Results for 'P. W. Moorman'

1000+ found
Order:
 1. Discussion of “Biomedical Informatics: We Are What We Publish”.Geissbuhler Antoine, W. E. Hammond, A. Hasman, R. Hussein, R. Koppel, C. A. Kulikowski, V. Maojo, F. Martin-Sanchez, P. W. Moorman, Moura La, F. G. De Quiros, M. J. Schuemle, Barry Smith & J. Talmon - 2013 - Methods of Information in Medicine 52 (6):547-562.
  This article is part of a For-Discussion-Section of Methods of Information in Medicine about the paper "Biomedical Informatics: We Are What We Publish", written by Peter L. Elkin, Steven H. Brown, and Graham Wright. It is introduced by an editorial. This article contains the combined commentaries invited to independently comment on the Elkin et al. paper. In subsequent issues the discussion can continue through letters to the editor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Review of P. Copan and Craig, W. The Kalām Cosmological Argument Volume Two: Scientific Evidence for the Beginning of the Universe. [REVIEW]Graham Oppy - 2019 - European Journal for Philosophy of Religion 11 (3):225-229.
  This is a commissioned review of Copan, P. and Craig, W. The Kalām Cosmological Argument Volume Two: Scientific Evidence for the Beginning of the Universe New York: Bloomsbury, US$172.50, ISBN 978-1-50-133587-7.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  56
  The American Reception of Logical Positivism: First Encounters.Sander Verhaegh - 2020 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 1 (10):106-142.
  This paper reconstructs the American reception of logical positivism in the early 1930s. I argue that Moritz Schlick (who had visiting positions at Stanford and Berkeley between 1929 and 1932) and Herbert Feigl (who visited Harvard in the 1930-31 academic year) played a crucial role in promoting the *Wissenschaftliche Weltauffassung*, years before members of the Vienna Circle, the Berlin Group, and the Lvov-Warsaw school would seek refuge in the United States. Building on archive material from the Wiener Kreis Archiv, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Personhood, Ethics, and Animal Cognition: Situating Animals in Hare's Two-Level Utilitarianism, by Gary E. Varner * The Philosophy of Animal Minds, Edited by Robert W. Lurz.K. Andrews - 2014 - Mind 123 (491):959-966.
  A review of Personhood, Ethics, and Animal Cognition: Situating Animals in Hare’s Two-Level Utilitarianism, by Gary E. Varner. New York, NY: Oxford University Press, 2012. Pp. xv + 336. H/b £40.23. and The Philosophy of Animal Minds, edited by Robert W. Lurz. New York, NY: Cambridge University Press, 2009. Pp. 320. P/b £20.21.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. The Saucer of Mud, The Kudzu Vine and the Uxorious Cheetah: Against Neo-Aristotelian Naturalism in Metaethics.James Lenman - 2005 - European Journal of Analytic Philosophy 1 (2):37-50.
  Let me say something, to begin with, about wanting weird stuff. Stuff like saucers of mud. The example, famously, is from Anscombe’s Intention (Anscombe Anscombe 957)) where she is, in effect, defending a version of the old scholastic maxim, Omne appetitum appetitur sub specie boni. If your Latin is rusty like mine, what that says is just that every appetite – for better congruence with modern discussions, let’s say every desire – desires under the aspect of the good, or in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 6. Przyczynowość stanów mentalnych w modelach naukowych. Próba alternatywnego uzasadnienia antynaturalizmu eksplanacyjnego Urszuli Żegleń.Kawalec Pawel - 2010 - In Muszyński Zbysław (ed.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Wydawnictwo UMCS. pp. 45-57.
  An antinaturalist defense of causality of mental states. The argument is based on the properties of causal models in cognitive research. Bibliografia prac przywołanych w tekście -/- Damasio A., 1994/1999, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis. Davidson D., 1963/2001, „Actions, reasons, and causes”, w: (Davidson 2001), s. 3-19. Davidson D., 1967/2001, „Causal relations”, w: (Davidson 2001), s. 149-62. Davidson D., 1970/2001, „Mental events”, w: (Davidson 2001), s. 207-25. Davidson D., 1976/2001, „Hempel on explaining action”, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Uwagi na temat roli nauk przyrodniczych i nowej duchowości w ochronie przyrody.Adam P. Kubiak - 2009 - Studia Ecologiae Et Bioethicae 7 (2):147-162.
  Issues of nature conservation, and socio-cultural movement called ecologism, are vivid becouse of it’s many controvertions and actual validity in terms of sustainable development. This paper presents contemporary motives of preserving the nature, scientific ways of it’s realization, and chosen issues of so called „ecological spirituality”. Reflection on the abilities and perils of science and spirituality, with reference to philosophy and practical conservation activity, will be led. Finally, there will be an attemption to answer the question about relation between nature (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  72
  A Review of Wise Stewards: Philosophical Foundations of Christian Parenting. Michael W. Austin. Kregel: Academic and Professional, 2009. [REVIEW]Mihretu P. Guta - 2014 - Philosophia Christi 16 (1):227-230.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Produkcji Oprogramowania Komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software P.Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urz¸ad Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Niedualna uważność a stan samādhi w kontekście badań neurofenomenologicznych.Piotr PŁANETA - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):373-390.
  The aim of this paper is to compare various meditative states, such as Buddhist dhyāna‐s, yogic nirbīja samādhi and nondual awareness (Tib. gñis‐med). The primary sour‐ ce texts I refere to are Yogasūtras of Patañjali, Ānāpānasmṛtisūtra (MN 118), Samādhisūtra (AN 41), The Tibetan Yogas of Dream and Sleep. I also discuss some relevant claims of contemporary empirical studies. First, I define the key terms used in Eastern meditation studies as well as in neurophenomenology, a contemporary method applied to examining the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Iwona Wrońska & Małgorzata Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie W Unii Europejskiej. Prawo I Partnerstwo. pp. 152--163.
  A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz, Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, p. 152-163.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  85
  Kreatywne starzenie siȩ. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Łukasz Tomczyk & Anna Zawada (eds.), Seniorzy W Środowisku Lokalnym. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. pp. 24--46.
  Artykuł zwraca uwagę na powiązania procesu starzenia się społeczeństwa z kształtowaniem zmian organizacyjnych zachodzących w miejskich instytucjach kulturalnych i artystycznych w zakresie świadczenia usług dla osób starszych. Przybliżone zostają główne cechy zachodzących na początku XXI wieku przemian pracy i czasu wolnego oraz zjawiska kreatywnej gospodarki wraz z nową stratyfikacją społeczną i nowymi czynnikami rozwojowymi. Zarysowany został także paradygmat kreatywnego starzenia się, korzyści i bariery budowania kapitału kreatywnego seniorów oraz zagraniczne i krajowe przykłady wykorzystywanych na tym polu rozwiązań a zarazem obszarów (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  96
  Solidarność Pokoleń W Perspektywie Strategicznej Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205.
  Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Ontic Account of Scientific Explanation.Carl F. Craver - 2014 - In Marie I. Kaiser, Oliver R. Scholz, Daniel Plenge & Andreas Hüttemann (eds.), Explanation in the Special Sciences: The Case of Biology and History. Springer Verlag. pp. 27-52.
  According to one large family of views, scientific explanations explain a phenomenon (such as an event or a regularity) by subsuming it under a general representation, model, prototype, or schema (see Bechtel, W., & Abrahamsen, A. (2005). Explanation: A mechanist alternative. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 36(2), 421–441; Churchland, P. M. (1989). A neurocomputational perspective: The nature of mind and the structure of science. Cambridge: MIT Press; Darden (2006); Hempel, C. G. (1965). Aspects of scientific (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 16.  58
  Truthmaker Semantics for Natural Language: Attitude Verbs, Modals, and Intensional Transitive Verbs.Friederike Moltmann - forthcoming - Theoretical Linguistics.
  This paper gives an outline of truthmaker semantics for natural language against the background of standard possible-worlds semantics. It develops a truthmaker semantics for attitude reports and deontic modals based on an ontology of attitudinal and modal objects and on a semantic function of clauses as predicates of such objects. It also présents new motivations for 'object-based truthmaker semantics' from intensional transitive verbs such as ‘need’, ‘look for’, ‘own’, and ‘buy’ and gives an outline of their semantics. This paper is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  60
  Deconstructing and Reconstructing Theory of Mind.Sara M. Schaafsma, Donald W. Pfaff, Robert P. Spunt & Ralph Adolphs - 2015 - Trends in Cognitive Sciences 19 (2):65-72.
  Usage of the term ‘theory of mind’ (ToM) has exploded across fields ranging from developmental psychology to social neuroscience and psychiatry research. However, its meaning is often vague and inconsistent, its biologi- cal bases are a subject of debate, and the methods used to study it are highly heterogeneous. Most crucially, its original definition does not permit easy downward translation to more basic processes such as those stud- ied by behavioral neuroscience, leaving the interpreta- tion of neuroimaging results opaque. We (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 18.  69
  A Proposed Hybrid Effect Size Plus P -Value Criterion: Empirical Evidence Supporting its Use.William M. Goodman - 2019 - The American Statistician 73 (Sup(1)):168-185.
  DOI: 10.1080/00031305.2018.1564697 When the editors of Basic and Applied Social Psychology effectively banned the use of null hypothesis significance testing (NHST) from articles published in their journal, it set off a fire-storm of discussions both supporting the decision and defending the utility of NHST in scientific research. At the heart of NHST is the p-value which is the probability of obtaining an effect equal to or more extreme than the one observed in the sample data, given the null hypothesis and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. TRUTH – A Conversation Between P F Strawson and Gareth Evans (1973).P. F. Strawson & Gareth Evans - manuscript
  This is a transcript of a conversation between P F Strawson and Gareth Evans in 1973, filmed for The Open University. Under the title 'Truth', Strawson and Evans discuss the question as to whether the distinction between genuinely fact-stating uses of language and other uses can be grounded on a theory of truth, especially a 'thin' notion of truth in the tradition of F P Ramsey.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Limits of Law and the Role of Ἀρετή (Virtue) in the Climate Crisis.Kirk W. Junker - 2014 - Issues in Human Relations and Environmental Philosophy:107-120.
  On September 7, 2008 the executive administration of American President George W. Bush announced that his government would take over the giant mortgage finance companies Fannie Mae and Freddie Mac, costing the citizens $200 billion. One week later, the 160 year-old American investment bank Lehman Brothers filed for the largest bankruptcy in U.S. history. What would soon be known worldwide as “the financial crisis” had begun. In response to that crisis, less than a month later, on October 3, 2008, the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. A Study of Perennial Philosophy and Psychedelic Experience, with a Proposal to Revise W. T. Stace’s Core Characteristics of Mystical Experience.Ed D'Angelo - manuscript
  A Study of Perennial Philosophy and Psychedelic Experience, with a Proposal to Revise W. T. Stace’s Core Characteristics of Mystical Experience ©Ed D’Angelo 2018 -/- Abstract -/- According to the prevailing paradigm in psychedelic research today, when used within an appropriate set and setting, psychedelics can reliably produce an authentic mystical experience. According to the prevailing paradigm, an authentic mystical experience is one that possesses the common or universal characteristics of mystical experience as identified by the philosopher W. T. Stace (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  39
  P.T. Raju’s Approach to the Real: A Relationalist Critique.Joseph Kaipayil - 2018 - In Eugene Newman Joseph (ed.), Understanding of Truth: A Multi-Disciplinary Perspective. Bengaluru: Theological Publications in India. pp. 53-61.
  This article provides an overview of P.T. Raju’s Neo-Vedantic philosophy of I-am and a relationalist assessment of it.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Contemplative Science: An Insider's Prospectus.W. B. Britton, A. C. Brown, C. T. Kaplan, R. E. Goldman, M. Deluca, R. Rojiani, H. Reis, M. Xi, J. C. Chou, F. McKenna, P. Hitchcock, Tomas Rocha, J. Himmelfarb, D. M. Margolis, N. F. Halsey, A. M. Eckert & T. Frank - 2013 - New Directions for Teaching and Learning 134:13-29.
  This chapter describes the potential far‐reaching consequences of contemplative higher education for the fields of science and medicine.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  63
  Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 25.  80
  On Certain Axiomatizations of Arithmetic of Natural and Integer Numbers.Urszula Wybraniec-Skardowska - 2019 - Axioms 2019 (Deductive Systems).
  The systems of arithmetic discussed in this work are non-elementary theories. In this paper, natural numbers are characterized axiomatically in two di erent ways. We begin by recalling the classical set P of axioms of Peano’s arithmetic of natural numbers proposed in 1889 (including such primitive notions as: set of natural numbers, zero, successor of natural number) and compare it with the set W of axioms of this arithmetic (including the primitive notions like: set of natural numbers and relation of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. ‘Vedanta Brain and Islam Body’: Dr A P J Abdul Kalam.Swami Narasimhananda - 2015 - Prabuddha Bharata or Awakened India 120 (10):597-605.
  A brief life sketch of Dr A P J Abdul Kalam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. ‘‘Describing Our Whole Experience’’: The Statistical Philosophies of W. F. R. Weldon and Karl Pearson.Charles H. Pence - 2011 - Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 42 (4):475-485.
  There are two motivations commonly ascribed to historical actors for taking up statistics: to reduce complicated data to a mean value (e.g., Quetelet), and to take account of diversity (e.g., Galton). Different motivations will, it is assumed, lead to different methodological decisions in the practice of the statistical sciences. Karl Pearson and W. F. R. Weldon are generally seen as following directly in Galton’s footsteps. I argue for two related theses in light of this standard interpretation, based on a reading (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Critical Notice of J.P. Moreland's Consciousness and the Existence of God: A Theistic Argument.Graham Oppy - 2011 - European Journal for Philosophy of Religion 3 (1):193-212.
  This paper is a detailed examination of some parts of J. P. Moreland's book on "the argument from consciousness". (There is a companion article that discusses the parts of the book not taken up in this critical notice.).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Understanding Scientific Study Via Process Modeling.Robert W. P. Luk - 2010 - Foundations of Science 15 (1):49-78.
  This paper argues that scientific studies distinguish themselves from other studies by a combination of their processes, their (knowledge) elements and the roles of these elements. This is supported by constructing a process model. An illustrative example based on Newtonian mechanics shows how scientific knowledge is structured according to the process model. To distinguish scientific studies from research and scientific research, two additional process models are built for such processes. We apply these process models: (1) to argue that scientific progress (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 30. W. K. Clifford and William James on Doxastic Norms.Alberto Oya - 2018 - Comprendre 20 (2):61-77.
  The main aim of this paper is to explain and analyze the debate between W. K. Clifford ("The Ethics of Belief", 1877) and William James ("The Will to Believe", 1896). Given that the main assumption shared by Clifford and James in this debate is doxastic voluntarism –i.e., the claim that we can, at least in some occasions, willingly decide what to believe–, I will explain the arguments offered by Bernard Williams in his “Deciding to Believe” (1973) against doxastic voluntarism. Finally, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Huey P. Newton and the Radicalization of the Urban Poor.Joshua Anderson - 2012 - In Leonard R. Koos (ed.), Hidden Cities: Understanding Urban Popcultures. Inter-Disciplinary Press.
  Huey P. Newton, founder of the Black Panther Party, is perhaps one of the most interesting and intriguing American intellectuals from the last half of the 20th century. Newton’s genius rested in his ability to amalgamate and synthesize others’ thinking, and then reinterpreting and making it relevant to the situation that existed in the United States in his time, particularly for African-Americans in the densely populated urban centers in the North and West. Newton saw himself continuing the Marxist-Leninist tradition and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. A Tension in the Political Thought of Huey P. Newton.Joshua Anderson - 2012 - Journal of African American Studies 16 (2):249-267.
  This article is a discussion of the political thought of Huey P. Newton, and by extension, the theory and practice of the Black Panther Party. More specifically, this article will explore a tension that exists between Newton's theory of Intercommunalism and the Black Panther Party Platform. To that end, there is, first, a discussion of the ideological development of the Black Panther Party, which culminated in Newton's theory of Intercommunalism. Second, there is a presentation of what will be broadly construed (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Maimonides and Spinoza on the Knowledge of Good and Evil: A Reappraisal of W.Z. Harvey.James Elliott - 2017 - Iyyun 66 (3):258-269.
  In an unsung yet excellent paper, W.Z. Harvey set out to explain how both Maimonides and Spinoza have similarly problematic views on the nature of the knowledge of good and evil. In it, he proposed an answer to solving the problem. In the many decades since, debates surrounding this topic have flourished. A recent paper by Joshua Parens, his conclusions mark a distinction between Spinoza and Maimonides that threaten to undermine Harvey’s solution to the problem. I will argue that, although (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. A Conceptual Taxonomy of Adaptation in Evolutionary Biology.Emanuele Serrelli & Francesca Micol Rossi - manuscript
  The concept of adaptation is employed in many fields such as biology, psychology, cognitive sciences, robotics, social sciences, even literacy and art,1 and its meaning varies quite evidently according to the particular research context in which it is applied. We expect to find a particularly rich catalogue of meanings within evolutionary biology, where adaptation has held a particularly central role since Darwin’s The Origin of Species (1859) throughout important epistemological shifts and scientific findings that enriched and diversified the concept. Accordingly, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Necessity is not truth in all possible worlds / A necessidade não é a verdade em todos os mundos possíveis.Rodrigo Cid - 2013 - Fundamento: Revista de Pesquisa Em Filosofia 6:79-87.
  My main purpose in this article is to present an argument for the idea that necessity qua truth in all possible worlds, without other qualifications, leads us to contradiction. If we do not want to accept the contradiction, we will face a dilemma: or accepting that everything we take as contingent is in fact necessary, or accepting that we cannot translate some sentences – at least the indexed to worlds sentences – to the possible worlds vocabulary. We have an intuition (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  52
  Assessment of the Ethical Review Process for Non-Pharmacological Multicentre Studies in Germany on the Basis of a Randomised Surgical Trial.C. M. Seiler, P. Kellmeyer, P. Kienle, M. W. Buchler & H.-P. Knaebel - 2007 - Journal of Medical Ethics 33 (2):113-118.
  Objective: To examine the current ethical review process of ethics committees in a non-pharmacological trial from the perspective of a clinical investigator.Design: Prospective collection of data at the Study Centre of the German Surgical Society on the duration, costs and administrative effort of the ERP of a randomised controlled multicentre surgical INSECT Trial between November 2003 and May 2005.Setting: Germany.Participants: 18 ethics committees, including the ethics committee handling the primary approval, responsible overall for 32 clinical sites throughout Germany. 8 ethics (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37. Commentaries on David Hodgson's "a Plain Person's Free Will".Graham Cairns-Smith, Thomas W. Clark, Ravi Gomatam, Robert H. Kane, Nicholas Maxwell, J. J. C. Smart, Sean A. Spence & Henry P. Stapp - 2005 - Journal of Consciousness Studies 12 (1):20-75.
  REMARKS ON EVOLUTION AND TIME-SCALES, Graham Cairns-Smith; HODGSON'S BLACK BOX, Thomas Clark; DO HODGSON'S PROPOSITIONS UNIQUELY CHARACTERIZE FREE WILL?, Ravi Gomatam; WHAT SHOULD WE RETAIN FROM A PLAIN PERSON'S CONCEPT OF FREE WILL?, Gilberto Gomes; ISOLATING DISPARATE CHALLENGES TO HODGSON'S ACCOUNT OF FREE WILL, Liberty Jaswal; FREE AGENCY AND LAWS OF NATURE, Robert Kane; SCIENCE VERSUS REALIZATION OF VALUE, NOT DETERMINISM VERSUS CHOICE, Nicholas Maxwell; COMMENTS ON HODGSON, J.J.C. Smart; THE VIEW FROM WITHIN, Sean Spence; COMMENTARY ON HODGSON, Henry Stapp.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  90
  The Undetectable Difference: An Experimental Look at the ‘Problem’ of P-Values.William M. Goodman - 2010 - Statistical Literacy Website/Papers: Www.Statlit.Org/Pdf/2010GoodmanASA.Pdf.
  In the face of continuing assumptions by many scientists and journal editors that p-values provide a gold standard for inference, counter warnings are published periodically. But the core problem is not with p-values, per se. A finding that “p-value is less than α” could merely signal that a critical value has been exceeded. The question is why, when estimating a parameter, we provide a range (a confidence interval), but when testing a hypothesis about a parameter (e.g. µ = x) we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  54
  Six Questions on the Construction of Ontologies in Biomedicine.Anand Kumar, A. Burgun, W. Ceusters, J. Cimino, J. Davis, P. Elkin, I. Kalet, A. Rector, J. Rice, J. Rogers, Barry Smith & Others - 2005 - Report of the AMIA Working Group on Formal Biomedical Knowledge Representation 1.
  (Report assembled for the Workshop of the AMIA Working Group on Formal Biomedical Knowledge Representation in connection with AMIA Symposium, Washington DC, 2005.) Best practices in ontology building for biomedicine have been frequently discussed in recent years. However there is a range of seemingly disparate views represented by experts in the field. These views not only reflect the different uses to which ontologies are put, but also the experiences and disciplinary background of these experts themselves. We asked six questions related (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  48
  Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego.Andrzej Klimczuk - manuscript
  A. Klimczuk, Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego, [in:] A.J. Kloza, Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku, Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Białystok 2009, p. 5-6.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Mood-Based Temporal Reference.Maria Bittner - unknown
  Last time we introduced the notion of an illocutionary perspective . The basic idea is that the very act of speaking up introduces several discourse referents. The speech act itself (e ) is introduced as the central perspective point ( ε ). In addition, all the speech spheres (p ) where this speech act is realized, as well as the worlds of each sphere (w ∈p ) are introduced as modal topics ( Ω and  ω ).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  32
  Genetic Epistemology and Philosophical Epistemology.P. J. Loptson & I. W. Kelly - 1984 - Philosophy of the Social Sciences 14 (3):377-383.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?].Marek Piechowiak - 2011 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. William Lane Craig and J.P. Moreland, Naturalism: A Critical Analysis. [REVIEW]G. Oppy - 2001 - Australasian Journal of Philosophy 79 (4):576-577.
  Review of Craig And Mroeland: *Naturalism: A Critical Analysis*.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Phenomenology of Cognition, Or, What Is It Like to Think That P?David Pitt - 2004 - Philosophy and Phenomenological Research 69 (1):1-36.
  A number of philosophers endorse, without argument, the view that there’s something it’s like consciously to think that p, which is distinct from what it’s like consciously to think that q. This thesis, if true, would have important consequences for philosophy of mind and cognitive science. In this paper I offer two arguments for it. The first argument claims it would be impossible introspectively to distinguish conscious thoughts with respect to their content if there weren’t something it’s like to think (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   203 citations  
 46. « Fundamentals of Ecology » de E.P. Odum : Véritable « Approche Holistique » Ou Réductionnisme Masqué ?Donato Bergandi - 1993 - Bulletin d'Écologie, 24 24 (1):57-68.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  83
  Introduction to G.W.F. Hegel Key Concepts.Michael Baur - 2014 - In G. W. F. Hegel: Key Concepts. New York: pp. 1-13.
  The thought of G. W. F. Hegel (1770 -1831) has had a deep and lasting influence on a wide range of philosophical, political, religious, aesthetic, cultural and scientific movements. But, despite the far-reaching importance of Hegel's thought, there is often a great deal of confusion about what he actually said or believed. G. W. F. Hegel: Key Concepts provides an accessible introduction to both Hegel's thought and Hegel-inspired philosophy in general, demonstrating how his concepts were understood, adopted and critically transformed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Marek Grzybowski (ed.), Transfer Wiedzy W Ekonomii I Zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej W Gdyni. pp. 57--75.
  Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 55--87.
  A. Klimczuk, Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 55-87.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Problem szczelinowości w fenomenologii Romana Ingardena.Filip Kobiela - 2011 - In Adam Węgrzecki (ed.), W kręgu myśli Romana Ingardena.
  W filozofii czasu Ingardena szczególną rolę odgrywa charakterystyka ontologiczna teraźniejszości. Należy do niej m.in. szczelinowość. Okazuje się, że pojęcie to można powiązać z koncepcją tzw. teraźniejszości pozornej (specious present). Opierając się ponadto na pewnych rozważaniach S. Lema oraz B. Ogrodnika wiążę różne wartości szczelinowości (trwania kwantu teraźniejszości), ze złożonością formalną budowy przedmiotów. Uogólnienie tych wyników umożliwia dopełnienie rozważań Ingardena nad szczelinowością – sformułowanie zarysu ontologicznej teorii względności trwania teraźniejszości.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000