Results for 'filozofia kultury'

99 found
Order:
 1.  89
  Persuasive Argumentation as a Cultural Practice.Paweł GAŁKOWSKI - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):123-134.
  In this article author traces relation between argumentation and cultural practice. The first part focuses on definition of argumentation in informal logic tradition. In particular, it discusses argument in terms of verbal and social activity involving the use of everyday language. Author claims that there is no argumentation beyond language. The second part explains persuasive argumentation as a form of cultural practice. The persuasive arguments found in “social practice” can be understood as a social activity, analysable within the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  65
  Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Roksana Ulatowska (ed.), Przemysły Kreatywne 2.0.12. Fundacja Rozwoju Kina. pp. 72--80.
  Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej Andrzej Klimczuk In Roksana Ulatowska (ed.), Przemysły Kreatywne 2.0.12. Fundacja Rozwoju Kina. pp. 72--80 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  53
  Obóz Kultury 2.0.Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Andrzej Klimczuk, Maciej Rynarzewski, Jacek Seweryn, Stunża M., D. Grzegorz, Marcin Wilkowski & Anna Orlik - 2010 - Fundacja Ortus.
  Obóz Kultury 2.0 Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Andrzej Klimczuk, Maciej Rynarzewski, Jacek Seweryn, Stunża M., D. Grzegorz, Marcin Wilkowski & Anna Orlik .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  38
  Od Kultury Zpětné Vazby Ke Kybernetice.Jan Romportl - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):211-232.
  Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou definici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto-kybernetiky.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  56
  Tworzenie kultury zatrudnialności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 113--156.
  A. Klimczuk, Tworzenie kultury zatrudnialności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 113-156.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony.Marek Piechowiak - 1999 - Towarzystwo Naukowe KUL.
  PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS: HUMAN RIGHTS IN LIGHT OF THEIR INTERNATIONAL PROTECTION Summary The book consists of two main parts: in the first, on the basis of an analysis of international law, elements of the contemporary conception of human rights and its positive legal protection are identified; in the second - in light of the first part -a philosophical theory of law based on the tradition leading from Plato, Aristotle, and St. Thomas Aquinas is constructed. The conclusion contains an application (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  86
  Regionalne Obserwatorium Kultury W Województwie Podlaskim - Uwarunkowania I Planowane Kierunki Rozwoju.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Sztop-Rutkowska - 2013 - Kultura I Edukacja 2:222--246.
  Na pocz¸a}tku XXI wieku zachodz¸a} istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega siȩ też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem siȩ nowej stratyfikacji społecznej i zmian¸a} czynników rozwojowych. Coraz wiȩksze znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powi¸a}zaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Filozofia jako inżynieria odwrotna: rzecz o naturalizmie Daniela C. Dennetta.Marcin Miłkowski - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):75-89.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  38
  Dlaczego nie istnieje filozofia polska.Barry Smith - 1997 - Filozofia Nauki 5 (1):5-15.
  The author raises the question why Polish philosophy (by which he means Polish analytical philosophy, or the philosophy of the Lvov-Warsaw School) differs so much from what is known as 'Continental philosophy'. He identifies and analyses the following factors which have influenced philosophical developments in Poland: socialism, the connection between philosophy and mathematics, the influence of Austrian philosophy, the peculiar role of K. Twardowski, and Catholicism. The article ends with an appeal for not tolerating irrationalism and relativism in philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Filozofia austriacka i dziedzictwo Brentany.Barry Smith - 1994 - Principia 8:19-50.
  A study of the contrasts between Austrian and German philosophy, with special reference to the role of logic and science, of the Brentano School and the Vienna Circle, and of the different ways in which Austrian and German ways of thinking have influenced contemporary analytical and Continental philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  98
  Starosť o seba - program filozofie a kultúry individualizmu.Lukáš Švihura - 2015 - 10. Študentská Vedecká a Umelecká Konferencia. Zborník Príspevkov.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  38
  Filozofia pedagogickej činnosti doktorandov.Lukáš Švihura - 2017 - Doktorandské Štúdium - Súčasný Stav a Perspektívy I.
  Academic capitalism, which has become part of the higher education ideology, emphasizes scientific activity as a means of generating profits at the expense of pedagogical activity. The article is a philosophical reflection of this issue, especially in the humanities. The author reflects on the philosophical characteristic of the personality of a young scientist as a pedagogue, who, besides the scientometric requirements, should also fulfill the more elementary social role, namely to educate and inspire students of humanities as members of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  75
  Filozofia v časoch plurality.Lukáš Švihura - 2017 - 12. Študentská Vedecká a Umelecká Konferencia. Zborník Príspevkov I. (Sekcie Histórie, Etiky, Filozofie a Estetiky).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Filozofia es Itt-Let - Tanulmanyok.Kiraly V. Istvan - 1999 - Cluj (Kolozsvar): Erdelyi Hirado.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Analityczna filozofia religii i teologia filozoficzna / Analytic Philosophy of Religion and Philosophical Theology.Marek Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków: WAM. pp. 437-458.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja].Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  67
  Wojciech Torzewski, Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima. [REVIEW]Rec Tadeusz Gadacz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):173-180.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Język a Utylitaryzm. Filozofia Moralna Richarda M. Hare'a.Krzysztof Saja - 2008 - Aureus.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. (Post)sekularna filozofia negatywna, media wizualne i ekstasis (dekonstrukcja jako wariant neofenomenologii).Joanna Sarbiewska - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):357-372.
  The author proposes a neophenomenological interpretation of the late Jacques Derrida’s deconstruction, by bringing it into the light of (post)secular negative philosophy and indicating the application of its mystic/ecstatic implications on a media techno-vision basis. In this conceptualization, deconstruction/negation, as an ,epoche strategy, not only denudes (kenosis) cognition of the idolatry, characteristic of the traditional methaphysics of presence and the dogmatic religion, but also suspends “the source” itself (the Offenberkeit register), and thus, causes the experience of radical emptiness (chora) as (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Realizm zreformowany. Filozofia Iana Hackinga a spór o status poznawczy wiedzy naukowej.Mateusz Kotowski - 2016 - Wrocław: Oficyna Naukowa PFF.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Etika ako estetika existencie v prieniku súčasnej kultúry a filozofie.Lukáš Švihura - 2017 - In Oľga Sisáková (ed.), Umenie života vo filozofickej reflexii. Prešov, Slovensko: pp. 57-78.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  30
  Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury - komunikat z badań.Andrzej Klimczuk - 2016 - Kultura Współczesna 1:28--30.
  Od grudnia 2012 roku do stycznia 201 3 Fundacja „SocLab" i Fundacja „Ortus" zrealizowały badanie oceniaj¸a}ce działania na rzecz budowy stałych instytucji typu medialab. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadzono ankiety wśród osób uczestnicz¸a}cych w warsztatach medialabowych Fundacji „Ortus" w latach 2010-2012 i deklaruj¸acych chȩć udziału w takich warsztatach w przyszłości. Badanie objȩło 52 osoby: 34 uczestników i 18 nie-uczestników.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  96
  Sofistyka a filozofia przyrody (The Sophists and their relation to the Philosophy of Nature).Zbigniew Nerczuk - 2005 - In Ryszard Wiśniewski & Włodzimierz Tyburski (eds.), Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi. Wydawnictwo UMK. pp. 129-135.
  The paper examines the interest of the Sophists in the problems of the Pre-socratic philosophy of nature.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  59
  Wojciech HANUSZKIEWICZ, Filozofia Hermanna Cohena W Perspektywie Sporu o Jedność Metody Transcendentalnej. [REVIEW]Seweryn Blandzi - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):377-378.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  60
  GROS, Frédéric: Filozofia chôdze. [REVIEW]Lukáš Švihura - 2018 - Studia Aloisiana 9:77-81.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Feature Review: Buddyjska filozofia pustki, Artur Przybysławski.Krzysztof Jakubczak - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):150-161.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  70
  Kazimierz Kondrat, "Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, ss. 228. [REVIEW]Marek Pepliński - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)):171-176.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  34
  Nie-dualizująca filozofia Josefa Mitterera jako współczesna wersja heglizmu.Alicja Pietras - 2011 - Słupskie Studia Filozoficzne 10:15-25.
  The non-dualizing philosophy of Josef Mitterer as a contemporary version of Heglism -/- The aim of this paper is to present an analogy between philosophy of contemporary Austrian thinker Josef Mitterer and philosophy of Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In his works (Das Jenseits der Philosophie and Die Flucht aus Beliebigkeit) Mitterer presents the project of non-dualizing way of speaking. He rejects fundamental philosophical assumption of ontological distinction between language and reality. He claims that when we realize that this assumption is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Przeciw empatii — Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedzają koncepcje naukowe.Cieliczko Małgorzata - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):359-374.
  the article presents Jean Paul Sartre’s idea of the human body and the bodiliness described in his book Being and nothingness (1943). In this book, Sartre argued that every human relation is based on the objecti cation of one human by another, and entering into empathic contact is basically impossible. the author of the article has con onted this thesis with contemporary psychological and neuropsychological thought (mirror neuron theory) and has investigated how the category of empathy functions in literary studies. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  83
  Spór o depresję. Czy fenomenologicznie zorientowana filozofia psychiatrii rozwiąże problemy psychiatrii redukcjonistycznej?Maja Białek - 2019 - Diametros 59:1-22.
  The aim of my paper is to review the discussion concerning various difficulties which surround the definition of depression and the methods of diagnosing and treating the disease against the background of the now dominant reductionist paradigm in psychiatry, as well as to answer the question whether a new approach to psychiatric disorders proposed by philosophers of psychiatry working within the phenomenologically inspired embodied and enactive paradigm indeed offers a solution to these difficulties. I present the issues specific to the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  49
  Stanisław Ignacy WITKIEWICZ, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):465-470.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Call and the Response. Martin Heidegger and Martin Buber on Responsibility.Artur JEWUŁA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):323-338.
  Filozofia subiektywności dotarła w XX wieku do granic swoich możliwości. Jako odpowiedź na jej ograniczenia rozmaici filozofowie podjęli próby nowego rodzaju myślenia. Takie próby to m.in. myśl dialogiczna, która pierwszy wyraz znalazła w pismach takich filozofów, jak Franz Rosenzweig, Martin Buber czy Eberhard Grisebach. Innym przykładem jest postulat powrotu do pytania o bycie Martina Heideggera. W niniejszym artykule staram się pokazać, że obie próby mają ze sobą wiele wspólnego, choć ich przedstawiciele odnosili się do siebie nawzajem raczej krytycznie, o (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  55
  Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019).Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Po pół wieku w zapomnieniu, natura świadomości jest teraz najgorętszym tematem w naukach behawioralnych i filozofii. Począwszy od pionierskiej pracy Ludwiga Wittgensteina w latach 30-tych (Blue and Brown Books) i od lat 50-tych do chwili obecnej przez jego logicznego następcę Johna Searle'a, stworzyłem poniższą tabelę jako heurystykę do dalszego tego badania. Wiersze pokazują różne aspekty lub sposoby studiowania, a kolumny pokazują mimowolne procesy i dobrowolne zachowania obejmujące dwa systemy (podwójne procesy) logicznej struktury świadomości (LSC), które można również uznać za logiczną (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  31
  Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed komentowaniem szczegółowo na making Social World (MSW) będę najpierw zaoferować kilka uwag na temat filozofii (psychologii opisowej) i jej związek ze współczesnymi badaniami psychologicznymi, jak przykładem w pracach Searle (S) i Wittgenstein (W), ponieważ czuję, że jest to najlepszy sposób, aby umieścić Searle lub komentator na zachowanie, w odpowiedniej perspektywie. To bardzo pomoże, aby zobaczyć moje recenzje PNC, TLP, PI, OC, TARW i innych książek przez tych dwóch geniuszy psychologii opisowej. -/- S nie odnosi się do wyrozumiałego zdania W. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  27
  Recenzja "Filozofii w nowym wieku" (Philosophy in a New Century) autor John Searle (2008) (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi - Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Husserl and Shestov: Philosophical Antipodes.Katarzyna Szepieniec - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):135-154.
  The paper contains a general characteristics of the relation between Lev Shestov’s philosophy of existence and transcendental phenomenology of Edmund Husserl. The analysis was largely inspired by Cezary Wodziński’s research on Shestov’s writings, including his book published in Polish Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa (1991). In 1931, inspired by Descartes’ Meditationes de prima philosophiae, Husserl began a total transformation of philosophy into a science absolutely founded, assumptionless and developed in the spirit of absolute self-responsibility. Thus, the idea of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Marek Grzybowski (ed.), Transfer Wiedzy W Ekonomii I Zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej W Gdyni. pp. 57--75.
  Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  43
  Conceptual Thinking in Hegel’s Science of Logic.Pirmin Stekeler-Weithofer - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):445-474.
  Filozofia analityczna po logicyzmie Fregego i atomizmie logicznym Russella odziedziczyła szereg założeń związanych z istnieniem rodzajowej dziedziny bytów indywidualnych, których tożsamość i elementarne określenia już mamy zdefiniowane. Te „indywidua” istnieją tylko w idealnych „światach możliwych” i nie są niczym innym jak zbiorami posiadającymi strukturę bądź czystymi zbiorami matematycznymi. W przeciwieństwie do takich czysto abstrakcyjnych modeli, Hegel analizuje rolę pojęciowych rozróżnień i odpowiednich brakujących inferencji w rzeczywistym świecie. Tutaj wszystkie obiekty są przestrzennie i czasowo skończone. Nawet jeśli rzeczywiste rzeczy poruszają (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  56
  Jakub Gomułka, Karol Tarnowski i Adam Workowski (Red.): Fenomenologia polska a chrześcijaństwo. [REVIEW]Rec Wiesława Sajdek - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):519-524.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor poate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43.  49
  Seweryn Blandzi, Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne. [REVIEW]Rec Jan Bigaj - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):285-290.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Bartosz Brożek i Mateusz Hohol, Umysł matematyczny. [REVIEW]Rec Hubert BOŻEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):295-304.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  64
  Barbara Skarga: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. [REVIEW]Rec Aleksandra WĘGRECKA - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):533-540.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Hegel, Nietzsche I Konserwatyzm.Marcin Miłkowski - 1999 - Principia:199-221.
  Deleuze uważa, ze nie można pogodzić Hegla i Nietzschego. Hegel jest wedle niego abstrakcyjny, a Nietzsche - konkretny. Tymczasem pojęcia "konkret" i "abstrakcja" należą do ideologicznego arsenału konserwatyzmu. Rozpatruję nie tyle prawdziwość tezy Deleuza, co jej genealogię. Hegel i Nietzsche kontynuują oświeceniowe poszukiwania "człowieka konkretnego". "Człowiek konkretny" to wytwór drugiej fazy oświecenia (rodzaj "kompensacji" w znaczeniu Marquarda): przekształcenie parenetyki w filozofię historii i kultury (wzgl. społeczną). "Wielki bohater historii" i "nadczłowiek" są próbami ujęcia konkretu społeczno-historycznego. Rzut oka na strukturalną (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zum Problem des Bedeutungswandels deutscher Substantive im Polnischen.Katarzyna Sikorska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:251-261.
  W wyniku kontaktów polsko-niemieckich na płaszczyźnie kultury, polityki i gospodarki na przestrzeni dziejów pojawiły się w języku polskim liczne wyrazy pochodzenia niemieckiego. We współczesnej polszczyźnie występuje bardzo wiele zapożyczeń niemieckich, z czego większość stanowią rzeczowniki. Najczęściej jednak ich obce pochodzenie nie jest znane przeciętnemu użytkownikowi języka polskiego, gdyż wyrazy te zasymilowały się w polszczyźnie zarówno na płaszczyźnie fonologicznej, graficznej, jak i morfologicznej. Największą grupę rzeczowników pochodzenia niemieckiego stanowią te, w których przypadku zachowane zostało ich pierwotne znaczenie, co wiąże się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Daniel Dennett i Alvin Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić? [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):541-542.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. "Nec laudibus nec timore". Inhaltlich-Kontextuelle Analyse der Predigt Kardinals Clemens August Graf von Galen vom 3. August 1941.Marcin Gołaszewski - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:319-349.
  Pojęcie eutanazji ma w kręgu kultury europejskiej nie tylko znaczenie historyczne. Odnosząc się do historii, filozofii, medycyny, etyki czy literatury, nabrało ono także charakteru instytucjonalnego w okresie Trzeciej Rzeszy, kiedy eutanazja stała się elementem walki z najsłabszymi członkami społeczeństwa. Na przykładzie analizy kazania biskupa niemieckiego Cicmensa Augusta Grafa von Galena z 3 sierpnia 1941 r. ukazany został sprzeciw Kościoła katolickiego w Trzeciej Rzeszy w okresie tzw. Kirchenkampf. Analiza kontekstualna miała na celu ukazanie elementów charakterystycznych języka i argumentacji, którymi posługiwał (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zur Sprache der deutschen Comedy-Show.Katarzyna Sikorska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:29-37.
  Współczesny świat, zdominowany przez elektroniczne środki przekazu, to już zupełnie inne pojmowanie komunikacji językowej, zarówno tej w formie pisanej, jak i mówionej. Dominują w nim skrótowe i kompaktowe wypowiedzi; język z jednej strony traci na znaczeniu, z drugiej zaś - chłonie nowinki z innych systemów językowych, z którymi wchodzi w interakcje na różnych płaszczyznach. Niewątpliwe ogromną rolę odgrywają w tym procesie różnice kulturowe i związane z tym nie tylko kwestie mentalności, stereotypy, lecz także odmienne pojmowanie zjawisk dnia codziennego, w tym (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 99