Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Navigating Complexity: Stakeholder Perspectives on Marine Conservation and Sustainable Policies. [REVIEW]Thi Ngoc An Dang - manuscript
  Encouraging a shift towards an “eco-surplus” mindset among stakeholders is essential for achieving long-term sustainability and safeguarding marine ecosystems. This mindset involves reframing environmental protection not as a hindrance but as a vital investment in the future. By recognizing the intrinsic value of conservation efforts, stakeholders can ensure the availability of ecosystem services crucial for human societies. Policymakers play a crucial role in this endeavor, engaging with local communities to cultivate a shared sense of environmental responsibility. Through grassroots initiatives like (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Addressing Livestock Market Dynamics to Enhance Food Security: Insights from the Philippines. [REVIEW]Thi Thu Trang Nguyen - manuscript
  Policymakers can contribute to poverty reduction, economic growth, and sustainable development in rural areas by empowering farmers to overcome challenges and capitalize on opportunities. A resilient and sustainable livestock sector benefits both producers and consumers, ultimately enhancing food security and improving the overall welfare of rural communities.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • 内心言语与无内心言语:窃听我们自己的思维及信息问题.Dan Li & Minh-Hoang Nguyen - unknown
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Giới trẻ và Công cuộc chống biến đổi khí hậu: Sức mạnh từ Kiến thức. [REVIEW]Minh-Phuong Duong - manuscript
  Giới trẻ trên toàn cầu hiện nay rất nhiệt tình ủng hộ các biện pháp phòng chống biến đổi khí hậu, thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sự phổ biến của các hiện tượng nắng nóng, bão và lũ lụt. Quyết tâm của họ bắt nguồn từ hiểu biết rõ ràng về những hậu quả sâu rộng của suy thoái môi trường và sự cần thiết phải có các biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn một tương lai bị (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Mở rộng các ranh giới chủ quan và thúc đẩy sáng tạo thông qua các kỹ thuật kể chuyện.Dương Thị Minh Phượng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Khi góc nhìn chủ quan được mở rộng, con người có thể tưởng tượng ra nhiều khả năng có thể xảy ra hơn, từ đó tăng cường sự sáng tạo của họ .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Loại thông tin nào hữu ích hơn cho khả năng sáng tạo?Dương Thị Minh Phượng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Khả năng sáng tạo là một trong những đặc điểm quan trọng phân biệt con người và các loài khác. Trong xã hội con người, sự sáng tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho cá nhân và tổ chức. Vì sự sáng tạo phụ thuộc vào quá trình tư duy của cá nhân, nên thông tin đầu vào là yếu tố quan trọng để khởi sinh quá trình sáng tạo. Vấn đề (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Khả năng bền bỉ và phục hồi nhìn từ góc độ xử lý thông tin.Dương Thị Minh Phượng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Khi chúng ta nhìn nhận khả năng bền bỉ và phục hồi như một quá trình xử lý thông tin, chúng ta có thể hiểu được cách mà các yếu tố nội tại và ngoại vi tương tác để ảnh hưởng đến quá trình phục hồi ở mỗi cá nhân hoặc tổ chức.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Mở rộng tâm trí để thúc đẩy sáng tạo. [REVIEW]Thi Minh Duong & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Nếu nhìn qua lăng kính lý thuyết mindsponge, thông tin trong thế giới vật lý là khách quan, nhưng cách mà con người hiểu và tận dụng thông tin đó sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan. Trong thực tế, mức độ mà con người có thể hiểu và tận dụng một vật hoặc sự kiện phụ thuộc vào khả năng tư duy của họ để tưởng tượng các khả năng có thể xảy ra. Khả năng tư (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Hiểu về Khả Năng Bền Bỉ và Phục Hồi: Định Nghĩa, Sự Phức Tạp, và Góc Nhìn Xử Lý Thông Tin. [REVIEW]Thi Minh Duong & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Khi chúng ta nhìn nhận khả năng bền bỉ và phục hồi như một quá trình xử lý thông tin, chúng ta có thể hiểu được cách mà các yếu tố nội tại và ngoại vi tương tác để ảnh hưởng đến quá trình phục hồi ở mỗi cá nhân hoặc tổ chức. Từ đó, chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn về cách mà cá nhân và tổ chức phản ứng và thích ứng với căng thẳng và khả (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Understanding Human Behavior in Marine Conservation: Integrating Climate Change Knowledge and Emotion.Minh-Phuong Thi Duong - 2024 - Sm3D Portal.
  Marine conservation extends beyond the preservation of our oceans and coastlines; it entails understanding human behavior and attitudes toward environmental protection. A recent study sheds light on the significance of considering both knowledge and emotion when examining stakeholders’ attitudes and behaviors regarding environmental issues, particularly marine protection.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Inner speech vs. anendophasia: Where information, serendipity, and the mental realm meet with nature?Quan-Hoang Vuong & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Inner speech vs. anendophasia: Questions of information, serendipity, and the mental realm’s connection with nature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Meandering Sobriety.Quan-Hoang Vuong - 2023 - Hanoi, Vietnam: AISDL (Vuong & Associates).
  (The Kindle book can be ordered for $3.21 from Amazon) -/- Thinking is a fundamental activity of our species – those that give names to other creatures and call themselves humans. Textbooks tell us that there is about 1.2 kg of matter called the brain inside the human body. It sounds small but actually is proportionally the biggest among all animals on Earth. -/- I became more aware of thinking at around 5th grade upon hearing about an ancient paradox. It (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   40 citations  
 • Khi nào thì chúng ta tin người lạ?Dương Thị Minh Phượng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Khi chúng ta còn trẻ, lời khuyên phổ biến từ cha mẹ thường là "Đừng tin người lạ". Và ở những tình huống khác, họ cũng hay động viên sự tự tin của chúng ta bằng cách nhắc nhở: "Hãy tin vào bản thân mình". Tuy nhiên, khi đối diện với người nào đó có vẻ ngoài giống chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu chúng ta có tin tưởng họ không?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Cái tôi thấp là chìa khóa để có trí khôn tương tác với thế giới tự nhiên.Dương Thị Minh Phượng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Thuật ngữ "sự thông thái" hay "trí tuệ" thường được sử dụng và truyền đạt qua các thế hệ như một hình thức thể hiện cơ sở hiểu biết chung về cách thức sống, được tích lũy và kế thừa từ một nền văn hóa sang nền văn hóa khác. Có trí tuệ hay trở nên thông thái là khao khát của nhiều người bởi lẽ nó không chỉ biểu hiện của sự thông minh, mà còn liên quan đến khả (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Bản chất sinh tồn và biến dịch của sản xuất tri thức/phát kiến công nghệ: Một số suy nghĩ nhìn từ khung lý thuyết SM3D.Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Bài viết trình bày một số triển khai mới trong quá trình phát triển bổ sung các luận điểm sâu hơn cho hệ thống phát triển và quản trị quá trình sản xuất tri thứcphát kiến kỹ thuật-công nghệ của nhóm nghiên cứu AISDL, thường được gọi tắt là hệ thống lý thuyết SM3D.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Độc thoại nội tâm và hiện tượng ‘Anendophasia’: Liệu có sự liên hệ với tự nhiên và tiến hóa?Nguyễn Minh Hoàng & Dương Thị Minh Phương - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Để hiểu rõ về chứng anendophasia và độc thoại nội tâm, chúng ta cần khám phá cách mà các quá trình nhận thức của con người tương tác với tự nhiên và có khả năng tiến hóa để giúp họ thích ứng với các tình huống khác nhau.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BMF CP71: Examining the consequences of blockage, vandalism, and harassment for the climate cause.A. I. S. D. L. Team - 2024 - Sm3D Portal.
  The current study is conducted to examine the following research questions: -/- - What are the consequences of blockage, vandalism, and harassment activities for the cause of climate change mitigation? - What kind of environmental activism leads to the escalation of violence? - Which pathways (e.g., survival threats) do the activism lead to violence escalation? -/- The findings from this study are expected to provide insights into the effectiveness and appropriateness of strategies to raise public awareness and support and contribute (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Gạch nối từ thông tin sang quá trình 3D và bản chất sinh tồn của sản xuất tri thức/phát kiến công nghệ.Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Bài viết trình bày một số triển khai mới trong quá trình phát triển bổ sung các luận điểm sâu hơn cho hệ thống phát triển và quản trị quá trình sản xuất tri thức / phát kiến kỹ thuật-công nghệ của nhóm nghiên cứu AISDL, thường được gọi tắt là hệ thống lý thuyết SM3D.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BMF CP70: Exploring the climate change-related factors constraining stakeholders’ willingness to protect the ocean.Phuong-Tri Nguyen & Thi Minh-Phuong Duong - 2024 - S.M.3D. Portal.
  The current study is conducted to examine the following research questions: -/- - Do perceptions that mitigate climate change risk (e.g., developing technology to help address climate change) reduce stakeholders’ willingness to protect the ocean? - Do perceptions of the costs associated with combating climate change (e.g., the belief that responding to climate change will harm economies and societies that are already actively addressing the issue) reduce stakeholders’ willingness to protect the ocean? -/- The findings from this study are expected (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • FENOMENA HAMPIR BUNUH DIRI: SEBUAH DILEMA KOLEKTIVIS ANTARA KEHIDUPAN DAN MORALITAS.Ni Putu Wulan Purnama Sari, Minh-Hoang Nguyen & Ruining Jin - manuscript
  Dalam novel klasik Crime and Punishment, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky secara artistik dan dengan sengaja menggambarkan penderitaan mental dan dilema moral Rodion Romanovich Raskolnikov, seorang mantan mahasiswa hukum muda yang intelek dan simpatik yang tinggal di daerah kumuh Saint Petersburg [1]. Konflik batin Raskolnikov muncul demi kepentingan kemanusiaannya ketika melihat kehidupan yang menyedihkan di sekelilingnya, mengarah pada sikap utilitarian-altruistik terkait pembenaran atas kejahatannya [2]: “Mengapa tidak membunuh rentenir tua yang malang, rakus, dan “tidak berguna” lalu menggunakan dananya untuk meringankan penderitaan manusia?” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • DEFINISI RESILIENSI UNTUK PENELITIAN STRES.Ni Putu Wulan Purnama Sari & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Paparan stres tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan orang mungkin pernah mengalami setidaknya satu stres yang ekstrem (misalnya: situasi traumatis yang berpotensi mengancam jiwa) yang dapat menyebabkan dampak buruk yang serius pada kesehatan mental mereka [1]. Oleh karena itu, resiliensi menjadi isu penelitian yang penting di kalangan peneliti di bidang ilmu kedokteran, kesehatan mental, dan ilmu pengetahuan secara umum untuk dapat membantu orang lain dalam meningkatkan kemampuan untuk menahan stres. Salah satu langkah terpenting untuk dapat meneliti resiliensi secara (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BUNUH DIRI: PENYAKIT ATAU PILIHAN?Ni Putu Wulan Purnama Sari & Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Di masyarakat manapun, bunuh diri selalu merupakan sebuah tragedi. Meskipun ada masalah duka dan berkabung yang ditimbulkan, tragedi ini berkembang pesat di seluruh dunia. The Global Burden of Disease, sebuah penelitian global di tahun 2017 terhadap 282 penyebab kematian di 1.995 negara dan wilayah, menemukan bahwa bunuh diri merupakan penyebab kematian tertinggi pada peringkat ke-15. Diperkirakan hampir 800.000 orang meninggal dunia akibat bunuh diri setiap tahunnya, atau sekitar satu orang setiap 40 detik [1]. Banyaknya jumlah kematian akibat bunuh diri telah (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • ALTRUISME DALAM FENOMENA HAMPIR BUNUH DIRI.Tam-Tri le - manuscript - Translated by Ni Putu Wulan Purnama Sari.
  Altruisme pada makhluk sosial, selain manusia, selalu menjadi topik yang menarik. Satu dari contoh tipikalnya adalah semut pekerja – semut mandul yang bekerja tanpa kenal lelah demi ratu mereka. Bisa dibilang, evaluasi menurut asas biaya-manfaat dalam sistem koloni semut sedang berlangsung di tingkat kolektif dan bukan tingkat individu. Perlu dicatat bahwa hal ini secara biologis lebih merupakan batasan yang “keras” daripada pilihan yang bersifat “pribadi”. Perilaku altruistik yang dipilih secara alami pada hewan bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan reproduksi spesies yang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Euthanasia yang Dibantu Kecerdasan Buatan dan Masalah Otonomi.Tam-Tri Le - manuscript
  Kemampuan memilih adalah ekspresi langsung dari kebebasan berkehendak. Namun, sebagai makhluk sosial yang bermartabat, secara teoritis manusia menerapkan banyak pembatasan perilaku pada dirinya untuk melindungi anak-anak dan mempertahankan lingkungan yang stabil agar dapat hidup bersama. Pembatasan ini diperkuat dengan hukum atau norma sosial yang dianut. Sebagai contoh, pembunuhan, pembakaran, dan perampokan termasuk kejahatan dengan konsekuensi hukuman yang berat secara hukum, sedangkan bentuk yang lebih ringan seperti kebohongan, kekerasan verbal, dan tidak menghargai/menghormati tidak dianggap penting secara kolektif. Singkatnya, banyak perilaku yang (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Examining the demanded healthcare information among family caregivers for catalyzing adaptation in female cancer: Insights from home-based cancer care.Ni Putu Wulan Purnama Sari, Adrino Mazenda, Made Mahaguna Putra, Abigael Grace Prasetiani, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Adaptation and stress are two main concepts useful for better understanding the phases of illness and health-related human behavior. The two faces of adaptation, adaptation as a process and adaptation as a product, have raised the question of how long the adaptation process will take in cancer trajectories. The care setting transition from clinical-based into home-based cancer care has stressed the role of family caregivers (FCG) in cancer management. This study examines how types of demanded healthcare information affect the FCG’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Khi nào thì chúng ta tin người lạ?Trao Đổi Nghiên Cứu - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (13-2-2024).
  Khi chúng ta còn trẻ, lời khuyên phổ biến từ cha mẹ thường là "Đừng tin người lạ". Và ở những tình huống khác, họ cũng hay động viên sự tự tin của chúng ta bằng cách nhắc nhở: "Hãy tin vào bản thân mình". Tuy nhiên, khi đối diện với người nào đó có vẻ ngoài giống chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu chúng ta có tin tưởng họ không?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Niềm Tin của con người đối với người lạ.Minh-Phuong Thi Duong & Minh Hoang Nguyen - manuscript
  Khi chúng ta còn trẻ, lời khuyên phổ biến từ cha mẹ thường là "Đừng tin người lạ". Và ở những tình huống khác, họ cũng hay động viên sự tự tin của chúng ta bằng cách nhắc nhở: "Hãy tin vào bản thân mình". Tuy nhiên, khi đối diện với người nào đó có vẻ ngoài giống chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu chúng ta có tin tưởng họ không?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Học liệu BMF analytics hiện diện tại Harvard University HOLLIS.Tổ Kỹ Thuật Aisdl - 2024 - Bmf Method.
  Cuốn tài liệu học thuật trình bày phương pháp “BMF analytics” hiện đã bước sang năm thứ ba phục vụ cộng đồng nghiên cứu. Cuốn sách đã góp phần hỗ trợ nhiều nhà nghiên cứu trẻ triển khai và hoàn thành công việc.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BMF CP69: Interactions between varying economic options and varying wherewithals in mitigating climate change and biodiversity loss consequences.A. I. S. D. L. Team - 2024 - Sm3D Portal.
  “By natural order, birthing needs good timing and at a moderate pace. […] Looking for food in the fields and gardens farther from home is important. Also, try eating different kinds of nuts and worms. Mastering all of this would guarantee a prosperous life.” -/- —In “Food”; The Kingfisher Story Collection.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Cuộc thảo luận kỳ quặc của 3 ông bói cá.P. V. Chẫu Quê - 2024 - Bayesvl 2..
  Đến khúc này, 3 ông bói cá cũng bí nên chuyển chủ đề. Hướng sang vấn đề ăn cá vậy. Đây là vấn đề truyền thống lâu đời. Có chuyện gì lớn?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Inner speech vs. anendophasia: Eavesdropping our own minds and the question of information.Minh-Hoang Nguyen - 2024 - Sm3D Portal.
  An article by Gregory in The Conversation in early 2024 re-introduced the inner speech experiences and referred readers to a 2023 publication by Nedergaard and Lupyan in 2023. Nedergaard and Lupyan’s paper has proposed the term “anendophasia,” describing the phenomenon whereby some people have not experienced inner speech.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Nâng cao nội lực nghiên cứu của Việt Nam bằng lý thuyết và phương pháp luận khoa học của người Việt.Nguyễn Phương Tri - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Lý thuyết Mindsponge, phương pháp luận BMF và Cổng thông tin SM3D đã phần nào cho thấy sự phát triển nội lực nghiên cứu khoa học của người Việt.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Số lượt download chương trình bayesvl tăng mạnh trong tháng 1-2024.A. I. S. D. L. Team - manuscript
  Tháng đầu năm 2024 chứng kiến mức tăng rất đáng kể số lượt download chương trình máy tính bayesvl của AISDL chạy trên R và Stan. Đồ thị của RDocumentation (CRAN) dưới đây cho thấy hình ảnh bước nhảy khi có dữ liệu của tháng 1-2024.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Surprising widespread of the bayesvl package.Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Data on RDocumentation (CRAN) shows that the bayesvl R package had an exceptionally high number of downloads in January 2024 compared to December 2023, with an increase of 164%. This excitement motivated me to investigate the extent of bayesvl’s spread further, leading to the discovery of two interesting pieces of information.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Bất ngờ với độ lan tỏa của phần mềm máy tính bayesvl.Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Dữ liệu trên RDocumentation (CRAN) cho thấy phần mềm máy tính bayesvl có lượng download trong tháng 1/2024 cao vượt bậc so với tháng 12/2023, tăng 164%. Sự hào hứng này đã cho tôi động lực tiếp tục tìm hiểu mức độ lan tỏa của bayesvl. Nhờ thế nên tôi mới phát hiện ra 2 thông tin thú vị.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BMF CP66: Exceptionalism, virtual world behaviors, and game-playing immersiveness.A. I. S. D. L. Team - 2024 - Sm3D Portal.
  “[…] To alleviate the boredom, after catching a fish, Kingfisher would press all three buttons before swallowing the fish. Pressing the buttons has gradually become somewhat of a new technological ritual.” -/- —In “Innovation”; The Kingfisher Story Collection.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BMF CP67: Anthropocentrism, virtual world behaviors, and game-playing immersiveness.A. I. S. D. L. Team - 2024 - Sm3D Portal.
  “Are humans in a toxic, abusive relationship with nature? Love is strange.” -/- —In “Glands of Love”; Meandering Sobriety.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Nâng cao nội lực nghiên cứu của Việt Nam bằng lý thuyết và phương pháp luận khoa học của người Việt.Nguyễn Phương Tri - manuscript
  Trước đây, giới nghiên cứu khoa học trong nước thừa hưởng và phát huy các phương pháp nghiên cứu của học giả các quốc gia phát triển. Một trong số đó là sử dụng các mô hình phương pháp nghiên cứu định lượng như phân tích hồi quy đơn biến, đa biến, hồi quy logistic, hồi quy Poisson … và các phương pháp kiểm định truyền thống trong phân tích dữ liệu về kinh tế, xã hội, tâm lý… Song song (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Tác động của việc giới thiệu bayesvl qua chương trình VIASM HANU lên lượng tải về.Nguyễn Phương Tri - 2023 - Bmf Analytics.
  Từ thực tế dữ liệu, có thể thấy nếu như mức độ quan tâm ứng dụng thực sự của BMF analytics cho công việc trở nên phổ biến, thì khả năng bayesvl sẽ được tải về và sử dụng sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BMF Analytics Training Course at VIASM HANU Conference.A. I. S. D. L. Team - 2023 - Viasm-Hanu.
  On November 3 and 4, 2023, Dr. Nguyen Minh Hoang (Phenikaa University), co-author of the BMF Analytics [1], gave a lecture on computational approaches using bayesvl and BMF application for social science research.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Sinh hoạt khoa học VIASM HANU mang BMF Analytics đến với KHXH&NV.Nguyễn Thị Quỳnh Yến - 2023 - Bmf.
  Trong 2 ngày, từ mùng 3 đến 4 tháng 11, tại Hà Nội đã diễn ra các phiên sinh hoạt khoa học do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Trường Đại học Hà Nội (HANU) đồng tổ chức. Thông qua khoảng thời gian tương đối gọn gàng, một phần của chương trình đã giúp mang phương pháp phân tích giúp ứng dụng trong công việc nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có tên gọi “BMF (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Understanding the Supportive Care Needs of Family Caregivers in Cancer Stress Management: The Significance of Healthcare Information.Ni Putu Wulan Purnama Sari, Minh-Phuong Thi Duong, Adrino Mazenda, Agustina Chriswinda Bura Mare, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Cancer care has transitioned from clinical-based to home-based care to support longterm care in a more familiar and comfortable environment. This care transition has put family caregivers (FCGs) in a strategic position as care providers. Cancer care at home involves psychological and emotional treatment at some point, making FCGs deal with the stress of cancer patients frequently. Due to their limited care competencies, they need supportive care from healthcare professionals in cancer stress management. This study aims to examine how types (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BMF CP58: Assessing the needs of healthcare information for assisting family caregivers in cancer fear management.Ni Putu Wulan Purnama Sari - 2023 - Sm3D Portal.
  The current study aims to examine how types of demanded healthcare information affect the FCG’s role in reducing the fear of female cancer patients (i.e., cancer-specific information, caregiver-specific information, therapy-specific information, information on cancer physical needs, information on alternative therapies, and information on support services).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • BMF CP59: Examining the demanded healthcare information among family caregivers for catalyzing adaptation in female cancer.Ni Putu Wulan Purnama Sari - 2023 - Sm3D Portal.
  The current study aims to examine how types of demanded healthcare information affect the FCG’s role in catalyzing the adaptation of female cancer patients (i.e., cancer-specific information, caregiver-specific information, therapy-specific information, information on cancer physical needs, information on alternative therapies, and information on support services).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Hệ thống xuất bản khoa học: Quá trình khởi sinh và các thách thức về đảm bảo chất lượng.Nguyễn Minh Hoàng & Dương Thị Minh Phượng - 2023 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ.
  Vào thời kỳ khai sáng, để trao đổi ý tưởng khoa học, các nhà triết học và sử học tự nhiên thường xuất bản chung một quyển sách và viết thư cho nhau. Điều này tạo tiền đề cho việc thành lập các hội và các tạp chí khoa học đầu tiên trên thế giới. Các hội học thuật bao gồm Viện Hàn lâm Khoa học Leopoldina (năm 1652), Hội Hoàng gia Luân Đôn (1660), và Học viện Khoa học Pháp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Hệ thống xuất bản khoa học: Quá trình khởi sinh và các thách thức về đảm bảo chất lượng.Nguyễn Minh Hoàng & Dương Thị Minh Phượng - 2023 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ.
  Vào thời kỳ khai sáng, để trao đổi ý tưởng khoa học, các nhà triết học và sử học tự nhiên thường xuất bản chung một quyển sách và viết thư cho nhau. Điều này tạo tiền đề cho việc thành lập các hội và các tạp chí khoa học đầu tiên trên thế giới. Các hội học thuật bao gồm Viện Hàn lâm Khoa học Leopoldina (năm 1652), Hội Hoàng gia Luân Đôn (1660), và Học viện Khoa học Pháp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • The bayesvl computing program saw increasing downloads in November 2023.Team A. I. S. D. L. - 2023 - Sm3D Portal.
  According to data provided by CRAN, in November 2023, the number of downloads of the bayesvl program reached 293, showing an increase of +57.5% compared to the previous month.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Quá trình khởi sinh của hệ thống xuất bản khoa học.Nguyễn Minh Hoàng & Dương Thị Minh Phượng - manuscript
  Chúng ta có thể hiểu được phần nào động cơ dẫn đến sự xuất hiện của ‘Republic of Letters’, ‘Invisible College’ và các hiệp hội học thuật sau này trong thời kỳ đầu của khoa học hiện đại. Sự ra đời của các tạp chí khoa học đầu tiên có thể được xem là kết quả của một quá trình tiến hóa trong đó các nhà triết học và sử học tự nhiên cố gắng tìm cách cải thiện hiệu suất (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • A Gravity Model analysis of Ukraine crisis impact on Germany’s trade patterns.Nguyen Manh Cuong, Noah C. Mutai & Lawrence Ibeh - 2023 - Sm3D.
  The Ukraine conflict has profoundly affected global trade and international relations, particularly for Germany, a major player in Europe and the European Union. This study utilizes a Gravity Model analysis to explore Germany’s trade network and assess the impact of the conflict on its trade partnerships.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Ứng dụng Bayes trong nghiên cứu KHXH (Buổi 1).Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - 2023 Viasm-Hanu Lecture.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark