Results for 'analiza'

237 found
Order:
 1. Analiza informațiilor.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiștii se află în domeniul "cunoașterii". Activitatea de informații se referă la cunoaștere și tipurile de probleme abordate sunt probleme de cunoaștere. Așa că avem nevoie de un concept de lucru bazat pe cunoaștere. Avem nevoie de o înțelegere de bază a ceea ce știm și cum știm, ce nu știm, și chiar ce se poate cunoaște și ce nu se poate cunoaște. Analiza informațiilor implică "transformarea faptelor disparate în concluzii concentrate". Analiza ar trebui să ofere o bază (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  89
  Analiza lingwistyczna egzystencjalnej doktryny Berkeleya.Bartosz Żukowski - 2011 - Diametros 30:93-108.
  "Berkeley’s Doctrine of Existence. A Linguistic Approach" The paper focuses on a linguistic analysis of Berkeley’s doctrine of existence. It has been shown that the traditional, relational-operational interpretation of Berkeley's existential claims must be expanded by adding a predicative element, which requires that they also be interpret as definitional copulas. The standard interpretation of Berkeley’s claims has been indicated as one of the main causes of misinterpretations of his metaphysics. The new, philosophically intriguing use of the verb ‘to be’, combining (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  84
  Analiza szczególnego przypadku zdań sprzecznych w logice klasycznej z implikacją treściową.Bartosz Żukowski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (4):91-105.
  "A Special Case of Logical Contradiction – Content Implication Approach" The difference between so-called performative/pragmatic and logical contradiction seems to be one of the most firmly established philosophical distinctions. There are, however, some utterances, which fall outside this classification in its current form. Moreover, they reveal that the expressive power of the language of classical logic is too weak to express some form of the logical contradiction. The main aim of this paper is to characterize this special case of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  85
  Metodologii moderne în analiza intelligence.Sfetcu Nicolae - 2022 - Intelligence Info 1 (2):13-22.
  Metodologia, în analiza intelligence, constă din metodele folosite pentru a lua decizii despre amenințări, în special în cadrul disciplinei de analiză a informațiilor. Teoria prismatică a lui Robert Flood, denumită de alții drept pluralism metodologic, folosește metafora pentru a descrie gândirea creativă și de transformare, respectiv o prismă care descompune lumina în culorile sale componente prin dubla refracție. Tehnicile analitice structurale sunt folosite pentru a provoca judecata, la identificarea mentalităților, depășirea prejudecăților, stimularea creativității și gestionarea incertitudinii.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat.Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk - 2009 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku (2009) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. Analiza empirycznych argumentów na rzecz tezy o zróżnicowaniu kulturowym intuicji epistemicznych.Krzysztof Sękowski - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (2):75-102.
  The founding text for the new current in modern philosophy—experi-mental philosophy—can be seen in Jonathan Weinberg, Shaun Nichols and Ste-phen Stich’s “Normativity and Epistemic Intuitions” (2001). The authors describe in this article a study to prove cross-cultural differences in epistemic intuitions. On the basis of their results, they argue that since epistemic intuitions seem to serve a crucial role in the use of thought experiments, contemporary philosophical methodology is highly unjustified. That study has brought about at least three replication attempts (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector).Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  More Info: B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8. Svojina – filozofska analiza: Argument.Jovan Babic - 2016 - Filozofija I Društvo 27 (1):203-224.
  After a short historical survey of philosophical views on property, the article contains an analysis of the argument which justifies property by referring to the universal respect due to anyone’s right to use any thing for any purpose. Usage 224 JOVAN BABIĆ SVOJINA ҄ FILOZOFSKA ANALIZA: ARGUMENT of things for the realization of set ends (or goals) is among the conditions of action/ agency. The capacity of freedom as a specific causal power in real world is dependent on the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Produkcji Oprogramowania Komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software P.Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urz¸ad Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Analiza bibliometryczna jako narzedzie planowania rozwoju badań naukowych na przykladzie czasopisma "Tekst y z Ulicy. Zeszyt memetyczny" (2005-2008).Robert Boroch - 2018 - Teksty Z Ulicy 19:159-199.
  In the paper, I present a bibliometric analysis of the articles published in “Teksty z Ulicy” between 2005–2008. Examination of the core of specialist terms builds on the base of “meme” item. Thus, a central hypothesis referring to the stability, relative stability and unitability of the core terminology allows formulating the conclusion towards a foundation of the level development of the particular division of humanities. The case study in the article is memetics.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ontologia i analiza logiczna rzeczywistości.Barry Smith - 1994 - Filozofia Nauki 2:5-22.
  The author attempts to show how mereology, taken together with certain topological notions, can yield the foundations for future investigations in formal ontology. He also attempts to show how the mereological framework allows for the direct and natural formulation of a series of theses - for example pertaining to the concept of a boundary - which can be only indirectly formulated (if at all) in set-theoretic terms. The far-reaching ain of the present framework is to serve as a basis for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. O afrykańskim stanie rzeczy. Analiza teorii systemu autorstwa Paulina J. Hountondji'ego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In A. Żukowski (ed.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce. pp. 393-413.
  Beniński filozof Paulin J. Hountondji jest autorem teorii systemu, która aspiruje do przynajmniej częściowego wytłumaczenia przyczyn złej kondycji afrykańskich społeczeństw i państw. Afrykański społeczno-polityczny stan rzeczy charakteryzuje, zdaniem Hountondjiego, przede wszystkim wadliwa organizacja struktur instytucjonalnych państw oraz codziennego życia Afrykanów. Hountondji krytykuje liczne wady afrykańskiej rzeczywistości - w tym inercję instytucji, działania pełne absurdów, marnowanie czasu, energii i zdrowia - i zarazem poszukuje ich ukrytych, „systemowych” podstaw. W rozumieniu Hountondjiego, system to zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych elementów organizacji afrykańskich społeczeństw. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. BIBLIOGRAFIA ANALITICĂ, ANALIZA DE CONŢINUT ŞI DE GEN A LITERATURII BIBLIOLOGICE DIN REVISTELE ROMÂNEŞTI DE PROFIL - Cercetare pentru perioada 1990-1997.Kiraly V. Istvan, Ilis Florina & Marcu Angela - 1998 - In Istvan Kiraly V., Florina Ilis & Angela Marcu (eds.), HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA - Antologie Philobiblon (I). Cluj Universuty Press.
  Cercetarea dupa tema si gen-calitate a literaturii bibliologice romanest pt. anii 1990 - 1997.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja.Krzysztof Trzcinski - 2015 - Afryka 42:11-30.
  Krzysztof Trzciński, Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja, "Afryka" 2015, 42, s. 11-30. Artykuł traktuje o sensie terminów "communal conflict" oraz "konflikt etniczny". Jego celami są: wyjaśnienie, jak najczęściej rozumiane są w literaturze przedmiotu oba terminy oraz zidentyfikowanie ich cech wspólnych i dzielących je różnic. Realizacji wskazanych celów służy nigeryjska egzemplifikacja obu rodzajów konfliktów. This paper deals with the meaning of two terms: 'communal conflict' and 'ethnic conflict.' It (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Władysława Tatarkiewicza analiza terminu szczęście.Marek Pepliński - 2011 - Filo-Sofija 13 ((2011/2-3)):663-674.
  Władysław Tatarkiewicz work on philosophical and moral psychology, particularly on theory of happiness is still example of the best kind of analytical and close to phenomenological analysis of our speaking and thinking about the topics in question. He distinguishes four main different meanings of Polish word ‘szczęście’ and present a new classification of them based on two principles: the opposition of subjective and objective and between ordinary and philosophical language. Accordingly we can speak about luck, positive psychological states like different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Sumienie jako droga do Boga – krytyczna analiza stanowiska J.H. Newmana.Stanisław Ruczaj - 2017 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 103 (3):229-243.
  Celem artykułu jest krytyczna analiza koncepcji J.H. Newmana, zgodnie z którą doświadczenie sumienia prowadzi jednostkę do wiary w Boga. Fenomenologiczna analiza doświadczenia moralnego prowadzi Newmana do wniosku, że doświadczenie to jest zrozumiałe tylko wtedy, jeśli zinterpretujemy sumienie jako głos Boga. Pokazuję – wbrew Newmanowi – że doświadczenie sumienia nie jest jednoznaczne. Nie da się wyjaśnić, dlaczego jednostka interpretuje je w kategoriach teistycznych, a nie jakichś innych. Potrzebne jest przyjęcie dodatkowych mechanizmów, które tłumaczą, dlaczego jednostka zinterpretowała swoje sumienie w (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Władza rodzicielska - analiza filozoficzna.Andrzej Waleszczyński - 2023 - In Jerzy Słyk & Magdalena Wilczek-Karczewska (eds.), Władza rodzicielska: interdyscyplinarna analiza instytucji. Wydawnictwo C.H. Beck. pp. 149-178.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Zasady tzw. "prawdy materialnej" i "prawdy formalnej": analiza logiczno-filozoficzna i przeglądowa.Bartosz Żukowski & Łukasz Łukowski - 2014 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 73:49-61.
  "Principles of So-Called 'Material' and 'Formal' Truth. A Logical, Philosophical and Juridical Analysis" Concepts of material and formal truth have a long and well-grounded tradition in the doctrine of law. It seems, however, that they need some clarification and conceptualisation in purely philosophical and logical terms. In this paper, we propose such a theoretical analysis. These considerations are followed by a review of the key aspects of the current Polish legislation, which is written from the point of view of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  86
  Między istotą a istnieniem. Metateoretyczna analiza dziejów metafizyki.Bartosz Żukowski - 2014 - In Aleksander Gemel, Artur Lewandowski & Zuzanna Markiewicz (eds.), Nietzsche seminarium, Vol. 6. Nietzsche a problem metafizyki. Officyna Press. pp. 23-30.
  "Between Essence and Existence. Metatheoretical Analysis of the History of Metaphysics" Der Text ist eine synthetische Darstellung der Geschichte der Metaphysik des Westens, von den klassischen Gedanken der Antike und Scholastik, über die Kartesianische subjektivistische Reform, die Transzendentalkonzeption, Hegels Philosophie des Geistes, bis hin zur Phänomenologie und der analytischen Metaphysik. Der Fokus des Artikels liegt in der Darstellung der Entwicklung des westlichen metaphysischen Gedankens und in der Rekonstruktion der immanenten Logik dieses Prozesses.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Dumnezeu, Constituțía și imperativul neutralitățíi. O analiză critică a ideii de revizuire a Constituției în sens creștin.Eugen Huzum - 2013 - In Bocancea Sorin (ed.), Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală. Institutul European.
  Unul dintre cele mai importante subiecte de dezbatere în contextul deliberărilor publice privind revizuirea Constituției a fost lansat, fără îndoială, de solicitările de revizuire a ei in sens creștin. Solicitările în discuție au fost făcute, după cum este cunoscut, de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei în 5 martie 2013. Potrivit acestor solicitări, ar fi dezirabil ca, printre altele, noua Constituție „să facă referire la numele lui Dumnezeu”, să „sublinieze ... importanța tradiției creștine a poporului român”, să evidențieze „rolul (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  89
  Doświadczenie zła jako racja dla ateizmu (analiza koncepcji J. Gellmana) / In What Sense Evil Justifies Atheism?Stanisław Ruczaj - 2017 - Racjonalia 7:7-20.
  In this paper, I critically analyse Jerome Gellman’s proposal that there existsa type of experience in which a subject experiences evil and perceives in this evil that there is no God. This a-religious experience gives prima facie support to the belief that there is no God. I show how accepting Gellman’s pro-posal allows us to go beyond the classical distinction between the intellectualand the emotional problem of evil. It also allows us to defend the rationality of some atheists, who do (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kobieta i kobiecość w ujęciu Tomasza z Akwinu a neotomistyczna etyka feministyczna. Analiza krytyczna.Tatiana Barkovskiy - 2021 - Edukacja Filozoficzna 71:7-35.
  Within the context of women’s studies, Thomas Aquinas is probably best known for his paraphrasing of Aristotle’s view, which describes woman as a “deformed man”. While the Philosopher indeed adopts the empirically dubious premise of woman’s value being intrinsically inferior to that of man, which he consistently implements throughout his many works, in Thomas’s case the issue of gender is not addressed as clearly and definitively. Above all, Aquinas does not call woman “something deformed”, but “only” occasional and misbegotten. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Mię y determinizmem a prawdopodobieństwem Analiza poglądów Jana Łukasiewicza.Pruski Paweł - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):315-324.
  In the contemporary philosophical debate about probability, one of the main problems con‐ cerns the relation between objective probability and determinism. Is it possible for objective probability and determinism to co‐exist? this is one of the questions this dispute tries to answer. the scope of discussion is conducted between advocates of a positive answer (com‐ patibilist) and co‐existence opponents (incompatibilist). In the early twentieth century, many logicians also developed topics regarding probability and determinism. One of them was the outstanding Polish (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Czy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Przegląd i analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa.Michał Marzec-Remiszewski - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):475-492.
  Scientific experiments which try to examine free will are faced with various critical arguments — both philosophical and methodological. In this article I will present the most important and the most interesting critical arguments attacking two the most influential experiments: Benjamin Libet experiment and John‐Dylan Haynes experiment. In the first part of the article I will consider a particular criticism of Libet paradigm, which loses its importance in context of Haynes paradigm. Next I will present critical arguments which attack both (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. El llamado ‘descubrimiento’ y el origen del dilema histórico entre lo universal y lo propio en América Latina.José Ramón Fabelo Corzo - 2006 - Docencia, Revista de Educación y Cultura 6 (19):71-75.
  Se analiza el extraordinario impacto que tuvo el llamado “descubrimiento” sobre los valores de las culturas que en suelo americano se encontraron, la manera en que el acontecimiento transformó radicalmente esas culturas y, en el caso de los pueblos de lo que después sería América Latina, el sometimiento cultural que ello representó, dando lugar, entre otras muchas cosas, al principal problema axiológico que desde entonces tienen los pueblos latinoamericanos: el dilema entre los supuestos valores universales y los propios.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. “Andrei in camera de hotel” (Nostalghia de Tarkovski).Gabriel Vacariu - manuscript
  Voi analiza una dintre cele mai importante secvente (min 20) din acest film: “Andrei in camera de hotel”. Ideea principala: camera (pin obiecte si lumini) reflecta granita dintre doua lumi (Est-ortodox si Vest-catolic) + femeie-barbat + suspendarea TIMPULUI + lipsa de identitate a lui Andrei (scriitor rus pierdut in Italia). Ideea de pierderea a identitati este “universala” datorata pierderii credintei in general. Identitatea fiecaruia dintre noi data de ganduri, amintiri, emotii, imaginatie, visuri!
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Dignidad humana, democracia integral y constitucionalismo humanista: pilares del desarrollo humano integral.Jesús E. Caldera Ynfante (ed.) - 2023 - Benevento, Italia: Universidad Giustino Fortunato - Editoriale Scientifica.
  Se analiza la relación de la dignidad humana con el derecho fundamental a la democracia y la configuración del constitucionalismo humanista, vigente desde la segunda postguerra mundial, como pilares de la procura del desarrollo humano integral (DHI) a partir de la premisa contenida en el derecho convencional internacional y el derecho interno de los países de Occidente sobre derechos humanos: todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Se describe la dignidad humana desde la perspectiva dogmático-jurídica, acuñada por (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. La vivencia y su análisis: consideraciones breves sobre las nocion objeto-sujeto en el universo discursivo del mundo cultural *.Julio Horta - 2009 - Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 51 (205):15-35.
  -/- Este artículo analiza la posible superación teórica de la escisión moderna entre sujeto y objeto, por un lado, y delimita teóricamente la relación entre estas nociones, por el otro. Para tales propósitos, los autores se -/- fundamentan teóricamente en las propuestas de la hermenéutica de Wilhelm Dilthey y del estructuralismo de -/- Michel Foucault, tanto en su semejanzas (en el ámbito -/- de lo vivencial y el análisis de lo vivido, así como en su -/- preocupación por establecer (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Analogia activității de informații cu știința, arheologia, afacerile și medicina.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Analiza de informații are multe asemănări epistemologice importante cu știința (rezolvarea problemelor, descoperirea, utilizarea cu abilitate a instrumentelor, verificarea cererilor de cunoștințe). Metafora puzzle este folosită atât în activitatea de informații cât și în arheologie. Ambele discipline implică colectarea de dovezi pentru a construi o imagine cât mai completă posibil. Firmele private inovatoare adaptează din ce în ce mai mult modelul serviciilor de informații la lumea afacerilor pentru a ajuta la planificarea propriilor strategii. Practica medicală de diagnosticare a identificării, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. El valor de los dilemas morales para la teoría de las decisiones.Fabio Morandín-Ahuerma - 2020 - Praxis Filosófica 50:187-206.
  En este artículo se analiza la teoría para la toma de decisiones y se contrasta la valía de los dilemas morales para explicar los mecanismos deliberativos. Se sostiene que una estrategia de decisión exitosa es aquella que es capaz de realizar los movimientos racionales, adaptativos y necesarios para llegar a un fin programado. Una aspiración de las éticas normativas y descriptivas es elaborar una teoría de la decisión práctica, sin importar los análisis racionales del modo en que se llegue (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. Causalidad bivalente en la toma de decisiones morales.Fabio Morandin-Ahuerma - 2021 - In Fabio Morandin (ed.), Neuroética Fundamental y Teoría de las Decisiones. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP). pp. 33-42.
  Se analiza en este capítulo la relación entre factores emocionales y racionales en el proceso de toma de decisiones morales. Sin embargo, se basa principalmente en el análisis y generalización de los principales estudios empíricos sobre el tema, cada uno de los cuales, a su vez, utiliza los métodos de las ciencias, especialmente de las neurociencias. Se destaca el hecho de que el proceso de toma de decisiones morales no puede describirse mediante un modelo simple que se base en (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Racionalismo, emotivismo y enfoque conjunto.Fabio Morandin-Ahuerma - 2021 - In Fabio Morandín (ed.), Neuroética fundamental y teoría de las decisiones. CONCYTEP. pp. 43-54.
  Se analiza la relación entre factores emocionales y racionales en el proceso de toma de decisiones morales. Sin embargo, se basa principalmente en el análisis y generalización de los principales estudios empíricos sobre el tema, cada uno de los cuales, a su vez, utiliza los métodos de las ciencias, especialmente de las neurociencias. Se destaca el hecho de que el proceso de toma de decisiones morales no puede describirse mediante un modelo simple que se base en un factor emocional (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Entornos BANI y sociedad digital. Cuestiones epistemológicas desde la sistemología interpretativa y la complejidad.Jesus Enrrique Caldera Ynfante - 2022 - Revista Saperes Universitas 6 (Sociedad digital y complejidad):5-25.
  El artículo analiza la cuestión sobre la predicción científica desde algunas categorías de la epistemología de la gerencia en contextos disruptivos. La historia de las ciencias sociales muestra que la predicción ha sido siempre su problema central, por lo que en este trabajo presentamos una interpretación de las predicciones científicas en clave filosófica y epistemológica respecto de entornos organizacionales inciertos. Para ello se analiza de forma particular, mediante metodología fenomenológico-hermenéutica (Heidegger, 2002; 2022; Villalobos, 2017),la teoría de la impredictibilidad (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Imre Lakatos: Euristica și toleranța metodologică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Pentru a analiza conceptele de euristica și toleranță metodologică dezvoltate de Lakatos, m-am concentrat pe secțiunea ”Falsification and the methodology of scientific research programmes”, publicată pentru prima dată ca articol în 1970 și apoi în cartea The methodology of scientific research programmes, Volume I (Lakatos 1978). Am analizat, în acest text, exemplificarea autorului pentru programul de cercetare al emisiei de lumină (în fizica cuantică timpurie) al lui Bohr. O exemplificare detaliată a conceptelor este prezentată de Lakatos în secțiunea ”Newton's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 36. ¿Un transhumanismo nietzscheano? Sobre la parcialidad del alegato.Marina García-Granero - 2020 - Logos. Anales Del Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España] 53:33-54.
  El artículo analiza desde una perspectiva crítica las tentativas de interpretar a Nietzsche como un precursor del transhumanismo. Tras una breve contextualización del fecundo debate en torno a Nietzsche y el transhumanismo, se evalúa el carácter fraccional o parcial del alegato de Stefan Sorgner en favor de un “transhumanismo nietzscheano”. Después, se investiga la tensión entre humanidad, la superación del ser humano y su cría en los escritos de Nietzsche. Una vez ejecutado este análisis, y sin ánimo de caer (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Emigración, talentos y justicia: un argumento feminista sobre la fuga de cerebros.Speranta Dumitru - 2009 - Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía Del Derecho 30:31-52.
  Este artículo analiza los compromisos éticos que implica la metodología de la investigación sobre la “fuga de cerebros” y que conducen a los que participan en el debate público a cuestionar el derecho a la emigración de personas calificadas. Se identifican cinco presupuestos de este debate : el consecuencialismo, el prioritarismo y el nacionalismo, así como lo que llamamos “sedentarismo” y elitismo. Este análisis muestra que, si bien la emigración de talentos representa una pérdida para el país de origen, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Alternationen mit Null im Deutschen und Polnischen.Alfred Tarantowicz - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:41-49.
  Celem artykułu jest ogólna analiza alternacji z zerem, zachodzących w języku niemieckim i polskim. Alternacje te, występujące zarówno we fleksji, jak też i w słowotwórstwie, służą w obu konfrontowanych językach, a szczególnie w znacznie szerszym stopniu w języku polskim sygnalizowaniu klas i kategorii gramatycznych. Wnioskiem wynikającym z konfrontacji jest stwierdzenie różnic systemowych, związanych z dyslrybucją w sferze używalności alternacji oraz w planie funkcjonalnym. Autor ukazuje w artykule całą złożoność problematyki alternacji z zerem, uwarunkowaną różnicami strukturalnymi badanych języków.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Filosofia y metodologia an la economia.Uskali Mäki - 2008 - In Juan José Jardón Urrieta (ed.), Temas de Teoria Economica y so Metodo. Universidade de Santiago de Compostela.
  Este documento analiza las siguientes cuestiones: 1) La metodología de la economía y su actual institucionalización. 2) La definición de Economía. 3) Las perspectivas de los economistas acerca de la Economía, sus métodos y justificación. 4) Comprobación y progreso: Popper y Lakatos.5) Los modelos y sus supuestos. 6) Persuasión retórica y verdad. 7) La Economía como un recurso para la Filosofía de la Ciencia. 8) Expansionismo explicativo y relaciones interdisciplinares.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Realismo estructurista y nominalismo científico.Sergio Aramburu - 2020 - Scientia in Verba Magazine 6 (1):157-177.
  Este trabajo presenta y analiza dos posturas acerca de las representaciones y clasificaciones científicas que Ian Hacking en ¿La construcción social de qué? denomina realismo o estructurismo inherente y nominalismo. La primera sostiene que las divisiones del conocimiento científico expresan o reflejan divisiones estructurales de la realidad a la que se refieren, en tanto que la segunda considera que toda división o estructura atribuida por la ciencia a la realidad se encuentra sólo en las representaciones mismas. Se sostiene que (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Teoría y práctica conceptual: vida de los conceptos, vida de la lengua.María G. Navarro - 2007 - Isegoría 37:197-211.
  En este artículo se analiza el planteamiento de Reinhart Koselleck en torno a la Begriffsgeschichte desde el punto de vista de la productividad de la historia, el tiempo y la productividad propia de la dialéctica de los conceptos. Para ello se traen a colación aspectos muy precisos de la filosofía de Aristóteles, Hegel y Gadamer. La reflexión concluye extrayendo algunas aportaciones que podrían enriquecer la investigación de Koselleck.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. La ruptura cosmovisiva de 1492 y el nacimiento del discurso eurocéntrico.José Ramón Fabelo Corzo - 2007 - Graffylia 7 (7):79-86.
  El artículo analiza el impacto mutuo que tuvo 1492 en las cosmovisiones de indígenas y europeos y las consecuencias axiológicas del mismo, entre ellas. el nacimiento del discurso eurocéntrico. Tal fue el significado de 1492 que puede afirmarse que no sólo América, sino el planeta entero era ahora un Nuevo Mundo.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Las obtenciones vegetales y el rol de la consulta previa en las problemáticas asociadas a su regulación.Iván Vargas-Chaves, Gloria Amparo Rodríguez & Andrés Gómez-Rey - 2016 - In Gloria Amparo Rodríguez & Iván Vargas-Chaves (eds.), La prevención en materia ambiental. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. pp. 97-134.
  En este capítulo se analiza la figura de la obtención vegetal: su alcance, dimensión, requisitos y caracterización frente a otros derechos de propiedad intelectual, para así abordar su ámbito de protección y su tratamiento en el ámbito internacional. Se pretende en este sentido plantear que la tendencia regulatoria en materia de obtenciones vegetales en Colombia no sólo va en contravía de los intereses de los pueblos indígenas, sino además de su patrimonio colectivo que les ha garantizado una gran diversidad (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):23-36.
  Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Lo justo y lo sublime: ética, derechos fundamentales y justicia premial. Interpretación Ius-filosófica desde Aristóteles.Jesus Enrrique Caldera Ynfante - 2023 - In Derecho Penal y Criminología. Bogotá: Revista Derecho Penal y Criminología. pp. 13-32.
  Resumen: La investigación analiza el concepto de justicia en el contexto de la justicia premial consagrada en la legislación colombiana. El presente artículo, que hace parte de una investigación de mayor alcance, realiza primeramente un análisis del concepto de justicia en sentido filosófico, para luego analizar el concepto de justicia premial. Finalmente, se intercepta el concepto de justicia premial con el concepto más general de justicia, a partir de las nociones de paranomos y pleonektès de Aristóteles. Se concluye que (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Desambiguación de presuposiciones anafóricas: el caso de ‘también’.William Jimenez Leal & Tomas Barrero - forthcoming - Signos.
  Este trabajo analiza los patrones de desambiguación de presuposiciones que se pueden considerar anafóricas y son generadas por partículas indexicales. En contraste con teorías recientes sobre la presuposición que privilegian la información lexical proponemos un análisis perspectivo de la presuposición según el cual la inferencia por defecto sobre este tipo de información hace uso de la perspectiva de los hablantes. En dos estudios exploramos el patrón de desambiguación de oraciones que contienen la palabra ‘también’ en contextos donde se usa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Las operaciones ocultas de la naturaleza: Tomás de Aquino y la introducción de dos tipos de anomalías en la estructura física aristotélica.Ana Maria Carmen Minecan - 2017 - Agora 36 (1):31-51.
  El presente artículo analiza la asimilación en la obra de Tomás de Aquino de los principios fundamentales del necesitarismo físico aristotélico así como la introducción, desde el punto de vista de la cosmología cristiana, dos tipos de fenómenos ajenos a la filosofía de la naturaleza de Aristóteles: las operaciones ocultas de la naturaleza y los milagros. Se estudia la postura del Aquinate en torno al magnetismo, las mareas, las propiedades terapéuticas de los compuestos y el origen de los poderes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. La temporalidad como estructura de L’Action (1893) de Maurice Blondel.Patricio Perkins - 2010 - Tópicos 19:65-81.
  El trabajo analiza la estructura de L'Action (1893) del filósofo francés Maurice Blondel en tres niveles diferentes según el modelo de la configuración triádica de la temporalidad. El primer nivel está implícito en la analítica de la acción llevada a cabo en la Introduction a la obra; el segundo nivel se identifica con el análisis de la pasividad del primer momento de la cuarta parte; el tercer nivel abarca la obra considerada en su globalidad, extendiéndose a la problemática del (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. La confianza en la construcción de la realidad social.Soledad Krause & Rodrigo González - 2016 - Revista de Filosofía (Madrid) 41 (1):33-53.
  El artículo analiza el rol que cumple la confianza en la construcción de la realidad social, argumentando que constituye uno de sus componentes esenciales. Lo es porque hace posible el nacimiento, permanencia y reconocimiento colectivo de las instituciones, así como su iteración y organización en subsistemas.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 237