sa kultural na batayan, at isa na rito ang paggamit ng mga simbolo sa pagbabatik/pagtatatu na nakaugat pa sa relihiyon ng pag-aanito sa mundong Austronesyo. Bagamat naging parehong kolonya ang dalawang bansa ng mga Kanluranin na nagpalawak di lámang ng kapangyarihan kundi maging ng merkado, hindi tuluyang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Katipunan Journal 6 (1):132-181.
  This article aims to highlight the resounding issue regarding the pandemic caused by COVID-19 in the Philippines. In hindsight, it seems that contemporary Filipinos treat its spread as a new and first disease that our society has experienced. It only reflects the inexhaustible study of Filipino pathology. So there is a tendency for the Filipino government to tarnish or not take the future pandemic seriously because apart from the lack of knowledge about pandemics, it is possible that our society does (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20. A Defence of Parental Compromise Concerning Veganism.Marcus William Hunt - 2021 - Ethics and Education 16 (3):392-405.
  Co-parents who differ in their ideal child rearing policies should compromise, argues Marcus William Hunt. Josh Milburn and Carlo Alvaro dispute this when it comes to veganism. Milburn argues that veganism is a matter of justice and that to compromise over justice is (typically) impermissible. I suggest that compromise over justice is often permissible, and that compromise over justice may be required by justice itself. Alvaro offers aesthetic, gustatory, and virtue-based arguments for ethical veganism, showing that veganism involves sensibilities (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  77
  Common Consent Arguments for Belief in God.Marcus Hunt - 2022 - Dialogue: A Journal of Philosophy and Religion (58):17-22.
  A popular introduction to common consent arguments for belief in God.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  45
  Conciliationism and Fictionalism.Marcus Hunt - 2018 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 4 (25):456-472.
  This paper offers fictionalism as a new approach to the problem of reasonable disagreement discussed in social epistemology. The conciliationist approach to reasonable disagreement is defined, and three problems with it are posed: that it is destructive of inquiry, self-defeating, and unacceptably revisionary. Hans Vaihinger’s account of fictions is explained, and it is shown that if the intellectual commitments that are the subject of reasonable disagreements are treated as fictions rather than as beliefs, the three noted problems are avoided. Whereas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Exorcism and Justified Belief in Demons.Marcus Hunt - 2020 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (25):255-271.
  The paper offers a three-premise argument that a person with first-hand experience of possession and exorcism, such as an exorcist, can have a justified belief in the existence of demons. (1) “Exorcism involves a process by which the exorcist comes to believe that testimony is offered by a demon.” Cited for (1) are the Gospels, the Roman Ritual, some modern cases of exorcism, and exorcism practices in non-Christian contexts. (2) “If defeaters are absent, the exorcist may treat as reliable the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Noble Animals, Brutish Animals.Marcus Hunt - 2021 - Between the Species 24 (1):70-92.
  The paper begins with a description of a grey seal performing conspecific infanticide. The paper then gives an account of “nobleness” and “brutishness.” Roughly, a behavioural-disposition is noble/brutish if it is one that would be a moral virtue/vice if the possessor of the behavioural-disposition were a moral agent. The paper then advances two pairs of axiological claims. The first pair of claims is that nobleness is good and that brutishness is bad. The second pair of claims is about an axiological (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  45
  Reasons to Believe - Theoretical Arguments.Marcus Hunt - 2020 - In Introduction to Philosophy: Philosophy of Religion. Rebus Community Press. pp. 22-33.
  A summary of common arguments for belief in God - teleological, cosmological, ontological, and reformed epistemology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  31
  Review of "Social and Political Thought of Julius Evola," Paul Furlong. [REVIEW]Marcus Hunt - 2015 - Political Studies Review 13 (2):247.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  Review of "Recognition," Cillian McBride. [REVIEW]Marcus Hunt - 2015 - Political Studies Review 13 (2):252.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  17
  Review of "In the Vale of Tears: On Marxism and Theology, Volume V," Roland Boer. [REVIEW]Marcus Hunt - 2014 - Marx and Philosophy Review of Books.
  Review of "In the Vale of Tears: On Marxism and Theology, Volume V," Roland Boer.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  17
  Review of "Cosmopolitan Peace," Cécile Fabre. [REVIEW]Marcus Hunt - 2017 - Political Studies Review 15 (3):430-431.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Intuitions Might Not Be Sui Generis: Some Criticisms of George Bealer.Marcus Hunt - 2020 - Florida Philosophical Review 19 (1):49-66.
  George Bealer provides an account of intuitions as “intellectual seemings.” My purpose in this paper is to criticize the phenomenological considerations that Bealer offers in favor of his account. In the first part I review Bealer’s attempt to distinguish intuitions from beliefs, judgments, guesses, and hunches. I examine each of the three phenomenological differences – incorrigibility, implasticity, and scope – that Bealer adduces between intuitions and these other types of mental contents. I argue that any difference between intuitions and these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  40
  Kant & Fate.Marcus Hunt - 2022 - Cosmos and History : The Journal of Natural and Social Philosophy 18 (1):401-421.
  Immanuel Kant mentions fate (Schicksal) in several places. Peter Thielke offers the only sustained interpretation of what Kant meant by fate. According to Thielke, fate is a “usurpatory concept” that takes the place of causality but fails to do its job. There are problems with this interpretation, relative to Kant’s philosophy and to the ordinary concept of fate. It is not clear why we only find a usurpation of causality and not the other concepts of the categories, or how a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. One Decade of Universal Artificial Intelligence.Marcus Hutter - 2012 - In Pei Wang & Ben Goertzel (eds.), Theoretical Foundations of Artificial General Intelligence. Springer. pp. 67--88.
  The first decade of this century has seen the nascency of the first mathematical theory of general artificial intelligence. This theory of Universal Artificial Intelligence (UAI) has made significant contributions to many theoretical, philosophical, and practical AI questions. In a series of papers culminating in book (Hutter, 2005), an exciting sound and complete mathematical model for a super intelligent agent (AIXI) has been developed and rigorously analyzed. While nowadays most AI researchers avoid discussing intelligence, the award-winning PhD thesis (Legg, 2008) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33.  87
  Unscrutable Morality: Could Anyone Know Every Moral Truth?Marcus Hunt - 2020 - Croatian Journal of Philosophy 59 (20):215-227.
  To begin to answer the question of whether every moral truth could be known by any one individual, this paper examines David Chalmers’ views on the scrutability of moral truths in Constructing the World. Chalmers deals with the question of the scrutability of moral truths ecumenically, claiming that moral truths are scrutable on all plausible metaethical views. I raise two objections to Chalmers’ approach. The first objection is that he confl ates the claim that moral truths are scrutable from PQTI (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  26
  Marcuse. [REVIEW]Estiphan Panoussi - 1978 - Pazhouheshkade 3:97-110.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Hobbes's Laws of Nature in Leviathan as a Synthetic Demonstration: Thought Experiments and Knowing the Causes.Marcus P. Adams - 2019 - Philosophers' Imprint 19.
  The status of the laws of nature in Hobbes’s Leviathan has been a continual point of disagreement among scholars. Many agree that since Hobbes claims that civil philosophy is a science, the answer lies in an understanding of the nature of Hobbesian science more generally. In this paper, I argue that Hobbes’s view of the construction of geometrical figures sheds light upon the status of the laws of nature. In short, I claim that the laws play the same role as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Towards a Unified Field Theory of Human Behavior.Marcus Abundis - 2009 - Integral World.
  This paper develops a new structural psychology, and therein proposes a specific model for the scientific study of consciousness. The presented model uses Earth's geologic history of mass-extinction & recovery (evolutionary dynamics) in determining humanity’s adaptive response (conscious and non-conscious traits). It argues humanity adaptively mirrors Earth’s basic evolutionary dynamics, in a “mythologizing of natural adversity” as foundation for all human knowledge – a process that continues well into the modern era. The intellectual lineage used to develop this model includes: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Visual Perception as Patterning: Cavendish Against Hobbes on Sensation.Marcus P. Adams - 2016 - History of Philosophy Quarterly 33 (3):193-214.
  Many of Margaret Cavendish’s criticisms of Thomas Hobbes in the Philosophical Letters (1664) relate to the disorder and damage that she holds would result if Hobbesian pressure were the cause of visual perception. In this paper, I argue that her “two men” thought experiment in Letter IV is aimed at a different goal: to show the explanatory potency of her account. First, I connect Cavendish’s view of visual perception as “patterning” to the “two men” thought experiment in Letter IV. Second, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38. Moral Testimony as Higher Order Evidence.Marcus Lee, Jon Robson & Neil Sinclair - 2021 - In Michael Klenk (ed.), Higher-Order Evidence and Moral Epistemology. Routledge.
  Are the circumstances in which moral testimony serves as evidence that our judgement-forming processes are unreliable the same circumstances in which mundane testimony serves as evidence that our mundane judgement-forming processes are unreliable? In answering this question, we distinguish two possible roles for testimony: (i) providing a legitimate basis for a judgement, (ii) providing (‘higher-order’) evidence that a judgement-forming process is unreliable. We explore the possibilities for a view according to which moral testimony does not, in contrast to mundane testimony (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Comunicando a unidimensionalização: Herbert Marcuse e a reflexão das práticas midiáticas.Rafael Duarte Oliveira Venancio - 2015 - Revista Urutágua 32:1-10.
  O presente artigo apresenta um retrospecto teórico das temáticas da Cultura e Identidade – essa tomada também como identificação e individualização – dentro das principais obras de Herbert Marcuse, em especial Razão e Revolução e A Ideologia da Sociedade Industrial. Após traçar esse arcabouço, pretendemos ilustrar os conceitos filosóficos utilizando exemplos midiáticos presentes nas práticas midiáticas atuais, buscando demonstrar a pregnância que um pensamento da época da contracultura pode ter no século XXI.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Phytoassessment of Vetiver Grass Enhanced with EDTA Soil Amendment Grown in Single and Mixed Heavy Metal–Contaminated Soil.Chuck Chuan Ng - 2019 - Environmental Monitoring and Assessment 191 (434):1-16.
  Over the years, ethylene-diamine-tetra-acetate (EDTA) has been widely used for many purposes. However, there are inadequate phytoassessment studies conducted using EDTA in Vetiver grass. Hence, this study evaluates the phytoassessment (growth performance, accumulation trends, and proficiency of metal uptake) of Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash in both single and mixed heavy metal (Cd, Pb, Cu, and Zn)—disodium EDTA-enhanced contaminated soil. The plant growth, metal accumulation, and overall efficiency of metal uptake by different plant parts (lower root, upper root, lower (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Producers’ Perceptions of Public Good Agricultural Practices and Their Pesticide Use: The Case of MyGAP for Durian Farming in Pahang, Malaysia.Chuck Chuan Ng - 2017 - Asian Journal of Agriculture and Rural Development 7 (1):1-16.
  This paper investigates the local implementation of Malaysian public GAP standard called MyGAP by examining its effectiveness in raising the awareness and improving the pesticide use practices of participant smallscale farmers toward better food safety and quality assurance. For this objective, 19 MyGAP certified and 57 uncertified durian farms in the state of Pahang, Malaysia were surveyed. The research found that certified farm managers have a much better understanding of the basic intent of the policy than uncertified farms, reflecting the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. ‘+1’: Scholem and the Paradoxes of the Infinite.Julia Ng - 2014 - Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio 8 (2):196-210.
  This article draws on several crucial and unpublished manuscripts from the Scholem Archive in exploration of Gershom Scholem's youthful statements on mathematics and its relation to extra-mathematical facts and, more broadly, to a concept of history that would prove to be consequential for Walter Benjamin's own thinking on "messianism" and a "futuristic politics." In context of critiquing the German Youth Movement's subsumption of active life to the nationalistic conditions of the "earth" during the First World War, Scholem turns to mathematics (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Effects of Different Soil Amendments on Mixed Heavy Metals Contamination in Vetiver Grass.Chuck Chuan Ng - 2016 - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 97:695-701.
  Three different types of low cost soil amendments, namely, EDTA, elemental S and N-fertilizer, were investigated with Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash growing under highly mixed Cd–Pb contamination conditions. A significant increase (p < 0.05) in Cd and Pb accumulation were recorded in the shoots of all EDTA and N-fertilizer assisted treatments. The accumulation of Cd in 25 mmol EDTA/kg soil and 300 mmol N/kg soil showed relatively higher translocation factor (1.72 and 2.15) and percentage metal efficacy (63.25 % (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Phyto-Assessment of Soil Heavy Metal Accumulation in Tropical Grasses.Chuck Chuan Ng - 2016 - Journal of Animal and Plant Science 26 (3):686-696.
  Tropical grasses are fast growing and often used for phytoremediation. Three different types of tropical grasses: Vetiver (V. zizanoides), Imperata (I. cylindrical) and Pennisetum (P. purpureum) tested in different growth media of spiked heavy metal contents under the glasshouse environment of RimbaIlmu for 60-day. The growth performance, metals tolerance and phyto-assessment of cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn) and copper (Cu) in shoots and roots were assessed using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).Tolerance index (TI), translocation factor (TF), biological accumulation coefficient (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Phyto-Evaluation of Cd-Pb Using Tropical Plants in Soil-Leachate Conditions.Chuck Chuan Ng - 2018 - Air, Soil and Water Research 11 (1):1-9.
  Sources of soil contamination can exist in various types of conditions including in the form of semifluids. In this study, 3 different types of tropical plants, Acacia (Acacia mangium Willd), Mucuna (Mucuna bracteata DC. ex Kurz) and Vetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash), were tested under different levels of soil-leachate conditions. The relative growth rate, metal tolerance, and phytoassessment of cadmium (Cd) and lead (Pb) accumulation in the roots and shoots were determined using flame atomic absorption spectrometry. Tolerance index, translocation factor, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Tolerance Threshold and Phyto-Assessment of Cadmium and Lead in Vetiver Grass, Vetiveria Zizanioides (Linn.) Nash.Chuck Chuan Ng - 2017 - Chiang Mai Journal of Science 44 (4):1367-1378.
  Various types of plant species have been extensively used for heavy metals phyto-remediation without taking into consideration its tolerance threshold. In this study, Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash was evaluated under five different sets of contaminated spiked cadmium (5Cd, 10Cd, 50Cd, 100Cd and 150Cd mg/kg) and lead (50Pb, 100Pb, 200Pb, 400Pb and 800Pb mg/kg) concentration levels in soil. The growth performance, metal tolerance and phyto-assessment of Cd and Pb in the roots and tillers were assessed using flame atomic absorption (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Heavy Metals Phyto-Assessment in Commonly Grown Vegetables: Water Spinach (I. Aquatica) and Okra (A. Esculentus).Chuck Chuan Ng - 2016 - Springerplus 1 (5):469.
  The growth response, metal tolerance and phytoaccumulation properties of water spinach (Ipomoea aquatica) and okra (Abelmoschus esculentus) were assessed under different contaminated spiked metals: control, 50 mg Pb/kg soil, 50 mg Zn/kg soil and 50 mg Cu/kg soil. The availability of Pb, Zn and Cu metals in both soil and plants were detected using flame atomic absorption spectrometry. The concentration and accumulation of heavy metals from soil to roots and shoots (edible parts) were evaluated in terms of translocation factor, accumulation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. Kant's Theory of Experience at the End of the War: Scholem and Benjamin Read Cohen.Julia Ng - 2012 - Modern Language Notes 127 (3):462-484.
  At the end of one side of a manuscript entitled “On Kant” and housedin the Scholem Archive in Jerusalem, one reads the following pro-nouncement: “it is impossible to understand Kant today.” 1 Whatever it might mean to “understand” Kant, or indeed, whatever “Kant” is heremeant to be understood, it is certain, according to the manuscript,that such understanding cannot come about by way of purporting tohave returned to or spoken in the name of “Kant.” For “[t]oday,” sothe document begins, “there are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Gratitude Is Only Fittingly Targeted Towards Agents.Marcus William Hunt - 2021 - Sophia (2):1-19.
  The paper argues that ‘All varieties of gratitude are only overall fitting when targeted towards agents,’ for instance that any variety of gratitude for the beautiful sunset is only overall fitting if a supernatural agent such as God exists. The first premise is that ‘Prepositional gratitude is overall fitting only when targeted towards agents.’ For this premise, intuitive judgments are offered. The second premise is that ‘Prepositional gratitude is the paradigmatic variety of gratitude.’ For this premise, an aspect of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  31
  The Epistemic Life of Groups: Essays in the Epistemology of Collectives Michael S. Brady and Miranda Fricker, Eds. Oxford: Oxford University Press, 2016; 255 Pp.; $74.00. [REVIEW]Marcus Hunt - 2017 - Dialogue 57 (4):916-918.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 344