Results for 'Yew-Kwang Ng'

41 found
Order:
 1. What Should We Agree on About the Repugnant Conclusion?Stéphane Zuber, Nikhil Venkatesh, Torbjörn Tännsjö, Christian Tarsney, H. Orri Stefánsson, Katie Steele, Dean Spears, Jeff Sebo, Marcus Pivato, Toby Ord, Yew-Kwang Ng, Michal Masny, William MacAskill, Nicholas Lawson, Kevin Kuruc, Michelle Hutchinson, Johan E. Gustafsson, Hilary Greaves, Lisa Forsberg, Marc Fleurbaey, Diane Coffey, Susumu Cato, Clinton Castro, Tim Campbell, Mark Budolfson, John Broome, Alexander Berger, Nick Beckstead & Geir B. Asheim - forthcoming - Utilitas:1-5.
  The Repugnant Conclusion served an important purpose in catalyzing and inspiring the pioneering stage of population ethics research. We believe, however, that the Repugnant Conclusion now receives too much focus. Avoiding the Repugnant Conclusion should no longer be the central goal driving population ethics research, despite its importance to the fundamental accomplishments of the existing literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Animal Welfare at Home and in the Wild.Kyle Johannsen - 2016 - Animal Sentience 1 (7/10).
  In recent work, economist Yew-Kwang Ng suggests strategies for improving animal welfare within the confines of institutions such as the meat industry. Although I argue that Ng is wrong not to advocate abolition, I do find his position concerning wild animals to be compelling. Anyone who takes the interests of animals seriously should also accept a cautious commitment to intervention in the wild.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Katipunan Journal 6 (1):132-181.
  This article aims to highlight the resounding issue regarding the pandemic caused by COVID-19 in the Philippines. In hindsight, it seems that contemporary Filipinos treat its spread as a new and first disease that our society has experienced. It only reflects the inexhaustible study of Filipino pathology. So there is a tendency for the Filipino government to tarnish or not take the future pandemic seriously because apart from the lack of knowledge about pandemics, it is possible that our society does (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  12
  Pagsasara ng Tabing: Konklusyon sa Makabuluhang Mentoring ni Dr. Zeus A. Salazar.Axle Christien Tugano - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Katulad ng laging binabanggit ni Prop. Michael Charleston B. Chua ng Pamantasan ng De La Salle, "Hindi man ako naging direktang naging mag-aaral ni Dr. Salazar, mapalad pa rin akong nakilala ko siya at natuto ng kahalagahan ng Pantayong Pananaw." Marahil ito rin ang sumasambulat sa mga nais maging mag-aaral ng paham na si Salazar. Isang metapora ng kometa o isang bakunawa ang pagdating ng isang Dr. Salazar sa Sintang Paaralan partikular na sa Kagawaran ng Kasaysayan dahil pinagyaman niya/tinutulungang makaalpas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  38
  Paglapat ng Istorya sa Dalumat ng Ugnayang Pilipinas at mga Asyanong Bansa.Axle Christien Tugano - 2018 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (2):57-75.
  Sa bawat aklatan o sabihin pang mga bookstores, hindi talaga nawawala ang sikat na sikat na mga aklat ni Ambeth Ocampo. Isa na rito ang labintatlong tomo ng Looking Back na tumatalakay sa iba’t ibang paksa sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mga panahong nag-aaral pa ang may-akda sa PUP ng kursong Kasaysayan, walong serye pa lamang ng Looking Back ang nailathala at sabihin pang nabasa niya—Looking Back (2010); Dirty Dancing (2010); Death by Garrote (2010); Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Phyto-Assessment of Soil Heavy Metal Accumulation in Tropical Grasses.Chuck Chuan Ng - 2016 - Journal of Animal and Plant Science 26 (3):686-696.
  Tropical grasses are fast growing and often used for phytoremediation. Three different types of tropical grasses: Vetiver (V. zizanoides), Imperata (I. cylindrical) and Pennisetum (P. purpureum) tested in different growth media of spiked heavy metal contents under the glasshouse environment of RimbaIlmu for 60-day. The growth performance, metals tolerance and phyto-assessment of cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn) and copper (Cu) in shoots and roots were assessed using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).Tolerance index (TI), translocation factor (TF), biological accumulation coefficient (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Heavy Metals Phyto-Assessment in Commonly Grown Vegetables: Water Spinach (I. Aquatica) and Okra (A. Esculentus).Chuck Chuan Ng - 2016 - Springerplus 1 (5):469.
  The growth response, metal tolerance and phytoaccumulation properties of water spinach (Ipomoea aquatica) and okra (Abelmoschus esculentus) were assessed under different contaminated spiked metals: control, 50 mg Pb/kg soil, 50 mg Zn/kg soil and 50 mg Cu/kg soil. The availability of Pb, Zn and Cu metals in both soil and plants were detected using flame atomic absorption spectrometry. The concentration and accumulation of heavy metals from soil to roots and shoots (edible parts) were evaluated in terms of translocation factor, accumulation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Tolerance Threshold and Phyto-Assessment of Cadmium and Lead in Vetiver Grass, Vetiveria Zizanioides (Linn.) Nash.Chuck Chuan Ng - 2017 - Chiang Mai Journal of Science 44 (4):1367-1378.
  Various types of plant species have been extensively used for heavy metals phyto-remediation without taking into consideration its tolerance threshold. In this study, Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash was evaluated under five different sets of contaminated spiked cadmium (5Cd, 10Cd, 50Cd, 100Cd and 150Cd mg/kg) and lead (50Pb, 100Pb, 200Pb, 400Pb and 800Pb mg/kg) concentration levels in soil. The growth performance, metal tolerance and phyto-assessment of Cd and Pb in the roots and tillers were assessed using flame atomic absorption (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Effects of Different Soil Amendments on Mixed Heavy Metals Contamination in Vetiver Grass.Chuck Chuan Ng - 2016 - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 97:695-701.
  Three different types of low cost soil amendments, namely, EDTA, elemental S and N-fertilizer, were investigated with Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash growing under highly mixed Cd–Pb contamination conditions. A significant increase (p < 0.05) in Cd and Pb accumulation were recorded in the shoots of all EDTA and N-fertilizer assisted treatments. The accumulation of Cd in 25 mmol EDTA/kg soil and 300 mmol N/kg soil showed relatively higher translocation factor (1.72 and 2.15) and percentage metal efficacy (63.25 % (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  95
  Ang Kababaihan ng Katipunan, Ang Katipunan sa Kababaihan: Isang Diskurso sa Ambag ng mga Babae sa Himagsikang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2017 - Saliksik E-Journal 6 (2):97-154.
  Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito, masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa kababaihan bilang kasama ng (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Estado Ng Edukasyong Pansining BIswal Sa Mga Piling Pamantasan Sa PIlipinas.Joseph Reylan Viray, Jun Badie, Crislie Unabia & Lailanie Gutierrez - manuscript
  Ang kolektibong sanaysay na ito ay nagtatasa sa kalagayan at estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas. Sakop ng papel ang mga sumusunod na paaralan: Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, De La Salle-Lipa, Mindanao State UniversityIligan Institute of Technology, at Notre Dame of Marbel University. Dalawang tanong ang tinangkang sagutin ng papel: Una, ano ang estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas? Pangalawa, ano-ano ang mga posibleng solusyon sa mga suliranin na nakahahadlang sa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Neurological Disease Ontology.Mark Jensen, Alexander P. Cox, Naveed Chaudhry, Marcus Ng, Donat Sule, William Duncan, Patrick Ray, Bianca Weinstock-Guttman, Barry Smith, Alan Ruttenberg, Kinga Szigeti & Alexander D. Diehl - 2013 - Journal of Biomedical Semantics 4 (42):42.
  We are developing the Neurological Disease Ontology (ND) to provide a framework to enable representation of aspects of neurological diseases that are relevant to their treatment and study. ND is a representational tool that addresses the need for unambiguous annotation, storage, and retrieval of data associated with the treatment and study of neurological diseases. ND is being developed in compliance with the Open Biomedical Ontology Foundry principles and builds upon the paradigm established by the Ontology for General Medical Science (OGMS) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13. Acts of Time: Cohen and Benjamin on Mathematics and History.Julia Ng - 2017 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 2017 (1):41-60.
  This paper argues that the principle of continuity that underlies Benjamin’s understanding of what makes the reality of a thing thinkable, which in the Kantian context implies a process of “filling time” with an anticipatory structure oriented to the subject, is of a different order than that of infinitesimal calculus—and that a “discontinuity” constitutive of the continuity of experience and (merely) counterposed to the image of actuality as an infinite gradation of ultimately thetic acts cannot be the principle on which (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  26
  Ugnayang Australia at Pilipinas: Mga Natatanging Gunita ng Diaspora at Rebolusyong Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):119-135.
  Kapwa nakalatag sa heograpikal, ekonomiko, at kultural na aspekto ng Asya-Pasipiko ang bansang Australia at Pilipinas. Bagama’t kaiba sa kontinenteng kinaroroonan, mababakas pa rin ang dimensiyong nag-uugnay sa dalawang estado ng Pasipiko. Kung uungkatin ang kasaysayan, napakatibay ang ugnayang namamagitan sa Australia at Pilipinas sapul pa noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig o ang pagpapalaya sa Pilipinas laban sa puwersa ng mga Hapones nang tumakas tungong Australia sina Pangulong Manuel Quezon at buong pamilya noong Pebrero 19, 1942. Ngunit kung tutuusin, sa ganitong (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Pagtatampok sa Akademikong Rebyu ng mga Aklat ng Saliksik E-Journal: Mga Daloy at Tunguhin sa Talastasang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2021 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Sa kabila ng napakaraming aklat na inilalathala taun-taon, sa iba't ibang disiplina, perspektiba, at pananaw, siya namang hindi lipos ang mga naililimbag, kung hindi man, naisusulat na mga akademikong rebyu ng mga aklat o panunuring-aklat. Mahalaga ang ginagampanang papel ng mga panunuring-aklat sa talastasang pantao at lalo na sa akademiya. Hindi lamang ito isang simpleng paglalahad sa nilalaman ng aklat, bagkus higit nitong kinapapalooban ang mga kritikal na pagpapasya, pagkilatis o pagsusuri, at pag-apuhap ng mga kaalaman mula sa binasang mga (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kant's Theory of Experience at the End of the War: Scholem and Benjamin Read Cohen.Julia Ng - 2012 - Modern Language Notes 127 (3):462-484.
  At the end of one side of a manuscript entitled “On Kant” and housedin the Scholem Archive in Jerusalem, one reads the following pro-nouncement: “it is impossible to understand Kant today.” 1 Whatever it might mean to “understand” Kant, or indeed, whatever “Kant” is heremeant to be understood, it is certain, according to the manuscript,that such understanding cannot come about by way of purporting tohave returned to or spoken in the name of “Kant.” For “[t]oday,” sothe document begins, “there are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  14
  Hermano Puli at Imam Bondjol at ang Kanilang Mga Kilusang Mapagpalaya sa Timog Silangang Asya: Mga Tala sa Tungkulin ng Bayan sa Pagyabong ng Kasaysayang Panlipunan.Axle Christien Tugano - 2019 - Tayabas, Quezon, Philippines: Alternatibong Tahanan ng mga Akda at Gawang Nasaliksik (ATAGAN) Inc. at Tayabas Studies and Creative Writing Center.
  Bago matapos ang dantaon 19, umusbong ang mga kilusang mapagpalaya kontra kolonisador sa iba’t ibang kapuluan ng Pilipinas at Indonesia (mga bansang kabilang/kaugnay ng Dunia Melayu). Isa sa mga iginigiit na dahilan ng bawat bayan (negara ng Indonesia) ay ang malawakang reporma hinggil sa relihiyon/paniniwala – pagpapanatili, pagbabago, o di kaya’y pakikisangkot. Sapul pa noong panahong dati, patuloy nang pinahahalagahan ng bawat katutubong Malayo/Austronesyano ang kanilang paniniwala na malalim ang pagkaka-ugat sa kapangyarihan at impluwensiya ng kanilang kapaligiran at sabihin pa’y (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  52
  Probabilities on Sentences in an Expressive Logic.Marcus Hutter, John W. Lloyd, Kee Siong Ng & William T. B. Uther - 2013 - Journal of Applied Logic 11 (4):386-420.
  Automated reasoning about uncertain knowledge has many applications. One difficulty when developing such systems is the lack of a completely satisfactory integration of logic and probability. We address this problem directly. Expressive languages like higher-order logic are ideally suited for representing and reasoning about structured knowledge. Uncertain knowledge can be modeled by using graded probabilities rather than binary truth-values. The main technical problem studied in this paper is the following: Given a set of sentences, each having some probability of being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Each Thing a Thief: Walter Benjamin on the Agency of Objects.Julia Ng - 2011 - Philosophy and Rhetoric 44 (4):382-402.
  "I have a tree, which grows here in my close, / That mine own use invites me to cut down, / And shortly I must fell it" (Shakespeare 2001, 168)—Timon's lament, which in Shakespeare's rendition occurs shortly before its utterer's demise "upon the beached verge of the salt flood" (2001, 168) beyond the perimeter of Athens, is an indictment of the nature that Timon finds unable to escape. Having given away his wealth in misguided generosity to a host of parasitic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Phyto-Evaluation of Cd-Pb Using Tropical Plants in Soil-Leachate Conditions.Chuck Chuan Ng - 2018 - Air, Soil and Water Research 11 (1):1-9.
  Sources of soil contamination can exist in various types of conditions including in the form of semifluids. In this study, 3 different types of tropical plants, Acacia (Acacia mangium Willd), Mucuna (Mucuna bracteata DC. ex Kurz) and Vetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash), were tested under different levels of soil-leachate conditions. The relative growth rate, metal tolerance, and phytoassessment of cadmium (Cd) and lead (Pb) accumulation in the roots and shoots were determined using flame atomic absorption spectrometry. Tolerance index, translocation factor, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Phytoassessment of Vetiver Grass Enhanced with EDTA Soil Amendment Grown in Single and Mixed Heavy Metal–Contaminated Soil.Chuck Chuan Ng - 2019 - Environmental Monitoring and Assessment 191 (434):1-16.
  Over the years, ethylene-diamine-tetra-acetate (EDTA) has been widely used for many purposes. However, there are inadequate phytoassessment studies conducted using EDTA in Vetiver grass. Hence, this study evaluates the phytoassessment (growth performance, accumulation trends, and proficiency of metal uptake) of Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash in both single and mixed heavy metal (Cd, Pb, Cu, and Zn)—disodium EDTA-enhanced contaminated soil. The plant growth, metal accumulation, and overall efficiency of metal uptake by different plant parts (lower root, upper root, lower (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Producers’ Perceptions of Public Good Agricultural Practices and Their Pesticide Use: The Case of MyGAP for Durian Farming in Pahang, Malaysia.Chuck Chuan Ng - 2017 - Asian Journal of Agriculture and Rural Development 7 (1):1-16.
  This paper investigates the local implementation of Malaysian public GAP standard called MyGAP by examining its effectiveness in raising the awareness and improving the pesticide use practices of participant smallscale farmers toward better food safety and quality assurance. For this objective, 19 MyGAP certified and 57 uncertified durian farms in the state of Pahang, Malaysia were surveyed. The research found that certified farm managers have a much better understanding of the basic intent of the policy than uncertified farms, reflecting the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. ‘+1’: Scholem and the Paradoxes of the Infinite.Julia Ng - 2014 - Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio 8 (2):196-210.
  This article draws on several crucial and unpublished manuscripts from the Scholem Archive in exploration of Gershom Scholem's youthful statements on mathematics and its relation to extra-mathematical facts and, more broadly, to a concept of history that would prove to be consequential for Walter Benjamin's own thinking on "messianism" and a "futuristic politics." In context of critiquing the German Youth Movement's subsumption of active life to the nationalistic conditions of the "earth" during the First World War, Scholem turns to mathematics (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. ‘OBOSEN KO KAYO’: Wika Ng Kapangyarihan Ni Pangulong Duterte.Joseph Reylan Viray - manuscript
  This is a preliminary essay on the rhetoric of ‘obosen’ of President Rodrigo Duterte. The essay discusses how the President employed the term ‘obosen’ to show his leadership quality characterized by strenght, firmness, patriotism and courage. He used ‘obosen’ as a way to persuade his target audience. The essay explicates how he was able to excellently manipulate and control the Philippine social consciousness. To soften the effects of Duterte’s ‘obosen’, his political rivals offered couinter-rhetorics which the essay also presented. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  52
  Kasaysayang Buhay ni Kapitan Moy (1851-1891) sa Konteksto ng Kasaysayang Mariqueño.Axle Christien Tugano - 2020 - Hasaan Journal 6 (1):48-90.
  Patúloy nating kolektibong ginugunita ang kadakilaan ng mga bayaning Pilipino sa iba’t ibang sektor, panahon at perspektiba ngunit mababatid nating hindi pa rin sapat ang pagpapahalaga sa kanila dahil (1) limitado ang kaalaman hinggil sa kanila, (2) nagiging mailap ang mga datos patungkol sa kanila at (3) higit na binibigyang-pansin ang mga bayaning matagal nang iniangat sa pedestal. Laganap ang pananalambúhay sa mga ganitong bayaning nasa pedestal buhat pa noong panahong kolonyal hanggang sa kasalukuyan. Taliwas dito, itinatampok sa pag-aaral na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  52
  Ginhawa, Hanapbuhay, Himagsikan: Tungo sa Isang Pilipinong Pagdadalumat ng Katarungang Panlipunan/Katuwirang Bayan.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (1):58-79.
  Founded upon ethnological studies on the concepts of ginhawa (well-being), hanapbuhay (livelihood), and himagsikan (revolution), the paper aims to provide an exploration on the possibility of a Filipino conceptualization of katarungang panlipunan (social justice) that is outside the bounds of Marxist theoretization. This essay insists that although Marxist theoretization of katarungang panlipunan is highly advanced, it is only one among many other possible versions of theorizing katarungang panlipunan. Since there is no concept that is possible to exist in the consciousness (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal Bilang Mga Post-kolonyal na Babasahin: Isang Paglalarawan sa Umuusbong na Kultura ng Pagtuturo at Pagkatuto sa Mga Piling Paaralan sa Lungsod ng Marikina, Metro Manila.Axle Christien Tugano - 2021 - Kawing Journal 5 (1):11-54.
  The masterful works Noli Me Tangere (1887) and El Filibusterismo (1891) can be considered as post-colonial writings because they are constantly studied and used as tools for raising awareness and remembering the violence and personal experiences of the Filipino society. This is an indirect description of the colonial period in the perspective of modern times. However, the teaching and appreciation of these writings become complicated because they are often neglected or otherwise considered as a subject that needs to be covered (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  59
  Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 4 (1):1-45.
  It is quintessential to be acquainted with the complex cultural linkages between a nation and the globalized world— notably, the Philippines as a part of the Southeast Asian Region. The study centers on Filipino cuisine, academization, and its affinities. We may regard the concept of food and the act of partaking in it (i.e., eating) as mundane and ubiquitous in a way. Instead, we must view food and subsistence as a crucial part of cultural and historical inquiry. Some social scientists (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  17
  Pangingibang-Bayan Bilang Pag-aaral sa Ibang Kalinangan: Ang Lakbay-Aral na Akademiko sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Manila, Metro Manila, Philippines: ADHIKA ng Pilipinas, Inc. & National Commission for Culture and the Arts.
  Kasabay ng pag-unlad ng Pantayong Pananaw ang paglinang din sa Araling Kabanwahan bilang isang lente ng pagsusulong na rin ng Araling Pang-Erya. Ipinamamalas ng Araling Kabanwahan ang pag-aaral sa kasaysayan ng ibang bayan/ibayong bayan/karatig na mga bayan. Tunay nga namang hindi lamang patungkol sa sariling kabihasnan ang pag-aaral ng kasaysayan. Kailangan din nating dalumatin ang samu’t saring relasyon o ugnayan (tahasan o indirekta) ng Pilipinas sa mga karatig-bayan nito. Kung kaya’t dito uusbong ang pagtutok sa kahalagahan ng Araling Timog Silangang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  26
  Ugnayang Tsino't Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas.Axle Christien Tugano - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (1):66-83.
  Nabigyan ng pagpapahalaga ang komprehensibong pagdalumat sa relasyong Tsino at Pilipino sa buhay at kamatayan sa isang aklat na pinamagatang Himlayan, Pantiyon, Kampo Santo, Sementeryo: Exploring Philippine Cemeteries (2016) na pinamamatnugutan ni Dr. Grace Barretto-Tesoro ng Programa sa Araling Arkeolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng isang daan at apatnapu’t dalawang (242) pahina at limang (5) kabanata-- [1] Angels on Earth: Investigating Infant and Children Burials in Manila Cemeteries ni Grace Barreto-Tesoro (pah. 1-39); [2] Angels and Dragons in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. Breast Kanser, Seksuwalidad, at Pagbalikwas.Mark Anthony Dacela & Rachel Joy Martinez Rodriquez - 2015 - Malay 27 (2):118-132.
  Iniaalok ng pag-aaral na ito ang isang panunuring Foucauldian sa pangkasariang karanasan ng babaeng may breast cancer (BRCA). Inihahain din ng mga may-akda ang mga sumusunod na tanong: Paano naaapi ang babaeng may BRCA? Paano hinahamon ng kanyang karanasan ang konsepto ng seksuwalidad? Maaari bang ituring ang kanyang karanasan bilang anyo ng pagbalikwas? Tutugunan ng mga may-akda ang naturang mga tanong gamit ang kapangyarihan-diskurso-seksuwalidad ni Foucault habang ipinapalagay na: (1) matagumpay na naipapakita ng talaangkanan ng seksuwalidad ni Foucault kung paanong (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  16
  Martes sa Escaler: Klase sa Historiograpiya ni Dr. Zeus Salazar.Axle Christien Tugano & Mark Joseph Santos - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Paunang Salita Ang kasalukuyang aklat ay produkto ng masigasig na pagsusumikap ng mga mag-aaral ng BA Kasaysayan sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa sa ilalim ng klase na Historiograpiya ni Dr. Zeus A. Salazar. Tinatangka nitong maitala para sa salinlahi ang mga kaganapan sa kanilang suplemental na klase tuwing Martes sa Bahay Escaler, ang tahanan ng kanilang Guro.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. The Integrated Recovery Model for Addiction Treatment and Recovery.Guy Du Plessis - 2010 - Journal of Integral Theory and Practice 5 (3):68-87.
  This article outlines an integrally informed model for addictionon treatment and recover that is being pioneered and developed at Tabankulu Secondary Addiction Recovery Center in Cape Town, South Africa. Tabankulu is the world’s first inpatient Addictionon treatment center to implement an integrally informed treatment model. The Integrated Recovery model is a comprehensive, balanced, multi-phased, and multi-disciplinary approach to the treatment of and recovery from addiction. Its philosophy is derived from integrang a 12 Step abstinence-based methodology, mindfulness-based interventions, positive psychology, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34.  88
  Comportamento Sexual dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro Da Silva - manuscript
  COMPORTAMENTO SEXUAL DOS ANIMAIS OBJETIVO O estudante explicará a conduta sexual de fêmeas e machos de diferentes espécies domésticas para detectar a fase de receptividade sexual, com a finalidade de programar de maneira adequada a monta ou a inseminação artificial. A observação da conduta sexual dos animais é indispensável para o sucesso da estação reprodutiva em uma determinada propriedade. Logo, o estudante obterá o alicerce necessário sobre os pontos teóricos e práticos a serem observados para a seleção dos animais aptos (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Fisiologia Clínica do Ciclo Estral de Vacas Leiteiras: Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  REPRODUÇÃO ANIMAL: O CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS – Desenvolvimento Folicular, Corpo Lúteo e Etapas do Estro ANIMAL REPRODUCTION: THE OESTROUS CYCLE OF DAIRY BOVINES -Follicular Development, Corpus Luteum and Stages of Estrus Apoio: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Departamento de Zootecnia da UFRPE E-mail: emanuel.isaque@ufrpe.br WhatsApp: (82)98143-8399 FISIOLOGIA CLÍNICA DO CICLO ESTRAL DE BOVINOS LEITEIROS 1. RESUMO A fêmea bovina apresenta ciclos estrais em intervalos de 19 a 23 dias e estes só são interrompidos durante a gestação ou devido (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Fisiologia do Ciclo Estral dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  FISIOLOGIA DO CICLO ESTRAL DOS ANIMAIS -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido e IPA -/- • _____OBJETIVO -/- O cio ou estro é a fase reprodutiva dos animais, onde as fêmeas apresentam receptividade sexual seguida de ovulação. Para tanto, é necessário entender a fisiologia do estro para a realização do manejo reprodutivo dos animais. Em geral, as fêmeas manifestam comportamentos fora do comum quando estão ciclando, tais comportamentos devem ser observados para que não percam o pico de ovulação (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  14
  Friends With Benefits: Causes and Effects of Cheating During Examinations.Leo Andrew Diego - 2017 - International Academic Forum 5 (2):121-138.
  Cheating during examinations is triggered by peer influence. It makes every learner know and do what should not be done. Cheating during examinations defeats the purpose of understanding, applying and creating ideas as stipulated in the revised Bloom's taxonomy by Anderson. The study reported here was designed to delve into the reasons and aspirations of the respondents in their cheating engagement. Sixteen (16) key informants, selected using random sampling procedure among Junior and Senior High School learners of Roxas National Comprehensive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Gravity as Archimedes? Thrust and a Bifurcation in That Theory.Mayeul Arminjon - 2004 - Foundations of Physics 34 (11):1703-1724.
  Euler’s interpretation of Newton’s gravity (NG) as Archimedes’ thrust in a fluid ether is presented in some detail. Then a semi-heuristic mechanism for gravity, close to Euler’s, is recalled and compared with the latter. None of these two ‘‘gravitational ethers’’ can obey classical mechanics. This is logical since the ether defines the very reference frame, in which mechanics is defined. This concept is used to build a scalar theory of gravity: NG corresponds to an incompressible ether, a compressible ether leads (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. On Getting First Things First: Assessing Claims for the Primacy of Christ.Myk Habets - 2009 - New Blackfriars 90 (1027):343-364.
  Adopting modal logic the doctrine of the primacy of Christ is defined and defended in relation to the Thomistic – Scotistic debates over the primary and efficient causes of the incarnation. This leads to a defence of the Scotistic thesis and a reserved affirmation for the Scotistic hypothesis that there would have been an incarnation irrespective of the fall. This hypothesis is tested by reference to the work of four recent theologians, Thomas Weinandy O.F.M. cap., Karl Barth, J¨urgen Moltmann, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Các vấn đề đương đại về đạo đức trong nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.Hồ Mạnh Tùng - 2020 - OSF Preprints.
  Nhật Bản thường được biết đến là một cường quốc khoa học không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới với rất nhiều giải thưởng khoa học cao quý và sản lượng khoa học ổn định ở mức cao nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đã thường xuyên ghi nhận những vụ bê bối về đạo đức nghiên cứu tại Nhật Bản. Xem xét kĩ lưỡng nội dung chi tiết (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan sa mga Pananagisag sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna.Axle Christien Tugano - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):31-118.
  Marami sa mga simbahan (iglesia) at libingan (cementerio) ang itinayo noong panahon ng mga Español sa dati nang sinasambahan at nililibingan ng mga katutubo, kung kaya bahagi pa rin ng pagtatawid sa sinaunang pananampalataya patungo sa tinatawag na Kristiyanismong Bayan (tinatawag ng iilan bilang Folk Catholicism o Folk Christianity). Dahil hindi pasibong tinanggap ng mga katutubo ang ipinakikilalang dogma, inangkop nila sa kanilang kinabihasnang kultura ang pagtanggap sa Kristiyanismo. Makikita ang ganitong pag-angkop sa sistema ng paniniwala; iba’t ibang tradisyon; at (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark