Results for 'Yew-Kwang Ng'

90 found
Order:
 1. What Should We Agree on About the Repugnant Conclusion?Stephane Zuber, Nikhil Venkatesh, Torbjörn Tännsjö, Christian Tarsney, H. Orri Stefánsson, Katie Steele, Dean Spears, Jeff Sebo, Marcus Pivato, Toby Ord, Yew-Kwang Ng, Michal Masny, William MacAskill, Nicholas Lawson, Kevin Kuruc, Michelle Hutchinson, Johan E. Gustafsson, Hilary Greaves, Lisa Forsberg, Marc Fleurbaey, Diane Coffey, Susumu Cato, Clinton Castro, Tim Campbell, Mark Budolfson, John Broome, Alexander Berger, Nick Beckstead & Geir B. Asheim - 2021 - Utilitas 33 (4):379-383.
  The Repugnant Conclusion served an important purpose in catalyzing and inspiring the pioneering stage of population ethics research. We believe, however, that the Repugnant Conclusion now receives too much focus. Avoiding the Repugnant Conclusion should no longer be the central goal driving population ethics research, despite its importance to the fundamental accomplishments of the existing literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Animal Welfare at Home and in the Wild.Kyle Johannsen - 2016 - Animal Sentience 1 (7/10).
  In recent work, economist Yew-Kwang Ng suggests strategies for improving animal welfare within the confines of institutions such as the meat industry. Although I argue that Ng is wrong not to advocate abolition, I do find his position concerning wild animals to be compelling. Anyone who takes the interests of animals seriously should also accept a cautious commitment to intervention in the wild.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2020 - Katipunan Journal 6 (1):132-181.
  This article aims to highlight the resounding issue regarding the pandemic caused by COVID-19 in the Philippines. In hindsight, it seems that contemporary Filipinos treat its spread as a new and first disease that our society has experienced. It only reflects the inexhaustible study of Filipino pathology. So there is a tendency for the Filipino government to tarnish or not take the future pandemic seriously because apart from the lack of knowledge about pandemics, it is possible that our society does (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Estado Ng Edukasyong Pansining BIswal Sa Mga Piling Pamantasan Sa PIlipinas.Joseph Reylan Viray, Jun Badie, Crislie Unabia & Lailanie Gutierrez - manuscript
  Ang kolektibong sanaysay na ito ay nagtatasa sa kalagayan at estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas. Sakop ng papel ang mga sumusunod na paaralan: Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, De La Salle-Lipa, Mindanao State UniversityIligan Institute of Technology, at Notre Dame of Marbel University. Dalawang tanong ang tinangkang sagutin ng papel: Una, ano ang estado ng edukasyong pansining biswal sa mga piling pamantasan sa Pilipinas? Pangalawa, ano-ano ang mga posibleng solusyon sa mga suliranin na nakahahadlang sa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  85
  Questioning Hegemony Within White Academia.Asma Mehan, Carolina Lima, Faith Ng’eno & Krzysztof Nawratek - 2022 - Field 8 (1):47-61.
  field: Issue 8 Embodying an Anti-Racist Architecture comprises essays, articles, podcasts, drawings, designs, the cover image, and a film. ‘This Call to Action' is a document borne from dialogue, and as such derives its power from the activism that collaboration and cooperation engender. -/- Asma Mehan, Carolina Lima, Faith Ng’eno, and Krzysztof Nawratek discuss white hegemony across different geopolitical and academic spaces, mindful of the nuances of using English as their shared yet borrowed language. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  51
  Pagsasara ng Tabing: Konklusyon sa Makabuluhang Mentoring ni Dr. Zeus A. Salazar.Axle Christien Tugano - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Katulad ng laging binabanggit ni Prop. Michael Charleston B. Chua ng Pamantasan ng De La Salle, "Hindi man ako naging direktang naging mag-aaral ni Dr. Salazar, mapalad pa rin akong nakilala ko siya at natuto ng kahalagahan ng Pantayong Pananaw." Marahil ito rin ang sumasambulat sa mga nais maging mag-aaral ng paham na si Salazar. Isang metapora ng kometa o isang bakunawa ang pagdating ng isang Dr. Salazar sa Sintang Paaralan partikular na sa Kagawaran ng Kasaysayan dahil pinagyaman niya/tinutulungang makaalpas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON.Jerrylen Giva, Charise Fortich & Sheila Mae Paet - 2020 - GAMPANIN NG WIKANG FILIPINO SA PAGPAPALAGANAP NG IMPORMASYON BILANG TUGON SA COVID-19 SA LUNGSOD QUEZON 1 (1):1-10.
  Taong 2019 nang magsimula ang paglaganap ng COVID-19 sa Pilipinas, kaya samu’t saring mga impormasyon ang ipinakalat sa bansa upang maiwasan ang pagkalat ng virus lalo na sa mga lugar na matataas ang bilang ng nag positibo, gaya na lamang sa Lungsod ng Quezon. Hinggil rito, ang saliksik na ito na naglalayong malaman at maitala ang Gampanin ng Wikang Filipino sa pag papalaganap ng impormasyon patungkol sa COVID-19. Upang matugunan ang mga hinihingi sa pananaliksik, ito ay gagwin sa deskriptibong paraan, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  39
  Ang 1872 Sa Kasaysayan Ng Pilipinas: Isang Pagsusuring Historiograpikal Sa Ilang Pilipinong Historyador.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 5 (1):74-88.
  Bilang pagpapahalaga sa GOMBURZA, sa okasyon ng ika-150 anibersaryo ng kanilang kamatayan, ang pag-aaral na ito ay nagsagawa ng isang preliminaryong pagbaybay sa samu't saring pagpapakahulugan at pagbibigay-saysay na ikinakabit sa 1872 sa historiograpiyang Pilipino. Sa partikular, siniyasat ng sanaysay ang kapookan ng 1872 sa balangkas historiograpikal ng ilang prominenteng historyador tulad nina Teodoro Agoncillo, Zeus Salazar, Renato Constantino, Reynaldo Ileto, John Schumacher, Horacio de la Costa, at iba pa. Liban dito, tiningnan din ang pagpapakahulugan sa 1872 ng iba pang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Paglapat ng Istorya sa Dalumat ng Ugnayang Pilipinas at mga Asyanong Bansa.Axle Christien Tugano - 2018 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (2):57-75.
  Sa bawat aklatan o sabihin pang mga bookstores, hindi talaga nawawala ang sikat na sikat na mga aklat ni Ambeth Ocampo. Isa na rito ang labintatlong tomo ng Looking Back na tumatalakay sa iba’t ibang paksa sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mga panahong nag-aaral pa ang may-akda sa PUP ng kursong Kasaysayan, walong serye pa lamang ng Looking Back ang nailathala at sabihin pang nabasa niya—Looking Back (2010); Dirty Dancing (2010); Death by Garrote (2010); Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Pagsusuri Ng Mga Salitang Kapampangan Mula Sa Arte Dela Lengua Pampanga Ni Fray Diego Bergaño Na May Kaugnayan Sa Pagkain.Jennifer L. Espada - 2019 - Mabini Review 8:91-122.
  Robert (Robby) P. Tangtingco’s article was called Bergaño’s dictionary “a work of art” in Lost and Found in Translation in the 18th century. The first thing that they observed is the various dialects or languages used by their countrymen. They were assigned to different regions of the Philippines, and one of them was Fray Diego Bergaño. He was designated to Pampanga where he successfully produced a Kapampangan dictionary called “Arte dela Lengua Pampanga”. From the stated dictionary, the reseacher look for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ang Kababaihan ng Katipunan, Ang Katipunan sa Kababaihan: Isang Diskurso sa Ambag ng mga Babae sa Himagsikang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2017 - Saliksik E-Journal 6 (2):97-154.
  Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito, masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa kababaihan bilang kasama ng (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12. Phyto-Assessment of Soil Heavy Metal Accumulation in Tropical Grasses.Chuck Chuan Ng - 2016 - Journal of Animal and Plant Science 26 (3):686-696.
  Tropical grasses are fast growing and often used for phytoremediation. Three different types of tropical grasses: Vetiver (V. zizanoides), Imperata (I. cylindrical) and Pennisetum (P. purpureum) tested in different growth media of spiked heavy metal contents under the glasshouse environment of RimbaIlmu for 60-day. The growth performance, metals tolerance and phyto-assessment of cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn) and copper (Cu) in shoots and roots were assessed using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).Tolerance index (TI), translocation factor (TF), biological accumulation coefficient (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Heavy Metals Phyto-Assessment in Commonly Grown Vegetables: Water Spinach (I. Aquatica) and Okra (A. Esculentus).Chuck Chuan Ng - 2016 - Springerplus 1 (5):469.
  The growth response, metal tolerance and phytoaccumulation properties of water spinach (Ipomoea aquatica) and okra (Abelmoschus esculentus) were assessed under different contaminated spiked metals: control, 50 mg Pb/kg soil, 50 mg Zn/kg soil and 50 mg Cu/kg soil. The availability of Pb, Zn and Cu metals in both soil and plants were detected using flame atomic absorption spectrometry. The concentration and accumulation of heavy metals from soil to roots and shoots (edible parts) were evaluated in terms of translocation factor, accumulation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  16
  Ang Paglago Ng Pantayong Pananaw Sa Konteksto Ng Kapantasan Ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tolerance Threshold and Phyto-Assessment of Cadmium and Lead in Vetiver Grass, Vetiveria Zizanioides (Linn.) Nash.Chuck Chuan Ng - 2017 - Chiang Mai Journal of Science 44 (4):1367-1378.
  Various types of plant species have been extensively used for heavy metals phyto-remediation without taking into consideration its tolerance threshold. In this study, Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash was evaluated under five different sets of contaminated spiked cadmium (5Cd, 10Cd, 50Cd, 100Cd and 150Cd mg/kg) and lead (50Pb, 100Pb, 200Pb, 400Pb and 800Pb mg/kg) concentration levels in soil. The growth performance, metal tolerance and phyto-assessment of Cd and Pb in the roots and tillers were assessed using flame atomic absorption (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. ‘OBOSEN KO KAYO’: Wika Ng Kapangyarihan Ni Pangulong Duterte.Joseph Reylan Viray - manuscript
  This is a preliminary essay on the rhetoric of ‘obosen’ of President Rodrigo Duterte. The essay discusses how the President employed the term ‘obosen’ to show his leadership quality characterized by strenght, firmness, patriotism and courage. He used ‘obosen’ as a way to persuade his target audience. The essay explicates how he was able to excellently manipulate and control the Philippine social consciousness. To soften the effects of Duterte’s ‘obosen’, his political rivals offered couinter-rhetorics which the essay also presented. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Effects of Different Soil Amendments on Mixed Heavy Metals Contamination in Vetiver Grass.Chuck Chuan Ng - 2016 - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 97:695-701.
  Three different types of low cost soil amendments, namely, EDTA, elemental S and N-fertilizer, were investigated with Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash growing under highly mixed Cd–Pb contamination conditions. A significant increase (p < 0.05) in Cd and Pb accumulation were recorded in the shoots of all EDTA and N-fertilizer assisted treatments. The accumulation of Cd in 25 mmol EDTA/kg soil and 300 mmol N/kg soil showed relatively higher translocation factor (1.72 and 2.15) and percentage metal efficacy (63.25 % (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  11
  Ang Retorika Ng Rehimeng Duterte at Ang Kulturang Pilipino: Isang Kasong Pag-Aaral Sa Pagbabanggaan Ng Burukrasya at Kultura.Mark Joseph Santos - 2017 - Historical Bulletin 51:50-92.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Kulturang Materyal Bilang Batis at Larangan Ng Kasaysayan.Mark Joseph Santos - 2018 - Saliksik E-Journal 7 (3):121-138.
  Namulat sa makipot na kasanayang disiplinal ng metodolohiyang pangkasaysayan na nakatuon sa pagsusuri ng mga dokumento sa arkibo, hindi pa katagalan mula nang mag umpisang mabatid ng mga historyador ang kahalagahan ng kulturang materyal sa kanyang larangan. Higit pa sa pagpapahalaga sa kulturang materyal bilang batis ng kasaysayan, paksa ng sinusuring aklat ang pagsasakasaysayan ng kulturang materyal bilang isang bagong larangan. Tinipon ng mga historyador na patnugot na sina Anne Gerritsen at Giorgio Riello sa Writing Material Culture History ang kontribusyon (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Producers’ Perceptions of Public Good Agricultural Practices and Their Pesticide Use: The Case of MyGAP for Durian Farming in Pahang, Malaysia.Chuck Chuan Ng - 2017 - Asian Journal of Agriculture and Rural Development 7 (1):1-16.
  This paper investigates the local implementation of Malaysian public GAP standard called MyGAP by examining its effectiveness in raising the awareness and improving the pesticide use practices of participant smallscale farmers toward better food safety and quality assurance. For this objective, 19 MyGAP certified and 57 uncertified durian farms in the state of Pahang, Malaysia were surveyed. The research found that certified farm managers have a much better understanding of the basic intent of the policy than uncertified farms, reflecting the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Phytoassessment of Vetiver Grass Enhanced with EDTA Soil Amendment Grown in Single and Mixed Heavy Metal–Contaminated Soil.Chuck Chuan Ng - 2019 - Environmental Monitoring and Assessment 191 (434):1-16.
  Over the years, ethylene-diamine-tetra-acetate (EDTA) has been widely used for many purposes. However, there are inadequate phytoassessment studies conducted using EDTA in Vetiver grass. Hence, this study evaluates the phytoassessment (growth performance, accumulation trends, and proficiency of metal uptake) of Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash in both single and mixed heavy metal (Cd, Pb, Cu, and Zn)—disodium EDTA-enhanced contaminated soil. The plant growth, metal accumulation, and overall efficiency of metal uptake by different plant parts (lower root, upper root, lower (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Each Thing a Thief: Walter Benjamin on the Agency of Objects.Julia Ng - 2011 - Philosophy and Rhetoric 44 (4):382-402.
  "I have a tree, which grows here in my close, / That mine own use invites me to cut down, / And shortly I must fell it" (Shakespeare 2001, 168)—Timon's lament, which in Shakespeare's rendition occurs shortly before its utterer's demise "upon the beached verge of the salt flood" (2001, 168) beyond the perimeter of Athens, is an indictment of the nature that Timon finds unable to escape. Having given away his wealth in misguided generosity to a host of parasitic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Phyto-Evaluation of Cd-Pb Using Tropical Plants in Soil-Leachate Conditions.Chuck Chuan Ng - 2018 - Air, Soil and Water Research 11 (1):1-9.
  Sources of soil contamination can exist in various types of conditions including in the form of semifluids. In this study, 3 different types of tropical plants, Acacia (Acacia mangium Willd), Mucuna (Mucuna bracteata DC. ex Kurz) and Vetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash), were tested under different levels of soil-leachate conditions. The relative growth rate, metal tolerance, and phytoassessment of cadmium (Cd) and lead (Pb) accumulation in the roots and shoots were determined using flame atomic absorption spectrometry. Tolerance index, translocation factor, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ang Bamboo Organ Ng Las Piñas: Pakikipanayam Sa Apat Na Susing Indibidwal Ukol Sa Kultural Na Yaman Ng Lungsod Ng Las Piñas.Jezryl Xavier T. Genecera & Jay Israel B. De Leon - 2019 - Mabini Review 8:123-147.
  This paper introduces the Las Piñas Bamboo Organ as a cultural treasure. By interviewing four key individuals related to the bamboo organ, the paper discusses the history, present condition, and activities related to the preservation and sustenance of the bamboo organ. Interview, a method of oral history, was chosen to let the people involved share their own memories and experiences that are not usually featured in written documents about the bamboo organ. The following themes emerged from the interviews: (1) the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Neurological Disease Ontology.Mark Jensen, Alexander P. Cox, Naveed Chaudhry, Marcus Ng, Donat Sule, William Duncan, Patrick Ray, Bianca Weinstock-Guttman, Barry Smith, Alan Ruttenberg, Kinga Szigeti & Alexander D. Diehl - 2013 - Journal of Biomedical Semantics 4 (42):42.
  We are developing the Neurological Disease Ontology (ND) to provide a framework to enable representation of aspects of neurological diseases that are relevant to their treatment and study. ND is a representational tool that addresses the need for unambiguous annotation, storage, and retrieval of data associated with the treatment and study of neurological diseases. ND is being developed in compliance with the Open Biomedical Ontology Foundry principles and builds upon the paradigm established by the Ontology for General Medical Science (OGMS) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 26. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal Bilang Mga Post-kolonyal na Babasahin: Isang Paglalarawan sa Umuusbong na Kultura ng Pagtuturo at Pagkatuto sa Mga Piling Paaralan sa Lungsod ng Marikina, Metro Manila.Axle Christien Tugano - 2021 - Kawing Journal 5 (1):11-54.
  The masterful works Noli Me Tangere (1887) and El Filibusterismo (1891) can be considered as post-colonial writings because they are constantly studied and used as tools for raising awareness and remembering the violence and personal experiences of the Filipino society. This is an indirect description of the colonial period in the perspective of modern times. However, the teaching and appreciation of these writings become complicated because they are often neglected or otherwise considered as a subject that needs to be covered (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  16
  Ang Historiograpiyang Third Way at Ang Tugon Ng Pantayong Pananaw: Isang Kritikal Na Pagbasa Sa Historiograpiya Ni Resil Mojares.Mark Joseph Santos - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (4):199-216.
  Ang panunuring-aklat na ito ay interogasyon sa isang partikular na aspekto ng historiograpiya ni Resil Mojares. Sa pamamagitan ng pagbasa sa kanyang Interrogations in Philippine Cultural History bilang isang ehemplong tekstong historiograpikal, inilalatag ng panunuring-aklat na ito ang suhestiyon na mula sa punto-de-bista ng Pantayong Pananaw ay maituturing na malapit ang pagkakahawig ng historiograpiya ni Mojares sa balangkas pangkaisipan ng historiograpiyang Third Way. Binibigyang-tuon dito ang manaka-nakang puna ni Mojares sa tinatawag niyang “ethnonationalism”, na ang isa sa pinakamaunlad na anyo (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Mga Tomasino Sa Pilosopiyang Pilipino: Ang Intelektuwal Na Pamana Ng Mga Pangunahing Tomasinong Pilosoper Sa Kasaysayan Ng Pamimilosopiyang Filipino Ni Emmanuel De Leon. [REVIEW]Mark Joseph Santos - 2021 - Dalumat 7:79-83.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  63
  Sarili, Kapwa, Iba: Ang Trikotomiya Ni Zeus Salazar Sa Pagpopook Ng Kakanyahang Pilipino Sa Kabihasnang Pan-Malayo at Austronesyano.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):1-30.
  Ang sanaysay na ito ay isang pagsisiyasat sa rehiyunalistang batayan ng nasyonalistang historiograpiya ni Zeus Salazar. Isinagawa ito sa pamamagitan ng eksposisyon sa kanyang trikotomiya ng sarili, kapwa at iba. Ang mahabang panahon ng kolonyalismo ay nagdulot ng pagkakagapos ng kakanyahang Pilipino sa Kanluran. Nagkaroon ito ng samu’t saring implikasyon sa historiograpiyang Pilipino tulad ng pananaig ng tatluhang paghahati ng kasaysayan (prekolonyal-kolonyal-postkolonyal), labis-labis na pagtuon sa panahong kolonyal, at pagdakila sa mga banyagang impluwensya. Binaybay ang walong piling akda ni Salazar (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ang Mga Diskurso Ng Araling Pilipino Na Umiiral Sa Mga Artikulo Ng Malay Journal (The Discourses of Philippine Studies in the Articles of Malay Journal).Leslie Anne L. Liwanag, May L. Mojica & F. P. A. Demeterio Iii - 2019 - Mabini Review 8:1-38.
  This paper is founded on the assumption that Philippine Studies has five different discouses: 1) Philippine studies as a neutral discourse; 2) colonial Philippine studies as a discourse that is based on western power and reinforces such power; 3) generic postcolonial Philippine studies as a discourse that critiques western hegemony; 4) Pilipinolohiya as a specific postcolonial discourse that was inaugurated by Prospero Covar; and 5) pantayong pananaw as another specific postcolonial discourse that was inaugurated by Zeus Salazar. Malay Journal, on (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Acts of Time: Cohen and Benjamin on Mathematics and History.Julia Ng - 2017 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 2017 (1):41-60.
  This paper argues that the principle of continuity that underlies Benjamin’s understanding of what makes the reality of a thing thinkable, which in the Kantian context implies a process of “filling time” with an anticipatory structure oriented to the subject, is of a different order than that of infinitesimal calculus—and that a “discontinuity” constitutive of the continuity of experience and (merely) counterposed to the image of actuality as an infinite gradation of ultimately thetic acts cannot be the principle on which (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Ugnayang Australia at Pilipinas: Mga Natatanging Gunita ng Diaspora at Rebolusyong Pilipino.Axle Christien J. Tugano - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (2):119-135.
  Kapwa nakalatag sa heograpikal, ekonomiko, at kultural na aspekto ng Asya-Pasipiko ang bansang Australia at Pilipinas. Bagama’t kaiba sa kontinenteng kinaroroonan, mababakas pa rin ang dimensiyong nag-uugnay sa dalawang estado ng Pasipiko. Kung uungkatin ang kasaysayan, napakatibay ang ugnayang namamagitan sa Australia at Pilipinas sapul pa noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig o ang pagpapalaya sa Pilipinas laban sa puwersa ng mga Hapones nang tumakas tungong Australia sina Pangulong Manuel Quezon at buong pamilya noong Pebrero 19, 1942. Ngunit kung tutuusin, sa ganitong (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Pagtatampok sa Akademikong Rebyu ng mga Aklat ng Saliksik E-Journal: Mga Daloy at Tunguhin sa Talastasang Pilipino.Axle Christien Tugano - 2021 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Sa kabila ng napakaraming aklat na inilalathala taun-taon, sa iba't ibang disiplina, perspektiba, at pananaw, siya namang hindi lipos ang mga naililimbag, kung hindi man, naisusulat na mga akademikong rebyu ng mga aklat o panunuring-aklat. Mahalaga ang ginagampanang papel ng mga panunuring-aklat sa talastasang pantao at lalo na sa akademiya. Hindi lamang ito isang simpleng paglalahad sa nilalaman ng aklat, bagkus higit nitong kinapapalooban ang mga kritikal na pagpapasya, pagkilatis o pagsusuri, at pag-apuhap ng mga kaalaman mula sa binasang mga (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Ang Pagbungkal Sa Konseptong Relihiyon Sa Talasalitaan Ni Bergaño Bilang Pagtutulay Sa Kultura-Pananampalataya Ng Mga Kapampangan Sa Ika-18 Sigl.Jericho B. Dela Cruz & Oliver Manarang - 2020 - Mabini Review 9:33-79.
  Hindi maikakaila ang bilis ng paglaganap ng Katolisismong dala ng mga Kastila sa bansang Pilipinas; isang dahilan kung bakit tuluyan nang naiangkla sa pagkatao ng bawat Pilipino ang kahalagahan ng salitang relihiyon. Isa sa mga patunay ng pagkakaroon ng mahigpit na pagyakap ng mga Pilipino sa Katolisismo ay ang mga heritage church na matatagpuan sa Pampanga. Dahil dito, nabansagan ang mga Kapampangan na hindi lamang mahusay sa kusina, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masidhing pagpapahalaga sa kultura-pananampalatayang iniwan ng (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ginhawa, Hanapbuhay, Himagsikan: Tungo sa Isang Pilipinong Pagdadalumat ng Katarungang Panlipunan/Katuwirang Bayan.Mark Joseph Santos - 2020 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 3 (1):58-79.
  Founded upon ethnological studies on the concepts of ginhawa (well-being), hanapbuhay (livelihood), and himagsikan (revolution), the paper aims to provide an exploration on the possibility of a Filipino conceptualization of katarungang panlipunan (social justice) that is outside the bounds of Marxist theoretization. This essay insists that although Marxist theoretization of katarungang panlipunan is highly advanced, it is only one among many other possible versions of theorizing katarungang panlipunan. Since there is no concept that is possible to exist in the consciousness (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kant's Theory of Experience at the End of the War: Scholem and Benjamin Read Cohen.Julia Ng - 2012 - Modern Language Notes 127 (3):462-484.
  At the end of one side of a manuscript entitled “On Kant” and housedin the Scholem Archive in Jerusalem, one reads the following pro-nouncement: “it is impossible to understand Kant today.” 1 Whatever it might mean to “understand” Kant, or indeed, whatever “Kant” is heremeant to be understood, it is certain, according to the manuscript,that such understanding cannot come about by way of purporting tohave returned to or spoken in the name of “Kant.” For “[t]oday,” sothe document begins, “there are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  64
  Probabilities on Sentences in an Expressive Logic.Marcus Hutter, John W. Lloyd, Kee Siong Ng & William T. B. Uther - 2013 - Journal of Applied Logic 11 (4):386-420.
  Automated reasoning about uncertain knowledge has many applications. One difficulty when developing such systems is the lack of a completely satisfactory integration of logic and probability. We address this problem directly. Expressive languages like higher-order logic are ideally suited for representing and reasoning about structured knowledge. Uncertain knowledge can be modeled by using graded probabilities rather than binary truth-values. The main technical problem studied in this paper is the following: Given a set of sentences, each having some probability of being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Ang Manila Boy sa Lansangan ng Asya: Naratibong Ulat Tungkol sa Pampublikong Transportasyon sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature 15 (1):120-161.
  Sa halos dalawang taong pananalasa ng COVID-19 sa buong daigdig, marami nang nabago sa kapaligiran at mobilidad ng mga tao sa bawat lipunan. Kinasapitan at pumalaot ang lahat sa tinurang Bagong Kadawyan (New Normal) (hiram mula kay Reyes 2020) —isang transisyong pantao na lubhang nagpabago sa mga kinasanayang gawi. Nariyan ang pagbabago sa edukasyon, paghahanapbuhay, libangan, at mga transportasyon. Sa kaso ng mga manlalakbay, salot ang idinulot ng pandemya sapagkat pinaralisa nito ang daloy ng turismo at libangang pandaigdig. Kanselado ang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Dalawang Antolohiya, Isang Kasaysayang Pampanitikan: Ilang Tala sa Likod ng Tatlong Aklat Tungkol sa mga Filipinong Manunulat sa Australia.Jose Wendell Capili - 2021 - Katipunan Journal 8 (1):125-143.
  Dalawang antolohiya at isang kasaysayang pampanitikan ang naging bunga ng aking pananaliksik tungkol sa mga naratibo ng migrasyon ng mga Filipinong manunulat sa Australia. Ito ang: From the Editors: Migrant Communities and Emerging Australian Literature (2007), Salu-Salo: In Conversation with Filipinos (2008), at Migrations and Mediations: The Emergence of Southeast Asian Writers in Australia, 1972-2007 (2016). Ilan sa mga diasporikong manunulat mula sa Pilipinas ay lumitaw sa Australia mula 1972 hanggang 2007 sa tulong ng mga guro, programa sa malikhaing pagsulat, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. ‘+1’: Scholem and the Paradoxes of the Infinite.Julia Ng - 2014 - Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio 8 (2):196-210.
  This article draws on several crucial and unpublished manuscripts from the Scholem Archive in exploration of Gershom Scholem's youthful statements on mathematics and its relation to extra-mathematical facts and, more broadly, to a concept of history that would prove to be consequential for Walter Benjamin's own thinking on "messianism" and a "futuristic politics." In context of critiquing the German Youth Movement's subsumption of active life to the nationalistic conditions of the "earth" during the First World War, Scholem turns to mathematics (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  32
  SHS Students’ Engagement in Online Synchronous Collaborative Learning Activities: Correlations with Self-Efficacy, Peer Social Support, Well-Being and Academic Performance.Trisha Mae M. Afable, Jilian Casandra D. Lamberto, Trixia Anne Nicole P. Ng, Ashley Nicole S. Umandap & Myla M. Arcinas - 2022 - International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research 3 (6):1128-1138.
  The pandemic of COVID-19 prompted several paradigm shifts throughout society, including in education. This study aimed to examine the relationships of students' engagement in online synchronous collaborative learning activities (OSCLA) with their self-efficacy (LSE), peer social support (LPSS), state of well-being (SWB), and level of academic performance (LAP). A total of 176 Filipino Grade 12 SHS students, 18 years old and older, from a private educational institution were purposively selected for this study. Data were generated using an online survey. Results (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  43
  Hermano Puli at Imam Bondjol at ang Kanilang Mga Kilusang Mapagpalaya sa Timog Silangang Asya: Mga Tala sa Tungkulin ng Bayan sa Pagyabong ng Kasaysayang Panlipunan.Axle Christien Tugano - 2019 - Tayabas, Quezon, Philippines: Alternatibong Tahanan ng mga Akda at Gawang Nasaliksik (ATAGAN) Inc. at Tayabas Studies and Creative Writing Center.
  Bago matapos ang dantaon 19, umusbong ang mga kilusang mapagpalaya kontra kolonisador sa iba’t ibang kapuluan ng Pilipinas at Indonesia (mga bansang kabilang/kaugnay ng Dunia Melayu). Isa sa mga iginigiit na dahilan ng bawat bayan (negara ng Indonesia) ay ang malawakang reporma hinggil sa relihiyon/paniniwala – pagpapanatili, pagbabago, o di kaya’y pakikisangkot. Sapul pa noong panahong dati, patuloy nang pinahahalagahan ng bawat katutubong Malayo/Austronesyano ang kanilang paniniwala na malalim ang pagkaka-ugat sa kapangyarihan at impluwensiya ng kanilang kapaligiran at sabihin pa’y (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Panimulang Pagbabalangkas sa Ugnayan/Pagkaka-Ugnay ng Panlasang Kapilipinuhan sa mga Piling Pagkaing Natikman sa Ibayong Dagat ng Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 4 (1):1-45.
  It is quintessential to be acquainted with the complex cultural linkages between a nation and the globalized world— notably, the Philippines as a part of the Southeast Asian Region. The study centers on Filipino cuisine, academization, and its affinities. We may regard the concept of food and the act of partaking in it (i.e., eating) as mundane and ubiquitous in a way. Instead, we must view food and subsistence as a crucial part of cultural and historical inquiry. Some social scientists (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Kasaysayang Buhay ni Kapitan Moy (1851-1891) sa Konteksto ng Kasaysayang Mariqueño.Axle Christien Tugano - 2020 - Hasaan Journal 6 (1):48-90.
  Patúloy nating kolektibong ginugunita ang kadakilaan ng mga bayaning Pilipino sa iba’t ibang sektor, panahon at perspektiba ngunit mababatid nating hindi pa rin sapat ang pagpapahalaga sa kanila dahil (1) limitado ang kaalaman hinggil sa kanila, (2) nagiging mailap ang mga datos patungkol sa kanila at (3) higit na binibigyang-pansin ang mga bayaning matagal nang iniangat sa pedestal. Laganap ang pananalambúhay sa mga ganitong bayaning nasa pedestal buhat pa noong panahong kolonyal hanggang sa kasalukuyan. Taliwas dito, itinatampok sa pag-aaral na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  23
  Characteristics of Global Retractions of Schizophrenia-Related Publications: A Bibliometric Analysis.Pan Chen, Xiao-Hong Li, Zhaohui Su, Yi-Lang Tang, Yi Ma, Chee H. Ng & Yu-Tao Xiang - 2022 - Frontiers in Psychiatry 13:937330.
  Objectives: The growing rate of retraction of scientific publications has attracted much attention within the academic community, but there is little knowledge about the nature of such retractions in schizophrenia-related research. This study aimed to analyze the characteristics of retractions of schizophrenia-related publications.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. 19 REBYU KONTRA COVID-19: Kalipunan ng mga Panunuring-aklat sa Agham Panlipunan, Teolohiya, at Panitikan.Mark Joseph Pascua Santos - 2021 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  hindi malabong maisip ng ilan na kawalang-saysay, kung hindi man pagaaksaya ng panahon, ang paglilimbag ng isang akda na nagsusulong sa kahalagahan ng pagbabasa ng mga aklat at pagkatuto pang ibang paksa na di-hamak na mas napapanahon at mas dapat pagtuunan ng pansin sa gitna ng isang pandaigdigang krisis? Kahawig din nito ang isyung kinaharap ni C.S. Lewis noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Makabuluhan pa ba ang pagaaral at pagkatuto sa gitna ng isang digmaang kahit kailan ay maaaring kumitil (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Breast Kanser, Seksuwalidad, at Pagbalikwas.Mark Anthony Dacela & Rachel Joy Martinez Rodriquez - 2015 - Malay 27 (2):118-132.
  Iniaalok ng pag-aaral na ito ang isang panunuring Foucauldian sa pangkasariang karanasan ng babaeng may breast cancer (BRCA). Inihahain din ng mga may-akda ang mga sumusunod na tanong: Paano naaapi ang babaeng may BRCA? Paano hinahamon ng kanyang karanasan ang konsepto ng seksuwalidad? Maaari bang ituring ang kanyang karanasan bilang anyo ng pagbalikwas? Tutugunan ng mga may-akda ang naturang mga tanong gamit ang kapangyarihan-diskurso-seksuwalidad ni Foucault habang ipinapalagay na: (1) matagumpay na naipapakita ng talaangkanan ng seksuwalidad ni Foucault kung paanong (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  75
  Pangingibang-Bayan Bilang Pag-aaral sa Ibang Kalinangan: Ang Lakbay-Aral na Akademiko sa Timog Silangang Asya.Axle Christien Tugano - 2021 - Manila, Metro Manila, Philippines: ADHIKA ng Pilipinas, Inc. & National Commission for Culture and the Arts.
  Kasabay ng pag-unlad ng Pantayong Pananaw ang paglinang din sa Araling Kabanwahan bilang isang lente ng pagsusulong na rin ng Araling Pang-Erya. Ipinamamalas ng Araling Kabanwahan ang pag-aaral sa kasaysayan ng ibang bayan/ibayong bayan/karatig na mga bayan. Tunay nga namang hindi lamang patungkol sa sariling kabihasnan ang pag-aaral ng kasaysayan. Kailangan din nating dalumatin ang samu’t saring relasyon o ugnayan (tahasan o indirekta) ng Pilipinas sa mga karatig-bayan nito. Kung kaya’t dito uusbong ang pagtutok sa kahalagahan ng Araling Timog Silangang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Ugnayang Tsino't Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas.Axle Christien Tugano - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (1):66-83.
  Nabigyan ng pagpapahalaga ang komprehensibong pagdalumat sa relasyong Tsino at Pilipino sa buhay at kamatayan sa isang aklat na pinamagatang Himlayan, Pantiyon, Kampo Santo, Sementeryo: Exploring Philippine Cemeteries (2016) na pinamamatnugutan ni Dr. Grace Barretto-Tesoro ng Programa sa Araling Arkeolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng isang daan at apatnapu’t dalawang (242) pahina at limang (5) kabanata-- [1] Angels on Earth: Investigating Infant and Children Burials in Manila Cemeteries ni Grace Barreto-Tesoro (pah. 1-39); [2] Angels and Dragons in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  93
  Ang Attack on Titan Ni Hajime Isayama Batay Sa Iba't Ibang Pilosopikal Na Pananaw.Mark Joseph Santos - 2022 - Dalumat E-Journal 8 (1):68-91.
  Dalawa sa mga hibla ng Pilosopiyang Filipino ay patungkol sa paggamit ng banyagang pilosopiya at pamimilosopiya sa wikang Filipino. Makatutulong ang dalawang ito tungo sa pagsasalin ng mga banyagang kaisipan sa talastasang bayan. Ang dalawang hiblang ito ang nais na ambagan ng kasalukuyang sanaysay, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rebyu sa isang halimbawa ng anime/manga na Hapon: ang Attack on Titan (AOT) ni Hajime Isayama. Gagamitin sa pagbasa ng AOT ang mga pilosopikal na pananaw ng ilang Aleman/Austrianong pilosoper/sikolohista na sina (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 90