Results for 'filozofia życia'

264 found
Order:
 1. ks. Jarosław JAGIEŁŁO, Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger–Plessner). [REVIEW]Rec Maciej Urbanek - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):379-385.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Claude Ake o rozwoju i demokracji w Afryce.Krzysztof Trzcinski - 2012 - In R. Vorbrich (ed.), Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne. pp. 89-107.
  W artykule tym przedstawiam koncepcję rozwoju autorstwa wybitnego nigeryjskiego myśliciela i demokraty Claude’a Akego. Ake zaproponował abstrakcyjny paradygmat rozwoju społeczeństw afrykańskich w warunkach demokracji. Paradygmat ten opiera się na rolnej strategii rozwoju, zgodnie z którą powinien być on uzyskiwany małymi krokami i pierwotnie generowany na wsi. Ake zdefiniował rozwój jako proces, „poprzez który ludzie kształtują i zmieniają siebie oraz swoją sytuację życiową, by osiągać wyższe poziomy cywilizacyjne, zgodnie z własnymi wyborami i wartościami”. Zdaniem nigeryjskiego myśliciela, rozwój jako proces zbiorowy powinien (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. O afrykańskim stanie rzeczy. Analiza teorii systemu autorstwa Paulina J. Hountondji'ego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In A. Żukowski (ed.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce. pp. 393-413.
  Beniński filozof Paulin J. Hountondji jest autorem teorii systemu, która aspiruje do przynajmniej częściowego wytłumaczenia przyczyn złej kondycji afrykańskich społeczeństw i państw. Afrykański społeczno-polityczny stan rzeczy charakteryzuje, zdaniem Hountondjiego, przede wszystkim wadliwa organizacja struktur instytucjonalnych państw oraz codziennego życia Afrykanów. Hountondji krytykuje liczne wady afrykańskiej rzeczywistości - w tym inercję instytucji, działania pełne absurdów, marnowanie czasu, energii i zdrowia - i zarazem poszukuje ich ukrytych, „systemowych” podstaw. W rozumieniu Hountondjiego, system to zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych elementów organizacji afrykańskich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wokół konstytucyjnej ochrony życia. Próba oceny propozycji nowelizacji Konstytucji RP [Constitutional Protection of Life: An Attempt to Assess the Proposal for Amendment of Poland’s Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - Przegląd Sejmowy 18 (1 (96)):25-47.
  This article first of all attempts to assess the proposals of 2006–2007 to amend Poland’s Constitution, aimed mostly at strengthening constitutional protection of unborn human life. Parliamentary work on this proposal begins with the submission of the Deputy’s bill on amendment of the Constitution, published in the Sejm Paper No. 993 of September 5, 2006, and ends with a series of votes at the 39th sitting of the Sejm of the fifth term of office, held on April 13, 2007, on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Wartość życia podmiotowego z perspektywy nauki.Andrzej Elżanowski - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 18 (3 (71)):81-96.
  In the evolution of the vertebrates and probably a few other animals (Metazoa), biological values have been translated (subjectivized) into affective experience that necessarily involves the consciousness of external objects/events (as different from one’s body), which is tantamount to the origins of subjectivity. Mammals, birds and other vertebrates are experiencing subjects even though their negative and positive experience greatly vary in scope. Some mammals are capable of vicarious experience and may act as empathic agents, and some of them, at least (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia: Obszary i perspektywy dialogu.Jacek Meller & Adam Świeżyński (eds.) - 2010 - Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  Zebrane w niniejszej publikacji prace są owocem namysłu zarówno badaczy przyrody, jak i filozofów oraz teologów. Prezentują one różnorodne spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią, a także własne poszukiwania autorów dotyczące współczesnych aspektów tej problematyki. W pierwszej części zostanie przedstawione spojrzenie na charakterystyczne punkty historycznego procesu formowania się relacji między różnymi dziedzinami ludzkiego poznania. Czytelnik będzie mógł prześledzić etapy jednoczenia się religijnego i filozoficznego obrazu rzeczywistości na gruncie chrześcijańskiej starożytności i średniowiecza. Ukazane też zostanie oświeceniowe (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Mechanika życia społecznego. Metodologiczne podstawy Davida Hume’a teorii pieniądza.Kawalec Pawel - 2011 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 80 (4):437-448.
  C. Howson’s probabilistic logic as a comprehensive methodological account of scientific inference, which avoids Hume’s inductive skepticism, is discussed against the background of the latter’s quantitative theory of money. Hume’s theory leads to two causal accounts that may appear to be contradictory. As the more general one suggests neutrality of money, while the more descriptive attributes causal influence to specie-flow mechanism of money. The former is grounded by a counterfactual reasoning. The discussion of recent examples of bayesian counterfactual models leads (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Filozofia jako inżynieria odwrotna: rzecz o naturalizmie Daniela C. Dennetta.Marcin Miłkowski - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):75-89.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Filozofia es Itt-Let - Tanulmanyok.Kiraly V. Istvan - 1999 - Cluj (Kolozsvar): Erdelyi Hirado.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Analityczna filozofia religii i teologia filozoficzna / Analytic Philosophy of Religion and Philosophical Theology.Marek Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik Po Filozofii Religii: Nurt Analityczny. Wydawnictwo Wam. pp. 437-458.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  69
  Filozofia muzyki. Studia.Krzysztof Guczalski (ed.) - 2003 - Kraków: Musica Iagellonica.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Filozofia pedagogickej činnosti doktorandov.Lukáš Švihura - 2017 - Doktorandské Štúdium - Súčasný Stav a Perspektívy I.
  Academic capitalism, which has become part of the higher education ideology, emphasizes scientific activity as a means of generating profits at the expense of pedagogical activity. The article is a philosophical reflection of this issue, especially in the humanities. The author reflects on the philosophical characteristic of the personality of a young scientist as a pedagogue, who, besides the scientometric requirements, should also fulfill the more elementary social role, namely to educate and inspire students of humanities as members of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Filozofia austriacka i dziedzictwo Brentany.Barry Smith - 1994 - Principia 8:19-50.
  A study of the contrasts between Austrian and German philosophy, with special reference to the role of logic and science, of the Brentano School and the Vienna Circle, and of the different ways in which Austrian and German ways of thinking have influenced contemporary analytical and Continental philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Nowe rozumienie życia podmiotowego: fenomenologiczny projekt Michela Henry’ego (przeł. Wojciech STARZYŃSKI).Jean Leclercq & Grégori Jean - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):493-504.
  The phenomenological tradition is commonly understood as the domain of “philosophy of the subject”, and in this regard it is often criticized in contemporary thought. In respect to it, the originality of Michel Henry is to enter into this tradition by formulating to it an inverse objection: a mistake of the “historic” phenomenology is that it has not been able to conceive the subject in its own being or better, in its “interiority”. The aim of this paper is to determine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Filozofia v časoch plurality.Lukáš Švihura - 2017 - 12. Študentská Vedecká a Umelecká Konferencia. Zborník Príspevkov I. (Sekcie Histórie, Etiky, Filozofie a Estetiky).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Czy jest prawdą, że filozofia rosyjska nie jest naukowa?Nikołaj Onufrijewicz Łosski, Alicja Pietras & Pylyp Bilyi - 2022 - Theofos 8 (8):183-191.
  Tłumaczenie artykułu N. O. Łosskiego pt. Czy jest prawdą, że filozofia rosyjska nie jest naukowa? opublikowanego w gazecie „Nowe ruskie słowo” («Новое русское слово») 1 czerwca 1952 roku. Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Pylyp Bilyi i Alicja Pietras.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony.Marek Piechowiak - 1999 - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS: HUMAN RIGHTS IN LIGHT OF THEIR INTERNATIONAL PROTECTION Summary The book consists of two main parts: in the first, on the basis of an analysis of international law, elements of the contemporary conception of human rights and its positive legal protection are identified; in the second - in light of the first part -a philosophical theory of law based on the tradition leading from Plato, Aristotle, and St. Thomas Aquinas is constructed. The conclusion contains an application (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 19. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja]. [REVIEW]Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 34 (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  98
  Nietzsche - ekstremalna filozofia języka?Bartosz Żukowski - 2007 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 19:45-56.
  "Nietzsche - Extreme Philosophy of Language?" The coherence of the Nietzschean conception of language is discussed in the article. First, Nietzsche's critique of the referential semantics and the correspondence theory of truth implied by the so-called "tropological" linguistic theory as well as the doctrine of perspectivism is questioned. Consequently, the core of the argumentation is to reveal the naturalistic and metaphysical assumptions of Nietzsche's strict relativistic philosophy of language and interpretation. The conclusiveness of the Nietzschean deconstruction of metaphysics as a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Sofistyka a filozofia przyrody (The Sophists and their relation to the Philosophy of Nature).Zbigniew Nerczuk - 2005 - In Józef Pawlak, Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski (eds.), Rozprawy filozoficzne: księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi. Toruń: Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. pp. 129-135.
  The paper examines the interest of the Sophists in the problems of the Pre-socratic philosophy of nature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Język a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda M. Hare'a.Krzysztof Saja - 2008 - Aureus.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. (Post)sekularna filozofia negatywna, media wizualne i ekstasis (dekonstrukcja jako wariant neofenomenologii).Joanna Sarbiewska - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):357-372.
  The author proposes a neophenomenological interpretation of the late Jacques Derrida’s deconstruction, by bringing it into the light of (post)secular negative philosophy and indicating the application of its mystic/ecstatic implications on a media techno-vision basis. In this conceptualization, deconstruction/negation, as an ,epoche strategy, not only denudes (kenosis) cognition of the idolatry, characteristic of the traditional methaphysics of presence and the dogmatic religion, but also suspends “the source” itself (the Offenberkeit register), and thus, causes the experience of radical emptiness (chora) as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Feature Review: Buddyjska filozofia pustki, Artur Przybysławski.Krzysztof Jakubczak - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):150-161.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Maciej BARWACZ, Estetyka Życia – wspólne obszary nietzscheańskiej filozofii oraz przekazów buddyzmu zen. [REVIEW]Rec Konrad Pyznar - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):533-538.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Wojciech Torzewski, Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima. [REVIEW]Rec Tadeusz Gadacz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):173-180.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Nie-dualizująca filozofia Josefa Mitterera jako współczesna wersja heglizmu.Alicja Pietras - 2011 - Słupskie Studia Filozoficzne 10:15-25.
  The non-dualizing philosophy of Josef Mitterer as a contemporary version of Heglism -/- The aim of this paper is to present an analogy between philosophy of contemporary Austrian thinker Josef Mitterer and philosophy of Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In his works (Das Jenseits der Philosophie and Die Flucht aus Beliebigkeit) Mitterer presents the project of non-dualizing way of speaking. He rejects fundamental philosophical assumption of ontological distinction between language and reality. He claims that when we realize that this assumption is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  50
  Nowy Wspaniały Świat, czyli pytanie o to, czy człowiek jest zdolny do życia w Raju.Alicja Pietras - 2006 - Anthropos? Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury Przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego 2006 (6-7):28-35.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Realizm zreformowany. Filozofia Iana Hackinga a spór o status poznawczy wiedzy naukowej.Mateusz Kotowski - 2016 - Wrocław: Oficyna Naukowa PFF.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Dlaczego nie istnieje filozofia polska.Barry Smith - 1997 - Filozofia Nauki 5 (1):5-15.
  The author raises the question why Polish philosophy (by which he means Polish analytical philosophy, or the philosophy of the Lvov-Warsaw School) differs so much from what is known as 'Continental philosophy'. He identifies and analyses the following factors which have influenced philosophical developments in Poland: socialism, the connection between philosophy and mathematics, the influence of Austrian philosophy, the peculiar role of K. Twardowski, and Catholicism. The article ends with an appeal for not tolerating irrationalism and relativism in philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Kazimierz Kondrat, "Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, ss. 228. [REVIEW]Marek Pepliński - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)):171-176.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. System i opowieść: Filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800-1811.Katarzyna Filutowska - 2007 - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. GROS, Frédéric: Filozofia chôdze. [REVIEW]Lukáš Švihura - 2018 - Studia Aloisiana 9:77-81.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Spór o depresję. Czy fenomenologicznie zorientowana filozofia psychiatrii rozwiąże problemy psychiatrii redukcjonistycznej?Maja Białek - 2019 - Diametros 59:1-22.
  The aim of my paper is to review the discussion concerning various difficulties which surround the definition of depression and the methods of diagnosing and treating the disease against the background of the now dominant reductionist paradigm in psychiatry, as well as to answer the question whether a new approach to psychiatric disorders proposed by philosophers of psychiatry working within the phenomenologically inspired embodied and enactive paradigm indeed offers a solution to these difficulties. I present the issues specific to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Przeciw empatii — Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedzają koncepcje naukowe.Cieliczko Małgorzata - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):359-374.
  the article presents Jean Paul Sartre’s idea of the human body and the bodiliness described in his book Being and nothingness (1943). In this book, Sartre argued that every human relation is based on the objecti cation of one human by another, and entering into empathic contact is basically impossible. the author of the article has con onted this thesis with contemporary psychological and neuropsychological thought (mirror neuron theory) and has investigated how the category of empathy functions in literary studies. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Wojciech HANUSZKIEWICZ, Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej. [REVIEW]Seweryn Blandzi - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):377-378.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Stanisław Ignacy WITKIEWICZ, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):465-470.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The call and the response. Martin Heidegger and Martin Buber on responsibility.Artur JEWUŁA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):323-338.
  Filozofia subiektywności dotarła w XX wieku do granic swoich możliwości. Jako odpowiedź na jej ograniczenia rozmaici filozofowie podjęli próby nowego rodzaju myślenia. Takie próby to m.in. myśl dialogiczna, która pierwszy wyraz znalazła w pismach takich filozofów, jak Franz Rosenzweig, Martin Buber czy Eberhard Grisebach. Innym przykładem jest postulat powrotu do pytania o bycie Martina Heideggera. W niniejszym artykule staram się pokazać, że obie próby mają ze sobą wiele wspólnego, choć ich przedstawiciele odnosili się do siebie nawzajem raczej krytycznie, o (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Koncepcja realności w późnej filozofii Nietzschego.Konrad Pyznar - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):81-96.
  W tekście rozważane są zagadnienie realności i związana z nim tematyka epistemologiczna w trzecim okresie filozofii Fryderyka Nietzschego. Analizując ten obszar filozofii Nietzschego, autor zwraca szczególną uwagę na problem życia. Opisuje go za pomocą metafory pnącej się wzwyż spirali. Metafora ta rozwijana jest przez autora w kontekście koncepcji „ekstatycznego tańca kratofanicznego” Zbigniewa Kaźmierczaka. Autor rozpoczyna rozważania od interpretacji stanowiska Nietzschego na temat trzech władz poznawczych: świadomości, rozumu i języka metafizycznego. Następnie stara się opisać wpływ, jaki — zdaniem filozofa — (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019).Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Po pół wieku w zapomnieniu, natura świadomości jest teraz najgorętszym tematem w naukach behawioralnych i filozofii. Począwszy od pionierskiej pracy Ludwiga Wittgensteina w latach 30-tych (Blue and Brown Books) i od lat 50-tych do chwili obecnej przez jego logicznego następcę Johna Searle'a, stworzyłem poniższą tabelę jako heurystykę do dalszego tego badania. Wiersze pokazują różne aspekty lub sposoby studiowania, a kolumny pokazują mimowolne procesy i dobrowolne zachowania obejmujące dwa systemy (podwójne procesy) logicznej struktury świadomości (LSC), które można również uznać za logiczną (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Recenzja "Filozofii w nowym wieku" (Philosophy in a New Century) autor John Searle (2008) (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi - Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed komentowaniem szczegółowo na making Social World (MSW) będę najpierw zaoferować kilka uwag na temat filozofii (psychologii opisowej) i jej związek ze współczesnymi badaniami psychologicznymi, jak przykładem w pracach Searle (S) i Wittgenstein (W), ponieważ czuję, że jest to najlepszy sposób, aby umieścić Searle lub komentator na zachowanie, w odpowiedniej perspektywie. To bardzo pomoże, aby zobaczyć moje recenzje PNC, TLP, PI, OC, TARW i innych książek przez tych dwóch geniuszy psychologii opisowej. -/- S nie odnosi się do wyrozumiałego zdania W. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Transfer Wiedzy W Ekonomii I Zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej W Gdyni. pp. 57--75.
  Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44. Conceptual thinking in Hegel’s Science of logic.Pirmin Stekeler-Weithofer - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):445-474.
  Filozofia analityczna po logicyzmie Fregego i atomizmie logicznym Russella odziedziczyła szereg założeń związanych z istnieniem rodzajowej dziedziny bytów indywidualnych, których tożsamość i elementarne określenia już mamy zdefiniowane. Te „indywidua” istnieją tylko w idealnych „światach możliwych” i nie są niczym innym jak zbiorami posiadającymi strukturę bądź czystymi zbiorami matematycznymi. W przeciwieństwie do takich czysto abstrakcyjnych modeli, Hegel analizuje rolę pojęciowych rozróżnień i odpowiednich brakujących inferencji w rzeczywistym świecie. Tutaj wszystkie obiekty są przestrzennie i czasowo skończone. Nawet jeśli rzeczywiste rzeczy poruszają (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  76
  Longtermizm a moralne zobowiązania wobec biednych.Jakub Synowiec - 2023 - Studia Redemptorystowskie 21:57-74.
  Celem artykułu jest pokazanie konsekwencji przyjęcia longtermizmu w wersji skrajnej dla postrzegania obowiązku likwidacji skrajnej biedy w świetle zasady równego rozważania interesów. W artykule argumentuję na rzecz hipotezy, że konsekwentny zwolennik myśli etycznej Petera Singera skorygowanej o postulaty long- termizmu musi przyjąć, iż obowiązki wobec przyszłych ludzi uchylają obowiązki wobec obecnie żyjących ludzi, nawet znajdujących się w tak niekorzystnym położeniu jak skrajna bieda. W pierwszej części artykułu szkicuję argumenty Singera na rzecz moralnego obowiązku likwidacji skrajnej biedy za pomocą efektywnych metod (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 47. Anioł w domu vs. upadły anioł – czyli o (nie)normatywnych wizerunkach kobiet na tle epoki wiktoriańskiej.Filipow Elżbieta - 2023 - In Krystyna Pieniążek-Marković & Tvrtko Vuković (eds.), Nenormalno. FF Press. pp. 69-83.
  W wiktoriańskiej Brytanii współistniały dwa kontrastujące ze sobą wizerunki o kobiet – anioł w domu i upadły anioł. Odzwierciedlały one podwójne standardy moralne epoki. Wyobrażenia te oparte były na moralności potocznej i stylach myślenia epoki, czyli dyskursach obecnych w wiktoriańskiej nauce, medycynie, literaturze oraz sztuce. Artykuł omawia zarówno przekazy zawarte z źródłach moralności potocznej, jak i wymienione dyskursy, które prowadziły do nadawania społecznych ocen o (nie)normalności. Przedstawionym wskaźnikiem takich ocen społecznych są przykładowe sankcje i postawy społeczne wobec stylów życia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny.Andrzej Klimczuk - manuscript
  The concepts of social capital are important in improving the quality of life. However, the effects of social capital accumulated in the economic, social and political spheres can be both positive and negative. Article brings the specificity of trust as a key variety of social capital and it's status among the Poles. Indicated are also differences between the suspicion, mistrust and functional substitutes for trust. The whole is complemented by breakdown of bottom-up methods of social capital building. ** Koncepcje kapitału (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social inequality in the context of social capital of the elderly from Białystok. Based on example.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Artur Fabiś & Marcin Muszyński (eds.), Społeczne Wymiary Starzenia Siȩ. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki. pp. 101--117.
  Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 264