Results for 'Jan W. Wojcik'

1000+ found
Order:
 1.  37
  Richard Kroll, Richard Ashcraft and Perez Zagorin , Philosophy, Science and Religion in England, 1640-1700.Jan W. Wojcik - 1994 - Revue d'Histoire des Sciences 47 (1):149-150.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  35
  Krótki przegląd najważniejszych kontekstów, w jakich stosuje się kategorię pustki i nieistnienia w klasycznej filozofii konfucjańskiej i daoistycznej.Anna Iwona Wójcik - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):293 - 308.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. "" "Urodzony na bohatera". Jan III Sobieski w oczach wiedeńskiej slawistki Gerdy Leber-Hagenau.Dorota Kucharska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:123-128.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  77
  Jan WOLEŃSKI, Wierzę w to, co potrafię zrozumieć. [REVIEW]Rec Joanna Pierzga - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):459-464.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. THE END OF ART AND PATOČKA's PHILOSOPHY OF ART.Josl Jan - 2016 - HORIZON. Studies in Phenomenology 1 (1):232-246.
  In this essay I consider the end-of-art thesis in its metaphysical and empirical versions. I show that both use the correspondence theory of truth as the basis for their conception of the history of art. As a counterpart to these theories I have chosen Patočka’s conception of the history of art. His theory is based also on the relationship between art and truth, but he conceives truth in the phenomenological sense of manifestation. In the rest of the essay I seek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013
  Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Miejsce i znaczenie problematyki normatywnej w analitycznej epistemologii w erze postgettierowskiej.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (27):67-86.
  I present argument for different than traditional continental classification of epistemological issues. Paper has two parts, first concerned with K. Ajdukiewicz and J. Woleński conception of epistemology and its branches and with different methods of epistemological inquiry based on different task posed for epistemology. Second part discuss main important topics of current postgettieral analytic epistemology like virtue epistemology, ethics of belief, problems of epistemic value, epistemic value monism and pluralism, metaepistemology and concludes that in traditional continental classification the issues of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  77
  Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak & Katarzyna Winiecka - 2012 - Teatr Dramatyczny Im. Aleksandra Węgierki, Fundacj.
  Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Petera Knauera koncepcja wyboru moralnego. W sprawie kreatywizmu antropologicznego we wspólczesnej teologii moralnej.Marek Piechowiak - 1989 - Roczniki Filozoficzne 37 (2):21.
  PETER KNAUER'S CONCEPTION OF MORAL CHOICE ON THE ANTHROPOLOGICAL CREAITVENESS IN MODERN MORAL THEOLOGY Summary The author undertakes a critical analysis of the ethical views of Peter Knauer who is one of the most influential theological moralist today. The author tends to show the consequences of Knauer's theory which consequences are destructive for morality. The first part of the paper presents Knauer's standpoint in view of the conception of moral choice and shows three crucial points of his system. They are (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  35
  Rola negacji w opisie świata według arystotelesowskiej Metafizyki.Jan Bigaj - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):265 - 292.
  The Role of Negation in the Description of the World According to Aristote’s Metaphysics. The notions of ‘being’ and ‘non-being’ have entered philosophical language, forming the basis of ontology and meontology, as the counterparts of the Greek expressions to on and to me on (nominalised forms, affirmative and negative, of the participle of the verb einai). Originally, however, these expressions did not have any objectifying meaning, but played the role of meta-language names, representing the copula einai in all its forms, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Carnapian Modal and Epistemic Arithmetic.Heylen Jan - 2009 - In Carrara Massimiliano & Morato Vittorio (eds.), Language, Knowledge, and Metaphysics. Selected papers from the First SIFA Graduate Conference. College Publications. pp. 97-121.
  The subject of the first section is Carnapian modal logic. One of the things I will do there is to prove that certain description principles, viz. the ''self-predication principles'', i.e. the principles according to which a descriptive term satisfies its own descriptive condition, are theorems and that others are not. The second section will be devoted to Carnapian modal arithmetic. I will prove that, if the arithmetical theory contains the standard weak principle of induction, modal truth collapses to truth. Then (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Inscenizacje dramatów Gerharta Hauptmana na scenach Wrocławia w latach 1933-1944.Tomasz Majewski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:145-162.
  Die Breslauer Sprechbühnen wiesen in der Zeit des Nationalsozialismus Tendenzen auf, die für das gesamte Theaterleben Deutschlands charakteristisch waren. Die politische Instrumentalisierung der dramatischen Kunst, wie des ganzen literarischen Lebens, resultierte aus dem zentralen, von dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda postulierten Programm, das den Theatern außcrästhetische Propaganda- und F.rziehungsaufgabcn zuschrieb. Die Hauptfrage - nach der Spielplangestaltung - traf auch für die wichtigsten Verfasser der damaligen Literatur zu, zu denen sicher der eng mit der schlesischen Provinz verbundene Gerhart Hauptmann gehörte. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Problemy terminologiczne w argumentach za istnieniem Boga.Wolak Zbigniew - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):341-358.
  In the article I deal with some paradoxes and errors caused by improper usage of logical and philosophical terms appearing in the arguments for existence of god and other philosophical issues. I point at rst some paradoxes coming om improper usage of propositional calculus as an instrument for analysis of a natural language. this language is actually not using simple sentences but rather propositional functions, their logical connections, and some replacements for variables in them. We still have to deal with (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  97
  Solidarność Pokoleń W Perspektywie Strategicznej Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205.
  Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Austin i Quine o rozróżnieniu analityczne/syntetyczne.Wawrzyniak Jan - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):299-314.
  Both John Langshaw Austin and Willard Van Orman Quine were critical of the traditional division of propositions into the two categories: analytic and synthetic. their criticism has, however, a di erent character. Quine questions the usefulness of the notion of analyticity, whereas Austin does not accept the view that every proposition should be considered either analytic or synthetic. According to Quine, we have to abandon the notion of analyticity because we cannot de ne it in a satisfactory way. Quine’s criticism (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. A Study of Perennial Philosophy and Psychedelic Experience, with a Proposal to Revise W. T. Stace’s Core Characteristics of Mystical Experience.Ed D'Angelo - manuscript
  A Study of Perennial Philosophy and Psychedelic Experience, with a Proposal to Revise W. T. Stace’s Core Characteristics of Mystical Experience ©Ed D’Angelo 2018 -/- Abstract -/- According to the prevailing paradigm in psychedelic research today, when used within an appropriate set and setting, psychedelics can reliably produce an authentic mystical experience. According to the prevailing paradigm, an authentic mystical experience is one that possesses the common or universal characteristics of mystical experience as identified by the philosopher W. T. Stace (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Promoting Coherent Minimum Reporting Guidelines for Biological and Biomedical Investigations: The MIBBI Project.Chris F. Taylor, Dawn Field, Susanna-Assunta Sansone, Jan Aerts, Rolf Apweiler, Michael Ashburner, Catherine A. Ball, Pierre-Alain Binz, Molly Bogue, Tim Booth, Alvis Brazma, Ryan R. Brinkman, Adam Michael Clark, Eric W. Deutsch, Oliver Fiehn, Jennifer Fostel, Peter Ghazal, Frank Gibson, Tanya Gray, Graeme Grimes, John M. Hancock, Nigel W. Hardy, Henning Hermjakob, Randall K. Julian, Matthew Kane, Carsten Kettner, Christopher Kinsinger, Eugene Kolker, Martin Kuiper, Nicolas Le Novere, Jim Leebens-Mack, Suzanna E. Lewis, Phillip Lord, Ann-Marie Mallon, Nishanth Marthandan, Hiroshi Masuya, Ruth McNally, Alexander Mehrle, Norman Morrison, Sandra Orchard, John Quackenbush, James M. Reecy, Donald G. Robertson, Philippe Rocca-Serra, Henry Rodriguez, Heiko Rosenfelder, Javier Santoyo-Lopez, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith & Jason Snape - 2008 - Nature Biotechnology 26 (8):889-896.
  Throughout the biological and biomedical sciences there is a growing need for, prescriptive ‘minimum information’ (MI) checklists specifying the key information to include when reporting experimental results are beginning to find favor with experimentalists, analysts, publishers and funders alike. Such checklists aim to ensure that methods, data, analyses and results are described to a level sufficient to support the unambiguous interpretation, sophisticated search, reanalysis and experimental corroboration and reuse of data sets, facilitating the extraction of maximum value from data sets (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 20. ‘‘Describing Our Whole Experience’’: The Statistical Philosophies of W. F. R. Weldon and Karl Pearson.Charles H. Pence - 2011 - Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 42 (4):475-485.
  There are two motivations commonly ascribed to historical actors for taking up statistics: to reduce complicated data to a mean value (e.g., Quetelet), and to take account of diversity (e.g., Galton). Different motivations will, it is assumed, lead to different methodological decisions in the practice of the statistical sciences. Karl Pearson and W. F. R. Weldon are generally seen as following directly in Galton’s footsteps. I argue for two related theses in light of this standard interpretation, based on a reading (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. W. K. Clifford and William James on Doxastic Norms.Alberto Oya - 2018 - Comprendre 20 (2):61-77.
  The main aim of this paper is to explain and analyze the debate between W. K. Clifford ("The Ethics of Belief", 1877) and William James ("The Will to Believe", 1896). Given that the main assumption shared by Clifford and James in this debate is doxastic voluntarism –i.e., the claim that we can, at least in some occasions, willingly decide what to believe–, I will explain the arguments offered by Bernard Williams in his “Deciding to Believe” (1973) against doxastic voluntarism. Finally, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Erasmus of Rotterdam and Jan Milochovsky: Two Humanistic Conceptions of Christian Political Ethics.Vasil Gluchman - 2010 - Filozofia 65 (10):979-989.
  In his Education of a Christian Prince Erasmus applies ancient and Christian virtues to the functions of a Christian prince. Slovak humanist writer Ján Milo- chovský , who new Erasmus’s work, expanded in his Ornamentum Magistratus Politici the scope of the ethical and moral functions of a prince, focusing on three fundamental virtues: piety, justice and tolerance.The paper offers an analysis of Erasmus’s political ethics and examines the impact of the latter on the Slovak humanism of the second half of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Existencia humana, mundo y responsabilidad en la fenomenologia de Jan Patočka.Iván Ortega Rodríguez - 2013 - Investigaciones Fenomenológicas: Anuario de la Sociedad Española de Fenomenología:247-264.
  In this paper we seek to take notice of the evolution and continuity of Jan Patočka’s phenomenology on the topic of the world and human existence’s relationship with it. We believe that this problem underlies and stimulates Patočka’s whole phenomenological research and we think that it is a key element to understand the ensemble of his thought.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Maimonides and Spinoza on the Knowledge of Good and Evil: A Reappraisal of W.Z. Harvey.James Elliott - 2017 - Iyyun 66 (3):258-269.
  In an unsung yet excellent paper, W.Z. Harvey set out to explain how both Maimonides and Spinoza have similarly problematic views on the nature of the knowledge of good and evil. In it, he proposed an answer to solving the problem. In the many decades since, debates surrounding this topic have flourished. A recent paper by Joshua Parens, his conclusions mark a distinction between Spinoza and Maimonides that threaten to undermine Harvey’s solution to the problem. I will argue that, although (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  62
  Erazmus rotterdamský a ján milochovský: Dve humanistické koncepcie kresťanskej etiky politiky.Vasil Gluchman - 2010 - Filozofia 65 (10).
  In his Education of a Christian Prince (1516) Erasmus applies ancient and Christian virtues to the functions of a Christian prince. Slovak humanist Ján Milochovský (1630 – 1684), who new Erasmus’s work, expanded in his Ornamentum Magistratus Politici (1678) the scope of the ethical and moral functions of a prince, focusing on three fundamental virtues: piety, justice and tolerance. The paper offers an analysis of Erasmus’s political ethics and examines the impact of the latter on the Slovak humanism of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?].Marek Piechowiak - 2011 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Il neoplatonismo nell'ontologia chimica di Jan Baptista van Helmont.Marina Paola Banchetti-Robino - 2017 - In Il minimo, l’unità, e l’universo infinito nella cosmologia vitalistica di Giordano Bruno. Milano: Limina Mentis.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  83
  Introduction to G.W.F. Hegel Key Concepts.Michael Baur - 2014 - In G. W. F. Hegel: Key Concepts. New York: pp. 1-13.
  The thought of G. W. F. Hegel (1770 -1831) has had a deep and lasting influence on a wide range of philosophical, political, religious, aesthetic, cultural and scientific movements. But, despite the far-reaching importance of Hegel's thought, there is often a great deal of confusion about what he actually said or believed. G. W. F. Hegel: Key Concepts provides an accessible introduction to both Hegel's thought and Hegel-inspired philosophy in general, demonstrating how his concepts were understood, adopted and critically transformed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Marek Grzybowski (ed.), Transfer Wiedzy W Ekonomii I Zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej W Gdyni. pp. 57--75.
  Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 55--87.
  A. Klimczuk, Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 55-87.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Problem szczelinowości w fenomenologii Romana Ingardena.Filip Kobiela - 2011 - In Adam Węgrzecki (ed.), W kręgu myśli Romana Ingardena.
  W filozofii czasu Ingardena szczególną rolę odgrywa charakterystyka ontologiczna teraźniejszości. Należy do niej m.in. szczelinowość. Okazuje się, że pojęcie to można powiązać z koncepcją tzw. teraźniejszości pozornej (specious present). Opierając się ponadto na pewnych rozważaniach S. Lema oraz B. Ogrodnika wiążę różne wartości szczelinowości (trwania kwantu teraźniejszości), ze złożonością formalną budowy przedmiotów. Uogólnienie tych wyników umożliwia dopełnienie rozważań Ingardena nad szczelinowością – sformułowanie zarysu ontologicznej teorii względności trwania teraźniejszości.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Budowa Kapitału Społecznego Ludzi Starych W Kontekście Polityk Aktywizacji I Aktywnego Starzenia Siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  77
  Koncepcja Solidarności Pokoleń W Krajowej Polityce Społecznej.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Artur Fabiś, Artur Łacina-Łanowski & Łukasz Tomczyk (eds.), Kreatywna Starość. Jubileusz Xv-Lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku W Oświȩcimiu. Wydawnictwo Naukowe Pwsz W Oświȩcimiu. pp. 89--98.
  Artykuł omawia główne cechy koncepcji "solidarności pokoleń". Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotycz¸a}cych procesu starzenia siȩ społeczeństw na pocz¸a}tku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. Opracowanie przybliża podstawowe znaczenia pojȩć dotycz¸a}cych pokolenia i relacji miȩdzypokoleniowych. Zwrócono uwagȩ, iż solidarność pokoleń stanowi kwestiȩ socjaln¸a} wymagaj¸a}c¸a wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarz¸adowych. Praca prezentuje też wnioski z krytycznej analizy założeń działań na rzecz solidarności pokoleniowej zaprezentowanych w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". * The article discusses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  51
  Bezpieczeństwo Ludzi Starych W Kontekście Badań Nad Kapitałem Społecznym Na Przykładzie Mieszkańców Białegostoku.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki & Krzysztof Czykier (eds.), Zagrożenia W Starości I Na Jej Przedpolu. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 75--90.
  Polish society gathers features specific to „late modernity” period. In this period grows up the meaning of organizational forms, flow of information, trust to other people and complicated technical systems, uncertainty, taking a risk as well as progressive economic, political and cultural globalization. One of threats and challenges is the process of population ageing. The article attempt to recognition of specific safety problems of old men’s in Białystok. Safety is treated as necessary condition for far more researches on practical solutions (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  71
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  71
  Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 11--53.
  A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  71
  John Locke ja G. W. Leibniz heikkotahtoisuudesta.Markku Roinila - 1998 - Ajatus 55:37-56.
  This paper discusses the topic of weakenss of the will or akrasia in Leibniz, especially in the context of Nouveaux essais sur l'entendement humain. I argue that Leibniz can be seen as supporting both the weak and the strong forms of akrasia in book II of the work.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Review of Allen W. Wood, Kantian Ethics[REVIEW]Noell Birondo - 2008 - Notre Dame Philosophical Reviews 2008 (6).
  Two perennial doubts can linger in the minds of people working in the history of philosophy. Those who approach philosophical problems in a systematic, analytic spirit may come to think that work in the history of philosophy fails to amount to genuine philosophy; and those who are more historically-minded may come to think that the very same work fails to amount to genuine history. In this rich and rewarding new book, Allen Wood nevertheless succeeds in delivering a defense of Kantian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  39
  Uwagi Autora Traktatu Polityczno-Filozoficznego w odpowiedzi na recenzję Katarzyny Haremskiej i notę recenzyjną Pawła Kłoczowskiego.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (1):175-179.
  Tractatus Politico-Philosophicus (Political-Philosophical Treatise) of W. Julian Korab-Karpowicz proposes a new idea-system. Ideas concerning different topics related to politics are introduced. The work aims to establish the principles of good governance and of a happy society, and to open up new directions for the future development of humankind. It is also in part a critique of the epistemology of early Wittgenstein as presented in his Tractatus Logico-Philosophicus. It argues that one can speak about politics and ethics with sense, and that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  55
  Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Pracownika. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 57--93.
  A. Klimczuk, Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 57-93.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  39
  G. W. Leibniz apperseptiosta.Markku Roinila - 2001 - Ajatus 58:91-105.
  This paper discusses Leibniz's views on apperception, especially in the context of this pseudo-dialogue with John Locke, An Essay Concerning Human Understanding. I emphasize the role of attention in the process of becoming conscious of a perception.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  27
  Wymóg uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów (poparcia) w wyborach prezydenckich.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Athenaeum 49:113-137.
  Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, który funkcjonuje w trzech wieloetnicznych państwach (Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r.) oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu trzech kazusów, zostały wskazane szczegółowe różnice występujące obecnie między nimi. W artykule zostały również zaprezentowane wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń związanych z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera.Marcin Lubecki - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):357-372.
  Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera pojawia się zarówno we wczesnym projekcie ontologii fundamentalnej, jak i w tak zwanym myśleniu po zwrocie. Problematyczność tego zagadnienia wyraża się choćby w mnogości stosowanych terminów. Bycie i czas to w wybranych fragmentach wyczerpujące studium „mowy” (Rede) jako swoistego ekstatycznego, a zatem otwartego i transcendującego bycia jestestwa, które buduje i potwierdza poprzez ów modus bycia przestrzeń wspólnotowości. Późny Heidegger podejmuje kwestię języka w kontekście metafory czwórni świata, wiążąc ją ściśle z tzw. myśleniem poetyckim – (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. De Nederlandse economie in internationaal perspectief: 1960-1973-1982.Jan Arreman, A. S. W. de Vries & H. L. van der Kolk - 1985 - Economisch Statistische Berichten 70 (3519):816-821.
  Wat betreft economische groei en ontwikkeling van de werkloosheid heeft de Nederlandse economie het sinds 1973 slechter gedaan dan andere OECD-landen. Op de vraag naar de oorzaken van die slechte prestatie zijn in het verleden uiteenlopende antwoorden gegeven door o.m. Bomhoff en Clavaux. Ook zijn er diverse wegen aangegeven om op te rukken naar een betere positie. In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van een internationale doorsnee-analyse om de verschillen in economisch succes tussen landen met behulp van een (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  39
  MIT Jako Kluczowy Element Filozofii Friedricha W.J. Schellinga.Weronika Chabińska - 2012 - Folia Philosophica 30:303--327.
  F.W.J. Schelling worked on mythological issues through his entire lifetime and it had great influence on his philosophy. Unfortunately, there are very few who make a reference to Schelling while dealing with this matter, and even if they do, they mention only philosophy of revelation, which was developed in the last period of Schelling’s work. Mythological issues appear in Schelling’s works in reference to philosophy of nature, philosophy of identity, as well as to his historiosophy, theory of art, and theological (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  29
  W.E.B. Du Bois.Elvira Basevich - forthcoming - In Reconsidering Political Thinkers. New York:
  This chapter introduces W.E.B. Du Bois’s original political thought and his strategies for political advocacy. It is limited to explaining the pressure he puts on the liberal social contract tradition, which prioritizes the public values of freedom and equality for establishing fair and inclusive terms of political membership. However, unlike most liberal theorists, Du Bois’s political thought concentrates on the politics of race, colonialism, gender, and labor, among other themes, in order to redefine how political theorists and activists should build (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku.Stefan Konstanczak - 2015 - In P. Bylica, K. Kilian, R. Piotrowski & D. Sagan (eds.), Filozofia-nauka-religia. Oficyna Uniwersytetu Zielonogorskiego. pp. 409-426.
  Artykuł przedstawia historię sporów i polemik naukowych na temat teorii ewolucji oraz publikacji Karola Darwina, jakie miały miejsce w w Polsce w drugiej połowie XIX wieku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Review of P. Copan and Craig, W. The Kalām Cosmological Argument Volume Two: Scientific Evidence for the Beginning of the Universe. [REVIEW]Graham Oppy - 2019 - European Journal for Philosophy of Religion 11 (3):225-229.
  This is a commissioned review of Copan, P. and Craig, W. The Kalām Cosmological Argument Volume Two: Scientific Evidence for the Beginning of the Universe New York: Bloomsbury, US$172.50, ISBN 978-1-50-133587-7.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Elementy prawnonaturalne w stosowaniu Konstytucji RP [Natural-Law Elements in Application of the Constitution of the Republic of Poland].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (5 (94)):71-90.
  Recognizing inherent and inalienable nature of dignity and universality of certain values, the Constitution of the Republic of Poland, introduces to the foundations of Polish legal system some elements of natural law which may be used for application of the Basic Law. Constitutional recognition of these elements only makes sense on the assumption of their cognizability. Therefore, as an important element of constitutional concept of natural law is taken the recognition of the argument of cognitivism according to which moral assessments (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  29
  Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej.Tomasz Żuradzki - 2020 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (2):53-72.
  Etycy nie poświęcali dotąd wiele uwagi niepewności, koncentrując się często na skrajnie wyidealizowanych hipotetycznych sytuacjach, w których zarówno kwestie empiryczne (np. stan świata, spektrum możliwych decyzji oraz ich konsekwencje, związki przyczynowe między zdarzeniami), jak i normatywne (np. treść norm, skale wartości) były jasno określone i znane podmiotowi. W poniższym artykule – który jest rezultatem projektu dotyczącego różnych typów decyzji w sytuacjach niepewności związanej z postępem w naukach i technologiach biomedycznych – przedstawię analizę sytuacji niepewności normatywnej, czyli takich, w których podmiot (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000