Results for 'Lê Thị Mỹ Linh'

999 found
Order:
 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý - manuscript
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  26
  KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế.Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Kim Ngân & Manh-Toan Ho - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065):24-25.
  Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  91
  Bình đẳng giới và giới tính trong nghiên cứu (SAGER).Shirin Heidari, Thomas F. Babor, Paola De Castro, Sera Tort, Mirjam Curno, Hồ Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Linh, Phạm Thanh Hằng & Vương Thu Trang - 2020 - In Joan Marsh (ed.), SAGER. London, UK: EASE. pp. 01-26.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  50
  Dataset of Vietnamese Teachers’ Perspectives and Perceived Support During the COVID-19 Pandemic.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  40
  Tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ và Nhật Bản đến TTCK các nước mới nổi khu vực châu Á và Việt Nam.Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Diễm Hiền & Hoàng Trung Nghĩa - 2019 - Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ – Kinh Tế-Luật Và Quản Lý 3 (4):438-448.
  Cuộc khủng hoảng 2007-2008 nổ ra ở Hoa Kỳ kéo theo sự lao dốc của các thị trường chứng khoán các nước cho thấy tồn tại tác động lan truyền từ thị trường này sang thị trường khác. Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm kiểm tra mức độ lan truyền trong tỷ suất lợi nhuận và độ biến động tỷ suất lợi nhuận từ các thị trường chứng khoán phát triển (Hoa Kỳ và Nhật Bản) đến tám thị trường (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  38
  Niềm vui cuối tuần với LSE Impact.Nguyễn Phúc Khánh Linh - 2020 - EASE SciComm 2020 (2):1-4.
  Giống như người trồng cây, người làm nghiên cứu cố gắng gieo trồng, chăm sóc. Rõ ràng, thái độ và sự chuẩn bị góp phần quan trọng nuôi dưỡng nỗ lực. Nhưng hoa thơm trái đẹp thì còn phải chờ mong thời tiết hòa thuận nữa.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Le Flair Animal: Levinas and the Possibility of Animal Friendship.Lisa Guenther - 2007 - PhaenEx 2 (2):216-238.
  In Otherwise than Being, Levinas writes that the alterity of the Other escapes “le flair animal,” or the animal’s sense of smell. This paper puts pressure on the strong human-animal distinction that Levinas makes by considering the possibility that, while non-human animals may not respond to the alterity of the Other in the way that Levinas describes as responsibility, animal sensibility plays a key role in a relation to Others that Levinas does not discuss at length: friendship. This approach to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 8.  20
  The Question of Quality.Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Hien T. Le, Thu-Trang Vuong & Phuong-Hanh Hoang - 2019 - In Quan-Hoang Vuong & Trung Tran (eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter. pp. 121-142.
  Phuong-Thao T. Trinh, Thu-Hien T. Le, Thu-Trang Vuong, Phuong-Hanh Hoang (2019). Chapter 6. The question of quality. In Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road (pp. 121–142). Warsaw, Poland: De Gruyter. DOI:10.2478/9783110686081-011. -/- Online ISBN: 9783110686081 © 2019 Sciendo / De Gruyter.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Religion for Naturalists.Natalja Deng - 2015 - International Journal for Philosophy of Religion 78 (2):195-214.
  Some naturalists feel an affinity with some religions, or with a particular religion. They may have previously belonged to it, and/or been raised in it, and/or be close to people who belong to it, and/or simply feel attracted to its practices, texts and traditions. This raises the question of whether and to what extent a naturalist can lead the life of a religious believer. The sparse literature on this topic focuses on religious fictionalism. I also frame the debate in these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 10. Descartes’ Discours as a Plan for a Universal Science.Patrick Brissey - 2013 - Studia UBB. Philosophia [Special Issue on Descartes' Scientific and Philosophical Disputes with His Contemporaries] 58 (2):37-60.
  My thesis is that Descartes wrote the Discours as a plan for a universal science, as he originally entitled it. I provide an interpretation of his letters that suggests that after Descartes began drafting his Dioptrics, he started developing a system that incorporated his early treatises from the 1630s: Les Méteores, Le Monde, L’Homme, and his 1629 Traité de métaphysique. I argue against the mosaic and autobiographic interpretations that claim these were independent treatises or stages in Descartes’ life. Rather, I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  48
  Vai trò của nhóm nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.Bui Minh Duc, Nguyen Thi Thu Ha & Nguyen Dinh Duc - 2019 - VNU Journal of Science: Education Research 35 (2):12-23.
  Công bố khoa học được xem là một trong những thước đo trình độ phát triển khoa học công nghệ và sức cạnh tranh của mỗi một quốc gia do đó nó luôn là chủ đề gây chú ý đối với toàn xã hội trong những năm gần đây. Nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự hình thành và (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  22
  Il concetto di eros in Le deuxième sexe di Simone de Beauvoir.Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1976 - In V. Melchiorre (ed.), Amore e matrimonio nel pensiero filosofico e teologico moderno. MIlano, Italy: Vita e Pensiero. pp. 296-318..
  1. The most original discovery in Beauvoir’s book is one more Columbus’s egg, namely that it is far from evident that a woman is a woman. That is, she discovers that a woman is the result of a process that made so that she is like she is. The paper discusses two aspects of the so-to-say ‘ideology’ inspiring the work. The first is its ideology in the proper, Marxian sense. My claim is that the work still pays a heavy price (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  34
  How Digital Natives Learn and Thrive in the Digital Age: Evidence From an Emerging Economy.Trung Tran, Manh-Toan Ho, Thanh-Hang Pham, Minh-Hoang Nguyen, Khanh-Linh P. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Thanh-Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi-Linh Nguyen, Quy Khuc, Viet-Phuong La & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12 (9):3819.
  As a generation of ‘digital natives,’ secondary students who were born from 2002 to 2010 have various approaches to acquiring digital knowledge. Digital literacy and resilience are crucial for them to navigate the digital world as much as the real world; however, these remain under-researched subjects, especially in developing countries. In Vietnam, the education system has put considerable effort into teaching students these skills to promote quality education as part of the United Nations-defined Sustainable Development Goal 4 (SDG4). This issue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  35
  On How Religions Could Accidentally Incite Lies and Violence: Folktales as a Cultural Transmitter.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Trung Tran, Khanh-Linh Hoang, Thi-Hanh Vu, Phuong-Hanh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Toan Ho & Viet-Phuong La - 2020 - Palgrave Communications 6 (1):82.
  Folklore has a critical role as a cultural transmitter, all the while being a socially accepted medium for the expressions of culturally contradicting wishes and conducts. In this study of Vietnamese folktales, through the use of Bayesian multilevel modeling and the Markov chain Monte Carlo technique, we offer empirical evidence for how the interplay between religious teachings (Confucianism, Buddhism, and Taoism) and deviant behaviors (lying and violence) could affect a folktale’s outcome. The findings indicate that characters who lie and/or commit (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hoàn thiện pháp luật về chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.Nguyễn Thị Thanh Huyền - 2015 - Dissertation, Vietnam National University, Hanoi
  Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã trở thành xu thế tất yếu và đang diễn ra ngày càng sâu rộng về nội dung và quy mô trên nhiều lĩnh vực, được bắt đầu từ năm 1986 khi Đại hội Đảng lần thứ VI mở đường cho công cuộc đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện. Theo đó, Việt Nam gia nhập khối ASEAN năm 1995, tham gia vào khu vực mậu dịch tự (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  23
  La differenza tra ereditarietà ed ereditabilità nello studio dei tratti psicologici.Davide Serpico - 2020 - Medicalive Magazine 6 (1):7-21.
  ITA: In questo articolo analizzerò la differenza tra il concetto di ereditarietà e quello di ereditabilità. In primo luogo, evidenzierò come i due concetti derivino storicamente da differenti tradizioni nello studio della variabili-tà fenotipica e del rapporto genotipo-fenotipo. Secondariamente, illustrerò gli aspetti teorici e metodologici alla base dei due concetti, che sono peraltro collegati a differenti aree delle scienze biologiche. Infine, spigherò brevemente come si sia recentemente tentato, con molte difficoltà, di connettere lo studio dei meccanismi dell’ereditarietà allo studio dell’ereditabilità. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  62
  Developing a Model of Groupstrapping: A Response to Baumgaertner and Nguyen.Kenneth Boyd - 2019 - Social Epistemology Review and Reply Collective 8 (8):32-39.
  In their responses to my article “Epistemically Pernicious Groups and the Groupstrapping Problem” (Boyd, 2018), Bert Baumgaertner (“Groupstrapping, Boostrapping, and Oops-strapping: A Reply to Boyd”) and C. Thi Nguyen (“Group-strapping, Bubble, or Echo Chamber?”) have raised interesting questions and opened lines of inquiry regarding my discussion of what I hope to be a way to help make sense of how members of groups can continue to hold beliefs that are greatly outweighed by countervailing evidence (e.g. antivaxxers, climate-change deniers, etc.). Here (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Russell on Hume's Account of the Self.Alan Schwerin - 2013 - Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies 33 (1):31 - 47.
  The History of Western Philosophy enhanced Russell’s broad reputation among members of the public and helped secure his finances. But the academic community was less enthusiastic about the text and tended to treat it with contempt. My paper is a critical investigation of one of the central chapters of Russell’s History: namely, Russell’s rendition of David Hume’s views on the self. My argument is that Russell’s concise treat­ment of le bon David’s provocative views on the self must be read with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. The Erotico-Theoretical Transference Relationship Between Sartre and Simone de Beauvoir Revisited with Michèle Le Dœuff.Ruth Burch - 2016 - Existenz 11 (1):57-62.
  Michèle Le Dœuff considers the relationship between Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir as a paradigmatic case of what she calls an "erotico-theoretical transference" relationship: De Beauvoir devoted herself to Sartre theoretically by adopting his existentialist perspective for the analysis of reality in general and the analysis of women's oppression in particular. The latter is especially strange since Sartre used strongly sexist metaphors and adopted a macho attitude towards women. In her book Hipparchia's Choice, Le Dœuff speaks in this context (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Beyond Equality of What: Sen and Neutrality.Christopher Lowry - 2009 - Les Ateliers de L’Ethique 4 (2):226-235.
  Based on a close reading of the debate between Rawls and Sen on primary goods versus capabilities, I argue that liberal theory cannot adequately respond to Sen’s critique within a conventionally neutralist framework. In support of the capability approach, I explain why and how it defends a more robust conception of opportunity and freedom, along with public debate on substantive questions about well-being and the good life. My aims are: to show that Sen’s capability approach is at odds with Rawls’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. No Lacuna and No Vicious Regress: A Reply to le Poidevin.Christina Conroy - 2008 - Acta Analytica 23 (4):367-372.
  In his “Space, supervenience and substantivalism”, Le Poidevin proposes a substantivalism in which space is discrete, implying that there are unmediated spatial relations between neighboring primitive points. This proposition is motivated by his concern that relationism suffers from an explanatory lacuna and that substantivalism gives rise to a vicious regress. Le Poidevin implicitly requires that the relationist be committed to the “only x and y ” principle regarding spatial relations. It is not obvious that the relationist is committed to this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. The Gay Science, Interview with Michel Foucault by Jean Le Bitoux.Michel Foucault, Jean Le Bitoux, Nicolae Morar & Daniel W. Smith - 2011 - Critical Inquiry 37 (3):385-403.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  41
  Analyticité, universalité et quantification chez Bernard Bolzano.Sandra Lapointe - 2000 - Les Etudes Philosophiques:455-470.
  Jusqu'à maintenant, il semble qu'on n'ait pas établi de lien entre le rejet par Bolzano de la notation quantificationnelle des propositions universelles de la logique traditionnelle et l'articulation inédite de sa notion de validité universelle. C'est ce que je veux faire ici. En particulier, dans la mesure où l'analyticité est un cas spécial de la validité universelle, j'ai l'intention de défendre l'idée qui veut que la notion bolzanienne d'analyticité cherche à résoudre des problèmes qui sont intrinsèquement liés à la théorie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24. Aristotle, Metaphysics Λ Introduction, Translation, Commentary A Speculative Sketch Devoid God.Erwin Sonderegger - manuscript
  The present text is the revised and corrected English translation of the book published in German by the Lang Verlag, Bern 2008. Unfortunately the text still has some minor flaws (especially in the Index Locorum) but they do not concern the main thesis or the arguments. It will still be the final version, especially considering my age. It is among the most widespread and the least questioned convictions that in Metaphysics Lambda Aristotle presents a theology which has its basis in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  31
  Digital Media, Digital Democracy and the Changing Nature of Freedom of Speech in Vietnam.Mai Thi My Hang - unknown
  This paper discusses the influence of digital media and its online presence on freedom of speech in Vietnam by analyzing three different kinds of emerging online media tools: blogosphere, electronic/online newspapers, and social media networks (SNSs). As a single- party socialist republic country, the controlling power of the media lays in the hands of the Communist Party of Vietnam (CPV). The Doi Moi reform in 1986, marketization and the introduction of the Internet in 1997 have slightly transformed the Vietnamese media (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  15
  CARE Rapid Gender Analysis for COVID-19 VIETNAM.Le Thi Hong Giang & Ngo Thi Thanh Huong - unknown
  Vietnam reported its first known case of COVID-19 on 23 January 2020. As of 19 May, the country had 324 confirmed cases, with 263 recoveries and no deaths. In Vietnam, COVID-19 presents a range of contextual challenges including high numbers of migrant workers, high numbers of employees in the garment industry, many people working in the informal sector, and linguistically and culturally diverse ethnic minorities. The impacts of COVID-19 on vulnerable groups, such as migrant workers, informal workers, garment factory workers, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  26
  CARE Rapid Gender Analysis for COVID-19.Le Thi Hong Giang & Ngo Thi Thanh Huong - 2020 - Hanoi, Vietnam: CARE International in Vietnam.
  Vietnam reported its first known case of COVID-19 on 23 January 2020. As of 19 May, the country had 324 confirmed cases, with 263 recoveries and no deaths. In Vietnam, COVID-19 presents a range of contextual challenges including high numbers of migrant workers, high numbers of employees in the garment industry, many people working in the informal sector, and linguistically and culturally diverse ethnic minorities. The impacts of COVID-19 on vulnerable groups, such as migrant workers, informal workers, garment factory workers, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. L'éternité sans le temps.Baptiste Le Bihan - 2018 - Revue Philosophique De Louvain 116 (3):441-462.
  L'éternalisme implique une forme exotique d'éternité : toute entité, aussi éphémère soit-elle et quelle que soit sa localisation dans le temps, existe relativement à toute autre localisation temporelle. Cet essai vise, premièrement, à défendre l'éternalisme en exhibant les difficultés rédhibitoires du présentisme et du non-futurisme, et deuxièmement à examiner de quelle manière l'éternalisme pourrait être amendé à l'aune d'une affirmation que l'on trouve sous la plume de certains physiciens, à savoir que, fondamentalement, le temps n'existe pas. La disparition du temps (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. L'espace et le temps existent-ils ? Le mystère de la gravité quantique.Baptiste Le Bihan - 2018 - Implications Philosophiques 1.
  La physique contemporaine pourrait bien nous livrer un enseignement incroyable, à savoir que l'espace et le temps n'existent pas fondamentalement. Je présenterai succinctement les ontologies suggérées par les deux principaux programmes de recherche en gravité quantique : la théorie des cordes et la gravité quantique à boucles. Je soutiendrai ensuite qu'il est fructueux de prendre les différentes conceptions ontologiques de la conscience en philosophie de l'esprit en modèles pour la construction de solutions au problème de l'émergence de l'espace-temps.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Número especial: “La filosofía de Althusser a 50 años de Lire le Capital” en Representaciones. c.Pedro Karczmarczyk - 2015 - Número Especial: “La Filosofía de Althusser a 50 Años de Lire le Capital” En Representaciones. Revista de Estudios Sobre Representaciones En Arte, Ciencia y Filosofía, Vol XI, N° 1, Universidad Nacional de Córdoba, ISSN 1669-8401 (1):1-166.
  (CONTENIDO: LA FILOSOFÍA DE ALTHUSSER A 50 AÑOS DE LIRE LE CAPITAL Pedro Karczmarczyk, 3; DISCURSO Y DECRETO: SPINOZA ALTHUSSER Y PÊCHEUX Warren Montag 11; ALTHUSSER LECTOR DE GRAMSCI Vittorio Morfino 43 LAS ABSTRACCIONES, ENTRE LA IDEOLOGÍA Y LA CIENCIA João Quartim de Moraes 67 ELOGIO DEL TEORICISMO. PRÁCTICA TEÓRICA E INCONSCIENTE FILOSÓFICO EN LA PROBLEMÁTICA ALTHUSSERIANA, Natalia Romé 85 MARXISMO Y FEMINISMO: EL RECOMIENZO DE UNA PROBLEMÁTICA1 115 Luisina Bolla* / Pedro Karczmarczyk* 115 RRESEÑAS El materialismo de Althusser. Más (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  26
  Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2003.Vương Quân Hoàng - 2004 - Tạp Chí Ứng Dụng Toán Học 2 (1):15-30.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Le désir dans l’approche contractualiste hobbesienne.Marc-Kevin Daoust - 2015 - In Daoust Marc-Kevin (ed.), Le désir et la philosophie. Les Cahiers D'Ithaque. pp. 97-109.
  Ce bref commentaire a trois objectifs. La première section vise à présenter au lecteur la philosophie matérialiste et atomiste de Hobbes. Dans la seconde section, nous exposons le rôle des désirs dans l’escalade du conflit entre les agents dans l’état de nature. Au terme de cette analyse, le lecteur disposera de quelques clés interprétatives pour aborder les chapitres VI et XIII du Léviathan.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  45
  La philosophie du voyage dans le temps.Nicolae Sfetcu - manuscript
  L'éternalisme soutient que le passé et le futur existent réellement, en partant de l’idée que le temps est une dimension similaire aux dimensions spatiales, que les événements passés et futurs sont « présents » sur l’axe du temps, mais cette opinion est contestée. Dans la vision à quatre dimensions, l'univers est une topologie espace-temps existante, contenant tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Il en résulte qu'il n'y a aucun moment (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  41
  Boucles causales dans le voyage dans le temps.Nicolae Sfetcu - manuscript
  À propos de la possibilité de voyager dans le temps sur la base de plusieurs ouvrages spécialisés, notamment ceux de Nicholas J. J. Smith (« Time Travel »), William Grey (« Troubles with Time Travel »), Ulrich Meyer (« Explaining causal loops »), Simon Keller and Michael Nelson (« Presentists should believe in time-travel »), Frank Arntzenius and Tim Maudlin (« Time Travel and Modern Physics »), et David Lewis (« The Paradoxes of Time Travel »). L'article commence par une (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  14
  La causalité dans le voyage dans le temps.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Certains scientifiques et philosophes sont d’avis que toute théorie permettant un voyage dans le temps introduirait des problèmes de causalité. Ces types de paradoxes temporels peuvent être évités grâce au principe de cohérence de Novikov ou à une variation de l'interprétation des mondes multiples avec des mondes en interaction. L'argument classique contre la causalité rétrograde est l'argument du contournement. La causalité implique un avenir ontologiquement fermé - une position métaphysique sur le temps communément appelée l'éternalisme, une forme spécifique de non-présentisme. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  46
  Voyage dans le temps.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Une autre définition du voyage dans le temps (Arntzenius 2006) (Smeenk and Wüthrich 2011) l'assimile à l'existence des courbes temporelles fermées, une variété lorentzienne d'une particule matérielle dans l'espace-temps qui revient à son point de départ. Certains auteurs acceptent l’existence de deux dimensions temporelles et d’autres envisagent des scénarios comportant plusieurs univers « parallèles », chacun ayant son propre espace-temps à quatre dimensions.Mais la question est de savoir si un voyage dans une autre dimension temporelle ou dans un autre univers (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  17
  Mentional References and Familiarity Break.Francis Corblin - unknown
  The main concern of this paper is the proper analysis of the NP celui-ci in French. The contribution of L. Tasmowski to this discussion is well known. In my view, this contribution makes two important points: 1) in its anaphoric uses, celui-ci cannot be analysed as a "nominal anaphoric" along the lines suggested by Corblin for its exophoric uses. This point is also made in Kleiber, Zribi-Hertz, Imoto ; 2) eventhough celui-ci like pronouns and definite NPS must be linked in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. An Epistemic Argument in Support of Liberal Neutrality.Mariano Garreta Leclercq - 2009 - Les Ateliers de L’Ethique 4 (2):187-201.
  My aim in the present paper is to develop a new kind of argument in support of the ideal of liberal neutrality. This argument combines some basic moral principles with a thesis about the relationship between the correct standards of justification for a belief/action and certain contextual factors. The idea is that the level of importance of what is at stake in a specific context of action determines how demanding the correct standards to justify an action based on a specific (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. A função e natureza das convenções e hipóteses segundo o convencionalismo francês da virada do século XIX para o XX: relações entre ciência e metafísica nas obras de Henri Poincaré, Pierre Durem e Édouard Le Roy.Andre Philot - 2015 - Dissertation, Rio de Janeiro State University
  In this work we present the function and we determine the nature of conventions and hypotheses for the scientific foundations according with the conventionalist doctrine that arose in France during the turning of the XIX century to the XX. The doctrine was composed by Henri Poincaré, Pierre Duhem and Édouard Le Roy. Moreover, we analyze the relation that conventions and hypotheses can establish with metaphysical thesis through criteria used by scientists in order to determine the preference for certain theories. Thereunto, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Le Savoir en appel. Heidegger et le tournant dans la vérité.Franz-Emmanuel Schürch - 2009 - Zeta Books.
  Ce livre propose, à partir du constat de difficultés importantes et de paradoxes dans la conception heideggérienne de la vérité comme décèlement (aletheia), une nouvelle interprétation du fameux « tournant » qui sera compris comme la nécessité d’une structure d’inversion réciproque des rapports fondatifs. Contre tous les replis subjectifs ou les fixations sur des subsistances illusoires, cette structure « tournante » (à la racine du cercle herméneutique) montre comment aucune vérité ne s’établit sans sortie hors de soi, sans être provoquée (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Http://Www.Academia.Edu/25970251/What_is_it_that_agitates_you_my_dear_Victor_What_is_it_you_fear_SELF-_THOUGHT_@ ... Boston Studies in the Philosophy of Science 112:43-56. Rituparna Ray Chaudhuri (2016). Http://Www.Academia.Edu/25970251/What_is_it_that_agitates_you_my_dear_Victor_What _is_it_you_fear_SELF-THOUGHT.Rituparna Ray Chaudhuri - 2016
  “What is it that agitates you, my dear Victor? What is it you fear?” -/- “The monster now becomes more vengeful. He murders Victor’s friend Henry Clerval and his wife Elizabeth on the night of her wedding to Victor, and Victor sets out in pursuit of the friend across the icy Artic regions. The monster is always ahead of him, leaving tell tale marks behind and tantalizing his creator. Victor meets with his death in the pursuit of the monster he (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  39
  The Internal Physical State View of Sensory Experience (Chapter From My Forthcoming Book).Adam Pautz - forthcoming - In Perception.
  This is a chapter from my forthcoming book Perception (Routledge). I explain the physical state view of sensory experience (Papineau, McLaughlin, others). I criticize an argument against it based on the "transparency observation". Then I develop two alternative arguments against it. The first is a Leibniz's Law argument based on the essentially externally directed character of some experiences. The second concerns "brains in vats". Finally I consider a recent response due to David Papineau, which involves rejecting essential external directedness.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. My Emissions Make No Difference.Joakim Sandberg - 2011 - Environmental Ethics 33 (3):229-48.
  “Since the actions I perform as an individual only have an inconsequential effect on the threat of climate change,” a common argument goes, “it cannot be morally wrong for me to take my car to work everyday or refuse to recycle.” This argument has received a lot of scorn from philosophers over the years, but has actually been defended in some recent articles. A more systematic treatment of a central set of related issues shows how maneuvering around these issues is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 44.  36
  ‘For Me, In My Present State’: Kant on Judgments of Perception and Mere Subjective Validity.Janum Sethi - forthcoming - Journal of Modern Philosophy.
  Few of Kant’s distinctions have generated as much puzzlement and criticism as the one he draws in the Prolegomena between judgments of experience, which he describes as objectively and universally valid, and judgments of perception, which he says are merely subjectively valid. Yet the distinction between objective and subjective validity is central to Kant’s account of experience and plays a key role in his Transcendental Deduction of the categories. In this paper, I reject a standard interpretation of the distinction, according (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  41
  ¿Qué es la epistemología y para qué le sirve al científico? Autores/as.Sergio Morales Inga - 2020 - Scientia in Verba Magazine 6 (1):187-194.
  Definiciones de epistemología hay muchas, al igual que clases y estilos. Sin embargo, más allá de esta diversidad, es necesario contar con una definición básica que guíe nuestra comprensión del tema. Dos serán las preguntas que nos ayuden a ello en este artículo: a) ¿qué es la epistemología? y b) ¿para qué le sirve al científico?
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Does My Total Evidence Support That I’M a Boltzmann Brain?Sinan Dogramaci - forthcoming - Philosophical Studies:1-7.
  A Boltzmann Brain, haphazardly formed through the unlikely but still possible random assembly of physical particles, is a conscious brain having experiences just like an ordinary person. The skeptical possibility of being a Boltzmann Brain is an especially gripping one: scientific evidence suggests our actual universe’s full history may ultimately contain countless short-lived Boltzmann Brains with experiences just like yours or mine. I propose a solution to the skeptical challenge posed by these countless actual Boltzmann Brains. My key idea is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. A Tapestry of Values: Response to My Critics.Kevin C. Elliott - 2018 - Philosophy, Theory, and Practice in Biology 10 (11).
  This response addresses the excellent responses to my book provided by Heather Douglas, Janet Kourany, and Matt Brown. First, I provide some comments and clarifications concerning a few of the highlights from their essays. Second, in response to the worries of my critics, I provide more detail than I was able to provide in my book regarding my three conditions for incorporating values in science. Third, I identify some of the most promising avenues for further research that flow out of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48.  53
  Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  21
  Spinoza, le Grand profanateur de la ‘tradition sacrée’ humaniste.” Interview with N. Weill.Yitzhak Y. Melamed - 2020 - le Monde.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  33
  ¿Qué es la epistemología y para qué le sirve al científico?Sergio Morales - 2020 - Scientia in Verba Magazine 6 (1):187-194.
  Definiciones de epistemología hay muchas, al igual que clases y estilos. Sin embargo, más allá de esta diversidad, es necesario contar con una definición básica que guíe nuestra comprensión del tema. Dos serán las preguntas que nos ayuden a ello en este artículo: a) ¿qué es la epistemología? y b) ¿para qué le sirve al científico?
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999