Contents
65 found
Order:
1 — 50 / 65
 1. Digital Citizenship and Identity Crisis المواطنة الرقمية وأزمة الهوية.Salah Osman - manuscript
  إذا كانت ثمة سمة تُميز عالمنا المعاصر عما عداه من مراحل في مسيرة التطور الحضاري للإنسان، فإن هذه السمة بلا شك هي ثورة المعلومات المزدهرة والمنطلقة بلا هوادة. إن تطوير الحوسبة (عتادًا وبرمجيات)، وإعادة التوجيه التكنولوجي لشرائح واسعة من القوى العاملة على المستوى الدولي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتنامي شبكة الإنترنت التي تقلصت معها وبها أبعاد عالمنا الجغرافي، ... إلخ، كل ذلك أدى إلى تغيير جذري في طرائق عيشنا وعملنا وتواصلنا، بل وفي الطبيعة النوعية لأفكارنا ومشاعرنا وقيمنا وثقافاتنا وهوياتنا، وكذا (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Rethinking Liberal Multiculturalism: Foundations, Practices and Methodologies.François Boucher, Sophie Guérard de Latour & Esma Baycan-Herzog - forthcoming - Ethnicities.
  The article introduces a special issue on “Rethinking Liberal Multiculturalism: Foundations, Practices and Methodologies.” The contributions presented in this special issue were discussed during the conference « Multicultural Citizenship 25 Years Later », held in Paris in November 2021. Their aim is to take stock of the legacy of Kymlicka’s contribution and to highlight new developments in theories of liberal multiculturalism and minority rights. The contributions do not purport to challenge the legitimacy of theories of multiculturalism and minority rights, they (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Duties to Promote Just Institutions and the Citizenry as an Unorganized Group.Niels de Haan & Anne Schwenkenbecher - forthcoming - In Säde Hormio & Bill Wringe (eds.), Collective Responsibility: Perspectives on Political Philosophy from Social Ontology. Springer.
  Many philosophers accept the idea that there are duties to promote or create just institutions. But are the addressees of such duties supposed to be individuals – the members of the citizenry? What does it mean for an individual to promote or create just institutions? According to the ‘Simple View’, the citizenry has a collective duty to create or promote just institutions, and each individual citizen has an individual duty to do their part in this collective project. The simple view (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The American Founding Documents and Democratic Social Change: A Constructivist Grounded Theory.A. I. Forde - 2023 - Dissertation, Walden University
  Existing social disparities in the United States are inconsistent with the promise of democracy; therefore, there was a need for critical conceptualization of the first principles that undergird American democracy and the genesis of democratic social change in America. This constructivist grounded theory study aimed to construct a grounded theory that provides an understanding of the process of American democratic social change as it emerged from the nation’s founding documents. A post hoc polytheoretical framework including Foucault’s, Bourdieu’s, and Marx and (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Democratic Deliberation in the Absence of Integration.Michael Merry - 2023 - In Johannes Drerup, Douglas Yacek & Julian Culp (eds.), The Cambridge Handbook of Democratic Education. Cambridge: Cambridge. pp. 230-249.
  In order for democratic deliberative interactions in educational settings to fruitfully occur, certain favorable conditions must obtain. In this chapter I chiefly concern myself with one of these putative conditions, namely that of school integration, believed by many liberal scholars to be necessary for consensus-building and legitimate decision-making. I provide a critical assessment of the belief that integration is a necessary facilitative condition for democratic deliberation in the classroom. I demonstrate that liberal versions of democratic deliberation predicated on this condition (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Detecting the Factors Affecting Classroom Dialogue Quality.Chrysi Rapanta, Merce Garcia-Milà, Andrea Miralda Banda & Fabrizio Macagno - 2023 - Linguistics and Education 77:101223.
  Despite the emphasis on dialogue and argumentation in educational settings, still not much is known about how best we can support learners in their interthinking, reasoning, and metadialogic understanding. The goal of this classroom intervention study is to explore the degree of students’ dialogicity and its possible increase during a learning programme implementing dialogic and argument-based teaching goals and principles. In particular, we focus on how students from 5 to 15 years old engage with each other's ideas, and whether/how this (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Radical Republic Citizenship for a Mobile World.Alex Sager - 2023 - Problema, Anuario de Filosofía y Teoría Del Derecho 17:N/A.
  Abstract -/- Migrants invariably and unavoidably experience domination under the nation-state centered concepts, categories, and institutions that structure our political thinking. In response, we need to build new forms of citizenship, including local, regional, transnational, and supranational forms of belonging, accompanied by meaningful, democratic, political power. In this paper, I examine historical and present-day alternative models of political organization as possible viable alternatives to state-centric liberal democracy. It begins the task of assessing these models using radical republican theory that grounds (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Joy in Community Study (Review of Border & Rule). [REVIEW]Michael Doan & Alexis Shotwell - 2022 - Riverwise Magazine 1 (19).
  In gloomy and despairing times, we who work for liberation generate light and joy. We experience this every time we work together to defend our communities, when we fight to win collective victories, when we build something new. Much of the time these experiences are in marches and meetings – really important spaces for movement work. But here we want to amplify the usefulness of collective study, and share some thoughts about why Harsha Walia’s new book Border and Rule would (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Is burgerschapsvorming een legitieme taak van de school?Michael Merry - 2022 - Knack.
  Het idee dat burgerschapsonderwijs noodzakelijkerwijs democratisch is omdat ze door een democratische staat wordt georganiseerd, is een bedenkelijke assumptie. Veronderstellen dat goed burgerschap overigens beperkt kan blijven tot een reeks van ‘meetbare’ kenniscomponenten (bv. kennis van presidenten, koningen), overtuigingen (bv., ‘er zijn mensenrechten’) en ‘competenties’ (bv. ‘kunnen omgaan met meningsverschillen’) is niet enkel een karikatuur maken van de democratie zelf, maar getuigt evenzeer van een democratisch paternalisme.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Eugene Debs and the Socialist Republic.Tom O’Shea - 2022 - Political Theory 50 (6):861-888.
  I reconstruct the civic republican foundations of Eugene Debs’s socialist critique of capitalism, demonstrating how he uses a neo-roman conception of freedom to condemn waged labour. Debs is also shown to build upon this neo-roman liberty in his socialist republican objections to the plutocratic capture of the law and threats of violence faced by the labour movement. This Debsian socialist republicanism can be seen to rest on an ambitious understanding of the demands of citizen sovereignty and civic solidarity. While Debs (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Why Citizenship Tests are Necessary Illiberal: A Reply to Blake.Daniel Sharp - 2022 - Ethics and Global Politics 15 (1):1-7.
  In ‘Are Citizenship Tests Necessarily Illiberal?’, Michael Blake argues that difficult citizenship tests are not necessarily illiberal, so long as they test for the right things. In this paper, I argue that Blake’s attempt to square citizenship tests with liberalism fails. Blake underestimates the burdens citizenship tests impose on immigrants, ignoring in particular the egalitarian claims immigrants have on equal social membership. Moreover, Blake’s positive justification of citizenship tests – that they help justify immigrants’ coercive voting power – both neglects (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. On Plantation Politics: Citizenship and Antislavery Resistance in Douglass’s My Bondage and My Freedom.Philip Yaure - 2022 - Philosophical Studies 180 (3):871-891.
  In republican political philosophy, citizenship is a status that is constituted by one’s participation in the public life of the polity. In its traditional formulation, republican citizenship is an exclusionary and hierarchical way of defining a polity’s membership, because the domain of activity that qualifies as participating in the polity’s public life is highly restricted. I argue that Black American abolitionist Frederick Douglass advances a radically inclusive conception of republican citizenship by articulating a deeply capacious account of what it means (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Formas de Vida, Forms of Life, Formes de Vie.André Barata & José Manuel Santos (eds.) - 2021 - Praxis.
  Contemporary societies are regulated by a complex system, which tends to be exhaustive, supported by growing social and technical interdependence. This system is composed of subsystems: global economic production, liberal political institutions and a social organization based on labour. As a whole, these three dimensions – political, economical, social – tend to compress contemporary life forms into a single way of life, primarily structured by systemic functionality. Although it admits variations of degree (or even, to some extent, qualitative differences), the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Immigration, and Common Identities: A Social Cohesion-Based Argument for Open Borders.Esma Baycan-Herzog - 2021 - In Corinna Mieth & Wolfram Cremer (eds.), Migration, Stability and Solidarity. pp. 155-187.
  What does social cohesion require in culturally diverse post-immigration societies? Immigration and social cohesion are, in the public debate, believed to be incompatible. In normative political philosophy, a similar understanding manifests in the argument that social cohesion-based on a common national identity-is incompatible with immigration. In so doing, its proponents justify restrictive border policies. In this chapter, I will critically engage with this argument by reconnecting the literature in social sciences to normative political philosophy. I will offer a conditional and (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Is Rawls' Theory of Justice Biased by Methodological Nationalism?Speranta Dumitru - 2021 - Dianoia: Rivista di filosofia 2 (33):245-259.
  Methodological nationalism assumes that, to understand a phenomenon, nation- states are the relevant units of analysis. This assumption has been recognized as a source of bias in most of the social sciences. Does it bias Rawls' understanding of justice, too? This paper argues that it does for at least two reasons. Firstly, what Rawls thinks justice requires on a global scale falls short of what states and international organisations actually do. Secondly, framing the difference principle in national terms, as Rawls (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Forced Labour and Access to Education of Rohingya Refugee Children in Bangladesh: Beyond a Humanitarian Crisis.Md Mahmudul Hoque - 2021 - Journal of Modern Slavery 6 (3):19-33.
  Rohingya refugee children in Bangladesh are forced into labour both inside and outside the camps for a wide range of reasons. This article examines this situation in relation to the access to education for those children living in the camps in Cox’s Bazar. Being informed by several perspectives concerning child labour and access to schooling in developing country contexts, this research work has adopted a qualitative approach to study various factors working behind this pressing issue. After collecting data by means (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 17. Burgerschapseducatie zal ons niet redden.Michael S. Merry - 2021 - Pedagogiek 41 (3):272-295.
  In dit artikel onderzoek ik of de standaardbenaderingen van burgerschapsonderwijs in de Lage Landen geschikt zijn om jonge mensen voor te bereiden om de huidige politieke realiteiten tegemoet te treden, laat staan om onrecht te bestrijden. Ik laat zien waarom een nadruk op ‘democratische principes’ of de rechtsstaat de status quo waarschijnlijk niet zal veranderen zolang opvoeders er niet in slagen de aandacht voor de waarheid te cultiveren die nodig is om te kunnen oordelen over rivaliserende normatieve claims. Met name (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Is Faith in School Integration Bad Faith?Michael S. Merry - 2021 - On Education 4 (11).
  Many profess a belief in the importance of school integration. In this essay I argue that the evidence tells against the sincerity of this belief.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Political philosophy beyond methodological nationalism.Alex Sager - 2021 - Philosophy Compass 16 (2):e12726.
  Interdisciplinary work on the nature of borders and society has enriched and complicated our understanding of democracy, community, distributive justice, and migration. It reveals the cognitive bias of methodological nationalism, which has distorted normative political thought on these topics, uncritically and often unconsciously adapting and reifying state‐centered conceptions of territory, space, and community. Under methodological nationalism, state territories demarcate the boundaries of the political; society is conceived as composed of immobile, culturally homogenous citizens, each belonging to one and only one (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 20. Citizenship in Europe: The Main Stages of Development of the Idea and Institution.Krzysztof Trzcinski - 2021 - Studia Europejskie - Studies in European Affairs 25 (1).
  This paper identifies and synthetically demonstrates the most important steps and changes in the evolution of the idea and institution of citizenship in Europe over more than two thousand years. Citizenship is one of the essential categories defining human status. From a historical perspective, the idea of citizenship in Europe is in a state of constant evolution. Therefore, the essence of the institution of citizenship and its acquisition criteria are continually being transformed. Today’s comprehension of citizenship is different from understanding (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Online Deliberation and #CivicTech: A Symposium.Weiyu Zhang, Todd Davies & Anna Przybylska - 2021 - Journal of Deliberative Democracy 17 (1):76-77.
  Online deliberation is one important instance of civic tech that is both for and by the citizens, through engaging citizens in Internet-supported deliberative discussions on public issues. This article explains the origins of a set of symposium articles in this journal issue based on the 2017 'International Conference on Deliberation and Decision Making: Interdisciplinary Perspectives on Civic Tech' held in Singapore. Symposium articles are presented in a sequence that flows from designing decision making systems to platforms to specific technological nudges.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. "Jacques Derrida. Tentazione di Siracusa. Milano-Udine, Mimesis Edizioni. 74 pp." Reseña de Facundo Bey [Éndoxa (UNED), 2020, No. 46, pp. 497-504, ISSN 2174-5676]. [REVIEW]Facundo Bey - 2020 - Endoxa 46:497-504.
  Tentazione di Siracusa, "Tentación de Siracusa", es el título que eligió Jacques Derrida (1930-2004) para la breve, aunque magistral, conferencia que pronunció el 18 de enero de 2001 en Ortigia, en el Palacio del Senado siracusano. Allí fue convocado por las autoridades del Collegio Siciliano di Filosofía y por el entonces intendente de la comuna sícula, Giambattista Bufardeci, quien le otorgó en tal ocasión la ciudadanía honoraria de esa antigua y culturalmente variada urbe mediterránea, una ciudad atravesada milenariamente por la (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Can Schools Teach Citizenship?Michael Merry - 2020 - Discourse 41 (1):124-138.
  In this essay I question the liberal faith in the efficacy and morality of citizenship education (CE) as it has been traditionally (and is still) practiced in most public state schools. In challenging institutionalized faith in CE, I also challenge liberal understandings of what it means to be a citizen, and how the social and political world of citizens is constituted. I interrogate CE as defended in the liberal tradition, with particular attention to Gutmann’s ‘conscious social reproduction’. I argue that (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Educational Justice: Liberal ideals, persistent inequality and the constructive uses of critique.Michael S. Merry - 2020 - New York: Palgrave Macmillan.
  There is a loud and persistent drum beat of support for schools, for citizenship, for diversity and inclusion, and increasingly for labor market readiness with very little critical attention to the assumptions underlying these agendas, let alone to their many internal contradictions. Accordingly, in this book I examine the philosophical, motivational, and practical challenges of education theory, policy, and practice in the twenty-first century. As I proceed, I do not neglect the historical, comparative international context so essential to better understanding (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 25. تحولات المجتمع القروي بالمغرب: نماذج وقضايا.الصديق الصادقي العماري & Seddik Sadiki Amari - 2020 - In ديناميات وتحولات المجتمع المغربي: دراسات سوسيولوجية وأنثروبولوجية. maroc المغرب.Rabat الرباط: Imprimerie Rabat Net مطبعة الرباط نت. pp. 11-42.
  ما المجتمع القروي؟ وما هي أنواع وأشكال البنيات والمؤسسات التي تشكله؟ وكيف تتفاعل؟ وما هي أشكال التضامن والتعاقد في العالم القروي؟ وما نوع التراتب الاجتماعي الذي يتشكل فيه؟ ما الثابت وما المتحول فيه؟ وما هي أشكال وأسباب هذا التحول؟ ما مصدر السلطة؟ هل "اجماعة" أم القبيلة أو المخزن؟ وما هي انعكاسات ذلك كله على الحياة الاجتماعية بالقرية؟ استطاع الإنسان القروي، على مر التاريخ، أن يتأقلم مع بيئته رغم قساوة الظروف الطبيعية، حيث عمل على توفير الشروط المناسبة لهذا التأقلم، من خلال (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. What is Wrong With the Swiss Minaret Ban?Esma Baycan & Matteo Gianni - 2019 - In Jonathan Seglow & Andrew Shorten (eds.), Religion and Political Theory Secularism, Accommodation and the New Challenges of Religious Diversity. pp. 175-194.
  In this paper, we aim to complement and extend Cécile Laborde’s argument against the Swiss minaret ban, which emphasizes the exclusion of Muslim citizens from equal national belonging. We argue that if we take seriously the normativity that is embedded in the Swiss direct democratic context (Carens 2004), especially in its ability to determine the substance of national belonging, then the symbolic exclusion of Muslims from political belonging is more relevant than the former with regard to democratic justice. Section 1 (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Étienne Balibar, Equaliberty: Political Essays, translated by James IngramÉtienne Balibar, Violence and Civility: On the Limits of Political Philosophy, translated by G.M. Goshgarian.Thomas Clément Mercier - 2018 - Derrida Today 11 (2):230-237.
  This essay examines Étienne Balibar's readings of Jacques Derrida and deconstruction. The text is framed as a review of two books by Balibar: 'Equaliberty' and 'Violence and Civility'. After describing the context of those readings, I propose a broader reflection on the ambiguous relationship between 'post-Marxism' and 'deconstruction', focusing on concepts such as 'violence', 'cruelty', 'sovereignty' and 'property'. I also raise methodological questions related to the 'use' of deconstructive notions in political theory debates.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. On the Rights of Temporary Migrants.Luara Ferracioli & Christian Barry - 2018 - The Journal of Legal Studies 47 (S1): S149-S168.
  Temporary workers stand to gain from temporary migration programs, which can also benefit sender and recipient states. Some critics of temporary migration programs, however, argue that failing to extend citizenship rights or a secure pathway to permanent residency to such migrants places them in an unacceptable position of domination with respect to other members of society. We shall argue that access to permanent residency and citizenship rights should not be regarded as a condition for the moral permissibility of such programs. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Democratic Citizenship and Denationalization.Patti Tamara Lenard - 2018 - American Political Science Review 112 (1):99-111.
  Are democratic states permitted to denationalize citizens, in particular those whom they believe pose dangers to the physical safety of others? In this article, I argue that they are not. The power to denationalize citizens—that is, to revoke citizenship—is one that many states have historically claimed for themselves, but which has largely been in disuse in the last several decades. Recent terrorist events have, however, prompted scholars and political actors to reconsider the role that denationalization can and perhaps should play (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 30. Citizenship, Structural Inequality and the Political Elite.Michael Merry - 2018 - On Education 1 (1).
  Whatever the merits idealized liberal accounts of citizenship education may have in the seminar room, in this essay I argue that they are both unpersuasive and ineffectual. This is the case, because they are insufficiently attentive to the empirical realities, first (a) with respect to how real – versus imaginary – school systems function; and second, (b) with respect to the broader political context in which citizenship education policies are implemented. Because so much is already known about the former, I (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 31. Tractatus Politico-Philosophicus: New Directions for the Future Development of Humankind.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - New York: Routledge.
  Tractatus Politico-Philosophicus (Political-Philosophical Treatise) aims to establish the principles of good governance and of a happy society, and to open up new directions for the future development of humankind. W. Julian Korab-Karpowicz demonstrates the necessity of, and provides a guide for, the redirection of humanity. He argues that this paradigm shift must involve changing the character of social life and politics from competitive to cooperative, encouraging moral and intellectual virtues, providing foundations for happy societies, promoting peace among countries and building (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. Everyday Deeds: Enactive Protest, Exit, and Silence in Deliberative Systems.Toby Rollo - 2017 - Political Theory 45 (5):587-609.
  The deliberative systems approach is a recent innovation within the tradition of deliberative democratic theory. It signals an important shift in focus from the political legitimacy produced within isolated and formal sites of deliberation (e.g., Parliament or deliberative mini-publics), to the legitimacy produced by a number of diverse interconnected sites. In this respect, the deliberative systems (DS) approach is better equipped to identify and address defects arising from the systemic influences of power and coercion. In this article, I examine one (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 33. Book Review: Peter Balint and Sophie Guérard de Latour (eds), Liberal Multiculturalism and the Fair Terms of Integration. [REVIEW]Esma Baycan & Esma Baycan-Herzog - 2016 - Political Studies Review 14:73-74.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. The Transfer of Duties: From Individuals to States and Back Again.Stephanie Collins & Holly Lawford-Smith - 2016 - In Michael Brady & Miranda Fricker (eds.), The Epistemic Life of Groups. Oxford University Press. pp. 150-172.
  Individuals sometimes pass their duties on to collectives, which is one way in which collectives can come to have duties. The collective discharges its duties by acting through its members, which involves distributing duties back out to individuals. Individuals put duties in and get (transformed) duties out. In this paper we consider whether (and if so, to what extent) this general account can make sense of states' duties. Do some of the duties we typically take states to have come from (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 35. Przyszłość przez przeszłość – rola historii w koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa.Mikołaj Raczyński - 2016 - Świat Idei I Polityki 15:66-80.
  Definicja patriotyzmu najczęściej ogranicza się do stwierdzenia, że jest to tylko pielęgnowanie pamięci o historii. Jednak patriotyzm może mieć dwojakie oblicze: jedno – najczęściej podkreślane – skierowane ku przeszłości i drugie ukierunkowane na teraźniejszość, a nawet przyszłość. Co więcej, zdaniem wielu badaczy patriotyzm nie musi być ściśle związany z jednym narodem czy kulturą. Wartą zainteresowania koncepcję patriotyzmu konstytucyjnego podczas dyskusji o tożsamości narodowej toczonych po II wojnie światowej wypracowali historycy i filozofowie niemieccy. Jednym z popularyzatorów tego projektu był i cały (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Changing Subjects of Education in the Bologna Process.Lavinia Marin - 2015 - In Council for European Studies’ Twenty - Second International Conference of Europeanists on “Contradictions: Envisioning European Futures ”. Paris:
  One of the purposes of the Bologna Process was to facilitate the construction of a Europe of Knowledge through educational governance, yet it fails to reach its purpose because of several unexplained assumptions that undermine the conceptual standing of the whole project; it is the purpose of this paper to bring these assumptions to light. -/- A knowledge economy cannot exist without the knowledge workers which were previously formed in educational institutions, therefore the project for a Europe of Knowledge is (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Embodying a "New" Color Line: Racism, Ant-Immigrant Sentiment and Racial Identities in the "Post-Racial" Era.Grant J. Silva - 2015 - Knowledge Cultures 3 (1).
  This essay explores the intersection of racism, racial embodiment theory and the recent hostility aimed at immigrants and foreigners in the United States, especially the targeting of people of Latin American descent and Latino/as. Anti-immigrant and anti-foreigner sentiment is racist. It is the embodiment of racial privilege for those who wield it and the materiality of racial difference for those it is used against. This manifestation of racial privilege and difference rests upon a redrawing of the color line that is (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38. On the Militarization of Borders and the Juridical Right to Exclude.Grant J. Silva - 2015 - Public Affairs Quarterly 29 (2):217-234.
  This work explores the increasing militarization of borders throughout the world, particularly the United States border with Mexico. Rather than further rhetoric of "border security," this work views increases in guards, technology and the building of walls as militarized action. The goal of this essay is to place the onus upon states to justify their actions at borders in ways that do not appeal to tropes of terrorism. This work then explores how a logic of security infiltrates philosophical discussions of (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. A Tale of Two Islamophobias: The Paradoxes of Civic Nationalism in Contemporary Europe and the United States.Jason A. Springs - 2015 - Soundings: An Interdisciplinary Journal 98 (3):289-321.
  I argue that trends of diagnosing anti-Muslim attitudes and activism as “Islamophobia” in European and the U.S. contexts may actually aid and abet more subtle varieties of the very stigmatization and exclusion that the “phobia” moniker aims to isolate and oppose. My comparative purpose is to draw into relief—to make explicit and subject to critical analysis— features of normative public discourse in these two sociopolitical contexts broadly perceived to be peaceful, prosperous, liberal-democratic. The features I focus on function under the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. From birthright citizenship to open borders? Some doubts.Speranta Dumitru - 2014 - Ethical Perspectives 21 (4):608-614.
  This paper argues that by overestimating the importance of citizenship rights, the ethics of immigration turns away from the more serious problem of closed borders. Precisely, this contribution is a threefold critique of Carens’ idea that "justice requires that democratic states grant citizenship at birth to the descendants of settled immigrants" (Carens, 2013: 20). Firstly, I argue that by making 'justice' dependent on states and their attributes (birthright citizenship), this idea strengthens methodological nationalism which views humanity as naturally divided into (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Equality, Citizenship and Segregation: A defense of separation.Michael S. Merry - 2013 - New York: Palgrave Macmillan.
  In this book I argue that school integration is not a proxy for educational justice. I demonstrate that the evidence consistently shows the opposite is more typically the case. I then articulate and defend the idea of voluntary separation, which describes the effort to redefine, reclaim and redirect what it means to educate under preexisting conditions of segregation. In doing so, I further demonstrate how voluntary separation is consistent with the liberal democratic requirements of equality and citizenship. The position I (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. What Marriage Law Can Learn from Citizenship Law.Govind Persad - 2013 - Tul. Jl and Sexuality 22:103.
  Citizenship and marriage are legal statuses that generate numerous privileges and responsibilities. Legal doctrine and argument have analogized these statuses in passing: consider, for example, Ted Olson’s statement in the Hollingsworth v. Perry oral argument that denying the label “marriage” to gay unions “is like you were to say you can vote, you can travel, but you may not be a citizen.” However, the parallel between citizenship and marriage has rarely been investigated in depth. This paper investigates the marriage-citizenship parallel (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Migration and Equality: Should Citizenship Levy Be a Tax or a Fine?Speranta Dumitru - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (2):34-49.
  It is often argued that development aid can and should compensate the restrictions on migration. Such compensation, Shachar has recently argued, should be levied as a tax on citizenship to further the global equality of opportunity. Since citizenship is essentially a ‘birthright lottery’, that is, a way of legalizing privileges obtained by birth, it would be fair to compensate the resulting gap in opportunities available to children born in rich versus poor countries by a ‘birthright privilege levy’. This article sets (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Transcending national citizenship or taming it? Ayelet Shachar’s Birthright Lottery.Duncan Ivison - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (2):9-17.
  Recent political theory has attempted to unbundle demos and ethnos, and thus citizenship from national identity. There are two possible ways to meet this challenge: by taming the relationship between citizenship and the nation, for example, by defending a form of liberal multicultural nationalism, or by transcending it with a postnational, cosmopolitan conception of citizenship. Both strategies run up against the boundedness of democratic authority. In this paper, I argue that Shachar adresses this issue in an innovative way, but remains (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. What Justice Entails.Víctor M. Muñiz-Fraticelli - 2012 - Les Ateliers de L’Ethique 7 (2):18-33.
  In The Birthright Lottery, Ayelet Shachar subjects the institution of birthright citizenship to close scrutiny by applying to citizenship the historical and philosophical critique of hereditary ownership built up over four centuries of liberal and democratic theory, and proposing compelling alternatives drawn from the theory of private law to the usual modes of conveyance of membership. Nonetheless, there are some difficulties with this critique. First, the analogy between entailed property and birthright citizenship is not as illustrative as Shachar intends it (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. The Use and Abuse of Jus Nexi.Noah Benjamin Novogrodsky - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (2):50-62.
  This paper uses Shachar’s conception of jus nexi to explore three interrelated ideas. I first contend that Shachar’s analysis of the monetary value of birthright citizenship may be applied to temporary workers, lawful permanent residents and naturalized citizens as an exposé of inherited privilege in diverse communities and as a means of identifying which forms of membership and belonging are worth owning. Second, I use the idea of jus nexi to question which additional work relationships and identity networks that might (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Le casse-tête de la citoyenneté par droit de naissance.Ayelet Shachar - 2012 - Les Ateliers de L’Ethique 7 (2):89-116.
  Cet article est la traduction française de l’introduction du livre d’Ayelet Shachar, «The Puzzle of Birthright Citizenship», avec la permission de l’éditeur, tirée de The Birthright Lottery : Citizenship and Global Inequality, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, pp.1-18. © 2009 President and Fellows of Harvard College. Traduction de Martin Provencher.This paper is the French translation of Ayelet Shachar’s introduction, «The Puzzle of Birthright Citizenship», digitally reproduced by permission of the publisher from The Birthright Lottery : Citizenship and Global Inequality, Cambridge, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Just Membership: Between Ideals and Harsh Realities.Ayelet Shachar - 2012 - Les Ateliers de L’Ethique 7 (2):71-88.
  In this paper, Ayelet Shachar begins by restating the main idea of her important book The Birthright Lottery : Citizenship and Global Inequality and then goes on to address in a constructive spirit the main themes raised by the five preceding comments written by scholars in the fields of law, philosophy and political science.Dans cet article, Ayelet Shachar commence par rappeler l’idée centrale de son livre important The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality avant de répondre de manière constructive aux (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Citizenship as Property, Not So Valuable.Peter J. Spiro - 2012 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 7 (2):63-70.
  With The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality, Ayelet Shachar is the first major scholar to put the rich theory of property law theory to work in the realm of citizenship. Assessed on its own criteria, the book delivers on its promise to shake up our thinking on this question. Nevertheless, I argue in this paper that her account is not ultimately persuasive. First, Shachar takes for granted that citizenship is a valuable resource. I suggest that today legal residency is (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. The Respect Fallacy: Limits of Respect in Public Dialogue.Italo Testa - 2012 - In Christian Kock & Lisa Villadsen (ed.), Rhetorical Citizenship and Public Deliberation (pp. 77-92). Pennsylvania State University Press.
  Deliberative politics should start from an adequate and differentiated image of our dialogical practices and their normative structures; the ideals that we eventually propose for deliberative politics should be tested against this background. In this article I will argue that equal respect, understood as respect a priori conferred on persons, is not and should not be counted as a constitutive normative ground of public discourse. Furthermore, requiring such respect, even if it might facilitate dialogue, could have negative effects and lead (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 65