Results for 'Nadiya Trach'

6 found
Order:
 1. Мовне законодавство України, Грузії та Молдови: порівняльний аспект.Nadiya Trach - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:77-85.
  У статті висвітлено особливості мовного законодавства трьох пострадянських країн – України, Грузії та Молдови. Окреслено історичну перспективу мовно-політичного дискурсу з часів розпаду Радянського Союзу. Особливу увагу приділено конституційному затвердженню статусу державних мов, нещодавньо ухваленим чи напрацьованим законам та законопроектам, ролі конституційних судів у регулюванні мовного питання. На додаток, розглянуто специфіку регулювання вжитку мов національних меншин.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви.Nadiya Zahnitko Anatoliy Zahnitko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:19-28.
  Розглянуто закономірності реалізації моно- і полілінгвоперсони в дискурсивних практиках, зокрема у фольклорній та художньо-белетристичній, схарактеризовано основні мовленнєво-поведінкові зразки з урахуванням мети, ситуації й потреб моно- і полілінгвоперсони, простежено закономірності актуалізації комунікативних намірів монолінгвоперсонеми, встановлено окремі значущі компоненти аксіогенних ситуацій, що постають мовленнєво- поведінковими маркерами.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ukrainian Fundamental Science and European Values.Olexander Gabovich, Volodymyr Kuznetsov & Nadiya Semenova (eds.) - 2016 - Kyiv, Ukraine: National University of "Kyiv-Mohyla Academy" Press.
  Certain principle aspects of the fundamental science state in Ukraine as of 2014 were analyzed. It was shown that no awareness exists in the country that the main although not unique task of the science consists in the creation of new knowledge. The special attention was paid to state academies of science, in particular, to the National academy of science of Ukraine. It was demonstrated that the active law concerning science as well as the project of the new law have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Về khả năng ứng dụng của hệ xử lý thông tin 3D và nguyên lý bán dẫn giá trị trong tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.Quy Khuc - 2022 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 1:1-9.
  Giải quyết biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang và sẽ là thách thức lớn của nhân loại trong thế kỷ 21. Con người không còn nhiều thời gian để sửa chữa, phục hồi đưa hệ sinh thái môi trường (tự nhiên) trở về trạng thái an toàn. Trong khi các nỗ lực trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả thì COP26 mở ra cơ hội lớn để nhân loại tiến gần đến mục tiêu kiềm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  99
  Giải pháp công nghệ trong lối đi tới mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc: Thép và xi-măng.Thị Minh-Phượng Dương & Phương Tri Nguyễn - manuscript
  Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng sản (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP.Võ Văn Quang - 2014 - i2Metrix VietBuzz.
  (VietBuzz) – i2Metrix – bộ chỉ tiêu đo lường năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) doanh nghiệp do BSA và DHVP Research phát triển – được thực hiện trong hai tháng đầu năm 2014 với 19 thành viên của CLB Doanh nghiệp Dẫn đầu (BSA/LBC) trước tiên ghi nhận đóng góp trách nhiệm xã hội của nhóm doanh nghiệp sớm nhận thức giá trị của ĐMST toàn diện trong sản xuất và kinh doanh.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark